Internationalt COVID-topmøde III i Europa-Parlamentet

ICS III

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Internationalt COVID-topmøde III – Vidneudsagn i Europa Parlamentet den 3. maj 2023

Fire medlemmer af Europa-Parlamentet samt blandt andre Dr. Robert Malone har stædigt holdt fast i retten til at være kritisk overfor den håndtering af covid, som de har set foretaget overalt i Europa og resten af verden. Det har resulteret i, at et tredje Covid topmøde, ICS3, netop er blevet afholdt i Europa Parlamentet d. 2. – 4. maj.
Det lykkedes på trods af al propaganda, censur, bagvaskelse og andet ondsindet adfærd, som arrangørerne, såvel som mange andre over hele verden, har været og fortsat bliver udsat for.

Udgivet den 13. maj 2023
af dissensMEDIA & FBF medlem

Formålet med ICS3 var at få præsenteret vigtige detaljer omkring COVID-19 og pandemien.
I denne artikel vil vi forsøge at skabe et overblik over, hvad der blev præsenteret på mødet, og hvem der præsenterede det.

Medarrangørerne af topmødet var medlemmer af Europa-Parlamentet Francesca Donato (Italien), Cristian Terhes (Rumænien), Ivan Sincic (Kroatien), Christine Anderson (Tyskland), Mislav Kolakušić (Kroatien).

Programmet for mødet:

 • D. 2. maj 2023: Medicinsk konference med lukkede døre
 • D. 3. maj 2023: Vidneudsagn i Europa-Parlamentet.
 • D. 4. maj 2023: Offentligt arrangement og pressekonference

Det 8 timer lange møde d. 3. maj er videooptaget, og er tilgængeligt for alle.
Her er det link fra MEP Cristian Terhes YouTube-kanal:

Internationalt Covid-topmøde III – del 1
Internationalt Covid-topmøde III – del 2

ICS website: https://www.internationalcovidsummit.com/

Efter mødet opsummerede Dr. Robert Malone og han transskriberede det efterfølgende og delte det på sin substack. Det er i det følgende oversat til dansk:

I går blev det tredje internationale COVID-topmøde afholdt i Europa-Parlamentet.
Som bemærket af de fremmødte medlemmer af Europa-Parlamentet var dette en historisk begivenhed.

Topmødet varede hele dagen med mange fantastiske talere og blev livestreamet.
ICS-topmødet dækkede alle aspekter af pandemi såvel som dokumentationen af Verdenssundhedens Organisations (WHO, red.) stigende magtgreb til at kontrollere ”folkesundheden” og en øget kontrol af organiserede globaliseringsenheder over hele verden.
Sidst på dagen blev jeg bedt om at give en opsummering af dagens højdepunkter.

Her er nogle uddrag:

Fire medlemmer af Europa-Parlamentet (EP) har grundlæggende givet anledning til dette voksende momentum her i Europa-Parlamentet idet de har viljen til at anerkende de sandheder, der er opstået på trods af al den propaganda, censur, bagvaskelse og andre ondsindede aktiviteter, der er blevet udfoldet mod dem og så mange andre i hele verden.

De to medlemmer, der indledningsvis tog ordet, Christian Terhes (Rumænien) og Ivan Sincic (Kroatien), understregede, at vi bør give videnskabsfolk lov til at tale, og at denne pandemi af COVID-fortællingen endelig er brudt sammen. Og med denne konference havde de håbet (jeg tror, at det er lykkedes os) at påvise, at den officielle fortælling er mislykket.

Det er den sandhed, der er blevet afsløret i løbet af de sidste tre år takket være disse mange forskere og alle dem, der arbejder sammen med dem om at give os nødvendige oplysninger.

OM PATENTERING AF GENETISKE ORGANISMER OG FUNKTIONSUDVIDELSE

“Dr. David Martin (USA) drøftede, at han for flere år siden havde advaret Europa-Parlamentet om risikoen ved at tillade licensering eller patentering af genetiske organismer og forløbet af forskning med udvidelse af deres funktioner. Han opfordrede til, at dette skal ændres, og at vi i fremtiden skal have et 100 % produktansvar for dem, der ønsker at pålægge verdens befolkninger disse eller andre nye teknologier.”

