Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

biologisk våben

“Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale”

Hvorfor ændrer sundhedsministeren en bekendtgørelse til en bemyndigelseslov fra 2008 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale? Vi har ikke svarene. Men vi har spørgsmålene!

Udgivet den 25. marts 2022
Af Malue Montclairre, Formand for FBF

Jura er et tungt område at skulle forholde sig til og forstå. Det gør dog ikke jura mindre vigtigt, tværtimod. Denne artikel er udspecificeret i forsøget på, at vi alle har en chance for at få hovedet omkring en ændring, som en af juristerne i Juridisk Team i FBF har læst dags dato. Ændringerne bringer nogle spørgsmål med sig, som er skræmmende at stille, og svarene på spørgsmålene er potentielt endnu mere skræmmende at høre. Derfor er det følgende vigtigt at forstå.

Dags dato er på Retsinfo offentliggjort følgende bekendtgørelse: “Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale“.

Bekendtgørelsen bygger på en lov af 2008: “Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale“. Loven er en bemyndigelseslov som betyder, at den til enhver tid siddende minister på området som loven er udstedt af, kan ændre de dertilhørende bekendtgørelser uden Folketingets indblanding, vidende eller afstemning. Magnus Heunicke har altså fået hvad der i store træk vil svare til en blankocheck. 

Formålsbestemmelsen i loven fra 2008 er følgende:

§ 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om besiddelse, fremstilling, anvendelse, opbevaring, køb, salg og anden form for overdragelse, distribution, transport og bortskaffelse af biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er omfattet af eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker.

I bekendtgørelsen offentliggjort dags dato, er et tilhørende bilag (beskrevet og opstillet i bekendtgørelsen som bilag 1). Bilag 1, punkt 1 a, vedrører biologiske stoffer. Her er opstillet 42 forskellige stoffer kaldes “Humane patogener, zoonotiske stoffer og toksiner”, og listen indeholder blandt andet Ebola, Marburg og Sars-relateret Coronavirus.

Bilag 1, punkt 1 c er opstillet en liste med 20 punkter som kaldes Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer“. På denne liste optræder blandt andet salmonella og Shigella dysenteriae. Sidst nævnte kan i svære tilfælde forårsage dysenteri. 

Videre i bilag 1, punkt 1 d er opstillet en liste med 18 punkter over det som kaldes “Toksiner og underenheder af disse toksiner” Her finder vi blandt andet koleratoksin (kolera!!) og ricin. Ricin er så kraftig en gift, at der ikke skal mere en mængde svarende til et saltkorn, for at slå et menneske ihjel.! Ricin står øverst på top 10-listen over de dødeligste giftstoffer i verden!

Kan du rumme det, så læs noterne som er opstillet videre i bilaget.

Nederst side 4 er beskrevet emner om “Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer” og der er efterfølgende en note nr.3 som beskriver følgende:

Note 3:
Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de mikroorganismer, der er specificeret under pkt. a – c og e i ovenstående liste over biologiske stoffer, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede mikroorganisme, og som:

a. I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed; eller
b. Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers sundhed.

På side 5 i bilaget finder vi punkt 2 som omhandler “fremføringsmidler” og det er beskrevet som følgende:
“Fremføringsmidler Spray- eller tågesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, fartøjer, der er lettere end luften eller ubemandede luftfartøjer, samt specielt konstruerede komponenter hertil”

Lad os nu gå tilbage til formålsbestemmelsen for selve loven, som denne bekendtgørelse bygger på. Her står:

§ 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om besiddelse, fremstilling, anven­delse, opbevaring, køb, salg og anden form for overdragelse, distribution, transport og bortskaffelse af biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er omfattet af eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker.

Vi har ikke svarene. Men vi har spørgsmålene! Og de er følgende:

 • Hvorfor ændre man en bekendtgørelse med en bilagsliste, som hviler på en lov der er 14 år gammel, lige nu? (Venligst vær opmærksom på at folketinget for længst har glemt denne lov som den til enhver tid siddende minister i 2018 fik bemyndigelse til at ændre bekendtgørelserne som vedrører denne lov).
 • Besidder Den Danske Stat biologiske stoffer som beskrevet på bilagslisten, som kan fremstilles, opbevares og anvendes til salg og/eller anden form for overdragelse, distribution og transport?
 • Er Den Danske Stat dags dato i stand til at benytte biologiske stoffer som beskrevet på bilagslisten, til at sprede disse via fremføringsmidler og relateret materiale, som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker?
 • Skal formålsbestemmelsen for loven beskrivende om “eksportkontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og som kan anvendes ved biologiske anslag rettet mod mennesker”, forståes således at Danmark allerede er våbenproducerende af biologisk våben?
 • Hvad skyldes behovet for at beskrive luftbårne fremdrivningssystemer?
 • Hvorfor ligger en lov om biologisk våben, under sundhedsministeriet og ikke under forskningsministeriet eller forsvarsministeriet?
 • Hvorfor er biologiske våben ikke forbudt!
 • Hvorfor er det håndtering af biologiske stoffer på bilagslisten, i enhver henseende, ikke forbudt?

Det er alle kritiske og skræmmende spørgsmål overhovedet at tænke på at stille!
Men endnu mere kritisk og skræmmende er det faktisk, at vi er mange borgere på ingen måde føler os trygge ved, at ledelsen af dette land, Vores Hjem, har styr på det her eller vil give os svar på vores spørgsmål.

Så er det godt med netværk! For mens jeg har skrevet denne artikel, har en af mine kolleger meddelt at han har kontakt med en mikrobiolog, som forhåbentlig kan gøres os klogere på, hvad det hele er.

Pas på dig selv!

Del artiklen

dissensMEDIA i | Nøgleord , , ,

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

1 kommentar til “Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale”

 1. Ivan Brødbæk

  De spørgsmål du beskriver har vi da krav på at få besvaret af regeringen, det er sku da livsfarlige stoffer – puha – kommer de stoffer i de forkerte hænder, det er ikke til at holde ud at tænke på…….

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Varmesyndere i Schweiz risikerer bøde eller fængselsstraf, hvis der opstår knaphed på gas

dissensMEDIA – respektfuld uenighed Varmesyndere i Schweiz risikerer bøde eller fængselsstraf, hvis der opstår knaphed på gas   Hvis der pga. konflikten med Rusland bliver knaphed på gas til vinter, må schweizerne højst have 19 grader i deres boliger, og varmt vand må højst være 60 grader varmt. Hvis en schweizer har mere end 19 …

Varmesyndere i Schweiz risikerer bøde eller fængselsstraf, hvis der opstår knaphed på gas Læs mere »

Ny sikkerhedsbrist i MitID?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Efter utallige problemer med MitID lader det nu til, at en ny sikkerhedsbrist kan skabe store problemer for dig! Efter utallige problemer med MitID oplever mange at de stadig ikke får adgang til deres bank, sundhed.dk og andre vigtige offentlige sider. Det store problem ligger i oprettelsen af bruger ID, men …

Ny sikkerhedsbrist i MitID? Læs mere »

Begås der lige nu, et Globalt Statskup?

Begås der lige nu, et Globalt offentligt-privat Statskup? Ifølge flere kilder inklusiv Mel K er svaret på dette spørgsmål “Ja”. Mel K uddyber sit syn på sagen i videoen nederst i denne artikel, hvor hun gennemgår magtstrukturen illustreret på artiklens billede. Har Mel K og disse kilder ret, kan den magtmæssige politiske struktur beskrives som …

Begås der lige nu, et Globalt Statskup? Læs mere »

Klima QUIZ 1 – test dig selv

dissensMEDIA – respektfuld uenighed Klima QUIZ 1 – Test dig selv. Hvilken klimatype er du? Den klimaquiz er udgivet for at du kan finde ud af hvor meget du egentlig ved om klimaet. Eller med andre ord hvor klimaklog du er? Ordlyden i testen er rettet til skoleelever, fordi nogle skoleelever klimastrejker i morgen fredag …

Klima QUIZ 1 – test dig selv Læs mere »

Tæppet rives væk under tre årtiers ”klimasandheder” på tre kvarter

dissensMEDIA – respektfuld uenighed Tæppet rives væk under tre årtiers ”klimasandheder” på tre kvarter Professor emeritus Johannes Krüger river tæppet væk under tre årtiers ”klimasandheder” på tre kvarter. En lang række af de ”sandheder” om klimaet, som florerer og som i virkeligheden er uvidenskabelige myter. Det kan anbefales at se hele foredraget, der er på …

Tæppet rives væk under tre årtiers ”klimasandheder” på tre kvarter Læs mere »

Klima QUIZ 2 – test dig selv

dissensMEDIA – respektfuld uenighed Klima QUIZ 2 – Test dig selv. Hvilken klimatype er du? Den klimaquiz er udgivet for at du kan finde ud af hvor meget du egentlig ved om klimaet. Eller med andre ord hvor klimaklog du er? Ordlyden i testen er rettet til skoleelever, fordi nogle skoleelever klimastrejker i morgen fredag …

Klima QUIZ 2 – test dig selv Læs mere »

Erklæring om en international medicinsk krise i forbindelse med Covid-19-vaccinerelaterede skader og dødsfald

dissentMEDIA – respectful disagreement Erklæring om en international medicinsk krise i forbindelse med Covid-19-vaccinerelaterede skader og dødsfald   I forrige weekend erklærede mere end 400 medicinske specialister fra over 34 lande en global medicinsk nødsituation på grund af “sygdomme og dødsfald i forbindelse med Covid-19-vaccinerne”. Tusindvis af læger og forskere fra hele verden opfordrer sundhedsmyndighederne …

Erklæring om en international medicinsk krise i forbindelse med Covid-19-vaccinerelaterede skader og dødsfald Læs mere »

Covid-19-vaccine skader kan påvises

dissensMEDIA – respektfuld uenighed Vaccine skader kan påvises   Kan vaccineskader og dødsfald forårsaget af mRNA-vacciner påvises? Ifølge den tyske patolog professor Arne Burkhardt kan skaderne påvises ved hjælp af standart immunhistokemiske farvninger af vævsprøver fra levende og døde (5). Men ingen af vores patologiske afdelinger i Danmark, hverken offentlige eller private, praktiserer den immunhistokemiske …

Covid-19-vaccine skader kan påvises Læs mere »

Kom til World Wide Rally for Freedom demonstration og march

Kom til World Wide Rally for Freedom demonstration på Enghave plads den 17. september 2022 kl. 12.00 til 19.00 – med indlagt march igennem København Tak til Bea, Pierre og Mikkel for igen at arrangere World Wide Rally for Freedom demonstrationen i Danmark på samme dag som mange andre steder Globalt. Der er link til …

Kom til World Wide Rally for Freedom demonstration og march Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg