World Economic Forum – en skyggeregering?

WEF

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

World Economic Forum – en skyggeregering?

Faciliterer verdens regeringer de fundamentale omstillinger der skal foretages i det enkelte land, så The Great Reset kan indføres? 

Udgivet den 5. marts 2022
Af Malue Montclairre, Formand, Frihedsbevægelsens Fællesråd

World Economic Forum, WEF, er en af de “institutioner”,  som vi finder flere og flere beviser for, der har en ikke helt så uvæsentlig indflydelse på verdens gang. Det samme er gældende for WHO, EMA og flere andre. Og trods vi stiller både sobre og helt reelle spørgsmål til danske politikere, særligt i øjeblikket omkring WEF, så benægtes det konsekvens at WEF skulle have nogen former for magt overhovedet. Og ikke nok med det, men svarene fra nogle af dem bliver mere og mere udskammende og aggressive. Det er let at få den tanke, at hele arsenalet af psykologiske manipulatoriske mekanismer som udskamning, latterliggørelse m.v. bringes i anvendelse, for at få os til at holde os væk fra emnet – fordi det i virkeligheden er yderst vedkommende og ømtåleligt. Når først du har fået den tanke, og måske læst noget om begrebet gaslightning og psykologisk manipulation, så bliver det mere og mere tydeligt, hvor ofte det forekommer i kommunikation med mennesker, som dækker over noget.

Hvis WEF er en betydningsløs hyggeklub for milliardærer og alle dem, der gerne vil gøre karriere i det tunge erhvervsliv, hvordan kan det så være, at WEF er i stand til at overtale regeringer, herunder den danske, til at indgå forpligtende aftaler med WEF om, at de pågældende lande vil arbejde systematisk for at implementere de ganske vidtgående, for ikke at sige skræmmende, visioner for fremtiden, som WEF har formuleret, herunder specielt ”The Great Reset” og ”4th Industrial Revolution”?

Så hvad går WEF’s idé, om et “Great Reset” som skal indføres overalt i verden, i virkeligheden ud på?

Der er som nævnt flere og flere beviser for, at WEF i virkeligheden har en funktion som kan kaldes “en skyggeregering”. Det ville jo være det bedste om vi kunne få en dialog med de politikere som har indgået aftalerne som reelt giver WEF denne position, for vi kan jo ikke på nogen måde være sikre på, om de overhovedet er klar over, hvilke konsekvenser deres aftaler rent faktisk har, eftersom emnet overhovedet ikke er genstand for offentlig debat eller omtale i medierne. De mindre artikulerede og sobre beskyldninger der luftes på Twitter og andre sociale medier tages naturligvis ikke alvorligt, men er et resultat af, at det tilsyneladende ikke er muligt at få politikerne til at deltage i en seriøs dialog om emnet.

Det spørgsmål der uvilkårligt melder sig er, om danske politikere fra starten har været klart over konsekvenserne og indholdet af de aftaler, de har indgået. Muligheden for, at det først er ved at gå op for dem nu er også tilstede. Måske er de blevet sat i en form for politisk og psykologisk skruetvinge, som gør det umuligt for dem, at stoppe den proces som de selv har været med til at sætte igang?

Som vi kan se i nedenstående video, går det lidt nemmere for March Bernhard, et medlem af den tyske folketing (Rigsdag). Her spørger han direkte, hvilken rolle WEF spiller i tysk politik, i erkendelsen af at “World Economic Forum er ikke en ubetydelig Country Club”

Marc Bernhard – Deutscher Bundestag – d.23.maj 2021

Det følgende er en direkte oversættelse af talen til dansk:

”World Economic Forum er sammen med FN’s generalsekretær og Den Internationale Valutafond og store virksomheder som Microsoft og Amazon en del af et særligt styringsgruppe for det såkaldte Great Reset, med alle verdens førende kræfter inden for politik og økonomi. De har meddelt, at der efter coronavirus-pandemien ikke vil være nogen tilbagevenden til den gamle normal, og at pandemien bogstaveligt talt er en sjælden mulighed, et lille tidsvindue til at igangsætte en global transformation.

World Economic Forum er ikke en ubetydelig Country Club. Dette kan ses af, at forbundsregeringen og kansler Merkel regelmæssigt deltager i møderne. De Grønnes kanslerkandidat Baerbock deltager også, ellers ville han ikke deltage i uddannelsesprogrammet for ledere,som tilbydes af World Economic Forum.

Et af de foruroligende centrale budskaber handler om, hvordan verden forestilles at være i 2030. Og bogstaveligt talt vil det være sådan her: Alle produkter bliver tjenester, og intet vil blive ejet. Du ejer ikke bilen, du ejer ikke huset, du ejer ikke nogen apparater eller tøj. Så hvis folk bliver tvunget til at låne ting, hvem bestemmer så fordelingen?

Der er tale om to muligheder: Enten er det er staten, som er det vi kalder socialisme, eller også er det de multinationale selskaber, og der i så fald være tale om et oligarki. Man serverer denne fuldstændigt armod som noget positivt, til trods for,at  ejendomsretten og friheden til at disponere over sin ejendom er  afgørende faktorer for ethvert levende demokrati. Ydermere hævdes det, at vestlige værdier, de værdier som den Vestlige civilisation er bygget på, er ved at ”bryde sammen”. Hvad skal denne sætning fortælle os? At Vestens værdier er forældede?

Frihed, demokrati, grundlæggende rettigheder? Og der er faktisk officielle føderale regeringsdokumenter, der allerede indeholder de første komponenter af disse ideer. For eksempel er det nævnt i det, der er udgivet af det føderale miljøministerium om Smart City, hvor det hævdes, bogstaveligt talt, takket være informationen om tilgængelige dele -goder og ressourcer; at det giver mindre mening at eje noget.

Måske bliver det faktisk en luksus at eje privat ejendom. Med De Grønne er det allerede begyndt i årevis i Hamborg, hvor enfamiliehuse er forbudt.

Hvad angår demokrati, mindsker det at vide præcis, hvad folk gør, og hvad de vil gøre, behovet for valg, afstemninger og  flertalsbeslutninger.

Adfærdsdata kan erstatte demokrati med et socialt feedbacksystem. Det vil altså sige,at mani  et officielt regeringsdokument helt alvorligt overvejer at begrænse eller fuldstændig afskaffe demokratiet!

Vi forlanger derfor endnu en gang  gennemsigtighed i vores parlamentariske arbejde og en længe ventet debat om dagsordenen for dette” Great Reset.” Især opfordrer vi regeringen til klart og enkelt at løfte sløret for, hvilken holdning regeringen vil indtage på topmødet i WEF. En så stor omstrukturering må aldrig komme fra toppen af demokratiet, men altid skal være resultatet af en bred offentlig debat her i Parlamentet og i befolkningen. Og det er netop denne debat, vi efterlyser.

Det er så absolut berettiget at stille danske politikere samme spørgsmål, som stilles i videoen, og jeg har derfor gentagende gange på Twitter i de seneste uger stillet Rasmus Jarlov, MF for Det Konservative Folkeparti, saglige og helt reelle spørgsmål om WEF. Men som det ses af nedenstående billeder af noget af vores dialog, har Rasmus Jarlov ikke ønsket at gøre det hverken sagligt, respektfuldt eller værdigt.

Tværtimod har han brugt et af de mest benyttede politiker- trick i verden i sit forsøg på at lukke munden, ikke kun på mig, men også på talrige andre; udskamning, udstilling og latterliggørelse.

 

Rasmus Jarlov har således kørt en retorik, som er langt under lavmålet for en anstændig og saglig debat, som desværre er nærmest standard for danske politikere efterhånden. Han har gentagende gange totalt benægtet, at World Economic Forum skulle have nogen former for magt eller indflydelse; det er bare “en schweizisk tænketank og diskussionsforum”, og jo tættere på lavpunktet retorikken er nået, desto mere bizart har det været at være vidne til, hvordan indlysende forhold benægtes med et ”straight face”.

Rasmus Jarlov, et medlem af det danske folketing, en folkevalgt politiker som både skrifteligt og mundtligt har tilkendegivet, at være tilhænger af omtalte hensigtserklæring og som yderligere har indgået et partherskab med World Economic Forum i 2018, da han i kraft af sin position som erhvervsminister i den tidligere regering, indgik et partnerskab med World Economic Forum. Et partnerskab om den såkaldte “cirkulær økonomi”.

Nu vil Rasmus Jarlov måske sige, at cirkulær økonomi var hans område og at det derfor var det eneste han vidste noget om, så lad os derfor se lidt på, hvad “cirkulær økonomi” er for noget og hvordan World Economic Forum kommer ind i billedet her.

 

 

 

 

 

Ida Auken, medlem af folketinget for Socialdemokratiet, har længe været en stor fortaler for cirkulær økonomi. Når vi umiddelbart hører argumenterne for indførelsen af denne nye måde at tænke økonomi på, så handler det om miljø og genbrug, hvilket de fleste kan se det fornuftige i. Men som du selv kan høre i nedenstående video, forklarer Ida Auken yderligere nogle synspunkter, som, for den der tænker dybere over både den reelle betydning og konsekvens, hvis implementering vil medføre etableringen et tyrannisk oligarki. Her vil det kun være nogle ganske få mennesker som ejer det hele, og vi andre kan så håbe på at de vil tillade os at leje eller lease deres ting til os, som de i øvrigt også fuldstændig bestemmer, til hvilken pris det skal foregå. Et navnløst tyranni. HVEM der skal styre ressourcefordelingen nævnes ingen steder. Men det er tydeligt, at det ikke vil være noget, der er underlagt parlamentarisk kontrol. I det hele taget nævnes politisk styring og administration ikke med et ord i noget af WEF’s ”visionære” skrifter, og det er ganske tydeligt, at implementeringen af ”cirkulær økonomi” og ”Den 4. Industrielle Revolution” ikke skal ske gennem en demokratisk beslutningsproces.

 

Og dette er præcis det system som den ”liberale” Rasmus Jarlov, har underskrevet en aftale om at indføre i Danmark, i sit partnerskab med World Economic Forum.

Der tales ikke på noget tidspunkt om, at befolkningen skal inddrages. Ikke på noget tidspunkt har det som det mindste været til offentlig debat, og man skulle mene at en så fundamental omlægning i danskernes liv, som dette vil medføre, netop skulle debateres offentligt, hvis ikke ligefrem der burde været foregået en folkeafstemning – eller en stribe folkeafstemninger –  hvilket efter min bedste overbevisning er præcis hvad der burde være sket her. Danskerne har på ingen måde nogen indflydelse på de beslutninger som regering og folketing har truffet her. De har ikke engang været til debat i Folketingssalen!

Så lad os se på, hvad World Economic Forum er for en “schweizisk tænketank og diskussionsforum” som Jarlov kalder det, i sine usmagelige forsøg på at bagatellisere de planlagte vanvittige krænkelser af den personlige frihed og normalisere det ekstreme.

Jeg vil gerne understrege her, at jeg hverken er tilhænger af Putin eller andre af verdens statsledere, og slet ikke dem, som mener at krig er vejen til fred, for de promoverer allesammen det samme falske narrativ, den samme gamle systemtænkning med magt og personlig profilering som hovedformål.

“Schweizisk tænketank og diskussionsforum”….?

World Economic Forum (WEF) er en uafhængig international organisation, der engagerer erhvervslivet, politiske, akademiske og andre samfundsledere til at forme globale, regionale og industridagsordener.

I 1992 lancerede Klaus Schwab og World Economic Forum et program, oprindeligt kaldet Global Leaders of Tomorrow. Programmet blev i 2004 forvandlet til Forum for Young Global Leaders. Ifølge WEF’s hjemmeside er Klaus Schwab grundlægger og administrerende formand for World Economic Forum, den internationale organisation for offentligt-privat samarbejde.

Se nedenstående video med Klaus Schwab.

Transkrift af talen:
“Jeg må sige, at jeg nævner navne som fru Merkel, selv Vladimir Putin og så videre, de har alle været Young Global Leaders of The World Economic Forum. Men det, vi virkelig er stolte af nu med den unge generation som premierminister Trudeau, Argentinas præsident og så videre, er, at vi trænger ind i kabinetterne… Det er sandt i Argentina, og det er sandt i Frankrig nu…” (Klaus Schwab).

WEF-ledelsen infiltrerer bogstaveligt talt erhvervslivet og det politiske miljø med WEF-alumner over hele verden, som skal udføre arbejdet med deres dagsorden – dermed er WEF i stadig højere grad blevet en skyggeregering for alverdens regeringer, som politisk faciliterer de fundamentale omstillinger, der skal foretages i det enkelte land, så The Great Reset kan gennemføres.

Det er ekstremt komplicerede forhold som får verden til at fungere på den måde den gør det, både på plus- og på minus siden. Simplificering af situationen er derfor et nødvendig for vores forståelse for disse forhold, for trods sandheden om kompleksiteten, så er det os som borgere i dette land, der skal bære konsekvenserne af de beslutninger som de politikere vi viser tilliden, træffer på danskernes vegne.

dissensMEDIA har tidligere udgivet en artikel om, hvordan WEF har infiltreret flere af verdens regeringer og i en nyhed på hovedwebsitet for Frihedsbevægelsens Fællesråd, beskrev vi også tilbage i oktober 2021, hvordan vi blev mødt af Rasmus Jarlov, på vores helt reelle spørgsmål om, hvad den hensigtserklæring som Kristian Jensen underskrev som regeringsmedlem tilbage i 2018, betyder for danskerne – og som med Rasmus Jarlov’s aftale med WEF, er denne hensigtserklæring heller ikke blevet drøftet med danskerne.

I en kommende artikel vil jeg sammenfatte og dokumentere, hvad ”Den 4. Indutrielle Revolution” faktuelt indebærer – for os som borgere i Danmark, som for borgerne i andre lande, som WEF har haft held til at infiltrere, for selv om rygterne lyder mere som indholdet af en dystopisk Hollywood Sci-fi, så er de forrykte elementer i denne ”plan” indiskutable kendsgerninger, offentliggjort af selve skaberne, Klaus Schwab og hans team, og ikke vilde fantasier fra ”20 tosser på Twitter uden jordforbindelse”. 

 

Relaterede artikler:

https://fbf.one/world-economic-forums-har-infiltreret-verden

 

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

1 kommentar til “World Economic Forum – en skyggeregering?”

  1. Pingback: Begås der lige nu, et globalt offentligt-privat statskup? - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »