Om os

STIFTELSEN AF FBF

Malue Montclairre er stifter af FBF og udtaler:

Da Mette Frederiksen lukkede landet ned den 11. marts 2020, var min første tanke, at det er nu, vi skal tage kampen op. Nedlukningen kom ikke som den store overraskelse, jeg var klar over, at den var starten på et angreb fra systemet mod os som borgere, som jeg vidste var undervejs.

Mennesket er i mange år blevet trynet, og jeg har set hvordan vi mere og mere er blevet trynet og ”frarøvet” viden, om, hvordan vi som mennesker påvirkes af og påvirker hinanden og vores omverden. Det har jeg altid oplevet som uretfærdigt, fordi vi netop med viden om os selv – psykologisk, mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og åndeligt - reelt kan skabe frihed, glæde og personlig uafhængighed. Det modsatte er det, vi netop ser meget tydeligt i dag; at mennesket er mistet den stærke forbindelse til sig selv, og er blevet afhængigt af staten og systemet. Men ALENE i kraft af os selv, har vi evnen til at skabe det liv, vi ønsker os.

Jeg var selvstændig erhvervsdrivende som terapeut da landet lukkede ned, og havde derudover også i flere år holdt foredrag om, hvordan vi kan være bedre i verden med hinanden, hvordan vi kan sameksistere ud fra et større eget-ansvar og om, hvordan vi skal tage konstruktiv hånd om den måde, vi som menneske er i verden på."

Efter pressemødet blev jeg klar over, at jeg måtte gøre noget, være aktiv … så jeg gik ud på gaden ! – helt bogstaveligt, gik jeg til demonstrationer for at se, hvem der var aktive, hvem der gjorde noget, som jeg havde lyst til at smide mine kræfter ind i. Desværre møder jeg ikke nogen eller noget, som jeg kan se mig selv i, og jeg beslutter mig derfor for, at jeg selv må gøre noget. Den 28. september 2020 bliver Frihedsbevægelsens Fællesråd (i daglig tale FBF) stiftet, sammen med 2 andre frihedskæmpere, som allerede havde erfaring med foreningsarbejde.

Fra starten så jeg det som min opgave at gøre folk bevidste om, hvad der sker, hvorfor det kan ske, hvordan det påvirker os som mennesker, og hvordan vi så kan ændre det. Det er vigtigt, at vi deler vores individuelle viden og erfaring med hinanden, så det var naturligt at tage med, at vi også skal give redskaber til mennesker, der ”slår sig på livet” i dette kaos.

Et vigtigt budskab er, at vi generelt skal tage ansvaret for vores eget liv. Vi skal som mennesker ”hjem til os selv” igen og tage vores power tilbage, for vi skal ikke tillade, at staten bid for bid fuldstændig tiltager sig magten over os, ved tiltagende arrogance og negligering af vores intellekt og evner, for det har netop givet dem den kontrol over os, som vi oplever konsekvenserne af i dag, hvor systemet kan kontrollere og styre os og gøre os til umælende får, der lige så stille gelejdes ind i en helt ny ”fold”, dvs. en helt "ny verdensorden.

UDVIKLINGEN EFTER STIFTELSEN

Siden stiftelsen har foreningen udviklet sig i rivende hast til at blive en selvstændig enhed, der som en af de meget få har taget en række konkrete skridt til ad rettens vej at udfordre det gryende tyranni.

Vi mener ikke, at Danmark i dag er et fungerende demokrati. Vi har en erkendelse af, at retssystemet er ophørt med at fungere som en uafhængig 3. statsmagt, idet det er korrupt og politisk påvirkelig i ekstrem grad. Det er tydeligt, at der har udviklet sig en parlamentarisk kultur, som går ud på, at alt er muligt, at ingen lov og intet princip er så helligt og ufravigeligt, at det ikke kan krænkes åbenlyst, og at den udøvende magt – administrationen – nærer åbenlys foragt for vores rettigheder.

Vi mener, det er farligt for et demokrati, at de sociale medier – som indtil for nyligt har fungeret som en ventil for folkelig dissens og kanal for alternative synspunkter og undertrykte informationer - nu er underkastet en streng, statsligt beordret og økonomisk støttet censur og derfor har mistet enhver legitimitet.

Vi ønsker mennesker over systemet og en fuldstændig tilintetgørelse af karteldannelser.

Den såkaldte "frie presse" har efter vores mening udviklet sig til en række propagandaorganer, der er langt fra at praktisere undersøgende journalistik og magtkritik, men derimod næsten ureflekteret videregiver de politiske og økonomiske magthaveres budskaber og efterlader befolkningen misinformeret og hjælpeløs.

"The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing"

- Albert Einstein -