CO2-hysteriet og den mekaniske grønne omstilling

FBF SKABELON (1)

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

CO2-hysteriet og den mekaniske grønne omstilling

I Danmark har klimaindustrien stor magt og indflydelse og har skabt en stor lobbyorganisation: Green Power Denmark med tidligere Venstreminister Kristian Jensen, som direktør. Concito er også delvis sponseret af klimaindustrien. Medierne i Danmark og især DR og TV2 agerer tit mikrofonholdere for repræsentanter for klimaindustrien, Green Power Denmark og Concito.

Udgivet den 17. maj 2023 

Følgende artikel er udgivet i samarbejde med klimarealisme.dk

CO2-hysteriet koster det danske samfund milliarder, og får erhvervslivet til at satse på den forkerte hest. Fremtidsudsigterne for fremtidens danskere er sorte.

Regeringen ønsker at reducere den globale opvarmning. Det er målet. Midlet hertil er, at Danmark går forrest og reducerer Danmarks udledninger af CO2. Det kan ikke gå for hurtigt, mener man. Derfor har man nedsat Klimarådet, som skal holde øje med, om Danmark hurtigt nok gennemfører de reduktioner af CO2, som er nødvendige for at leve op til Paris-aftalen. Midlet er blevet til målet. Derfor er det berettiget at tale om CO2-hysteriet, ikke mindst fordi politikerne er blinde overfor andre løsninger end mekaniske, hvis man vil løse problemet med global opvarmning.

HC Andersen har i eventyret Nattergalen beskrevet situationen. Den ægte nattergal synger i det uendelige, men den mekaniske nattergal bliver slidt og går i stykker. Den ægte nattergal repræsenterer naturen, som kan reducere global opvarmning. Den mekaniske nattergal repræsenterer solceller, vindmøller og mekanisk fangst og deponering af CO2. Som den mekaniske nattergal, så kan solceller og vindmøller blive slidt. Folketinget har netop vedtaget en kraftig udvidelse af vindmøllekapaciteten, men det er ikke en engangsinvestering. Havvindmøller har en levetid på 25-30 år. Har man først sagt ja til en mekanisk løsning, så starter en uendelig historie om fortsatte investeringer, fordi levetiden af solceller og vindmøller er meget begrænset.

I eventyret er det den mekaniske nattergal, som får hele opmærksomheden. Muligheden for ved naturens hjælp at løse klimaproblemet er i Danmark helt fraværende. Herved ignorerer man den billigste, hurtigste og mest attraktive løsning på klimaproblemet.

IPCC fortæller, at verden i de sidste 20-30 år er blevet 22-33% grønnere. Det skyldes ifølge IPCC blandt andet global opvarmning, udvidet vækstsæson og gødningseffekten af mere CO2 i atmosfæren. Et grønnere areal har ifølge IPCC på grund af biofysiske processer dæmpet opvarmningen lokalt. IPCC nævner, at der ikke er bevis for, at det har påvirket opvarmningen globalt.

NASA derimod fortæller, at global opvarmning i de sidste 30 år på grund af et større grønt areal er reduceret med 0,2 grad. Da den globale temperatur i samme periode er steget med 0,6 grad, har en grønnere verden alene reduceret global opvarmning med 25%.

Ændringen i det gennemsnitlige bladareal, 2000-2018 pr. kvadratmeter pr. år. Kilde: NASA

Det er ikke kun verden, som bliver grønnere. Det gør Danmark også. I Danmark bruger vi mange penge på klimaforskning, men hovedparten af pengene bliver brugt på konsensusforskning. Hvorfor findes der ingen danske klimastudier, som har undersøgt, hvor meget det danske grønne areal er steget i de sidste 30 år, og har undersøgt hvor meget, det har reduceret global opvarmning? Det kunne man så sammenligne med, hvor meget mekaniske løsninger i samme periode havde nedbragt opvarmningen.

Danmarks grønne areal er steget på grund af højere temperatur og mere CO2. Det har dæmpet temperaturen i en eller anden udstrækning, og det har været helt gratis.

Politikere, medier og forskere er imidlertid uvidende om, at Danmark i de sidste 30 år er blevet grønnere. Det er bare at kigge på kortet fra NASA.

Regeringen har netop bevilliget 8 milliarder til mekanisk at opfange CO2 og deponerer det i den norske del af Nordsøen. Et nyt klimastudie fortæller, at det er en dårlig ide. At bruge naturen til dette formål er både mere effektivt og mindre ressourcekrævende end den mekaniske metode, og samtidig er det billigere. Det kræver, at man anvender specifikke biologiske metoder for at opfange og lagre CO2. Det sker ved at genopretter skove, græsarealer og vådområder. Samtidig skal landbruget drives på en holdbar måde.

Staten kunne gå foran og ophøre med at fælde træer i naturnationalparkerne og genplante de mange træer, som man allerede har fældet. Samtidig kunne man ophøre med i statsskovene at skamfere sunde træer. I stedet bør man fjerne de skamferede træer og genplante.

Danmark og de øvrige vestlige lande har reduceret udslippet af CO2. Alligevel stiger atmosfærens indhold af CO2. Det skyldes, at de nye industrilande med Kina i spidsen hele tiden har brug for mere billig energi. Det er for at udvikle industriproduktionen og forbedre befolkningens levestandard.

Sådanne lande ligger ikke under for CO2-hysteriet, men benytter sig af naturmetoden for at reducere global opvarmning. Kina har skabt et langt grønnere Kina ved at intensivere landbruget kombineret med aggressiv træplantning. Et nyt klimastudie offentliggjort i Nature i januar i år fortæller, at Kina har reduceret opvarmningen i Kina med 39,4 +/- 13,9%. Indien har gjort det samme men i mindre målestok.

Hvis man ønsker at reducere global opvarmning og at få hele verden med, så er naturmetoden det eneste rigtige også i Danmark.

I Danmark har klimaindustrien stor magt og indflydelse og har skabt en stor lobbyorganisation: Green Power Denmark med tidligere Venstreminister Kr. Jensen, som direktør. Concito er også delvis sponseret af klimaindustrien. Medierne i Danmark og især DR og TV2 agerer tit mikrofonholdere for repræsentanter for klimaindustrien, Green Power Denmark og Concito.

Jeg tror, at løbet er kørt i Danmark, og at politikerne først vågner op, når befolkningen mærker konsekvenserne af den mekaniske grønne omstilling og gør oprør. Så er det desværre nok for sent. Energi bør i fremtiden være naturgas og atomkraft. Danmark bør øjeblikkelig ophøre med at afbrænde andre landes skove i kraft/varmeværker, da det fremmer den globale opvarmning.

Del artiklen

dissensMEDIA i | Nøgleord

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »