Hvad sker der på rejsefronten? Aktuelle rejse restriktioner lige nu.

FBF SKABELON(13)

Hvad sker der på rejsefronten?

Sverige, Norge og Storbritannien har afskaffet restriktionerne over for tilrejsende, mens de fleste andre lande i Europa har stadig mange restriktioner i forbindelse med indrejse. USA topper med meget strenge regler ved indrejse, hvilket jeg kommer ind på til allersidst. Vi gør opmærksom på at nye regler eller lempelser af eksisterende regler kan indføres med meget kort varsel, ligesom artiklen kun dækker et udsnit af de gældende regler. Orienter derfor dig selv, specielt vedrørende det sted du planlægger at rejse hen.

Udgivet den 29. april 2022
Af dissensMEDIA

Under alle omstændigheder anbefales det at du holder dig og dine børn langt væk fra de eksperimentelle behandlinger (kaldet vacciner), da det er dokumenteret ud over enhver tvivl, at de er både usikre og ineffektive. Se mere vedr. dette her:

Politianmeld vaccineskader ved Fyns Politi

Løsningen er enkel.

Hold ferie med din familie/venner et sted, hvor der ikke er krav om at modtage flere indsprøjtninger, som den første forudsætning. For hvad er der ved at kunne rejse til et sted i verden, hvis du eller dine kære er enten død eller alvorligt syg som følge af injektionerne.

Umiddelbart opmuntrende, men…
Det er umiddelbart opmuntrende, at flere og flere lande vælger at fjerne restriktionerne. Det er bare kedeligt, at den danske epidemilovgivning gør det let for regeringen igen at indføre restriktioner og tænker på ikke kun at benytte epidemilovgivningen ved samfundskritisk sygdom men også ved almen farlig sygdom. EU har allerede indført det europæiske coronapas (på engelsk: Digital Green Pass), som er tilgængelig for de lande, der måtte ønske at benytte sig af det. Disse pas er gratis og indeholder kun oplysninger om vaccinations-, test- eller restitutionsstatus. En vaccination er ikke en forudsætning for at rejse i EU. WHO ønsker at få samtlige lande til at underskrive en erklæring om, at når WHO igen erklærer, at der er tale om en pandemi, så kan WHO bestemme, at alle fx skal vaccineres. Det er ikke til at holde ud at tænke på. Vi må håbe, at det ikke lykkes for WHO eller at Danmark ikke skriver under på en sådan erklæring eller eventuelt melder sig helt ud af WHO.

Hvorfor ønsker WHO en international pandemiforfatning?

Sverige 

I Sverige er der ikke længere restriktioner i forbindelse med indrejse til Sverige for borgere fra EU- og EØS-lande samt Schweiz.

Norge

Norge har ophævet alle indrejserestriktioner. Særlige krav i forbindelse med rejser til Svalbard gælder dog fortsat.

Storbritannien

Der er ingen restriktioner i forbindelse med indrejse til England, så uanset ens vaccinationsstatus behøver man ikke tage en test eller lade sig registrere hverken før eller efter indrejse.

 

Finland

I Finland gælder følgende regler:

Indrejsende fra alle EU og Schengen-lande skal fremvise et af følgende certifikater:

 • et vaccinationscertifikat eller
 • et restitutionscertifikat for helbredelse for COVID-19, der er mindre end seks måneder gammelt eller
 • et negativt testsvar (PCR eller RAT) udstedt mindre end 72 timer før indrejse.

Kravene gælder for alle personer, der er født i 2006 eller tidligere.

Passagerer, der ikke er i besiddelse af et af de ovennævnte certifikater, vil blive anmodet om at tage en COVID-19-test ved indrejse.

Dokumentation for test eller vaccine skal vises til de finske grænsemyndigheder. Det danske coronapas accepteres af de finske myndigheder.

Tyskland

Rejsende fra 12 år og op efter, som hverken er tidligere smittede eller vaccinerede, skal medbringe en negativ kviktest, som maks. må være 48 timer gammel (afgørende er indrejsetidspunktet) eller en maks. 48 timer gammel PCR-test (afgørende er tidspunktet for rejsens begyndelse). Alle andre krav inkl. karantæne bortfalder.

To vaccinestik betragtes som gyldig dokumentation for vaccination ifm. indrejse. Der skal være gået min. 14 dage siden sidste stik. Tyskland har på nuværende tidspunkt ikke fastlagt et sluttidspunkt for gyldigheden af to eller tre vaccinestik. Se også under afsnittet “lokale regler” for afvigelser ift. denne definition.

 

Østrig

Karantænefri indrejse er muligt fra Danmark, hvis man kan fremvise ét af følgende dokumenter:

 • Færdigvaccinering med en EMA anerkendt vaccine.
  (2 stik eller 1 stik med Johnson&Johnson – gyldighed 270 dage fra vaccinationstidspunktet. Yderligere booster vacciner giver en yderligere gyldighed på 270 dage fra vaccinationstidspunktet).
 • Bevis for overstået smitte inden for de seneste 180 dage – coronapasset eller en lægeerklæring gælder begge som gyldig dokumentation.
 • Negativ PCR-test på højst 72 timer fra podningen.
 • Negativ antigentest på højst 24 timer fra podningen.

Børn under 12 år er undtaget fra testpligt mv. ved indrejse og rejser på samme dokumentation som forældrene/værgerne. Læs mere om indrejse med børn og unge i afsnittet nedenfor.

Det danske coronapas anerkendes som dokumentation for vaccination, immunitet efter overstået sygdomsforløb samt for PCR-testresultater.

 

Italien

Frem til den 30.april skal alle fra 6 år og opefter kunne fremvise følgende dokumenter:

 1. Fremvisning af PLF (Personal Locater Form), og
 2. Fremvisning af det europæiske coronapas med entenvaccinationscertifikat eller immunitetscertifikat eller en negativ PCR-test foretaget inden for de seneste 72 timer eller kviktest foretaget inden for de seneste 48 timer.

 

Frankrig

Frankrig har ikke indført indrejseforbud for indrejsende fra bl.a. EU-medlemslande, herunder Danmark, men der gælder krav om fremvisning af følgende for personer, der er fyldt 12 år:

Hvis du er færdigvaccineret og indrejser fra f.eks. et EU-land, som kategoriseres som grønt, skal du fremvise bevis i form af det europæiske coronapas (digital version) eller Covid-19-attest med QR-kode (papirversion). Det kan være en fordel at medbringe begge versioner.

Du skal således ikke fremvise negativ PCR- eller antigen-test for COVID-19, hvis du har dokumentation på færdigvaccination, smittestatus eller vaccinefritagelse, jf. nedenfor, f.eks. med dit coronapas, og indrejser fra f.eks. et EU-land.

Hvis du er tidligere smittet, skal det fremgå af dit coronapas eller eventuel attest med QR-kode, at du har været smittet med COVID-19 for mindst 11 dage og højst 6 måneder siden.

Hvis du ikke kan blive vaccineret, skal du fremlægge en lægeerklæring, helst flersproget (dansk/fransk/engelsk) som bevis herfor.

Hvis du ikke er vaccineret/ færdigvaccineret eller er tidligere smittet (jf. ovenfor) og rejser fra et EU-land, skal du fremvise en negativ PCR-test, der er højst 72 timer gammel eller en negativ antigen-test for COVID-19, der er højst 48 timer gammel.

 

Spanien

Ikke-vaccinerede rejsende fra Danmark til Spanien skal medbringe en negativ PCR- eller antigentest (kviktest). PCR-testen skal være taget maksimalt 72 timer før indrejse og antigentesten maksimalt 24 timer før indrejse.

Rejsende som er færdigvaccinerede, er undtaget testkrav ved indrejse til Spanien. Færdigvaccination tælles som to vaccinestik (ét vaccinestik i tilfælde af Janssen-vaccinen). Coronapas anerkendes som dokumentation for vaccination fra 14 dage efter sidste stik. Krydsvacciner accepteres.

Ved udløbet af Coronapasset med to vaccinestik, kræves der et 3. vaccinestik for at aktivere Coronapasset på ny. Det betyder, at de spanske myndigheder herefter kræver,

at 3. vaccinestik fremgår af dit Coronapas ved indrejse til Spanien. Der skal være gået mindst 14 dage efter du har modtaget 3. vaccinestik og højest 270 dage.

Rejsende som er tidligere smittede er ligeledes undtaget testkrav ved indrejse til Spanien. Dog skal man kunne fremvise dokumentation for en positiv PCR-test, som er mindst 11 dage og højst 6 måneder gammel. Dette betyder, at man kan rejse på 12. dagen efter positivt testresultat.

Coronapas

Det danske coronapas anerkendes som dokumentation for testresultat, vaccination og immunitet efter tidligere smitte. Læs mere om coronapasset på coronasmitte.dk

 

Grækenland

Indrejse fra EU-lande og fra en række udvalgte tredjelande er tilladt med EU’s Digital COVID certificate. Læs mere om landekategoriseringer på den officielle hjemmeside for de græske myndigheder, Protocol for Arrivals in Greece – travel.gov.gr, og mere om indrejsekrav under ”Det danske coronapas for COVID-19”.

 

USA

I USA er der endog meget strenge regler i forbindelse med indrejse. Der er simpelthen indrejseforbud for rejsende, der ikke er færdigvaccinerede, med begrænsede undtagelser. Og så skal man opfylde en lang række andre krav, som det fremgår af nedenstående.

Hvis man er færdigvaccineret, skal man kunne fremvise følgende for at kunne flyve til USA:

Følg linket for nærmere information

 • dokumentation for at være færdigvaccineret
 • negativ COVID-19 test taget tidligst 1 dag inden afrejsen
  ELLER
 • dokumentation på at have haft COVID og være blevet rask inden for 90 dage (dvs. både bevis for positiv test og brev fra læge eller sundhedsmyndighed).
 • Attest med kontaktoplysninger samt oplysninger om vaccination og testresultater (Combined Passenger Disclosure and Attestation)

Det danske coronapas kan bruges som bevis for gennemført vaccinationsforløb og testresultat ved indrejse til USA.

Visse rejsende er undtaget fra vaccinationskravet, herunder børn under 18 år, amerikanske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse i USA. Den fuldkomne liste over undtagelser findes i bekendtgørelsen fra det Hvide Hus.

Der er nu gået over to år siden dengang WHO deklarerede, at der nu var tale om en pandemi, og der er ikke ret mange lande, hvor man frit kan rejse til. Af dem, jeg har nævnt, kun tre. De fleste lande er ekstremt forsigtige og fastholder mange af restriktionerne, selvom de hjælper meget lidt. Læs fx

 

Kilder:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence/eu-digital-covid-certificate-vaccinations-and-travel-restrictions_da

https://sverige.um.dk/rejse-og-ophold-dk/nycoronavirus-covid-19

https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/norge

https://finland.um.dk/travel-and-residence/corona

https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/tyskland

https://italien.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19

https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/belgien

https://frankrig.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19

https://spanien.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19

https://storbritannien.um.dk/rejse-og-ophold/corona-covid-19

https://spanien.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19

https://graekenland.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19-graekenland

https://usa.um.dk/rejse-og-ophold/coronavirus

 

 

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Varmesyndere i Schweiz risikerer bøde eller fængselsstraf, hvis der opstår knaphed på gas

dissensMEDIA – respektfuld uenighed Varmesyndere i Schweiz risikerer bøde eller fængselsstraf, hvis der opstår knaphed på gas   Hvis der pga. konflikten med Rusland bliver knaphed på gas til vinter, må schweizerne højst have 19 grader i deres boliger, og varmt vand må højst være 60 grader varmt. Hvis en schweizer har mere end 19 …

Varmesyndere i Schweiz risikerer bøde eller fængselsstraf, hvis der opstår knaphed på gas Læs mere »

Ny sikkerhedsbrist i MitID?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Efter utallige problemer med MitID lader det nu til, at en ny sikkerhedsbrist kan skabe store problemer for dig! Efter utallige problemer med MitID oplever mange at de stadig ikke får adgang til deres bank, sundhed.dk og andre vigtige offentlige sider. Det store problem ligger i oprettelsen af bruger ID, men …

Ny sikkerhedsbrist i MitID? Læs mere »

Begås der lige nu, et Globalt Statskup?

Begås der lige nu, et Globalt offentligt-privat Statskup? Ifølge flere kilder inklusiv Mel K er svaret på dette spørgsmål “Ja”. Mel K uddyber sit syn på sagen i videoen nederst i denne artikel, hvor hun gennemgår magtstrukturen illustreret på artiklens billede. Har Mel K og disse kilder ret, kan den magtmæssige politiske struktur beskrives som …

Begås der lige nu, et Globalt Statskup? Læs mere »

Klima QUIZ 1 – test dig selv

dissensMEDIA – respektfuld uenighed Klima QUIZ 1 – Test dig selv. Hvilken klimatype er du? Den klimaquiz er udgivet for at du kan finde ud af hvor meget du egentlig ved om klimaet. Eller med andre ord hvor klimaklog du er? Ordlyden i testen er rettet til skoleelever, fordi nogle skoleelever klimastrejker i morgen fredag …

Klima QUIZ 1 – test dig selv Læs mere »

Tæppet rives væk under tre årtiers ”klimasandheder” på tre kvarter

dissensMEDIA – respektfuld uenighed Tæppet rives væk under tre årtiers ”klimasandheder” på tre kvarter Professor emeritus Johannes Krüger river tæppet væk under tre årtiers ”klimasandheder” på tre kvarter. En lang række af de ”sandheder” om klimaet, som florerer og som i virkeligheden er uvidenskabelige myter. Det kan anbefales at se hele foredraget, der er på …

Tæppet rives væk under tre årtiers ”klimasandheder” på tre kvarter Læs mere »

Klima QUIZ 2 – test dig selv

dissensMEDIA – respektfuld uenighed Klima QUIZ 2 – Test dig selv. Hvilken klimatype er du? Den klimaquiz er udgivet for at du kan finde ud af hvor meget du egentlig ved om klimaet. Eller med andre ord hvor klimaklog du er? Ordlyden i testen er rettet til skoleelever, fordi nogle skoleelever klimastrejker i morgen fredag …

Klima QUIZ 2 – test dig selv Læs mere »

Erklæring om en international medicinsk krise i forbindelse med Covid-19-vaccinerelaterede skader og dødsfald

dissentMEDIA – respectful disagreement Erklæring om en international medicinsk krise i forbindelse med Covid-19-vaccinerelaterede skader og dødsfald   I forrige weekend erklærede mere end 400 medicinske specialister fra over 34 lande en global medicinsk nødsituation på grund af “sygdomme og dødsfald i forbindelse med Covid-19-vaccinerne”. Tusindvis af læger og forskere fra hele verden opfordrer sundhedsmyndighederne …

Erklæring om en international medicinsk krise i forbindelse med Covid-19-vaccinerelaterede skader og dødsfald Læs mere »

Covid-19-vaccine skader kan påvises

dissensMEDIA – respektfuld uenighed Vaccine skader kan påvises   Kan vaccineskader og dødsfald forårsaget af mRNA-vacciner påvises? Ifølge den tyske patolog professor Arne Burkhardt kan skaderne påvises ved hjælp af standart immunhistokemiske farvninger af vævsprøver fra levende og døde (5). Men ingen af vores patologiske afdelinger i Danmark, hverken offentlige eller private, praktiserer den immunhistokemiske …

Covid-19-vaccine skader kan påvises Læs mere »

Kom til World Wide Rally for Freedom demonstration og march

Kom til World Wide Rally for Freedom demonstration på Enghave plads den 17. september 2022 kl. 12.00 til 19.00 – med indlagt march igennem København Tak til Bea, Pierre og Mikkel for igen at arrangere World Wide Rally for Freedom demonstrationen i Danmark på samme dag som mange andre steder Globalt. Der er link til …

Kom til World Wide Rally for Freedom demonstration og march Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg