Påvirkningsloven – et totalitært mesterstykke

FBF SKABELON

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Påvirkningsloven – et totalitært mesterstykke

De danske mediers dækning af krisen i Ukraine er en fuldstændig ensidig barrage af amerikansk propaganda.

Udgivet den 17. februar 2022
Af Carl Henrik Rørbeck – journalist & bedrageri- specialist

De danske mediers dækning af krisen i Ukraine er en fuldstændig ensidig barrage af amerikansk propaganda. Alt hvad USA siger er sandt, alt hvad Rusland siger er ondsindet propaganda. Sådan har virkeligheden aldrig set ud. Enhver sag har som bekendt to sider – men vi må ikke kende den anden. For samtidig er danskerne nemlig qua den infame påvirkningslov afskåret fra at have en selvstændig mening om udenrigspolitik; det er er simpelthen strafbart.

 

  • 108 i Straffeloven lyder sådan: ”Den, som….i øvrigt foretager noget, hvorved fremmed efterretningstjeneste sættes i stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke inden for den danske stats område, herunder samarbejde om at udøve påvirknings-virksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse, straffes med fængsel indtil 6 år”.

 

Straffen kan så stige til 12 år, hvis det sker under krigstilstand eller i forbindelse med et valg.

Dette er den såkaldte ”påvirkningslov”.  Avisen Arbejderen skrev om forslaget – med henvisning til forarbejderne:

”Lovforslaget gør det strafbart at dele eksempelvis opslag, der skal “påvirke den almene opfattelse af NATO-samarbejdet negativt”, hvis den danske anklagemyndighed kan bevise, at man ved eller måtte vide, at man ved at dele et opslag sætter en udenlandsk efterretningstjeneste i stand til at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse i Danmark. Der skal være tale om et samarbejde med den udenlandske efterretningstjeneste. Men “samarbejdet” behøver ikke være en direkte kontakt med en fremmed efterretningstjeneste. Det kan blot være en kontakt til en fremmed udenlandsk myndighed, ambassade, medie eller virksomhed, der samarbejder med en fremmed efterretningstjeneste. Hvis de danske myndigheder mener, at der reelt er tale om hjælp til en udenlandsk efterretningstjeneste, er det strafbart.”

Professor i strafferet Jørn Vestergaard udtaler:

 

“Problemet er, at en sådan lovgivning skaber en kolossal retsusikkerhed. Og en sådan lovgivning vil være uhyre vanskelig at håndhæve. Der er gode grunde til, at man ikke hidtil har ønsket en sådan retstilstand.  Embedsfolkene i Justitsministeriet er blevet sat på en uløselig opgave med at afgrænse bestemmelsens anvendelsesområde på en meningsfuld måde. Lovbemærkningerne er fulde af svævende begreber, som eksempelvis påvirkning af “den almene meningsdannelse” og “den offentlige debat”.”

 

Lovforslaget blev vedtaget, således som det er citeret ovenfor. EL, SF, og Å stemte imod, mens DF undlod at stemme. At der ikke hos disse partier var en reel betænkelighed ved at gennemføre en lov, der så åbenlyst og retsstridigt begrænsede ytringsfriheden, må udledes af det faktum, at disse partier, som tilsammen kunne have fremkaldt en folkeafstemning, ikke på noget tidspunkt overvejede denne mulighed.

Da den danske anklagemyndighed er underlagt Justitsministeren, og da dens øverste chef, Rigsadvokat Jan Rechendorff, offentligt har udtalt, at han agter at følge de instrukser vedrørende tiltale han får fra politisk hold, bliver det altså Nick Hækkerup, der kommer til at bestemme, hvem der skal sigtes for ulovlig påvirkningsvirksomhed. Den mand, der mener at Menneskerettigheder bare er noget, der eksisterer i folks hoveder og ikke i virkeligheden, og som mener at EU-domstolen er på de kriminelles side. En mand som ikke respekterer magtens tredeling. Der er således al mulig grund til at antage, at ordren om at sigte Nanna Fri efter en bestemmelse, der kunne give flere års fængsel kom direkte fra Nick Hækkerup, ligesom det er 100% sikkert, at han personligt står bag sigtelserne mod de tidligere spion-chefer.

 

Det fremgår også af forarbejderne, at forslaget næsten ensidigt er rettet mod Rusland. Det er med stor bestemthed ikke rettet mod USA’s efterretningsvirksomhed. USA’s efterretningstjenester har opereret på dansk jord siden 2. Verdenskrig, i strid med gældende ret og Danmarks interesser. De har påvirket både en lang række politiske beslutninger og den almindelig opinion og meningsdannelsen, ligesom man ulovligt har indsamlet data om danske statsborgere. Loven er skræddersyet til at udrydde enhver folkelig sympati for Rusland.

 

Alle folketingets partier er i virkeligheden enige om, at Danmark fortsat skal optræde som USA’s skødehund og deltage i alle USA’s brud på Folkeretten og krigsforbrydelser rundt omkring på jorden med liv og sjæl.

Hvis man et øjeblik stopper op og overvejer det faktum, at al politisk virksomhed har til hensigt at påvirke den offentlige meningsdannelse, så kunne man altså lige så godt have formuleret loven således:

”Det er danske borgere og andre, der opholder sig på dansk jord forbudt at give udtryk for andre udenrigspolitiske holdninger, eller fremstille internationale forhold på en anden måde, en den regeringen og den statsstøttede presse fremstiller disse på, også selv om disse fremstillinger kan påvises at være materielt urigtige.”

Det er jo også i tråd med den statsfinansierede censur på de sociale medier. Det er aldeles ligegyldigt, om det man slår op er faktuelt sandt. Links til udenlandske aviser, SSI og Danmarks Statistik nedtages, hvis indholdet på nogen måde kan opfattes som værende i konflikt med regeringens narrativ.

Det næste ord, der falder mig ind, er ”Einschaltung”. Det var det ord, der drev den nazistiske censur og meningsdannelse. Det oversættes på dansk med ”ensretning”. Så kan alle mulige andre quasi-akademikere i systemets tjeneste håne mig for at ”trække nazi – kortet.” Denne lov er renlivet totalitarisme.

 

Så den næste lov i rækken af nazi-love kunne komme til at lyde nogenlunde sådan:

”Det er danske borgere og andre, der opholder sig på dansk jord forbudt at give udtryk for andre politiske holdninger, herunder sundhedspolitiske, retspolitiske eller finans- og skattepolitiske holdninger, der på nogen måde afviger fra regeringens. Det er på samme måde ulovligt at indsamle data eller forske i forhold med det formål at undergrave regeringens fremstilling af samfundsmæssige forhold.”

Og det er åbenbart sådan, eliten visualiserer den nærmeste fremtid, for der gøres ingen reelle forsøg på at bremse eller modarbejde denne udvikling noget steds fra.

I Samtaler om Frihed #2 udtaler jeg, at bestemmelsen vedr. påvirkningsloven er blevet ændret flere gange. Dette er en misforståelse! Påvirkningsloven er vedtaget i sin oprindelige form som fremlagt og er ikke ændret siden vedtagelsen i marts 2019.

Det jeg henviser til er en lovbekendtgørelse fra september 2021, hvor man har opdateret paragraffen, så den er tilsvarende det som blev vedtaget i marts 2019. Man kan undre sig over, hvorfor lovbekendtgørelsen ikke blev opdateret allerede i marts 2019, men først 1½ år senere, og det er blot endnu et eksempel på, hvorfor det er noget nær umuligt for den almindelige dansker, at finde rundt i det hav af love, som konstant bliver vedtaget.

Om min holdningsmæssige baggrund vil jeg nævne, at jeg er 66 år, har levet under det meste af den kolde krig, og jeg har altid været tilhænger af NATO og Danmarks alliance med USA – lige indtil den ulovlige invasion af Irak. Da gik det op for mig, at NATO ikke længere er et forsvarsforbund, der skal skabe fred i verden, men har udviklet sig til en international terror-bande, der skal varetage USA’s – eller rettere de store amerikanske koncerners – interesser over hele kloden, også under anvendelse af ekstrem vold og uden respekt for Folkeretten og Menneskerettighederne.

 

Info fra dissensMEDIA:
Vi gør vores ypperste på dissensMEDIA for, at bringe noget af al den information, som de statsbetalte medier ikke mener, at danskerne skal have. Har du lyst til at blive skribent, researcher, korrekturlæser eller andet for dissensMEDIA så send os en mail på dissensmedia@protonmail.com. Du kan også blive FBF støttemedlem og på den måde støtte vores arbejde.

Se evt. første program af Samtaler om Frihed og læs den interessante artikel om Demokrati vs Tyranni som vi tidligere har udgivet her på dissensMEDIA. Og del gerne vores artikler så vi sammen kan få spredt alt det som MSM ikke taler om.

Tak at du støtter os i vores arbejde for at give danskerne et gedigent, sobert og seriøst medie!

Del artiklen

dissensMEDIA i , | Nøgleord , , , , ,

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

2 kommentarer til “Påvirkningsloven – et totalitært mesterstykke”

  1. Der er mange lighedspunkter med nazismen i dag, den største naturligvis det store eksperiment med nød-medicin, som folk tror er godkendt. Men også ‘jødestjernen’ (fritaget badges), sundhedspas, de hvide telte, kontrol, propaganda ‘for os alle’ og frygt propaganda de sidste 2 år. Herman Gøring er citeret for ‘…all the rulers need to do is to tell people there’s something they need to be fearful of and you can make human beings do anything’
    Se en god artikel fra Newspeek: Fællesskabets Nytte, af Karsten Pulz (forfatter, musiker, videnskabsjournalist).
    Og mht lovteksten fra påvirkningsloven, så husker jeg at Amerikanske NSA har spioneret på danskerne og andre europæere gn. vores internet kabler…så gør myndighederne ikke lige det, de selv siger, man ikke må gøre?
    https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/danmark-lod-usa-spionere-gennem-internetkabler-saadan-foregaar

  2. Pingback: Samtaler om Frihed #2 Er Danmark på vej ind i endnu en ulovlig krig? - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus WHO har udstukket retningslinjer til medlemslandene med nye diagnosekoder, som detaljeret skal afdække om en person ikke eller kun er delvist vaccineret og hvorfor. Dette sker på trods af, at disse koder normalt kun bruges til sygdom eller skader. Koderne træder i kraft …

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus Læs mere »

Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine – tips til familierne Hvordan kommer vi videre efter Covid-19-krisen eller håndterer den nuværende konflikt i Ukraine? Mange enkeltpersoner og familier oplever, at de kæmper med vanskelige samtaler, stressede tider og et anstrengt mentalt helbred. Udgivet den 28. januar 2023 Af dissensMEDIA I …

Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine Læs mere »

Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur   Trusted News Initiative er et partnerskab imellem verdens største nyhedsorganisationer, stiftet for at bekæmpe misinformation. Nu er de blevet sagsøgt for at undertrykke vigtige oplysninger af største, offentlige interesse, og for at boykotte konkurrencen inden for online-nyheder. Den 18. januar …

Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur Læs mere »

Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner Twitter manipulerede Covid-debatten ved at undertrykke oplysninger fra læger og eksperter i folkesundhed, som var i strid med den amerikanske regerings politik. Den 17. januar 2023 Udgivet på dissensMEDIA og skrevet af FBF medlem Det følgende er uddrag og gengivelse fra …

Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner Læs mere »

Øget risiko for unge voksne efter Covid-19-vaccination

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør I denne rapport afdækker speciallæge den øgede risiko for vaccineskader hos unge voksne. Den tegner et dystert billede af de konsekvenser, der har været ved en ukritisk vaccineudrulning, som beror mere på kvantitet end kvalitet. Udgivet d.14. januar 2023 Af speciallæge Jeanne Rungby, i samarbejde med Frihedsbevægelsens Fællesråd og Aktive Borgere. Introduktion …

Øget risiko for unge voksne efter Covid-19-vaccination Læs mere »

Censur og overvågning på sociale medier

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Censur og overvågning på sociale medier De såkaldte ”Twitter filer” er en af de største skandaler i mands minde, og de vidner om den censur som kritiske profiler har oplevet de sidste snart 3 år. En af filerne dokumenterer, hvordan Twitter hjalp Pentagons med deres skjulte online PsyOp-kampagne. Til trods for …

Censur og overvågning på sociale medier Læs mere »

Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner? Hvis politikerne mener lighed i sundhed for alle alvorligt, hvorfor kan patienter med skader efter Covid-19-vacciner så ikke blive diagnosticeret på lige fod med andre patienter f.eks. med Long Covid? Når man ikke vil anerkende vaccineskader, så gøres der heller intet, i …

Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner? Læs mere »

Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning Med en ny inddragelse af biologi som et strategisk værktøj, tildeles aktørernes påstande autoritet, ved at etablere deres status som sandhed. Målet er, at påstanden i befolkningens øjne netop går fra blot at være en påstand til, at være en ubestridelig kendsgerning der …

Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning Læs mere »

Var FTX årsagen eller resultatet?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør   (Disclaimer: Denne blogpost er på ingen måde finansielle råd og udgør kun holdninger og meninger fra skribenten side) På bare 18 dage er FTX gået fra at være en af verdens største kryptobørser til en finansiel krise i kryptoverdenen. Var FTX historien om det største krypto-scam vi har set til …

Var FTX årsagen eller resultatet? Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg