Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

biologisk våben

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

“Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale”

Hvorfor ændrer sundhedsministeren en bekendtgørelse til en bemyndigelseslov fra 2008 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale? Vi har ikke svarene. Men vi har spørgsmålene!

Udgivet den 25. marts 2022
Af Malue Montclairre, Formand for FBF

Jura er et tungt område at skulle forholde sig til og forstå. Det gør dog ikke jura mindre vigtigt, tværtimod. Denne artikel er udspecificeret i forsøget på, at vi alle har en chance for at få hovedet omkring en ændring, som en af juristerne i Juridisk Team i FBF har læst dags dato. Ændringerne bringer nogle spørgsmål med sig, som er skræmmende at stille, og svarene på spørgsmålene er potentielt endnu mere skræmmende at høre. Derfor er det følgende vigtigt at forstå.

Dags dato er på Retsinfo offentliggjort følgende bekendtgørelse: “Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale“.

Bekendtgørelsen bygger på en lov af 2008: “Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale“. Loven er en bemyndigelseslov som betyder, at den til enhver tid siddende minister på området som loven er udstedt af, kan ændre de dertilhørende bekendtgørelser uden Folketingets indblanding, vidende eller afstemning. Magnus Heunicke har altså fået hvad der i store træk vil svare til en blankocheck. 

Formålsbestemmelsen i loven fra 2008 er følgende:

§ 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om besiddelse, fremstilling, anvendelse, opbevaring, køb, salg og anden form for overdragelse, distribution, transport og bortskaffelse af biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er omfattet af eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker.

I bekendtgørelsen offentliggjort dags dato, er et tilhørende bilag (beskrevet og opstillet i bekendtgørelsen som bilag 1). Bilag 1, punkt 1 a, vedrører biologiske stoffer. Her er opstillet 42 forskellige stoffer kaldes “Humane patogener, zoonotiske stoffer og toksiner”, og listen indeholder blandt andet Ebola, Marburg og Sars-relateret Coronavirus.

Bilag 1, punkt 1 c er opstillet en liste med 20 punkter som kaldes Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer“. På denne liste optræder blandt andet salmonella og Shigella dysenteriae. Sidst nævnte kan i svære tilfælde forårsage dysenteri. 

Videre i bilag 1, punkt 1 d er opstillet en liste med 18 punkter over det som kaldes “Toksiner og underenheder af disse toksiner” Her finder vi blandt andet koleratoksin (kolera!!) og ricin. Ricin er så kraftig en gift, at der ikke skal mere en mængde svarende til et saltkorn, for at slå et menneske ihjel.! Ricin står øverst på top 10-listen over de dødeligste giftstoffer i verden!

Kan du rumme det, så læs noterne som er opstillet videre i bilaget.

Nederst side 4 er beskrevet emner om “Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer” og der er efterfølgende en note nr.3 som beskriver følgende:

Note 3:
Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de mikroorganismer, der er specificeret under pkt. a – c og e i ovenstående liste over biologiske stoffer, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede mikroorganisme, og som:

a. I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed; eller
b. Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers sundhed.

På side 5 i bilaget finder vi punkt 2 som omhandler “fremføringsmidler” og det er beskrevet som følgende:
“Fremføringsmidler Spray- eller tågesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, fartøjer, der er lettere end luften eller ubemandede luftfartøjer, samt specielt konstruerede komponenter hertil”

Lad os nu gå tilbage til formålsbestemmelsen for selve loven, som denne bekendtgørelse bygger på. Her står:

§ 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om besiddelse, fremstilling, anven­delse, opbevaring, køb, salg og anden form for overdragelse, distribution, transport og bortskaffelse af biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er omfattet af eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker.

Vi har ikke svarene. Men vi har spørgsmålene! Og de er følgende:

 • Hvorfor ændre man en bekendtgørelse med en bilagsliste, som hviler på en lov der er 14 år gammel, lige nu? (Venligst vær opmærksom på at folketinget for længst har glemt denne lov som den til enhver tid siddende minister i 2018 fik bemyndigelse til at ændre bekendtgørelserne som vedrører denne lov).
 • Besidder Den Danske Stat biologiske stoffer som beskrevet på bilagslisten, som kan fremstilles, opbevares og anvendes til salg og/eller anden form for overdragelse, distribution og transport?
 • Er Den Danske Stat dags dato i stand til at benytte biologiske stoffer som beskrevet på bilagslisten, til at sprede disse via fremføringsmidler og relateret materiale, som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker?
 • Skal formålsbestemmelsen for loven beskrivende om “eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker”, forståes således at Danmark allerede er våbenproducerende af biologisk våben?
 • Hvad skyldes behovet for at beskrive luftbårne fremdrivningssystemer?
 • Hvorfor ligger en lov om biologisk våben, under sundhedsministeriet og ikke under forskningsministeriet eller forsvarsministeriet?
 • Hvorfor er biologiske våben ikke forbudt!
 • Hvorfor er det håndtering af biologiske stoffer på bilagslisten, i enhver henseende, ikke forbudt?

Det er alle kritiske og skræmmende spørgsmål overhovedet at tænke på at stille!
Men endnu mere kritisk og skræmmende er det faktisk, at vi er mange borgere på ingen måde føler os trygge ved, at ledelsen af dette land, Vores Hjem, har styr på det her eller vil give os svar på vores spørgsmål.

Så er det godt med netværk! For mens jeg har skrevet denne artikel, har en af mine kolleger meddelt at han har kontakt med en mikrobiolog, som forhåbentlig kan gøres os klogere på, hvad det hele er.

Pas på dig selv!

Del artiklen

dissensMEDIA i | Nøgleord , , ,

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

1 kommentar til “Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale”

 1. Ivan Brødbæk

  De spørgsmål du beskriver har vi da krav på at få besvaret af regeringen, det er sku da livsfarlige stoffer – puha – kommer de stoffer i de forkerte hænder, det er ikke til at holde ud at tænke på…….

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »