FBF Værdier

FBF Værdier

 

Alt arbejde bygger på følgende erklæring
Vi er i stand til at tilsidesætte os selv, til fordel for det fælles bedste
Vi er alle ligeværdige, og alle har ret til at blive hørt

Vi leder eksemplarisk - ved at gå foran med et godt eksempel
Vi siger, hvad vi gør og gør, hvad vi siger
Vi møder mennesker der, hvor de er
Vi baserer vores oplysning på fakta

Vi leder i fællesskab – ligeværdigt
Vi engagerer hinanden
Vi bringer vores forskellige styrker i spil

Vi leder ansvarsfuldt – og udvikler ansvarlighed
Vi skaber rum for at andre kan tage ansvar
Vi er bevidste om vores ansvar

Vi leder til handling - og skaber praksis
Vi når målet gennem handling
Vi eksperimenterer - og lærer af det, vi gør
Vi skaber vilje og mod til at handle og tage ansvar

Vi leder en bevægelse - og sætter i bevægelse
Vi anstrenger os for at gøre indtryk og sætte aftryk
Vi medvirker til at skabe en bedre verden

Vi mener, at mennesket er et unikt sansende væsen
der består af meget mere end kun det fysiske
Vi mener, at mennesket besidder en værdi alene ved, at vi findes og eksisterer