17.05.2024 Svar på anmodning om aktindsigt fra Indenrigs- & Sundhedsministeriet