Stop Censuren

SAGEN ER AFSLUTTET

Klagen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er nu afsendt.

Klik her for at læse hele klagen

Vi er nu kommet et stort skridt videre i vores stævning af Regeringen, Folketinget, Facebook og Tjekdet.

Friheden til at ytre sig og modtage information er fundamentet for et demokrati.

Som Teamleder for FBF Juridisk Team planlagde Carl Henrik Rørbeck derfor hele processen omkring vores censur stævning på en sådan måde, at vi var sikre på at blive afvist i det danske retssystem, for at kunne anbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD).

Statens Censur-Cirkel

Vi har ikke tid til at vente i flere år på, at censuren ophører.

.Siden sommeren 2021, har vi haft den norske menneskeretsadvokat Ola Tellesbø klar til at føre sagen videre for os ved EMD. Ingen danske advokater, heller ikke de som kalder sig menneskeretsadvokater, har ønsket at tage vores sag, og eftersom en udenlandsk advokat ikke kan fører sager i dansk retssystem, var det endnu en grund til at skrive stævningen på en måde, som sikrede at sagen ville blive afvist i det danske retssystem.

Sagsdokumenter i kronologisk rækkefølge

Tak for Jeres opbakning og støtte til vores arbejde.

På bestyrelsens vegne

Malue Montclairre
Formand, FBF