En rets- og sundhedspolitisk katastrofekurs

En rets- og sundhedspolitisk katastrofekurs

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

En rets- og sundhedspolitisk katastrofekurs

WHO og Europakommissionen har netop lanceret et fælles initiativ til udvikling af et globalt digitalt vaccinepas. Systemudviklingen sker med forbillede i EUs covid-vaccinepas, og arbejdet begynder allerede i denne måned.

Udgivet d. 14. juni 2023
Af Uffe Jonas

“I juni 2023 vil WHO begynde at anvende Den Europæiske Unions (EU) system for digitale covid-19-certifikater med henblik på at etablere et globalt system, der skal bidrage til at lette den globale mobilitet og beskytte borgerne i hele verden mod aktuelle og fremtidige sundhedstrusler.

Det er den første byggesten i WHO’s globale digitale sundhedscertificeringsnetværk, som skal danne grundlag for en bred vifte af digitale produkter med det formål at give alle bedre sundhed.”

WHO har siden Covid-epidemien været stålsat interesseret i indførelsen af et globalt sundheds- og vaccinationspas, som skal kunne hæmme borgernes frie bevægelighed efter WHOs skøn og forgodtbefindende.

Tanken er, at vaccinationer for fremtiden skal være obligatoriske, hvis man som borger ønsker at kunne bevæge sig frit omkring i verden. Og magten til at afgøre, hvilke behandlinger, som skal være obligatoriske – hvor, hvornår og for hvem, den kommer til at ligge hos WHO.

Det vil sige, at influenzavaccinationer og andre behandlinger af tvivlsom værdi – herunder eksperimentelle vaccinationer med ukendte langsigtede bivirkningsprofiler – for fremtiden vil kunne sidestilles med velprøvede obligatoriske vaccinationer for malaria eller stivkrampe til og fra bestemte destinationer.

Dem, som er skeptiske over for et bestemt produkt – eller som af personlige, helbredsmæssige eller religiøse årsager ikke ønsker at modtage en anbefalet vaccine, kan dermed administrativt fratages retten til fri bevægelighed efter WHO’s skøn og forgodtbefindende.

Det er en retssikkerhedsmæssigt yderst betænkelig situation, eftersom organisationen WHO i væsentligt omfang er finansieret af medicinalindustrien, og derfor ikke med rimelighed kan opfattes som en uvildig sundhedsmyndighed.

Det er en fatal misforståelse, hvis man tror, at WHO er en uafhængig sundhedsmyndighed, der financieres af FN og dets medlemsstater.

For i realiteten udgør medlemslandenes obligatoriske bidrag kun en mindre andel af WHOs samlede budget, omkring 20%. Resten – det vil sige omkring 80% af budgettet – financieres af rige nationale eller private donorer. Først fremmest USA og Bill Gates Fonden:

“Medlemslandene betaler såkaldte “medlemsbidrag, som udgør en procentdel af et lands BNP, og som vedtages hvert andet år på Verdenssundhedsforsamlingen. Normalt dækker disse beløb mindre end 20 procent af WHO’s samlede budget.

Det betyder, at over 80 procent af WHO’s finansiering afhænger af “frivillige bidrag”, hvilket betyder ethvert beløb, der gives frit af donorer, hvad enten det er medlemslande, NGO’er, filantropiske organisationer eller andre private enheder.

Disse frivillige bidrag er typisk øremærket til specifikke projekter eller sygdomme, hvilket betyder, at WHO ikke frit kan beslutte, hvordan de skal bruges.

“I øjeblikket har WHO kun fuld kontrol over omkring en fjerdedel af sit budget,”

siger WHO direktøren Lawrence Gostin.

“WHO kan derfor ikke sætte den globale sundhedsdagsorden og har været nødt til at følge de rige donorers bud, ikke kun rige nationer i Europa og Nordamerika, men også rige filantropiske NGO’er som Gates Foundation.”

Selvom Gostin “helt sikkert” ønsker, at Gates-fonden fortsat skal finansiere WHO, så argumenterede han for, at sundhedsorganisationen skal kunne bruge midlerne “efter eget skøn på emner, som generaldirektøren mener er vigtigst i verden“.

 

 

Bill & Melinda Gates Fonden er alene ansvarlig for over 88 procent af det samlede beløb, som filantropiske fonde har doneret til WHO. Andre bidragydere inkluderer Bloomberg Familiefonden (3,5 procent), Wellcome Trust (1,1 procent) og Rockefeller Foundation (0,8 procent).

Mens formen på WHO’s samlede budget har ændret sig gennem årene, har Gates Foundation konsekvent været blandt de største bidragydere.

Når sundhedsmyndigheden i kraft af økonomiske bånd bliver så dybt integreret i medicinalindustriens særlige korpsånd og private forretningsmænds visioner for global sundhedsudvikling, som tilfældet er, så kan den ikke længere fungere som en objektiv og uafhængig vejledende instans, fordi organisationen i praksis repræsenterer en korporativ egeninteresse, og fordi pengene er øremærkede til bestemte formål.

Det siger sig selv, at økonomiske og ideologiske bånd af den art er til skade for den frie og objektive dømmekraft i en organisation, som alene bør have almenvellet og den globale folkesundhed i sigte.

Det er den samme økonomiske udhuling af den såkaldte “frie forskning” til fordel for en rolle som korporative serviceringsorganer, idet forskerne bliver gjort afhængige af privat finansiering og dermed underkastes korporationernes ønsker og ideologiske indflydelser, som vi ser på universiteter over alt i verden. Ikke mindst i Danmark.

Situationer, hvor forskerne sættes under pres fra de politiske eller private opdragsgivere bliver stadigt mere almindelige. Fremkommer man ikke med de ønskede resultater eller er man kritisk i sine vurderinger, så ryger bevillingerne. Sådan har markedsvilkårene igennem årtier sneget sig ind på det, som engang var de frie og uafhængige universiteter.

Indførelsen af et globalt elektronisk vaccinepas under WHOs myndighed, vil derfor i praksis kunne sikre medicinalindustrien og private donorerer direkte hånd- og halsret over menneskehedens frie bevægelighed.

WHO vil få tildelt en uhyre magt til at tilsidesætte almene og velprøvede helseråd og produkter, for i stedet at kunne lancere deres industrielle samarbejdspartneres ikke-færdigudviklede produkter som den eneste farbare og lovlige løsning i en kritisk situation, sådan som vi så det under Covid-epidemien, som var en gylden tid for medicinalfirmaerne, men næppe for folkesundheden.

Det, som på overfladen ligner et ansvarligt globalt sundhedsinitiativ, er derfor en rets- og sundhedspolitisk katastrofekurs – intet mindre.


Kilder:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_23_3043
https://www.euronews.com/next/2023/02/03/how-is-the-world-health-organization-funded-and-why-does-it-rely-so-much-on-bill-gates

Relaterede artikler:

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus

Sig NEJ til den nye pandemi-traktat fra WHO

Det glemte Menneske

 

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »