da Dansk

Påvirkningsloven – et totalitært mesterstykke

karnov2

Påvirkningsloven – et totalitært mesterstykke

De danske mediers dækning af krisen i Ukraine er en fuldstændig ensidig barrage af amerikansk propaganda.

Udgivet den 17. februar 2022
Af Carl Henrik Rørbeck – journalist & bedrageri- specialist

De danske mediers dækning af krisen i Ukraine er en fuldstændig ensidig barrage af amerikansk propaganda. Alt hvad USA siger er sandt, alt hvad Rusland siger er ondsindet propaganda. Sådan har virkeligheden aldrig set ud. Enhver sag har som bekendt to sider – men vi må ikke kende den anden. For samtidig er danskerne nemlig qua den infame påvirkningslov afskåret fra at have en selvstændig mening om udenrigspolitik; det er er simpelthen strafbart.

 

  • 108 i Straffeloven lyder sådan: ”Den, som….i øvrigt foretager noget, hvorved fremmed efterretningstjeneste sættes i stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke inden for den danske stats område, herunder samarbejde om at udøve påvirknings-virksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse, straffes med fængsel indtil 6 år”.

 

Straffen kan så stige til 12 år, hvis det sker under krigstilstand eller i forbindelse med et valg.

Dette er den såkaldte ”påvirkningslov”.  Avisen Arbejderen skrev om forslaget – med henvisning til forarbejderne:

”Lovforslaget gør det strafbart at dele eksempelvis opslag, der skal “påvirke den almene opfattelse af NATO-samarbejdet negativt”, hvis den danske anklagemyndighed kan bevise, at man ved eller måtte vide, at man ved at dele et opslag sætter en udenlandsk efterretningstjeneste i stand til at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse i Danmark. Der skal være tale om et samarbejde med den udenlandske efterretningstjeneste. Men “samarbejdet” behøver ikke være en direkte kontakt med en fremmed efterretningstjeneste. Det kan blot være en kontakt til en fremmed udenlandsk myndighed, ambassade, medie eller virksomhed, der samarbejder med en fremmed efterretningstjeneste. Hvis de danske myndigheder mener, at der reelt er tale om hjælp til en udenlandsk efterretningstjeneste, er det strafbart.”

Professor i strafferet Jørn Vestergaard udtaler:

 

“Problemet er, at en sådan lovgivning skaber en kolossal retsusikkerhed. Og en sådan lovgivning vil være uhyre vanskelig at håndhæve. Der er gode grunde til, at man ikke hidtil har ønsket en sådan retstilstand.  Embedsfolkene i Justitsministeriet er blevet sat på en uløselig opgave med at afgrænse bestemmelsens anvendelsesområde på en meningsfuld måde. Lovbemærkningerne er fulde af svævende begreber, som eksempelvis påvirkning af “den almene meningsdannelse” og “den offentlige debat”.”

 

 

Lovforslaget blev vedtaget, således som det er citeret ovenfor. EL, SF, og Å stemte imod, mens DF undlod at stemme. At der ikke hos disse partier var en reel betænkelighed ved at gennemføre en lov, der så åbenlyst og retsstridigt begrænsede ytringsfriheden, må udledes af det faktum, at disse partier, som tilsammen kunne have fremkaldt en folkeafstemning, ikke på noget tidspunkt overvejede denne mulighed.

Da den danske anklagemyndighed er underlagt Justitsministeren, og da dens øverste chef, Rigsadvokat Jan Rechendorff, offentligt har udtalt, at han agter at følge de instrukser vedrørende tiltale han får fra politisk hold, bliver det altså Nick Hækkerup, der kommer til at bestemme, hvem der skal sigtes for ulovlig påvirkningsvirksomhed. Den mand, der mener at Menneskerettigheder bare er noget, der eksisterer i folks hoveder og ikke i virkeligheden, og som mener at EU-domstolen er på de kriminelles side. En mand som ikke respekterer magtens tredeling. Der er således al mulig grund til at antage, at ordren om at sigte Nanna Fri efter en bestemmelse, der kunne give flere års fængsel kom direkte fra Nick Hækkerup, ligesom det er 100% sikkert, at han personligt står bag sigtelserne mod de tidligere spion-chefer.

Det fremgår også af forarbejderne, at forslaget næsten ensidigt er rettet mod Rusland. Det er med stor bestemthed ikke rettet mod USA’s efterretningsvirksomhed. USA’s efterretningstjenester har opereret på dansk jord siden 2. Verdenskrig, i strid med gældende ret og Danmarks interesser. De har påvirket både en lang række politiske beslutninger og den almindelig opinion og meningsdannelsen, ligesom man ulovligt har indsamlet data om danske statsborgere. Loven er skræddersyet til at udrydde enhver folkelig sympati for Rusland.

 

 

Alle folketingets partier er i virkeligheden enige om, at Danmark fortsat skal optræde som USA’s skødehund og deltage i alle USA’s brud på Folkeretten og krigsforbrydelser rundt omkring på jorden med liv og sjæl.

Hvis man et øjeblik stopper op og overvejer det faktum, at al politisk virksomhed har til hensigt at påvirke den offentlige meningsdannelse, så kunne man altså lige så godt have formuleret loven således:

”Det er danske borgere og andre, der opholder sig på dansk jord forbudt at give udtryk for andre udenrigspolitiske holdninger, eller fremstille internationale forhold på en anden måde, en den regeringen og den statsstøttede presse fremstiller disse på, også selv om disse fremstillinger kan påvises at være materielt urigtige.”

Det er jo også i tråd med den statsfinansierede censur på de sociale medier. Det er aldeles ligegyldigt, om det man slår op er faktuelt sandt. Links til udenlandske aviser, SSI og Danmarks Statistik nedtages, hvis indholdet på nogen måde kan opfattes som værende i konflikt med regeringens narrativ.

Det næste ord, der falder mig ind, er ”Einschaltung”. Det var det ord, der drev den nazistiske censur og meningsdannelse. Det oversættes på dansk med ”ensretning”. Så kan alle mulige andre quasi-akademikere i systemets tjeneste håne mig for at ”trække nazi – kortet.” Denne lov er renlivet totalitarisme.

 

Så den næste lov i rækken af nazi-love kunne komme til at lyde nogenlunde sådan:

”Det er danske borgere og andre, der opholder sig på dansk jord forbudt at give udtryk for andre politiske holdninger, herunder sundhedspolitiske, retspolitiske eller finans- og skattepolitiske holdninger, der på nogen måde afviger fra regeringens. Det er på samme måde ulovligt at indsamle data eller forske i forhold med det formål at undergrave regeringens fremstilling af samfundsmæssige forhold.”

Og det er åbenbart sådan, eliten visualiserer den nærmeste fremtid, for der gøres ingen reelle forsøg på at bremse eller modarbejde denne udvikling noget steds fra.

I Samtaler om Frihed #2 udtaler jeg, at bestemmelsen vedr. påvirkningsloven er blevet ændret flere gange. Dette er en misforståelse! Påvirkningsloven er vedtaget i sin oprindelige form som fremlagt og er ikke ændret siden vedtagelsen i marts 2019.

Det jeg henviser til er en lovbekendtgørelse fra september 2021, hvor man har opdateret paragraffen, så den er tilsvarende det som blev vedtaget i marts 2019. Man kan undre sig over, hvorfor lovbekendtgørelsen ikke blev opdateret allerede i marts 2019, men først 1½ år senere, og det er blot endnu et eksempel på, hvorfor det er noget nær umuligt for den almindelige dansker, at finde rundt i det hav af love, som konstant bliver vedtaget.

Om min holdningsmæssige baggrund vil jeg nævne, at jeg er 66 år, har levet under det meste af den kolde krig, og jeg har altid været tilhænger af NATO og Danmarks alliance med USA – lige indtil den ulovlige invasion af Irak. Da gik det op for mig, at NATO ikke længere er et forsvarsforbund, der skal skabe fred i verden, men har udviklet sig til en international terror-bande, der skal varetage USA’s – eller rettere de store amerikanske koncerners – interesser over hele kloden, også under anvendelse af ekstrem vold og uden respekt for Folkeretten og Menneskerettighederne.

 

Info fra dissensMEDIA:
Vi gør vores ypperste på dissensMEDIA for, at bringe noget af al den information, som de statsbetalte medier ikke mener, at danskerne skal have. Har du lyst til at blive skribent, researcher, korrekturlæser eller andet for dissensMEDIA så send os en mail på dissensmedia@protonmail.com. Du kan også blive FBF støttemedlem og på den måde støtte vores arbejde.

Se evt. første program af Samtaler om Frihed og læs den interessante artikel om Demokrati vs Tyranni som vi tidligere har udgivet her på dissensMEDIA. Og del gerne vores artikler så vi sammen kan få spredt alt det som MSM ikke taler om.

Tak at du støtter os i vores arbejde for at give danskerne et gedigent, sobert og seriøst medie!

Del artiklen

dissensMEDIA i , | Nøgleord , , , , ,

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

1 kommentar til “Påvirkningsloven – et totalitært mesterstykke”

  1. Der er mange lighedspunkter med nazismen i dag, den største naturligvis det store eksperiment med nød-medicin, som folk tror er godkendt. Men også ‘jødestjernen’ (fritaget badges), sundhedspas, de hvide telte, kontrol, propaganda ‘for os alle’ og frygt propaganda de sidste 2 år. Herman Gøring er citeret for ‘…all the rulers need to do is to tell people there’s something they need to be fearful of and you can make human beings do anything’
    Se en god artikel fra Newspeek: Fællesskabets Nytte, af Karsten Pulz (forfatter, musiker, videnskabsjournalist).
    Og mht lovteksten fra påvirkningsloven, så husker jeg at Amerikanske NSA har spioneret på danskerne og andre europæere gn. vores internet kabler…så gør myndighederne ikke lige det, de selv siger, man ikke må gøre?
    https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/danmark-lod-usa-spionere-gennem-internetkabler-saadan-foregaar

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner, der stadigvæk lanceres i hast rundt om i verden   I dette interview med Megan Redshaw fra TrialSite News prøver Hedley Rees at forklare det umulige, i at udvikle et lægemiddel ved hjælp af mRNA-teknologi, på 9 måneder, som aldrig før er forsøgt. Udgivet den 16 2022 …

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner Læs mere »

Den chokerende sandhed fra EMA om Pfizer vaccinen

Den chokerende sandhed fra EMA om Pfizer vaccinen Vi har ved hjælp af en aktindsigt / FOI-anmodning (Freedom Of Information)  fået data om bivirkninger vedrørende Pfizer Covid-19-vaccinen fra EMA. (European medical agency) . Resultaterne omfatter alle behandlede bivirkninger for alle EU-lande. Udgivet d. 11 maj 2022 af Max Schmeling, Mr. T og Mr. M   …

Den chokerende sandhed fra EMA om Pfizer vaccinen Læs mere »

Lighederne mellem FN’s propaganda om “global opvarmning” og COVID-19 er forbløffende

Lighederne mellem FN’s propaganda om “global opvarmning” og COVID-19 er forbløffende. De er begge trojanske heste hvis mål er at nedbryde vores samfund og skabe et globalt teknokrati Klimaændringer/ global opvarmning (GW) og en sæsonbestemt luftvejssygdom (C19) bruges begge som våben på en bemærkelsesværdigt lignende måde for at fremme frygt og politiske reaktioner, der belejligt …

Lighederne mellem FN’s propaganda om “global opvarmning” og COVID-19 er forbløffende Læs mere »

Supplerende information om Ukraine

Supplerende information om Ukraine fra 1990 til 2022 For at belyse situationen i Ukraine ud fra forskellige perspektiver, udgives her en kort artikel vedrørende emnet. Som eksempel kan du blive klogere på hvilke 2 lande, der i FN-regi den 16. december 2021, stemte imod forslaget om at “Bekæmpe glorificeringen af Nazisme, Neo-nazisme mv.” Det var …

Supplerende information om Ukraine Læs mere »

Pfizer i årsrapport: Effektivitet eller sikkerhed kan muligvis ikke påvises

Pfizer skriver i deres årsrapport: “Effektivitet eller sikkerhed kan muligvis ikke påvises af deres COVID-19 vacciner Biontech som sammen med Pfizer har udviklet deres comirnaty mRNA “vaccine” skriver i deres årsregnsskab som er indgivet af revisionsfirmaet Ernst & Young den 30. marts 2022 til Security and Exchange Commission (SEC)   “Vi er muligvis ikke i …

Pfizer i årsrapport: Effektivitet eller sikkerhed kan muligvis ikke påvises Læs mere »

Hvad sker der på rejsefronten? Aktuelle rejse restriktioner lige nu.

Hvad sker der på rejsefronten? Sverige, Norge og Storbritannien har afskaffet restriktionerne over for tilrejsende, mens de fleste andre lande i Europa har stadig mange restriktioner i forbindelse med indrejse. USA topper med meget strenge regler ved indrejse, hvilket jeg kommer ind på til allersidst. Vi gør opmærksom på at nye regler eller lempelser af …

Hvad sker der på rejsefronten? Aktuelle rejse restriktioner lige nu. Læs mere »

Året er 2022 og overdødeligheden fortsætter

Året er 2022 og overdødeligheden fortsætter   Elefanten står stadig over i hjørnet og ingen vil tale med den… I denne artikel kigger vi nærmer på overdødeligheden vi har oplevet det seneste år. Udgivet den 15. april 2022 Af Stig V Andersen   For at forstå overdødelighed, bliver vi nødt til at se nærmere på, …

Året er 2022 og overdødeligheden fortsætter Læs mere »

Hvad er det egentlig vi skal stemme om den 1. juni?

Hvad er det egentlig vi skal stemme om den 1. juni? Debatten i Danmark har indtil videre ikke handlet om meget andet end udformningen af stemmesedlens ordlyd. Regeringen ønsker på det kraftigste, at danskerne stemmer for en afvikling af forsvarsforbeholdet.  Lektor ved Aarhus Universitet, Rasmus Brun Pedersen, der forsker i EU og dansk udenrigspolitik kalder …

Hvad er det egentlig vi skal stemme om den 1. juni? Læs mere »

Politianmeld vaccineskader ved Fyns Politi

Mette Frederiksen og regeringen er politianmeldt for forbrydelser mod Menneskeheden / Folkedrab i forbindelse med udrulning af “vaccinerne” Det er nu oprettet en sag ved Fyns Politi, journal nr. 2300-83969-00133-22, og vidner / “vaccineskadede” henvender sig løbende. Hvis du selv har taget skade af covid-19-vaccinen, eller hvis du kender nogen, der har, eller som måske …

Politianmeld vaccineskader ved Fyns Politi Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg