Nürnbergkoden

Nürnbergkoden

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Nürnbergkoden

Denne artikel er en påmindelse om, at intet menneske nogensinde kan kræve en anden at tage en test, bære en maske eller få en injektion, uden at det ville krænke deres ukrænkelige menneskerettigheder. De kan kun spørge og er nødt til at acceptere et negativt svar uden efterfølgende ulemper eller fordomme for den enkelte.

Udgivet af dissensMEDIA den 14. september 2023
Skrevet Malue Montclairre, Founder & Chair, FBF

 

Nürnbergprocessen var tre retssager fra 1945 til 1949, som blev ført af de allierede mod tyske ledere efter anden verdenskrig i Nürnberg i den amerikanske sektor efter opdelingen af efterkrigstidens Tyskland. De anklagede var 24 topnazister samt flere fra de tyske koncentrationslejre. I den første Nürnbergproces blev der rejst tiltale mod NSDAP’s ledergruppe, Gestapo og Sicherheitsdienst, SS, SA, Rigskabinettet og den tyske overkommando (OKW) for at begrænse retssagerne mod medlemmerne af de seks organisationer.

Den mest kendte af de anklagede var Hermann Göring – nedenstående billedede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af de 24 anklagede i den første proces, var de 21 til stede. Robert Ley begik selvmord, Martin Bormann var forsvundet og Gustav Krupp von Bohlen und Halbach blev fundet for svækket.

Den 19. august 1947 afsagde dommerne deres dom – nedenstående billede

 

Men inden de annoncerede skyld eller uskyld for hver af de tiltalte, stod de over for det vanskelige spørgsmål om medicinsk eksperimentering på mennesker.

Flere tyske læger havde i deres forsvar hævdet, at deres eksperimenter ikke adskilte sig meget fra dem, der blev gennemført før krigen af tyske og amerikanske forskere. Desuden viste de, at ingen international lov eller uformel erklæring skelnede mellem lovlig og ulovlig menneskelig eksperimentering. Dette argument bekymrede to amerikanske læger, Dr. Andrew Ivy og Dr. Leo Alexander, som havde arbejdet med anklagemyndigheden under retssagen.

Som resultat heraf indsendte Dr. Alexander den 17. april 1947 en erklæring til det amerikanske krigsforbrydelsesråd. Erklæringen skitserede seks punkter, der definerede legitim medicinsk forskning. Dommen den 19. august gentog næsten alle disse punkter i et afsnit betegnet “Tilladte Medicinske Eksperimenter”. Den reviderede også de oprindelige seks punkter til ti, og disse ti punkter blev kendt som “Nürnbergkoden.”

I det halve århundrede efter retssagen informerede koden mange internationale etiske udtalelser. Dens juridiske kraft var dog ikke godt etableret. Ikke desto mindre forbliver det et vartegn inden for medicinsk etik og et af de mest varige produkter af “Lægernes retssag”.

Tilladte Medicinske Eksperimenter

Det følgende er en transskription fra Nürnberg retssagen – vi har markeret den vigtige del af teksten i selve Nürnbergkodens 10 punkter:

”Det overvældende flertal af beviserne foran os tyder på, at visse typer medicinske eksperimenter på mennesker, når de holdes inden for rimeligt veldefinerede grænser, er i overensstemmelse med lægeprofessionens etik generelt. Fortalerne for praksis med menneskelig eksperimentering retfærdiggør deres synspunkter på baggrund af, at sådanne eksperimenter giver resultater til samfundets bedste, som ikke kan opnås ved andre metoder eller studier. Alle er dog enige om, at visse grundlæggende principper skal overholdes for at opfylde moralske, etiske og juridiske begreber:

 1. Den menneskelige forsøgspersons frivillige samtykke er absolut nødvendigt.
  Dette betyder, at den involverede person bør have juridisk kapacitet til at give samtykke; bør være i en position, hvor han/hun kan udøve fri vilje uden indgriben af nogen form for tvang, bedrag, pres, overtrædelse eller anden skjult form for tvang eller pression; og bør have tilstrækkelig viden og forståelse af emnet til at træffe en informeret beslutning. Dette kræver, at før en forsøgsperson accepterer at deltage i et eksperiment, bør vedkommende informeres om eksperimentets natur, varighed og formål; hvordan det skal udføres; alle forventede ulemper og risici; og de mulige virkninger på hans/hendes helbred eller person som følge af deltagelse i eksperimentet. Det er den enkeltes ansvar at sikre samtykkets kvalitet. Det er et personligt ansvar, der ikke kan overdrages til en anden uden konsekvenser.
   
 1. Eksperimentet bør resultere i værdifulde resultater for samfundets bedste, som ikke kan opnås ved andre metoder eller studier, og det bør ikke være tilfældigt eller unødvendigt.
 1. Eksperimentet bør designes baseret på resultater fra dyreeksperimenter og viden om sygdommens eller problemets naturlige historie, så de forventede resultater retfærdiggør eksperimentets udførelse.
 1. Eksperimentet bør udføres således, at alt unødvendigt fysisk og mentalt ubehag og skade undgås. 
 1. Intet eksperiment bør udføres, hvis der på forhånd er grund til at tro, at det vil resultere i død eller invaliditet, medmindre, for eksempel, de eksperimenterende læger også er forsøgspersoner. 
 1. Den risiko, der tages, bør aldrig overstige den humanitære betydning af det problem, eksperimentet søger at løse. 
 1. Der bør træffes passende forberedelser, og der bør stilles passende faciliteter til rådighed for at beskytte forsøgspersonen mod selv fjern mulighed for skade, invaliditet eller død. 
 1. Eksperimentet bør kun udføres af videnskabeligt kvalificerede personer. Der bør kræves den højeste grad af dygtighed og omhu gennem alle eksperimentets faser. 
 1. I løbet af eksperimentet bør den menneskelige forsøgsperson have mulighed for at afslutte eksperimentet, hvis han/hun føler, at det er umuligt at fortsætte på grund af sin fysiske eller mentale tilstand.
 1. I løbet af eksperimentet skal den ansvarlige forsker være parat til at afslutte eksperimentet på ethvert tidspunkt, hvis han/hun har god grund til at tro, at en fortsættelse af eksperimentet sandsynligvis vil resultere i skade, invaliditet eller død for forsøgspersonen.”

 

Nürnbergkoden som juridisk fundament

Den 19. oktober 2005 blev UNESCOs ”Verdenserklæring om bioetik og menneskerettigheder” enstemmigt godkendt af 191 lande af UNESCOs generalkonference i Paris. Erklæringen omhandler etiske spørgsmål relateret til medicin, biovidenskab og relaterede teknologier, der anvendes på mennesker, under hensyntagen til deres sociale, etiske, juridiske og miljømæssige dimensioner.

UNESCOs ”Verdenserklæring om bioetik og menneskerettigheder” hjælper med at etablere fælles retningslinjer for at tage fat på nye situationer med indgreb i livet som et resultat af fremskridt inden for biomedicinske videnskaber og nye teknologier, der er tilgængelige inden for en ramme af videnskabelig integritet .

I UNESCO ”Verdenserklæring om bioetik og menneskerettigheder” (link: Universal Declaration on Bioethics and Human Rights) henvises der i artikel 6, side 83, til fundamentale menneskerettigheder jf. Nürnberg-koden:

 

Nürnbergkoden ligger dermed stadig implicit i den lovgivning som vedtages i dag, hvilket betyder at Covid-19-vacciner, trods de er stemplet som ‘legitime regeringsgodkendte sundhedsprogrammer’ er fuldstændig eksperimentelle og overtræder selv nutidens lempelige vaccinebestemmelser, som er blevet ‘sat ud af kraft’ under den tydeligt falske påstand om, at Covid-19 er en ‘dødbringende pandemi’, der udgør en ‘alvorlig trussel mod global folkesundhed’.

Enhver, der er involveret i at gennemføre eller udføre obligatoriske vaccinationsprogrammer ‘på grund af Covid’, vil overtræde Nürnbergkoden og international lov. Som sådan vil de have optrådt som nazisterne gjorde det og de vil være personligt ansvarlige i fremtidige retssager for forbrydelser mod menneskeheden.

Husk at retssagerne efter 2. verdenskrig for forbrydelser mod menneskeheden fastslog, at forklaringen “Jeg fulgte bare ordrer” IKKE er et lovligt forsvar.

Vi har udarbejdet en “Erklæring om Brud på Menneskerettigheder”som du kan downloade som dokument, printe og give til din læge, offentlige myndigheder, arbejdsgiver og hvor du ellers potentielt får brug for at dokumentere dine ukrænkelige rettigheder, samt det personlige ansvar som den der overtræder dem, har.

Lyt:

 • Dr. John Campbell har netop har udgivet en video, hvor han forklare hvad Nürnbergkoden er.

Læs:

Filosofisk Fredag #09 – Medicinhistoriens skabelse af menneskesynet

Kissinger Rapporten

Medlemmer af EU-parlamentet tager kampen op for at beskytte vores menneskerettigheder

Ny trussel fra WHO

Internationalt COVID-topmøde III i Europa-Parlamentet

Del artiklen

dissensMEDIA i , , | Nøgleord

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

2 kommentarer til “Nürnbergkoden”

 1. Pingback: Dagens overblik - Frihedsbevægelsens Fællesråd

 2. Pingback: Nürnbergkodeksen – Mycelium

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Spike-proteinet medfører skader på organer: “Vi har begået en kæmpe fejl!”, siger læge

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Et videnskabeligt studie af  spike-proteinet viser, at proteinet er ansvarlig for skader i hjertekar-systemet. Hvis spike-proteinet ender i blodcirkulationen, når man injicerer rent ind i blodet på dyr, så oplever de forskellige former for skader på hjertekar-system. …

Spike-proteinet medfører skader på organer: “Vi har begået en kæmpe fejl!”, siger læge Læs mere »

The Lancet afslører bedrag: Covid-19 Vaccinernes Effektivitet er på 1.2% IKKE 90–95%

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Vaccineproducenterne, Lægemiddelstyrelsen og medierne  har løjet om Covid-19 vaccinernes effektivitet. Det kommer frem i The Lancet artiklen ”COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness — the elephant (not) in the room”, heri konkluderer de, at folk har fået vildledende informationer om …

The Lancet afslører bedrag: Covid-19 Vaccinernes Effektivitet er på 1.2% IKKE 90–95% Læs mere »

CBS. Ole Bjerg og Rasmus Hougaard Nielsens brev til de studerende

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør CBS. Ole Bjerg og Rasmus Hougaard Nielsens brev til de studerende   Udgivet den 25. januar 2022 Af dissensMEDIA   ”Kære HA studerende Den 31. januar var det meningen, at undervisningen i makroøkonomi skulle begynde. Som I …

CBS. Ole Bjerg og Rasmus Hougaard Nielsens brev til de studerende Læs mere »

Mail til CBS’s undervisningsdirektør Kirsten Winther Jørgensen

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Mail til CBS’ rektor,  undervisningsdirektør Kirsten Winther Jørgensen og til alle ansatte ved Department of Management, Politics and Philosophy på CBS   Udgivet den 25. januar 2022 Af dissensMEDIA 18 december 2021 ”Emne: Opklarende spørgsmål vedrørende COVID19 …

Mail til CBS’s undervisningsdirektør Kirsten Winther Jørgensen Læs mere »

Helge Greens rapport – Nye videnskabelige data sætter spørgsmålstegn ved COVID-19 vaccinernes effektivitet og sikkerhed

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Der bliver dagligt publiceret nye forskningsresultater omkring COVID-19 og Corona-vaccinerne, og det sidste års tid har jeg fulgt med i den videnskabelig diskussion, som den udspiller sig i lægevidenskabelige tidsskrifter og andre steder på internettet. Jeg vil …

Helge Greens rapport – Nye videnskabelige data sætter spørgsmålstegn ved COVID-19 vaccinernes effektivitet og sikkerhed Læs mere »

TV2 indslag med Malue Montclairre vedr. Genåbningsfesten 11. marts 2021

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør TV2 indslag med Malue Montclairre vedr. Genåbningsfesten 11. marts 2021   I dette TV2 indslag fra den 10. marts 2021 kan du se formanden for Frihedsbevægelsens Fællesråd Malue Montclairre forklare formålet med genåbningsfesten den 11. marts 2021. …

TV2 indslag med Malue Montclairre vedr. Genåbningsfesten 11. marts 2021 Læs mere »