CO2-hysteriet og den mekaniske grønne omstilling

FBF SKABELON (1)

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

CO2-hysteriet og den mekaniske grønne omstilling

I Danmark har klimaindustrien stor magt og indflydelse og har skabt en stor lobbyorganisation: Green Power Denmark med tidligere Venstreminister Kristian Jensen, som direktør. Concito er også delvis sponseret af klimaindustrien. Medierne i Danmark og især DR og TV2 agerer tit mikrofonholdere for repræsentanter for klimaindustrien, Green Power Denmark og Concito.

Udgivet den 17. maj 2023 

Følgende artikel er udgivet i samarbejde med klimarealisme.dk

CO2-hysteriet koster det danske samfund milliarder, og får erhvervslivet til at satse på den forkerte hest. Fremtidsudsigterne for fremtidens danskere er sorte.

Regeringen ønsker at reducere den globale opvarmning. Det er målet. Midlet hertil er, at Danmark går forrest og reducerer Danmarks udledninger af CO2. Det kan ikke gå for hurtigt, mener man. Derfor har man nedsat Klimarådet, som skal holde øje med, om Danmark hurtigt nok gennemfører de reduktioner af CO2, som er nødvendige for at leve op til Paris-aftalen. Midlet er blevet til målet. Derfor er det berettiget at tale om CO2-hysteriet, ikke mindst fordi politikerne er blinde overfor andre løsninger end mekaniske, hvis man vil løse problemet med global opvarmning.

HC Andersen har i eventyret Nattergalen beskrevet situationen. Den ægte nattergal synger i det uendelige, men den mekaniske nattergal bliver slidt og går i stykker. Den ægte nattergal repræsenterer naturen, som kan reducere global opvarmning. Den mekaniske nattergal repræsenterer solceller, vindmøller og mekanisk fangst og deponering af CO2. Som den mekaniske nattergal, så kan solceller og vindmøller blive slidt. Folketinget har netop vedtaget en kraftig udvidelse af vindmøllekapaciteten, men det er ikke en engangsinvestering. Havvindmøller har en levetid på 25-30 år. Har man først sagt ja til en mekanisk løsning, så starter en uendelig historie om fortsatte investeringer, fordi levetiden af solceller og vindmøller er meget begrænset.

I eventyret er det den mekaniske nattergal, som får hele opmærksomheden. Muligheden for ved naturens hjælp at løse klimaproblemet er i Danmark helt fraværende. Herved ignorerer man den billigste, hurtigste og mest attraktive løsning på klimaproblemet.

IPCC fortæller, at verden i de sidste 20-30 år er blevet 22-33% grønnere. Det skyldes ifølge IPCC blandt andet global opvarmning, udvidet vækstsæson og gødningseffekten af mere CO2 i atmosfæren. Et grønnere areal har ifølge IPCC på grund af biofysiske processer dæmpet opvarmningen lokalt. IPCC nævner, at der ikke er bevis for, at det har påvirket opvarmningen globalt.

NASA derimod fortæller, at global opvarmning i de sidste 30 år på grund af et større grønt areal er reduceret med 0,2 grad. Da den globale temperatur i samme periode er steget med 0,6 grad, har en grønnere verden alene reduceret global opvarmning med 25%.

Ændringen i det gennemsnitlige bladareal, 2000-2018 pr. kvadratmeter pr. år. Kilde: NASA

Det er ikke kun verden, som bliver grønnere. Det gør Danmark også. I Danmark bruger vi mange penge på klimaforskning, men hovedparten af pengene bliver brugt på konsensusforskning. Hvorfor findes der ingen danske klimastudier, som har undersøgt, hvor meget det danske grønne areal er steget i de sidste 30 år, og har undersøgt hvor meget, det har reduceret global opvarmning? Det kunne man så sammenligne med, hvor meget mekaniske løsninger i samme periode havde nedbragt opvarmningen.

Danmarks grønne areal er steget på grund af højere temperatur og mere CO2. Det har dæmpet temperaturen i en eller anden udstrækning, og det har været helt gratis.

Politikere, medier og forskere er imidlertid uvidende om, at Danmark i de sidste 30 år er blevet grønnere. Det er bare at kigge på kortet fra NASA.

Regeringen har netop bevilliget 8 milliarder til mekanisk at opfange CO2 og deponerer det i den norske del af Nordsøen. Et nyt klimastudie fortæller, at det er en dårlig ide. At bruge naturen til dette formål er både mere effektivt og mindre ressourcekrævende end den mekaniske metode, og samtidig er det billigere. Det kræver, at man anvender specifikke biologiske metoder for at opfange og lagre CO2. Det sker ved at genopretter skove, græsarealer og vådområder. Samtidig skal landbruget drives på en holdbar måde.

Staten kunne gå foran og ophøre med at fælde træer i naturnationalparkerne og genplante de mange træer, som man allerede har fældet. Samtidig kunne man ophøre med i statsskovene at skamfere sunde træer. I stedet bør man fjerne de skamferede træer og genplante.

Danmark og de øvrige vestlige lande har reduceret udslippet af CO2. Alligevel stiger atmosfærens indhold af CO2. Det skyldes, at de nye industrilande med Kina i spidsen hele tiden har brug for mere billig energi. Det er for at udvikle industriproduktionen og forbedre befolkningens levestandard.

Sådanne lande ligger ikke under for CO2-hysteriet, men benytter sig af naturmetoden for at reducere global opvarmning. Kina har skabt et langt grønnere Kina ved at intensivere landbruget kombineret med aggressiv træplantning. Et nyt klimastudie offentliggjort i Nature i januar i år fortæller, at Kina har reduceret opvarmningen i Kina med 39,4 +/- 13,9%. Indien har gjort det samme men i mindre målestok.

Hvis man ønsker at reducere global opvarmning og at få hele verden med, så er naturmetoden det eneste rigtige også i Danmark.

I Danmark har klimaindustrien stor magt og indflydelse og har skabt en stor lobbyorganisation: Green Power Denmark med tidligere Venstreminister Kr. Jensen, som direktør. Concito er også delvis sponseret af klimaindustrien. Medierne i Danmark og især DR og TV2 agerer tit mikrofonholdere for repræsentanter for klimaindustrien, Green Power Denmark og Concito.

Jeg tror, at løbet er kørt i Danmark, og at politikerne først vågner op, når befolkningen mærker konsekvenserne af den mekaniske grønne omstilling og gør oprør. Så er det desværre nok for sent. Energi bør i fremtiden være naturgas og atomkraft. Danmark bør øjeblikkelig ophøre med at afbrænde andre landes skove i kraft/varmeværker, da det fremmer den globale opvarmning.

Del artiklen

dissensMEDIA i | Nøgleord

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Dagens overblik

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Dagens overblik Her får du et hurtigt overblik over dagens vigtige nyheder fra ind- og udland så du nemt kan holde dig opdateret. Fredag den 15. september 2023 Juraprofessor: Vaccinepatienter har grund til at sagsøge staten LINK …

Dagens overblik Læs mere »

Nürnbergkoden

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nürnbergkoden Denne artikel er en påmindelse om, at intet menneske nogensinde kan kræve en anden at tage en test, bære en maske eller få en injektion, uden at det ville krænke deres ukrænkelige menneskerettigheder. De kan kun …

Nürnbergkoden Læs mere »

WEF Cyber Pandemi?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Vidste du, at WEF for 2 år siden lagde en video ud, der “advarede” os om muligheden for en CYBER PANDEMI?   Udgivet den 13. september 2023 Af dissensMEDIA Det følgende er en oversættelse af et Twitter …

WEF Cyber Pandemi? Læs mere »

Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til …

Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning Læs mere »

Where are the vikings of Denmark

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email Dr. McCullough is the most published cardiologists in history, with over 1,000 publications and 660 citations in the National Library of Medicine. Every day, Dr. McCullough advocates for medical freedom using scientific data and analysis. In this interview from August …

Where are the vikings of Denmark Læs mere »

A deeper dive into COVID-19 treatments and the doctors who are marginalized for speaking out about them

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email Dr. Pierre Kory is a pulmonary and Critical Care Specialist, Teacher, Researcher and Co-Developer of effective, evidence and expertise-based COVID Treatment protocols, including Ivermectin. Dr. Pierre Kory is also Co-Founder and medical director of Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FCCCA) …

A deeper dive into COVID-19 treatments and the doctors who are marginalized for speaking out about them Læs mere »

Filosofisk Fredag #14 – magtens skjulte greb om rettigheder

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #14 – Magtens skjulte greb om rettigheder   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse …

Filosofisk Fredag #14 – magtens skjulte greb om rettigheder Læs mere »

Bill Gates’ finansiering vækker spørgsmål midt i stigning i tægebårne allergitilfælde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Bill Gates finansierede forskning i genetisk modificerede kreaturtæger – Nu har 450.000 amerikanere rødt kød allergier på grund af ‘Alpha-Gal Syndrom’ forårsaget af tægebid.  Mens tilfælde af allergiske reaktioner forårsaget af tægebårne sygdomme, herunder det berygtede alpha-gal-syndrom …

Bill Gates’ finansiering vækker spørgsmål midt i stigning i tægebårne allergitilfælde Læs mere »

Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig Frihed og rettigheder bliver ofte ignoreret af økonomiprofessionen. Det er desværre også værd at bemærke, at økonomer ofte virker uinteresserede i spørgsmål om frihed og rettigheder. Faktisk …

Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig Læs mere »