Dengang WHO råbte “ulven kommer”

WHO

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Er WHO en korrupt og utroværdig organisation? WHO baserer deres håndtering af epidemien på simulerede data fra en person, som flere gange “har ramt helt forkert” og som er betalt af medicinalvareindustrien. Kan man have tillid til det? Derudover har WHO ændret definition på, hvad en pandemi er uden at ville indrømme det! Er det troværdigt?

Udgivet d.20 Juli 2021
af dissensMedia

 Afsløring af pandemien, der ikke fandtes

 

“With regard to previous public health scares (avian flu, SARS etc.), the rapporteur is convinced that there is a real danger of now having cried ‘wolf’ so often that the public will not take appropriate notice anymore when the next infectious disease occurs.” — Paul Flynn, Parliamentary Assembly — Council of Europe 2010

World Health Organization (WHO) karakteriserede officielt Covid-19 som en ‘pandemi’ 11. marts 2020.

Den danske sundhedsminister Magnus Heunicke, har udtalt, at det er “en farlig vej” at begynde at så tvivl om sundhedsmyndighederne. Men hvad nu hvis tvivlen er begrundet? Sundhedsmyndigheder er hverken ufejlbarlige eller alvidende, og netop fordi de består af almindelige mennesker er de, ligesom mennesket generelt, tilbøjelige til at lade sig forføre af magt, status og penge.

I denne artikel kigger vi nærmere på spørgsmålet om, hvorvidt WHO overhovedet kan betragtes som en troværdig organisation, når det kommer til deres behandling af Covid-19 og pandemien i 2009, Svineinfluenzaen (H1N1). Dét gør vi ved at undersøge de mange økonomiske interessekonflikter, som binder WHO sammen med verdens største vaccine-promoter og vi ser på, hvordan disse bånd muligvis spiller en rolle i WHOs og Danmarks måde at håndtere Covid-19 på.

Herunder undersøger vi , hvorvidt WHOs håndtering af Covid-19 blot er drevet af en målsætning om at promovere og implementere immunisering (vaccination) på globalt niveau.

Neil Ferguson spår om fremtiden

Det er afgørende at tage et kig på Neil Ferguson fra Imperial College London, eftersom det er hans computermodel som blev fundamentet for WHOs håndtering af Covid-19. Det var også Fergusons model, som i 2009 med Svineinfluenzaen, blev brugt som argument for nødvendigheden af, at vaccinere store dele af verdens befolkning. En svineinfluenza, som senere viste sig ikke at have været noget særligt.

Neil Ferguson er epidemiolog fra Imperial College London. Han udarbejdede en computermodel som estimerede, hvor mange mennesker der ville dø af SARS-CoV-2, hvis verdens regeringer ikke skred til handling. Modellen blev derefter anbefalet af WHO og har dermed fået direkte indflydelse på verdens regeringers håndtering af Covid-19.

Men et kig tilbage i tiden tyder på, at Neil Ferguson måske ikke har den mest troværdige track-record, hvad angår forudsigelser.

I 2005 estimerede Ferguson, at op mod 200 millioner mennesker ville miste livet til “fugle-influenzaen” H5N1 — men i Januar 2006 kunne WHO oplyse, at man kun havde identificeret 147 tilfælde fordelt over 6 lande og heraf var der kun 78 dødsfald.

I 2009 estimerede Imperial College London, at dødeligheden fra H1N1 ville være omkring 0,4%, men det viste sig, at dødeligheden kun var omkring 0.026%.

I et Tweet skriver Ferguson, at den simulationskode, som er blevet brugt til at udregne estimaterne for Covid-19 dødsfald, er 13 år gammel!

Imperial College Covid-19 Response Team

Imperial College London etablerede et Covid-19 Response Team, der skulle komme med en risikovurdering af Covid-19. I rapporten “The Global Impact of Covid-19 and Strategies for Mitigation and Suppression” (den 26. marts 2020) estimeres det, at 7 milliarder mennesker vil blive inficeret og at 40 millioner mennesker verden over vil dø som følge af Covid-19, med mindre hårde midler implementeres til at stoppe pandemien.

Rapporten fra Imperial College indeholder også vejledning til verdens regeringer, som rådes til at indføre restriktioner og tiltag som at holde afstand. Ifølge Imperial College er det nødvendigt at fastholde disse restriktioner og tiltag, indtil en vaccine bliver tilgængelig:

Suppression strategies will need to be maintained in some manner until vaccines or effective treatments become available to avoid the risk of later epidemics.” (s. 2)

Men hvor objektiv er rapporten fra Imperial College?

Der er desværre sandsynlighed for, at rapporten er stærkt influeret af interessekonflikter, fordi Imperial College har modtaget enorme summer i funding fra Bill and Melinda Gates Foundation og GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization).

På hjemmesiden for Bill and Melinda Gates Foundation kan man se, at Imperial College London fra 2006–2018 har modtaget mere end $180 millioner i donationer, og i marts 2020 modtog de $79.006.570 i forbindelse med malaria-forskning.

Hvorfor er det vigtigt? Fordi, når en institution som Imperial College modtager så store donationer fra en organisation som Bill and Melinda Gates Foundation, så opstår der meget hurtigt et økonomisk afhængighedsforhold mellem institutionen og donoren, hvor institutionen bliver afhængig af donationerne. Der er derfor stor sandsynlighed for, at institutionen ønsker at gøre sin donor tilfreds ved at give sin opbakning til donorens agendaer, fordi der er en bevidsthed om, at donoren kan stoppe med at give donationer, hvis institutionen fremlægger standpunkter, der modsiger donorens agendaer.

Det er klart, at når Imperial College London estimerer at 40 millioner mennesker kommer til at dø og restriktioner først kan blive løftet, når der kommer en vaccine, fordi først dér vil folk være i sikkerhed for Covid-19, så påvirker det landenes politiske beslutninger, fordi den anbefaling gives videre til verdens statsledere gennem WHO.

Gennem så store donationer er det muligt for GAVI og Bill and Melinda Gates Foundation indirekte eller direkte at influere statsledere til at tilslutte sig en dagsorden for en pandemi-indsats, der specifikt prioriterer vacciner.

Global Vaccine Action Plan — Danmarks rolle

I maj 2012 blev Global Vaccine Action Plan (GVAP) etableret af Bill and Melinda Gates Foundation i samarbejde med WHO, UNICEF, GAVI og United States National Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIAID), som tilsammen udgør lederskabet:

The Global Vaccine Action Plan was developed to help realize the vision of the Decade of Vaccines, that all individuals and communities enjoy lives free from vaccine preventable diseases.”

GVAP blev oprettet som en udvidelse af Bill and Melinda Gates Foundations projekt-annoncering i 2010 om, at det kommende årti ville blive “Vaccinernes Årti”.

“The leadership of the Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI Alliance, UNICEF, United States National Institute of Allergies and Infectious Diseases and WHO, along with all partners — governments and elected officials, health professionals, academia, manufacturers, global agencies, development partners, civil society, media and the private sector — are committed to achieving the ambitious goals of the GVAP. Many more are expected to add their support in the future as the plan is translated and implemented at the country and regional levels.”

Dette er en eksplicit erklæring fra WHO, NIAID, Gates Foundation, UNICEF, GAVI og samtlige 194 medlemslande, inklusiv Danmark, om at implementere vacciner som det primære middel til at bekæmpe sygdomme. Det er et samarbejde mellem verdens regeringer, sundhedsmyndigheder og private firmaer (som medicinalfirmaer), der har potentiale til.

En sådan målsætning kan medføre, at der for det første ikke bliver set på andre muligheder inden for pandemi-bekæmpelse, og for det andet, at der kan være en decideret interesse i at markedsføre et virusudbrud som en pandemi, fordi når verdens befolkning overbevises om, at de har brug for en vaccine pga. en pandemi, så bliver medicinalindustrien automatisk garanteret et globalt marked på ca. 6 milliarder mennesker.

Er Covid-19 en pandemi eller omfattende markedsføring?

“In recent years, drug companies have perfected a new and highly effective method to expand their markets. Instead of promoting drugs to treat diseases, they have begun to promote diseases to fit their drugs. The strategy is to convince as many people as possible (along with their doctors, of course) that they have medical conditions that require long-term drug treatment. Sometimes called “disease-mongering”

— Dr. Marcia Angell (Former Editor in Chief, New England Journal of Medicine)

Set i lyset af, at adskillige forskere verden over insisterer på, at positive PCR-testresultater ikke indikerer, at disse personer har en Covid-19 infektion (for dybdegående forklaring læs artiklen “Kan vi stole på smittetallene? Flere forskere siger, ‘nej’”)…at mere end 100 forskere, som har undersøgt ikke-inficerede personer og Covid-19 patienters immunrespons på SARS-CoV-2, konkluderer, at både inficerede og ikke-inficerede udviser et stærkt T-celle immunrespons, som indikerer at vores immunforsvar kan bekæmpe SARS-CoV-2 uden assistance fra en vaccine — så virker det oplagt at stille spørgsmål til validiteten af WHO og de danske sundhedsmyndigheders insisteren på, at vi befinder os i en livstruende pandemi, som vi kun kan komme ud af ved hjælp af en vaccine.

Er Covid-19 ‘pandemien’ en pandemi eller er det avanceret markedsføring?

Er hele forløbet bare én lang reklame, designet til at skabe et globalt marked for vacciner?

Pandemier kan godt betale sig 

Ifølge Pharmaceutical Processing World, blev det i maj 2019 estimeret, at det globale vaccine marked står til en indtægt på $59 milliarder i 2020 —  Og dét estimat blev udregnet INDEN Covid-19 blev erklæret for en pandemi og er næsten fordoblet siden 2014 ($32,2 milliarder)

Hvad er Pharmaceutical Processing World’s forklaring på denne svimlende succes? Det er et simpelt forretningsspørgsmål om udbud og efterspørgsmål: når en pandemi raser, er efterspørgslen på vacciner størst:

An increase in infectious diseases worldwide, including influenza, swine flu, hepatitis, tuberculosis, diphtheria, Ebola and meningococcal and pneumococcal diseases, is one of the drivers of market growth.”

Hvem er lederne af det globale vaccine marked? Pharmaceutical Processing World skriver, at “Big pharma companies like GlaxoSmithKline (GSK), Merck & Co., Sanofi and Pfizer lead the global vaccine market.”

Læg mærke til, at det netop er GSK, Sanofi og Pfizer, som Danmark (gennem EU) har indgået købsaftaler med.

Dengang WHO råbte ‘ulven kommer!’

Den øverste beslutningstager inden for WHO er World Health Assembly og består af 194 medlemslande, inklusiv Danmark. Det er her organisationens dagsorden bliver defineret. Den vedtagede dagsorden dikterer automatisk de 194 medlemslandes politiske dagsorden angående håndtering af helbredsforhold såsom pandemier.

Svineinfluenzaen (H1N1) blev erklæret for en ‘fase 6 pandemi’ af the World Health Organization den 11. juni 2009. Men i 2010 iværksatte Europakommissionen en officiel undersøgelse af WHOs håndtering af H1N1 udbruddet, idet Kommissionen vurderede, at der ikke havde været noget legitimt grundlag for WHOs håndtering af virusudbruddet, men at håndteringen tværtimod havde været stærkt overdrevet, forårsaget af ubegrundet frygt i befolkningerne og at karakteriseringen af udbruddet som en ‘pandemi’ udelukkende var mulig, fordi WHO to måneder før havde ændret kriterierne for en ‘pandemi’.

I Europakommissionens rapport skriver Paul Flynn om begrundelsen for undersøgelsen,

The Parliamentary Assembly is alarmed about the way in which the H1N1 influenza pandemic has been handled, not only by the World Health Organization (WHO), but also by the competent health authorities at the level of the European Union and at national level. It is particularly troubled by some of the consequences of decisions taken and advice given leading to distortion of priorities of public health services across Europe, waste of large sums of public money, and also unjustified scares and fears about health risks faced by the European public at large.”

Undersøgelsen blev også sat i gang, fordi flere videnskabsfolk udtrykte en undren over, at H1N1 blev erklæret for en pandemi, da sygdommen kun lod til at forvolde milde symptomer:

A number of members of the scientific community became concerned when WHO rapidly moved towards pandemic level 6 at a time when the influenza presented relatively mild symptoms. This combined with the change in the definition of pandemic levels just before the declaration of the H1N1 pandemic heightened concerns.”

Som en direkte konsekvens af WHOs pandemi-erklæring, blev en massiv vaccinationsplan igangsat verden over fordi flere lande besluttede, ligesom i dag, at en vaccine var den eneste vej ud af krisen. Også dengang blev dét startskuddet for medicinalfirmaernes kapløb om, at stå først i rækken til at tilbyde en vaccine.

Som det fremgår af citatet ændrede WHO i maj 2009 (to måneder før de erklærede H1N1 for en ‘pandemi’) deres officielle definition af en ‘fase 6 pandemi’ ved at lave om på de kriterier, der skal være opfyldt før en pandemi-erklæring kan finde sted.

I dokumenterne fra kommissionsundersøgelsen kan man se, at før H1N1 blev erklæret for en pandemi, indebar definitionen at der var tale om en virus, som spreder sig globalt og medfører “et enormt antal af dødsfald og sygdomstilfælde”.

Ifølge WHO’s eksisterende definition på fase 6 er kriteriet for en ‘pandemi’ blot, at virusen skal have spredt sig til mere end ét land. Den nye defintion gør det altså muligt for WHO at erklære en pandemi, uden at tage dødsfald og alvorlighed af sygdom i betragtning.

Kommissionen skriver, at WHO nægtede at indrømme, at definitionen blev ændret:

In addition, the Assembly regrets the highly defensive stance taken by WHO, whether in terms of being unwilling to accept that a change in definition of a pandemic was made, or an unwillingness to revise its prognosis on the pandemic.”

I 2010 afholdt WHO en virtuel pressekonference, hvor Dr. Keiji Fukuda (rådgiver til Direktør-Generalen for Pandemisk Influenza) svarede på spørgsmål angående Europakommissionens undersøgelse, og på trods af Europakommissionens beviser på at definitionen af en ‘pandemi’ var blevet ændret, fastholdt Dr. Keji Fukuda, at WHO ikke havde ændret definitionen:

Did WHO change its definition of a pandemic? The answer is no, WHO did not change its definition”, svarer Dr. Keji Fukuda, “hvilket set i lyset af beviserne, må siges at være en direkte løgn, der får troværdigheden til at smuldre“.

Selv den dag i dag benægter WHO, at de har ændret definitionen for en ‘fase 6’ pandemi. De fastholder, at den eksisterende definition altid har været gældende til trods for, at der findes utvetydig dokumentation på, hvordan definitionen var før maj 2009.

Som det kan ses på WHOs hjemmeside, kræver en ‘fase 6 pandemi’ at der bliver “implementeret individuelle, samfundsmæssige og farmaceutiske tiltag”. Dvs. en erklæring om en ‘fase 6 pandemi’ er det, der åbner døren for at medicinalfirmaer kan komme på banen i forbindelse med udviklingen af en vaccine.

WHO mistænkt for at tjene medicinalindustrien

“After having analyzed relevant processes, the rapporteur is alarmed by the inappropriate timing and method of changing essential definitions related to pandemics as well as the possible influence of pharmaceutical groups on some of the central decisions taken.” — Paul Flynn, Parliamentary Assembly — Council of Europe 2010.

Europakommissionen mistænkte WHO specifikt for at fabrikere en ‘pandemi’ med formålet om at skabe et vaccine-marked, og Kommissionen var særligt bekymret for om nogle af medlemmerne af WHO havde direkte forbindelser til medicinalindustrien. Desværre kunne Kommissionen ikke få afklaret dét spørgsmål, fordi WHO nægtede at offentliggøre deres forhold til medicinalindustrien:

The main suspicion, however, arises with regard to the issue of whether members of WHO advisory bodies have professional links to pharmaceutical groups, bringing into question the neutrality of their advice. Unfortunately, due to WHO’s refusal to release the names and declarations of interest of persons concerned, any current research on the matter depends entirely on the results of investigative journalism.”

WHO kom under mistanke, fordi organisationen havde såkaldte “sovende kontrakter” med bl.a. medicinalfirmaet GlaxoSmithKline (GSK)— disse kontrakter ville blive aktive i tilfælde af en erklæring om en pandemi, og det kunne dermed garantere massiv indtjening for GSK, eftersom WHO automatisk ville blive del af markedsføringen for vaccinen ved at erklære, at der var et behov for en vaccine til at overkomme pandemien.

En af grundene til, at WHO blev mistænkt for at have fabrikeret en pandemi og for at etablere et vaccine-marked var, at Kommissionen fastholdt, at den eneste grund til at Svineinfluenzaen i 2009 overhovedet kunne blive erklæret en ‘pandemi’ var, at WHO ændrede definitionen og at der ikke var noget videnskabeligt grundlag for erklæringen:

As Dr. Wolfgang Wodarg, German epidemiologist and former member of the Parliamentary Assembly highlighted at the public hearing on 26 January 2010, the declaration of the current pandemic was only made possible by changing the definition of a pandemic and by lowering the threshold for its declaration.

Kommissionen lagde vægt på, at der var en massiv økonomisk interesse i en pandemi, fordi en pandemi-erklæring fra WHO ville medføre enorme indtægter til medicinalindustrien, som stod til en indtjening på ca. $10 milliarder.

I rapportens afsnit 66 udtrykker Kommissionen en bekymring for, at medicinalindustrien lagde pres på regeringerne, idet rapporter fra flere europæiske lande viste, at der havde været forsøg på at fritage medicinalfirmaerne for juridisk ansvar for vacciner, der ikke var blevet testet tilstrækkeligt —og i stedet lægge dét ansvar over på regeringerne.

Desværre lader det ikke til, at Kommissionsundersøgelsen har haft den store effekt, fordi den britiske regering netop har tildelt medicinalfirmaet Pfizer juridisk immunitet imod retsforfølgelse, i forbindelse med evt. alvorlige bivirkninger, forårsaget af firmaets Covid-19 vaccine. Det skriver avisen Independent.

“Der er en hel industri, der venter på en pandemi”

Europakommissionen er ikke den eneste, der har sået tvivl om WHOs motiver og troværdighed. Tom Jefferson, som er en anerkendt epidemiolog fra Cochrane Collaboration, gav et interview i 2009, hvor han rejste tvivl om WHOs motiv for at erklære H1N1 virusudbruddet for en pandemi. Cochrane Collaboration er en non-profit organisation, der består af forskere, researchere og praktiserende læger, som arbejder frivilligt på at vurdere aktuel videnskabelig litteratur.

“There are some people who make predictions year after year, and they get worse and worse. None of them so far have come about, and these people are still there making these predictions.

For example, what happened with the bird flu, which was supposed to kill us all? Nothing.

But that doesn’t stop these people from always making their predictions. Sometimes you get the feeling that there is a whole industry almost waiting for a pandemic to occur.”

— Tom Jefferson

Jefferson fremhæver også det faktum, at WHO ændrede definitionen på en pandemi og på den måde sikrede et massivt vaccine-marked for medicinalindustrien, og han mistænker specifikt WHO, sundhedsmyndigheder, virologer og medicinalindustrien for at have bygget en “pandemi-maskine”, alene fordi der er så stort potentiale for at tjene penge på en pandemi, eftersom det automatisk vil skabe en massiv efterspørgsel på vacciner.

“Test, test, test!”

Den 16. marts 2020: WHO anbefaler en testmetode, som giver indtrykket af en verdensomspændende smitte, og dermed understøtter WHOs narrativ om behovet for en vaccine.

Ifølge WHO er et positivt PCR-test resultat, lig med infektion.

“We have a simple message for all countries: test, test, test“.

Tom Jefferson har sammen med forskerne Carl Heneghan, Elizabeth Spencer og Jon Brassey undersøgt pålideligheden af PCR-tests. I artiklen, “Are you infectious if you have a positive PCR test result for COVID-19?” konkluderer de, at et positivt PCR-resultat ikke er ensbetydende med en Covid-19 infektion. Dette skyldes, at før man kan konstatere eksistensen af en infektion, er man nødt til også at se på mængden af virus (‘viral load’). De konkluderer, at hvis man er nødt til at anvende 33 cyklusser ved PCR-test, er der 80% sandsynlighed for, at resultat ikke indikerer en infektion. Anvendes der mere end 35 cyklusser, er resultatet 100% upålideligt og uanvendeligt, idet mængden af virus er så lille, at en person ikke kan siges at have en Covid-19 infektion.

“PCR detection of viruses is helpful so long as its limitations are understood; while it detects RNA in minute quantities, caution needs to be applied to the results as it often does not detect infectious virus.

The Lancet

Barry Atkinson (National Collection of Pathogenic Viruses, Public Health England) og Eskild Petersen (Institut for Klinisk Medicin, Århus Universitet) skriver i en artikel udgivet i det internationalt anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet, at man bør være “forsigtig” i anvendelsen af PCR, når man skal identificere, hvem der har en SARS-CoV-2 infektion, fordi PCR ikke skelner mellem virus som potentielt kan medføre infektion og virusfragmenter (nucleic acid), idet sidstnævnte ikke indikerer infektion.

Artiklen er en kritik af et tidligere studie, også udgivet i The Lancet, hvor forfatterne har anvendt PCR til at vurdere, om personer havde en SARS-CoV-2 infektion. Men Atkinson og Petersen konkluderer følgende:

the presence of nucleic acid [RNA] alone cannot be used to define viral shedding or infection potential

Desværre er det præcis dét, der foregår overalt i verden lige nu: “smittetal” bliver udelukkende identificeret ved hjælp af PCR og et positivt PCR-resultat bliver automatisk vurderet og dømt til at være en SARS-CoV-2 infektion.

__________________________
>>Tilbage til artikel oversigten<<

__________________________
>>Hvad gør dissensMEDIA? <<
__________________________

>> FBF’s forside <<

 

 

 

Del artiklen

dissensMEDIA i , , | Nøgleord , , ,

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

4 kommentarer til “Dengang WHO råbte “ulven kommer””

  1. Pingback: Portræt Tedros Adhanom Ghebreyesus - Frihedsbevægelsens Fællesråd

  2. Pingback: WHO stemt ned - Frihedsbevægelsens Fællesråd

  3. Pingback: Er verden blevet forrykt - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Det følgende er en gengivelse, i sin fulde form, af åbent brev til …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »

Det store fejlgreb

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Det store fejlgreb – COVID-nedlukningerne var et gigantisk eksperiment. Og en gigantisk fiasko. En vigtig lære af pandemien. Udgivet den 3. november 2023 Af Uffe Jonas Stor baggrundsartikel af de to mainstream-topjournalister, Joe Nocera og Bethany McLean, …

Det store fejlgreb Læs mere »

En kronik om pesten

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør En kronik om pesten Christian Drosten, den vedholdende virologiske skurk, kræver omfattende virus-testning af husdyr og videnskabelige sandhedspaneler for at forbedre pandemi-forberedelsen og marginalisere folk, der er uenige med ham. Udgivet den 30. oktober 2023 på dissensMEDIA …

En kronik om pesten Læs mere »

Forhenværende Borgmester for Venstre: Totalitær formynderstat er ved at blive realitet!

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Forhenværende Borgmester for Venstre: Totalitær formynderstat er ved at blive realitet!   Af Flemming Jansen, fhv. borgmester (V) i Pandrup kommune, tidligere lektor, freelancejournalist og debattør. Udgivet i Nordjyske den 8. oktober 2023 Med tilladelse genudgivet på …

Forhenværende Borgmester for Venstre: Totalitær formynderstat er ved at blive realitet! Læs mere »

Nye fund af DNA-forurening i Pfizer og Moderna’s COVID-19-vacciner

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nye fund af DNA-forurening i Pfizer og Moderna’s COVID-19-vacciner Dr. Byram Bridle afslører nylige opdagelser af DNA-forurening i Pfizer og Moderna’s COVID-19-vacciner. Udgivet den 26. oktober 2023 Af dissensMEDIA I denne video afslører Dr. Byram Bridle nylige …

Nye fund af DNA-forurening i Pfizer og Moderna’s COVID-19-vacciner Læs mere »