FALSE NARRATIVER

“Nick Hudson (Sydafrika) fra PANDATA (Panda) delte med os, at vi har haft falske fortællinger, der har domineret verdens diskussion og presse i de sidste tre år. Disse falske fortællinger omfattede, at der var tale om dødelige vira, at der ikke fandtes nogen forudgående immunitet, at der var tale om en ny virus, at alle var modtagelige for denne sygdom, at vi havde asymptomatisk overførsel, at indespærringen reddede liv, og at maskekravene reducerede overførslen. Hver eneste af disse ting var en løgn, og alligevel blev de gentagne gange propaganderet og distribueret over hele verden på en harmoniseret måde, som jeg tror har efterladt os alle i ærefrygt.”

COVID ER IKKE EN NY SYGDOM OG DÆMPNING AF VIRUS STIGER MED TIDEN

“Dr. Ciro Isidoro (Italien) påviste, at dette ikke er en ny sygdom, men en gammel sygdom, og understregede, at man ikke kan finde dødsårsagen, hvis man ikke obducerer. Man kan ikke redde COVID-patienter med paracetamol og vagtsom ventetid. Han præsenterede også en lektie, som blev understreget gentagne gange under hele konferencen: Spikeprotein er et giftstof. Dette er noget, som jeg blev angrebet for at sige for over to år siden, og jeg er meget beroliget over at se, at det nu er alment accepteret, i hvert fald inden for vores kreds.

Dr. Giovanni Meledandri (Italien) demonstrerede og talte om udviklingen af coronavirus, som viser et mønster af sygdomsdæmpning, og som mange havde forudsagt, at det, vi har set under dette udbrud, absolut er udvælgelsen af vaccineresistente mutanter. Selv om vi har set en stigning i infektionsevnen med den seneste Arcturus-variant, er infektionerne okulære. Som det har været tilfældet med virusudbrud gennem historien, har vi set en stigende dæmpning af virus og en reduktion af dets patogenicitet er nu på et punkt, hvor vi virkelig bare har noget, der ligner et normalt cirkulerende respiratorisk virus, som vi har set i hele vores liv som læger og som almindelige medlemmer af patientbefolkningen”.

UNDERTRYKKELSE AF TIDLIGE BEHANDLING

“Dr. Stramezzi (Italien) understregede vigtigheden af tidlige reaktioner i Italien, og vigtigst af alt, at man i juni 2020 vidste, at COVID var en sygdom, som kunne behandles. På trods af de forskellige bestræbelser fra hele verden, især fra de italienske myndigheder, på at undertrykke denne information og fremme fortællingen om, at dette var en ny sygdom, et stærkt patogen, og som krævede sofistikerede nye behandlinger, gav Dr. Stramezzi os en stor lektion i en veluddannet læges evne til at opnå og udlede og demonstrere evnen til at behandle en respiratorisk virus med eksisterende behandlingsmidler”.

EVIDENSEN FOR C19 INTERVENTIONERNE ER IKKE-EKSISTERENDE ELLER SVAG, OG KAN FORÅRSAGE SKADE

“Dr. Luis Fouche (Frankrig) gav os et godt essay om virkningerne af mandater, tidlig behandling, og han fokuserede især på masker og de tilhørende data. Han forklarede, at der ikke er nogen nytteværdi af masker til forebyggelse af Coronavirus-infektion, hvilket jeg ved vil chokere de fleste af jer. Allerede i marts 2020 fandtes der beviser for, at masker kunne forårsage skade, at CDC’s beviser for brug af masker ikke findes eller er svage, at masker ikke virker i skoler – som det fremgår af undersøgelser i EU er dataene er helt klare om at nedlukninger i EU øgede smittehastigheden med 50 % i forhold til Sverige. Det er chokerende for mig. Nedlukninger skal undgås, og maskebrug hos børn skal absolut undgås fremover i forbindelse med disse typer luftvejssygdomme. Jeg tror, at det er noget, vi alle kan tilslutte os”.

UNDERTRYKKELSE AF ANDRE BEHANDLINGER: HYDROXYCHLOROQUIN OG IVERMECTIN

“Professor Dr. Phillipe Brouqui (Frankrig) gav os sin analyse af erfaringer med IHU med brugen af hydroxychloroquin til behandling af COVID-sygdom.

Dr. Pierre Kory (USA), min amerikanske kollega, trådte derefter ind og talte udførligt om Ivermectin og gav os en klassisk række demonstrationer af, hvordan hele medicinalindustriens og den akademiske udgivelsesindustris virksomhed er blevet kompromitteret under hele COVID-krisen på en måde, som vi nu tydeligt kan se, især i den måde, hvorpå de har misbrugt genanvendelse af lægemidler og Ivermectin i særdeleshed. Og det er jeg helt sikkert enig i. Jeg har som Dr. Pierre Kory, mange eksempler på, hvordan FDA har undertrykt Ivermectin på en meget passende måde”.

PSYOPs – PSYKOLOGISK OG TEKNOLOGISKE OPERATIONER BLEV ANVENDT IMOD OFFENTLIGHEDEN

“Jason Christoff (Canada) holdt, efter min mening, et af de vigtigste indlæg her. Når vi tænker på fremtiden, gav Jason os klare demonstrationer af, hvordan medierne og informationskrigens teknologier er blevet brugt som våben og anvendt imod os. Og han konkluderede, at der blev begået forbrydelser, og at psykologi og psykologisk teknologi (herunder “Nudge”-teknologi) blev brugt som våben mod offentligheden, og at dette aldrig må ske igen. Det er en af de ting, som jeg føler mest for, at vi på en eller anden måde har brug for lovgivning, der gør det klart, at det er absolut uacceptabelt at anvende femte generationens krigsteknologi, PSYOP’er (psykologiske operationer, red.), og psywar-teknologi mod civilbefolkninger.

Og det bizarre er, at anvendelsen af denne teknologi er blevet retfærdiggjort med, at det er nødvendigt at gøre det for at bevare demokratiet. Jeg hævder, at det modsatte er sandt, at dette gør begrebet demokrati forældet. Tanken om personlig autonomi, om individets evne til at have personlig suverænitet er fuldstændig ophævet i en verden, hvor regeringer føler, at det er acceptabelt at anvende moderne PSYOP-teknologi imod deres egen befolkning.

Det betyder, at alt, hvad vi holder af som ytringsfrihed og demokrati og repræsentation og udviklingen af magt ned til det laveste niveau, som den skal uddelegeres til, hvilket var et af de centrale principper, som EU blev grundlagt på, er blevet negligeret i løbet af de sidste tre år. Og det har vi tydeligt set. Det er det tema, der går igen hele vejen gennem dette møde”.

MANIPULATION AF DATA. VACCINESKADER OG OVERDØDELIGHED

“Dr. Harvey Risch (USA) gav os gode eksempler på problemerne med manipulation af data om vacciners effektivitet.

Dr. Kirk Milhoan (USA) gør det helt klart, at der er hjertepatologi forbundet med COVID-“vaccinerne”, den unødvendige anvendelse af disse “vacciner” i pædiatriske befolkninger og den overdødelighed og morbiditet, der er forbundet hermed.

Dr. Rosanna Chifari (Italien) talte om de fatale virkninger af “vaccinerne” og om, at spike aktiverer mikroglia i hjernen samt om konsekvenserne heraf for CNS.

Dr. Arne Burchardt (Tyskland) talte om skader på hjerte og lunger, som han har observeret i sin serie på 75 obduktioner. Så vi har nu klare obduktionsdata og fremragende præsentationer fra vores patologer, herunder min ven Dr. Ryan Cole (USA), om virkningerne af COVID-“vaccinerne” på kræft.

Vi havde også Vincent Pavan (Frankrig), der talte om dataene vedrørende dødelighed af alle årsager i Frankrig. Theo Schetters (Holland), der viste sammenhængen mellem vaccinerne og bølgerne af overdødelighed af alle årsager hos ældre, hvilket måske er den mest klare og tydelige demonstration af det, der i virkeligheden er en “re-challenge-undersøgelse” jeg nogensinde har set.

Der burde ikke længere være nogen tvivl om årsagssammenhængen mellem mRNA-vacciner og død. Vi har set al denne støj om at korrelation ikke beviser årsagssammenhæng. Vi har set data fra Theo og fra Dr. Jessica Rose (Canada) og så mange andre, der modbeviser denne tese. Og som Dr. Rose venligt påpeger, uden ”at skrige det til loftet”, at Bradford Hill kriterierne er blevet rigeligt opfyldt her ved at demonstrere, at dette er en gyldig korrelation.

Jeg kunne blive ved og ved med at fortælle om de juridiske konsekvenser og overtrædelser, der er sket i hele EU og i hele verden, som dokumenteret af Children’s Health Defense og mange andre. Mange andre advokater, både i USA, i Australien og i hele EU, Schweiz, er endelig nået til det punkt, hvor de holder embedsmænd og forhåbentlig også medicinalfirmaer ansvarlige. Og jeg tror, at vi alle vil være i stand til at skabe synergi, efterhånden som denne opdagelsesproces skrider fremad”.

Medlemmer af Europa-Parlamentet udtaler sig om betydningen af sandhed, demokrati og frihed: “Det er lægerne, der skal definere pandemier, ikke WHO”. 

COVID-udvalget i Europa-Parlamentets rapport er ikke gyldig, da den er klart forudindtaget.

”EP-medlem Francesca Donato (Italien) gav os et resumé om vigtigheden af sandhed, demokrati og frihed, som har været vigtig for os alle siden begyndelsen. Jeg synes, at det var fremragende sammenfattende kommentarer.

Og parlamentsmedlem Mislav Kolakusic (Kroatien) kom med en klar og utvetydig udtalelse om, at det er lægerne, der skal definere pandemier, ikke Verdenssundhedsorganisationen. Jeg tror, at det er en anden ting, som vi alle kan være enige om.

EP-medlem Christine Anderson (Tyskland) fulgte op med en understregning af, at de officielle betænkninger fra EP’s COVID-udvalg gentager det samme. De COVID-udvalgs rapporter der er kommet ud af denne institution, gentager som accepteret viden hver eneste løgn, som vi er stødt på hele vejen gennem dette udbrud. Denne rapport er virkelig ikke gyldig. Den er klart forudindtaget”.

WHOs PANDEMISKE TRAKTAT, EN MAGTOVERTAGELSE

Disse nye regler, disse ændringer i det internationale sundhedsregulativ, forsøger WHO ”at skjule under gulvtæppet”, så vi ikke lægger mærke til dem. Og desværre er de blevet fremmet af flere regeringer.

“Som afslutning havde vi nogle fremadrettede præsentationer fra Dr. Meryl Nass (USA) og Katarina Lindley (Kroatien). Mine gode venner, en advarsel; det, som du bør tage med hjem er, at disse nye regler, disse ændringer af det internationale sundhedsregulativ, som WHO forsøger ”at skjule under gulvtæppet”, så vi ikke lægger mærke til dem, er desværre blevet fremmet af den regering, som jeg er borger i. Og jeg kan fortælle Dem, at der i mit land er stor forfærdelse og uenighed om at gennemføre dem, fra denne administration og vores sundheds- og menneskeservice gennem Verdenssundhedsorganisationen.

Jeg er enig i, at der er en betydelig risiko for, at en gruppe, der ikke er valgt, ikke er repræsentativ, og som har vist sig (f.eks. i forbindelse med koppeudbruddet og dette udbrud) ikke at være ansvarlige vogtere af verdens sundhed og menneskers sundhed, og grundlæggende og skjult, tager magten til sig”.

KILDE: ICS i EU-Parlamentet Resumé: Dr. Malones sammenfattende video og udskrift – https://rwmalonemd.substack.com/p/ics-at-the-eu-parliament-summary

 

Hele det 8 timer lange møde kan ses sammenhængende på Childrens Health Defense website, med følgende oversigt:

 

9:15 – 10:30 : COVID-19 – HELE SANDHEDEN FRA BEGYNDELSEN

 • DR. DAVID MARTIN – USA: Den tiltagende storm – prisen for usagte spørgsmål.
 • NICK HUDSON – SYDAFRIKA: mandater og lockdowns uden data eller videnskab.
 • PROFESSOR CIRO ISIDORO – ITALIEN: Covid-19: en ny sygdom, der ligner en gammel sygdom.
 • PROFESSOR GIOVANNI MELEDANDRI – ITALIEN: tværfaglig indsigt fra Sars-Cov-2 og Covid-19.
 • DR. ANDREA STRAMEZZI – ITALIEN: tidlige reaktioner – “Boots on the ground” – i Italien.

 

10:30 – 11:30 : VIRKNINGER AF MANDATER, TIDLIG BEHANDLING OG MEDIER

 • DR. LOUIS FOUCHE – FRANKRIG: virkninger af mandater – masker og lockdowns.
 • PROFESSOR DIDIER RAOULT – FRANKRIG: tidlig behandling med hydroxychloroquine.
 • IHU PROFESSOR PHILIPPE BROUQUI – FRANKRIG: tidlig behandling med hydroxychloroquine og IHU.
 • DR. PIERRE KORY – USA: ivermectin og undertrykkelse af tidlig behandling.
 • JASON CHRISTOFF – CANADA: medierne over medicin – mediernes magt.

 

11:30 – 12:00 : COVID – 19-VACCINEN: FORSØGSDATA OG EFFEKTIVITET

 • DR. BYRAM BRIDLE – CANADA: Covid-19-vaccineforsøg.
 • DR. HARVEY RISCH – USA: Covid-19-vaccinernes effektivitet.

 

12:00 – 12:15 : DEBATMØDE MED MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

 • MRS. FRANCESCA DONATO, løsgænger i Europa-Parlamentet – ITALIEN.
 • MR. MISLAV KOLAKUŠIĆ, løsgænger i Europa-Parlamentet – KROATIEN.
 • MRS. CHRISTINE ANDERSON, Identitet og demokrati – TYSKLAND.

 

13:00 – 13:35 : COVID – 19 VACCINE: EFFEKTER PÅ REPRODUKTIONSSYSTEMET

 • PROFESSOR GIUSEPPE TRITTO – ITALIEN: vaccinens virkninger på mænds fertilitet.
 • DR. NATALIA PREGO – SPANIEN: vaccinens virkninger på kvinders fertilitet.
 • PROFESSOR GIOVANNI FRAJESE-ITALIEN: Menneskelig reproduktion og mRNA-vacciner – manglende undersøgelser.

 

13:35 – 14:05 : SÅ KOM DE EFTER BØRNENE

 • DR. KIRK MILHOAN – USA: virkninger af Covid-19-virus hos børn.
 • DR. ALEJANDRO DIAZ VILLALOBO – MEXICO: virkninger af Covid-19-vaccinen hos børn.
 • EMMANUELLE DARLES – FRANKRIG: virkninger af mandater på børn.

 

14:05 – 14:40 : COVID – 19-VACCINEN

 • Forsøgsdata, skader og bivirkninger

14:50 – 15:30 : STATISTIKKER FOR ALLE DØDELIGHEDER OG VAERS

 • VINCENT PAVAN – FRANKRIG: statistikker for dødelighed af alle årsager i Frankrig.
 • PROFESSOR THEO SCHETTERS – HOLLAND: statistikker for dødelighed af alle årsager i Holland.
 • PROFESSOR HERVE SELIGMANN – TYSKLAND: statistikker over dødelighed af alle årsager i Europa.
 • DR. JESSICA ROSE – CANADA: systemet til indberetning af bivirkninger fra vacciner (VAERS).

 

15:30 – 17:00 : LEGALITETER OG FRIHEDER I OMGANG MED PANDEMIEN

 

 • MARIA GUTSCHI – CANADA & DAVID WISEMAN – UK: hvad de ikke fortalte os – godkendelsesprocessen for vacciner.
 • EVA VLAARDINGERBROEK – HOLLAND: virkninger på jord, fødevarer, energi og rejser.
 • PROFESSOR CHRISTIAN PERRONNE – FRANKRIG: medicinsk undertrykkelse.
 • DR. AMIN UMLIL – FRANKRIG: medicinsk frihed.
 • RENATE HOLZEISEN – ITALIEN: de juridiske forhold omkring pandemien.
 • DR. MERYL NASS – USA: WHO + IHR traktat og pandemiaftale.
 • DR. KATARINA LINDLEY – KROATIE: WHO + IHR traktat og pandemiaftalen.

 

17:00 – 17:15 : DET STORE BILLEDE OG VEJEN FREM

 • DR: ROBERT MALONE – USA

 

17:15 – 18:00 : KONKLUSIONER

 • MEDLEMMER AF EUROPA PARLAMENTET

 

HJÆLP OS MED AT SIKRE, AT DU FORTSAT KAN FÅ INFORMATION !
BLIV MEDLEM AF FBF FOR KUN 60 KR. PR. MDR.

 

Læs også:

”Vi præsenterede ikke misinformation” – Dr. Byram Bridal

Sig NEJ til den nye pandemi-traktat fra WHO

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus

Hvorfor ønsker WHO en international pandemiforfatning?

Medlemmer af EU-parlamentet tager kampen op for at beskytte vores menneskerettigheder

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Dagens overblik

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør   Dagens overblik Her får du et hurtigt overblik over dagens vigtige nyheder fra ind- og udland så du nemt kan holde dig opdateret. Tirsdag den 30. maj 2023 Pink Floyd-medstifter ser nazibeskyldninger som politisk angreb. LINK ‘Nej’ til transkønnet, heldigvis. LINK Analyse: Hokuspokus. Mette Frederiksen opfylder løfterne til NATO syv …

Dagens overblik Læs mere »

Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om det …

Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske Læs mere »

Den globale klima deklaration

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Den globale klima deklaration Et globalt netværk af mere end 1500 forskere og faguddannede står bag dette presserende budskab. Klimaforskning bør være mindre politisk, og klimapolitik mere videnskabelig. Forskerne bør være åbne omkring usikkerhederne og overdrivelserne i deres forudsigelse af global opvarmning, og politikerne bør se uhildet på de reelle omkostninger …

Den globale klima deklaration Læs mere »

Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering   Velkommen til premieren på Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om selvkultivering. …

Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering Læs mere »

Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport. IPCC ignorerer afgørende fagfællebedømt litteratur, der viser, at normaliserede katastrofe-tab er faldet siden 1990 og at menneskelig dødelighed på grund af ekstremt vejr er faldet med over 95% siden 1920. IPCC drager de modsatte konklusioner uden anden dokumentation end én håndplukket …

Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport Læs mere »

Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne Peter Gøtzsche kan ikke får publiceret sin systematiske gennemgang af “alvorlige skader ved Covid-19-vaccinen”. “Det er meget svært at publicere noget om COVID-19-vaccinerne, der går imod den officielle fortælling”, siger Peter Gøtzsche  Udgivet den 13. maj 2023 af dissensMEDIA & FBF medlem Peter Gøtzsche er top …

Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne Læs mere »

”Vi præsenterede ikke misinformation” – Dr. Byram Bridal

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør ”Vi præsenterede ikke misinformation, vi præsenterede primære data” – Dr. Byram Bridal Det følgende er en transskription af Dr. Byram Bridal’s tale ved pressekonferencen den 4. maj 2023, i forbindelse med det tredje Internationale Covid- topmøde i Europa Parlamentet den 3. maj 2023.  Udgivet den 12. maj 2023 af dissensMEDIA Transskription …

”Vi præsenterede ikke misinformation” – Dr. Byram Bridal Læs mere »

Skriftlig samtykkeerklæring til forældre

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Skriftlig samtykkeerklæring til forældre Udgivet den 4. maj 2023 af dissensMEDIA i samarbejde med Aktive Borgere Mange forældre er bekymrede for om myndighederne uden at informere, har indført mRNA-teknologien i andre vacciner end Covid-19-vaccinerne. De har hørt om nanolipider, DNA og tungmetaller i vaccinerne. De er ikke generelt imod vacciner, men …

Skriftlig samtykkeerklæring til forældre Læs mere »

Kogalskab

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Kogalskab Det er jo en fantastisk Verden vi lever i, hvor der er tid og råd til den slags arbejde, der ikke tilfører menneskeheden nogen som helst form for gavn. Den dag, klimasagen kollapser, vil der kunne frigives enorme mængder af forskningskapacitet, der så forhåbentligt kan kanaliseres over i mere nyttige …

Kogalskab Læs mere »