STOP WHO

  STOP WHO !

Hvorfor har FBF så meget fokus på WHO?

WHO er en ikke demokratisk valgt organisation med en ikke demokratisk valgt Generaldirektør som med IHR tildeles ekstreme personlige beføjelser via juridisk bindende krav om selvautorisation med næsten ubegrænset magt over medlemslandene og deres borgere.

Der er ydermere ingen kvalitetskontrol, ingen mekanisme til korrektion og ingen mulighed for at anmode om skadeserstatning, hvormed ingen kan stilles til ansvar for konsekvenserne af Generaldirektørens beslutninger, som har fuld immunitet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 18. december 2023 erklæret følgende i deres svar på vores appel den 23. november 2023:

"Danmark støtter generelt et forpligtende multilateralt samarbejde med henblik på at sikre, at alle verdens lande er rustede til at forebygge og bekæmpe fremtidige sundhedskriser."

I det tilfælde den danske stat underskriver WHO ny Pandemi Aftalen og/eller IHR Amendments, udformet som senest offentliggjorte udkast, uden debat og afstemning i Folketinget og uden den danske befolknings vidende, vil den danske stat begå Grundlovsbrud.

Dette ville ligeledes uvilkårligt medfører, at man også bryder FN’s Internationale Menneskerettigheder samt EU’s Menneskerettigheds Konvention.

Den 26. januar 2024 afsendte FBF derfor som svar til ministeriets mail, en rapport om "WHO i Danmark", idet ministeriets svar;

"...giver kraftig anledning til sondringer og en lang række spørgsmål, da denne form for overdragelse af magtbeføjelser og afgivelse af suverænitet, aldrig før er set i dansk historie!"

Rapporten kan læses her

Siden WHO trådte i kraft i 1948 og indtil nu, har det været et FN-agentur, som giver anbefalinger og yder bistand til nationer med deres sundhedsudfordringer – eller rettere, det er hvad vi tror.

Nu planlægger det at give nationer håndfaste ordrer om, hvordan man skal administrere folkesundheden og har skabt et værktøj af juridiske strukturer som grundlæggende er værktøjer til at udføre en global overtagelse under påskud af, at reagere på pandemier – deri ligger opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem - angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier.

Til støtte for denne dagsorden udarbejdes to dokumenter gennem WHO:
1. IHR Amendments - 307 ændringer til de eksisterende internationale sundhedsforordninger (International Health regulation) fra 2005.
2. Ny pandemi aftale.

Disse dokumenter forhandles i hemmelighed. Det seneste offentliggjorte udkast til IHR Amendments er fra den 6. februar 2023.

Det seneste offentliggjorte udkast til pandemi aftalen er fra den 30. oktober 2023.

Ingen danske medier informere om forhandlingerne og heller ikke hverken den danske regering eller folketingets medlemmer varetager deres forpligtelser og informerer danskeren om, hvad der foregår.

Både IHR Amendments og Pandemi Aftalen skal præsenteres til afstemning på det 77. årlige møde i WHA (Verdenssundhedsforsamlingen) i maj 2024.

I kampen for din frihed og retssikkerhed samarbejder vi i FBF med flere forskellige internationale advokater, blandt andet Philipp Kruse, og vi er aktive medlemmer i internationale grupper blandt andet sammen med James Roguski, MP Andrew Bridgen og den internationale organisation Door to Freedom, stiftet af Meryl Nass, MD.

Meryl Nass afholder sammen med blandt andre Philipp Kruse informationsmøder med regeringer overalt i verden om WHO og den ulovlige magtovertagelse de er igang med at udføre.

Bak op om vores arbejde med et medlemsskab og kontakt os hvis du ønsker at være aktiv i den danske frihedsbevægelse.

FBF samarbejder med flere forskellige internationale advokater, blandt andet Philipp Kruse.

Derudover deltager vi også aktiv i internationale grupper blandt andet sammen med James Roguski, MP Andrew Bridgen og den meget aktive internationale organisation Door to Freedom, stiftet af Meryl Nass, MD.

Meryl Nass afholder informationsmøder med regeringer overalt i verden om WHO og den ulovlige magtovertagelse de er igang med at udføre  På deres website kan du finde videoer, flyers etc. Følg også Meryl Nass's substack.

Jo flere vi er, desto mere kan vi løfte.

Yderligere info

WHO headlines

Medlemmer af den danske delegation:

 • Chief Delegate:  Frk. S. Løhde - Indenrigs- og sundhedsminister
 • Vice Delegate: Dr. S. Brostrøm - seniorrådgiver for Verdenssundhedsorganisationen WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus
 • Delegeret: Hr. E.B. Rasmussen - Ambassadør, Permanent Repræsentant, Genève

  Suppleanter:
 • Frk. H. Findsen - Chef for Internationalt Samarbejde, Ministeriet for Indenrigs- og Sundhed
 • Hr. L.V. Madsen - Stedfortrædende Permanent Repræsentant, Genève
 • Hr. S.F. Peitersen - Seniorrådgiver, Specialist i Global Sundhed, Udenrigsministeriet
 • Frk. S.R. Skov - Første Sekretær, Permanent Mission, Genève
 • Frk. N. Svejborg - Seniorpolitisk rådgiver, Permanent Mission, Genève
 • Frk. N. Dalsgaard - WHO National Modpart, Afdelingsleder, Global Sundhed, Ministeriet for Indenrigs- og Sundhed
 • Frk. M.C. Vermund - Afdelingsleder, Global Sundhed, Ministeriet for Indenrigs- og Sundhed
 • Frk. L.S.D. Jensen - Afdelingsleder, Global Sundhed, Ministeriet for Indenrigs- og Sundhed
 • Frk. S. Kofoed - Afdelingsleder, Sundhedsstyrelsen
 • Frk. A.D. Sillasen - Privatsekretær for ministeren, Ministeriet for Indenrigs- og Sundhed
 • Dr. S. Chandy - Administrerende direktør, Internationalt Center for Antimikrobiel Resistensløsninger
 • Fru H.E. Krarup - Direktør for drift, Internationalt Center for Antimikrobiel Resistensløsninger
 • Dr. R.L. Skov - Videnskabelig direktør, Internationalt Center for Antimikrobiel Resistensløsninger

Det kan aldrig accepteres at forhandle om det danske demokrati og danskernes retssikkerhed!

AKTIV HANDLING NU

Over alt i verden er der oprør mod WHO og flere og flere kræver deres regeringer tager handling nu!

Vil du også være aktiv, kan du finde mailadresser til politikerne her:

Folketingspolitikere
Regionspolitikere
Kommunalpolitikere
EU Parlamentsmedlemmer

 

Følg med i forskellige aktioner overalt i verden hos FBF samarbejdspartner Door To Freedom

DET NYTTER NOGET, AT GØRE NOGET!
VERDEN VÅGNER NU!

STOP WHO

STOP WHO