Opdatering d. 1.marts 2023

onsdag 1 marts, 2023 Kl. 21:49

Vigtig information vedr. Pressenævnet, stævninger samt Civilstyrelsen

Hermed følger en vigtig information vedr. en kendelse som vi i går modtog fra Pressenævnet på den klage som vi indgav sidste år, vedr. 2 dkdox.tv programmer.

Der er ligeledes en opdatering på de 3 stævninger som vi har anlagt for godt 1 år siden imod de 2 personer som dkdox.tv interviewer i de omhandlende programmer, og sidst får du også information om en tvist vi har med Civilstyrelsen.

KLIK I NEDENSTÅENDE BOKS 👇 FOR AT SE VIDEOEN

 

Eller klik her for at se videoen.

Link som anvist i videoen:

Du kan finde information om FBF medlemskab her

Tak 🙏
Team FBF

 

Det følgende er udskrift af Malue’s information fra videon:

PRESSENÆVNET

Den 18. august 2022 indsendte vi en klage til Pressenævnet iforb. en udsendelse som dkdox.tv offentliggjorde den 17. august 2022. Det var vores opfattelse, at dkdox.tv stillede deres platform til rådighed for en person som fremkom med beskyldninger om, at FBF og jeg skulle have begået mandatsvig samt beskyldninger om at Carl Henrik Rørbeck, næstformand i FBF, skulle være pædofil – alt sammen udokumenteret fordi det ganske enkelt ikke er sandt.

Denne klage udvidede vi den 12.oktober til også at vedrøre en udsendelse, som dkdox.tv offentliggjorde den 21. august 2022. Her interviewede dkdox.tv en anden person, som fik udbredt sine tidligere beskyldninger på dkdox.tv platform – beskyldninger om, at FBF skulle have handlet i strid med loven i forbindelse med indsamlede midler.

Begge personer har aktivt angrebet FBF, Carl Henrik Rørbeck og mig, i næsten 2 år efterhånden, og for et år siden stævnede vi de begge 2 for overtrædelser af straffeloven for henholdsvis injurier, bagvaskelse og dokumentfalsk.

Vi har nu endeligt i går modtaget kendelse af Pressenævnets behandling af vores sag. Nævnet udtaler alvorlig kritik af dkdox.tv, hvad angår god presseskik og dkdox.tv’s  forpligtelse til at offentliggøre et såkaldt genmæle – hvilket vil sige en klagers ret til at få lejlighed til korrigere oplysninger i en sag, som et medie har omtalt. Dkdox.tv har kun ville give os genmæle hvis vi deltog i et program, men vi ønsker ikke at deltage i dkdox programmer længere – det er klar – og der er andre muligheder for genmæle på et massemedie som dkdox.tv.

Jeg citerer her et par af pressenævnets  kommentarer i deres kendelse af vores klagepunkter:

”Som sagen er oplyst, finder Pressenævnet at de pågældende udsagn og det samlede indtryk af de udtalelser som fremkommer i den redigerede udsendelse, fremstår som særdeles skadelige og krænkende for FBF og foreningens formand, Malue Montclairre”

Et andet eksempel er:

”Pressenævnet finder efter en samlet vurdering, at de udtalelser, der fremsættes i udsendelse, herunder omtalen om, at Henrik Nielsen (Carl Henrik Rørbeck, red), er pædofil, efterlader det indtryk, der er særdeles skadelig, krænkende og agtelsesforringende for Henrik Nielsen.”

I forbindelse med disse horrible anklager, skriver Pressenævnet videre:

”Uanset, at der i udsendelsen tages visse forbehold for pædofili-anklagens rigtighed, finder Pressenævnet, at de udtalelser, der fremsættes i udsendelsen, er af så skadelig karakter for Henrik Nielsen, at de ikke bør offentliggøres uden et dokumenteret faktisk grundlag. Nævnet udtaler derfor alvorlig kritik.”

Generelt har Pressenævnet vurderet, at begge programmer og de udtalelser, som de 2 personer udokumenteret og ukritisk fik lov at fremføre på dkdox.tv, er til skade for både FBF’s omdømme, Carl Henriks omdømme samt mit omdømme. Ydermere lægger Pressenævnets kendelse også vægt på, at udtalelserne er egnet til at påføre Carl Henrik, mig og mit hverv som formand for FBF, skade, og ligeledes ”egnet til at påføre FBF økonomis skade.

Under denne video, finder du link til Pressenævnets klage. I klagen kan du læse 2 ½ side med en udførlig vejledning til dkdox.tv i, hvordan de skal offentliggøre nævnets klage på dkdox.tv.

Du kan også finde fyldestgørende redegørelser for hele sagen, regnskaber med mere, som vi offentliggjorde på vores hjemmeside sidste sommer. Link finder du ligeledes under denne video.

OPDATERING PÅ STÆVNINGER

For godt 1 år siden udtog vi stævninger imod de 2 personer, som dkdox.tv har givet sceneplads i de nævnte programmer. Vi har stævnet dem for bagvaskelse, injurier, fremsættelse af falske sigtelser imod FBF og dens bestyrelsesmedlemmer og dokumentfalsk.

Alle 3 sager er anlagt således, at de indstævnede skal føre bevis for at deres påstande er sande. Alle 3 sager har nu gennemgået den proces, hvor parterne sender dokumentation til retten, og i ingen af de 3 sager, INGEN, har de 2 personer  fremsendt nogen former for dokumentation, som bare minder om bevis. INGEN.

I sagen vedr. pædofili-anklagerne skal sagen først for retten til november. I sagen vedr. bagvaskelse og injurier skal sagen for retten til december, og den sidste sag som ligeledes vedr. bagvaskelse samt fremsættelse af falske sigtelser imod FBF og dens bestyrelsesmedlemmer og ydermere også dokumentfalsk, er der et telefonisk retsmøde i morgen, hvor vi forventer, at der aftales dato for hovedforhandling – men det bliver først i starten af 2024.

Som det forhåbentligt at ved at være tydeligt for enhver, er det ikke alene udokumenterede og fuldstændig vanvittige angreb, vi har været ofre for i næsten 2 år efterhånden. Det er tillige angreb, som har været skadelige – ikke alene for, særligt Carl Henrik Rørbeck og mig personligt, men også for FBF og hele den kamp for vores frihed, for fred og rettigheder, som burde være en fælles kamp.

Den samme form for splittelse bliver skabt i andre lande. Hvorvidt det er af samme karakter, som det vi har været ude for, ved jeg ikke, men konsekvenserne er de samme: splittelse i vores fælles kamp med det formål at mindske vores styrke. Om disse personer overhovedet tænker over den skade de forårsager, ved jeg ikke, men det står efterhånden som mejslet i sten, at det har store konsekvenser, når man forsøger at begå karaktermord ved at komme med injurierende påstande og bagvaskelse af den kaliber, som vi har stået model til.

Og det bringer mig til det sidste af de 3 punkter som jeg vil give information omkring.

CIVILSTYRELSEN

I forbindelse med vores tilladelser fra Indsamlingsnævnet – som ligger under Civilstyrelsen – til at samle penge ind til vores arbejde i FBF har vi 2 sager.

De samme 2 personer, som vi har stævnet, er en del af en lille gruppe af mennesker, som konsekvent søger aktindsigt i den korrespondance, vi har med Civilstyrelsen i forbindelse med de tilladelser, som vi har fået og de regnskaber, som der følger med.

Det har blandt andet betydet, at Civilstyrelsen 3 gange har begået databrud i forbindelse med nogle af disse aktindsigter. Civilstyrelsen har således ulovligt udleveret data til disse personer, som derefter har offentliggjort samme data på diverse sociale platforme. Det er data om et bestyrelsesmedlems IP data og digitale signatur informationer, personlige lønforhold og private mailadresser. Datatilsynet har kun erkendt den ene af disse databrud og har bedt den pågældende person om at slette de informationer, som de uberettiget har offentliggjort, hvilet ikke er sket. De øvrige 2 databrud taler vi med vores advokat om.

