EU på vej mod tyranni – Politiske ledere erklærer krig mod menneskeheden

Vacc.

EU på vej mod tyranni – Politiske ledere erklærer krig mod menneskeheden

 Udgivet den 7.1.2022
Af Michelle S. Mikkelsen

 

”Det, Ursula von der Leyen gør nu, er et angreb på selve eksistensen af den Europæiske Union.” – Christian Terhes, medlem af EU-parlamentet

Vi står over for enden på det frie samfund – kend dine rettigheder – kæmp for dine rettigheder

 

 

Dette er en advarsel til danskerne: Det er på tide at forstå, at obligatorisk vaccination slet ikke er et spørgsmål om vaccination. Det er et spørgsmål om, hvilken retning vores samfund og menneskelighed er på vej i. Hvis vi som verdenssamfund godtager, at vores regering kan tvinge os til at modtage medicinsk behandling mod vores vilje, så giver vi afkald på vores menneskelighed.

Denne artikel er en gennemgang af, hvordan EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyens ønske om at diskutere muligheden for obligatorisk vaccination i alle EU-lande i sin konsekvens indebærer fratagelsen af vores grundlæggende menneskerettigheder og konstituerer brud på Den Europæiske Unions Charter for Menneskerettigheder, som EU har forpligtet sig til at overholde. Artiklen er samtidig en gennemgang af, hvordan eksisterende Corona-tiltag verden over er i strid med denne EU Charter.

”Hvad er problemet, hvorfor bliver du ikke bare vaccineret?”

Ikke-vaccinerede bliver konstant konfronteret med dette spørgsmål med stigende intolerance og aggression – En aggression og intolerance, der i en høj grad kan tilskrives politikere, sundhedsmyndigheder og mediernes iscenesættelse af ikke-vaccinerede som den nye trussel mod borgernes liv.

Vi fra Frihedsbevægelsens Fællesråd beder jer indtrængende om at forstå, at det her handler ikke om noget så banalt som ja/nej til en vaccine – gid det gjorde.

Det handler ikke om vacciner, pandemien eller folkesundheden – det handler om, at vores frihed og menneskerettigheder er under angreb, fordi vores ”folkevalgte” er villige til at udnytte en global krise baseret på fabrikeret frygt som det perfekte påskud til at tage vores rettigheder fra os – alt imens de hævder, at de gør det vores skyld, for at passe på os.

Situationen er således, at vi nu står på tærsklen til, at vores demokratiske, frie samfund overtages af politiske ledere, for hvem ”menneskerettigheder”, ”frihed”, ”værdighed” og ”retfærdighed” blot er tomme ord, der skal pynte på det internationale image.

Hvis regeringer i EU kun respekterer og opretholder vores medfødte, ukrænkelige menneskerettigheder på betingelse af vaccination – så har vi allerede mistet vores rettigheder.

Med Corona-pas og vaccination holder politiske ledere vores menneskerettigheder som gidsel udelukkende for at få os til at bøje os i henhold til deres vilje.

Et lignende budskab kom fra Christine Anderson (tysk medlem af EU-parlamentet) i hendes rammende advarsel til verden:

”Det handler ikke om at knække den fjerde bølge –

det handler om at knække mennesket!”

 

Formand for EU-kommissionen vil diskutere obligatorisk vaccination i Europa – på bekostning af Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder

 Sundhedspolitisktidsskrift.dk

”Von der Leyen sætter spørgsmålstegn ved de grundlæggende rettigheder, der tilhører hvert enkelt menneske, som bor i EU”. – Christian Terhes, medlem af EU-parlamentet

Europa-Kommissionen er den udøvende gren af Den Europæiske Union, og har derfor den juridiske myndighed til at fremlægge lovforslag. Disse lovforslag fremlægges så for Ministerrådet og Europa-Parlamentet, som står for vedtagelsen af lovforslagene.

Totalitarismen og begyndelsen på afviklingen af demokratiet blev for alvor til virkelighed d.1. december 2021, da formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen valgte at gå ind for at overtræde alle etiske grænser ved at foreslå, at alle EU-lande bør diskutere indførelse af obligatorisk vaccination (hvilket er politisk spin for ”tvang”).

Hun foreslår dette på baggrund af den klassiske totalitære løgn – at der ikke er nogen anden løsning end regeringens løsning. I dette tilfælde er løgnen, at der ikke findes nogen anden løsning på pandemien end vaccination af hele verdens befolkning.

Gennemgang af de konkrete brud på Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder i forbindelse med tvangsvaccination og diskriminerende tiltag mod ikke-vaccinerede

 

EU-Kommissionen, EU-Parlamentet såvel som Europarådet har forpligtet sig selv til at overholde og handle i henhold til Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder.

I nedenstående uddrag fra EU’s Charter erklærer Den Europæiske Union, at den er bygget på ”de udelelige, universelle værdier: menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet.” Så hvordan kan nogen kan vove at påstå, at disse ikke er bindende?

Den Europæiske Union har forpligtet sig selv til overholdelsen af det grundlæggende demokratiske princip, at mennesket sættes i centrum og at formålet med Unionen er at skabe ”et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Obligatorisk vaccination er direkte i strid med adskillelige artikler i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder, og er definitivt en etisk undergravning af personlig frihed, selvbestemmelse over egen krop og fratagelse af det frie valg – ydermere er det en krænkelse af selve formålet med Europakommissionen: opretholdelsen af EU-borgeres frihed, sikkerhed og menneskerettigheder.

Første Afsnit af EU’s Charter om Menneskerettigheder – Menneskelig Værdighed

Hvad betyder det, at den menneskelige værdighed er ukrænkelig? Det betyder, at ingen person, ingen politisk leder, ingen myndighedsperson kan eller må forbryde sig mod menneskets værdighed. Det betyder, at menneskets værdighed er hævet over enhver debat, og enhver lovgivning, som politikere skulle have lyst til at implementere.

Obligatorisk vaccination er en krænkelse af den menneskelige værdighed, fordi den gør mennesket til statens ejendom – Undertrykkelse gennem obligatorisk vaccination er således definitionen på krænkelsen af menneskets værdighed.

Ethvert menneske har ret til livet.”

Dette indebærer retten til at sige nej til en vaccine, som adskillelige studier og data har demonstreret indebærer så alvorlige bivirkninger, at mRNA-vacciner med rette kan siges at udgøre en trussel mod et menneskes liv.

At have ret til livet omfatter ligeledes retten til at arbejde, så en person har mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Det indebærer retten til ikke at blive truet med at miste sit arbejde, hvis ikke man er vaccineret.

Gør EU-Kommissionen vaccination obligatorisk, erklærer de utvetydigt, at de ikke respekterer menneskets fysiske integritet, da statsmyndighederne giver sig til selv ret til at begå overgreb mod borgerne.

Når vi snakker om samtykke, er nøgleordet her frit samtykke – men hvornår er ens samtykke frit?

Enhver, som har givet sit samtykke til at blive vaccineret under trusler med, at han mister sit arbejde, eller ikke kan få ansættelse – hans samtykke er ikke frit.

Enhver, som giver sit samtykke, fordi mediernes frygt-propaganda har skræmt ham fra sans og samling – hans samtykke er ikke frit.

Enhver, som giver sit samtykke, fordi han ellers bliver nægtet tilladelse til at færdes og deltage frit i samfundet – hans samtykke er ikke frit.

Enhver, som giver sit samtykke, fordi han er blevet fortalt, at vaccination er den eneste løsning – hans samtykke er ikke hverken frit eller informeret, men baseret på falske forudsætninger.

Det er indlysende, at EU svigter deres forpligtelse til at sikre menneskets ret til frit samtykke. For ethvert samtykke, der frembringes via frygt, manipulation med videnskabelige data, trusler om tab af job, tvang og vaccinepligt er etisk illegitimt – det kan på ingen måde siges at være frit.

Andet Afsnit af EU’s Charter om Menneskerettigheder – Friheder

 

Indførsel af obligatorisk vaccination frarøver menneskeheden dets fundamentale, ukrænkelige ret til frihed, som EU-Kommissionen er forpligtet til at beskytte.

Borgere bliver degraderet til statens ejendom, idet vores frihed eksisterer på betingelsen af, at vi gør, som de siger – bliver vaccineret.

Dét er ikke frihed – det er en gidseltagning, og vaccinen er løsesummen. Vores frihed bliver konstant taget fra os gennem restriktioner og nedlukninger, der udelukker os fra vores eget samfund – det er ikke frihed, det er undertrykkelse.

Og skulle vi nå dertil, hvor ikke-vaccinerede ender med at blive indespærret i de karantænefaciliteter, der allerede står klar landet over, fordi det bliver vedtaget politisk, at vi udgør en sundhedstrussel mod samfundet – ja, så kan vi føje dét til listen over krænkelser af menneskets værdighed og frihed, da det konstituerer diskrimination, forfølgelse og frihedsberøvelse af en specifik befolkningsgruppe.

Vores ret til personlig sikkerhed bliver ligeledes taget fra os, hvis obligatorisk vaccination indføres – for vi taler om eksperimentelle mRNA-vacciner, som forskning viser destruerer vores naturlige immunforsvars evne til at bekæmpe cancer og virusinfektioner.

En vaccine, der stimulerer kroppen til at producere spikeproteiner, som et svensk studie demonstrerer forhindrer proteiner i at reparere skader på vores DNA – En vaccine, der ifølge den Amerikanske Hjerteforening medfører 25% risiko for alvorlige hjerteproblemer inden for 5 år – En vaccine, der producerer spikeproteiner i kroppen, der medfører blodpropper – En vaccine, som et studie, udført af fire lande, konkluderer medfører hjertehindebetændelse og hjertemuskelbetændelse hos børn og unge.

Hvis EU-Kommissionen indfører obligatorisk vaccination i EU, eliminerer de ikke kun vores ret til sikkerhed – de bringer vores liv i fare.

Også her bryder EU-Kommissionen deres forpligtelse til at beskytte denne ret. Flere europæiske lande har gjort vaccination og Corona-pas til en betingelse for, at folk kan beholde deres arbejde: offentligt og privatansatte, sygeplejersker, ansatte på ældreplejen, læger, politi, militær, brandmænd, lærere m.m.

Begyndelsen på enden

Det, som vi er vidne til nu, er begyndelsen på enden af demokratiet, frihed og respekt for menneskelig værdighed.

Vi står på tærsklen til en radikalt ny verden – ønsker vi en verden baseret på frihed, demokrati, sikkerhed, værdighed – eller ønsker vi en verden, hvor vi i bogstavelig forstand reduceres til statens undersåtter, hvor vi mister enhver form for selvbestemmelse?

Hvor vi reduceres til potentielle smittebærere og sundhedstrusler, der sættes under konstant overvågning og kontrol?

En verden, hvor dem, som nægter vaccination, stemples som undermennesker, som ikke betragtes som værdige til at modtage lægebehandling, adgang til at færdes i samfundet, muligheden for at arbejde – mens befolkningen stilletiende, men bifaldende ser dét som retfærdighed?

Den Europæiske Union blev ikke etableret for at skabe vores rettigheder som mennesker; den blev etableret for at beskytte og sikre dem i tilfælde af, at de bliver krænket.

Desværre opfører mange sig som om, at vores menneskerettigheder slet ikke er ukrænkelige, men er privilegier – nådefuldt tildelt os af vores politiske ledere.

Men dét er den største illusion, som politikere bruger til at danne en beskyttende ring om deres magtposition – for vi besidder disse grundlæggende frihedsrettigheder ene og alene i kraft af, at vi er mennesker.

Jeg vil derfor afslutte med ordene fra det rumænske medlem af EU-Parlamentet Christian Terhes,

Det her er ikke et spørgsmål om højre eller venstre [partipolitik].

Det er et spørgsmål om rigtigt eller forkert.”

 

Del artiklen

dissensMEDIA i , , | Nøgleord

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Min Covid-19-vaccinehistorie

Min Covid-19-vaccinehistorie Jeg er uddannet sygeplejerske  og der gik seks måneder med mange overvejelser, efter de første mennesker blev vaccineret i december, til at jeg fik min første covid-19-vaccination.  Udgivet den 24. juni 2022 af dissensMEDIA Der gik lang tid, førend jeg kunne få mit første vaccinestik – et halvt år efter de første, der …

Min Covid-19-vaccinehistorie Læs mere »

Beskyt dig selv og dem, du holder af, ved at sprede denne flyer − nu!

Beskyt dig selv og dem, du holder af, ved at sprede denne flyer − nu! Covid-19-vaccinerne er usikre – og dermed ulovlige − ifølge Sundhedsloven §15, stk. 1 og 3 og Oviedo-konventionen. Statistiker Max Schmeling har i juni 2022 informeret Folketinget om, at det mest skadelige vaccinebatch har skadet 118.000 gange så meget pr. dose …

Beskyt dig selv og dem, du holder af, ved at sprede denne flyer − nu! Læs mere »

PCR-testen er fortsat test-pandemiens uegnede fundament

PCR-testen er test-pandemiens uegnede fundament – blandt andet fordi den er uegnet til at stille en diagnose og fordi ingen endnu har isoleret SARS-CoV-2 virusset! PCR-testen er ifølge opfinderen Kary Mullis uegnet til at stille en diagnose og SARS-CoV-2 er ifølge Statens Serum Institut og 188 andre videnskabelige institutter ikke isoleret! PCR-testen er endnu et …

PCR-testen er fortsat test-pandemiens uegnede fundament Læs mere »

47 undersøgelser bekræfter, at masker til Covid er ineffektive, og 32 andre bekræfter deres negative sundhedseffekter

47 undersøgelser bekræfter, at masker til Covid er ineffektive, og 32 andre bekræfter deres negative sundhedseffekter I det legendariske maskestudie fra Danmark, som den nuværende direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum var medforfatter til, kunne man heller ikke påvise, at masker virker (1). 47 undersøgelser bekræfter, at masker til Covid er ineffektive, og 32 …

47 undersøgelser bekræfter, at masker til Covid er ineffektive, og 32 andre bekræfter deres negative sundhedseffekter Læs mere »

Dusør på 1,5 mio. Euro til en virolog, der fremlægger videnskabeligt bevis for eksistensen af en coronavirus – inklusiv SARS-CoV-2

Dusør på 1,5 mio. Euro til en virolog, der fremlægger videnskabeligt bevis for eksistensen af en coronavirus, herunder dokumenterede kontrolforsøg med alle de skridt, der er taget i forbindelse med bevisførelsen Hvis du ønsker at tjene 1.500.000 Euro ved at bevise eksistensen af en coronavirus, som for eksempel SARS-CoV-2, – så se her: https://samueleckert.net/isolate-truth-fund/ Udgivet …

Dusør på 1,5 mio. Euro til en virolog, der fremlægger videnskabeligt bevis for eksistensen af en coronavirus – inklusiv SARS-CoV-2 Læs mere »

Covid-19-vaccinerne er usikre og dermed ulovlige!

Covid-19-vaccinerne er usikre og dermed ulovlige! Denne artikel er et kopi af en Flyer, der forefindes i nedenstående artikel. Statistiker Max Schmeling dokumenterer Vaccine Roulette i åbent brev nr. 4 Flyeren giver et tidsperspektiv på 2 A4 sider, bl.a. i forhold til hovedessensen af indholdet af åbnet brev nr. 1, 2, 3 og 4 fra …

Covid-19-vaccinerne er usikre og dermed ulovlige! Læs mere »

Covid-19 vaccinationsprogrammets skjulte eksperiment

Covid-19 vaccinationsprogrammets skjulte eksperiment Statistikeren Max Schmeling har efter tre åbne breve og på baggrund af ny fakta baseret statistiske analyser af Covid-19 vaccinationsprogrammets batches fra European Medicines Agency (EMA), har han nu sendt et fjerde brev. Her konkluderer Max endnu en gang at vaccinerne har tydelige bivirkninger samt der  danner ligeledes et skræmmende ens …

Covid-19 vaccinationsprogrammets skjulte eksperiment Læs mere »

Statistiker Max Schmeling dokumenterer Vaccine Roulette i åbent brev nr. 4

Statistiker Max Schmeling dokumenterer Vaccine Roulette i åbent brev nr. 4 Statistiker Max Schmeling dokumenterer Vaccine Roulette i åbent brev nr. 4 til Folketinget, Epidemiudvalget, Epidemikommissionen, Sundhedsministeren, Statsministeren, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut. Udgivet den 15. juni 2022, revideret 22. juni 2022 Af dissensMEDIA Forhistorien til dette 4. åbne brev er: – 14. december …

Statistiker Max Schmeling dokumenterer Vaccine Roulette i åbent brev nr. 4 Læs mere »

Oversigt over tvangsvaccinationens stemmer

Oversigt over tvangsvaccinationens stemmer I dag taler alle om Ukraine. Men for blot nogle få måneder siden,  gik bølgerne højt vedrørende et emne, som påvirkede store dele af befolkningen dybt. Der blev diskuteret tvangs vaccination. En række meningsdannere stod frem og  gik ind for, at man burde indføre vaccinationstvang på samme måde, som det skete …

Oversigt over tvangsvaccinationens stemmer Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg