Lokalt

Du er ikke alene!

Vi har organiseret os lokalt, landet over i Frihedsbevægelsens Fællesråd. Uanset om du har kræfter og tid til at deltage aktivt, eller om du har brug for en skulder at læne dig op ad, et kram eller blot almindeligt samvær med ligesindede, så kom og vær med i den lokalgruppe som du er tættest på.

15 lokale grupper fordelt over hele Danmark

Vi samler vores medmennesker lokalt og samler dem op. Frihedsbevægelsens Fællesråd har 15 lokalgrupper fordelt over hele Danmark og her er fordomsfrihed for alle – også for de som systemet har gjort ”overflødige”. Hos Frihedsbevægelsens Fællesråd er alle både værdige og ”nyttige”, også de som af systemet ikke anses for at være til nytte for samfundet længere, idet systemet knægter og krænker dem, som har behov udover de rammer som er opsat at systemet.

I lokalgrupperne er alle generationer samlet og repræsenterer et bredt billede af den danske befolkning. Et værdigt og medmenneskeligt formål med lokalgrupperne er også at give håb til medlemmener; håb om, at det reelt er muligt at skabe en verden med respekt, anerkendelse og omsorg for det enkelte menneske. Den forandring som vi ønsker i den store skala, må skabes lokalt med liv over lov, som gode og brugbare eksempler for det resterende samfund.

For moralen og indsatsen for lokalgruppernes medlemmer er det afgørende at de bevarer håbet om, at nogen faktisk vil påtage sig, at kæmpe for den almindelige danskers interesser. Den geografiske opdeling af Frihedsbevægelsens Fællesråds lokalgrupper kan på sigt også fungere som udgangspunkt for den decentralisering som vi ser som nødvendig for at et egentligt demokrati kan blive genindført, i det vi ser en sådan decentralisering som et vigtigt fundament for et velfungerende demokrati med et reelt retssamfund med respekt for både danske og internationale love.

element-5_billed-lokalt

Vi samler os i Fællesskab for Frihed!

Målet med disse lokale grupper er i første omgang, at få opsat og organiseret lokale demonstrationer, informationsdeling, arrangere private sammenkomster, samkørsel, mm.

Til de som ikke nødvendigvis har mulighed for at komme og deltage i de store demonstrationer og arrangementer, der oftest forgår i København, arrangere de lokale grupper ofte også samkørsel.

Men det helt centrale i de lokale grupper er, at mødes. Den menneskelige kontakt er uvurderlig, og der er stadig mange som føler sig alene, hvis eksempelvis ens ægtefælle ikke endnu har anerkendt, hvilken situation vi står i, i Danmark.

I de lokale grupper taler vi sammen og rummer hinanden som mennesker. Vi lytter og støtter og deler information med hinanden, og vi hjælpes ad med de forskellige arrangementer som der arrangeres.

Du er hjertelig velkommen. For du behøver ikke at være alene!

Vi søger…

Vores lokale grupper bliver hele tiden større i antallet af medlemmer. Vi søger derfor lokale gruppeleder eller hjælp til den gruppeleder som allerede er engageret i sin lokale gruppe. Der er brug for dig som ønsker at være med til at stå for at organisere og arrangerer de lokale tiltag, i samarbejde med resten af Frihedsbevægelsens Fællesråd.

Har du overskud og tid til at deltage mere aktivt, så skriv en mail til os på info@fbf.one. Så tager vi en snak om, hvad du har mulighed for at hjælpe med.

Sammen er vi stærkest!

billede_element-8-lokalt

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg