fredag 29 oktober, 2021 Kl. 13:51

🔥 TÆND FOR FRIHEDENS ILD 🔥
Som en manifestation af vores dybe og voksende mistillid til den korrupte og kriminelle ledelse af Danmark, samles vi fredeligt og brænder valgkort på Christiansborg Slotsplads tirsdag d. 16. november 2021.
Frihedbevægelsens Fællesråd har udgivet en bog, der er et brev til samfundets ledelse – til folketingsmedlemmerne, de administrative ledere, erhvervslivet samt medierne – den 4. statsmagt, som har brillieret med en enestående mangel på magtkritik, værdigt for en bananrepublik. Bogen hedder: ”Så hør dog hvad vi siger – inden det går helt galt”, og indeholder en beskrivelse af, hvordan demokratiet systematisk er nedbrudt siden 2002, bl.a. gennem vedtagelse af 6 lovpakker, der efter vores opfattelse er forfatningsstridige.

Vis din holdning sammen med os tirsdag d. 16. november 2021

 

Sammen er vi stærkest!

Team FBF 🌱

19 kommentarer til “Frihedens ild”

 1. Laver Frihedsbevægelsens Fællesråd den her aktion for at gøre det svært for Frihedslisten at hente protest stemmer og på den måde vise en synlig modstand imod hele corona narrativet?
  Vi har nok af mennesker, som er ramt så kraftigt, af den medieskabte massepsykose, at de glade er gået ind og fået deres 3 stik. Og jeg tror ærlig talt ikke at det giver genlyd hos dem at I har en aktion som den her. Som kandidater for Frihedslisten kommer vi en del i medierne lige nu med f.eks. et coronakritisk budskab og hvis det så gav os mange proteststemmer, så kunne det give mere opmærksomhed på at vi er en del der er kritiske på Corona narrativet. Og den her aktion kan virke som er benspænd – lidt ærgerligt at vi nærmest modarbejder hinandens tiltag. 😵‍💫

  1. Kæreste Erika Lorentsen,
   Hvad får dig til at tro, at intentionen er, at lave benspænd for de opstillede på Frihedslisten? Skulle vi tænke det samme den anden vej, fordi I stiller op med Frihedslisten?

   Kunne det ikke tænkes, at vi hylder jer som går ind i løvens bur, og at vi på ingen måde modarbejder jer, men faktisk gør vores del for at skabe et gigantisk oprør som giver et tryk udefra, hvor I forsøger at skabe et tryk indefra? Kunne det give mening at have tillid til, at vi gør det vi tror på virker bedst, på samme måde som vi har tillid til, at I gør det som I tror på?

   Kunne det også give mening, at have fokus på det vi er fælles om, i stedet for at finde forskellighederne og prikke til det? Og kunne det også give mening, at vi i fællesskab kunne skabe noget meget unikt sammen fra hver vores vinkler, fordi vi alle har fokus på det vi er fælles om at ønske? Og slutteligt, kunne I forestille jer, hvordan vi sammen, fra hver vores vinkler kunne mødes den 16.11. og få sat en dialog igang, lige der midt på Christiansborg Slotsplads, som Danmark aldrig har set før, fordi vi har respekt for hinanden og anerkender hver vores vinkler?

   Du ser aldrig kommentarer eller opslag, hvor vi irettesætter de opstillede på Frihedslisten 😉 Tænk over det. Håber at vi ses den 16.11.

   1. Erika Lorentsen

    Hej – jeg savner et navn på kommentaren? Jeg ved ikke hvorfor I laver den her aktion, og jeg ser den som et benspænd for frihedslistens forsøg på at få proteststemmer, at I opfordre til ikke at stemme. Så I modarbejder jo vores tiltag om det er bevidste eller ikke vil jeg ikke tage stilling til, jeg udtrykker bare min ærgelse.

    1. Vi er flere som besvarer kommentarerne på vores website – denne her er fra Malue 🙂 Erika, kan vi ikke blive enige om, at det ville være fantastisk at presse systemet både udefra og indefra? I så fald er det, blandt mange andre, FBF som gør det udefra. Hvis jeg skulle tænke som du, skulle jeg sige at hele Frihedslisten modarbejder vores tiltag ved at stille op til valget, hvilket ville være noget sludder – først og fremmest fordi vi ikke bruger tid på hvad andre gør, så længe vi har samme mål og behandler hinanden med respekt, og dernæst fordi vi vælger at have fokus på FÆLLESNÆVNERNE i hele frihedskampen. Håber at du kan komme til et sted, hvor du ser gensidigheden i det du selv ønsker, for så ser du, at der ingen grund er til ærgelse. Rigtig god weekend 🙂

     1. Erika Lorentsen

      Jeg forstår kritikken af vores demokrati, både pga. kongemagten og også da jeg frygter at der er udbredt korruption også i vores land. Jeg har respekt for at nogen ikke stemmer og vil altid respektere den enkeltes ret til selv at afgøre dette. Dog finder jeg det ærgerligt at I ligefrem går ud og opfordre til ikke at stemme. I kunne jo også opfordre til at stemme på Frihedslisten, som ønsker at kæmpe for et reelt demokrati ved at stille op og få en platform for at undgå censur. Jeg synes det er unødvendig at I laver den her aktion, lige efter at vi har valgt at udvise samfundssind ved at stille op med aktiv kritik af systemet. Og jeg har ikke tænkt mig at støtte jeres aktion, som du opfordre til. Jeg er ikke enig i, at det giver mere synlighed for vores modstand at lade være med at stemme. Vi gør et stort arbejde for at italesætte de overgreb på vores frihedsrettigheder vi har set folde sig ud i lang tid. Og du får mig ikke til at bifalde jeres aktion.

     2. Du behøver ikke at deltage i vores aktion Erika, da du skal gøre, og opfodre andre til at gøre, det som du tror på. Men det som du meget tydeligt glemmer er, at det samme er fuldstændig tilfældet den anden vej. Vi skal ikke være enige i hvad man bør gøre den 16.11. Og det behøver vi heller ikke for at lade hinanden gøre præcis hvad vi hver især mener er bedst. Så vi kommer ikke til at opfordre nogen til at stemme den 16.11. ligeså lidt som du eller andre politikere, kommer til at opfordre nogen til at brænde deres valgkort. Og det er præcis som det skal være <3

 2. Jeg er nok lidt langsom oven i roen, for jeg forstår stadig ikke, hvordan man støtter Frihedslisten – hvis det altså er dén politik og tilgang til sagen, den enkelte føler for at stemme på – ved at brænde sit valgkort af og der med, bogstavelig, afbrænde sin mulighed for at stemme? Det giver måske en god fornemmelse i maven, men også et forspring til Mette Frederiksens ukritiske altødelæggende fløj. Hvis tre millioner danskere mødte op til en demo og brændte deres stemmekort af, hvordan skulle det konkret true Mette Frederiksens magtposition? Så længe de resterende stemmer pro-gammelpartierne, og hendes parti holder magten i kommuner og regioner, så tror jeg millioner af protester på gaden og afbrændte stemmekort vil rage hende en høstblomst. Hvorfor skulle det ikke?

  Hvis det er fordi, man mener, det er ligegyldigt at stemme, da demokratiet er et stort fupnummer, ja men det er da muligt. Men hvad er så det konkrete alternativ i denne uperfekte verden? Først at brænde valgkortene og næste skridt lave en fransk revolution for med løftede høtyve at invadere Christiansborg og tage magten i bogstavelig forstand? Hvornår er der kommet andet end blod og vi-alen-vide tyranner ud af det?

  Der er sandt for dyden mange brister i vort såkaldte demokrati, men for mig ser det ud som den mindst dårlige styreform. Vi har ikke andet, men kan meget hurtigt miste selv den lille bitte mulighed for indflydelse.

 3. Frihedslisten har 2 prioriteter
  1. At lave så meget ramasjang i samfund og medier som muligt omkring de sager som har så svære vilkår, og vi gør det ved at fokusere på FRIHED i kommunal- og regionsrådsvalgene.
  2. At få så mange af dem som ellers følger narrativet til at flytte deres stemme fra de etablerede og over på frihedskampen (i erkendelse af at vi ikke er nok frihedskæmpere endnu til at vi bliver hørt og til at få stoppet vanviddet).

  Jeg er jo selvsagt meget kritisk overfor jeres initiativ. Jeg har jo set det komme for jeg har snakket med Malue og længe vidst at hun ikke bakkede op.

  Men, når I så insisterer på, at det er så vigtigt at lave denne event og få folk til at brænde deres valgkort, så kunne I jo i stedet støtte Frihedslistens initiativ frem til d. 16. november.

  I skal bare hjælpe med få budskabet om Frihedslistens kandidaters kamp ud og støtte op om dem lokalt (de er ret alene i mange henseender, fx til vælgermøderne).

  Som FBF selv udtrykker det: Sammen er vi stærkest!

  Link til Frihedslistens hjemmeside hvor man kan finde alle kandidaterne:
  https://frihedslisten.dk/

  1. Kære Flemming, Malue her.
   At du tænker at vi/jeg ikke bakker op, er ikke det samme som at det faktuelt er det vi gør – det er blot din oplevelse – og det kan jeg ikke gøre noget ved.

   Der er INGEN herfra som nogensinde kommer til at bede jer om at gøre som vi gør. Der er heller INGEN herfra, som kommer til at opfatte nogen af jer nye politikere, som at I ikke bakker op om FBF. Vi lader jer gøre det I tror på, og vi har en naturlig anmodning om, at I gør det samme den anden vej. Alt hvad der ligger derimellem, er jeres egne tanker. Og igen, de har intet med os at gøre.

   Så lad mig igen skitsere hvorfor vi brænder vores valgkort; Valg er den største illusion i bedraget om, at der findes demokrati i Danmark. Så når man bruger “sin stemme” med et valgkort, er det en illusion at den overhovedet har en betydning. Det betyder dermed, at alle politikere som stiller op til et valg, nye som gamle, anerkender illusionen om at valg er demokratisk, og det er det vi markere med afbrænding af vores valgkort. Det er systemet og ikke jer, vi er modstandere af.

   Kunne vi få en gigantisk dialog om systemet, fra hver vores synspunkt, med hver vores indgangsvinkler, så kunne vi sammen ryste vores medmennesker, fordi det er i dialogen vi skaber fælles opmærksomhed på et fælles problem med et fælles mål for øje. At FBF ikke tror på at I har en kinamand chance for at komme ind, er jo netop fordi vi ved at systemet er skruet sådan sammen, at det ikke er muligt. Det handler ikke om at vi ikke tror på jer! Det handler om, at vi ikke tror på systemet! Men det betyder ikke at vi beder jer om at lade være, og bare gøre som vi gør, for det er I frie til selv at vælge.

   Vi kunne aldrig drømme om at gå i klinch med jer på den måde. Hvorfor? Fordi I netop har jeres demokratiske frihed til at gøre som I finder bedst. Er det ikke det I også ønsker; Demokratisk frihed? Eller ønsker I at alle skal gøre som nogen andre siger? Skal alle gøre det samme? Eller mener I at man er fri til at gøre som man finder bedst så længe det ikke skader andres liv og helbred? Mener I, at enhver har retsmæssigt frihed til at gå efter det som den enkelte finder meningsfuldt? Lad os få sådan en dialog igang, og lad os gøre det i fællesskab med respekt og anerkendelse for hinanden. Jeg har kopieret denne tekst fra vores Telegram Chat samt vores facebook hovedside, da der er andre som anklager os for at gå imod jer, for intet kunne være mere forkert end det!

   Og det er tid til at I stopper op og overvejer de fælles muligheder, som der er i dialogen for at synliggøre fællesnævnerne for afsløring af systemet (!) i stedet for det modsatte.

   Fokus på FÆLLESNÆVNERNE ❤

 4. Carsten Pedersen

  Kære frihedselskere

  Jeg tror, at de af os, der finder det mest meningsfuldt at stemme på Frihedslisten eller andre partier, gør dette samt at de af os, der finder det mest nyttigt at markere modstand mod systemet i en fælles demonstration f eks at afbrænde deres stemmesedler, gør dette.
  Min fornemmelse (naturligvis uden at vide det) er at ingen i nævneværdig grad “tager noget fra hinanden”.

  Lad os håbe og bede til at Lyset snart bryder frem.

 5. Helen Sørensen

  Martin Tidsvilde Har siddet i kommunal bestyrelsen i Brøndby kommune. Jeg husket Ikke årstal. Han blev bedt om at skrive under på et budget . Da han ikke kunne stå inde for det nægtede han. Det skabte en del ballade og omtale. Og så var det derefter matin gik i krig med den første af hans bøger om grundloven. En kommunal politikker kan gøre en forskel.

 6. Så mange negative følelser over slavepapirlapperne, så jeg tænker at der kunne være brug for at løfte stemningen, så hermed en mening fra en økonom, der ikke stiller op til noget valg. (originalt postet på telegram)

  Afbrænding af valgkort er muligvis den mest meningsfulde event i Danmark overhovedet ifbm. Corona perioden.

  Når man som menneske lever i et samfund, hvor man i større og større grad bliver sat uden for demokratisk indflydelse, hvor staten anvender magt og tvang i stigende grad, når man et punkt, hvor man som menneske er nødt til at sige fra eller overgive sig til systemet og lade sig slavebinde. Efter kildeskattens indførelse kan man ikke sige fra ved ikke at betale skat. Man kan heller ikke ved sin stemme sige fra og ligegyldigt hvad man gør, er man fanget i systemet. (Der er en grund til at det er lavet sådan).

  Politikernes magt stammer alene fra vores valg af dem. Ved at markere et kryds på valgkortet og aflevere det i stemmeboksen afgiver vi som mennesker således vores magt og ret til selvbestemmelse og giver den til de politikere vi vælger. Det er definitionen på et repræsentativt demokrati.

  Ved at brænde vores valgkort tager vi magten tilbage!

  Hvis man er i tvivl om effekten, så se hvordan forskellige personer fra “frihedsbevægelserne” som er opstillet reagerer på det. Tænk så på hvordan de etablerede partier vil reagere. Det her er er et af statens værste scenarier overhovedet. Staten er en papirkonstruktion hvis eneste eksistensberettigelse er den tillid og magt befolkningen giver den via stemmesedlen. Ingen stemmer, ingen stat.

  PS: Tak for alt postyret og dramaet fra de bedrevidende opstillingsberettigede personer på de her kanaler (telegram). Det er yderst instruerende hvor hurtigt stemmernes magt danner vane.

  PPS: En her relevant reference til Exodus 20:4: Du skal ikke bøje dig for dem. Ej heller skal du tjene dem! Eller som sagt af OSHO: Politicians are successful criminals and criminals are unsuccessful politicians!

  Jeg håber på et rigtig stort bål, og var det Skt. Hans ved jeg lige hvem der skulle stå i midten.

 7. Det er jo et personlig valg. Om du vil stemmer eller ikke.
  Og Normal. Mener! Jeg at det er vores fornemmeste opgave og pligt, som bore i et Demokratiske samfund.
  Men i denne situation! Vælger jeg at møde personligt op, og brænde min stemmeseddel af, som somet personlig manifest. ( og jeg ved godt det ikke kommer noget fra pressen og dækker den handling ) Men det er min personlig udtryk, for den foragt og mistillid. der er blevet skabt til politikerne og det politike system. herunder verdensledernes håndtering af corona situationen, i hele verdenssamfundet.
  Hvad for jeg så ud, af at afbrænding af min stemmeseddel ???jeg forventer at møde nogle ligesindede frihedskæmper.
  Som har tænkt, lidt mere over fremtiden ! end et kommunevalg .

 8. Det svære Valg ?
  Skal jeg bruge min stemmeret?
  Eller skal jeg bruge min stemme til at ske ret?
  Hmm. Som gammel Bz’er. ved jeg ! At det er min grundlovens sikkert rettighed og pligt . At gøre opmærksom på, at når staten beslutter love og bekendtgørelser som urimelige over for det Danske befolkningen.
  Så er der vores pligt, at gøre opmærksom på det, ved eksempelvis demonstration , opråb ,forsamlinger , politisk modstand , samt social ulydighed og lovbrud . Og så må Retssystem forholde sig til om det provosonel er var lovligt.
  Jeg hyjder stadig den Danske Grundloven og den Danske folkesjæl.
  Og som en del af ffb, er det et mål, at gør opmærksom på de ulovlige beslutninger politikerne og embedsmændenes tager. Som er i strid mod lovgivningen. En anden del af ffb. er vi informere hinanden, forsamlet , gør offentligheden opmærksom på de urimeligheder vi bliver udsat for, af den danske stat. Og så prøver vi at gøre opråb til det danske folk ved en happening hvor vi brænder vores stemmeseddel af.
  Og jeg opfordre alle andre til at møde op og gøre det samme.
  ( og skulle det stride mod din rat og pligt som borge ? Så kan du bare stemme med dit #nemid# før du møder op og støtter op omkring de urimeligheder og lovbrud, vi bliver udsat for omkring regeringen håndtering corona situationen)
  Bz Dit liv og gør dig fri………..

 9. For mig handler valget om anerkendelse af systemet. Hvis ja. Så stem. Hvis nej, så holder man sig væk. Fbf ønsker at vise dette på tirsdag og det er bestemt prisværdigt. Smid et par mundbleer med på bålet. Min hjemmeside chrisnymark.dk lukker her sidst i november. Den er sat til automatisk sletning så oplysningerne ikke længere kan findes. Og så går jeg i aktion for at finde nye job til landets sygeplejersker. God søndag.

 10. Susanna Nielsen

  Frihed har aldrig eksisteret på denne klode, og kommer aldrig til det, før menneskeheden vågner op kollektivt, og begynder at indse, at det er den, der trækker evolutionen tilbage.
  Vi kan råbe op om vores menneskerettigheder så meget vi vil. Men giver det mening, når vi har frataget dyrene alle rettigheder ved at spærre dem inde under trange, unaturlige forhold, for siden at mæske os i deres døde kroppe med velbehag?
  Jeg ved godt, det lyder hårdt. Men det er jo sådan det er, og intet voksent menneske kan påstå, at det ikke vidste bedre.
  Jeg kan tilslutte mig alt, hvad der udsendes fra FBF ang. bedrageriet, vi udsættes for dagligt af magthaverne via tv. Det blev ikke tydeligere dengang da Dong aktierne skulle overgå til Goldman Sachs, at det var aftalt spil med amerikanerne. De danske pensionskasser blev fejet fuldstændigt af bordet. Selvom folketinget indkaldte til en såkaldt høring, som viste sig at være totalt tandløs, slap Corydon fra det. Og sådan slipper de fra det gang på gang, fordi de kender til manipulering og ved hvordan befolkningen skal håndteres. Det har de stor erfaring med. Bare se, hvordan de snød majoriteten af den voksne befolkning til lade sig ‘vaccinere’og yderligere risikere deres børn til et eksperiment. Gad vide, hvilken ordre der er afstukket fremover? Det skal nok vise sig sidenhen, når grebet strammes. Men det er forfærdeligt at stå på sidelinjen og overvære, hvordan nogle bevidstheder kan få folk til at parere ordre fremfor at tænke selvstændigt.
  Der er ikke noget ‘naturligt vejr’ længere, og det har der ikke været i årtier, men de såkaldte vejrværter bliver betalt for at stå og lyve dagligt overfor befolkningen.
  Luftrummet over os bliver kontinuerligt oversprøjtet af stoffer, vi ikke ved hvad er. Nogle grundstoffer er dog målt i uhyggelig høje mængder, såsom Strontium, Barium og Aluminium. Ikke så sært mennesker rammes af demens tidligere og tidligere, da Aluminium nedbryder hjernen. Vi behøver bare at se op mod himlen – det er så nemt at genkende chemtrails.
  Der er sikkert flere årsager til, at den danske regering følger ordre fra det amerikanske militær. Een af dem kunne jo være at få nedsat befolkningstallet. En anden kunne være, at der reelt er et planetsystem, der er ved at nærme sig vores solstystem, hvilket forsøges camoufleret med alle midler. Ingen ved, hvor længe, det kan lade sig gøre at skjule dette, og hvad der sker, hvis/når det ikke længere er muligt. Gad vide hvilken løgn vi så skal udsættes for af tv?
  Der er masser af stof om emnet, eller det har der været. For ting har det med at forsvinde fra nettet nu, og mange kanaler blokeres.
  Når Rørbeck siger, at han ikke ved, hvad vi skal stille op mod tyranniet, siger han sandheden uden omsvøb. Jeg ved det heller ikke. Men ikke desto mindre vil jeg håbe, vi kan stå sammen i een kæmpestor samlet flok, uanset hvor uenige vi end måtte være på andre områder. For kun da bliver vi en magtfaktor. Vi behøver ikke råbe og slå på tromme – al respekt for det, men tavshed og bannere kan også noget. Overordnet må regeringen stilles til ansvar overfor det bedrageri, den udsætter befolkningen for. Den skal svare på, hvis ordrer den adlyder. Det vil den selvfølgelig prøve at glide af på, og derfor skal det være en meget, meget dygtig og veltalende talsmand/kvinde, der skal på banen. For regeringen styrer tv mediet med hård hånd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *