Westminster-Erklæringen

The Webminster Declaration

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Westminster-Erklæringen

Åben diskurs er den centrale søjle i et frit samfund.

Udgivet d. 25. oktober 2023
Udgivet på dissensMEDIA
Originaltekst oversat til dansk af Uffe Jonas

Det følgende er en gengivelse af Uffe Jonas oversættelse af Westminster Erklæringen.

Vi skriver som journalister, kunstnere, forfattere, aktivister, teknologer og akademikere for at advare om den stigende internationale censur, der truer med at underminere århundreder gamle demokratiske normer.

Vi kommer fra venstre, højre og midten, vi er forenet af vores engagement i universelle menneskerettigheder og ytringsfrihed, og vi er alle dybt bekymrede over forsøgene på at stemple rettighedsbeskyttede ytringer som “misinformation”, “desinformation” og andre dårligt definerede begreber.

Misbruget af disse begreber har resulteret i censur af almindelige mennesker, journalister og dissidenter i lande over hele verden.

En sådan indblanding i retten til ytringsfrihed undertrykker valide diskussioner om spørgsmål af presserende offentlig interesse og underminerer de grundlæggende principper for det repræsentative demokrati.

Over hele kloden arbejder statslige aktører, sociale medievirksomheder, universiteter og NGO’er i stigende grad på at overvåge borgerne og berøve dem deres stemmer. Denne store koordinerede indsats kaldes undertiden for “det censur-industrielle kompleks”.

Dette kompleks opererer ofte i kraft af direkte regeringspolitikker. Myndighederne i Indien og Tyrkiet har tiltaget sig magten til at fjerne politisk indhold fra de sociale medier. Lovgiverne i Tyskland og højesteret i Brasilien kriminaliserer politiske ytringer. I andre lande truer tiltag såsom Irlands “Hate Speech Bill”, Skotlands “Hate Crime Act”, Storbritanniens “Online Safety Bill” og Australiens “Misinformation Bill” med at begrænse ytringsfriheden seriøst og skabe en nedkølende effekt. [Se note 1-8].

Men det censur-industrielle kompleks opererer også med mere subtile metoder. Disse omfatter filtrering af synlighed, mærkning og manipulation af søgemaskineresultater. Gennem deplatforming og flagging har censorer på sociale medier allerede bragt lovlige meningsytringer om emner af national og geopolitisk betydning til tavshed. Det har de gjort med fuld støtte fra “desinformationseksperter” og “faktatjekkere” i mainstreammedierne, som har opgivet de journalistiske værdier om debat og intellektuel undersøgelse.

Som Twitter-filerne afslørede, så udfører teknologivirksomheder ofte censur i form af “indholdsmoderering” i samarbejde med regeringsorganer og civilsamfundet. Snart vil EU’s lov om digitale tjenester formalisere dette forhold ved at overgive platformsdata til “særligt autoriserede forskere” fra NGO’er og den akademiske verden og dermed overlade vores ytringsfrihed til disse ikke-valgte og ikke-ansvarlige enheders skøn.

Nogle politikere og NGO’er sigter endda efter at ramme end-to-end-krypterede messaging-apps som WhatsApp, Signal og Telegram. Hvis end-to-end-krypteringen brydes, har vi ikke flere muligheder for autentiske private samtaler i den digitale sfære. [Se note 9-10].

Selvom udenlandsk desinformation imellem stater udgør et reelt problem, bliver agenturer, der er designet til at bekæmpe disse trusler, såsom Cybersecurity and Infrastructure Security Agency i USA, i stigende grad vendt indad mod offentligheden. Under dække af at forhindre skade og beskytte sandheden bliver ytringer behandlet som en tilladt aktivitet snarere end en umistelig rettighed.

Vi anerkender, at ord nogle gange kan være stødende, men vi afviser tanken om, at sårede følelser og ubehag, selv hvis det er akut, skal kunne danne grundlag til censur. Åben diskurs er den centrale søjle i et frit samfund og er afgørende for at holde regeringer ansvarlige, styrke sårbare grupper og reducere risikoen for tyranni.

Beskyttelse af ytringsfriheden gælder ikke kun synspunkter, vi er enige i. Vi skal også beskytte ytringsfriheden for de synspunkter, som byder os stærkest imod. Kun i det offentlige rum kan disse synspunkter blive hørt og udfordret på behørig vis.

Dertil kommer, at upopulære meninger og ideer gang på gang er endt som konventionel visdom. Ved at stemple visse politiske eller videnskabelige holdninger som “misinformation” eller “malinformation” risikerer vores samfund at komme til at sidde fast i falske paradigmer, som vil frarøve menneskeheden hårdt tilkæmpet viden og udslette muligheden for at opnå ny viden. Ytringsfriheden er vores bedste forsvar imod misinformation.

Angrebet på ytringsfriheden handler ikke kun om forvrængning af regler og bestemmelser – det er en krise for selve menneskeheden. Alle kampagner for lighed og retfærdighed i historien har været afhængige af et åbent forum for at udtrykke uenighed. Der findes utallige eksempler, herunder afskaffelsen af slaveriet og borgerrettighedsbevægelsen, på at sociale fremskridt har været afhængige af ytringsfrihed.

Vi ønsker ikke, at vores børn skal vokse op i en verden, hvor de lever i frygt for at sige deres mening. Vi ønsker, at de skal vokse op i en verden, hvor deres ideer kan udtrykkes, udforskes og debatteres åbent – den verden, som grundlæggerne af vores demokratier forestillede sig, da de indskrev ytringsfrihed i vores love og forfatninger.

USA’s First Amendment [Grundlovs-Tillægsparagraf] er et stærkt eksempel på, hvordan retten til ytringsfrihed, pressefrihed og samvittighedsfrihed kan beskyttes af loven. Man behøver ikke at være enig med USA i alle spørgsmål for at anerkende, at dette er en vital “første frihed”, som alle andre friheder følger af. Det er kun gennem ytringsfriheden, at vi kan undsige krænkelser af vores rettigheder og kæmpe for nye friheder.

Der findes også en klar og robust international beskyttelse af ytringsfriheden. Verdenserklæringen om Menneskerettigheder (UDHR)[11] blev udarbejdet i 1948 som en reaktion på grusomheder begået under Anden Verdenskrig. Artikel 19 i UDHR siger: “Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at have meninger uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysninger og tanker gennem ethvert medie og uden hensyn til landegrænser. Selvom der kan være behov for, at regeringer regulerer nogle aspekter af sociale medier, såsom aldersgrænser, bør disse reguleringer aldrig krænke menneskets ret til ytringsfrihed.”

Som det klart fremgår af artikel 19, er konsekvensen af retten til ytringsfrihed retten til information. I et demokrati er der ingen, der har monopol på, hvad der anses for at være sandt. Sandheden er snarere, der skal findes igennem dialog og debat – og vi kan ikke finde frem til sandheden uden at tage højde for muligheden for, at man kan tage fejl.

Censur “til bevarelse af demokratiet” vender det, der burde være et bottom-up repræsentationssystem, om til et top-down system med ideologisk kontrol. Denne censur er i sidste ende kontraproduktiv: Den sår mistillid, opmuntrer til radikalisering og de-legitimerer den demokratiske proces.

I løbet af menneskets historie har angreb på ytringsfriheden været en forløber for angreb på alle mulige andre frihedsrettigheder. Regimer, der har udhulet ytringsfriheden, har altid uundgåeligt svækket og skadet andre centrale demokratiske strukturer. På samme måde underminerer de eliter, der presser på for censur i dag, også demokratiet. Men det, der har ændret sig, er den brede skala og de teknologiske værktøjer, hvormed censuren nu kan gennemføres.

Vi mener, at ytringsfrihed er afgørende for at sikre os mod statsligt magtmisbrug – et misbrug, der historisk set har udgjort en langt større trussel end enkeltpersoners eller endda organiserede gruppers ord. Af hensyn til den menneskelige velfærd og trivsel kommer vi med følgende tre opfordringer til handling.

 • Vi opfordrer regeringer og internationale organisationer til at leve op til deres ansvar over for befolkningen og til at opretholde artikel 19 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.
 • Vi opfordrer teknologivirksomheder til at forpligte sig til at beskytte den digitale offentlighed som defineret i artikel 19 i UDHR og afstå fra politisk motiveret censur, censur af afvigende stemmer og censur af politiske holdninger og meningstilkendegivelser.
 • Og endelig opfordrer vi den brede offentlighed til at slutte sig til os i kampen for at bevare folkets demokratiske rettigheder. Lovgivningsmæssige ændringer er ikke nok. Vi må også opbygge en atmosfære af frie ytringer fra bunden ved at afvise det klima af intolerance, der opmuntrer til selvcensur, og som skaber unødvendige personlige stridigheder for mange. I stedet for frygt og dogmatisme skal vi omfavne den frie undersøgelse og debat.

Vi står fast for din ret til at stille spørgsmål. Ophedede diskussioner, selv dem, der kan være ubehagelige, er langt bedre end slet ingen diskussioner.

Censur berøver os selve livets rigdom. Ytringsfrihed er grundlaget for at skabe et meningsfuldt liv og en blomstrende menneskehed – gennem kunst, poesi, drama, historier, filosofi, sang og meget mere.

Denne erklæring er resultatet af et indledende møde mellem forkæmpere for ytringsfrihed fra hele verden, som mødtes i Westminster, London, i slutningen af juni 2023. Som underskrivere af denne erklæring har vi grundlæggende politiske og ideologiske uenigheder. Men det er kun ved at stå sammen, at vi kan besejre de omsiggribende censurkræfter, så vi kan bevare vores evne til åbent at debattere og udfordre hinanden.

Det er i en ånd af forskellighed og debat, at vi underskriver Westminster-erklæringen.

Signatories
 • Matt Taibbi, Journalist, US

 • Michael Shellenberger, Public, US

 • Jonathan Haidt, Social Psychologist, NYU, US

 • John McWhorter, Linguist, Columbia, Author, US

 • Steven Pinker, Psychologist, Harvard, US

 • Julian Assange, Editor, Founder of Wikileaks, Australia

 • Tim Robbins, Actor, Filmmaker, US

 • Nadine Strossen, Professor of Law, NYLS, US

 • Glenn Loury, Economist, USA

 • Richard Dawkins, Biologist, UK

 • John Cleese, Comedian, Acrobat, UK

 • Slavoj Žižek, Philosopher, Author, Slovenia

 • Jeffrey Sachs, Columbia University, US

 • Oliver Stone, Filmmaker, US

 • Edward Snowden, Whistleblower, US

 • Greg Lukianoff, President and CEO Foundation for Individual Rights and Expression, USA

 • Stella Assange, Campaigner, UK

 • Glenn Greenwald, Journalist, US

 • Claire Fox, Founder of the Academy of Ideas, UK

 • Dr. Jordan B. Peterson, Psychologist, Author, Canada

 • Bari Weiss, Journalist, USA

 • Peter Hitchens, Author, Journalist, UK

 • Niall Ferguson, Historian, Stanford, UK

 • Matt Ridley, Journalist, Author, UK

 • Melissa Chen, Journalist, Spectator, Singapore/US

 • Yanis Varoufakis, Economist, Greece

 • Peter Boghossian, Philosopher, Founding Faculty Fellow, University of Austin, US

 • Michael Shermer, Science Writer, US

 • Alan Sokal, Professor of Mathematics, UCL, UK

 • Sunetra Gupta, Professor of Theoretical Epidemiology, Oxford, UK

 • Jay Bhattacharya, Professor, Stanford, US

 • Martin Kulldorf, Professor of Medicine (on leave), Harvard, US

 • Aaron Kheiriaty, Psychiatrist, Author, USA

 • Chris Hedges, Journalist, Author, USA

 • Lee Fang, Independent Journalist, US

 • Alex Gutentag, Journalist, US

 • Iain McGilchrist, Psychiatrist, Philosopher, UK

 • Ayaan Hirsi Ali, Human Rights Activist, Author, Netherlands

 • Konstantin Kisin, Author, UK

 • Leighton Woodhouse, Public, US

 • Andrew Lowenthal, liber-net, Australia

 • Aaron Mate, Journalist, USA

 • Izabella Kaminska, Journalist, The Blind Spot, UK

 • Nina Power, Writer, UK

 • Kmele Foster, Journalist, Media Entrepreneur, USA

 • Toby Young, Journalist, Free Speech Union, UK

 • Winston Marshall, Journalist, The Spectator, UK

 • Jacob Siegel, Tablet, US/Israel

 • Ulrike Guerot, Founder of European Democracy Lab, Germany

 • Heather E. Heying, Evolutionary Biologist, USA

 • Bret Weinstein, Evolutionary Biologist, USA

 • Martina Pastorelli, Independent Journalist, Italy

 • Leandro Narloch, Independent Journalist, Brazil

 • Ana Henkel, Independent Journalist, Brazil

 • Mia Ashton, Journalist, Canada

 • Micha Narberhaus, The Protopia Lab, Spain/Germany

 • Alex Sheridan, Free Speech Ireland

 • Ben Scallan, Gript Media, Ireland

 • Thomas Fazi, Independent Journalist, Italy

 • Jean F. Queralt, Technologist, Founder @ The IO Foundation, Malaysia/Spain

 • Phil Shaw, Campaigner, Operation People, New Zealand

 • Jeremy Hildreth, Independent, UK

 • Craig Snider, Independent, US

 • Eve Kay, TV Producer, UK

 • Helen Joyce, Journalist, UK

 • Dietrich Brüggemann, Filmmaker, Germany

 • Adam B. Coleman, Founder of Wrong Speak Publishing, US

 • Helen Pluckrose, Author, US

 • Michael Nayna, Filmmaker, Australia

 • Paul Rossi, Educator, Vertex Partnership Academics, US

 • Juan Carlos Girauta, Politician, Spain

 • Andrew Neish, KC, UK

 • Steven Berkoff, Actor, Playright, UK

 • Patrick Hughes, Artist, UK

 • Adam Creighton, Journalist, Australia

 • Julia Hartley-Brewer, Journalist, UK

 • Robert Cibis, Filmmaker, Germany

 • Piers Robinson, Organization for Propaganda Studies, UK

 • Dirk Pohlmann, Journalist, Germany

 • Mathias Bröckers, Author, Journalist, Germany

 • Kira Phillips, Documentary Filmmaker, UK

 • Diane Atkinson, Historian, Biographer, UK

 • Eric Kaufmann, Professor of Politics, Birkbeck, University of Buckingham, Canada

 • Laura Dodsworth, Journalist and Author, UK

 • Nellie Bowles, Journalist, USA

 • Andrew Tettenborn, Professor of Law, Swansea University,  UK

 • Julius Grower, Fellow, St. Hugh’s College, UK

 • Nick Dixon, Comedian, UK

 • Dominic Frisby, Comedian, UK

 • James Orr, Associate Professor, University of Cambridge, UK

 • Brendan O’Neill, Journalist, spiked, UK

 • Jan Jekielek, Journalist, Canada

 • Andrew Roberts, Historian, UK

 • Robert Tombs, Historian, UK

 • Ben Schwarz, Journalist, USA

 • Xavier Azalbert, Investigative Scientific Journalist, France

 • Doug Stokes, International Relations Professor, University of Exeter, UK

 • James Allan, Professor of Law, University of Queensland, UK

 • David McGrogan, Professor of Law, Northumbria University, UK

 • Jacob Mchangama, Author, Denmark

 • Nigel Biggar, Chairman, Free Speech Union, UK

 • David Goodhart, Journalist, Author, UK

 • Catherine Austin Fitts, The Solari Report, Netherlands

 • Matt Goodwin, Politics Professor, University of Kent, UK

 • Alan Miller, Together Association, UK

 • Catherine Liu, Cultural Theorist, Author, USA

 • Stefan Millius, Journalist, Switzerland

 • Philip Hamburger, Professor of Law, Columbia, USA

 • Andrew Doyle, Author and journalist, UK

 • Rueben Kirkham, Co-Director, Free Speech Union of Australia, Australia

 • Jeffrey Tucker, Author, USA

 • Sarah Gon, Director, Free Speech Union, South Africa

 • Dara Macdonald, Co-Director, Free Speech Union, Australia

 • Jonathan Ayling, Chief Executive, Free Speech Union, New Zealand

 • David Zweig, Journalist, Author, USA

 • Juan Soto Ivars, Author, Spain

 • Colin Wright, Evolutionary Biologist, USA

 • Gad Saad, Professor, Evolutionary Behavioral Scientist, Author, Canada

 • Robert W. Malone, MD, MS, USA

 • Jill Glasspool-Malone, PhD., USA

 • Jordi Pigem, Philosopher, Author, Spain

 • Holly Lawford-Smith, Associate Professor in Political Philosophy, University of Melbourne, Australia

 • Michele Santoro, Journalist, TV Host, Presenter, Italy

 • Dr. James Smith, Podcaster, Literature Scholar, RHUL, UK

 • Francis Foster, Comedian, UK

 • Coleman Hughes, Writer, Podcaster, USA

 • Marco Bassani, Political Theorist, Historian, Milan University, Italy

 • Isabella Loiodice, Professor of Comparative Public Law, University of Bari, Italy

 • Luca Ricolfi, Professor, Sociologist, Turin University, Italy

 • Marcello Foa, Journalist, Former President of Rai, Italy

 • Andrea Zhok, Philosopher, University of Milan, Italy

 • Paolo Cesaretti, Professor of Byzantine Civilization, University of Bergamo, Italy

 • Alberto Contri, Mass Media Expert, Italy

 • Carlo Lottieri, Philosopher, University of Verona, Italy

 • Alessandro Di Battista, Political Activist, Writer, Italy

 • Paola Mastrocola, Writer, Italy

 • Carlo Freccero, Television Author, Media Expert, Italy

 • Giorgio Bianchi, Independent Journalist, Italy

 • Nello Preterossi, Professor, University of Salerno, Scientific Director of the Italian Institute for Philosophical Studies, Italy

 • Efrat Fenigson, Journalist, Podcaster, Israel

 • Eli Vieira, Journalist, Genetic Biologist, Brazil

 • Stephen Moore, Author and Analyst, Canada

Footnotes

 1. Pahwa, Nitish. ‘Twitter Blocked a Country.’ Slate Magazine, 1 Apr. 2023, slate.com/technology/2023/04/twitter-blocked-pakistan-india-modi-musk-khalistan-gandhi.html.

 2. Stein, Perry. ‘Twitter Says It Will Restrict Access to Some Tweets before Turkey’s Election.’ The Washington Post, 15 May 2023, www.washingtonpost.com/technology/2023/05/13/turkey-twitter-musk-erdogan/.

 3. Hänel, Lisa. ‘Germany criminalizes denying war crimes, genocide.’ Deutsche Welle, 25 Nov. 2022, https://www.dw.com/en/germany-criminalizes-denying-war-crimes-genocide/a-63834791

 4. Savarese, Mauricio, and Joshua Goodman. ‘Crusading Judge Tests Boundaries of Free Speech in Brazil.’ AP News, 26 Jan. 2023, apnews.com/article/jair-bolsonaro-brazil-government-af5987e833a681e6f056fe63789ca375.

 5. Nanu, Maighna. ‘Irish People Could Be Jailed for “Hate Speech”, Critics of Proposed Law Warn.’ The Telegraph, 17 June 2023, www.telegraph.co.uk/world-news/2023/06/1  7/irish-people-jailed-hate-speech-new-law/?WT.mc_id=tmgoff_psc_ppc_us_news_dsa_generalnews.

 6. The Economist Newspaper. (n.d.). Scotland’s new hate crime act will have a chilling effect on free speech. The Economist. https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/scotlands-new-hate-crime-act-will-have-a-chilling-effect-on-free-speech

 7. Lomas, Natasha. ‘Security Researchers Latest to Blast UK’s Online Safety Bill as Encryption Risk.’ TechCrunch, 5 July 2023, techcrunch.com/2023/07/05/uk-online-safety-bill-risks-e2ee/.

 8. Al-Nashar, Nabil. ‘Millions of Dollars in Fines to Punish Online Misinformation under New Draft Bill.’ ABC News, 25 June 2023, www.abc.net.au/news/2023-06-25/fines-to-punish-online-misinformation-under-new-draft-bill/102521500.

 9. ‘Cryptochat.’ Meedan, meedan.com/project/cryptochat. Accessed 8 July 2023.

 10. Lomas, Natasha.’Security Researchers Latest to Blast UK’s Online Safety Bill as Encryption Risk.’ TechCrunch, 5 July 2023, techcrunch.com/2023/07/05/uk-online-safety-bill-risks-e2ee/.

 11. United Nations General Assembly. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). New York: United Nations General Assembly, 1948.

Link til website for Webminster Declaration: https://westminsterdeclaration.org/

 

Læs også:

Styrer Facebook-journalistik medierne

Censur og overvågning på sociale medier

World Economic Forum WEF ønsker at bruge kunstig intelligens AI som censurværktøj

 

Del artiklen

dissensMEDIA i , , , , | Nøgleord

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

3 kommentarer til “Westminster-Erklæringen”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »