Forskere advarer mod mRNA vacciner de medfører 25% risiko for hjerteproblemer

FBF SKABELON (3)

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

 

Vaccinerne er sikre. Det er fakta!”, sagde statsminister Mette Frederiksen til pressemødet onsdag d.1. december 2021. Enten er hun og hele regeringen og sundhedsmyndighederne uvidende eller også skjuler de bevidst noget for den danske befolkning. Uanset hvad der er det rigtige svar, så har de diskvalificeret sig selv som ledere af landet og de er ikke deres magtposition værdig – fordi mængden af dokumentation på, at vaccinerne IKKE er sikre, men decideret farlige, hober sig op.

Wake-up call fra Christine Anderson fra Europa parlamentet

Christine Anderson fra Europa parlamentet bønfalder menneskeheden om at vågne op til virkeligheden og gøre modstand før det er for sent; før historien gentager sig:

 

Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for gøre opmærksom på, at jeres tidligere frie demokrati er blevet transformeret til et totalitært styre, som kvæler menneskerettigheder, frihedsrettigheder og Loven.

Jeg tigger og beder jer alle i hele verden, som stadig tror, at jeres regering passer på jer. På intet tidspunkt i historien har de mennesker, som tvinger andre mennesker til at være lydige, været de gode.

’For menneskehedens bedste’ har altid været tyranners alibi.

Er det ikke gået op for dig endnu, at den her vaccine IKKE beskytter dig mod at blive smittet? Men den beskytter dig til gengæld mod at blive undertrykt af din regering … indtil videre.

Men lad være med at tro for bare ét sekund, at dét ikke kommer til at ændre sig. Jeg er tysker, og vi spurgte engang vores bedsteforældre, hvordan de bare kunne stå stille tilbage og tillade, at et grusomt totalitært regime tog magten.

Enhver kunne have opdaget det. Det eneste, de behøvede at gøre, var at åbne deres øjne og kigge. Størstedelen valgte ikke at gøre dét.

Så… hvad vil du sige til dine børnebørn? Vil du fortælle dem, at du ikke vidste det? Vil du fortælle dem, at du bare fulgte ordrer?

Du er nødt til at forstå, at det her handler ikke om at knække den 4. bølge. Det handler udelukkende om at knække folk! Vi er nødt til at forhindre vores regeringer i at forvandle vores frie demokrati til totalitære regimer. Og vi er nødt til at gøre det NU!”

Kardiologer advarer om alvorlige farer ved mRNA-vaccinerne

Det nyeste er en undersøgelse med et skræmmende fund, som Dr. Steven R. Gundry, kardiolog, fremlagde for Den Amerikanske Hjerteforening til et møde d.8. november 2021, der førte til artiklen “Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning”.

A picture containing person, indoor, putting, preparing Description automatically generated

Dr. Steven Gundry udførte et langtidsstudie, hvor han undersøgte risikoen for at udvikle hjerteproblemer, som blodpropper, hjerteanfald og hjertestop inden for 5 år. Patienterne var mellem 28-97 år. Studiet foregik over 8 år, hvor patienter har fået taget blodprøver hver 3.-6. måned for at måle deres PULS score ud fra PULS testen. PULS (Protein Unstable Lesion Signature) er en blodprøve, hvor man kan måle immunforsvarets reaktion på skader i blodkarrene i hjertet. Det er en test med et multi-markør panel, der bliver anvendt til at spore, hvornår plak i hjerteblodårer river sig løs og udløser blodpropper.

I takt med udrulningen af mRNA- vaccinerne mod Covid-19, fortsatte Dr. Gundry med at foretage undersøgelser af de samme patienter, som havde fået 2 doser af Moderna eller Pfizer vaccinen. Dette blev gjort 2-10 uger efter anden dosis. Disse resultater blev så sammenlignet med patienternes PULS score fra 3-5 måneder inden vaccinationerne. Så vi har et klart og tydeligt før/efter billede.

Resultatet bør i sig selv give hjerteproblemer af bar skræk, fordi undersøgelsen afslørede, at de vaccinerede patienters risiko for at udvikle hjerteproblemer inden for 5 år mere end fordoblede! Risikoen for at få hjerteproblemer inden for 5 år steg fra 11% til 25%.

A picture containing map Description automatically generated

Lad os dykke lidt længere ned i, hvad der helt præcist sker og hvor skaden ligger.

IL-16 er en pro-inflammatorisk cytokin. Cytokiner er signalmolekyler, der sender signaler til immunforsvaret, når der skal skrues op eller ned for kroppens forsvarsmekanismer. IL-16 niveauet ligger normalt på 35=/-20, men efter 2 doser af mRNA-vaccinen steg IL-16 til to 82 =/- 75. Det er en tredobling!

På baggrund af dette meddelte forskere fra Den Amerikanske Hjerteforening, at

Vi konkluderer, at mRNA-vaccinerne drastisk øger niveauet af inflammation i laget af endotelceller, celler der er på indersiden af hjertets blodkar, og øger T-celle infiltration i hjertemusklen og det kan muligvis forklare stigningen i tilfælde af trombose (blodpropper), kardiomyopati (sygdom i hjertemusklen) og andre hjerteproblemer, der har fundet sted efter vaccination.”

Læger verden over udtrykker bekymring for hjerteproblemer pga. Covid-19 vacciner

På baggrund af dette fund kalder flere forskere og læger til en øjeblikkelig bremsning af Covid-19 vacciner og særligt et ophør af alle mandater, der gør en Covid-19 vaccine obligatorisk, fordi flere kardiologer har opdaget et direkte link mellem hjerteproblemer og mRNA-vaccinerne.

Shape Description automatically generated

Den britiske kardiolog Dr. Aseem Malhotra er ekstremt bekymret pga. disse resultater og delte sin bekymring på et britisk nyhedsprogram GBN Live 25. november 2021:

”Efter mange års forskning ved vi nu, at hjertesygdomme skyldes kronisk inflammation i hjertet. Hvad den pågældende undersøgelse (af Dr. Steven Gundry) har vist er, at der er sket en alarmerende stigning i de markører, der er forbundet med indikatorer på hjerteanfald og at risikoen for hjerteanfald inden for 5 år er steget fra 11% til 25%. Det er en ENORM stigning. Hvis det er sandt, så er det meget bekymrende.”

Dr. Malhotra fortæller, at han blev kontaktet af en forsker fra et kardiologisk institut i England, som informerede ham om, at deres institut havde dissensMEDIAerveret den samme stigning af inflammation i hjertet og konkluderet, at det er direkte forbundet til vaccinerne.

Man skulle tro, at det ville være forsidestof på alle aviser verden over. Man skulle tro, at nyhederne ville lave særlige rapportager. Man skulle tro, at regeringen og sundhedsstyrelsen ville indkalde til haste pressemøde så de kunne advare befolkning … i stedet … valgte instituttet at holde oplysningerne for sig selv.

Amerikanske Dr. Peter McCollough er praktiserende læge, epidemiolog og kardiolog. Derudover har han udgivet mere end 40 videnskabelige artikler om SARS-CoV-2 og medicinsk behandling af Covid-19. I et interview med The Highwire gennemgår han resultaterne af studiet fra Den Amerikanske Hjerteforening. Han forklarer, at undersøgelser viser, at spikeproteiner, der genereres af mRNA-vaccinerne, befinder sig i kroppen i flere måneder efter vaccination.

A person in a suit and tie Description automatically generated with low confidence

Jeg er bekymret for, at vi nu har et miljø i kroppen, hvor det ser ud som om, at Covid-19 vaccinerne kan udløse hjerteanfald og være skyld i dannelsen af blodpropper. Så vi er i store problemer nu, hvor vi vaccinerer folk igen og igen. Særligt dem, som får boostere igen og igen, er i risiko for de her problemer.” – Dr. Peter McCollough, kardiolog

I Dr. McColloughs podcast fra America Outloud, “COVID-19 Vaccine Induced Disease Emerges as Leading Public Health Threat” skriver han,

“Afsløringen af, at med hver indsprøjtning af de genterapeutiske Covid-19-vacciner øges ophobningen af spikeprotein i kroppen til endnu højere niveauer, og forårsager inflammation og organskader i hjernen, hjertet, immunforsvaret og knoglemarven, er chokerende fra et lægevidenskabeligt perspektiv.

Covid-19-vaccinerne, der nu er blevet obligatoriske flere steder og administreres med tvang nogle steder, kommer i stigende grad til at være den dominerende trussel mod folkesundheden, og i stedet for at forebygge sygdom, vil vaccinerne spille en afgørende rolle i fremkomsten af nye helbredsproblemer, invaliditet, indlæggelser og dødsfald.” Dr. Peter McCollough, kardiolog

Tal fra USA’s overvågning af Covid-19 vaccinernes bivirkninger

Ifølge VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System), et amerikansk overvågningssystem, der tracker skader fra Covid-19 vaccinerne, har allerede mere end

1 MILLION registrerede tilfælde af bivirkninger fra Covid-19 vaccinerne, med 15.531 indberetninger om hjerteproblemer som myokardit (betændelse i hjertemusklen) og perikarditis (betændelse i hjertehinden) og mere end 19.000 DØDSFALD.

Her skal vi huske, at Harvard University undersøgte pålideligheden af VAERS og kom frem til, at mindre end 1% af bivirkningerne bliver rapporteret, så de tal skal måske ganges med 90.

Chart, line chart Description automatically generated

Australien fortsætter tvang trods indberetninger om hjerteproblemer

Australien har indført nedlukning udelukkende for ikke-vaccinerede borgere mens de fortsætter med at gøre disse mennesker til pandemiens syndebukke. Australien er et af de lande, der har indført de mest aggressive og totalitære tiltag i deres bestræbelse på at påtvinge alle vaccination. Der er bl.a. blevet opført karantænefaciliteter, hvor beboerne (læs: ”fangerne”) får en bøde på $5000, hvis de overtræder de markede grænser ved fx at føre samtaler med personer, som befinder sig på den anden side af det metalhegn, der holder dem indespærret.

Til trods for, at de nyeste tal fra deres eget overvågningssystem viser, at fra maj 2021 til november 2021 er antallet af myokardit steget fra 9 til 45 på én enkelt dag. Deres loyalitet over for vaccinationsprogrammet og den magt, de kan høste gennem pandemien, er tydelig eftersom Australiens sundhedsmyndigheder og premierminister insisterer på at ignorere al forskning og data og hårdnakket påstår, at fordelene ved vaccination overstiger risici.

Lad os lige tjekke den logik … risikoen for at dø af Covid-19, hvis man er under 70 år og ikke har nogle alvorlige underliggende sygdomme er 0.05-0.1%. Risikoen for at få dødelige hjerteproblemer efter to doser med mRNA-vaccinen for folk i alderen 28-97 er på 25%!

Europakommissionen erklærer krig mod befolkningerne: Chef for Europakommissionen vil skrotte Nüremberg Koden og indføre tvangsvaccination

Ovenstående kendsgerninger er åbenbart ikke noget, der har nogen relevans for vores politiske ledere. De lader ikke til at være synderligt bekymrede over de millioner af menneskeliv, de kommer til at have på deres utilgængelige samvittighed. Men det hænger jo fint sammen med opråbet fra Christine Anderson. Det giver mening, at vores ledere er ligeglade, hvis Corona-pandemien ikke handler om at beskytte folk mod sygdom, men udelukkende er et strategisk move, der bringer dem tættere på at realisere det nye totalitære regime, hvor befolkningen i bogstavelig forstand kommer til at være fanger.

Chef for Europakommisionen Ursula van der Leyen meddelte onsdag 1. december 2021, at EU-medlemslande bør diskutere, hvordan de gør Covid-19 vaccinerne obligatoriske for alle borgere så det ikke længere er et frivilligt valg. Men det er ikke engang det værste: Ursula van der Leyen mener også i koldblodigt alvor, at vi bør skrotte Nüremberg Koden, der blev indført i 1947 i forbindelse med retsforfølgelsen af Nazitysklands læger og videnskabsfolk, som havde udført medicinske eksperimenter på mennesker (dvs. fanger) imod deres vilje. Nüremberg Koden blev etableret for at sikre, og love menneskeheden, at de forbrydelser aldrig ville gentage sig.

Hvis Nüremberg Koden skrottes, så bliver det, der definerer vores menneskelighed skrottet. Mange tror fejlagtigt, at dette kun handler om en virus, men det handler i højere grad om vores menneskelighed, vores værdier. Hvis vi er villige til at tvinge folk til at blive vaccineret med et medicinsk produkt, der er så farligt og allerede har ødelagt så mange menneskers liv, så er vi på ingen måder bedre end dem, som støttede nazismen; vi er ikke bedre end de læger, som udførte eksperimenterne – fordi så tilkendegiver vi, ligesom de gjorde, at menneskeliv ikke har nogen værdi for os. Hvis vi underlægger folk tvang, og udsætter dem for risikoen for helbredsproblemer, der kan slå dem ihjel, så har vi som verdenssamfund bevæget os ud i det mørke, hvor globalt folkemord hører til.

Hvis Nüremberg Koden tilsidesættes, så er det en direkte krigserklæring mod borgerne i Europa, fordi det betyder, at regeringerne giver sig selv grønt lys til at begå overgreb mod deres befolkning. Politiske ledere, som mener, at de har ret til at begå overgreb mod deres befolkning, betragter ikke deres befolkning som medmennesker; de betragter dem som deres ejendom; en ejendom, som de kan gøre ved, hvad der passer dem.

Man fristes jo til at tænke, at de ønsker at slå folk ihjel. Folk, som nu vil indvende, at selvfølgelig kunne de ikke finde på dét, så onde mennesker findes jo ikke … I har nogle seriøse huller i jeres historiske viden og nogle endnu mere alvorlige huller i jeres indsigt i menneskelig adfærd og det mørke, der kan drive nogle mennesker. Hvis historien har bevist noget som helst, så er det, at der altid har fandtes ledere, som er mere end villige til at ofre millioner af mennesker for at realisere deres forvrængede vision for menneskeheden i et forskruet gudekompleks.

Så hvornår har du tænkt dig at åbne dine øjne og erkende, hvad der foregår? Hvordan har du tænkt dig at kunne leve med dig selv, hvis du bare dukker hovedet og venter på, at det hele er overstået, mens du forsøger at hypnotisere dig selv til fornægtelse og en falsk tro på, at det hele nok skal blive godt?

Skrevet af Michelle S. Mikkelsen fra Frihedsbevægelsens Fællesråd

 

__________________________
>>Tilbage til artikel oversigten<<

__________________________
>>Hvad gør dissensMEDIA? <<
__________________________

>> FBF’s forside <<

 

 

 

Del artiklen

dissensMEDIA i , , | Nøgleord

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

16 kommentarer til “Forskere advarer mod mRNA vacciner de medfører 25% risiko for hjerteproblemer”

 1. Greetings from Carolina! I’m borеd to tears at work so I decided to check out your website on my iphоne during
  lunch break. I reаlly like the infoгmation you provide here and
  can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quіck yoսr blog loaded on my mobile ..
  I’m not even usіng WIFI, just 3G .. Anyhoᴡ, aweѕome blog!

 2. I Ьelieve this is among the so much imρortant information for me.
  Ꭺnd i’m happy reading your artіclе. But want to observation on few general issues,
  The website taste is perfect, the artiϲles is in pοint of fact nice :
  D. Excellent procеss, ϲheers

 3. Exсellent aгticle. Keep writing such kind of
  info on your ѕite. Im reallу impressed by it.
  Hello there, You’ve done a fantastic job. I will certainly digg it and individually suggest to my friends.
  I am sure they will be benefited from this web site.

 4. Hello! I’vе been reading your weblog for a while now and finally got the courage to
  go aheɑd and give you a shout out fгom Lubbock Tx! Just wanted
  to say keep up the good work!

 5. I will immеdiately clutch your rss feeԁ as
  I can’t find your email subscriρtion link or e-newsⅼetter
  service. Do you have any? Pleaѕe let me recognise in order that
  I may sᥙbscribe. Thanks.

 6. Unqսeѕtionably imagine that that you saіd.
  Your favorite reason appeared to be on the web the easiest thing to remember of.
  І say to you, I definitely get irked while other people
  consider cοncerns that they just do not realize about.

  You managed to hit the nail upon the top and outlined
  out thе whole thing with no need side-effects ,
  folks could take a signal. Will probably be back to get more.

  Thanks

 7. Pingback: Politianmeld vaccineskader ved Fyns Politi - Frihedsbevægelsens Fællesråd

 8. It’s aсtually very complex in this fuⅼl of activity life to
  listen newѕ on Teⅼevision, so I simply սse internet
  for that reason, and get the latest information.

 9. Pingback: Her er de officielle Covid-19-vaccine bivirkningsdata for European Medicines Agency (EMA) - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus WHO har udstukket retningslinjer til medlemslandene med nye diagnosekoder, som detaljeret skal afdække om en person ikke eller kun er delvist vaccineret og hvorfor. Dette sker på trods af, at disse koder normalt kun bruges til sygdom eller skader. Koderne træder i kraft …

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus Læs mere »

Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine – tips til familierne Hvordan kommer vi videre efter Covid-19-krisen eller håndterer den nuværende konflikt i Ukraine? Mange enkeltpersoner og familier oplever, at de kæmper med vanskelige samtaler, stressede tider og et anstrengt mentalt helbred. Udgivet den 28. januar 2023 Af dissensMEDIA I …

Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine Læs mere »

Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur   Trusted News Initiative er et partnerskab imellem verdens største nyhedsorganisationer, stiftet for at bekæmpe misinformation. Nu er de blevet sagsøgt for at undertrykke vigtige oplysninger af største, offentlige interesse, og for at boykotte konkurrencen inden for online-nyheder. Den 18. januar …

Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur Læs mere »

Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner Twitter manipulerede Covid-debatten ved at undertrykke oplysninger fra læger og eksperter i folkesundhed, som var i strid med den amerikanske regerings politik. Den 17. januar 2023 Udgivet på dissensMEDIA og skrevet af FBF medlem Det følgende er uddrag og gengivelse fra …

Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner Læs mere »

Øget risiko for unge voksne efter Covid-19-vaccination

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør I denne rapport afdækker speciallæge den øgede risiko for vaccineskader hos unge voksne. Den tegner et dystert billede af de konsekvenser, der har været ved en ukritisk vaccineudrulning, som beror mere på kvantitet end kvalitet. Udgivet d.14. januar 2023 Af speciallæge Jeanne Rungby, i samarbejde med Frihedsbevægelsens Fællesråd og Aktive Borgere. Introduktion …

Øget risiko for unge voksne efter Covid-19-vaccination Læs mere »

Censur og overvågning på sociale medier

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Censur og overvågning på sociale medier De såkaldte ”Twitter filer” er en af de største skandaler i mands minde, og de vidner om den censur som kritiske profiler har oplevet de sidste snart 3 år. En af filerne dokumenterer, hvordan Twitter hjalp Pentagons med deres skjulte online PsyOp-kampagne. Til trods for …

Censur og overvågning på sociale medier Læs mere »

Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner? Hvis politikerne mener lighed i sundhed for alle alvorligt, hvorfor kan patienter med skader efter Covid-19-vacciner så ikke blive diagnosticeret på lige fod med andre patienter f.eks. med Long Covid? Når man ikke vil anerkende vaccineskader, så gøres der heller intet, i …

Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner? Læs mere »

Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning Med en ny inddragelse af biologi som et strategisk værktøj, tildeles aktørernes påstande autoritet, ved at etablere deres status som sandhed. Målet er, at påstanden i befolkningens øjne netop går fra blot at være en påstand til, at være en ubestridelig kendsgerning der …

Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning Læs mere »

Var FTX årsagen eller resultatet?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør   (Disclaimer: Denne blogpost er på ingen måde finansielle råd og udgør kun holdninger og meninger fra skribenten side) På bare 18 dage er FTX gået fra at være en af verdens største kryptobørser til en finansiel krise i kryptoverdenen. Var FTX historien om det største krypto-scam vi har set til …

Var FTX årsagen eller resultatet? Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg