Flertal i Folketinget afpresser befolkningen til at blive vaccineret med forslag om Covid-pas

Resume: Med manipulation vil et flertal af Folketingets politikere tvinge befolkningen til at lade sig vaccinere. Bl.a. ved indførelse af et coronapas, der straffer personer der ikke er vaccineret med en eksperimentel behandling, der ikke er ordentlig testet for bivirkninger. Alligevel kan det tvinge folk til at vælge mellem frihed og vaccine!

 

Mange af os hørte Sundhedsminister Magnus Heunicke forsikre danskerne om, at en Covid-19 vaccine “bliver frivillig” på pressemødet 26. november 2020 og 27. november 2020 understregede Direktør for Sundhedsstyrrelsen Søren Brostrøm over for DR, at “Fravalget skal altid respekteres”. Dette giver folk indtrykket af, at de har en regering, som respekterer folks ret og frihed til selv at vælge og gør dem mere positivt stemte over for en vaccine.

Men hvordan kan man påstå at man respekterer befolkningens fravalg, hvis man straffer dem for det fravalg ved at nægte dem adgang til dele af samfundet?

Folketinget er begyndt at tage grove manipulations midler i brug for at “overtale” danskerne til at blive vaccineret mod Covid-19. I denne artikel kigger vi nærmere på, hvilke manipulations midler, danskerne udsættes for og hvordan de påvirker vores beslutninger og adfærd.

Fagbladet 3F skrev lørdag den 28. november, at et flertal i Folketinget bakker op om at indføre et Corona-pas, som den danske befolkning kan bruge til at dokumentere, at de er blevet vaccineret mod Covid-19. Corona-passet skal bruges til at åbne landet sikkert op og sikre, at vi ikke går og smitter hinanden.

Dokumentation for vaccination mod Covid-19 vil derved blive betingelsen for, at du kan få adgang til visse dele af samfundet, såsom din arbejdsplads, offentlige institutioner og kollektiv trafik.

De borgere, som ikke har lyst til at blive vaccineret, risikerer simpelthen, at visse dele af samfundet vil være lukket af for dem.

Frivillig Tvang

Vi er fuldkommen enig med Sundhedsordfører hos De Radikale, Stinus Lindgreen, som i en mail til Fagbladet 3F skriver,

At stille krav om at oplyse vaccinationsstatus er lidt en deroute fra vores normale princip om frivillighed. Javist, du vælger naturligvis stadig selv, om du vil vaccineres, men så snart det giver adgang til visse privilegier, så er der et indirekte pres.”

Michael Svane, direktør for DI Transport i Dansk Industri, fortæller til Jyllands-Posten, følgende:

Vi foreslår et covid-pas i virksomhederne, til vands, i luften og i den kollektive trafik — fordi det kan bruges alle steder.” (JP)

Hvis dét bliver en realitet, så bliver den del af befolkningen som ikke ønsker en vaccine, virkelig pressede fordi de vil ikke længere kunne rejse eller bruge kollektiv trafik. Det betyder, at mange vil få meget svært ved at komme på arbejde, passe deres uddannelse eller besøge familie og venner. Der er simpelthen tale om, at de en del af den danske befolkning, nægtes mulighed for at deltage og færdes i samfundet.

Det er skræmmende at se en regering anvende deciderede rocker-metoder, hvor befolkningen bogstaveligt talt bliver afpresset til at tage imod en vaccine. Det virker mest af alt, som om regeringen bare har fundet et juridisk smuthul, hvor de kan tvinge danskere til at blive vaccineret uden direkte at tvinge dem. På den måde kan regeringen fastholde, at det teknisk set stadig er frivilligt, mens de kan trumfe deres dagsorden igennem.

Er vores beslutninger overhovedet vores egne? — FN’s Guide til at “overtale” folk til at blive vaccineret mod Covid-19

FN har i samarbejde med Center for Public Interest Communications (University of Florida College of Journalism and Communications) udarbejdet nogle guidende ‘principper’, som medlemslandene kan benytte sig af når de skal overtale deres borgere til at blive vaccineret mod Covid-19.

‘Principperne’ er udviklet af psykologer og sociologer samt andre eksperter inden for menneskelig adfærd, og handler om hvordan medlemslandene kan påvirke borgernes adfærd således, at de træffer de beslutninger som regeringen ønsker.

Hvornår er ‘frihed’ fri?

En af de metoder der bliver anbefalet er, at regeringer får deres befolkning til at føle, at det er deres egen frie beslutning at blive vaccineret. Det foregår ved at “understrege det personlige valg og frihed”, ved at give befolkningen mulighed for at vælge mellem forskellige vacciner, vælge hvornår de vil vaccineres, og ved at forsikre dem om, at de ikke vil blive tvunget.

Hvis man gik ud åbenlyst og sagde, at det er obligatorisk, så vil de fleste mennesker automatisk blive defensive og afvisende, fordi de ville føle, at deres frihed blev taget fra dem.

Når håb bliver et våben

I kapitlet, “Evoke the right emotions”, kommer FN med “gode råd” til, hvordan man kan manipulere befolkningens følelser og den vej igennem overtale dem til at blive vaccineret. De skriver, at det er bedst at fremkalde positive følelser frem for de negative følelser, fordi negative følelser som frygt kan gøre folk handlingslammede.

FN foreslår i stedet, at regeringer appellerer til positive følelser som håb, stolthed og forældrekærlighed.

Vi er dog sikre på, at ALLE danskere nærer et intenst håb om at kunne vende tilbage til deres vante færden, at kunne vende tilbage til alle de aktiviteter som vi har været afskåret fra, besøge venner og familie, komme tilbage på arbejdspladsen etc.. Regeringen udnytter dette håb hos befolkningen, og bruger det som et decideret værktøj til at få folk til at acceptere en vaccine. Den danske regering bringer håb frem i danskerne ved at lokke med fri adgang til hele samfundet.

FN opfordrer også til at appellere til folks følelse af stolthed:

Pride can be effective in motivating people to engage in altruistic behavior, because it motivates us in ways that improve our image in the eyes of others and that makes us feel good about ourselves.”

På pressemødet den 26. november 2020 hørte vi netop Magnus Heunicke appellere til befolkningens stolthed, da han opfordrede danskerne til at blive vaccineret, trods de potentielt ikke er bange for at blive smittede — ved at bede dem om at gøre det for deres medmenneskers skyld.

På den måde kan vi fortælle os selv og vise andre, at vi er villige til at gå på kompromis med vores egne ønsker og ofre os for vores medmennesker; og det giver os selv og andre indtrykket af, at vi er sympatiske og fællesskabsorienterede, og at vi gør noget for andre. Det er en måde, som de fleste af os gerne vil se os selv, så det kan have stor indflydelse på vores beslutninger.

Er der overhovedet noget videnskabeligt grundlag for et forslag om Corona-pas?

Forslaget om Corona-pas er baseret på en hårdnakket præmis, pendlet af regeringen og sundhedsmyndighederne om, at Covid-19 er en dødsensfarlig sygdom som har potentiale til at slå store dele af den danske befolkning ihjel. Men vi taler altså om en virus, der ifølge Sundhedsstyrelsens egne tal, har en dødelighed på 1,06%.

Argumentet er, at landet er ramt af en pandemi, hvor smittetallet fortsætter med at ligge højt og at det derfor har været nødvendigt at indføre restriktioner og nedlukninger. Dvs. for at kunne åbne landet sikkert op igen, uden at risikere at danskerne bliver smittede og dermed udsætter andre for en helbredsfare, så er det nødvendigt at vaccinere danskerne og nødvendigt, at de også kan dokumentere at de er blevet vaccineret. De ”høje” smittetal er baseret på corona-tests, særligt PCR-tests. Problemet er bare, at der slet ikke er videnskabelig konsensus om pålideligheden af PCR-tests.

Flere forskere verden over har udtrykt stor bekymring over anvendelsen af PCR-test i brugen til at diagnosticere befolkningen og siger, at PCR-testsen genererer så mange falske positive resultater, at vi får et helt forvrænget billedet af, hvor slem og hvor udbredt Covid-19 egentligt er.

En af de forskere er Dr. Michael Yeadon, som er tidligere vicepræsident for Pfizer og har arbejdet for firmaet i 16 år. I et interview med den amerikanske nyhedsstation The Highwire fortæller han, at

I think the PCR-test, at present, is throwing up so many false positives that in fact we’re misdiagnosing causes of deaths that are being reported. The number of deaths occurring at the moment is normal for this time of year.”

På deres hjemmeside Lockdown Sceptics, kritiserer Dr. Yeadon den engelske regerings anvendelse af PCR-test sammen med 3 andre forskere. De konkluderer, at PCR-tests slet ikke giver et sandfærdigt billede af smitten, fordi smittetallene ikke er bakket op af valid videnskab. De skriver, at “This is distorting policy and creating the illusion that we are in a serious pandemic when in fact we are not.”

Ifølge de fire anerkendte forskere er de videnskabelige kriterier for en “epidemi” slet ikke opfyldt; vi står i stedet for med en “falsk pseudo-epidemi”, der holdes i gang med upålidelig tests:

An epidemic is defined as the wide spread of an infectious disease. The final letter of Covid is ‘D’ for ‘disease’. A disease requires symptoms. Public Health England’s National COVID-19 case definition required the presence of symptoms. Somehow symptoms have become irrelevant. We are now chasing down the healthy, immune population who are being over-tested.”

New England Journal of Medicin foreslår at straffe dem, som ikke vil vaccineres

Man kan spørge sig selv, om medlemmer fa Folketinget måske er blevet inspireret af artiklen fra New England Journal of Medicine, “Ensuring uptake of Vaccines Against SARS CoV-2” udgivet den 1. Oktober 2020.

Forfatterne råder de amerikanske stater til ikke at tvinge befolkningen, til at blive vaccineret ved at gøre det obligatorisk ved lov, men at de i stedet indfører straffe til dem, som ikke vil vaccineres. De skriver:

Because of the infectiousness and dangerousness of the virus, relatively substantive penalties could be justified, including employment suspension or stay-at-home orders…”

Forfatterne mener, at det er en dårlig ide at give vaccine-nægtere bøder, fordi det vil være “uretfærdigt” over de fattige , som vil blive hårdest ramt af et sådant tiltag —en ironisk form for omsorgsfuldhed, når man tænker på den skade, det vil medføre for de fattige, hvis de fx. “suspenderes” fra deres arbejde.

Uansvarligt at presse befolkningen til at acceptere Covid-19 vaccine, der ikke er ordentligt testet for bivirkninger

At indføre et Corona-pas som giver adgang til samfundet, bliver kun mere forkasteligt og uforsvarligt, når man tager det i betragtning, at vi taler om vacciner, der ikke er blevet testet for bivirkninger på lang sigt og hvor nogle af dem anvender mRNA teknologi, som aldrig før er blevet afprøvet på mennesker, og hvor ingen derfor ved hvordan den vil påvirke menneskers helbred.

På et pressemøde den 26. november fortalte direktør for Lægemiddelstyrrelsen, Thomas Senderovits, at de kommende Covid-19 vacciner ikke har kunnet blive testet i 2 år og indrømmer derved, at der ikke findes nogen som helst dokumentation på, hvilke bivirkninger, der kan forekomme efter længere tid.

I en artikel fra British Medical Journal skriver tidsskriftets redaktør, Peter Doshi, at de kliniske tests fra flere Covid-19 vacciner ikke engang er designet til at demonstrere, at de kan forhindre smitte eller dødsfald — det vil derfor være endnu mere urimeligt og grundløst at presse befolkningen til at blive vaccineret.

Dit pas til friheden

The Telegraph fortæller, at der i England er tale om at indføre et ”Freedom Pass” til dem , som tester negativt for Covid-19 og som bliver vaccineret — aldrig før har en titel været så rammende og præcis, fordi det er præcis ens frihed, der står på spil. Hvis man vælger at blive testet to gange om ugen, og svarene er negative, så tildeles man sin frihed. Hvis man ikke ønsker at blive testet, så fritages man sin frihed, idet man efterfølgende ikke kan færdes frit i samfundet. Man vil blive nægtet adgang til flere offentlige steder, institutioner og arbejdspladser etc.

Regeringen er givetvis bevidst om, at man ikke kan slippe afsted med direkte og åbenlyst at tvinge folk, så i stedet trænger man befolkningen op i en krog ved at lægge så meget pres, at de føler at de ikke har andet valg, fordi de fx. ønsker at beholde deres arbejde  — hvis det bliver valget mellem arbejdsløshed eller en vaccine, vil mange føle sig tvunget til at acceptere en vaccine, fordi de måske har en familie, som de skal forsørge — de vil vælge en vaccine, selv om de helst vil være fri, da de er klar over at vaccinens sikkerhed ikke kan garanteres, men de tvinges til at tage en enorm sundhedsrisiko.

 

Har du en interessant historie du vil dele med os? Skriv til OBS teamet på [email protected]
Vi respekterer anonymitet

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

“Myokardit er aldrig mild”, advarer patolog, og kalder vaccinationsplan for grotesk medicinsk fejlbehandling

Resume: Vaccinerne kan give hjertemuskelbetændelse hos børn og unge. Hvor stor en del af cellerne i hjertemusklen der ødelægges, er uvist. Men det er sikkert at det ødelagte ikke regenereres og dermed kan føre til dødsfald. Myndighederne negligerer skadernes alvorlighed og risiko for vores børn og unge. Hvordan kan de dog få sig til at gøre …

“Myokardit er aldrig mild”, advarer patolog, og kalder vaccinationsplan for grotesk medicinsk fejlbehandling Læs mere »

Corona-paradokser

A. Hvis corona var så smitsomt havde vi alle vel været smittet og dermed have antistofferne nu. B. Hvis corona var så dødeligt, havde vi set flere dødsfald end vi har.   Hvis enten A eller B er sandt, er corona-restriktionerne så overhovedet tilstrækkelige?   A. Hvis der var tale om ”nye mutationer”, ville den statistiske sandsynlighed …

Corona-paradokser Læs mere »

14 grunde til, at det er unødvendigt at vaccinere børn og unge mod Covid-19

Resume: Dette skriv handler om jeres børns helbred og liv, så I som forældre bliver  simpelthen nødt til at bruge de minutter, det tager at læse dette, for jeres børns skyld. Er det ikke et par minutter værd at sikre jer, at I træffer den bedst beslutning for jeres børn? Vi fremlægger solid peer-reviewed videnskabelig …

14 grunde til, at det er unødvendigt at vaccinere børn og unge mod Covid-19 Læs mere »

Demokratiets fjender

Resume: Nick Hækkerup er utroværdig når han siger, at han er bekymret for den frie og demokratiske debat. Ifølge ham er ”frihedsrettigheder ikke er noget der er gældende, men …”. Endvidere betaler regeringen Facebook og tjekdet.dk for på DIKTATORISK vis at udøve censur, selv til forsvar for demokratiet, blot fordi det går imod deres politik!   …

Demokratiets fjender Læs mere »

Er det sikkert at vaccinere de gravide?

Resume: Er det sikkert at vaccinere de gravide? Det er spørgsmålet. CDC har lavet en uprofessionel rapport, hvor de efter ½ år hverken har offentliggjort data eller opdateret data fra undersøgelsen. Hvorfor har de ikke det? FDA har givet fuld tilladelse til vaccinen uden at offentliggøre data og uden en offentlig høring. Synes du, at …

Er det sikkert at vaccinere de gravide? Læs mere »

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 – Del 1

 Resume: Har du bemærket at den foretrukne metode til at imødegå kritik af regeringens håndtering af coronakrisen er at begå “karaktermord” på kritikerne? Men er det i virkeligheden kritikerne der udgør den største trussel mod vores samfund? Staten arbejdet på at mobilisere resten af befolkningen mod kritikerne. Kender vi det fra tidligere i historien? “If you …

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 – Del 1 Læs mere »

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 – Del 2

Resume: Kritikere af statens håndtering af Covid19 stemples med utallige navne. Er det fordi det gør det nemmere at ikke at lytte til kritikken, og at censurere dem? Og er det for at få befolkningen til at opponere mod kritikerne, når de møder dem i virkeligheden? Hvis man ser på hvad det har ført til …

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 – Del 2 Læs mere »

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 – Del 3

Resume: Problem ==> Reaction ==> Solution er en gammelkendt metode brugt af diktatorer. Problemet er bl.a. skabt gennem massiv test af raske mennesker + skræmmekampagner i pressen 24/7/365. Vidste du at der opponeres mod det der sker i hele verden? I artiklen beskrives nogle af de strategier magthaverne benytter for at imødegå kritikkerne!   Afsløring …

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 – Del 3 Læs mere »

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 – Del 4

Resume: Hvordan kan der tegnes et billede af kritikere af staten som legitimerer vold og overgreb mod kritikerne? Den 9. januar 2021 anvendte politiet politiagenter som provokører blandt demonstranterne, senere med dobbeltstraf til følge – fx. 1 års fængsel for at knipse en cigaret efter en betjent. På den måde benytter staten loven til at …

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 – Del 4 Læs mere »

STOP

CENSUREN

Vi har stævnet FaceBook og Staten! Støt os i kampen med censuren. 

Rul-til-top