da Dansk

Ny normal for små og mellemstore danske virksomheder

Christiansborg

Ny normal for små og mellemstore danske virksomheder

Det er grundlæggende usundt, at virksomhederne ikke længere har et retskrav, som forpligter den til enhver tid siddende regering på, at virksomhederne skal kompenseres, når staten f.eks. lukker dem ned i tilfælde af en epidemi.  Hvad kan virksomhederne gøre, hvis de ikke synes, at de smittereducerende tiltag er proportionelle?

Udgivet den 29. januar 2022
af dissensMEDIA

Før den 11. marts 2020 bestod retssikkerheden under epidemier for virksomheder i paragraf 27 i den tidligere epidemilov. Den tilsagde, at virksomheder havde krav på erstatning, hvis de blev påført nogle tab som følge af forebyggende foranstaltninger, der iværksættes for at hindre smitsomme sygdommes udbredelse.

Denne paragraf fjernede et flertal i Folketinget med den midlertidige hastelov.

Mia Amalie Holstein, vicedirektør i SMVDanmark, er meget kritisk over for, at netop paragraf 27 blev fjernet – endda over natten:

”Jeg er simpelthen så rystet over, at regeringen på så afgørende et punkt har forringet virksomhedernes retsstilling under den her krise. I krisetider skal de retssikkerhedsmæssige hegnspæle sidde fuldstændig fast. Det er desværre min oplevelse, at hegnspælene gang på gang er blevet væltet og flyttet under denne krise. Det, synes jeg, er voldsomt problematisk. Man skal ikke udnytte krisen til at rokke ved retssikkerheden.”

Arbejdsgruppe udarbejder principper

Den 18. december 2020 indgik regeringen så en politisk aftale med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, LA og Alternativet om at arbejde for en ny lov om kompensation til virksomheder ved smittereducerende indgreb.

Efterfølgende fik en arbejdsgruppe med økonomiske eksperter og ministerrepræsentanter til opgave at vurdere spørgsmålet om kompensation til virksomheder, der måtte blive ramt af tiltagene. Mere præcist skulle arbejdsgruppen:

udarbejde principper for kompensation, som vil kunne tilgodese berørte virksomheder, lønmodtagere samt kultur- og fritidslivet i tilfælde af smittereducerende foranstaltninger, og som samtidig mindsker risikoen for, at samfundsøkonomien fastlåses og andre utilsigtede skadevirkninger.

Rapporten kan læses i sin fulde længde her. Udkast hjælpepakker ved nye epidemier – med highlights

Arbejdsgruppen har således skulle udarbejde nogle principper – ”et overordnet sæt retningslinjer” – som grundlag for konkrete, fremtidige tiltag i praksis.

Retskravet er væk

Det er her vigtigt at fastslå, at hvis der skulle være tale om ekspropriation, så er dette udkast, dvs. ”hjælpepakker”, ikke relevant.

”Reelt går vi fra, at der i over 100 år har været et retskrav på kompensation, der beskytter virksomhederne mod indgreb fra staten, til at retskravet bliver fjernet med et pennestrøg”, siger Mia Amalie Holstein.

I arbejdsgruppens udkast fra 30. december 2021 skrives det, at gruppen forstår epidemier som:

sjældne, enkeltstående og svært forudsigelige stød, og ikke som gentagne hændelser med en grad af fælleskarakterer, hvor der snarere er tale om en ændret normaltilstand for samfundet og økonomien.

Når de i det politisk nedsatte Epidemiudvalg vurderer, at en sygdom er samfundskritisk – efter indstilling fra den politisk nedsatte Epidemikommission – udløses de mange muligheder for smittereducerende tiltag. ”Hjælpepakker” kan så muligvis vedtages i Epidemikommissionen.

Men der kan ikke – med arbejdsgruppens ord – entydigt eller udtømmende redegøres for hvilke sygdomme, der vil kunne kategoriseres som samfundskritiske.

Epidemikommisionen kan endda vurdere, at noget er farligt, fordi det ad omveje kan have negative skadevirkninger for samfundet.

Derfor går arbejdsgruppen til at kalde aktiveringen af samfundskritik sygdom for ”sundhedskriser”.

Spar op eller gå konkurs

Det vil således være politisk bestemt – som det også her har været de seneste to år – hvornår vi har en sundhedskrise, der medfører restriktioner, og om en virksomhed, der bliver ramt, kan modtage kompensation.

Arbejdsgruppen understreger videre, at man kan diskutere, om smittereducerende tiltag altid skal følges af hjælpepakker, hvis man nærmer sig en situation, hvor sundhedskriser er mere hyppige og dermed i højere grad er en del af ’normalen’.

Det vurderes, at såkaldte ”chok”, som en sundhedskrise med tilhørende restriktioner, i en ”Ny Normal” ikke længere er ukendte og uventede.

Virksomheder skal i stedet tilpasse deres forretningsmodel til at håndtere perioder med restriktioner. De må sikre sig et vist kapitalgrundlag for at forblive ”rentable og levedygtige” – ellers må de gå konkurs.

Det bliver dermed et af ”vilkårene på markedet” – og et forretningsmæssigt konkurrenceparameter – at have forskanset sig med likviditet, når en ny ”sundhedskrise” finder sted i den Nye Normal.

Usundt for virksomheder

Mia Amalie Holstein vurderer, at kommende regeringer vil hjælpe virksomhederne under nye epidemier, da det holder hånden under økonomien, men tiderne kan ændre sig, og dét er farligt for virksomhederne:

”Det er grundlæggende usundt, at virksomhederne ikke længere har et retskrav, som forpligter den til enhver tid siddende regering på, at virksomhederne skal kompenseres, når staten f.eks. lukker dem ned i tilfælde af en epidemi.”

Hvad kan virksomhederne gøre, hvis de ikke synes, at de smittereducerende tiltag er proportionelle?

Ifølge Mia Amalie Holstein kan de i det nuværende billede ikke gøre så meget:

”Domstolene påkender ikke spørgsmål om, hvorvidt et tiltag er påkrævet af almenvellet. Så man kan ikke gå til domstolene med det. Det er alene op til lovgivere at vurdere det spørgsmål, og det er et problem for virksomheder. For i hvilken grad har regeringen kunne tage de rette valg om, hvad der bør lukke ned, og hvad der ikke bør? Og hvori ligger virksomhedernes mulighed for at klage over de valg, der blev truffet?”

Coronapas en ny normal

I arbejdsgruppens udkast om ”hjælpepakker” er det en forudsætning for kompensation at overveje om restriktionerne påvirker virksomheders aktiviteter væsentligt.

De nævner f.eks. mundbind og krav om coronapas som eksempler på noget, der ikke nødvendigvis vil påvirke virksomheders aktiviteter væsentligt.

Mundbind, coronapas osv. betragtes derimod som en form for ’new normal’, hvorfor det må forventes, at virksomheder, institutioner og selvstændige mv. tilpasser sig, og dermed ikke vil have brug for hjælpepakker.

Arbejdsgruppens rapport indgår i forhandlingerne, der påbegyndes i midten af januar 2022, om fremtidigt mulige hjælpepakker til erhvervslivet under en sundhedskrise.

Del artiklen

dissensMEDIA i , , | Nøgleord , , ,

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

1 kommentar til “Ny normal for små og mellemstore danske virksomheder”

  1. Pingback: Restriktionerne er væk, men kommer de tilbage igen? - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner, der stadigvæk lanceres i hast rundt om i verden   I dette interview med Megan Redshaw fra TrialSite News prøver Hedley Rees at forklare det umulige, i at udvikle et lægemiddel ved hjælp af mRNA-teknologi, på 9 måneder, som aldrig før er forsøgt. Udgivet den 16 2022 …

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner Læs mere »

Den chokerende sandhed fra EMA om Pfizer vaccinen

Den chokerende sandhed fra EMA om Pfizer vaccinen Vi har ved hjælp af en aktindsigt / FOI-anmodning (Freedom Of Information)  fået data om bivirkninger vedrørende Pfizer Covid-19-vaccinen fra EMA. (European medical agency) . Resultaterne omfatter alle behandlede bivirkninger for alle EU-lande. Udgivet d. 11 maj 2022 af Max Schmeling, Mr. T og Mr. M   …

Den chokerende sandhed fra EMA om Pfizer vaccinen Læs mere »

Lighederne mellem FN’s propaganda om “global opvarmning” og COVID-19 er forbløffende

Lighederne mellem FN’s propaganda om “global opvarmning” og COVID-19 er forbløffende. De er begge trojanske heste hvis mål er at nedbryde vores samfund og skabe et globalt teknokrati Klimaændringer/ global opvarmning (GW) og en sæsonbestemt luftvejssygdom (C19) bruges begge som våben på en bemærkelsesværdigt lignende måde for at fremme frygt og politiske reaktioner, der belejligt …

Lighederne mellem FN’s propaganda om “global opvarmning” og COVID-19 er forbløffende Læs mere »

Supplerende information om Ukraine

Supplerende information om Ukraine fra 1990 til 2022 For at belyse situationen i Ukraine ud fra forskellige perspektiver, udgives her en kort artikel vedrørende emnet. Som eksempel kan du blive klogere på hvilke 2 lande, der i FN-regi den 16. december 2021, stemte imod forslaget om at “Bekæmpe glorificeringen af Nazisme, Neo-nazisme mv.” Det var …

Supplerende information om Ukraine Læs mere »

Pfizer i årsrapport: Effektivitet eller sikkerhed kan muligvis ikke påvises

Pfizer skriver i deres årsrapport: “Effektivitet eller sikkerhed kan muligvis ikke påvises af deres COVID-19 vacciner Biontech som sammen med Pfizer har udviklet deres comirnaty mRNA “vaccine” skriver i deres årsregnsskab som er indgivet af revisionsfirmaet Ernst & Young den 30. marts 2022 til Security and Exchange Commission (SEC)   “Vi er muligvis ikke i …

Pfizer i årsrapport: Effektivitet eller sikkerhed kan muligvis ikke påvises Læs mere »

Hvad sker der på rejsefronten? Aktuelle rejse restriktioner lige nu.

Hvad sker der på rejsefronten? Sverige, Norge og Storbritannien har afskaffet restriktionerne over for tilrejsende, mens de fleste andre lande i Europa har stadig mange restriktioner i forbindelse med indrejse. USA topper med meget strenge regler ved indrejse, hvilket jeg kommer ind på til allersidst. Vi gør opmærksom på at nye regler eller lempelser af …

Hvad sker der på rejsefronten? Aktuelle rejse restriktioner lige nu. Læs mere »

Året er 2022 og overdødeligheden fortsætter

Året er 2022 og overdødeligheden fortsætter   Elefanten står stadig over i hjørnet og ingen vil tale med den… I denne artikel kigger vi nærmer på overdødeligheden vi har oplevet det seneste år. Udgivet den 15. april 2022 Af Stig V Andersen   For at forstå overdødelighed, bliver vi nødt til at se nærmere på, …

Året er 2022 og overdødeligheden fortsætter Læs mere »

Hvad er det egentlig vi skal stemme om den 1. juni?

Hvad er det egentlig vi skal stemme om den 1. juni? Debatten i Danmark har indtil videre ikke handlet om meget andet end udformningen af stemmesedlens ordlyd. Regeringen ønsker på det kraftigste, at danskerne stemmer for en afvikling af forsvarsforbeholdet.  Lektor ved Aarhus Universitet, Rasmus Brun Pedersen, der forsker i EU og dansk udenrigspolitik kalder …

Hvad er det egentlig vi skal stemme om den 1. juni? Læs mere »

Politianmeld vaccineskader ved Fyns Politi

Mette Frederiksen og regeringen er politianmeldt for forbrydelser mod Menneskeheden / Folkedrab i forbindelse med udrulning af “vaccinerne” Det er nu oprettet en sag ved Fyns Politi, journal nr. 2300-83969-00133-22, og vidner / “vaccineskadede” henvender sig løbende. Hvis du selv har taget skade af covid-19-vaccinen, eller hvis du kender nogen, der har, eller som måske …

Politianmeld vaccineskader ved Fyns Politi Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg