da Dansk

Videnskabelige data sætter spørgsmålstegn ved COVID-19 vaccinernes effektivitet og sikkerhed

vaccinens effektivitet

> Læs her et kort referat af rapporten <

 

Du kan herunder læse et kort referat af rapport og  hvor der også er link til hele rapporten.

Udgivet den 15  februar 2022
skrevet af Helge Green, Ph.D. genudgivet i samarbejde med Mr. M og dissensMEDIA

 

Nye videnskabelige data sætter spørgsmålstegn ved COVID-19 vaccinernes effektivitet og sikkerhed

Der bliver dagligt publiceret nye forskningsresultater omkring COVID-19 og Corona-vaccinerne, og det sidste års tid har jeg fulgt med i den videnskabelig diskussion, som den udspiller sig i lægevidenskabelige tidsskrifter og andre steder på internettet. Jeg vil gerne dele ud af denne viden og håber, at det vil kunne hjælpe andre og måske endda være med til at gøre samfundsdebatten for og imod vaccination mindre følelsesladet og mere faktuel. I denne rapport vil jeg fokusere på nogle af de mest centrale punkter.

Jeg præsenterer myndighedsdata og videnskabelige undersøgelser på en let læselig måde. Nogle steder lader jeg eksperterne tale gennem citater fra artikler eller interviews. Mit mål er være så faktuel som muligt. Alt er dokumenteret, således at data kan tjekkes. Kildehenvisninger er sat ind med tal i teksten. Tallene linker til artiklerne på nettet og refererer til en litteraturliste bagerst i rapporten. Der linkes direkte til hjemmesider fra teksten.

Min baggrund: Jeg er forskeruddannet og har en Ph.D. i mikrobiologi. Jeg har arbejdet med både immunologiske og genteknologiske metoder. Jeg har undervist, forsket og publiceret. Jeg har arbejdet 13 år i medicinalindustrien som projekt- og procesleder og har viden omkring udvikling og afprøvning af lægemidler (Linkedin).

Jeg håber, at rapporten kan være til inspiration, og du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har kommentarer.

 

>>Læs hele rapporten her<<

 

Verden over spredes den nye Omicron variant på trods af omfattende vaccination. I Danmark er antallet af smittede det største nogensinde under epidemien, selv om 4 ud af 5 danskere er vaccinerede. I Danmark viser data fra SSI, at de uvaccinerede kun har 1,2 gange højere risiko for at blive smittet sammenlignet med de færdigvaccinerede. To store studier fra henholdsvis 68 og 145 lande viser en tendens i retning af, at de lande med høj vaccinestatus også er dem med de højeste smittetal (6) og de højeste dødstal (77). To studier viser, at mængden af virus i kroppen hos smittede personer er lige høj, uanset om man er vaccineret eller ikke vaccineret (3, 4). Dvs. at inficerede personer spreder smitte lige effektivt, uanset om de er vaccineret eller ej. De forskellige vacciner har forskellig effekt over for forskellige varianter af ny Coronavirus (SARS-CoV-2) (1). Generelt synes vaccineeffekten over for Omicron at være lav, og data tyder på, at det skyldes denne variants evne til at undvige det immunologiske respons, som er forårsaget af vaccinerne (7). Vaccinationsstrategien har ikke været i stand til at standse smittespredningen, eller forhindre indlæggelse og død. Vaccination reducerer risikoen i de første par måneder, hvorefter effekten hurtigt aftager (281, 82). 3-4 måneder efter vaccinations-tidspunktet er vaccine-effekten over for Omicron negativ, hvilket vil sige at vaccinerede personer er mere modtagelig for smitte end uvaccinerede (2).

Mellem 20 og 60 % af befolkningen har en grad af naturlig immunitet mod SARS-CoV-2, selv om de ikke er vaccinerede og ikke tidligere har været smittede med SARS-CoV-2 (8, 9, 10). Denne befolkningsgruppe har mindre risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19. Immunitet udviklet efter naturlig infektion med SARS-CoV-2 har vist sig at give en bredere, bedre og længerevarende beskyttelse end den immunitet, man kan opnå ved vaccination (11, 12, 13, 14). Hvor vaccinerne kun inducerer et immunrespons mod spike-proteinet, så er naturlig immunitet rettet mod flere forskellige steder (antigener) på viruspartiklen, som ikke muterer så let, som spike-proteinet gør.

For at bibeholde en god beskyttelse ved vaccination, bliver man nødt til at vaccinere med korte mellemrum, hvilket øger risikoen for vaccinerelaterede bivirkninger (15, 16) og svækker immunforsvaret samtidig med, at man indgår i et vaccinevåbenkapløb med virus, som presses til at mutere (21, 22, 23), således at man bliver nødt til at udvikle nye vacciner mod de nye mutanter – og sådan kan man blive ved (72). Iflg. Christine Stabell Benn er der størst sandsynlighed for at vinde kampen mod SARS-CoV-2, hvis en del af befolkningen er naturligt immune. Denne naturligt immune del af befolkningen bør være børn og unge, som udvikler de mildeste symptomer med mindst risiko for at dø af COVID-19.

Et studie peger på, at Pfizer vaccinen ændrer det generelle immunrespons til at være mindre effektivt overfor infektion med andre typer vira (20). Generelt har det vist sig, at ikke-levende vacciner, som f.eks. mRNA-vacciner (modsat vacciner lavet på svækkede, sygdomsfremkaldende organismer) forringer det generelle immunsystem. Dette giver en øget risiko for, at enhver slags fremtidige infektioner, udvikler sig mere alvorligt, end de ellers ville have gjort (17).

Erfaringer fra andre Coronavira samt flere dyreforsøg har vist, at vacciner mod Coronavira generelt, giver en øget risiko for udvikling af det fænomen, som hedder antistofafhængig forøgelse (Antibody Dependant Enhancement, ADE) (37, 42, 43). ADE udløses af, at de antistoffer, som kroppen danner efter vaccination, er utilstrækkelige og derfor ikke neutraliserer virus fuldstændigt. I stedet hjælper antistofferne virus med at inficere kroppens celler, således at sygdommen udvikler sig hurtigere, hvilket igen medfører en overreaktion af immunsystemet (36, 37, 39, 40). Det faktum, at mængden af virus i kroppen er ens hos personer smittet med SARS-CoV-2, uanset om de er vaccinerede eller ej (3, 4), viser at antistoffer dannet i forbindelse med COVID-19 vaccination netop er utilstrækkelig, da virus ellers ville elimineres efter kort tid. ADE hos vaccinerede personer, der efterfølgende bliver smittet med SARS-CoV-2, viser sig ved, at de reagerer voldsommere, således at de bliver mere syge, med øget risiko for at dø sammenlignet med, hvis de ikke var vaccinerede. Moderna og Pfizer har afbrudt de obligatoriske sikkerhedsstudier for mRNA-vaccinerne, som skulle have afklaret langtidsbivirkninger, herunder påvirkning af det generelle immunforsvar og riskoen for at udvikle ADE. Sikkerhedsstudierne varer normalt 2-3 år, men de blev afbrudt allerede efter 6 måneder, ved at Moderna og Pfizer tilbød vaccination til den uvaccinerede kontrolgruppe

COVID-19 vaccinerne har fået en betinget godkendelse hos myndighederne. Det betyder, at det Europæiske Lægemiddelagentur og den danske lægemiddelstyrelse har accepteret færre data omkring effekt og sikkerhed end normalt (30). De data, som har dannet grundlag for den betingede godkendelse, er blevet kritiseret af flere forskere for at være utilstrækkelige og ikke i overensstemmelse med gældende praksis ved myndighedsgodkendelser (31, 32, 74, More Harm Than Good). Professor Christine Stabell Benn bekræfter, at vi alle indgår i verdenshistoriens største medicinske eksperiment.

mRNA-vaccinerne mod COVID-19 har vist sig at resultere i flere bivirkninger end, hvad man normalt ser for andre vacciner. Antallet af bivirkninger underrapporteres (34), ligesom det faktiske antal døde, som følge af vaccination, ikke er tilgængeligt for offentligheden. Tilgængelige data viser, at der i EU og USA er mere end 30.000 vaccinerelaterede dødsfald. Det Europæiske Lægemiddelagentur påpeger, at det reelle tal er højere. Nogle af de alvorlige bivirkninger, som har været omtalt i pressen, omfatter: Allergiske reaktioner, kræft, blodpropper, blødninger, kardiovaskulære problemer, sterilitet hos kvinder, ufrivillig abort, hjertemuskelbetændelse, hjertehindebetændelse, hjertestop, autoimmune sygdomme, kramper, lammelse og død. Det er et brud på sundhedsloven § 15, når borgere inden vaccination, ikke informeres om risikoen for disse bivirkninger, selv om de er sjældne.

>>Læs hele rapporten her<<

 

Flere forskere udtrykker stor bekymring omkring mRNA-teknologien, som er brugt til de nye COVID-19 vacciner (83, 105, 124). Hvor man tidligere troede, at vaccinen blev i de muskelceller, hvor den blev sprøjtet ind (95), har det nu vist sig, at vaccinerne spredes til og ophobes i vigtige organer som binyrerne, rygmarven, leveren, ovarierne og milten (Pfizer dokument). Det spike-protein, som kroppen danner ud fra mRNA i vaccinen, kan detekteres i blodbanen (98, 123), hvor det kan passere blod-hjerne-barrieren (99) og trænge ind i den funktionelle del af hjernevævet (101).

Der er mange data, der tyder på, at spike-proteinet alene er ansvarlig for alvorlige bivirkninger som inflammation, blodpropper og blødninger i kredsløbet, lunger, hjerte og hjerne (49, 102, 103, 105, 114, 115, 116). Tilstande der kan medføre organsvigt og død (124). Hvor risikoen for store blodpropper i kredsløbet er lille (106), så er der stor risiko for dannelse af små, symptomfri blodpropper mange forskellige steder i kroppens fine blodkar efter COVID-19 vaccination (107, 108), f.eks. i lunger og hjerne. Små blodpropper, der kan give varige skader og måske alvorlige komplikationer på længere sigt.

Hos voksne har det vist sig, at COVID-19 vaccination giver forhøjede markører for alvorlig hjertesygdom svarende til en fordobling i risiko (50). Omkring 400 atleter og sportsstjerner verden over er kollapset med hjertestop under kampe og opvisninger i 2021. Cirka halvdelen er døde. Det overvejes om dette er en vaccine-induceret skade på hjertevævet, som først viste sig under sportsudøvelse, når hjertet blev fuldt belastet (Rumble video).

Specielt i forhold til børn og unge er der fundet en 2 til 19 gange højere risiko for at udvikle hjerteproblemer, som hjertemuskelbetændelse og hjertehindebetændelse efter vaccination mod COVID-19 i forhold til en uvaccineret kontrolgruppe (26, 27). Børn og unge får som regel ingen eller kun milde symptomer på COVID-19, og risikoen for at dø af sygdommen ligger helt nede mellem 0,0 til 0,04 % (24). Den mekanisme, som prædisponerer børn og unge for bedre beskyttelse mod virusinfektion, er den samme mekanisme, som giver dem flere og alvorligere bivirkninger (29). Mange forskere argumenterer for, at børn og unge ikke bør vaccineres. Selv om risikoen for at udvikle bivirkninger efter vaccination er lille, så er risikoen for at børn og unge bliver alvorligt syg af COVID-19 endnu mindre.

Dødeligheden for COVID-19 er kun minimalt højere end for influenza. Data indsamlet i 50 lande før vaccinerne blev rullet ud, viser at risikoen for at dø efter infektion med SARS-CoV-2 er 0,15 % (59). Til sammenligning ligger risikoen for at dø af influenza på 0,10 % (WHO, 60). I betragtning af, at dødeligheden for COVID-19 er overstimeret med 20 % (113), så begynder de to tal at nærme sig hinanden. Nogle Europæiske lande har en generel overdødelighed i 2020 og 2021, mens andre lande, såsom Danmark havde en normal dødelighed (EUROMONO). Data fra tidligere sæsoner viser, at influenza ligesom COVID-19 kan forårsage overdødelighed. Den influenza-relaterede dødelighed i Danmark i 1995 og 1998 lå på henholdsvis 3800 og 3400 personer pr. sæson (61), hvilket er væsentligt over den nuværende Corona-relaterede dødelighed pr. sæson. De fleste COVID-19 relaterede dødsfald rammer ældre, multisyge personer. Ligesom for influenza er risikoen for at dø af COVID-19 forsvindende lille for raske personer under 70 år (113).

I Danmark dør der til sammenligning årligt 12.000 af hjerte-kar-sygdomme (Hjerteforeningen) og 15.000 af alkoholrelaterede sygdomme (Danmarks Statistik) og rygning (Sundhed.dk).

Indtil for nyligt har det været sådan, at personer, der testes positiv for SARS-CoV-2, bliver bedt om at selv-isolere uden behandling af nogen art, og kun hvis sygdommen udvikler sig kritisk, tilbyder man indlæggelse og behandling. Tidlig behandling umiddelbart efter positiv test, kan reducere risikoen for alvorlig sygdom, indlæggelse og død (64). Den danske regering har for nyligt bevilliget millionbeløb til indkøb af to nyudviklede og patenterede midler (Lagevrio og Paxlovid) til tidlig behandling af COVID-19 hos udsatte grupper. Millionsatsningen og specielt Lagevrio kritiseres af flere danske læger (65, 66). Siden pandemiens start har man kendt til flere veldokumenterede midler, der egner sig til forebyggelse og tidlig behandling af COVID-19. Dette er midler, der er løbet af patent, og som der ikke kan tjenes de store penge på. Der findes mere end 40 års sikkerhedsdata på nogle af midlerne, som har få bivirkninger. Selv om mange læger var opmærksomme på potentialet i disse midler fra starten af pandemien, er de blevet underkendt af myndighederne i USA og Europa. Det mest effektive af midlerne, Ivermectin, har vist sig i en meta-analyse baseret på 73 enkeltstudier, som samlet er udført på mere end 50.000 personer, at være særdeles effektivt. Den procentvise effektivitet ser således ud: Forebyggelse 83 %, tidlig behandling (lige efter positiv test) 66 %, sen behandling (efter indlæggelse) 40 %. Flere lande, som ikke har råd til et dyrt vaccinationsprogram, anvender bl.a. Ivermectin, som en del af deres bekæmpelsesstrategi og har positive resultater, der i flere tilfælde overgår det, som opnås med vaccination alene (73, 76, 117).

Denne rapport rejser to helt centrale spørgsmål: 1) Er COVID-19 pandemien så alvorlig, at vi som samfund vil løbe den store og utilstrækkeligt undersøgte risiko, der er forbundet med forsat at vaccinere hele befolkningen inkl. børn og unge? 2) Har vaccinerne forårsaget skader på kroppen, som kan få konsekvenser for helbredet på længere sigt?

Kun et udvalg af de brugte referencer er nævnt i dette resumé.

>>Læs hele rapporten her<<

 

Læg også:

HASTER + VIGTIGT – Grand Jury Flyers til print og omdeling

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner, der stadigvæk lanceres i hast rundt om i verden   I dette interview med Megan Redshaw fra TrialSite News prøver Hedley Rees at forklare det umulige, i at udvikle et lægemiddel ved hjælp af mRNA-teknologi, på 9 måneder, som aldrig før er forsøgt. Udgivet den 16 2022 …

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner Læs mere »

Den chokerende sandhed fra EMA om Pfizer vaccinen

Den chokerende sandhed fra EMA om Pfizer vaccinen Vi har ved hjælp af en aktindsigt / FOI-anmodning (Freedom Of Information)  fået data om bivirkninger vedrørende Pfizer Covid-19-vaccinen fra EMA. (European medical agency) . Resultaterne omfatter alle behandlede bivirkninger for alle EU-lande. Udgivet d. 11 maj 2022 af Max Schmeling, Mr. T og Mr. M   …

Den chokerende sandhed fra EMA om Pfizer vaccinen Læs mere »

Lighederne mellem FN’s propaganda om “global opvarmning” og COVID-19 er forbløffende

Lighederne mellem FN’s propaganda om “global opvarmning” og COVID-19 er forbløffende. De er begge trojanske heste hvis mål er at nedbryde vores samfund og skabe et globalt teknokrati Klimaændringer/ global opvarmning (GW) og en sæsonbestemt luftvejssygdom (C19) bruges begge som våben på en bemærkelsesværdigt lignende måde for at fremme frygt og politiske reaktioner, der belejligt …

Lighederne mellem FN’s propaganda om “global opvarmning” og COVID-19 er forbløffende Læs mere »

Supplerende information om Ukraine

Supplerende information om Ukraine fra 1990 til 2022 For at belyse situationen i Ukraine ud fra forskellige perspektiver, udgives her en kort artikel vedrørende emnet. Som eksempel kan du blive klogere på hvilke 2 lande, der i FN-regi den 16. december 2021, stemte imod forslaget om at “Bekæmpe glorificeringen af Nazisme, Neo-nazisme mv.” Det var …

Supplerende information om Ukraine Læs mere »

Pfizer i årsrapport: Effektivitet eller sikkerhed kan muligvis ikke påvises

Pfizer skriver i deres årsrapport: “Effektivitet eller sikkerhed kan muligvis ikke påvises af deres COVID-19 vacciner Biontech som sammen med Pfizer har udviklet deres comirnaty mRNA “vaccine” skriver i deres årsregnsskab som er indgivet af revisionsfirmaet Ernst & Young den 30. marts 2022 til Security and Exchange Commission (SEC)   “Vi er muligvis ikke i …

Pfizer i årsrapport: Effektivitet eller sikkerhed kan muligvis ikke påvises Læs mere »

Hvad sker der på rejsefronten? Aktuelle rejse restriktioner lige nu.

Hvad sker der på rejsefronten? Sverige, Norge og Storbritannien har afskaffet restriktionerne over for tilrejsende, mens de fleste andre lande i Europa har stadig mange restriktioner i forbindelse med indrejse. USA topper med meget strenge regler ved indrejse, hvilket jeg kommer ind på til allersidst. Vi gør opmærksom på at nye regler eller lempelser af …

Hvad sker der på rejsefronten? Aktuelle rejse restriktioner lige nu. Læs mere »

Året er 2022 og overdødeligheden fortsætter

Året er 2022 og overdødeligheden fortsætter   Elefanten står stadig over i hjørnet og ingen vil tale med den… I denne artikel kigger vi nærmer på overdødeligheden vi har oplevet det seneste år. Udgivet den 15. april 2022 Af Stig V Andersen   For at forstå overdødelighed, bliver vi nødt til at se nærmere på, …

Året er 2022 og overdødeligheden fortsætter Læs mere »

Hvad er det egentlig vi skal stemme om den 1. juni?

Hvad er det egentlig vi skal stemme om den 1. juni? Debatten i Danmark har indtil videre ikke handlet om meget andet end udformningen af stemmesedlens ordlyd. Regeringen ønsker på det kraftigste, at danskerne stemmer for en afvikling af forsvarsforbeholdet.  Lektor ved Aarhus Universitet, Rasmus Brun Pedersen, der forsker i EU og dansk udenrigspolitik kalder …

Hvad er det egentlig vi skal stemme om den 1. juni? Læs mere »

Politianmeld vaccineskader ved Fyns Politi

Mette Frederiksen og regeringen er politianmeldt for forbrydelser mod Menneskeheden / Folkedrab i forbindelse med udrulning af “vaccinerne” Det er nu oprettet en sag ved Fyns Politi, journal nr. 2300-83969-00133-22, og vidner / “vaccineskadede” henvender sig løbende. Hvis du selv har taget skade af covid-19-vaccinen, eller hvis du kender nogen, der har, eller som måske …

Politianmeld vaccineskader ved Fyns Politi Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg