Hvad er dissensMEDIA?

Hvad er dissensMEDIA?

 

 

I denne tid med Covid-19 er der mange informationer. Det kan være svært at afgøre, hvilke kilder der er troværdige. På dissensMEDIA, der er en del af Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF), undersøger vi med nysgerrighed og formidler de informationer, som vi finder troværdige. Vi tilstræber at lægge kilderne frit frem for dig – til inspiration, så du kan danne dig din egen mening.

Dertil kan tilføjes, at mainstreammediernes dækning af emner som fx. klima, sundhed og censur mv. efter vores opfattelse er koordinerede og spreder kaos, forvirring og frygt – i stedet for orden, folkeoplysning, ro og kærlighed.

Følgende strategier anvendes over for befolkningen:

 1. Del og hersk – idet den skræmte og forvirrede befolkning deles og skændes indbyrdes.
 2. Distraktion af opmærksomheden med alverdens historier – mens gennemgribende forandringer af vores samfund gennemføres, blandt andet ved at indføre et digitalt kontrolnet, – hvor vi ikke længere har et privatliv.
 3. Problem, Reaktion, Løsning – hvor problemer blæses op i medierne, og der introduceres løsninger på disse problemer, som følge af reaktioner fra bl.a. mainstreammediernes journalister eller andre politikere.

dissensMEDIA bidrager bl.a. til at oplyse om:

A: Sundhed – Sundhed opnås bedst ved forebyggelse og/eller behandling med kendte effektive behandlinger.

 • Covid-19-vaccinerne er dokumenteret usikre og dermed ulovlige. Derudover er de ineffektive.
 • De øvrige tiltag som lockdown og masker er også både skadelige og ineffektive!
 • Sundhedsområdet er præget en korrumperet praksis ved brug af bestikkelse, manipulerede data og magt.

B: Klima – Der er ikke en klimakrise! Den påståede klimakrise er baseret på manipulerede data. Vidste du at:

 • Vanddamp i form af skyer er den vigtigste klimagas?
 • CO2 er en klimagas. Den betyder bare ikke særligt meget som vandet i skyerne. Historiske geologiske data viser at CO2 indholdet først stiger over hundrede år efter temperaturen. Det skyldes, at CO2 først frigives fra havene til luften, når havene er blevet varmere, – som følge af et varmere klima og det tager tid!
 • Det går noget hurtigere at frigive CO2 fra en sodavand, efter at låget er taget af.

C: Censur – Der er massiv statsfinansieret censur i Danmark, bl.a. i form af et samarbejde mellem Staten, Facebook og Tjekdet.dk. Derfor har FBF sagsøgt dem først i DK og nu ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 • På grund af censuren er dissensMEDIA nødt til delvist at sprede budskabet via flyers og FBF´s nyhedsbrev
 • Tilsvarende censur foregår over hele verden.
 • Derudover tilsvines kritikere ved at sprede falske rygter – så man ikke behøver forholde sig til kritikken.


Davids kamp mod Goliat.
Det er en ulige kamp, hvad angår ressourcer. Man kan sige, at det er Davids kamp mod Goliat. Fordelen er, at der er mange veje til, at vores læsere forstår at mainstreammediernes, sundhedsmyndighedernes, politikernes, World Economic Forums (WEF´s), WHO´s og FN´s fremstilling af emnerne sundhed, klima og censur ikke er retvisende.

Vi er ikke alene i denne kamp, idet antallet af nye medier er eksploderet i de seneste 2½ år.

For yderligere information henviser vi til vores artikler samt nyttige links, samt FBF´s nyhedsbrev


Ideer: Der kommer hele tiden ny viden.  Hvis du har ideer eller ligger inde med viden, som er relevant til artikler, vil vi gerne høre fra dig. Det er nemlig vigtigt, at vi arbejder sammen.

Fejl og mangler: Hvis du oplever fejl og mangler, vil vi også rigtig gerne høre fra dig.

De bedste hilsner

dissensMEDIA teamet i FBF

Download PDF Hvad er dissensMEDIA

 

dissensMEDIA er medlem af

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg