Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

biologisk våben

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

“Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale”

Hvorfor ændrer sundhedsministeren en bekendtgørelse til en bemyndigelseslov fra 2008 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale? Vi har ikke svarene. Men vi har spørgsmålene!

Udgivet den 25. marts 2022
Af Malue Montclairre, Formand for FBF

Jura er et tungt område at skulle forholde sig til og forstå. Det gør dog ikke jura mindre vigtigt, tværtimod. Denne artikel er udspecificeret i forsøget på, at vi alle har en chance for at få hovedet omkring en ændring, som en af juristerne i Juridisk Team i FBF har læst dags dato. Ændringerne bringer nogle spørgsmål med sig, som er skræmmende at stille, og svarene på spørgsmålene er potentielt endnu mere skræmmende at høre. Derfor er det følgende vigtigt at forstå.

Dags dato er på Retsinfo offentliggjort følgende bekendtgørelse: “Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale“.

Bekendtgørelsen bygger på en lov af 2008: “Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale“. Loven er en bemyndigelseslov som betyder, at den til enhver tid siddende minister på området som loven er udstedt af, kan ændre de dertilhørende bekendtgørelser uden Folketingets indblanding, vidende eller afstemning. Magnus Heunicke har altså fået hvad der i store træk vil svare til en blankocheck. 

Formålsbestemmelsen i loven fra 2008 er følgende:

§ 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om besiddelse, fremstilling, anvendelse, opbevaring, køb, salg og anden form for overdragelse, distribution, transport og bortskaffelse af biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er omfattet af eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker.

I bekendtgørelsen offentliggjort dags dato, er et tilhørende bilag (beskrevet og opstillet i bekendtgørelsen som bilag 1). Bilag 1, punkt 1 a, vedrører biologiske stoffer. Her er opstillet 42 forskellige stoffer kaldes “Humane patogener, zoonotiske stoffer og toksiner”, og listen indeholder blandt andet Ebola, Marburg og Sars-relateret Coronavirus.

Bilag 1, punkt 1 c er opstillet en liste med 20 punkter som kaldes Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer“. På denne liste optræder blandt andet salmonella og Shigella dysenteriae. Sidst nævnte kan i svære tilfælde forårsage dysenteri. 

Videre i bilag 1, punkt 1 d er opstillet en liste med 18 punkter over det som kaldes “Toksiner og underenheder af disse toksiner” Her finder vi blandt andet koleratoksin (kolera!!) og ricin. Ricin er så kraftig en gift, at der ikke skal mere en mængde svarende til et saltkorn, for at slå et menneske ihjel.! Ricin står øverst på top 10-listen over de dødeligste giftstoffer i verden!

Kan du rumme det, så læs noterne som er opstillet videre i bilaget.

Nederst side 4 er beskrevet emner om “Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer” og der er efterfølgende en note nr.3 som beskriver følgende:

Note 3:
Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de mikroorganismer, der er specificeret under pkt. a – c og e i ovenstående liste over biologiske stoffer, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede mikroorganisme, og som:

a. I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed; eller
b. Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers sundhed.

På side 5 i bilaget finder vi punkt 2 som omhandler “fremføringsmidler” og det er beskrevet som følgende:
“Fremføringsmidler Spray- eller tågesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, fartøjer, der er lettere end luften eller ubemandede luftfartøjer, samt specielt konstruerede komponenter hertil”

Lad os nu gå tilbage til formålsbestemmelsen for selve loven, som denne bekendtgørelse bygger på. Her står:

§ 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om besiddelse, fremstilling, anven­delse, opbevaring, køb, salg og anden form for overdragelse, distribution, transport og bortskaffelse af biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er omfattet af eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker.

Vi har ikke svarene. Men vi har spørgsmålene! Og de er følgende:

 • Hvorfor ændre man en bekendtgørelse med en bilagsliste, som hviler på en lov der er 14 år gammel, lige nu? (Venligst vær opmærksom på at folketinget for længst har glemt denne lov som den til enhver tid siddende minister i 2018 fik bemyndigelse til at ændre bekendtgørelserne som vedrører denne lov).
 • Besidder Den Danske Stat biologiske stoffer som beskrevet på bilagslisten, som kan fremstilles, opbevares og anvendes til salg og/eller anden form for overdragelse, distribution og transport?
 • Er Den Danske Stat dags dato i stand til at benytte biologiske stoffer som beskrevet på bilagslisten, til at sprede disse via fremføringsmidler og relateret materiale, som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker?
 • Skal formålsbestemmelsen for loven beskrivende om “eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker”, forståes således at Danmark allerede er våbenproducerende af biologisk våben?
 • Hvad skyldes behovet for at beskrive luftbårne fremdrivningssystemer?
 • Hvorfor ligger en lov om biologisk våben, under sundhedsministeriet og ikke under forskningsministeriet eller forsvarsministeriet?
 • Hvorfor er biologiske våben ikke forbudt!
 • Hvorfor er det håndtering af biologiske stoffer på bilagslisten, i enhver henseende, ikke forbudt?

Det er alle kritiske og skræmmende spørgsmål overhovedet at tænke på at stille!
Men endnu mere kritisk og skræmmende er det faktisk, at vi er mange borgere på ingen måde føler os trygge ved, at ledelsen af dette land, Vores Hjem, har styr på det her eller vil give os svar på vores spørgsmål.

Så er det godt med netværk! For mens jeg har skrevet denne artikel, har en af mine kolleger meddelt at han har kontakt med en mikrobiolog, som forhåbentlig kan gøres os klogere på, hvad det hele er.

Pas på dig selv!

Del artiklen

dissensMEDIA i | Nøgleord , , ,

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

1 kommentar til “Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale”

 1. Ivan Brødbæk

  De spørgsmål du beskriver har vi da krav på at få besvaret af regeringen, det er sku da livsfarlige stoffer – puha – kommer de stoffer i de forkerte hænder, det er ikke til at holde ud at tænke på…….

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Dagens overblik

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør   Dagens overblik Her får du et hurtigt overblik over dagens vigtige nyheder fra ind- og udland så du nemt kan holde dig opdateret. Mandag den 5. juni 2023 Revser minister: – Lugter af magtfuldkommenhed. LINK What can the US Senate teach us about the dangers and common injuries of the …

Dagens overblik Læs mere »

Skal børn vaccineres i daginstitutioner mod influenza, mens forældrene er på arbejde?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Skal børn vaccineres i daginstitutioner mod influenza, mens forældrene er på arbejde? Vaccineforskeren, Jens Lundgren, har foreslået, at der indføres kvikvaccinering med næsespray mod influenza i børnehaver og vuggestuer, mens forældrene er på arbejde. Forslaget bakkes op af Camilla Foged, professor i vaccinedesign, Københavns universitet. Når så fine eksperter højt på …

Skal børn vaccineres i daginstitutioner mod influenza, mens forældrene er på arbejde? Læs mere »

Filosofisk Fredag #03 – Sprog og Narrativer

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #03 – Sprog og Narrativer   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om sprog …

Filosofisk Fredag #03 – Sprog og Narrativer Læs mere »

Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om det …

Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske Læs mere »

Den globale klima deklaration

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Den globale klima deklaration Et globalt netværk af mere end 1500 forskere og faguddannede står bag dette presserende budskab. Klimaforskning bør være mindre politisk, og klimapolitik mere videnskabelig. Forskerne bør være åbne omkring usikkerhederne og overdrivelserne i deres forudsigelse af global opvarmning, og politikerne bør se uhildet på de reelle omkostninger …

Den globale klima deklaration Læs mere »

Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering   Velkommen til premieren på Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om selvkultivering. …

Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering Læs mere »

Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport. IPCC ignorerer afgørende fagfællebedømt litteratur, der viser, at normaliserede katastrofe-tab er faldet siden 1990 og at menneskelig dødelighed på grund af ekstremt vejr er faldet med over 95% siden 1920. IPCC drager de modsatte konklusioner uden anden dokumentation end én håndplukket …

Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport Læs mere »

Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne Peter Gøtzsche kan ikke får publiceret sin systematiske gennemgang af “alvorlige skader ved Covid-19-vaccinen”. “Det er meget svært at publicere noget om COVID-19-vaccinerne, der går imod den officielle fortælling”, siger Peter Gøtzsche  Udgivet den 13. maj 2023 af dissensMEDIA & FBF medlem Peter Gøtzsche er top …

Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne Læs mere »

Internationalt COVID-topmøde III i Europa-Parlamentet

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Internationalt COVID-topmøde III – Vidneudsagn i Europa Parlamentet den 3. maj 2023 Fire medlemmer af Europa-Parlamentet samt blandt andre Dr. Robert Malone har stædigt holdt fast i retten til at være kritisk overfor den håndtering af covid, som de har set foretaget overalt i Europa og resten af verden. Det har …

Internationalt COVID-topmøde III i Europa-Parlamentet Læs mere »