Hvad sker der på rejsefronten? Aktuelle rejse restriktioner lige nu.

FBF SKABELON(13)

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Hvad sker der på rejsefronten?
Sverige, Norge og Storbritannien har afskaffet restriktionerne over for tilrejsende, mens de fleste andre lande i Europa har stadig mange restriktioner i forbindelse med indrejse. USA topper med meget strenge regler ved indrejse, hvilket jeg kommer ind på til allersidst. Vi gør opmærksom på at nye regler eller lempelser af eksisterende regler kan indføres med meget kort varsel, ligesom artiklen kun dækker et udsnit af de gældende regler. Orienter derfor dig selv, specielt vedrørende det sted du planlægger at rejse hen.

 

Udgivet den 29. april 2022
Af dissensMEDIA

Under alle omstændigheder anbefales det at du holder dig og dine børn langt væk fra de eksperimentelle behandlinger (kaldet vacciner), da det er dokumenteret ud over enhver tvivl, at de er både usikre og ineffektive. Se mere vedr. dette her:

Politianmeld vaccineskader ved Fyns Politi

Løsningen er enkel.

Hold ferie med din familie/venner et sted, hvor der ikke er krav om at modtage flere indsprøjtninger, som den første forudsætning. For hvad er der ved at kunne rejse til et sted i verden, hvis du eller dine kære er enten død eller alvorligt syg som følge af injektionerne.

Umiddelbart opmuntrende, men…
Det er umiddelbart opmuntrende, at flere og flere lande vælger at fjerne restriktionerne. Det er bare kedeligt, at den danske epidemilovgivning gør det let for regeringen igen at indføre restriktioner og tænker på ikke kun at benytte epidemilovgivningen ved samfundskritisk sygdom men også ved almen farlig sygdom. EU har allerede indført det europæiske coronapas (på engelsk: Digital Green Pass), som er tilgængelig for de lande, der måtte ønske at benytte sig af det. Disse pas er gratis og indeholder kun oplysninger om vaccinations-, test- eller restitutionsstatus. En vaccination er ikke en forudsætning for at rejse i EU. WHO ønsker at få samtlige lande til at underskrive en erklæring om, at når WHO igen erklærer, at der er tale om en pandemi, så kan WHO bestemme, at alle fx skal vaccineres. Det er ikke til at holde ud at tænke på. Vi må håbe, at det ikke lykkes for WHO eller at Danmark ikke skriver under på en sådan erklæring eller eventuelt melder sig helt ud af WHO.

Hvorfor ønsker WHO en international pandemiforfatning?

Sverige 

I Sverige er der ikke længere restriktioner i forbindelse med indrejse til Sverige for borgere fra EU- og EØS-lande samt Schweiz.

Norge

Norge har ophævet alle indrejserestriktioner. Særlige krav i forbindelse med rejser til Svalbard gælder dog fortsat.

Storbritannien

Der er ingen restriktioner i forbindelse med indrejse til England, så uanset ens vaccinationsstatus behøver man ikke tage en test eller lade sig registrere hverken før eller efter indrejse.

 

Finland

I Finland gælder følgende regler:

Indrejsende fra alle EU og Schengen-lande skal fremvise et af følgende certifikater:

 • et vaccinationscertifikat eller
 • et restitutionscertifikat for helbredelse for COVID-19, der er mindre end seks måneder gammelt eller
 • et negativt testsvar (PCR eller RAT) udstedt mindre end 72 timer før indrejse.

Kravene gælder for alle personer, der er født i 2006 eller tidligere.

Passagerer, der ikke er i besiddelse af et af de ovennævnte certifikater, vil blive anmodet om at tage en COVID-19-test ved indrejse.

Dokumentation for test eller vaccine skal vises til de finske grænsemyndigheder. Det danske coronapas accepteres af de finske myndigheder.

Tyskland

Rejsende fra 12 år og op efter, som hverken er tidligere smittede eller vaccinerede, skal medbringe en negativ kviktest, som maks. må være 48 timer gammel (afgørende er indrejsetidspunktet) eller en maks. 48 timer gammel PCR-test (afgørende er tidspunktet for rejsens begyndelse). Alle andre krav inkl. karantæne bortfalder.

To vaccinestik betragtes som gyldig dokumentation for vaccination ifm. indrejse. Der skal være gået min. 14 dage siden sidste stik. Tyskland har på nuværende tidspunkt ikke fastlagt et sluttidspunkt for gyldigheden af to eller tre vaccinestik. Se også under afsnittet “lokale regler” for afvigelser ift. denne definition.

 

Østrig

Karantænefri indrejse er muligt fra Danmark, hvis man kan fremvise ét af følgende dokumenter:

 • Færdigvaccinering med en EMA anerkendt vaccine.
  (2 stik eller 1 stik med Johnson&Johnson – gyldighed 270 dage fra vaccinationstidspunktet. Yderligere booster vacciner giver en yderligere gyldighed på 270 dage fra vaccinationstidspunktet).
 • Bevis for overstået smitte inden for de seneste 180 dage – coronapasset eller en lægeerklæring gælder begge som gyldig dokumentation.
 • Negativ PCR-test på højst 72 timer fra podningen.
 • Negativ antigentest på højst 24 timer fra podningen.

Børn under 12 år er undtaget fra testpligt mv. ved indrejse og rejser på samme dokumentation som forældrene/værgerne. Læs mere om indrejse med børn og unge i afsnittet nedenfor.

Det danske coronapas anerkendes som dokumentation for vaccination, immunitet efter overstået sygdomsforløb samt for PCR-testresultater.

 

Italien

Frem til den 30.april skal alle fra 6 år og opefter kunne fremvise følgende dokumenter:

 1. Fremvisning af PLF (Personal Locater Form), og
 2. Fremvisning af det europæiske coronapas med entenvaccinationscertifikat eller immunitetscertifikat eller en negativ PCR-test foretaget inden for de seneste 72 timer eller kviktest foretaget inden for de seneste 48 timer.

 

Frankrig

Frankrig har ikke indført indrejseforbud for indrejsende fra bl.a. EU-medlemslande, herunder Danmark, men der gælder krav om fremvisning af følgende for personer, der er fyldt 12 år:

Hvis du er færdigvaccineret og indrejser fra f.eks. et EU-land, som kategoriseres som grønt, skal du fremvise bevis i form af det europæiske coronapas (digital version) eller Covid-19-attest med QR-kode (papirversion). Det kan være en fordel at medbringe begge versioner.

Du skal således ikke fremvise negativ PCR- eller antigen-test for COVID-19, hvis du har dokumentation på færdigvaccination, smittestatus eller vaccinefritagelse, jf. nedenfor, f.eks. med dit coronapas, og indrejser fra f.eks. et EU-land.

Hvis du er tidligere smittet, skal det fremgå af dit coronapas eller eventuel attest med QR-kode, at du har været smittet med COVID-19 for mindst 11 dage og højst 6 måneder siden.

Hvis du ikke kan blive vaccineret, skal du fremlægge en lægeerklæring, helst flersproget (dansk/fransk/engelsk) som bevis herfor.

Hvis du ikke er vaccineret/ færdigvaccineret eller er tidligere smittet (jf. ovenfor) og rejser fra et EU-land, skal du fremvise en negativ PCR-test, der er højst 72 timer gammel eller en negativ antigen-test for COVID-19, der er højst 48 timer gammel.

 

Spanien

Ikke-vaccinerede rejsende fra Danmark til Spanien skal medbringe en negativ PCR- eller antigentest (kviktest). PCR-testen skal være taget maksimalt 72 timer før indrejse og antigentesten maksimalt 24 timer før indrejse.

Rejsende som er færdigvaccinerede, er undtaget testkrav ved indrejse til Spanien. Færdigvaccination tælles som to vaccinestik (ét vaccinestik i tilfælde af Janssen-vaccinen). Coronapas anerkendes som dokumentation for vaccination fra 14 dage efter sidste stik. Krydsvacciner accepteres.

Ved udløbet af Coronapasset med to vaccinestik, kræves der et 3. vaccinestik for at aktivere Coronapasset på ny. Det betyder, at de spanske myndigheder herefter kræver,

at 3. vaccinestik fremgår af dit Coronapas ved indrejse til Spanien. Der skal være gået mindst 14 dage efter du har modtaget 3. vaccinestik og højest 270 dage.

Rejsende som er tidligere smittede er ligeledes undtaget testkrav ved indrejse til Spanien. Dog skal man kunne fremvise dokumentation for en positiv PCR-test, som er mindst 11 dage og højst 6 måneder gammel. Dette betyder, at man kan rejse på 12. dagen efter positivt testresultat.

Coronapas

Det danske coronapas anerkendes som dokumentation for testresultat, vaccination og immunitet efter tidligere smitte. Læs mere om coronapasset på coronasmitte.dk

 

Grækenland

Indrejse fra EU-lande og fra en række udvalgte tredjelande er tilladt med EU’s Digital COVID certificate. Læs mere om landekategoriseringer på den officielle hjemmeside for de græske myndigheder, Protocol for Arrivals in Greece – travel.gov.gr, og mere om indrejsekrav under ”Det danske coronapas for COVID-19”.

 

USA

I USA er der endog meget strenge regler i forbindelse med indrejse. Der er simpelthen indrejseforbud for rejsende, der ikke er færdigvaccinerede, med begrænsede undtagelser. Og så skal man opfylde en lang række andre krav, som det fremgår af nedenstående.

Hvis man er færdigvaccineret, skal man kunne fremvise følgende for at kunne flyve til USA:

Følg linket for nærmere information

 • dokumentation for at være færdigvaccineret
 • negativ COVID-19 test taget tidligst 1 dag inden afrejsen
  ELLER
 • dokumentation på at have haft COVID og være blevet rask inden for 90 dage (dvs. både bevis for positiv test og brev fra læge eller sundhedsmyndighed).
 • Attest med kontaktoplysninger samt oplysninger om vaccination og testresultater (Combined Passenger Disclosure and Attestation)

Det danske coronapas kan bruges som bevis for gennemført vaccinationsforløb og testresultat ved indrejse til USA.

Visse rejsende er undtaget fra vaccinationskravet, herunder børn under 18 år, amerikanske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse i USA. Den fuldkomne liste over undtagelser findes i bekendtgørelsen fra det Hvide Hus.

Der er nu gået over to år siden dengang WHO deklarerede, at der nu var tale om en pandemi, og der er ikke ret mange lande, hvor man frit kan rejse til. Af dem, jeg har nævnt, kun tre. De fleste lande er ekstremt forsigtige og fastholder mange af restriktionerne, selvom de hjælper meget lidt. Læs fx

 

Kilder:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence/eu-digital-covid-certificate-vaccinations-and-travel-restrictions_da

https://sverige.um.dk/rejse-og-ophold-dk/nycoronavirus-covid-19

https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/norge

https://finland.um.dk/travel-and-residence/corona

https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/tyskland

https://italien.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19

https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/belgien

https://frankrig.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19

https://spanien.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19

https://storbritannien.um.dk/rejse-og-ophold/corona-covid-19

https://spanien.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19

https://graekenland.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19-graekenland

https://usa.um.dk/rejse-og-ophold/coronavirus

 

 

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »