En hverdag uden MitID?

mitid

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

En hverdag uden MitID?

Det er ikke mere til at overse, at der er enorme problemer forbundet med den manglende sikkerhed i forbindelse med MitID! Konsekvensen er en stærkt stigende modstand i befolkningen imod MitID, men det nedtones komplet i samtlige mainstreammedier trods gentagne opråb og demonstrationer.

Udgivet den 9. oktober 2022 / senest opdateret den 18. oktober 2022
af Maria Blume

På grund af nye, store sikkerhedsproblemer i MitID-appen, som dissensMEDIA tidligere har beskrevet i artiklen Ny sikkerhedsbrist i MitID? ønsker jeg at sætte fokus på dette og samtidigt forsøge at give dig hjælp til, hvordan du kan prøve at fungere i din hverdag uden risiko for tyveri inkl. identitetstyveri.

I Bekendtgørelse 1778 kan du læse om MitID. Jeg har markeret det væsentligste med gul-orange. Bemærk især, at MitID kan rekvireres af unge helt ned til 13 år, som ikke kan forventes at kunne forstå jura i SÅ ung en alder, så her hjælper det ikke, at borgerservice skal vejlede! I følgende link https://www.mitid.dk/om-mitid/ kan du læse mere om MitID.

Deadline for indførelse af MitID er nu foreløbig blevet udskudt hele tre gange:

 • Den første udsættelse kom med begrundelsen, at “ekstraordinære situationer som flygtningestrømmen fra Ukraine, ændrede pasregler og en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet har gjort, at der er kommet et ekstra uforudset pres på Borgerservice” – deadline blev udskudt til den 30.6.2002
 • Den næste deadline blev udskudt til den 31.10.2022
 • Der er nu forlydender om, at deadline er yderligere udsat, men denne gang er datoen uklar.

Det skyldes alvorlige sikkerhedsbrister i MitID i dét sikkerhedssystem, som digitaliseringsstyrelsen ufortrødent priser så højt, trods flere nedbrud, blandt andet beskrevet i BT, april 2022 – “Digitaliseringsstyrelsen ved stadig ikke, hvad problemet var” og her i techmagasinet pro/ING tilbage i februar 2022 – “Certifikat-brøler hos MitID gav usikker forbindelse“.

Det er imidlertid ikke mere til at overse, at der er enorme problemer forbundet med den manglende sikkerhed netop i forbindelse med MitID! Dét kan du også læse om senest her i fagbladet Ingeniøren og her i fagbladet 3F.

Desuden har 92% ud af 2.233 mennesker givet 1 stjerne på TrustPilot. Det siger en del.

“Svindlere kan nemt gætte sig til dit bruger-ID”
Sådan skrev DR allerede i oktober 2021 og det er netop det problem som ikke var løst for få dage siden, hvilket blev beskrevet i artiklen “Ny sikkerhedsbrist i MitID” her på dissensMEDIA.

Et andet emne angående MitID er, at der er en stærkt stigende modstand i befolkningen imod MItID. Denne ægte folkemodstand/ -opstand fra borgernes side nedtones komplet i samtlige mainstreammedier endda på trods af gentagne demonstrationer på Christiansborg Slotsplads og foran DR-bygningen! DR m.fl. beskriver det helt fejlagtigt som om, at der ”bare” skal lidt hjælp til her og der, så vi kan få alle med! DR ønsker tydeligvis ikke at bringe ægte, sande nyheder om frihedsbevægelsen! Modstanden imod MitID vokser imidlertid dag for dag.

Helt faktuelt opfatter ca. 500.000 borgere i Danmark pt. ikke, at der er tale om et ægte MIT ID, men derimod om en deres (regeringens) problematiske id(é), som forsøges tvunget ned over dem. Dette er ikke en konspiration, men blot en konstatering af, at man udelukkes med tvang fra fortsat at have fuld adgang til f.eks. netbank, hvis man ikke makker ret og opretter MitID! Det er fakta i den virkelige verden for alle disse borgere, blot fordi de prøver at beskytte sig imod den digitale tvang og de risici, som MitID indbefatter!

Alle disse borgere har ikke ønsket at migrere til MitID – et interessant udtryk, som unægteligt minder helt om begrebet migration af mennesker.

Det kæmpestore flertal i befolkningen ved ikke, at myndighederne, bankerne m.fl. ikke må sige, at vi skal overgå til MitID og at det faktisk er muligt at undgå at skulle migrere til MitID. Man kalder det, at man kan blive “fritaget” – det burde være omvendt, nemlig at man skulle kunne tilmelde sig helt frivilligt og ikke i praksis være tvunget via det selvmodsigende begreb ”frivillig tvang”, for vil du ikke have MitID, så mister du serviceydelser og fuld adgang til DIN EGEN KONTO!!! Er dét naturligt? Hvorfor skal digitale og analoge kunder forskelsbehandles på SÅ graverende en måde – at straffe dem med ekstragebyrer er i forvejen ikke i orden.

De fleste borgere ved ikke, at Borgerservice skal hjælpe dem med at blive fritaget, for det oplyses der grundlæggende ikke om på mainstream, så nogle borgere har oplevet ubehagelige problemer på borgerservice, fordi noget af det personale, der skal hjælpe dem, heller ikke er oplyste om borgernes rettigheder. Regeringen – med hjælp fra den statsfinansierede, skatteyderbetalte mainstreampresse – forsøger energisk at presse MitID ned over den enkelte borger, som hurtigt føler sig magtesløs i et gigantisk, digitalt styringssystem alias Digitaliseringsstyrelsen, som den da også hedder. I følge Version2 er der dog 13 kalenderdages ventetid, hvis du har behov for en tid til hjælp i borgerservice, så det kan diskuteres hvor meget “service til borgerne” der i virkeligheden er på borgerservice.

Digitaliseringsstyrelsen styrer MitID, men den styrer sandelig ikke godt for borgerne og sætter fortsat deres sikkerhed på spil via tvang! Er det MINE penge eller er det i sidste ende BANKENS? Dét kan man jo med rette også spørge sig om, da planen er at udfase kontanter – dvs. – hvad gør jeg den dag, hvor jeg ikke mere kan overføre digitalt eller hæve kontanter og alt peger på, at den dag vil komme indenfor den næste korte årrække, hvis vi bare retter ind allesammen! Følgende klumme fra 2018 blev bragt i Information, som regnes for at være et yderst seriøst dagblad, så jeg konspirerer ikke, men citerer blot!

Nu vi er i gang

Til sidst vil jeg fortælle om NordeaID-appen, ét af de alternativer til MitID, som Nordea har fundet på, da ikke alle ønsker MitID og som mange nu fejlagtigt tror er fri af biometri!

 

Men sagen er, at NordeaID og ALLE bankernes loginmetoder er tæt knyttede til biometri. Biometri kommer af græsk bios/ liv + metron/ måle = måling af liv som f.eks. kan være

 • foto = ansigtsgenkendelse
 • fingeraftryk = DNA
 • tale = stemmegenkendelse
 • mm.

 

En filialdirektør i Nordea har bekræftet dette. En af mine kolleger her på Team FBF, som vi her kalder A, afprøvede trods stor skepsis at oprette NordeaID-appen på anbefaling af en venlig person, her kaldet B, i A’s bank. B oplyste IKKE om, at NordeaID også benytter sig af biometri, da A spurgte om det, for det viste sig, at B ganske enkelt ikke vidste det! Da A for en stund satte sin lid til, at NordeaID ikke krævede biometri, tog A hjem og begyndte at hente appen – selv om A undrede sig, for ID er jo IDENTIFIKATION og måtte egentlig logisk set være forbundet med noget biometri. Til allersidst i hele processen blev A spurgt: ”Vil du give adgang til dit kamera?” (= biometri). Da det ikke var muligt at klikke nej hertil, stoppede A processen, og tog ned og talte med den lokale filialdirektør, her kaldet C. Først forsøgte C at fortælle A, at NordeaID jo ikke var det samme som MitID. Det vidste A udmærket godt – det var jo derfor, at A ønskede en anden app! Da A herpå fortalte C, at systemet krævede adgang til A’s kamera, indrømmede C nu, at alle Nordea’s 4 login-metoder er tilknyttet biometri.

Der skal klikkes ja til, at appen må få adgang til dit kamera, så uanset om du herefter benytter det eller ej alt afhængigt af, om du f.eks. vælger at dække over dit kamera i en given situation eller vælger, at bruge kode i denne app, så er der bagvedliggende adgang til dit kamera! A skulle altså en stor omvej for at finde ud af dette, fordi A’s bank var så tilbageholdende – for nu at sige det pænt – med essentiel information, selv når den blev efterspurgt klart!

Der er et hav af informationer om, hvordan de beskytter os og hvor nemt og sikkert det hele er i bekendtgørelser, i digitaliseringsstyrelsen, på borger.dk mm., MEN INGEN myndigheder har hverken på skrift eller i ord ønsket at advare os om de enorme sikkerhedsrisici, som 4,5 millioner danskere allerede har udsat sig for i mange måneder! Herudover er der helt andre, alvorlige problematikker forbundet med MitID. Det er et stort tema for sig og må blive belyst senere. I tidligere artikel ”Aktindsigt vedr. MitID til Finansministeriet”  har FBF stillet 11 essentielle spørgsmål. Det drejer sig om lovgivningen om MitID, men der er endnu ikke modtaget svar på spørgsmålene, men jeg har hørt en fugl synge om, at der sendes en rykker til Finansministeren i den kommende uge.

Den gode nyhed er, at det ER muligt at yde modstand til det etablerede, usikre, digitale, snart kontantløse samfund, hvis du AKTIVT vælger at klare dig uden MitID også, hvis du allerede har oprettet MitID. Hertil er det nødvendigt først at gøre dig uafhængig af systemet ”Digital Post”, da dette jo skal tilknyttes login med MitID for alle.

Først skal du udskrive eller kopiere de dokumenter ud af e-boks, som du ønsker at beholde. Derefter skal AL post slettes helt. Husk også, at du selv skal henvende dig til alle private virksomheder, som hidtil har sendt dig post via e-boks og andre, som kunne tænkes snart at indføre MitID. Send dem en e-mail om, at du fremover ønsker fysisk post og få dem til at bekræfte skriftligt, at de vil gøre dette. Alle – bortset fra en enkelt virksomhed (en A-kasse!) – har svaret mig positivt tilbage på mine henvendelser.

Sørg for, at så mange af dine faste overførsler som muligt foregår vis PBS. Alle de offentlige institutioner, ministerier mm. sender dig automatisk fysisk post, når din e-boks lukkes ned og du får sendt brevpost i op til 6 mdr. efter, at du har lukket din e-boks, så vær ikke bange for at misse noget! Herefter går du på Borgerservice med denne formular Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere, som du kan udfylde hjemmefra. Du har ikke pligt til specifikt at oplyse om af hvilken grund, du ønsker fritagelse og borgerservice må ikke spørge om/ bore i hvorfor – dette er nemlig en privatsag, da det vedrører dine sundhedsoplysninger! Husk at få en kvittering på, at du har afleveret den! Der kan nogle steder være meget lang ventetid på Borgerservice, så det kan være en god idé at bestille tid i forvejen.

Har du gjort dette forarbejde én gang for alle, så er det ret nemt at leve uden MitID fremover. Hvis du overhovedet kan – og det er jo op til hvert enkelt at vurdere -, så kan du i næste link med Ditte Adele Porsing høre om en kvinde, som ejer et lille firma. Hun er fint i stand til at leve uden MitID, så det vil kunne lade sig gøre for de fleste af os.

Hvis du ikke selv kan klare opgaven med at gå på Borgerservice eller hvis du kender én, som har brug for hjælp, så er der her et link til, hvordan vedkommende kan give dig Fuldmagt til anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere til at ordne det for sig.

Vi burde være de 4,5 millioner, der ikke vil acceptere det usikre MitID!! Vi er som skrevet tidligere imidlertid kun ca. ½ million borgere i DK indtil nu, som aktivt har sagt nej til digital tvang via MitID.

 

Tidligere artikler om demokrati og digital tyranni:

Vejen til helvede er digital!

World Economic Forum WEF ønsker at bruge kunstig intelligens AI som censurværktøj

Har du udfordret dit eget narrativ i dag? – har du tvivlet på andres?

Klumme – Er Danmark blevet totalitært?

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

11 kommentarer til “En hverdag uden MitID?”

 1. Det er forkert, at Nordea ID’et er biometrisk. Ja, man aktiverer kameraet, hvilket skyldes, at der er to login-metoder – den ene er ved scanning af en QR-kode, hvilket jo vil være lidt vanskeligt, hvis ikke der er adgang til kameraet. Jeg selv bruger den anden metode, altså uden at scanne qr-koden.
  Jeg testede: satte simpelthen noget for kameraet, da jeg åbnede netbanken på pc’en, dernæst åbnede Nordea ID’appen – og det gik uden problemer, så….
  Jeg tror, at I løber med en halv vind.
  I skriver godt nok, at en eller anden filial-dirketør siger, at alle Nordeas login-metoder, kræver biometri, men han tager fejl. Vi er flere, der har gjort artikelskriveren obs på det – men uden held desværre.
  Den generelle erfaring med bankfolk er, at de færreste ved alt om fx NordeaID – også Nordea-bankfolk.

  1. Kære Gitte,
   Man kan tilsyneladende komme uden om det i første omgang, da der netop er to måder at bruge NordeaID-appen på, MEN filialdirektøren bekræfter, at appen i sidste ende bagvedliggende er knyttet til biometri via ansigtsgenkendelse. Det afgørende er nemlig, OM man giver adgang til kameraet og IKKE, OM man benytter det! Man kan nemlig ikke få adgangstilladelse til NordeID-appen, hvis man ikke vil give accept til, at de må bruge ens kamera.
   Rigtig god dag.
   Team FBF

 2. It’s nearly impossible to find educated people in this particular
  topic, but you seem like you know what you’re
  talking about! Thanks

 3. I artiklen skriver Maria Blume at ”konsekvensen er en stærkt stigende modstand i befolkningen imod MitID, men det nedtones komplet i samtlige mainstreammedier trods gentagne opråb og demonstrationer”. Dette er dog ikke korrekt. Det nedtones IKKE i samtlige mainstreammedier snarere tværtimod, hvilket hen over sommeren har givet en enorm reaktion fra både borgere, kendisser og politikere. Maria Blume henviser endda selv til flere artikler i diverse medier. Ret skal være ret!
  Når Maria Blume i artiklen linker til NordeaID-app, kommer betingelserne for Biometri frem. Det er en manipulerende kobling, som ikke har noget med hinanden at gøre. Desuden står der allerede i anden linje i forklaringen om biometri, at ”Enrolment of this functionality is voluntary” altså at det er frivilligt. Der er dermed IKKE noget krav om biometri ved valg af NordeaID-app. NordeaID er ved at udvikle NordeaID-kodeviser, som heller ikke har krav om biometri. Denne løsning er især udviklet til kunder, som ikke har en smartphone, ikke benytter apps, eller til udenlandske kunder eller til de, der ikke vil kobles til det danske MitID.
  Maria Blume er gentagne gange blevet gjort opmærksom på sine fejlagtige oplysninger i FB-gruppen ”Fælles front imod MitID”, men hun fortsætter med at misinformere medlemmerne. Det er IKKE befordrende for væsentlig vidensdeling og troværdighed.
  Hvis man vil være systemkritiker, er det ekstra vigtigt, at fakta er reelle. Vi må ALDRIG falde i grøften med fordrejninger og manipulation. Mvh Marie

 4. Jeg har indsendt en kommentar, som jeg gerne ser her i tråden. For vi kan vel godt blive enige om, at åben refleksion og perspektivering er essentiel i vidensdeling og oplysning. mvh Marie

 5. Hej igen. Det er ikke befordrende for forståelsen af vores digitale udfordringer, når I (Maria Blume) bidrager til forvirringen. Det er IKKE korrekt, at man ved at udfylde en formular til Borgerservice kan blive fritaget for MitID. Man kan blive fritaget for digital post, som altså ikke er det samme som MitID. Det er to vidt forskellige ting, som derfor bør rettes i ovenstående artikel.
  Jeg er helt uforstående overfor, at min tidligere kommentar fra 12.10. ikke er blevet offentliggjort endsige besvaret. Jeg har stor respekt for FBFs arbejde, har fulgt og støttet jer fra dag 1 og modtager jeres nyhedsbrev, men er trist over at opdage, at I ikke sætter vidensdeling og konstruktiv dialog højere. mvh Marie

  1. Kære Marie,
   Tak for din kommentar som vi har sendt videre til Maria.
   Vi når det bedste vi kan, så bær over med os, hvis du ikke synes det sker hurtigt nok – jo mere vi bakkes op og støttes, jo flere ansatte kan vi få og dermed bliver der flere hænder til at klare alle opgaverne – så tak for opbakning og støtte.
   Team FBF

   1. Tak for svar og forklaring, det er fuldt forståeligt. Jeg beklager min utålmodighed, som mest skyldes, at deadline for migrering til MitID nærmer sig med lynets hast. mvh Marie

 6. Hej Marie!

  Tak for din store respekt generelt for FBF’s indsats!

  Jeg vil bestemt gerne svare på din respons, men som du kan se ovenfor, så har vi vitterligt super travlt døgnet rundt.

  Nu har jeg omformuleret hele slutningen af artiklen, så der ikke mere skulle være tvivl om, hvad fritagelsesformularen er til, og hvordan vi lige henne om hjørnet alle er afhængige af at anvende MitID for at kunne åbne vores digitale post og derfor først skal frigøre os fra denne, hvis vi vil undgå tvang via MitID.

  Angående spørgsmålet om biometrien i NordeaID-appen, så er det i virkeligheden et vanskeligt tema, som vi ikke forstår, hvis vi bare tænker – jeg siger ja til anvendelse af mit kamera, men dækker over det bagefter eller bruger QR-koden i stedet for. Den form for meget simpel logik gælder ikke i en kompliceret digital verden, hvor tingene bag de små devices er koblet op på et ekstremt udviklet niveau – et niveau, som vi – og jeg siger hermed også jeg selv – må erkende, at vi ikke har en chance for at forstå, medmindre vi har studeret det grundigt og selv her støder dygtige IT-folk også på grænser for, hvad de forstår. Jeg vælger at stole på dygtige IT-eksperter og jeg har også valgt at stole på dét, som én af Nordeas filialdirektører har ytret i den case, som vi har lagt på. Det fremgår jo tydeligt af casen, at filialdirektøren ikke havde specielt meget lyst til selv at oplyse om den biometriske app, men først indrømmede det, da A krævede et direkte svar! I den sammenhæng kan man spørge sig, hvorfor filialdirektøren ikke straks svarer på det, når hun rent faktisk har forstået, hvad appen er bygget op over – nemlig biometri.

  Med hensyn til mit udtryk nedtoning i mainstreammedierne, så mener jeg hermed, at medierne IKKE i tide for over et år siden og fremadrettet har vist os interesse, når vi f.eks. i demonstrationer mm. har gjort opmærksom på, HVORFOR vi er imod MitID. Vi er nemlig helt imod MitID, selv hvis der ikke var huller i appen! At køre ”oplysningen” om vi 500.000 borger på, at vi bare skal have lidt hjælp til oprettelsen eller føler os utrygge ved alle hullerne i MitID-appen – dét er at manipulere med sandheden, så jeg er oprigtigt ked af, at du fik opfattelsen af, at jeg/ vi herinde har benyttet os af manipulation og misinformation, for det er bestemt ikke vores hensigt.

  Jeg håber, at du har fået svar på dine spørgsmål og tanker.

  Jeg ønsker dig en dejlig dag😊

  Bedste hilsner
  Maria

 7. Elisabeth Schulin

  Hej Marie,
  I forhold til fritagelse for digital post, skriver du om proceduren:
  “Først skal du udskrive eller kopiere de dokumenter ud af e-boks, som du ønsker at beholde. Derefter skal AL post slettes helt”
  Nu er mit spørgsmål:
  Hvorfor er det så vigtigt at AL post slettes helt?
  Mvh Elisabeth

  1. Hej Elisabeth

   Det er ganske enkelt fordi, at borgerservice kræver dette, for at kunne lukke din e-boks.

   MVH
   Maria

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »