En rets- og sundhedspolitisk katastrofekurs

En rets- og sundhedspolitisk katastrofekurs

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

En rets- og sundhedspolitisk katastrofekurs

WHO og Europakommissionen har netop lanceret et fælles initiativ til udvikling af et globalt digitalt vaccinepas. Systemudviklingen sker med forbillede i EUs covid-vaccinepas, og arbejdet begynder allerede i denne måned.

Udgivet d. 14. juni 2023
Af Uffe Jonas

“I juni 2023 vil WHO begynde at anvende Den Europæiske Unions (EU) system for digitale covid-19-certifikater med henblik på at etablere et globalt system, der skal bidrage til at lette den globale mobilitet og beskytte borgerne i hele verden mod aktuelle og fremtidige sundhedstrusler.

Det er den første byggesten i WHO’s globale digitale sundhedscertificeringsnetværk, som skal danne grundlag for en bred vifte af digitale produkter med det formål at give alle bedre sundhed.”

WHO har siden Covid-epidemien været stålsat interesseret i indførelsen af et globalt sundheds- og vaccinationspas, som skal kunne hæmme borgernes frie bevægelighed efter WHOs skøn og forgodtbefindende.

Tanken er, at vaccinationer for fremtiden skal være obligatoriske, hvis man som borger ønsker at kunne bevæge sig frit omkring i verden. Og magten til at afgøre, hvilke behandlinger, som skal være obligatoriske – hvor, hvornår og for hvem, den kommer til at ligge hos WHO.

Det vil sige, at influenzavaccinationer og andre behandlinger af tvivlsom værdi – herunder eksperimentelle vaccinationer med ukendte langsigtede bivirkningsprofiler – for fremtiden vil kunne sidestilles med velprøvede obligatoriske vaccinationer for malaria eller stivkrampe til og fra bestemte destinationer.

Dem, som er skeptiske over for et bestemt produkt – eller som af personlige, helbredsmæssige eller religiøse årsager ikke ønsker at modtage en anbefalet vaccine, kan dermed administrativt fratages retten til fri bevægelighed efter WHO’s skøn og forgodtbefindende.

Det er en retssikkerhedsmæssigt yderst betænkelig situation, eftersom organisationen WHO i væsentligt omfang er finansieret af medicinalindustrien, og derfor ikke med rimelighed kan opfattes som en uvildig sundhedsmyndighed.

Det er en fatal misforståelse, hvis man tror, at WHO er en uafhængig sundhedsmyndighed, der financieres af FN og dets medlemsstater.

For i realiteten udgør medlemslandenes obligatoriske bidrag kun en mindre andel af WHOs samlede budget, omkring 20%. Resten – det vil sige omkring 80% af budgettet – financieres af rige nationale eller private donorer. Først fremmest USA og Bill Gates Fonden:

“Medlemslandene betaler såkaldte “medlemsbidrag, som udgør en procentdel af et lands BNP, og som vedtages hvert andet år på Verdenssundhedsforsamlingen. Normalt dækker disse beløb mindre end 20 procent af WHO’s samlede budget.

Det betyder, at over 80 procent af WHO’s finansiering afhænger af “frivillige bidrag”, hvilket betyder ethvert beløb, der gives frit af donorer, hvad enten det er medlemslande, NGO’er, filantropiske organisationer eller andre private enheder.

Disse frivillige bidrag er typisk øremærket til specifikke projekter eller sygdomme, hvilket betyder, at WHO ikke frit kan beslutte, hvordan de skal bruges.

“I øjeblikket har WHO kun fuld kontrol over omkring en fjerdedel af sit budget,”

siger WHO direktøren Lawrence Gostin.

“WHO kan derfor ikke sætte den globale sundhedsdagsorden og har været nødt til at følge de rige donorers bud, ikke kun rige nationer i Europa og Nordamerika, men også rige filantropiske NGO’er som Gates Foundation.”

Selvom Gostin “helt sikkert” ønsker, at Gates-fonden fortsat skal finansiere WHO, så argumenterede han for, at sundhedsorganisationen skal kunne bruge midlerne “efter eget skøn på emner, som generaldirektøren mener er vigtigst i verden“.

 

 

Bill & Melinda Gates Fonden er alene ansvarlig for over 88 procent af det samlede beløb, som filantropiske fonde har doneret til WHO. Andre bidragydere inkluderer Bloomberg Familiefonden (3,5 procent), Wellcome Trust (1,1 procent) og Rockefeller Foundation (0,8 procent).

Mens formen på WHO’s samlede budget har ændret sig gennem årene, har Gates Foundation konsekvent været blandt de største bidragydere.

Når sundhedsmyndigheden i kraft af økonomiske bånd bliver så dybt integreret i medicinalindustriens særlige korpsånd og private forretningsmænds visioner for global sundhedsudvikling, som tilfældet er, så kan den ikke længere fungere som en objektiv og uafhængig vejledende instans, fordi organisationen i praksis repræsenterer en korporativ egeninteresse, og fordi pengene er øremærkede til bestemte formål.

Det siger sig selv, at økonomiske og ideologiske bånd af den art er til skade for den frie og objektive dømmekraft i en organisation, som alene bør have almenvellet og den globale folkesundhed i sigte.

Det er den samme økonomiske udhuling af den såkaldte “frie forskning” til fordel for en rolle som korporative serviceringsorganer, idet forskerne bliver gjort afhængige af privat finansiering og dermed underkastes korporationernes ønsker og ideologiske indflydelser, som vi ser på universiteter over alt i verden. Ikke mindst i Danmark.

Situationer, hvor forskerne sættes under pres fra de politiske eller private opdragsgivere bliver stadigt mere almindelige. Fremkommer man ikke med de ønskede resultater eller er man kritisk i sine vurderinger, så ryger bevillingerne. Sådan har markedsvilkårene igennem årtier sneget sig ind på det, som engang var de frie og uafhængige universiteter.

Indførelsen af et globalt elektronisk vaccinepas under WHOs myndighed, vil derfor i praksis kunne sikre medicinalindustrien og private donorerer direkte hånd- og halsret over menneskehedens frie bevægelighed.

WHO vil få tildelt en uhyre magt til at tilsidesætte almene og velprøvede helseråd og produkter, for i stedet at kunne lancere deres industrielle samarbejdspartneres ikke-færdigudviklede produkter som den eneste farbare og lovlige løsning i en kritisk situation, sådan som vi så det under Covid-epidemien, som var en gylden tid for medicinalfirmaerne, men næppe for folkesundheden.

Det, som på overfladen ligner et ansvarligt globalt sundhedsinitiativ, er derfor en rets- og sundhedspolitisk katastrofekurs – intet mindre.


Kilder:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_23_3043
https://www.euronews.com/next/2023/02/03/how-is-the-world-health-organization-funded-and-why-does-it-rely-so-much-on-bill-gates

Relaterede artikler:

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus

Sig NEJ til den nye pandemi-traktat fra WHO

Det glemte Menneske

 

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Dagens overblik

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Dagens overblik Her får du et hurtigt overblik over dagens vigtige nyheder fra ind- og udland så du nemt kan holde dig opdateret. Fredag den 15. september 2023 Juraprofessor: Vaccinepatienter har grund til at sagsøge staten LINK …

Dagens overblik Læs mere »

Nürnbergkoden

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nürnbergkoden Denne artikel er en påmindelse om, at intet menneske nogensinde kan kræve en anden at tage en test, bære en maske eller få en injektion, uden at det ville krænke deres ukrænkelige menneskerettigheder. De kan kun …

Nürnbergkoden Læs mere »

WEF Cyber Pandemi?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Vidste du, at WEF for 2 år siden lagde en video ud, der “advarede” os om muligheden for en CYBER PANDEMI?   Udgivet den 13. september 2023 Af dissensMEDIA Det følgende er en oversættelse af et Twitter …

WEF Cyber Pandemi? Læs mere »

Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til …

Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning Læs mere »

Where are the vikings of Denmark

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email Dr. McCullough is the most published cardiologists in history, with over 1,000 publications and 660 citations in the National Library of Medicine. Every day, Dr. McCullough advocates for medical freedom using scientific data and analysis. In this interview from August …

Where are the vikings of Denmark Læs mere »

A deeper dive into COVID-19 treatments and the doctors who are marginalized for speaking out about them

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email Dr. Pierre Kory is a pulmonary and Critical Care Specialist, Teacher, Researcher and Co-Developer of effective, evidence and expertise-based COVID Treatment protocols, including Ivermectin. Dr. Pierre Kory is also Co-Founder and medical director of Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FCCCA) …

A deeper dive into COVID-19 treatments and the doctors who are marginalized for speaking out about them Læs mere »

Filosofisk Fredag #14 – magtens skjulte greb om rettigheder

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #14 – Magtens skjulte greb om rettigheder   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse …

Filosofisk Fredag #14 – magtens skjulte greb om rettigheder Læs mere »

Bill Gates’ finansiering vækker spørgsmål midt i stigning i tægebårne allergitilfælde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Bill Gates finansierede forskning i genetisk modificerede kreaturtæger – Nu har 450.000 amerikanere rødt kød allergier på grund af ‘Alpha-Gal Syndrom’ forårsaget af tægebid.  Mens tilfælde af allergiske reaktioner forårsaget af tægebårne sygdomme, herunder det berygtede alpha-gal-syndrom …

Bill Gates’ finansiering vækker spørgsmål midt i stigning i tægebårne allergitilfælde Læs mere »

Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig Frihed og rettigheder bliver ofte ignoreret af økonomiprofessionen. Det er desværre også værd at bemærke, at økonomer ofte virker uinteresserede i spørgsmål om frihed og rettigheder. Faktisk …

Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig Læs mere »