Frihedens ild

Som en manifestation af vores dybe og voksende mistillid til den korrupte og kriminelle ledelse af Danmark, og vores protest over den fundamentale mangel på de åbne og demokratiske processer, som et retssamfund bygger på, samles vi fredeligt og brænder vores valgkort tirsdag d. 16. november 2021 kl. 12:00 - 20:00 - som et udtryk for, at vi for længst har indset, at valg intet væsentligt ændrer i forhold til ovennævnte.

Hent flyeren her 

For god ordens skyld bemærkes at vi har demonstrationstilladelse fra Københavns Kommune samt Københavns Politi. Vi har lavet et samarbejde med veteranerne som står vagt ved olietønderne og der forefindes både brandslukker og førstehjælpskasse. 

Det politiske system i Danmark er en farce!

Politikerne nærer i virkeligheden en dyb foragt for de mennesker, hvis interesser de skal varetage, og det er kun op til valgene at de overhovedet FOREGIVER at nære interesse for befolkningens ønsker og trivsel. Valgløfter er der ingen der tror på længere – når politikerne konfronteres med, at de har gjort det stik modsatte af, hvad de lovede, svares der med absurde undskyldninger og forklaringer.

Vores retssytem – kontrollen med de politiske magthavere – er lige så farceagtigt. Under corona-krisen har regeringen krænket 14 artikler i EU’s Menneskerettighedscharter, UDEN at der foreligger en nødretssituation, og uden at nogen har evnet eller bare prøvet at skride ind. Mink-farmernes ulykke er det eneste, der har udløst retsskridt – hvad med alle de andre menneskelige tragedier?

Frihedbevægelsens Fællesråd har udgivet en bog, der er et brev til samfundets ledelse – til folketingsmedlemmerne, de administrative ledere, erhvervslivet samt medierne – den 4. statsmagt, som har brillieret med en enestående mangel på magtkritik, værdigt for en bananrepublik. Bogen hedder: ”Så hør dog hvad vi siger – inden det går helt galt”, og indeholder en beskrivelse af, hvordan demokratiet systematisk er nedbrudt siden 2002, bl.a. gennem vedtagelse af 6 lovpakker, der efter vores opfattelse er forfatningsstridige.

Herudover er følgende emner taget under behandling:

  • Retssystemets deroute og korrumpering
  • Fremvæksten af en industri for tvangsfjernelse af børn med ufattelig økonomiske og menneskelige omkostninger til følge
  • Tilsvarende industrier i sektorerne for beskæftigelse og hjemløshed
  • Korruptionen i sundhedssystemet – medicinalindustrien styrer det
  • Tiltagende censur på alle platforme
  • Historisk videnskabelig dissens kvæles
  • Den eugeniske agenda
  • Den ”4. industrielle revolution” og ”The Great Reset”, World Economic Forum’s plan for økonomisk kaos
  • Afskaffelse af kontanter og totalt økonomisk tyranni, varetaget af bankerne

Det er ikke ”konspirationsteorier”! Det er verificerbare fakta!

Bogen bliver afleveret personligt i Folketinget d. 16. november af FBF’s  ledelse og sendes til øvrige modtagere. Den kan købes for kr. 149,- trykt og kr. 50,- som PDF. Overskuddet går ubeskåret til FBF’s arbejde.

Nedbrydningen af vores demokrati

Vores mål er en fuldstændig genetablering af de demokratiske institutioners fulde funktionalitet, og her er vores blik ikke kun rettet mod corona – restriktionerne; nedbrydningen af vores demokrati startede allerede ved århundredets begyndelse og har givet sig udtryk i masseovervågning, begrænsninger i sociale og økonomiske rettigheder og et stadig større pres mod ytringsfriheden.

Der findes intet problem, uden at der ikke også findes en løsning

Vi arbejder intens på udfærdigelsen af et forslag til en ny Forfatning, som bygger på en grundlæggende neo humanistisk forståelse for samtlige borgere i dette land, et nyt ledelsesystem blandt andet med en decentralisering af magten så vi får mennesker over systemet, samt en fuldstændig tilintetgørelse af karteldannelser!

Vi ønsker opbygningen af et reelt demokrati med direkte indflydelse for eget nærmiljø og samfund. Det starter i lokalgrupperne og det kræver kun at vi alle tager personligt ansvar for det.

Vis din holdning sammen med os tirsdag d. 16. november 2021

 

Støt vores arbejde i dag

Sammen er vi stærkest!

Team FBF 🌱