Når man kaster sig ud i at starte en forening som FBF, så er der mange regler man skal kende – særligt når det drejer sig om alt hvad har med Civilstyrelsen at gøre. Så på trods af, at vi har gjort os umage i hele processen med at gøre Civilstyrelsen tilfreds så har vi lavet nogle begynderfejl. Men vi afleveret regnskaber, som er udført af statsautoriseret revisor og udførligt afleveret yderligere dokumentation – det drejer sig om mange hundrede dokumenter, som Civilstyrelsen har udbedt sig – vi har rettet ind og har ændret tekster på vores website, som Civilstyrelsen mener er skrevet forkert osv. osv.

Alt sammen noget, vi har brugt utallige timer på, og da Civilstyrelsen stadig ikke er tilfredse, selv om vi retter ind og retter ind, kan vi ikke undgå at opfatte det som chikane fra Civilstyrelsens side. Som en følge af Civilstyrelsens øgede krav besluttede en enig bestyrelse i 2023 udelukkende at få vores støtter til at tegne medlemskaber i FBF, for på den måde behøver vi slet ikke have noget med Civilstyrelsen at gøre, da man ikke skal have tilladelse til at markedsføre medlemskaber.

Men Civilstyrelsen fortsætter med at ville have mere. Og de omtalte personer fortsætter med at søge aktindsigt, hvilket igen gør, at der er risiko for, at Civilstyrelsen fortsætter med at begå databrud – og det hele bliver så brugt i forsøg på at overbevise vores medmennesker om det selvsamme, som de her personer er stævnet for – nemlig bagvaskelse af FBF. Som nævnt, er de ikke fremkommet med et eneste bevis for, at deres angreb på os har nogen hold i virkeligheden – men det har vi jo vidst hele tiden, for det er trods alt vores handlinger og intentioner og liv, som anfægtes.

Civilstyrelsen mener nu, at en af vores tvister skal overdrages til politiet, fordi vi ikke bare gør som de siger vi skal. Denne informationen vil blive delt via aktindsigt når de her personer søger det næste gang, og I vil så igen opleve at fakta bliver fordrejet, forvanskede og brugt imod FBF – ene og alene med det formål, som Pressenævnet netop har afgjort kendelse på, for at påføre FBF, mig og mit hverv som formand for FBF, skade, lige som det er egnet til at påføre FBF økonomisk skade.

Vi overdrager nu vores tvist med Civilstyrelsen, til vores advokat.

Det spil, der køres fra den kant, som jeg her redegøre for, og de angreb, som vi fortsat er udsat for, håber vi er tydeligt for ALLE!

Vi har lidt økonomisk skade. Mange er blevet forskrækkede og usikre på vores troværdighed og har slettet deres medlemskaber. Andre igen tror på disse infame anklager, og jeg kan mærke, når jeg deltager i arrangementer og demonstrationer, at jeg føler mig mistænkeliggjort.

Personligt bruger jeg meget tid på at netværke, tale med mennesker, finde kompetencer og fagpersoner og samle os, så vi kan stå stærkt i vores viden og vores fællesskab i samlet flok imod de overgreb mod vores frihedsrettigheder, som vi alle lider under. Men i mange samtaler skal jeg bruge tid på at forklare og forsvare FBF, og når først folk har hørt hvordan tingene reelt hænger sammen, så giver det mening for dem, og vi kan begynde at tale om det, som er det eneste vigtige; hvordan vi kan stoppe galskaben, og hvordan vi kan skabe en bedre verden, i fællesskab.

Mange af jer, som sidder og ser denne video nu, er nok ikke klar over de ting, jeg her siger. Denne interne kamp udspiller sig på mange måder, og i mange forskellige lag og detaljer, som de færreste tænker over eller er klar over. Uanset om vi ønsker det eller ej, så er op-ildningen til intern splittelse åbenbart en del af spillet. MEN stille og roligt får vi vores oprejsning, alt imens vi afslører det monster, som ikke ønsker os fred og frihed.

Nu har du fået en vigtig information. Vi håber at du bruger den til alles højeste og fælles bedste. Tak for din støtte. Tak for din loyalitet. Vi har brug for hinanden! Alle sammen!

    Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *