Nürnbergkoden

Nürnbergkoden

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Nürnbergkoden

Denne artikel er en påmindelse om, at intet menneske nogensinde kan kræve en anden at tage en test, bære en maske eller få en injektion, uden at det ville krænke deres ukrænkelige menneskerettigheder. De kan kun spørge og er nødt til at acceptere et negativt svar uden efterfølgende ulemper eller fordomme for den enkelte.

Udgivet af dissensMEDIA den 14. september 2023
Skrevet Malue Montclairre, Founder & Chair, FBF

 

Nürnbergprocessen var tre retssager fra 1945 til 1949, som blev ført af de allierede mod tyske ledere efter anden verdenskrig i Nürnberg i den amerikanske sektor efter opdelingen af efterkrigstidens Tyskland. De anklagede var 24 topnazister samt flere fra de tyske koncentrationslejre. I den første Nürnbergproces blev der rejst tiltale mod NSDAP’s ledergruppe, Gestapo og Sicherheitsdienst, SS, SA, Rigskabinettet og den tyske overkommando (OKW) for at begrænse retssagerne mod medlemmerne af de seks organisationer.

Den mest kendte af de anklagede var Hermann Göring – nedenstående billedede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af de 24 anklagede i den første proces, var de 21 til stede. Robert Ley begik selvmord, Martin Bormann var forsvundet og Gustav Krupp von Bohlen und Halbach blev fundet for svækket.

Den 19. august 1947 afsagde dommerne deres dom – nedenstående billede

 

Men inden de annoncerede skyld eller uskyld for hver af de tiltalte, stod de over for det vanskelige spørgsmål om medicinsk eksperimentering på mennesker.

Flere tyske læger havde i deres forsvar hævdet, at deres eksperimenter ikke adskilte sig meget fra dem, der blev gennemført før krigen af tyske og amerikanske forskere. Desuden viste de, at ingen international lov eller uformel erklæring skelnede mellem lovlig og ulovlig menneskelig eksperimentering. Dette argument bekymrede to amerikanske læger, Dr. Andrew Ivy og Dr. Leo Alexander, som havde arbejdet med anklagemyndigheden under retssagen.

Som resultat heraf indsendte Dr. Alexander den 17. april 1947 en erklæring til det amerikanske krigsforbrydelsesråd. Erklæringen skitserede seks punkter, der definerede legitim medicinsk forskning. Dommen den 19. august gentog næsten alle disse punkter i et afsnit betegnet “Tilladte Medicinske Eksperimenter”. Den reviderede også de oprindelige seks punkter til ti, og disse ti punkter blev kendt som “Nürnbergkoden.”

I det halve århundrede efter retssagen informerede koden mange internationale etiske udtalelser. Dens juridiske kraft var dog ikke godt etableret. Ikke desto mindre forbliver det et vartegn inden for medicinsk etik og et af de mest varige produkter af “Lægernes retssag”.

Tilladte Medicinske Eksperimenter

Det følgende er en transskription fra Nürnberg retssagen – vi har markeret den vigtige del af teksten i selve Nürnbergkodens 10 punkter:

”Det overvældende flertal af beviserne foran os tyder på, at visse typer medicinske eksperimenter på mennesker, når de holdes inden for rimeligt veldefinerede grænser, er i overensstemmelse med lægeprofessionens etik generelt. Fortalerne for praksis med menneskelig eksperimentering retfærdiggør deres synspunkter på baggrund af, at sådanne eksperimenter giver resultater til samfundets bedste, som ikke kan opnås ved andre metoder eller studier. Alle er dog enige om, at visse grundlæggende principper skal overholdes for at opfylde moralske, etiske og juridiske begreber:

 1. Den menneskelige forsøgspersons frivillige samtykke er absolut nødvendigt.
  Dette betyder, at den involverede person bør have juridisk kapacitet til at give samtykke; bør være i en position, hvor han/hun kan udøve fri vilje uden indgriben af nogen form for tvang, bedrag, pres, overtrædelse eller anden skjult form for tvang eller pression; og bør have tilstrækkelig viden og forståelse af emnet til at træffe en informeret beslutning. Dette kræver, at før en forsøgsperson accepterer at deltage i et eksperiment, bør vedkommende informeres om eksperimentets natur, varighed og formål; hvordan det skal udføres; alle forventede ulemper og risici; og de mulige virkninger på hans/hendes helbred eller person som følge af deltagelse i eksperimentet. Det er den enkeltes ansvar at sikre samtykkets kvalitet. Det er et personligt ansvar, der ikke kan overdrages til en anden uden konsekvenser.
   
 1. Eksperimentet bør resultere i værdifulde resultater for samfundets bedste, som ikke kan opnås ved andre metoder eller studier, og det bør ikke være tilfældigt eller unødvendigt.
 1. Eksperimentet bør designes baseret på resultater fra dyreeksperimenter og viden om sygdommens eller problemets naturlige historie, så de forventede resultater retfærdiggør eksperimentets udførelse.
 1. Eksperimentet bør udføres således, at alt unødvendigt fysisk og mentalt ubehag og skade undgås. 
 1. Intet eksperiment bør udføres, hvis der på forhånd er grund til at tro, at det vil resultere i død eller invaliditet, medmindre, for eksempel, de eksperimenterende læger også er forsøgspersoner. 
 1. Den risiko, der tages, bør aldrig overstige den humanitære betydning af det problem, eksperimentet søger at løse. 
 1. Der bør træffes passende forberedelser, og der bør stilles passende faciliteter til rådighed for at beskytte forsøgspersonen mod selv fjern mulighed for skade, invaliditet eller død. 
 1. Eksperimentet bør kun udføres af videnskabeligt kvalificerede personer. Der bør kræves den højeste grad af dygtighed og omhu gennem alle eksperimentets faser. 
 1. I løbet af eksperimentet bør den menneskelige forsøgsperson have mulighed for at afslutte eksperimentet, hvis han/hun føler, at det er umuligt at fortsætte på grund af sin fysiske eller mentale tilstand.
 1. I løbet af eksperimentet skal den ansvarlige forsker være parat til at afslutte eksperimentet på ethvert tidspunkt, hvis han/hun har god grund til at tro, at en fortsættelse af eksperimentet sandsynligvis vil resultere i skade, invaliditet eller død for forsøgspersonen.”

 

Nürnbergkoden som juridisk fundament

Den 19. oktober 2005 blev UNESCOs ”Verdenserklæring om bioetik og menneskerettigheder” enstemmigt godkendt af 191 lande af UNESCOs generalkonference i Paris. Erklæringen omhandler etiske spørgsmål relateret til medicin, biovidenskab og relaterede teknologier, der anvendes på mennesker, under hensyntagen til deres sociale, etiske, juridiske og miljømæssige dimensioner.

UNESCOs ”Verdenserklæring om bioetik og menneskerettigheder” hjælper med at etablere fælles retningslinjer for at tage fat på nye situationer med indgreb i livet som et resultat af fremskridt inden for biomedicinske videnskaber og nye teknologier, der er tilgængelige inden for en ramme af videnskabelig integritet .

I UNESCO ”Verdenserklæring om bioetik og menneskerettigheder” (link: Universal Declaration on Bioethics and Human Rights) henvises der i artikel 6, side 83, til fundamentale menneskerettigheder jf. Nürnberg-koden:

 

Nürnbergkoden ligger dermed stadig implicit i den lovgivning som vedtages i dag, hvilket betyder at Covid-19-vacciner, trods de er stemplet som ‘legitime regeringsgodkendte sundhedsprogrammer’ er fuldstændig eksperimentelle og overtræder selv nutidens lempelige vaccinebestemmelser, som er blevet ‘sat ud af kraft’ under den tydeligt falske påstand om, at Covid-19 er en ‘dødbringende pandemi’, der udgør en ‘alvorlig trussel mod global folkesundhed’.

Enhver, der er involveret i at gennemføre eller udføre obligatoriske vaccinationsprogrammer ‘på grund af Covid’, vil overtræde Nürnbergkoden og international lov. Som sådan vil de have optrådt som nazisterne gjorde det og de vil være personligt ansvarlige i fremtidige retssager for forbrydelser mod menneskeheden.

Husk at retssagerne efter 2. verdenskrig for forbrydelser mod menneskeheden fastslog, at forklaringen “Jeg fulgte bare ordrer” IKKE er et lovligt forsvar.

Vi har udarbejdet en “Erklæring om Brud på Menneskerettigheder”som du kan downloade som dokument, printe og give til din læge, offentlige myndigheder, arbejdsgiver og hvor du ellers potentielt får brug for at dokumentere dine ukrænkelige rettigheder, samt det personlige ansvar som den der overtræder dem, har.

Lyt:

 • Dr. John Campbell har netop har udgivet en video, hvor han forklare hvad Nürnbergkoden er.

Læs:

Filosofisk Fredag #09 – Medicinhistoriens skabelse af menneskesynet

Kissinger Rapporten

Medlemmer af EU-parlamentet tager kampen op for at beskytte vores menneskerettigheder

Ny trussel fra WHO

Internationalt COVID-topmøde III i Europa-Parlamentet

Del artiklen

dissensMEDIA i , , | Nøgleord

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

A “bird’s eye view” on government corruption and control

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Malue Montclairre met with Dr. Reiner Fuellmich August 1st and they had a great talk, and a “bird’s eye view” on government corruption and control. Udgivet den 2. august 2023 Af DissenMEDIA See the video with all …

A “bird’s eye view” on government corruption and control Læs mere »

Pfizer og Moderna stævnes: Anklaget for at bryde gensplejsningslovgivningen i Australien

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Pfizer og Moderna stævnes: Anklaget for at bryde gensplejsningslovgivningen i Australien En banebrydende retssag er blevet indledt mod medicinalvirksomhederne Pfizer og Moderna i Australien. Anklagerne hævder, at virksomhederne har overtrådt gensplejsningslovgivningen ved at introducere Covid19-vacciner, der ifølge …

Pfizer og Moderna stævnes: Anklaget for at bryde gensplejsningslovgivningen i Australien Læs mere »

Filosofisk Fredag #12 – Tvivl som livsvilkår og begæret efter at vide

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #12 – Tvivl som livsvilkår og begæret efter at vide.   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold …

Filosofisk Fredag #12 – Tvivl som livsvilkår og begæret efter at vide Læs mere »

Alarmerende fund: COVID-vacciner kan udgøre alvorlig risiko for gravide kvinder

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Alarmerende fund: COVID-vacciner kan udgøre alvorlig risiko for gravide kvinder Alarmerende fund i amerikansk officiel database: COVID-vacciner kan udgøre alvorlig risiko for gravide kvinder med 4 gange flere tilfælde af spontane aborter og dødfødsler end alle andre …

Alarmerende fund: COVID-vacciner kan udgøre alvorlig risiko for gravide kvinder Læs mere »

CIA afsløret

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør CIA afsløret Det følgende er en oversættelse af Twitter indlæg af Sparta Justice Udgivet den 30. juli 2023 på dissensMEDIA Hør Robert Kennedy Jr.’s tale her CIA AFSLØRET: Præsidentkandidat Robert F. Kennedy Jr. afslører CIA for forbrydelser …

CIA afsløret Læs mere »

Det amerikanske justitsministerium tilbyder Hunter Biden en særlig immunitetsaftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Det amerikanske justitsministerium tilbyder Hunter Biden en særlig immunitetsaftale Det følgende er en oversættelse af Twitter indlæg af KaneKoaTheGreat Udgivet den 29. juli 2023 på dissensMEDIA Tidligere U.S. advokat Brett Tolman fremhæver, hvordan justitsministeriet (DOJ) tilbød Hunter Biden …

Det amerikanske justitsministerium tilbyder Hunter Biden en særlig immunitetsaftale Læs mere »

Kissinger Rapporten

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Kissinger Rapporten Den 25. juli 2023 udgav Dr. Malone en artikel på baggrund af en tidligere klassificeret rapport fra december 1974, med navnet “National Security Study Memorandum NSSM 200 – Konsekvenser af global befolkningsvækst for U.S. sikkerhed …

Kissinger Rapporten Læs mere »

FACEBOOK-FILERNE, DEL 1

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør FACEBOOK-FILERNE, DEL 1 Nye dokumenter beviser, at Facebook censurerede amerikanerne på grund af pres fra Biden administrationen i Det Hvide Hus. Udgivet den 28. juli 2023 Oversættelse af Rep. Jim Jordan offentliggørelse af dokumenter Mr. Jim Jordan …

FACEBOOK-FILERNE, DEL 1 Læs mere »

Filosofisk Fredag #11 – Mennesket som vare og ting

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #11 – Mennesket som vare og ting Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af …

Filosofisk Fredag #11 – Mennesket som vare og ting Læs mere »