Reflektioner af en “konspiratoristionsteoretiker”

FBF SKABELON

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Reflektioner af en “konspiratoristionsteoretiker”

I denne artikel, skrevet af sygeplejerske Alexia Højlund Ottas, vil vi udforske nogle af de aktuelle spørgsmål og udfordringer, der er opstået i kølvandet på Covid-19-pandemien. Vi vil undersøge nogle af de vigtigste emner, der har fyldt debatten, herunder vaccineeffektivitet, varianters udbredelse og indflydelse på samfundet samt de seneste forskningsresultater. Gennem en kritisk analyse og sammenstilling af den nyeste information vil vi søge at give en opdateret forståelse af den aktuelle situation.

Udgivet den 21. juli 2023
Skrevet af Alexia Højlund Ottas

Marts 2020: Panikken breder sig, og verdens regeringer kæmper for at vise, at de er i stand til at beskytte deres borgere bedre end nogen andre, mens raske mennesker spritter hænder med neurotisk hyppighed, lukker verden ned. Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell udtrykker både internt og eksternt, at ”verden er blevet gal” med sin nedlukning.

Det gjaldt også Danmark, vi var ikke kun gale, vi var som besat. Alle skulle bære mundbind, holde afstand, gå ensrettet rundt om søerne, ikke danse om juletræet og vaccineres – en besættelse, der bedst kan beskrives som patologisk angst.

Retorikken overfor os få, der stillede os kritiske overfor regeringens totalitære metoder, var nedsættende og dehumaniserende. Vi blev portrætteret som ”anti-vaxx`ers”, ”konspirationsteoretikere” og “videnskabsbenægtere”.
Der blev ikke lyttet til argumenter såsom, at uvisheden omkring vaccinerne ikke opvejer risikoen ved sygdommen, at sygdommen ikke var mere dødelig end en moderat pandemi-influenza eller at det er svært at stole på data fra medicinalvirksomheder og lægemiddelagenturer, da de har økonomiske interesser i massevaccination. Disse meget gyldige argumenter blev fremstillet som latterlige, besynderlige og dumme, selvom de historisk set gav mening og i dag viser sig at være yderst valide.

Frygt er et effektivt middel til at opnå opbakning i en befolkning, og er et velkendt middel politikere har benyttet gennem tider. Det samme er set hos organisationer, der opretholdes via finansiel støtte fra regeringer og fonde. Organisationer, der skal bekæmpe trusler fra epidemier, bliver kun finansieret, hvis de, der yder den finansielle støtte, ser epidemier som en reel trussel.

Epidemiologen Tom Jefferson, der arbejder for Cochrane, har tidligere anklaget Verdensorganisationen WHO for at være en del af et maskineri, der bare venter på, at der skal opstå en epidemi af den simple grund, at deres midler og en masse karrierer afhænger af det. Til dem, der ikke er bekendt med organisationen Cochrane, er det et internationalt netværk af samarbejdspartnere, hvis mission er at analysere og opsummere de bedste beviser fra biomedicinsk forskning, uden indblanding fra kommercielle og finansielle interesser, og er den førende globale fortaler for uafhængig vurdering af evidensbaseret medicin.

Jeg ved ikke hvor mange gange, jeg personligt har hørt sætningen: “Der sidder faktisk nogle kloge hoveder derinde, der har forstand på det her”. Når jeg har stillet mig kritisk over for regeringens Coronahåndtering.
Men nu er der gået 3 år, og jeg føler behov for at dykke ned i, hvad disse “kloge” hoveder så sagde. I ved… de der kloge mennesker, der ved så meget mere end os og som vi ikke skal konspirere imod.

Misinformation #1: Vi dør af Covid-19.
Ifølge myndighederne er der registreret omkring 8300 Corona-relaterede dødsfald i Danmark.
Men en opgørelse, som Statens Serum Institut (SSI) har lavet for Ekstra Bladet, tilbage i marts, viser at under det halve, 3842 personer, reelt er registreret døde på grund af virussen.
Sundhedsstyrelsen har under hele Corona-epidemien turneret med det høje antal dødsfald på sin hjemmeside. Og der er en god grund til, at styrelsens tal er over dobbelt så højt som SSI’s nye opgørelse:
Sundhedsstyrelsens tal omfatter nemlig folk, der har fået en positiv Corona-test op til 30 dage før, at de døde.
De er med andre ord døde MED Corona i kroppen, men ikke AF Corona, og det er der en stor forskel på.
Sundhedsstyrelsen gør på sin egen snørklede måde opmærksom på, at det officielle tal er for højt. Men det er ualmindeligt godt skjult. Der er blot indsat en lille fodnote under dødstallet med følgende ordlyd:
‘Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist Covid-19-infektion. Covid-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet’.
Men det vel nok mest centrale Corona-tal – tallet for, hvor mange danskere, der reelt er døde på grund af Corona, figurerer ikke!
Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsstyrelsen, hvorfor man ikke skifter fodnoten ud med et reelt tal, når nu man alligevel har det.
“Vi har valgt at angive tallet for dødsfald indenfor 30 dage af positiv PCR-test for SARS-CoV-2 (døde med Covid-19), da det er det hyppigst anvendte og mest entydige tal”, skriver Sundhedsstyrelsen og fortsætter:
“Som man kan se af SSI’s opgørelse, er der en større andel dødsfald, som afventer validering eller dødsattest, hvor det endnu ikke er muligt at afgøre, om dødsfaldet er forårsaget af Covid-19”.
Man vil med andre ord ikke fortælle danskerne, hvor mange der indtil videre er døde af Corona, fordi der er et relativt begrænset antal dødsattester, der endnu ikke er analyseret færdig.

SSI har desuden i deres ugentlige rapporter opgivet, at 91 % af alle Corona-relaterede dødsfald i Danmark er forbundet med en såkaldt komorbiditet – det betyder, at de afdøde havde et eller flere underliggende sygdomsforløb.

Vi har længe vidst, at Covid-19 havde en dødelighed på tværs af alle aldre, på 0,15 % og for dem under 70 år en dødelighed på 0,082 %.
Til sammenligning har influenza en dødelighed på 0,1 %.

Misinformation #2: Vaccine-introduceret immunitet giver bedre beskyttelse end naturlig immunitet.
The Lancet har rapporteret, at naturlig immunitet er mindst lige så effektiv som to doser af Moderna eller Pfizer til at forhindre både gen-infektion og alvorlig sygdom af Covid-19.
Resultaterne, som blev offentliggjort februar 2023 i ​​det prestigefyldte medicinske tidsskrift, var baseret på en gennemgang af 65 separate undersøgelser fra 19 forskellige lande.

“Selvom beskyttelsen mod gen-infektion fra alle varianter aftager over tid, tyder vores analyse af de tilgængelige data på, at beskyttelsesniveauet fra tidligere infektion er mindst lige så højt, hvis ikke højere end det, der gives ved to-dosis-vaccination med højkvalitets mRNA- vacciner”, erklærede rapporten.
Forskningen blev delvist finansieret af Bill & Melinda Gates Foundation.

Dette er dog ikke ny viden – det har vi vidst siden den athenske pest i 430 f.Kr., hvor det blev observeret, at dem, der kom sig efter infektion, var beskyttet mod alvorlig sygdom, hvis de blev gen-inficeret. Så dette er første gang i historien, at vi fik solgt idéen om, at vaccine-introduceret immunitet skulle give bedre beskyttelse end naturlig immunitet. Dette blev således brugt som argument for, at ALLE skulle vaccineres – tillige personer, der tidligere havde været smittet.

Misinformation #3: Covid-19 smitter via dråbesmitte. Vi skal derfor afspritte og holde afstand.
Nu er der (endelig) dansk konsensus: Corona-virus smitter via luften.
Tyve eksperter melder klart ud, at Corona-virus smitter via mikroskopiske partikler i luften.
»Vi går ud med det nu, fordi der er kommet en gradvis, stigende erkendelse af, at aerosolsmitte via vores udåndingsluft er den vigtigste smittevej«, siger administrerende direktør for Statens Serum Institut (SSI), Henrik Ullum, om den udmelding, som kommer i form af et debatindlæg i dette nummer af Ugeskrift for Læger.
Han mener, at de officielle anbefalinger om smitteforebyggelse nok havde set anderledes ud, hvis erkendelsen var opstået noget tidligere.

Og erkendelsen af luftbåren smitte kunne have været opnået langt tidligere, for allerede i april 2021 var der konsensus blandt forskere om, at Covid-19 var luftbåren, men det tog næsten yderligere to år før danske forskere opnåede deres egen erkendelse herom.

Det vil altså sige, at to meters afstand og afspritning ikke forhindrer smitte af Covid-19 synderligt. Da dråbekernerne, ved aerosolsmitte typisk er 0,005 mm (5 mikrometer) og betegner dråber dannet i de nedre luftveje, som er så små, at de tørrer ind, mens de endnu er luftbårne, hvilket gør at de kan holde sig svævende i flere timer og derved spredes over store afstande.

Hvilket bringer mig til næste punkt…

Misinformation #4: Mundbind forhindrer overførsel af Covid-19.
Et mundbind nedsætter mængden af sekret, der udsendes fra luftvejene. Spørgsmålet er dog, om den reducerede sekretmængde egentlig har en reel betydning for spredningen af Covid-19? Mens mundbindet kan hindre sekretet i at spredes, holder Covid-19 sig svævende i små aerosol-partikler og går gennem mundbindet, som golfbolde gennem et tennisnet.

Regeringen indførte krav om mundbind med støtte fra Sundhedsstyrelsen på baggrund af en påstand om, at værnemidler ville give en ekstra sikkerhed mod spredning af Covid-19, når vi ikke kunne overholde afstandskravet.
Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, meddelte den 26. oktober 2020, at:
”Sundhedsmyndighederne er rimelig overbeviste om, at mundbind virker; det er ikke symbolpolitik. Vi har dokumentation for, at det har supplerende effekt i forhold til yderligere forebyggelse af smitte”.
Sundhedsstyrelsen lagde  i sin redegørelse om mundbind mere vægt på fortolkning end på evidens. Redegørelsen er i dag fjernet fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside, men kan findes på https://web.archive.org/

Redegørelsen viste meta-analyse fra Cochrane, der inddrog ni randomiserede undersøgelser, der konkluderede, at mundbind IKKE nedsætter forekomsten af akut luftvejssygdom blandt brugerne.

På trods af at Cochrane anmeldelser er internationalt anerkendt som viden af højeste kvalitet, henviste Sundhedsstyrelsen i stedet til observationsundersøgelser, der var blevet behandlet i en artikel af Chu i The Lancet i juni 2020; tre observationsundersøgelser uden for sygehusregi med i alt 725 personer gav mistanke om, at brug af mundbind kunne reducere risikoen for SARS med 21 til 60 %. Der er stor usikkerhed i dette estimat, fordi antallet af undersøgte personer er beskedent. Ikke desto mindre konkluderede Sundhedsstyrelsen, at mundbind gav en ”betydeligt nedsat risiko”.
Sundhedsstyrelsen fortsatte derefter med at referere andre enkeltstudier af begrænset værdi, for at tale vigtigheden af brug af mundbind op. Der blev refereret til en undersøgelse (MacIntyre 2016) blandt 245 influenzaramte, inddelt i to grupper med eller uden mundbind i hjemmet; forskellen mellem grupperne viste sig ikke at være statistisk signifikant. Til trods for det ikke statistisk signifikante resultat blev studiet benyttet som argument for, at ”mundbindet sandsynligvis reducerer sekundære tilfælde”.
SST´s samlede vurdering bliver på denne baggrund, at ”der er tilstrækkelig dokumentation for, at mundbind kan have en supplerende forebyggende effekt i visse situationer, hvor der kan opstå trængsel og der ikke kan sikres afstand”. Begrebet ”tilstrækkelig dokumentation” er videnskabeligt aldeles misvisende.

Nu viser en ny videnskabelig gennemgang – ledet af tolv forskere fra anerkendte universiteter rundt om i verden – at udbredt maskering kan have gjort lidt eller intet for at bremse overførslen af ​​Covid-19.
Disse undersøgelser blev gennemgået og opdateret af Cochrane-forskere i en 300-siders rapport, som er offentliggjort i slutningen af ​​januar 2023.
Rapporten så på effekten af ​​forskellige ikke-farmakologiske indgreb på respiratorisk virusoverførsel, blandt andet medicinske/kirurgiske masker. Konklusionen på analysen af ​​13 RCT’er, udført mellem 2008 og 2022, var, at risikoreduktionen fra masker, baseret på laboratorietest for influenza/SARS-CoV-2, var, at:
Masker viste sig IKKE at have nogen effekt på viral transmission, herunder Covid-19.

Men dette er på ingen måde ny viden, det understøtter blot den data, der blev publiceret i 2020, så allerede dér ville enhver, der havde kigget på den videnskabelige litteratur på området, have udledt det samme – Vi kan ikke bremse golfbolde med tennisnet.

Misinformation #5: Skolelukninger reducerer smitte af Covid-19.
1. FEBRUAR 2021: Statens Serum Institut siger, at når skolebørn i 0. til 4. klasse sendes tilbage i skolen, vil antallet af smittede stige til 600 dagligt, og antallet af indlagte fordobles til cirka 40.
HVAD SKETE DER?: Antallet af nye smittede pr. dag var 437, da de små børn kom i skole igen. Lørdag 6. marts var tallet 443. Dvs. INGEN signifikant stigning i smitten. At de mindre skolebørn ikke bidrog målbart til smitten, erfarede Danmark allerede i foråret 2020, hvor alle børn kom fuldt tilbage i skole, og samme erfaring er gjort i flere andre lande i Europa.

Et studie publiceret i New English Journal of Medicine viser, at på trods af at Sverige holdt deres institutioner og skoler åbne under hele pandemien, fandt de en lav forekomst af svær Covid-19 blandt skole- og institutionsbørn.
I Sverige er der 1,95 millioner børn i alderen 1-16 år.
Blandt dem, fra marts til juni 2020, blev i alt 15 børn med Covid-19 (inklusive børn med MIS-C) indlagt på en ITA (0,77 pr. 100.000 børn i denne aldersgruppe), hvoraf 4 var 1 til 6 år (0,54 pr. 100.000) og 11 af dem var 7 til 16 år (0,90 pr. 100.000). Fire af børnene havde en underliggende kronisk tilstand (to med cancer, én med kronisk nyresygdom og én med hæmatologisk sygdom).
Intet barn med Covid-19 døde.

Misinformation #6: Vaccination af de 5-11-årige skal være med til at stoppe smitten.
Pressemøde 26. november 2021
Tryghed for familien
“Det er sjældent, at børn bliver alvorligt syge med Covid-19, men børnene kan risikere at smitte deres forældre og bedsteforældre, der kan blive syge. Selv om beskyttelse af børnene ikke er det primære mål, kan vaccination af de 5-11-årige give en større sikkerhed og tryghed for det enkelte barn og familien, fordi det mindsker risikoen for at smitte sårbare familiemedlemmer. Samtidig kan vaccination være med til at sikre, at børnene får en mere normal hverdag uden risiko for hjemsendelser fra skoler, behov for testning, smitteopsporing mv.
Børnene anbefales at få vaccinen for samfundets skyld, for familiens skyld og for barnets egen trivsel”.

Så Sundhedsstyrelsen anbefaling gik på, at børnene skulle vaccineres for samfundets skyld, uden de selv havde nogen som helst personlig gavn af vaccinen.

Klaus Birkelund Johansen, overlæge og formand for Børnelægerne, udtalte sig officielt efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger:
“Det er et grundlæggende princip, at vi vaccinerer personer, der også selv skal have gavn af vaccinen, og det princip skal vi ikke bryde”.

Børnene skulle altså vaccineres for samfundets skyld. Men de voksne i samfundet var jo vaccineret og dermed beskyttet – hvorfor skulle børnene så vaccineres? Det argument forstod jeg aldrig. Med mindre de var bekymrede for, at vaccinerne ikke virkede? Hvilket heller ikke gav mening, da vaccinerne igen og igen blev beskrevet som højeffektive og i medierne konstant benævnt som ”Supervåben”. Men argumentet var altså, at børnene skulle vaccineres for samfundets skyld – og med en vaccine de absolut ingen personlig gavn havde af, for at undgå overførsel af smitte.

I dag ved vi, at vaccinerne aldrig nogensinde blev testet for overførsel af smitte.

Blev Corona-vaccinen fra Pfizer nogensinde testet for, om den forhindrede videresmitte, før den blev sendt på markedet?
Sådan spørger den hollandske politiker og medlem af Europa-Parlamentet Rob Roos direktøren for Pfizers internationale markeder, som smågrinende svarer “nej”.
Og det “nej” udlægges nu som den store afsløring af vaccineproducentens bedrageri i en video, der er blevet delt tæt på 150.000 gange på Twitter.

Men der er på ingen måde tale om en stor afsløring. Pfizer har, lige siden deres vaccine blev sendt på markedet, været klare i mælet om, hvad vaccinen er og ikke er testet for. Og de påstod heller ikke, at vaccinen mindskede risikoen for at smitte, inden den kom på markedet.
Formålet med vaccinen har hele tiden været at forhindre alvorlig sygdom og død hos den vaccinerede, fortæller forskere.
Men børn var aldrig i risiko for alvorlig sygdom, så jeg forstår ikke hvorfor Sundhedsstyrelsen gik på kompromis med det grundlæggende princip, at der skal være en personlig gevinst ved vaccination og anbefalede vaccinen til raske og sunde børn?

På pressemøde d. 22 juni 2022
Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm fortæller, at man nu skifter strategi i bekæmpelsen af Corona-virus.
“Tidligere har man forsøgt at forhindre, at folk blev smittet. Men sådan bliver det ikke til efteråret, for det har vist sig, at vaccinerne faktisk ikke er særlig gode til at forhindre, at folk bliver smittet – i hvert fald ikke med de nye varianter”.
”En af de ting, vi har lært af de nye varianter, er, at vaccinerne ikke er særligt gode til at forebygge smitte. Der er vi blevet klogere”, siger Søren Brostrøm.
Denne udmelding kom altså efter, at man havde vaccineret 40 % af alle 5-11-årige børn.

Christine Stabell Benn, professor i global sundhed, gennemgik tallene i Pfizers eget studie, der dannede grundlag for EMA’s godkendelse af Pfizers Covid-19-vaccine til brug hos 12-15-årige børn. Hun fremlagde på LinkedIn:
2260 børn blev randomiseret til vaccine eller placebo og fulgt i én måned efter 2. dosis – dvs. en lille undersøgelse med kort opfølgning.
EMA bemærkede, at vaccinen forhindrede Covid-19-infektion og konkluderede, at “fordele ved Comirnaty i denne aldersgruppe opvejer risiciene“.
I aldersgruppen 16-25 år, som præsenteres i studiet, var det 9/536 vaccinerede mod 3/561 uvaccinerede.
Tilsammen indikerer resultaterne en relativ risiko på 3,28 (95 % konfidensinterval 1,21-8,94), deraf en meget signifikant øget risiko hos de vaccinerede børn/unge voksne.
I absolutte tal oplevede 1 ud af 100 vaccinerede børn/unge og voksne en alvorlig bivirkning til vaccine mod 3 ud af 1000 uvaccinerede.
I betragtning af den lave risiko for alvorlig Covid-19 hos børn – ingen i denne undersøgelse – er det ikke klart, hvordan EMA kunne fastslå, at fordelene opvejer risici.

‘DE, DER IKKE KENDER HISTORIEN, ER DØMT TIL AT GENTAGE DEN.’
Virkelig? Historien viser, at både dem, der ikke lærer historie, og dem, der lærer historie, er dømt til at gentage den. Er dette da sket før, spørger du dig selv?

»Hele menneskeheden er i fare.«

Sådan faldt ordene i 2009, da Margaret Chan, daværende generaldirektør i Verdenssundhedsorganisationen WHO, hævede trusselsniveauet fra fire til fem for, at svineinfluenzaen ville udvikle sig til en pandemi.

Og det samme gjaldt igen for Covid-19, der blev også ringet med alarmklokker og spredt frygt i befolkningen verden over, da Tedros Adhanom Ghebreyesus, nuværende generaldirektør i WHO, d. 11 marts 2020 erklærede Covid-19 for pandemi, med ordene:
”WHO er dybt bekymret både over de alarmerende niveauer af spredning og alvorlighed og over de alarmerende niveauer af passivitet.
Vi har hver dag opfordret til, at lande tager hastig og aggressiv handling. Vi har ringet højt og tydeligt med alarmklokken”.

På det famøse pressemøde i Glassalen d. 11 marts 2020, hvor statsminister Mette Frederiksen lukker landet ned, udtaler sundhedsminister Søren Brostrøm:

”Vi ser smitten i rigtig, rigtig mange lande i verden. Og vi ser epidemien bide sig fast i flere og flere kontinenter. Så det er ikke kun en trussel mod Danmark, det er også en trussel mod verdenssundheden.
Det er også derfor, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i dag har erklæret Covid-19, som en pandemi. Det er ikke særlig tit, at der bliver erklæret en pandemi i verden. Det er sket få gange de sidste 100 år. Senest for 10 år siden med den store influenzapandemi i 2009 og så ellers tilbage i 50’erne og 60’erne og den spanske syge i 1918. Så det skal man ikke tage let på, og det gør vi heller ikke fra sundhedsmyndighedernes side i Danmark”.

Og ja, det er rigtigt hvad Brostrøm sagde på pressemødet, det er kun ganske få gange før i historien, at WHO har erklæret pandemi. Tidligere dækkede begrebet ‘pandemi’ nemlig over en ny virus, der spredte sig hurtigt, som der ikke fandtes immunitet mod og som resulterede i ‘enormt antal af døde eller syge’. Men i 2009 fjernede WHO de to sidste og ret væsentlige betingelser for definitionen af en pandemi. Og siden da har WHO allerede erklæret to pandemier, svineinfluenzaen i 2009 og Covid-19 i 2020. Noget de ikke ville have kunnet erklære, hvis ikke de først havde ændret på definitionen. For hverken svineinfluenzaen eller Covid-19 var nemlig videre farlige, og risikoen for, at man for alvor bukkede under for nogen af dem var tilsyneladende ikke meget større end for alle andre influenzatyper.

Del artiklen

dissensMEDIA i , , | Nøgleord

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Dagens overblik

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Dagens overblik Her får du et hurtigt overblik over dagens vigtige nyheder fra ind- og udland så du nemt kan holde dig opdateret. Fredag den 15. september 2023 Juraprofessor: Vaccinepatienter har grund til at sagsøge staten LINK …

Dagens overblik Læs mere »

Nürnbergkoden

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nürnbergkoden Denne artikel er en påmindelse om, at intet menneske nogensinde kan kræve en anden at tage en test, bære en maske eller få en injektion, uden at det ville krænke deres ukrænkelige menneskerettigheder. De kan kun …

Nürnbergkoden Læs mere »

WEF Cyber Pandemi?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Vidste du, at WEF for 2 år siden lagde en video ud, der “advarede” os om muligheden for en CYBER PANDEMI?   Udgivet den 13. september 2023 Af dissensMEDIA Det følgende er en oversættelse af et Twitter …

WEF Cyber Pandemi? Læs mere »

Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til …

Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning Læs mere »

Where are the vikings of Denmark

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email Dr. McCullough is the most published cardiologists in history, with over 1,000 publications and 660 citations in the National Library of Medicine. Every day, Dr. McCullough advocates for medical freedom using scientific data and analysis. In this interview from August …

Where are the vikings of Denmark Læs mere »

A deeper dive into COVID-19 treatments and the doctors who are marginalized for speaking out about them

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email Dr. Pierre Kory is a pulmonary and Critical Care Specialist, Teacher, Researcher and Co-Developer of effective, evidence and expertise-based COVID Treatment protocols, including Ivermectin. Dr. Pierre Kory is also Co-Founder and medical director of Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FCCCA) …

A deeper dive into COVID-19 treatments and the doctors who are marginalized for speaking out about them Læs mere »

Filosofisk Fredag #14 – magtens skjulte greb om rettigheder

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #14 – Magtens skjulte greb om rettigheder   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse …

Filosofisk Fredag #14 – magtens skjulte greb om rettigheder Læs mere »

Bill Gates’ finansiering vækker spørgsmål midt i stigning i tægebårne allergitilfælde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Bill Gates finansierede forskning i genetisk modificerede kreaturtæger – Nu har 450.000 amerikanere rødt kød allergier på grund af ‘Alpha-Gal Syndrom’ forårsaget af tægebid.  Mens tilfælde af allergiske reaktioner forårsaget af tægebårne sygdomme, herunder det berygtede alpha-gal-syndrom …

Bill Gates’ finansiering vækker spørgsmål midt i stigning i tægebårne allergitilfælde Læs mere »

Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig Frihed og rettigheder bliver ofte ignoreret af økonomiprofessionen. Det er desværre også værd at bemærke, at økonomer ofte virker uinteresserede i spørgsmål om frihed og rettigheder. Faktisk …

Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig Læs mere »