Ny normal for små og mellemstore danske virksomheder

christian

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Ny normal for små og mellemstore danske virksomheder

Det er grundlæggende usundt, at virksomhederne ikke længere har et retskrav, som forpligter den til enhver tid siddende regering på, at virksomhederne skal kompenseres, når staten f.eks. lukker dem ned i tilfælde af en epidemi.  Hvad kan virksomhederne gøre, hvis de ikke synes, at de smittereducerende tiltag er proportionelle?

Udgivet den 29. januar 2022
af dissensMEDIA

Før den 11. marts 2020 bestod retssikkerheden under epidemier for virksomheder i paragraf 27 i den tidligere epidemilov. Den tilsagde, at virksomheder havde krav på erstatning, hvis de blev påført nogle tab som følge af forebyggende foranstaltninger, der iværksættes for at hindre smitsomme sygdommes udbredelse.

Denne paragraf fjernede et flertal i Folketinget med den midlertidige hastelov.

Mia Amalie Holstein, vicedirektør i SMVDanmark, er meget kritisk over for, at netop paragraf 27 blev fjernet – endda over natten:

”Jeg er simpelthen så rystet over, at regeringen på så afgørende et punkt har forringet virksomhedernes retsstilling under den her krise. I krisetider skal de retssikkerhedsmæssige hegnspæle sidde fuldstændig fast. Det er desværre min oplevelse, at hegnspælene gang på gang er blevet væltet og flyttet under denne krise. Det, synes jeg, er voldsomt problematisk. Man skal ikke udnytte krisen til at rokke ved retssikkerheden.”

Arbejdsgruppe udarbejder principper

Den 18. december 2020 indgik regeringen så en politisk aftale med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, LA og Alternativet om at arbejde for en ny lov om kompensation til virksomheder ved smittereducerende indgreb.

Efterfølgende fik en arbejdsgruppe med økonomiske eksperter og ministerrepræsentanter til opgave at vurdere spørgsmålet om kompensation til virksomheder, der måtte blive ramt af tiltagene. Mere præcist skulle arbejdsgruppen:

udarbejde principper for kompensation, som vil kunne tilgodese berørte virksomheder, lønmodtagere samt kultur- og fritidslivet i tilfælde af smittereducerende foranstaltninger, og som samtidig mindsker risikoen for, at samfundsøkonomien fastlåses og andre utilsigtede skadevirkninger.

Rapporten kan læses i sin fulde længde her. Udkast hjælpepakker ved nye epidemier – med highlights

Arbejdsgruppen har således skulle udarbejde nogle principper – ”et overordnet sæt retningslinjer” – som grundlag for konkrete, fremtidige tiltag i praksis.

Retskravet er væk

Det er her vigtigt at fastslå, at hvis der skulle være tale om ekspropriation, så er dette udkast, dvs. ”hjælpepakker”, ikke relevant.

”Reelt går vi fra, at der i over 100 år har været et retskrav på kompensation, der beskytter virksomhederne mod indgreb fra staten, til at retskravet bliver fjernet med et pennestrøg”, siger Mia Amalie Holstein.

I arbejdsgruppens udkast fra 30. december 2021 skrives det, at gruppen forstår epidemier som:

sjældne, enkeltstående og svært forudsigelige stød, og ikke som gentagne hændelser med en grad af fælleskarakterer, hvor der snarere er tale om en ændret normaltilstand for samfundet og økonomien.

Når de i det politisk nedsatte Epidemiudvalg vurderer, at en sygdom er samfundskritisk – efter indstilling fra den politisk nedsatte Epidemikommission – udløses de mange muligheder for smittereducerende tiltag. ”Hjælpepakker” kan så muligvis vedtages i Epidemikommissionen.

Men der kan ikke – med arbejdsgruppens ord – entydigt eller udtømmende redegøres for hvilke sygdomme, der vil kunne kategoriseres som samfundskritiske.

Epidemikommisionen kan endda vurdere, at noget er farligt, fordi det ad omveje kan have negative skadevirkninger for samfundet.

Derfor går arbejdsgruppen til at kalde aktiveringen af samfundskritik sygdom for ”sundhedskriser”.

Spar op eller gå konkurs

Det vil således være politisk bestemt – som det også her har været de seneste to år – hvornår vi har en sundhedskrise, der medfører restriktioner, og om en virksomhed, der bliver ramt, kan modtage kompensation.

Arbejdsgruppen understreger videre, at man kan diskutere, om smittereducerende tiltag altid skal følges af hjælpepakker, hvis man nærmer sig en situation, hvor sundhedskriser er mere hyppige og dermed i højere grad er en del af ’normalen’.

Det vurderes, at såkaldte ”chok”, som en sundhedskrise med tilhørende restriktioner, i en ”Ny Normal” ikke længere er ukendte og uventede.

Virksomheder skal i stedet tilpasse deres forretningsmodel til at håndtere perioder med restriktioner. De må sikre sig et vist kapitalgrundlag for at forblive ”rentable og levedygtige” – ellers må de gå konkurs.

Det bliver dermed et af ”vilkårene på markedet” – og et forretningsmæssigt konkurrenceparameter – at have forskanset sig med likviditet, når en ny ”sundhedskrise” finder sted i den Nye Normal.

Usundt for virksomheder

Mia Amalie Holstein vurderer, at kommende regeringer vil hjælpe virksomhederne under nye epidemier, da det holder hånden under økonomien, men tiderne kan ændre sig, og dét er farligt for virksomhederne:

”Det er grundlæggende usundt, at virksomhederne ikke længere har et retskrav, som forpligter den til enhver tid siddende regering på, at virksomhederne skal kompenseres, når staten f.eks. lukker dem ned i tilfælde af en epidemi.”

Hvad kan virksomhederne gøre, hvis de ikke synes, at de smittereducerende tiltag er proportionelle?

Ifølge Mia Amalie Holstein kan de i det nuværende billede ikke gøre så meget:

”Domstolene påkender ikke spørgsmål om, hvorvidt et tiltag er påkrævet af almenvellet. Så man kan ikke gå til domstolene med det. Det er alene op til lovgivere at vurdere det spørgsmål, og det er et problem for virksomheder. For i hvilken grad har regeringen kunne tage de rette valg om, hvad der bør lukke ned, og hvad der ikke bør? Og hvori ligger virksomhedernes mulighed for at klage over de valg, der blev truffet?”

Coronapas en ny normal

I arbejdsgruppens udkast om ”hjælpepakker” er det en forudsætning for kompensation at overveje om restriktionerne påvirker virksomheders aktiviteter væsentligt.

De nævner f.eks. mundbind og krav om coronapas som eksempler på noget, der ikke nødvendigvis vil påvirke virksomheders aktiviteter væsentligt.

Mundbind, coronapas osv. betragtes derimod som en form for ’new normal’, hvorfor det må forventes, at virksomheder, institutioner og selvstændige mv. tilpasser sig, og dermed ikke vil have brug for hjælpepakker.

Arbejdsgruppens rapport indgår i forhandlingerne, der påbegyndes i midten af januar 2022, om fremtidigt mulige hjælpepakker til erhvervslivet under en sundhedskrise.

Del artiklen

dissensMEDIA i , , | Nøgleord , , ,

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Dagens overblik

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør   Dagens overblik Her får du et hurtigt overblik over dagens vigtige nyheder fra ind- og udland så du nemt kan holde dig opdateret. Mandag den 5. juni 2023 Revser minister: – Lugter af magtfuldkommenhed. LINK What can the US Senate teach us about the dangers and common injuries of the …

Dagens overblik Læs mere »

Skal børn vaccineres i daginstitutioner mod influenza, mens forældrene er på arbejde?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Skal børn vaccineres i daginstitutioner mod influenza, mens forældrene er på arbejde? Vaccineforskeren, Jens Lundgren, har foreslået, at der indføres kvikvaccinering med næsespray mod influenza i børnehaver og vuggestuer, mens forældrene er på arbejde. Forslaget bakkes op af Camilla Foged, professor i vaccinedesign, Københavns universitet. Når så fine eksperter højt på …

Skal børn vaccineres i daginstitutioner mod influenza, mens forældrene er på arbejde? Læs mere »

Filosofisk Fredag #03 – Sprog og Narrativer

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #03 – Sprog og Narrativer   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om sprog …

Filosofisk Fredag #03 – Sprog og Narrativer Læs mere »

Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om det …

Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske Læs mere »

Den globale klima deklaration

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Den globale klima deklaration Et globalt netværk af mere end 1500 forskere og faguddannede står bag dette presserende budskab. Klimaforskning bør være mindre politisk, og klimapolitik mere videnskabelig. Forskerne bør være åbne omkring usikkerhederne og overdrivelserne i deres forudsigelse af global opvarmning, og politikerne bør se uhildet på de reelle omkostninger …

Den globale klima deklaration Læs mere »

Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering   Velkommen til premieren på Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om selvkultivering. …

Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering Læs mere »

Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport. IPCC ignorerer afgørende fagfællebedømt litteratur, der viser, at normaliserede katastrofe-tab er faldet siden 1990 og at menneskelig dødelighed på grund af ekstremt vejr er faldet med over 95% siden 1920. IPCC drager de modsatte konklusioner uden anden dokumentation end én håndplukket …

Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport Læs mere »

Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne Peter Gøtzsche kan ikke får publiceret sin systematiske gennemgang af “alvorlige skader ved Covid-19-vaccinen”. “Det er meget svært at publicere noget om COVID-19-vaccinerne, der går imod den officielle fortælling”, siger Peter Gøtzsche  Udgivet den 13. maj 2023 af dissensMEDIA & FBF medlem Peter Gøtzsche er top …

Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne Læs mere »

Internationalt COVID-topmøde III i Europa-Parlamentet

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Internationalt COVID-topmøde III – Vidneudsagn i Europa Parlamentet den 3. maj 2023 Fire medlemmer af Europa-Parlamentet samt blandt andre Dr. Robert Malone har stædigt holdt fast i retten til at være kritisk overfor den håndtering af covid, som de har set foretaget overalt i Europa og resten af verden. Det har …

Internationalt COVID-topmøde III i Europa-Parlamentet Læs mere »