Juridisk team

Hvad er FBFs juridiske team?

Juridisk team består af advokat (H) Ph.d. Henrik Karl Nielsen, den norske menneskerettighedsadvokat Ola Tellesbø samt andre advokater og konsulenter, der alle bistår FBF i juridiske sager og spørgsmål.

Aktiviteter

 • December 2020 invitation fra sundhedsministeriet til indgivelse af høringssvar til epidemiloven - læs her.
 • Januar 2021 høringssvar til ny epidemilov - læs her.
 • Januar 2021 brev til folketingets sundhedsordførere høringssvar til epidemiloven - læs her.
 • Februar 2021 invitation fra sundhedsministeriet til indgivelse af supplerende høringssvar til epidemiloven - læs her.
 • Februar 2021 supplerende høringssvar til epidemiloven - læs her.
 • Februar 2021 brev til folketingets retsordførere vedr. supplerende høringssvar til epidemiloven - læs her.
 • Januar 2021 mailkampagne til sundhedssektoren - læs her + bilag her.
 • Marts 2021 mailkampagne til Europarlamentets medlemmer - læs her.
 • Marts 2021 mailkampagne til uddannelsesinstitutioner - læs her + bilag her.
 • Maj 2021 brev til Forbundsledelsen 3F - læs her.
 • Maj 2021 åbent brev til Søren Brostrøm - læs her.
 • August 2021 brev (forældre) til skoleledere - læs her.
 • August 2021 stævning af den danske stat, Facebook og Tjekdet.dk for censur - læs sagen her + EMD klagen her.
 • September 2021 åbent brev til sundhedsminsteren - læs her.
 • November 2021 stævning af statsminister Mette Frederiksen, og sundhedsminister Magnus Heunicke for coronapas - læs her.
 • November 2021 politianmeldelse af 2 journalister fra finans.dk - læs her.
 • November 2021 responsum vedr. ansattes retsstilling vedr. arbejdsgivers krav om Corona-pas - læs her.
 • November 2021 responsum vedr. offentlighedslovens dokumentbegreb - læs her.
 • Januar 2022 responsum vedr. arbejdsgivere krav vedr. test og coronapas - læs her.
 • Marts 2022 Opråb om tvangsvaccinering - læs her.
 • Marts 2022 opmærksomhedsbrev til praktiserende læger - læs her.
 • Maj 2022 brev til folketingets udenrigsordførere vedr. WHO - læs her.
 • Juni 2022 klage over udformningen af stemmesedlen ved folkeafstemning vedr. forsvarsforbeholdet - læs her.
 • Juli 2022 begæring om aktindsigt vedr. MitID - læs her.
 • Januar 2023 responsum vedr. afskaffelsen af Store Bededag - læs her.
 • Februar 2023 åbent brev til retsudvalgets medlemmer vedr. afskaffelsen af Store Bededag - læs her.
 • Februar 2023 åbent brev til folketingets medlemmer vedr. afskaffelsen af Store Bededag - læs her.

Hvorfor et juridisk team?

Retssystemet er samfundets fundament. Retssystemet er det, der styrer det vi kalder voldsmonopolet, statens eksklusive ret til fysisk magtanvendelse eller vold. Voldsmonopolet er KUN legitimeret gennem specifikke love. I øjeblikket er vi i en situation, hvor man fra statsmagtens side systematisk har omgået retsstatens fundament, Grundloven og konventionerne. En del love, der bliver vedtaget, er ikke alene i strid med Grundloven og konventionerne, de er også i strid med andre love.

I de sidste 20 år har man gjort sig særlig umage for at gøre lovene uforståelige ikke bare for almindelige mennesker, men tillige for dem, der er uddannet til at forstå dem. Forvirringen bliver større og større, og når love og regler ikke er klare, så bliver det vanskeligere at afvise statens ret til i en given situation at anvende magt. Lad os give to eksempler.

Da terrorpakke 2 blev fremlagt i 2006, vakte den faktisk et ramaskrig. Det væltede ind med høringssvar fra alle mulige kanter, og medarbejdere i politi og anklagemyndighed klagede i dagspressen over, at bestemmelserne var så uklare og diffuse, at de ikke anede, hvilke HANDLINGER der skulle udløse sigtelser. Justitsminister Lene Espersen afviste kritikken i en række indlæg bl.a. med sætningen: ”Jamen det er jo slet ikke det der er meningen!” Men bestemmelserne mål og indhold blev ikke ændret.

Konsekvensen er, at vi i dag har terrorlove, som i princippet vil kunne anvendes på hvad som helst, bortkastning af tyggegummipapir og grafitti, eller ytringer, ”der kan skabe frygt.”

Det næste eksempel er Epidemiloven – som FBF også indgav Høringssvar til – som indeholder 76 paragraffer, der hver især er ganske uforståelige, idet der i hver paragraf henvises til et hav af andre bestemmelser. Det vil tage selv en trænet jurist flere dage at forstå, hvad der er lovens EGENTLIGE indhold.

Vores opgave i denne sammenhæng er at vise, hvordan de love, et stort set enigt Folketing har vedtaget de sidste to år strider mod Grundloven, Menneskerettighederne og andre konventioner samt anden dansk lovgivning (f.eks Sundhedsloven), samt at vise, hvor mange af deres HANDLINGER, der er ulovlige. På denne måde håber vi at vække folk i retssystemet, administrationen og andre steder, der blindt og ukritisk følger strømmen af ordrer ovenfra.

Disse mennesker – vores middelklasse, mellemledere i både det offentlige og private – er afgørende for, at magthaverne kan fortsætte undertrykkelsen af borgerne.

Vi står nu overfor den næste kolossale opgave i form af modstand mod MitID, som er et teknokratisk redskab for indførelsen af UN Agenda 201, som i store træk går ud på at gennemføre en fuldstændig kontrol af samtlige borgeres gøren og laden.

Hvorfor offentliggør vi ikke navnene på alle medlemmer af juridisk team?

Svaret er ganske indlysende. Erhvervsaktive, der udtaler sig offentligt mod magtens profitstruktur bliver sanktioneret ganske voldsomt. Det gælder både sygeplejersker, læger og andre embedsmænd samt praktiserende jurister.

Det er ikke en nem opgave, og vi har brug for din støtte.

Uden retsstat - intet demokrati !