Censur

onsdag 15 juni, 2022 Kl. 08:12

Polariseringen i vores samfund er blevet et gigantisk problem!

 

Ikke alene har de som skulle være lederne af dette land, udskældt og udskammet den del af befolkningen, som af den ene eller anden grund ikke har ønsket at deltage i verdenshistoriens største medicinske eksperiment, men også på grund af en skræmmende stigning i censuren, lever danskerne nu i 2 forskellige verdener og det er udelukkende opstået pga. den stigende forskel i, hvor vi får vores informationer fra.

Den “ene gruppe” får udelukkende deres information fra staten og de statsstøttede medier (TV, aviser og radio) mens den “anden gruppe” supplerer deres viden med informationer fra alternative kilder. Foruden de retoriske angreb på “ikke vaccinerede” danskere fra både politikere, fagpersoner og medier, har censuren spillet en helt afgørende rolle i den splittelse vi ser imellem os.

Artikel 11 i EU’s Menneskerettighedscharter er klar og tydelig: ytrings- og informationsfriheden er og forbliver en menneskeret! Dette er en af de absolut vigtigste rettigheder! Derfor har FBF stævnet staten, Folketinget, Facebook og Tjekdet.dk for den censur vi oplever blandt andet på Facebook: https://fbf.one/stop-censuren/

Censur-sagen er afsluttet i det danske retssystem og gøres nu klar til indbringelse for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af den norske menneskeretsadvokat Ola Tellesbø.

Det betyder, at vi lige nu står i en situation, hvor vi faktisk har mulighed for indenfor kort tid (1-2 år) at opnå et resultat, der vil give genlyd i hele Europa, og som også vil have præjudicerende virkning i forhold til det øvrige EU.

 

VÆR MED TIL AT SKABE EUROPÆISK HISTORIE ved at støtte retssagen mod den ulovlige censur!

Bankoverførsel til klientkonto hos Ola Tellesbø:

1720.26.30030
IBANnr. NO9217202630030.
BIC-kode BIENNOK1XXX

HUSK AT MÆRKE OVERFØRSLEN “Censur

Bankoverførsel til FBF:

Sparekassen Thy
Reg. nr. 9119
Konto nr. 0005366879 / IBAN nr. DK9891190005366879

Mobilepay: 506898

 

Du finder mere om sagen her:
– https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/06/En-enesta%CC%8Aende-mulighed.pdf
– https://fbf.one/nyhed/fbf-skal-videre-til-den-europaeiske-menneskerettighedsdomstol-i-strasbourg/

 

TAK til alle jer som støtter denne vigtige sag!

 

Team FBF

 

Til yderligere information har vi i det følgende listet artikler og paragraffer, som efter vores opfattelse overtrådt:

 

Jf. EU’s Menneskerettighedscharter (https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/eu-menneskerettighedscharter.pdf):

Artikel 1: Den menneskelige værdighed
Artikel 3: Ret til respekt for menneskets integritet
Artikel 6: Ret til frihed og sikkerhed
Artikel 7: Respekt for privatliv og familieliv
Artikel 8: Beskyttelse af personoplysninger
Artikel 11: Ytrings- og informationsfrihed
Artikel 12: Forsamlings- og foreningsfrihed
Artikel 13: Frihed for kunst og videnskab
Artikel 14: Ret til uddannelse
Artikel 15: Erhvervsfrihed og ret til at arbejde
Artikel 20: Lighed for loven
Artikel 21: Ikke-forskelsbehandling
Artikel 24: Børns rettigheder
Artikel 25: Ældres rettigheder
Artikel 26: Integration af mennesker med handicap
Artikel 35:Sundhedsbeskyttelse

 

Jf. Oviedo Konventionen (https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/oviedo-konventionen.pdf):

Artikel 2: Menneskets interesser og velfærd skal have forrang frem for interesser, der alene vedrører samfundet og videnskaben.
Artikel 5: Ingen intervention må foretages på sundhedsområdet uden den berørte persons frie og informerede samtykke. Denne person skal forud for enhver intervention have modtaget relevante oplysninger med hensyn til formålet og arten af interventionen samt med hensyn til de deraf følgende konsekvenser og risici. Den pågældende person kan til hver en tid frit trække sit samtykke tilbage.
Artikel 10, stk.1: Enhver har ret til respekt for sit privatliv i relation til oplysninger om hans eller hendes sundhedstilstand.

 

Jf. Sundhedsloven (https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/sundhedsloven.pdf):

§15
§16
§17
§19
§20
§21

Dertil kommer følgende overtrædelser af FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder:

Artikel 1: Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder.
Artikel 2: Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art.
Artikel 13, stk.1: Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted indenfor hver stats grænser.
Artikel 27, stk.1: Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og den goder.

 

Læs også vores mange artikler om censur, blandt andet disse: 

Fra demokrati til tyranni

Sundhed i skyggen af et Covid-19 narrativ

Corona-narrativet former befolkningen

Påvirkningsloven – et totalitært mesterstykke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *