Loven beskytter medicinalfirmaerne, men beskytter den også borgerne?

FBF SKABELON

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Loven beskytter medicinalfirmaerne, men beskytter den også borgerne?

Den britiske regering har lavet en særlig lov der giver Pfizer fuld immunitet og beskyttelse for retsforfølgelse i tilfælde af vaccineskader. Hvorfor har Pfizer behov for en sådan beskyttelse nu når de siger at vaccinerne skulle være sikre? Der er noget der ikke hænger sammen, – herunder at politikerne fortæller at vaccinerne er sikre!

Udgivet 31 Juli 2021
af dissensMedia

Den britiske regering har givet Pfizer en plads under sine beskyttende vinger ved at tildele firmaet immunitet imod retsforfølgelse i forbindelse med evt. skader forårsaget af deres Covid-19 vaccine.

Man skulle ellers tro, at den højeste prioritet for enhver regering var at beskytte sine borgere, ikke beskytte medicinalfirmaerne. Er det ikke lige præcis det formål, en regering er sat i verden for at tjene?

Vil den danske regering tildele samme beskyttelse?

Hvorfor er der overhovedet behov for juridisk beskyttelse, hvis vaccinen er “sikker”?

Og hvorfor vil chefen for Pfizer i England ikke forklare, hvorfor firmaet har brug for juridisk beskyttelse?

 

Tjener regeringen befolkningen eller medicinalfirmaerne?

 

I den britiske avis Independent kan man læse, at den britiske regering har tildelt Pfizer immunitet imod retsforfølgelse i tilfælde af, at deres Covid-19 vaccine forårsager alvorlige bivirkninger, der medfører skader på de personer, som bliver vaccineret.

Independent skriver, “Ministers have also changed the law in recent weeks to give new protections to companies such as Pfizer, giving them immunity from being sued by patients in the event of any complications.”

Det betyder, at det er borgerne, som løber alle risici.

På et pressemøde blev den administrerende Direktør for Pfizer’s britiske gren, Ben Osborn, spurgt ind til, hvorfor firmaet har brug for beskyttelse imod at blive sagsøgt for erstatning, men han nægtede at svare og sagde i stedet, at firmaet ikke var interesseret i at afsløre nogle omkring aftalen med den britiske regering:

We’re not actually disclosing any of the details around any of the aspects of that agreement and specifically around the liability clauses.”

Ben Osborn fortalte, at man stadig arbejder på fuldendelsen af resultaterne for de kliniske tests. Det betyder, at Pfizer altså er blevet tildelt juridisk beskyttelse mod søgsmål inden de overhovedet har offentliggjort deres data.

Den britiske regering og dens skatteborgere sidder tilbage med regningen

I stedet for, at medicinalfirmaet betaler for den evt. skade, det har forvoldt, så vil disse skader blive behandlet af Englands Vaccine Damage Payments Act, der blev indført i 1979.

Alene det faktum, at en lov er på plads, der specifikt tager sig af sager, hvor personer er blevet alvorligt skadet af vacciner, lader til at være et stærkt modargument til det stædige narrativ om, at vacciner er sikre.

Da direktør for Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, omtalte muligheden for bivirkninger i forbindelse med en Covid-19 vaccine på pressemødet 26. november 2020, nævnte han uskyldige ting som rødme på injektionsstedet og feber. Men det er ikke den slags bivirkninger, Englands Vaccine Damage Payments Act er etableret for at håndtere. Vaccine Damage Payments Act appliceres specifikt på personer, som har fået et “alvorligt handikap” som følge af en vaccine. Dét giver anledning til bekymring for, hvilke alvorlige bivirkninger verdens befolkning måske kommer til at lide under.

Har du nogenisnde hørt om USA’s PREP Act?

I USA nyder medicinalfirmaerne en lignende beskyttelse takket være en lov, der specifikt dækker over epidemier og andre situationer, der omhandler folkesundheden. Loven har navnet PREP Act, der står for Public Readiness and Emergency Preparedness Act. Den blev vedtaget i 2005 og den 4. februar 2020 blev Covid-19 dækket af denne lov.

Loven er specifikt oprettet for at give immunitet imod retsforfølgelse til enhvert produkt, ethvert firma og enhver organisation, der er “relateret” til indsatsen mod Covid-19 — dvs. stort set hvad som helst:

The Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act) authorizes the Secretary of Health and Human Services (the Secretary) to issue a Declaration to provide liability immunity to certain individuals and entities (Covered Persons) against any claim of loss caused by, arising out of, relating to, or resulting from the manufacture, distribution, administration, or use of medical countermeasures (Covered Countermeasures), except for claims involving “willful misconduct” as defined in the PREP Act.”

Det betyder, at alle de medicinalfirmaer, som løber om kap med hinanden for at kunne sælge deres Covid-19 vacciner, bliver fritaget enhver form for ansvar, hvis deres vacciner forvolder skade.

Den eneste mulighed, en skadet person har for at få retfærdighed er, hvis vedkommende kan bevise, at der er tale om “willful misconduct”; dvs. personen skal bevise, at medicinalfirmaet havde en bevidst intention om at skade folk med sin vaccine. Den form for krav til bevisførelse svarer til at kræve, at personen skal være i stand til at læse andre folks tanker — det er et krav, der er meget tæt på at være umuligt.

Taler regeringerne med to tunger?

Hvordan hænger denne juridiske beskyttelse sammen med regeringernes garanti til befolkningen om, at selv om Covid-19 vaccinerne knap nok har været under udvikling i ét år, så er sikkerheden i orden?

Som direktør for Lægemiddelstyrrelsen i Danmark, Thomas Senderovitz, sagde på pressemødet 26. november, så har de kommende Covid-19 vacciner ikke kunnet blive testet i to år, så vi ved ikke, hvilke bivirkninger, der kan opstå efter lang tid. Der er derfor absolut intet videnskabeligt grundlag for at give borgere nogen som helst garanti, hvad angår sikkerhed. Alligevel er det præcis denne garanti, vi hører igen og igen. Men så virker det mildest talt selvmodsigende at sørge for, at medicinalfirmaet ikke er forpligtet til at betale erstatninger til patienter.

Hvis Pfizers Covid-19 vaccine virkelig er så sikker, som sundhedsmyndighederne i Danmark og andre lande bliver ved med at forsikre befolkningerne om, hvorfor er det så nødvendigt at beskytte medicinalfirmaet imod at blive sagsøgt?

Hvis Pfizer, sundhedsmyndighederne og regeringerne oprigtigt tror på, at vaccinen er sikker, så ville de vel ikke føle noget behov for at beskytte dem på den her måde?

Vi er gentagne gange blevet forsikret om, at den videnskabelige proces er bevaret på trods af, at vaccinen bliver rullet ud så hurtigt.

Direktøren for USA’s National Institute of Allergies and Infectious Diseases, Anthony Fauci, har personligt understreget, at man ikke er gået på kompromis med sikkerheden, selv om Pfizer s Covid-19 vaccine allerede er klar.

I Danmark er vi blevet garanteret, at ingen, hverken medicinalfirmaerne eller de agenturer, der står for godkendelsen af vaccinerne (som EMA), er gået på kompromis med sikkerhed eller kvalitet. På pressemødet 26. november sagde Thomas Senderovitsz nemlig disse ord:

Lad mig gøre én ting klart: der er ingen af de her dygtige folk, som går på kompromis med grundigheden af det her materiale. Vi kan ikke tillade, at vi overser potentielle problemer med en vaccines kvalitet…”

Men hvorfor bliver Pfizer så beskyttet på denne måde?

Når den engelske regering med en sådan lov der danner en beskyttende ring om medicinalfirmaet, så giver det indtrykket af, at der er en forventning om, at der vil komme til at være personer, som biver ramt af alvorlige bivirkninger og skader — så hvorfor bliver befolkningerne ikke informeret om dette?

Enhver person og enhver regering bør spørge sig selv, om det overhovedet er retfærdigt over for de mennesker, som måske rammes af alvorlige bivirkninger, der er direkte forårsaget af en Covid-19 vaccine, at de ikke har juridisk mulighed for at drage den ansvarlige til ansvar og søge erstatning hos dem.

Den, som ikke lærer af historien, er dømt til at gentage den

Da WHO 11. juni 2009 erklærede H1N1 for en ‘pandemi’ udløste det ligesom ved Covid-19 en massiv efterspørgsel på en vaccine.

Det var medicinalfirmaet GlaxoSmithKline (GSK), som producerede vaccinen Pandemrix, der skulle beskytte verdens befolkninger mod H1N1. Også dengang blev befolkninger forsikret, at vaccinen var sikker.

Men 3 år senere, i 2012, meddelte Det Teknologiske Mediehus, at tal fra European Centre for Disease Prevention and Control viste, at en hel del børn og voksne fra Finland og Sverige havde udviklet den alvorlige neurologiske lidelse, narkolepsi, som følge af Pandemrix vaccinen.

Oveni det konkluderede European Centre for Disease Prevention and Control, at vaccinationen mod H1N1 slet ikke reddede liv, på trods af, at befolkninger netop blev opfordret til at blive vaccineret, fordi det ville redde liv.

Som konsekvens bruges Pandemrix vaccinen ikke længere i Danmark og i resten af EU er det ikke tilladt at give den til unge under 20 år.

Her er det værd at nævne, at GlaxoSmithKline (sammen med Sanofi) er ét af de fem medicinalfirmaer, som Danmark har indgået vaccine-forhåndskøbsaftaler med igennem EU. Det er bekymrende, at et firma, hvis produkt har forvoldt så stor skade, bliver givet endnu en chance.

Nothing to lose

Ikke nok med, at den britiske regering (og muligvis følger Danmark trop) holder hånden over medicinalfirmaerne ved at beskytte dem mod retsforfølgelse, de er ovenikøbet med til at hjælpe dem med at garantere, at de ikke kommer til at mange kunder.

I Danmark, resten af Europa og i USA er der ikke blevet lagt skjul på, at hvis folk ønsker at vende tilbage til en nogenlunde normal hverdag uden restriktioner, hvor de kan komme tilbage til arbejdspladsen, komme til koncerter og nyde andre aktiviteter, så er det nødvendigt at blive vaccineret mod Covid-19, fordi vaccinen kommer til at blive selve betingelsen for en åbning af samfundene.

 

Ydermere, den 24. november 2020 annoncerede World Economic Forum i samarbejde med The Commons Project Foundation , at Airport Council International (ACI) World, som repræsenterer næsten 2000 lufthavne verden over, vil begynde at udrulle ‘CommonPass’ til deres passagerer i December. CommonPass er en digital helbreds-app, hvor den rejsende kan dokumentere, at han/hun har et negativt PCR-testresultat, hvilket giver vedkommende tilladelse til at rejse og der er planer om, at app’en vil blive udvidet til også at påvise den rejsendes vaccinations-status.

Den britiske og amerikanske regering har ganske enkelt skabt den perfekte forretningsmodel for medicinalfirmaerne: de har foræret dem et garanteret marked og garanteret profit, der ikke involverer nogle risici på, et sølvfad.

Konsekvensen af denne form for beskyttelse er, at samtidig med, at Pfizer (og måske de øvrige medicinalfirmaer involveret i produktion af Covid-19 vaccine) er garanteret profit gennem deres vaccine, fordi flere lande overvejer enten at gøre det til et lovkrav, at borgere bliver vaccineret eller at begrænse bevægelsesfriheden for dem, som ikke ønsker at blive vaccineret, så har de absolut intet at tabe, hvis nogle mennesker bliver skadet eller mister livet pga. vaccinen. Der er ingen konsekvenser, ingen straf for Pfizer — de eneste, som kommer til at betale prisen, er de mennesker, som modtager vaccinen.

Hvor er det moralske ansvar?

Det er uansvarligt og moralsk uforsvarligt at opfordre folk til at blive vaccineret, appellere til folks ansvarsfølelse og påminde dem om deres forpligtelse over for de svage i samfundet ved opfordre folk til at lade sig vaccinere for de svages skyld UDEN data for langtidsbivirkninger, mens der samtidig sørges for, at dem, som producerer vaccinen, ikke kan drages til ansvar, hvis man bliver skadet af deres produkt.

Ligesom ethvert menneske, som kommer til at skade et andet menneske, må tage ansvaret og bære konsekvenserne for at have påført den skade, uanset om det sker ved en fejl eller med vilje, så er det mindste man som borger kan bede om vel, at også medicinalfirmaerne må bære ansvaret og tage konsekvenserne, hvis deres produkt ender med at skade mennesker.

Hvis det var muligt at sagsøge et medicinalfirma, når man bliver skadet af deres vaccine, så er det med til at lægge et pres på de firmaer til at gøre deres ypperste mht sikring af sikkerhed. Det giver dem incitament til ikke at tage let på bivirkninger. Jeg frygter, at hvis de ved, at de er beskyttet mod søgsmål, så kan det medvirke til, at de måske ikke er lige så bekymrede for, hvilke bivirkninger, deres produkt medfører, fordi det ikke har nogle konsekvenser for dem.

Hvis andre begynder at spørge ind til dette, vil sundhedsmyndighedernes argument for, hvorfor denne beskyttelse er nødvendig sandsynligvis være, at firmaerne ikke har haft tid til at indsamle data for bivirkninger på lang sigt og at det derfor vil være uretfærdigt at lade dem bøde for noget, de ikke har haft mulighed for at undersøge, nu hvor vi jo angiveligt befinder os i en nødsituation. Men i så fald så bør den danske regering og sundhedsmyndighederne ophøre med at forsikre danskerne om vaccinens sikkerhed, hvis de gerne vil undgå at give indtrykket af at tale med to tunger.

__________________________
>>Tilbage til artikel oversigten<<

__________________________
>>Hvad gør dissensMEDIA? <<
__________________________

>> FBF’s forside <<

 

 

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Dagens overblik

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Dagens overblik Her får du et hurtigt overblik over dagens vigtige nyheder fra ind- og udland så du nemt kan holde dig opdateret. Fredag den 15. september 2023 Juraprofessor: Vaccinepatienter har grund til at sagsøge staten LINK …

Dagens overblik Læs mere »

Nürnbergkoden

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nürnbergkoden Denne artikel er en påmindelse om, at intet menneske nogensinde kan kræve en anden at tage en test, bære en maske eller få en injektion, uden at det ville krænke deres ukrænkelige menneskerettigheder. De kan kun …

Nürnbergkoden Læs mere »

WEF Cyber Pandemi?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Vidste du, at WEF for 2 år siden lagde en video ud, der “advarede” os om muligheden for en CYBER PANDEMI?   Udgivet den 13. september 2023 Af dissensMEDIA Det følgende er en oversættelse af et Twitter …

WEF Cyber Pandemi? Læs mere »

Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til …

Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning Læs mere »

Where are the vikings of Denmark

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email Dr. McCullough is the most published cardiologists in history, with over 1,000 publications and 660 citations in the National Library of Medicine. Every day, Dr. McCullough advocates for medical freedom using scientific data and analysis. In this interview from August …

Where are the vikings of Denmark Læs mere »

A deeper dive into COVID-19 treatments and the doctors who are marginalized for speaking out about them

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email Dr. Pierre Kory is a pulmonary and Critical Care Specialist, Teacher, Researcher and Co-Developer of effective, evidence and expertise-based COVID Treatment protocols, including Ivermectin. Dr. Pierre Kory is also Co-Founder and medical director of Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FCCCA) …

A deeper dive into COVID-19 treatments and the doctors who are marginalized for speaking out about them Læs mere »

Filosofisk Fredag #14 – magtens skjulte greb om rettigheder

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #14 – Magtens skjulte greb om rettigheder   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse …

Filosofisk Fredag #14 – magtens skjulte greb om rettigheder Læs mere »

Bill Gates’ finansiering vækker spørgsmål midt i stigning i tægebårne allergitilfælde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Bill Gates finansierede forskning i genetisk modificerede kreaturtæger – Nu har 450.000 amerikanere rødt kød allergier på grund af ‘Alpha-Gal Syndrom’ forårsaget af tægebid.  Mens tilfælde af allergiske reaktioner forårsaget af tægebårne sygdomme, herunder det berygtede alpha-gal-syndrom …

Bill Gates’ finansiering vækker spørgsmål midt i stigning i tægebårne allergitilfælde Læs mere »

Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig Frihed og rettigheder bliver ofte ignoreret af økonomiprofessionen. Det er desværre også værd at bemærke, at økonomer ofte virker uinteresserede i spørgsmål om frihed og rettigheder. Faktisk …

Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig Læs mere »