Antimyndighedsekstremisme

FBF-SKABELON-1

Antimyndighedsekstremisme

Hvad skal vi dog med denne betegnelse? Er det endnu et forsøg på polarisering? Hvad følger i kølvandet? Censur? Autokrati? Overvågning af alle overalt? Slår man op på hjemmesiden for Institut for Menneskerettigheder er det for eksempel ikke muligt at læse instituttets statusrapport, selvom der er et link til det. Når man trykker på linket sker følgende: 403 Beklager du har ikke adgang til denne side! Mystisk. Man kan også undre sig over, at der ikke var en eneste menneskerettighedsadvokat i Danmark, der ville føre sag mod Facebook for censur, og Frihedsbevægelsens Fællesråd har derfor entreret med den norske Menneskeretsadvokat Ola Tellesbø til at føre sagen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – se stævning.

Udgivet den 20. maj 2022
Skrevet af Cirkeline

 

Center for terroranalyse (CTA) mener, at der er konspirationsteorier, der går ud på, at befolkningen lever i et påstået diktatur, som skal bekæmpes for at genvinde friheden til folket.

Det er efter min mening en unuanceret fortolkning af, hvad det er, der bliver sagt og skrevet af mennesker, der mener noget andet end det, der bliver præsenteret og advokeret for af den danske regering. Der er rent faktisk autoritære tendenser i Danmark, Europa og praktisk taget i hele verden. Det er ikke alle mennesker, der er forstandige og vil andre det godt. Der findes mennesker, som tænker mere på deres egen karriere, som ynder at bestemme og gerne bestemme så meget som overhovedet muligt. Der findes også mennesker, der har enten ingen eller meget lidt samvittighed, og som gør alt, hvad der står i deres magt for at tjene vanvittigt mange penge og give penge til andre betydningsfulde personer for derved at bestemme, hvad der skal forskes i, hvad der skal skrives om og således benytte store summer til at påvirke dagsordenen hos store virksomheder, myndigheder, parlamenter og regeringer verden over. Mange penge giver magt. Magt til at bestemme dagsordenen. Magt til måske at slippe en virus løs fra et laboratorium; måske endda et gain-of-function-laboratorium. Der er meget, der tyder på, at de såkaldte konspirationsteoretikere har ret i deres påstande.

Det er da tankevækkende, at der lige var en tysker ved navn Drosten, der stod klar med en PCR-test, der kunne skille fårene fra bukkene. Positiv eller negativ. Det er da også underligt, at selv om der var kritik af corona-håndteringen, så blev den undertrykt. PCR-testen skulle ikke testes for, om den rent faktisk egnede sig som et diagnostisk redskab. Folk i hele verden skulle bare have blind tillid til, at selvfølgelig kunne denne test afgøre, om det enkelte menneske var sygt. Og sådan er det stadig væk, dog med den undtagelse, at regering og myndigheder i Danmark for tiden kun opfordrer dem, der har symptomer, til at blive testet. Coronapas skal stadig bruges ved rejser til visse destinationer men heldigvis ikke alle.

Der er dog ingen garanti for, at restriktioner og dermed også coronapas ikke vender tilbage. Man har fra regering og myndigheders side ikke tillid til, at borgerne i samfundet selv kan finde ud af at træffe fornuftige beslutninger i forhold til, hvordan de gebærder sig i samfundet. Center for Terroranalyse skelner mellem antimyndighedsaktivister og antimyndighedsekstremister, men kan vi rent faktisk stole på, at politi og militær har fuldstændig styr på en skelnen mellem de to? Der er lagt op til, at der til efteråret eller måske først til vinter igen sker en polarisering af mennesker i det danske samfund og også en sammenblanding af aktivister og ekstremister. Det er en farlig glidebane.

Endvidere skriver CTA, at de mest almindelige antistatslige konspirationsteorier handler om undertrykkelse fra forskellige eliter; fx konspirationsteorien ”The Great Reset” om at covid-19-pandemien er planlagt og igangsat af en international magtfuld elite med det formål at kontrollere den globale udvikling ved brug af teknologi og ved at fratage os vores frihedsrettigheder.

 

Det er meget mærkværdigt at kalde ”The Great Reset” for en konspirationsteori. Bogen med denne titel findes. Den er skrevet af Klaus Schwab, som er leder af World Economic Forum og har haft stor indflydelse på Young Global Leaders, hvoraf tre af dem er Ida Auken, den forhenværende tyske kansler, Angela Merkel og Justin Trudeau. Det, som er kendetegnende for dem er, at de ikke nødvendigvis har deres eget folk i tankerne, men snarere følger en dagsorden udstukket af WEF og af WHO. Der har været mange demonstrationer mod corona-håndteringen, men de store medier har for størstedelens vedkommende ignoreret de fredelige demonstranter og kun omtalt for eksempel ”Men in Black”, fordi de skabte sensation med deres voldelige fremtoning. De har dog siden modereret sig. De vinder nemlig ikke nogen politiske kampe ved at bruge vold, tværtimod. Hvis demonstranter bruger vold, bliver de nedkæmpet, arresteret og straffet, gerne meget hårdt med fængselsdomme.

Det er temmelig ubehageligt, at der er faktatjekkere, som fjerner indhold, som ikke er hadsk tale eller trusler men derimod ytringer, der går imod det officielle narrativ. Det foregår på de sociale medier, og det er svært at komme til livs. I Tyskland har man indført den såkaldte grønthøstermetode; hellere lidt for meget end for lidt. På denne måde vil der være mange, der bliver censureret på et ikke-eksisterende grundlag.

 

Chefen for Center for Terroranalyse, der opererer under PET,  Michael Hamann siger, at i Danmark må man mene, hvad man vil, og at det også er derfor, at de skelner mellem aktivisme og ekstremisme. Aktivisme er lovlig politisk virksomhed, hvorimod ekstremister accepterer og italesætter nødvendigheden af at bruge vold mod for eksempel folkevalgte.

Det ville være dejligt, hvis det rent faktisk var rigtigt, hvad Michael Hamann siger. Jeg mener, at sådan var det stort set, før Corona kom ind på den globale scene. Nu ser det desværre helt anderledes ud. Det er ikke længere tilladt at mene noget andet end det gængse narrativ, som kommer fra regeringen og folketinget. Det kan være, at der er nogle smuttere, hvor Peter Gøtzsche eller andre kritiske personer ytrer sig imod narrativet, men der er kontant afregning efterfølgende, hvor disse eksperter bliver udelukket fra det gode samfund, mister deres betydningsfulde poster, mister deres arbejde og bliver udskammet. Det er forfærdeligt, at ytringsfriheden i den grad er truet i Danmark.

Det er dog ikke første gang, at vore menneskerettigheder bliver krænket. Det skete allerede kort tid efter, at fly fløj ind i de to tvillingetårne i New York den 11.september 2001. Derefter valgte den danske regering at vedtage to terrorpakker, og siden 2007 er vores telefoner blevet logget.

Det vil sige. at data om hvem vi ringer og sms’er med og ikke mindst, HVOR vi er imens, bliver gemt i et år, hos teleselskaberne. De oplysninger kan politi og efterretningstjenester så tilgå via dommerkendelse – eller, som det ifølge Rasmus Malver også sker: via det, man kalder EDITION, som ikke kræver dommerkendelse – fordi teleselskaberne har givet en generel fuldmagt til myndighederne.

At man overvåger alle danskere nonstop og gemmer data et år, er helt indlysende MASSEOVERVÅGNING, for man kan få meget ud af at vide hvem mennesker snakker med tit, hvornår og hvor de er.

Hvilken kirke eller moske kommer de i? Går de til politiske møder? Hvem taler de med der? Og hænger de ud på adresser med swingerklubber eller andet?

Politiet og Justitsministeriet siger naturligvis, at det ikke bruges til den slags.

Logningsbekendtgørelsen bruges til gengæld i forbindelse med såkaldte ’mastesug’, hvor man får en liste over alle telefoner nær et gerningssted. Så kan man søge lidt i dem og se om der er nogen, der er kendt af politiet i forvejen eller har talt med nogen der er.

Problemet er, at mastesuget også omfatter alle de mennesker, der ikke har gjort andet end at være på det sted, på det tidspunkt. Og det kunne være mig eller dig. Det andet problem har været, at politiet har haft meget svært ved at komme op med konkrete succeshistorier, hvilket ikke har forhindret Nick Hækkerup i at sige, at hvis man er imod logning, så går man forbrydernes ærinde.

Selve definitionen af masseovervågning er, at man overvåger ALLE hele tiden. Og det gør man altså her. Også selvom det er teleselskaberne, der hænger på at opbevare oplysninger, som staten bruger efterfølgende. Og DERFOR har EU-domstolen tre gange sagt, at den lov er ulovlig.

Man har ikke noget mod overvågning, men den skal være PROPORTIONAL. Og det er det ikke, hvis man overvåger alle hele tiden.

Derfor startede Foreningen Ulovlig Logning sagen mod justitsministeriet. Den blev tabt ved byretten og ved landretten. Og nu også ved Højesteret.

Og for at at være helt sikker på, at logningen fortsatte, også hvis de skulle have tabt sagen, ja, så havde Folketinget i øvrigt lavet en NY logningsbekendtgørelse, stemt igennem med et overvældende flertal fra regeringen, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne, Konservative og Venstre.

Den trådte praktisk nok i kraft den 30. marts kl 12, samtidig med højesteretsdommen.
Den lov har nr. 291, og den gør nøjagtig det samme som den gamle: Logger ALLE danskere nonstop det næste år frem. Og når det år er gået, ja så kan Justitsministeriet eller Erhvervsministeriet forlænge den administrativt, uden at behøve at involvere Folketinget.

Som det hed i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet samme, skæbnesvangre onsdag den 30. marts:  ’De nye logningsregler giver mulighed for generel og udifferentieret logning af trafikdata, hvis der er en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som er reel og aktuel eller forudsigelig. Justitsministeriet har på baggrund af oplysninger fra de relevante myndigheder vurderet, at der foreligger en sådan trussel, og teleudbyderne pålægges derfor med de nye regler at foretage generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata de næste 12 måneder’.

Således er alt ved det gamle – eller rettere, masseovervågningen er nu genvedtaget, operativ og godkendt af Højesteret.

Vi har en grundlov i Danmark, og folketingspolitikerne skriver under på at ville overholde den, men hvad gør befolkningen, når disse politikere vælger at gå egne veje og se stort på grundloven. Hvis der ikke er lovhjemmel, så sørger politikerne da bare for, at der kommer lovhjemmel og også gerne med tilbagevirkende kraft. Det er en praktisk foranstaltning, at politikerne har immunitet, men hvad gør vi almindelige borgere, når politikerne misbruger deres embede? Højesteret yder så godt som ingen beskyttelse for den almindelige borger. Vi mangler en forfatningsdomstol eller at Højesteret selv tager sager op for at beskytte befolkningen mod overgreb.

Ernæringseksperten, Per Brændgaard har i det nedenstående citat en udmærket beskrivelse af, hvad politikerne tyer til, når der er modstridende information:

Du skal som sagt primært håndtere modstridende information ved simpelthen at ignorere den og de personer, der formidler den. Hvis du bliver presset til at kommentere på modstridende information, så start med at kalde det en ‘konspirationsteori’. Det plejer at lukke debatten hurtigt.

Hvis debatten fortsætter, så lad være med at gå ind i substansen i sagen. Fokuser hellere på de personer, der oplyser om den anden side af sagen. Find eller skab noget smuds på dem, som du så kan hænge dem ud mere eller mindre offentligt for. Hvis du ikke kan dræbe deres argumenter, så kan du i det mindste dræbe deres karakter, hvilket faktisk er bedre end at dræbe kroppen, da det kan skabe martyrer og forøget fokus på og modstand fra den anden side af sagen. Det kan i den forbindelse også hjælpe at finde nogle eksperter, der kan italesætte den anden side af sagen som ‘konspirationsteorier’, ‘paranoid psykose’ eller ‘antimyndighedsekstremisme’. Du kan på den måde få den anden side af sagen til at fremstå som tosset ved at bekrige afsenderne i stedet for indholdet i kommunikationen.

Det er bekymrende, at regering og folketinget med deres lovgivningsvirksomhed medvirker til censur og dermed indskrænker demokratiet for os alle. Lovlige ytringer usynliggøres og afsenderne forhindres i at komme til orde. Når censur bliver mere og mere accepteret, så breder den sig. Den møder ingen modstand, og hvis den gør, så bliver den hurtigt kvalt.

Regeringen og folketinget mener, at der skal fælles spilleregler til for at komme misinformation til livs, men hvem bestemmer, hvad der er sandt og falsk? Og hvem tjekker faktatjekkerne? Hvorfor skal vi i det hele taget have faktatjekkere, der åbenbart skal bestemme, hvad folk skal tro eller mene.

Hvorfor håndhæver man ikke ytringsfriheden og lader folk fremføre deres argumenter for og imod på helt demokratisk vis? Denne kamp mod misinformation vil som en grønthøster uden tvivl også fjerne fuldstændig lovlydig meningsudveksling, og så er vi på en glidebane mod mindre og mindre ytringsfrihed og dermed også mindre demokrati. Der var engang, hvor det var helt almindeligt at forsvare ytringsfriheden; måske endda i lettere overdrevet grad. Dengang hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen talte for ytringsfrihed i forbindelse med Muhammed-tegningerne.

Lørdag den 23.april 2022 vedtog EU Digital Services Act, og den forventes fuldt implementeret i 2024, og da Danmark er med i EU kommer den også til at gælde her til lands.

Nu er corona ikke længere på dagsordenen. Det er krigen i Ukraine, men corona lurer i kulissen. Det er som om, at regeringen, EU-kommissionen, World Economic Forum og WHO og USA fisker i rørte vande. Hvad får vi ud af at male fanden på væggen i forhold til Rusland? Det har været under opsejling længe med stigende animositet over for Rusland. Putin er ikke afholdt i Vesten, men det er nu sjældent, at en person kun har negative sider.

Det kunne være, at Putin havde ret i en brøkdel af det, han siger. Det er måske således, at der ville komme nogle ubehagelige sandheder på bordet, hvis vi ellers fik lov til at få information om, hvad der er sket, og hvad der sker set med russiske øjne. De to engelsksprogede russiske medier er blevet blokeret fra vestlig side. Det er altid godt at kunne se en sag fra mere end en side. Det bliver man ofte klogere af i stedet for denne ensidige informationsstrøm. Vi får bare ikke lov, og det giver grobund for konspirationsteorier, hvem husker ikke Iraks masseødelæggelsevåben der ikke eksisterede. Hvad med åbent og redeligt lægge information ud til befolkningen eller i det mindste give langt mere aktindsigt end tilfældet er i dag og så samtidigt overholde svarfristerne. En offentlig forvaltning à la den de har i Sverige.

Vurdering af terrortruslen mod Danmark, Politiets efterretningstjeneste, Center for Terroranalyse

Kilder

https://justitia-int.org/aabent-ekspertmoede-i-erhvervsudvalget-om-regulering-af-sociale-medier/

https://www.altinget.dk/artikel/alternativet-staten-skal-ikke-pille-ved-sociale-mediers-redigeringsret

https://taenketanken.mm.dk/wp-content/uploads/2020/11/Publikation-v3.pdf

https://www.dr.dk/nyheder/indland/pet-pet-pet

Rasmus Malver: Her er de 7 største løgne i debatten om logning

https://nyheder.tv2.dk/krimi/2022-03-29-myndigheder-og-folkevalgte-er-nyt-terrormaal-for-saerlige-ekstremister

https://frihedslisten.dk/hvorfor-lyver-mette-igen/

https://frihedslisten.dk/ukrainske-mord-patruljer/

https://nyadagbladet.se/utrikes/zelenskys-specialforband-mordar-forradare/

https://radarmedia.dk/kh-kjaerulff-10-antimyndigheds-ekstremisme-aktivister-in-spe/

https://www.version2.dk/holdning/problemet-er-grundloven

https://perbraendgaard.dk/2022/04/11/propagandatrick-2-lad-som-om-at-der-kun-er-en-side/

https://www.prosa.dk/artikel/privatiseret-censur-truer-ytringsfriheden-online/

https://www.kfst.dk/pressemeddelelser/kfst/2022/20220426-politisk-aftale-om-digital-services-act/

Læs også relaterede artikler:

 

Bruger myndighederne misinformation, frygt og mistrivsel til at hastebehandle eksperimentelle nødgodkendte behandlinger?

Bliver danskerne ført bag lyset af sundhedsmyndighederne?

Corona-narrativet former befolkningen

 

Stop Censuren

 

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

2 kommentarer til “Antimyndighedsekstremisme”

  1. Pingback: Portræt Tedros Adhanom Ghebreyesus - Frihedsbevægelsens Fællesråd

  2. Pingback: WHO stemt ned - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus WHO har udstukket retningslinjer til medlemslandene med nye diagnosekoder, som detaljeret skal afdække om en person ikke eller kun er delvist vaccineret og hvorfor. Dette sker på trods af, at disse koder normalt kun bruges til sygdom eller skader. Koderne træder i kraft …

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus Læs mere »

Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine – tips til familierne Hvordan kommer vi videre efter Covid-19-krisen eller håndterer den nuværende konflikt i Ukraine? Mange enkeltpersoner og familier oplever, at de kæmper med vanskelige samtaler, stressede tider og et anstrengt mentalt helbred. Udgivet den 28. januar 2023 Af dissensMEDIA I …

Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine Læs mere »

Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur   Trusted News Initiative er et partnerskab imellem verdens største nyhedsorganisationer, stiftet for at bekæmpe misinformation. Nu er de blevet sagsøgt for at undertrykke vigtige oplysninger af største, offentlige interesse, og for at boykotte konkurrencen inden for online-nyheder. Den 18. januar …

Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur Læs mere »

Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner Twitter manipulerede Covid-debatten ved at undertrykke oplysninger fra læger og eksperter i folkesundhed, som var i strid med den amerikanske regerings politik. Den 17. januar 2023 Udgivet på dissensMEDIA og skrevet af FBF medlem Det følgende er uddrag og gengivelse fra …

Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner Læs mere »

Øget risiko for unge voksne efter Covid-19-vaccination

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør I denne rapport afdækker speciallæge den øgede risiko for vaccineskader hos unge voksne. Den tegner et dystert billede af de konsekvenser, der har været ved en ukritisk vaccineudrulning, som beror mere på kvantitet end kvalitet. Udgivet d.14. januar 2023 Af speciallæge Jeanne Rungby, i samarbejde med Frihedsbevægelsens Fællesråd og Aktive Borgere. Introduktion …

Øget risiko for unge voksne efter Covid-19-vaccination Læs mere »

Censur og overvågning på sociale medier

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Censur og overvågning på sociale medier De såkaldte ”Twitter filer” er en af de største skandaler i mands minde, og de vidner om den censur som kritiske profiler har oplevet de sidste snart 3 år. En af filerne dokumenterer, hvordan Twitter hjalp Pentagons med deres skjulte online PsyOp-kampagne. Til trods for …

Censur og overvågning på sociale medier Læs mere »

Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner? Hvis politikerne mener lighed i sundhed for alle alvorligt, hvorfor kan patienter med skader efter Covid-19-vacciner så ikke blive diagnosticeret på lige fod med andre patienter f.eks. med Long Covid? Når man ikke vil anerkende vaccineskader, så gøres der heller intet, i …

Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner? Læs mere »

Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning Med en ny inddragelse af biologi som et strategisk værktøj, tildeles aktørernes påstande autoritet, ved at etablere deres status som sandhed. Målet er, at påstanden i befolkningens øjne netop går fra blot at være en påstand til, at være en ubestridelig kendsgerning der …

Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning Læs mere »

Var FTX årsagen eller resultatet?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør   (Disclaimer: Denne blogpost er på ingen måde finansielle råd og udgør kun holdninger og meninger fra skribenten side) På bare 18 dage er FTX gået fra at være en af verdens største kryptobørser til en finansiel krise i kryptoverdenen. Var FTX historien om det største krypto-scam vi har set til …

Var FTX årsagen eller resultatet? Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg