Begås der lige nu, et Globalt Statskup?

FBF SKABELON -

Begås der lige nu, et Globalt offentligt-privat Statskup?

Ifølge flere kilder inklusiv Mel K er svaret på dette spørgsmål “Ja”. Mel K uddyber sit syn på sagen i videoen nederst i denne artikel, hvor hun gennemgår magtstrukturen illustreret på artiklens billede. Har Mel K og disse kilder ret, kan den magtmæssige politiske struktur beskrives som i artiklen her, og det bliver tydeligt at se, hvem der spiller hvilke roller i det globale statskup og hvad de hver især bidrager med. Som du kan se bliver de overordnede politiske beslutninger ifølge Mel K taget af nogle få personer udenfor demokratisk kontrol, hvorefter de lavereliggende niveauer blot gør hvad de får besked på. En dag vil de måske sige: “Jeg gjorde bare hvad jeg fik besked på” ? Men det afhænger naturligvis af om det lykkes for dem at gennemføre det globale statskup.

Måske du vil bidrage til at det ikke lykkes for dem ved at printe og fordele denne flyer?


Udgivet den 23. september 2022, opdateret den 27. september 2022

Af dissensMEDIA

For at få et overblik over den politiske magt struktur, har vi i denne artikel taget udgangspunkt i det oversigtsbillede, der stammer fra videoen med Mel K. Billedet viser at strukturen har 5 hierarkiske niveauer. Det anbefales kraftigt også at læse/skimme de indlejrede kildehenvisninger, da det potentielt vil gøre det nemmere for dig at forstå, hvorfor vi oplever så mange vanvittige ting i disse år. Alt tyder på det hele har været planlagt igennem mange år af nogle af verdens rigeste bankmænd og deres lakajer.

Billedet herover viser det Globale Offentlige-Private Partnerskab – også kaldet GPPP fra den engelsk betegnelse Global Public Private Partnership. GPPP er sammenslutningen af globalister og oligarker som lige nu er igang med at begå et Globalt Statskup, mens de fleste er optaget af andre ting.

Statskuppets navne og deres ideologi er pakket ind i navne som:
Agenda21, The Great Reset, The 4. Industrial Revolution, Agenda 2030, UN 17 verdensmål, Biodiversitet, 6uild 6ack 6etter, Bæredygtighed og New World Order.

Statskuppets mål er et Teknokrati  – dvs. et videnskabeligt Diktatur. Som billedet viser er der 5 niveauer af politiske aktører, med hver deres rolle. 

Den politiske magtstruktur/hierarkiet – de politiske aktører – og deres rolle i det Globale Statskup

 

Den hierarkiske opsætning i det globale setup er som følgende:

1.niveau i hierarkiet – The policy makers

Består af politiske beslutningstagere. Det er den del af GPPP, hvor politikken kommer fra/besluttes. Denne gruppe kaldes også Deep State og består bl.a. af følgende:

 • B.I.S. – Bank for International Settlements. Denne del styrer alle betalinger og kontrollerer pengemængden og dermed de globale markeder, handelen og de nationale økonomier.

 

 

 • Tænketanke og globale repræsentative grupper – Disse formulerer politikkerne for “the policy makers” så målene for det globale offentlig-private partnerskab (GPPP) kan opnåes. Ressourcetildelingen bestemmes af B.I.S. og centralbankerne, men de arbejder i “partnerskab” med disse tænketanke og grupper samt andre repræsentative organer, for at omsætte det hele til global politik.
  1. WEF – World Economic Forum. Bestyrelsesformanden Klaus Schwab – oplært af Henry Kissinger – har blandt andet skrevet bogen The Great Reset. Deres mål følger UN 17 verdensmål. WEF indgik i 2018 aftale med den danske regering under ledelse af Lars Løkke Rasmussen. WEF har oprettet Young Global Leaders, som blandt andre den danske politiker Ida Auken også er medlem af, og som Klaus Schwab tidligere har udtalt bruges gruppen af young global leders til at “penetrere alle landes kabinetter” dvs. regeringer verden over. Ida Auken er en af fortalerne for et af de helt store udtalte mål for 2030 – cirkulær økonomi – og hun er kendt for udtalelsen “You will own nothing, have no privacy and you will be happy” – se video nederst i denne artikel. 
  2. C.F.R. – Rådet for Udenlandske Relationer – USA
  3. Club Of Rome – En multinational tænketank bestående af forskere og forretningsledere oprettet i 1968 og som i 1992 erklærer, at menneskeheden er den største fjende mod verden og skal bekæmpes. Oprindeligt var deres agenda klima- og befolkningsalarmisme med Maurice Strong og Rockefeller-dynastiet i spidsen.
  4. Chatham House – Engelsk Royal Institute of International Affairs
  5. Rockefellers – En af verdens rigeste familier med magt indenfor industri, bankverden og politik.

2.niveau i hierarkiet –Politiske distributører

Disse organisationer og organer tager politiske direktiver fra de politiske beslutningstagere og distribuerer/formidler/giver dem til de politiske håndhævere. De består bl.a. af:

3.niveau i hierarkiet – Politiske håndhævere

De som håndhæver politikken, udnytter eller samarbejder med forskelligt udvalgte videnskabelige myndigheder for at retfærdiggøre de retningslinjer og den politik, de pålægges at håndhæve. De bestå af følgende:

  • Nationale Regeringer
  • Den danske regering og folketing
  • Offentligt ansatte, det nationale sundhedsvæsen, politi, militær, domstole, lokale myndigheder osv.
  • Udvalgte videnskabelig autoriteter
  • SSI (Statens Serum Institut), SST (Sundhedsstyrelsen), Lægemiddelstyrelsen, CDC, FDA, EMA etc.

4.niveau i hierarkiet – Politiske propagandister

Propagandisterne og specialisterne har til opgave at overbevise publikum om, at de skal acceptere og forhåbentlig tro på politikkerne/retningslinierne. De bruger hybrid krigsførelse med psykologisk manipulation, desinformation, misinformation, censur og propaganda

 • Propagandister og specialister i hybrid krigsførelse
 • Mainstreammedier
 • ”Faktatjekkere” – som fx. TjekDet.dk
 • Sociale medier – som Facebook, Twitter, YouTube etc. samt diverse søgemaskiner som Google.
 • Platforme, hybridkrigere, anti-hadekampagner osv.

5.niveau i hierarkiet – Politiske subjekter og genstande 

Politiske subjekter/genstande er det almindelige publikum – dvs. dig og mig! Vi er genstand for den politik, der kaskaderer ned gennem GPPP systemet. Vi betaler i vid udstrækning for systemet gennem beskatning og offentlig låntagning og systemet er udformet til at udnytte os. I støt stigende grad bliver vi en mere og mere unødvendig komponent i hierarkiet efterhånden som det globale offentlige private partnerskab i højere og højere grad, overtager ejerskabet af de globale fælles ressourcer, som fx:

  • Jorden, dyrene, fødevarerne, husene
  • Energien, olien, gassen, kullene, strømmen
  • Pengene, mineralerne, metallerne, sølvet og guldet

Alt sammen for, at du i 2030 ikke ejer noget, ikke har noget privatliv og samtlige dine frihedsrettigheder er blevet dig frarøvet under dække af løgnen om corona-krise, klima-krise, energi-krise, Ukraine-krise etc.

Er du i øvrigt opmærksom på, at Covid-19 indsprøjtninger er dokumenteret usikre og dermed ulovlige, at Der er dokumenteret en massiv overdødelighed efter Covid-19 indsprøjtninger, at der er dokumenteret massivt fald i antal fødsler efter kvinder i den fødedygtige fik injektionen, og at danske myndigheder fortsat anbefaler de gravide at lade sig vacciner?

Er du også opmærksom på, at GPPP systemet har skjult de kendte behandlinger der overflødiggør Covid-19 indsprøjtninger, og at de ønsker at afskaffe kontanterne og i stedet indføre CBDC ?

Mere information

I videoen nedenfor kan du hører tidligere Hollywood journalist, producer, truth-teller og postcast-vært Mel K, give en god forklaring om det globale offentlige-private partnerskabs globale statskup.

Som vi alle har hørt, læst og set i absurd grad de sidste 2 ½ år – og som Mel K beskriver det meget godt i videoen – så har eliten bevidst skabt frygt via deres propaganda-apparater, alt i mens de frarøver verdens borgere, centrale ressourcer og slavebinder os i et digitalt kontrolnet.

De ønsker at vi skal være bange, idet frygt gør mennesker kontrollerbare

Men vær ikke bange. Tag det roligt og stop op og tænk dig om. Tal med dine mennesker, gør noget, deltag aktivt og byd ind med det du kan. Fx kan du dele denne flyer. Du kan print flyeren og dele den i postkasser, vinduesviskere på biler, på bagagebærer på cykler etc. i dit nærområde samt til familie og venner, på din arbejdsplads, hos din lokale købmand eller hvor du ellers kommer. Du kan også dele links digitalt til dine kontakter eller på sociale medier. Du er meget velkommen i en af FBF’s lokalgrupper, hvor du vil finde ligesindede mennesker. Det vigtigste er dog at du sætter dig ind i disse ting, tager bladet fra munden og gør noget.

Den samme strategi går igen over hele verden

Når du først har fået øje på de 3 forskellige metoder som bruges hele vejen igennem, så bliver det lettere for dig at undgå at blive bange og snydt:

 • Del og hersk – idet den skræmte og forvirrede befolkning deles og skændes indbyrdes.
 • Distraktion af opmærksomheden med alverdens historier – mens gennemgribende forandringer af vores samfund gennemføres, blandt andet ved at indføre et digitalt kontrolnet, – hvor vi ikke længere har et privatliv.
 • Problem, Reaktion, Løsning – hvor problemer blæses op i medierne, og der introduceres løsninger på disse problemer, som følge af reaktioner fra bl.a. mainstreammediernes journalister eller andre politikere.

De metoder der bruges er også beskrevet her

I middelalderen skabte kirken frygt ved at sige: ”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer!
På den måde kom kirken til at eje 40% af alt jord i Danmark, idet befolkningen var så bange, at de frivilligt gav deres jord, gårde og penge til kirken. Inden da var Luthers teser blevet trykt og delt.

Omdel denne flyer til dine medmennesker, så de kommer til en bedre forståelse – i stedet for alle de løgne vi bliver bombarderet med 24/7.

Vi er klar over at det er meget ubehageligt og smertefuldt at indse, at du rent faktisk ikke længere kan stole på vores politikere, myndigheder og medier. Men efterhånden er der nu så mange beviser, at vi ved vi ikke kan stole på dem. Deres fremstillinger ikke er objektive, retvisende og dermed er de ikke troværdige. Med andre ord kan vi ikke længere have tillid til dem. Det er vores håb, at du vil være med til at sprede budskabet og advare dine medmennesker. Lige nu skyller der en tsunami af sandheder og spirende forståelse ud over jordkloden, vedrørende det kæmpe bedrag vi alle er blevet udsat for og fortsat udsættes for, – af ovenstående aktører.

 

The TRUTH will set you free, and We shall overcome some day

 

 

Men det kommer ikke af sig selv. Hvis du ikke vil bidrage til  at imødegå et globalt diktatur for din egen skyld, – vil du så ikke gøre noget for dine børns skyld?

 

Kilder:
1. Kilder er indbygget i artiklen som links.

2. Links til videoen med Mel K er her

3. Link til Mel K´s hjemmeside er her

4. Til de læsere for hvem mange af disse forhold er nye, anbefales denne ½ time lange video kraftigt – se her

 

Læs også:

FN til kamp mod ytringsfriheden

Vejen til helvede er digital!

World Economic Forum WEF ønsker at bruge kunstig intelligens AI som censurværktøj

Transparency International – Åbent brev nr. 1

Transparency International – Åbent brev nr. 2

NUhedsbreve

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

1 kommentar til “Begås der lige nu, et Globalt Statskup?”

 1. Pingback: Covid-19-vaccinerne bør stoppes omgående - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus WHO har udstukket retningslinjer til medlemslandene med nye diagnosekoder, som detaljeret skal afdække om en person ikke eller kun er delvist vaccineret og hvorfor. Dette sker på trods af, at disse koder normalt kun bruges til sygdom eller skader. Koderne træder i kraft …

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus Læs mere »

Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine – tips til familierne Hvordan kommer vi videre efter Covid-19-krisen eller håndterer den nuværende konflikt i Ukraine? Mange enkeltpersoner og familier oplever, at de kæmper med vanskelige samtaler, stressede tider og et anstrengt mentalt helbred. Udgivet den 28. januar 2023 Af dissensMEDIA I …

Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine Læs mere »

Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur   Trusted News Initiative er et partnerskab imellem verdens største nyhedsorganisationer, stiftet for at bekæmpe misinformation. Nu er de blevet sagsøgt for at undertrykke vigtige oplysninger af største, offentlige interesse, og for at boykotte konkurrencen inden for online-nyheder. Den 18. januar …

Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur Læs mere »

Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner Twitter manipulerede Covid-debatten ved at undertrykke oplysninger fra læger og eksperter i folkesundhed, som var i strid med den amerikanske regerings politik. Den 17. januar 2023 Udgivet på dissensMEDIA og skrevet af FBF medlem Det følgende er uddrag og gengivelse fra …

Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner Læs mere »

Øget risiko for unge voksne efter Covid-19-vaccination

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør I denne rapport afdækker speciallæge den øgede risiko for vaccineskader hos unge voksne. Den tegner et dystert billede af de konsekvenser, der har været ved en ukritisk vaccineudrulning, som beror mere på kvantitet end kvalitet. Udgivet d.14. januar 2023 Af speciallæge Jeanne Rungby, i samarbejde med Frihedsbevægelsens Fællesråd og Aktive Borgere. Introduktion …

Øget risiko for unge voksne efter Covid-19-vaccination Læs mere »

Censur og overvågning på sociale medier

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Censur og overvågning på sociale medier De såkaldte ”Twitter filer” er en af de største skandaler i mands minde, og de vidner om den censur som kritiske profiler har oplevet de sidste snart 3 år. En af filerne dokumenterer, hvordan Twitter hjalp Pentagons med deres skjulte online PsyOp-kampagne. Til trods for …

Censur og overvågning på sociale medier Læs mere »

Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner? Hvis politikerne mener lighed i sundhed for alle alvorligt, hvorfor kan patienter med skader efter Covid-19-vacciner så ikke blive diagnosticeret på lige fod med andre patienter f.eks. med Long Covid? Når man ikke vil anerkende vaccineskader, så gøres der heller intet, i …

Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner? Læs mere »

Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning Med en ny inddragelse af biologi som et strategisk værktøj, tildeles aktørernes påstande autoritet, ved at etablere deres status som sandhed. Målet er, at påstanden i befolkningens øjne netop går fra blot at være en påstand til, at være en ubestridelig kendsgerning der …

Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning Læs mere »

Var FTX årsagen eller resultatet?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør   (Disclaimer: Denne blogpost er på ingen måde finansielle råd og udgør kun holdninger og meninger fra skribenten side) På bare 18 dage er FTX gået fra at være en af verdens største kryptobørser til en finansiel krise i kryptoverdenen. Var FTX historien om det største krypto-scam vi har set til …

Var FTX årsagen eller resultatet? Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg