Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

biologisk våben

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

“Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale”

Hvorfor ændrer sundhedsministeren en bekendtgørelse til en bemyndigelseslov fra 2008 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale? Vi har ikke svarene. Men vi har spørgsmålene!

Udgivet den 25. marts 2022
Af Malue Montclairre, Formand for FBF

Jura er et tungt område at skulle forholde sig til og forstå. Det gør dog ikke jura mindre vigtigt, tværtimod. Denne artikel er udspecificeret i forsøget på, at vi alle har en chance for at få hovedet omkring en ændring, som en af juristerne i Juridisk Team i FBF har læst dags dato. Ændringerne bringer nogle spørgsmål med sig, som er skræmmende at stille, og svarene på spørgsmålene er potentielt endnu mere skræmmende at høre. Derfor er det følgende vigtigt at forstå.

Dags dato er på Retsinfo offentliggjort følgende bekendtgørelse: “Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale“.

Bekendtgørelsen bygger på en lov af 2008: “Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale“. Loven er en bemyndigelseslov som betyder, at den til enhver tid siddende minister på området som loven er udstedt af, kan ændre de dertilhørende bekendtgørelser uden Folketingets indblanding, vidende eller afstemning. Magnus Heunicke har altså fået hvad der i store træk vil svare til en blankocheck. 

Formålsbestemmelsen i loven fra 2008 er følgende:

§ 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om besiddelse, fremstilling, anvendelse, opbevaring, køb, salg og anden form for overdragelse, distribution, transport og bortskaffelse af biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er omfattet af eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker.

I bekendtgørelsen offentliggjort dags dato, er et tilhørende bilag (beskrevet og opstillet i bekendtgørelsen som bilag 1). Bilag 1, punkt 1 a, vedrører biologiske stoffer. Her er opstillet 42 forskellige stoffer kaldes “Humane patogener, zoonotiske stoffer og toksiner”, og listen indeholder blandt andet Ebola, Marburg og Sars-relateret Coronavirus.

Bilag 1, punkt 1 c er opstillet en liste med 20 punkter som kaldes Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer“. På denne liste optræder blandt andet salmonella og Shigella dysenteriae. Sidst nævnte kan i svære tilfælde forårsage dysenteri. 

Videre i bilag 1, punkt 1 d er opstillet en liste med 18 punkter over det som kaldes “Toksiner og underenheder af disse toksiner” Her finder vi blandt andet koleratoksin (kolera!!) og ricin. Ricin er så kraftig en gift, at der ikke skal mere en mængde svarende til et saltkorn, for at slå et menneske ihjel.! Ricin står øverst på top 10-listen over de dødeligste giftstoffer i verden!

Kan du rumme det, så læs noterne som er opstillet videre i bilaget.

Nederst side 4 er beskrevet emner om “Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer” og der er efterfølgende en note nr.3 som beskriver følgende:

Note 3:
Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de mikroorganismer, der er specificeret under pkt. a – c og e i ovenstående liste over biologiske stoffer, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede mikroorganisme, og som:

a. I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed; eller
b. Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers sundhed.

På side 5 i bilaget finder vi punkt 2 som omhandler “fremføringsmidler” og det er beskrevet som følgende:
“Fremføringsmidler Spray- eller tågesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, fartøjer, der er lettere end luften eller ubemandede luftfartøjer, samt specielt konstruerede komponenter hertil”

Lad os nu gå tilbage til formålsbestemmelsen for selve loven, som denne bekendtgørelse bygger på. Her står:

§ 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om besiddelse, fremstilling, anven­delse, opbevaring, køb, salg og anden form for overdragelse, distribution, transport og bortskaffelse af biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er omfattet af eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker.

Vi har ikke svarene. Men vi har spørgsmålene! Og de er følgende:

 • Hvorfor ændre man en bekendtgørelse med en bilagsliste, som hviler på en lov der er 14 år gammel, lige nu? (Venligst vær opmærksom på at folketinget for længst har glemt denne lov som den til enhver tid siddende minister i 2018 fik bemyndigelse til at ændre bekendtgørelserne som vedrører denne lov).
 • Besidder Den Danske Stat biologiske stoffer som beskrevet på bilagslisten, som kan fremstilles, opbevares og anvendes til salg og/eller anden form for overdragelse, distribution og transport?
 • Er Den Danske Stat dags dato i stand til at benytte biologiske stoffer som beskrevet på bilagslisten, til at sprede disse via fremføringsmidler og relateret materiale, som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker?
 • Skal formålsbestemmelsen for loven beskrivende om “eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker”, forståes således at Danmark allerede er våbenproducerende af biologisk våben?
 • Hvad skyldes behovet for at beskrive luftbårne fremdrivningssystemer?
 • Hvorfor ligger en lov om biologisk våben, under sundhedsministeriet og ikke under forskningsministeriet eller forsvarsministeriet?
 • Hvorfor er biologiske våben ikke forbudt!
 • Hvorfor er det håndtering af biologiske stoffer på bilagslisten, i enhver henseende, ikke forbudt?

Det er alle kritiske og skræmmende spørgsmål overhovedet at tænke på at stille!
Men endnu mere kritisk og skræmmende er det faktisk, at vi er mange borgere på ingen måde føler os trygge ved, at ledelsen af dette land, Vores Hjem, har styr på det her eller vil give os svar på vores spørgsmål.

Så er det godt med netværk! For mens jeg har skrevet denne artikel, har en af mine kolleger meddelt at han har kontakt med en mikrobiolog, som forhåbentlig kan gøres os klogere på, hvad det hele er.

Pas på dig selv!

Del artiklen

dissensMEDIA i | Nøgleord , , ,

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

1 kommentar til “Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale”

 1. Ivan Brødbæk

  De spørgsmål du beskriver har vi da krav på at få besvaret af regeringen, det er sku da livsfarlige stoffer – puha – kommer de stoffer i de forkerte hænder, det er ikke til at holde ud at tænke på…….

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus WHO har udstukket retningslinjer til medlemslandene med nye diagnosekoder, som detaljeret skal afdække om en person ikke eller kun er delvist vaccineret og hvorfor. Dette sker på trods af, at disse koder normalt kun bruges til sygdom eller skader. Koderne træder i kraft …

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus Læs mere »

Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine – tips til familierne Hvordan kommer vi videre efter Covid-19-krisen eller håndterer den nuværende konflikt i Ukraine? Mange enkeltpersoner og familier oplever, at de kæmper med vanskelige samtaler, stressede tider og et anstrengt mentalt helbred. Udgivet den 28. januar 2023 Af dissensMEDIA I …

Styrk den sunde samtale om Covid-19 og Ukraine Læs mere »

Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur   Trusted News Initiative er et partnerskab imellem verdens største nyhedsorganisationer, stiftet for at bekæmpe misinformation. Nu er de blevet sagsøgt for at undertrykke vigtige oplysninger af største, offentlige interesse, og for at boykotte konkurrencen inden for online-nyheder. Den 18. januar …

Children’s Health Defense sagsøger nyhedsorganisationer og sociale medier for censur Læs mere »

Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner Twitter manipulerede Covid-debatten ved at undertrykke oplysninger fra læger og eksperter i folkesundhed, som var i strid med den amerikanske regerings politik. Den 17. januar 2023 Udgivet på dissensMEDIA og skrevet af FBF medlem Det følgende er uddrag og gengivelse fra …

Twitter ansvarlig for manipulation af information om covid-19 og vacciner Læs mere »

Øget risiko for unge voksne efter Covid-19-vaccination

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør I denne rapport afdækker speciallæge den øgede risiko for vaccineskader hos unge voksne. Den tegner et dystert billede af de konsekvenser, der har været ved en ukritisk vaccineudrulning, som beror mere på kvantitet end kvalitet. Udgivet d.14. januar 2023 Af speciallæge Jeanne Rungby, i samarbejde med Frihedsbevægelsens Fællesråd og Aktive Borgere. Introduktion …

Øget risiko for unge voksne efter Covid-19-vaccination Læs mere »

Censur og overvågning på sociale medier

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Censur og overvågning på sociale medier De såkaldte ”Twitter filer” er en af de største skandaler i mands minde, og de vidner om den censur som kritiske profiler har oplevet de sidste snart 3 år. En af filerne dokumenterer, hvordan Twitter hjalp Pentagons med deres skjulte online PsyOp-kampagne. Til trods for …

Censur og overvågning på sociale medier Læs mere »

Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner? Hvis politikerne mener lighed i sundhed for alle alvorligt, hvorfor kan patienter med skader efter Covid-19-vacciner så ikke blive diagnosticeret på lige fod med andre patienter f.eks. med Long Covid? Når man ikke vil anerkende vaccineskader, så gøres der heller intet, i …

Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner? Læs mere »

Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning Med en ny inddragelse af biologi som et strategisk værktøj, tildeles aktørernes påstande autoritet, ved at etablere deres status som sandhed. Målet er, at påstanden i befolkningens øjne netop går fra blot at være en påstand til, at være en ubestridelig kendsgerning der …

Kulturkampen om kønnenes virkelighed tager en ny drejning Læs mere »

Var FTX årsagen eller resultatet?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør   (Disclaimer: Denne blogpost er på ingen måde finansielle råd og udgør kun holdninger og meninger fra skribenten side) På bare 18 dage er FTX gået fra at være en af verdens største kryptobørser til en finansiel krise i kryptoverdenen. Var FTX historien om det største krypto-scam vi har set til …

Var FTX årsagen eller resultatet? Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg