da Dansk

Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

biologisk våben

“Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale”

Hvorfor ændrer sundhedsministeren en bekendtgørelse til en bemyndigelseslov fra 2008 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale? Vi har ikke svarene. Men vi har spørgsmålene!

Udgivet den 25. marts 2022
Af Malue Montclairre, Formand for FBF

Jura er et tungt område at skulle forholde sig til og forstå. Det gør dog ikke jura mindre vigtigt, tværtimod. Denne artikel er udspecificeret i forsøget på, at vi alle har en chance for at få hovedet omkring en ændring, som en af juristerne i Juridisk Team i FBF har læst dags dato. Ændringerne bringer nogle spørgsmål med sig, som er skræmmende at stille, og svarene på spørgsmålene er potentielt endnu mere skræmmende at høre. Derfor er det følgende vigtigt at forstå.

Dags dato er på Retsinfo offentliggjort følgende bekendtgørelse: “Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale“.

Bekendtgørelsen bygger på en lov af 2008: “Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale“. Loven er en bemyndigelseslov som betyder, at den til enhver tid siddende minister på området som loven er udstedt af, kan ændre de dertilhørende bekendtgørelser uden Folketingets indblanding, vidende eller afstemning. Magnus Heunicke har altså fået hvad der i store træk vil svare til en blankocheck. 

Formålsbestemmelsen i loven fra 2008 er følgende:

§ 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om besiddelse, fremstilling, anvendelse, opbevaring, køb, salg og anden form for overdragelse, distribution, transport og bortskaffelse af biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er omfattet af eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker.

I bekendtgørelsen offentliggjort dags dato, er et tilhørende bilag (beskrevet og opstillet i bekendtgørelsen som bilag 1). Bilag 1, punkt 1 a, vedrører biologiske stoffer. Her er opstillet 42 forskellige stoffer kaldes “Humane patogener, zoonotiske stoffer og toksiner”, og listen indeholder blandt andet Ebola, Marburg og Sars-relateret Coronavirus.

Bilag 1, punkt 1 c er opstillet en liste med 20 punkter som kaldes Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer“. På denne liste optræder blandt andet salmonella og Shigella dysenteriae. Sidst nævnte kan i svære tilfælde forårsage dysenteri. 

Videre i bilag 1, punkt 1 d er opstillet en liste med 18 punkter over det som kaldes “Toksiner og underenheder af disse toksiner” Her finder vi blandt andet koleratoksin (kolera!!) og ricin. Ricin er så kraftig en gift, at der ikke skal mere en mængde svarende til et saltkorn, for at slå et menneske ihjel.! Ricin står øverst på top 10-listen over de dødeligste giftstoffer i verden!

Kan du rumme det, så læs noterne som er opstillet videre i bilaget.

Nederst side 4 er beskrevet emner om “Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer” og der er efterfølgende en note nr.3 som beskriver følgende:

Note 3:
Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de mikroorganismer, der er specificeret under pkt. a – c og e i ovenstående liste over biologiske stoffer, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede mikroorganisme, og som:

a. I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed; eller
b. Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers sundhed.

På side 5 i bilaget finder vi punkt 2 som omhandler “fremføringsmidler” og det er beskrevet som følgende:
“Fremføringsmidler Spray- eller tågesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, fartøjer, der er lettere end luften eller ubemandede luftfartøjer, samt specielt konstruerede komponenter hertil”

Lad os nu gå tilbage til formålsbestemmelsen for selve loven, som denne bekendtgørelse bygger på. Her står:

§ 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om besiddelse, fremstilling, anven­delse, opbevaring, køb, salg og anden form for overdragelse, distribution, transport og bortskaffelse af biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er omfattet af eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker.

Vi har ikke svarene. Men vi har spørgsmålene! Og de er følgende:

 • Hvorfor ændre man en bekendtgørelse med en bilagsliste, som hviler på en lov der er 14 år gammel, lige nu? (Venligst vær opmærksom på at folketinget for længst har glemt denne lov som den til enhver tid siddende minister i 2018 fik bemyndigelse til at ændre bekendtgørelserne som vedrører denne lov).
 • Besidder Den Danske Stat biologiske stoffer som beskrevet på bilagslisten, som kan fremstilles, opbevares og anvendes til salg og/eller anden form for overdragelse, distribution og transport?
 • Er Den Danske Stat dags dato i stand til at benytte biologiske stoffer som beskrevet på bilagslisten, til at sprede disse via fremføringsmidler og relateret materiale, som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker?
 • Skal formålsbestemmelsen for loven beskrivende om “eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker”, forståes således at Danmark allerede er våbenproducerende af biologisk våben?
 • Hvad skyldes behovet for at beskrive luftbårne fremdrivningssystemer?
 • Hvorfor ligger en lov om biologisk våben, under sundhedsministeriet og ikke under forskningsministeriet eller forsvarsministeriet?
 • Hvorfor er biologiske våben ikke forbudt!
 • Hvorfor er det håndtering af biologiske stoffer på bilagslisten, i enhver henseende, ikke forbudt?

Det er alle kritiske og skræmmende spørgsmål overhovedet at tænke på at stille!
Men endnu mere kritisk og skræmmende er det faktisk, at vi er mange borgere på ingen måde føler os trygge ved, at ledelsen af dette land, Vores Hjem, har styr på det her eller vil give os svar på vores spørgsmål.

Så er det godt med netværk! For mens jeg har skrevet denne artikel, har en af mine kolleger meddelt at han har kontakt med en mikrobiolog, som forhåbentlig kan gøres os klogere på, hvad det hele er.

Pas på dig selv!

Del artiklen

dissensMEDIA i | Nøgleord , , ,

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

1 kommentar til “Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale”

 1. Ivan Brødbæk

  De spørgsmål du beskriver har vi da krav på at få besvaret af regeringen, det er sku da livsfarlige stoffer – puha – kommer de stoffer i de forkerte hænder, det er ikke til at holde ud at tænke på…….

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner, der stadigvæk lanceres i hast rundt om i verden   I dette interview med Megan Redshaw fra TrialSite News prøver Hedley Rees at forklare det umulige, i at udvikle et lægemiddel ved hjælp af mRNA-teknologi, på 9 måneder, som aldrig før er forsøgt. Udgivet den 16 2022 …

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner Læs mere »

Den chokerende sandhed fra EMA om Pfizer vaccinen

Den chokerende sandhed fra EMA om Pfizer vaccinen Vi har ved hjælp af en aktindsigt / FOI-anmodning (Freedom Of Information)  fået data om bivirkninger vedrørende Pfizer Covid-19-vaccinen fra EMA. (European medical agency) . Resultaterne omfatter alle behandlede bivirkninger for alle EU-lande. Udgivet d. 11 maj 2022 af Max Schmeling, Mr. T og Mr. M   …

Den chokerende sandhed fra EMA om Pfizer vaccinen Læs mere »

Lighederne mellem FN’s propaganda om “global opvarmning” og COVID-19 er forbløffende

Lighederne mellem FN’s propaganda om “global opvarmning” og COVID-19 er forbløffende. De er begge trojanske heste hvis mål er at nedbryde vores samfund og skabe et globalt teknokrati Klimaændringer/ global opvarmning (GW) og en sæsonbestemt luftvejssygdom (C19) bruges begge som våben på en bemærkelsesværdigt lignende måde for at fremme frygt og politiske reaktioner, der belejligt …

Lighederne mellem FN’s propaganda om “global opvarmning” og COVID-19 er forbløffende Læs mere »

Supplerende information om Ukraine

Supplerende information om Ukraine fra 1990 til 2022 For at belyse situationen i Ukraine ud fra forskellige perspektiver, udgives her en kort artikel vedrørende emnet. Som eksempel kan du blive klogere på hvilke 2 lande, der i FN-regi den 16. december 2021, stemte imod forslaget om at “Bekæmpe glorificeringen af Nazisme, Neo-nazisme mv.” Det var …

Supplerende information om Ukraine Læs mere »

Pfizer i årsrapport: Effektivitet eller sikkerhed kan muligvis ikke påvises

Pfizer skriver i deres årsrapport: “Effektivitet eller sikkerhed kan muligvis ikke påvises af deres COVID-19 vacciner Biontech som sammen med Pfizer har udviklet deres comirnaty mRNA “vaccine” skriver i deres årsregnsskab som er indgivet af revisionsfirmaet Ernst & Young den 30. marts 2022 til Security and Exchange Commission (SEC)   “Vi er muligvis ikke i …

Pfizer i årsrapport: Effektivitet eller sikkerhed kan muligvis ikke påvises Læs mere »

Hvad sker der på rejsefronten? Aktuelle rejse restriktioner lige nu.

Hvad sker der på rejsefronten? Sverige, Norge og Storbritannien har afskaffet restriktionerne over for tilrejsende, mens de fleste andre lande i Europa har stadig mange restriktioner i forbindelse med indrejse. USA topper med meget strenge regler ved indrejse, hvilket jeg kommer ind på til allersidst. Vi gør opmærksom på at nye regler eller lempelser af …

Hvad sker der på rejsefronten? Aktuelle rejse restriktioner lige nu. Læs mere »

Året er 2022 og overdødeligheden fortsætter

Året er 2022 og overdødeligheden fortsætter   Elefanten står stadig over i hjørnet og ingen vil tale med den… I denne artikel kigger vi nærmer på overdødeligheden vi har oplevet det seneste år. Udgivet den 15. april 2022 Af Stig V Andersen   For at forstå overdødelighed, bliver vi nødt til at se nærmere på, …

Året er 2022 og overdødeligheden fortsætter Læs mere »

Hvad er det egentlig vi skal stemme om den 1. juni?

Hvad er det egentlig vi skal stemme om den 1. juni? Debatten i Danmark har indtil videre ikke handlet om meget andet end udformningen af stemmesedlens ordlyd. Regeringen ønsker på det kraftigste, at danskerne stemmer for en afvikling af forsvarsforbeholdet.  Lektor ved Aarhus Universitet, Rasmus Brun Pedersen, der forsker i EU og dansk udenrigspolitik kalder …

Hvad er det egentlig vi skal stemme om den 1. juni? Læs mere »

Politianmeld vaccineskader ved Fyns Politi

Mette Frederiksen og regeringen er politianmeldt for forbrydelser mod Menneskeheden / Folkedrab i forbindelse med udrulning af “vaccinerne” Det er nu oprettet en sag ved Fyns Politi, journal nr. 2300-83969-00133-22, og vidner / “vaccineskadede” henvender sig løbende. Hvis du selv har taget skade af covid-19-vaccinen, eller hvis du kender nogen, der har, eller som måske …

Politianmeld vaccineskader ved Fyns Politi Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg