Dødeligheden ved covid-vaccinerne er nu videnskabeligt bevist!

videnskabeligt-bevist

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Dødeligheden ved covid-vaccinerne er nu videnskabeligt bevist!

Over 1.000 videnskabelige rapporter har nu slået fast, at covid-vaccinerne langt fra er sikre men decideret skadelige og farlige. Sundhedsmyndighederne har misledt befolkningen i en grad, der gør det svært for de fleste at begribe. Som vi tidligere her på redaktionen har berettet, har der været markant overdødelighed i Danmark efter vaccine-udrulningen og forsikringsselskaber over hele verden har oplevet urealistiske stigninger i udbetaling af forsikringspræmier, når det kommer til livsforsikringer.

Udgivet den 17 marts 2022
Af Stig V. Andersen

At myndighederne i form af Søren Brostrøm, Magnus Heunicke og Mette Frederiksen gang på gang har agiteret, at vaccinen skulle være sikker og effektiv, har ikke været andet end manipulation og propaganda. Statementet om at covid-vaccinerne er som alle andre vacciner, er heller ikke sand, for det er ikke vacciner, det er genterapi.

Du kan læse mere om forskellen på normale vacciner og genterapi her.  Det er i bedste fald en behandlingsmetode, men en yderst uetisk behandlingsmetode, da den skader mere end den gavner. Jeg har svært ved at forstå, hvordan nogle læger med hånden på deres lægeløfte, kan tilbyde denne behandling til deres patienter og medmennesker, velvidende at der findes medicinske præparater som er gennemtestede og som lægeverdenen har stor erfaring med virker langt bedre. Personligt tror jeg hånden har ligget tungere på pengepungen i disse tilfælde.

 

Den 1. marts 2022 blev de første 55.000 sider af Pfizer’s kliniske forsøg med BNT162b2 (Comirnaty®) frigivet og de tegner et helt andet billede end en behandlingsmetode, der er sikker.

Dokumenterne bekræfter de tidligere studier om bivirkninger. Bivirkningslisten indeholder alt fra blodpropper, hjertebetændelse, kræft til AIDS-tilstande i kroppen. Det er værd at bemærke, at det ikke er den sorte død eller Ebola, som Pfizer prøver at bekæmpe her, men en sygdom der mest af alt er lig en sæson-influenza, når man ser på sygdomstilfælde og dødelighed.

Hvad vi har været vidne til siden marts 2020, har været den største forbrydelse imod menneskeheden nogensinde, og var verden ikke bygget på et fundament af korruption, ville dette aldrig have kunne ske! Vi opfordrer her på redaktionen alle til at tage et objektivt og kritisk syn på den verden vi lever i, for ellers vil vores hverdag i fremtiden, blive langt værre end de forgående to år har været det.

Med udsigten til at WHO (medicinalbranchens interesse-organisation) får uanet magt igennem WHO’s Pandemic Treaty, bliver test, social afstand og eksperimentel medicin adgangsbillet til fællesskabet. WHO’s Pandemic Treaty er en international aftale om, at hvis WHO melder en pandemi ud, overtager de styringen med samtlige lande, der er med i aftalen. Alt fra nedlukninger og behandlingsplaner ligger i WHO’s hænder. Aftalen er lige nu under behandling.

World Council For Health har netop udsendt et åbent brev om konsekvenserne ved en sådan aftale. Du kan læse brevet her.

Vi bringer jer her en liste med over 1.000 studier som belyser, hvor farlig covid- vaccinerne rent faktisk er!

 

Kilde liste:
 • Cerebral venøs blodprop efter covid-19-vaccination i Storbritannien: et multicenterkohortestudie: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01608-1/
 • Dødelig hjerneblødning efter covid-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928772/
 • Myocarditis efter mRNA-vaccination mod SARS-CoV-2, en case-serie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666602221000409
 • Three tilfælde af akut venøs tromboembolisme hos kvinder efter vaccination mod covid-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213333X21003929
 • Amerikanske tilfælde rapporter om cerebral venøs sinus trombose med trombocytopeni efter vaccination med Ad26.COV2.S (mod covid-19), marts 2 til April 21, 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/
 • Portal venetrombose forbundet med ChAdOx1 nCov-19 vaccine: https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(21)00197-7/
 • Forvaltning af cerebral og splanknisk venetrombose forbundet med thrombocytopeni hos forsøgspersoner, der tidligere var vaccineret med Vaxzevria (AstraZeneca): stillingserklæring fra Det Italienske Selskab for Studiet af Hæmostase og Trombose (SISET): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33871350/
 • Vaccine-induceret immuntrombotic trombocytopeni og cerebral venøs sinustrombose efter vaccination med COVID-19; en systematisk gennemgang: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X21003014
 • Trombose med trombocytopeni syndrom forbundet med COVID-19 vacciner: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381
 • Covid-19 vaccine-induceret trombose og trombocytopeni: en kommentar til et vigtigt og praktisk klinisk dilemma: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033062021000505
 • Trombose med trombocytopeni syndrom forbundet med COVID-19 virale vektorvacciner: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0953620521001904
 • COVID-19 vaccine-inuced immun-immune trombotiske trombocytopeni: en spirende årsag til splanknik venetrombose: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665268121000557
 • Blodpladernes roller i covid-19-associeret koagulopati og vaccine-induceret immuntrombotisk immuntrombocytopeni (covid): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173821000967
 • Rødder af autoimmunitet af trombotiske begivenheder efter COVID-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568997221002160
 • Cerebral venøs sinustrombose efter vaccination: Det Forenede Kongeriges erfaringer: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01788-8/fulltext
 • Trombotisk immuntrombocytopeni forårsaget af SARS-CoV-2 vaccine: https://www.nejm.org/doi/ full/10.1056/nejme2106315
 • Myocarditis efter immunisering med COVID-19 mRNA-vacciner hos medlemmer af det amerikanske militær. Denne artikel rapporterer, at i “23 mandlige patienter, herunder 22 tidligere raske militære medlemmer, myokardiebetændelse blev identificeret inden for 4 dage efter modtagelsen af vaccinen”: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601
 • Trombose og trombocytopeni efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882?query=recirc_curatedRelated_arti kle
 • Sammenslutningen af myocarditis med BNT162b2 messenger RNA COVID-19 vaccine i en sag række børn: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/
 • Trombotisk trombocytopeni efter vaccination med ChAdOx1 nCov-19: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104840?query=recirc_curatedRelated_article
 • Post mortem fund i vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni (covid-19): https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.279075
 • Trombocytopeni, herunder immuntrombocytopeni efter at have modtaget COVID-19 mRNA-vacciner indberettet til Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21005247
 • Akut symptomatisk myokardiebetændelse hos syv unge efter Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccination: https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/06/04/peds.2021-052478
 • Afasi syv dage efter den anden dosis af en mRNA-baseret SARS-CoV-2-vaccine. Brain MR-scanning afslørede en intracerebral blødning (ICBH) i the venstre temporal lap i en 52-årig mand. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589238X21000292#f0005
 • Sammenligning af vaccine-inducerede trombotiske episoder mellem ChAdOx1 nCoV-19 og Ad26.COV.2.S vacciner: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000895
 • Hypotese bag de meget sjældne tilfælde af trombose med trombocytopeni syndrom efter SARS-CoV-2 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049384821003315
 • Blodpropper og blødningsepisoder efter BNT162b2 og ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: analyse af europæiske data: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121000937
 • Cerebral venøs trombose efter BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2 vaccine: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052305721003098
 • Primær binyrebarkhormon forbundet med trombotisk immuntrombocytopeni fremkaldt af Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (VITT): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620521002363
 • Myocarditis og perikarditis efter vaccination med COVID-19 mRNA: praktiske overvejelser for behandlere: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0828282X21006243
 • “Portal venetrombose, der opstår efter den første dosis SARS-CoV-2 mRNA-vaccine hos en patient med antiphospholipid syndrom”: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666572721000389
 • Tidlige resultater af bivalirudin behandling for trombotisk trombocytopeni og cerebral venøs sinustrombose efter vaccination med Ad26.COV2.S: h ttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064421003425
 • Myocarditis, perikarditis og kardiomyopati efter COVID-19-vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1443950621011562
 • Mekanismer for immunthrombose i vaccine-inuced trombotisk trombocytopeni (VITT) sammenlignet med naturlig SARS-CoV-2 infektion: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000706
 • Prothrombotisk immuntrombocytopeni efter COVID-19-vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006497121009411
 • Vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni: det mørke kapitel i en succeshistorie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589936821000256
 • Cerebral venøs sinustrombose negativ for anti-PF4 antistof uden trombocytopeni efter immunisering med COVID-19 vaccine hos en ikke-comorbid ældre indisk mand behandlet med konventionel heparin-warfarin baseret antikoagulation: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402 121002046
 • Trombose efter COVID-19-vaccination: mulig forbindelse til ACE-veje: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384821004369
 • Cerebral venøs sinustrombose i den amerikanske befolkning efter SARS-CoV-2 vaccination med adenovirus og after COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109721051949
 • Et sjældent tilfælde af en midaldrende asiatisk mand med cerebral venøs blodprop efter AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675721005714
 • Cerebral venøs sinustrombose og trombocytopeni efter COVID-19-vaccination: rapport om to tilfælde i Storbritannien: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889159 12100163X
 • Immuntrombocytopenisk purpura efter vaccination med COVID-19-vaccine (ChAdOx1 nCov-19): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006497121013963.
 • Antifosfolipid antistoffer og risiko for trombophili efter COVID-19 vaccination: halmen, der bryder kamelens ryg?: https://docs.google.com/document/d/1XzajasO8VMMnC3CdxSBKks1o7kiOLXFQ
 • Vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni, et sjældent, men alvorligt tilfælde af venlig ild i kampen mod COVID-19-pandemien: Hvilken patogenese?: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620521002314
 • Diagnostisk-terapeutiske anbefalinger fra ad hoc FACME-ekspertgruppen om håndtering af cerebral venøs trombose relateret til COVID-19-vaccination: https://www.science direct.com/science/article/pii/S0213485321000839
 • Trombocytopeni og intrakraniel venøs sinustrombose efter eksponering for “AstraZeneca COVID-19-vaccinen”: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33918932/
 • Trombocytopeni efter Pfizer og Moderna SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33606296/
 • Svær og ildfast immuntrombocytopeni opstår efter SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33854395/
 • Purpurisk udslæt og trombocytopeni efter mRNA-1273 (Moderne) COVID-19 vaccine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7996471/
 • COVID-19-vaccination: oplysninger om forekomsten af arteriel og venøs trombose ved hjælp af data fra VigiBase:
 • Cerebral venøs blodprop i forbindelse med vaccinen mod covid-19 i Tyskland:
 • Cerebral venøs trombose efter BNT162b2 mRNA vaccination af BNT162b2 mod SARS-CoV-2: en sort svane begivenhed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133027/
 • Vigtigheden af at anerkende cerebral venøs trombose efter anti-COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34001390/
 • Trombose med trombocytopeni efter messenger RNA vaccine -1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34181446/
 • Blodpropper og blødninger efter BNT162b2 og ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: en analyse af europæiske data: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174723/
 • Første dosis af ChAdOx1 og BNT162b2 COVID-19 vacciner og trombocytopeniske, tromboembolic, og hæmoragiske begivenheder i Skotland: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01408-4
 • Forværring af immuntrombocytopeni efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34075578/
 • Første reportation af en de novo iTTP episode forbundet med en COVID-19 mRNA-baseret anti-COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34105244/
 • PF4-immunoassayer i vaccineinducerede trombotiske trombocytopeni: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2106383
 • Antibody epitoper i vaccine-induceret immun immuntrombotisk trombocytopeni: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03744-4
 • Myokardiebetændelse med COVID-19 mRNA-vacciner: https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135
 • Myokardiebetændelse og perikarditis efter COVID-19-vaccination: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900
 • Myokardiebetændelse i tidsmæssig forbindelse med covid-19-vaccination: https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055891.
 • COVID-19 Vaccination forbundet med myokardiebetændelse hos unge: https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/08/12/peds.2021-053427.full.pdf
 • Akut myokardiebetændelse efter administration af BNT162b2b2 vaccine mod covid-19: https://pubmed.nc bi.nlm.nih.gov/33994339/
 • Tidsmæssig sammenhæng mellem COVID-19 vaccine Ad26.COV2.S og akut myokardiebetændelse: casereport og gennemgang af litteraturen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1553838921005789
 • COVID-19 vaccine-induceret myokcarditis: en caserapport med gennemgang af litteraturen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121002253
 • Potentiel sammenhæng mellem COVID-19 vaccine og myokardiebetændelse: kliniske og CMR resultater: https://www.sciencedirect.com/science/ar ticle/pii/S1936878X2100485X
 • Gentagelse af akut myocarditis tidsmæssigt forbundet med modtagelse af mRNA-sygdomsvaccine 2019 (COVID-19) hos en mandlig teenager: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002234762100617X
 • Fulminant myocarditis og systemisk hyperbetændelse tidsmæssigt forbundet med BNT162b2 COVID-19 mRNA vaccination hos to patienter: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0167527321012286.
 • Akut myokardiebetændelse efter administration af BNT162b2-vaccine: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921001530
 • Lymphohistocytic myocarditis efter vaccination med COVID-19 Ad26.COV2.S viral vektor: https://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721001573
 • Myokardiebetændelse efter vaccination med BNT162b2 hos en sund han: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675721005362
 • Akut myokardiebetændelse efter Comirnaty (Pfizer) vaccination hos en rask mand med tidligere SARS-CoV-2 infektion: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043321005549
 • Myopericarditis efter Pfizer mRNA COVID-19 vaccination hos unge: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347 62100665X
 • Pericarditis efter administration af BNT162b2 mRNA COVID-19 mRNA vaccine: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1885585721002218
 • Akut myokardiebetændelse efter vaccination med SARS-CoV-2 mRNA-1273 mRNA: https://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S2589790X21001931
 • Tidsmæssig sammenhæng mellem den anden dosis af BNT162b2 mRNA Covid-19-vaccine og hjerteinddragelse hos en patient med tidligere SARS-COV-2-infektion: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S23529 06721000622
 • Myopericarditis efter vaccination med COVID-19 mRNA hos unge i alderen 12 til 18 år: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347621007368
 • Akut myokardiebetændelse efter SARS-CoV-2-vaccination hos en 24-årig mand: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0870255121003243
 • Vigtig information om myopericarditis efter vaccination med Pfizer COVID-19 mRNA hos unge: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347621007496
 • En række patienter med myokardiebetændelse efter vaccination mod SARS-CoV-2 med mRNA-1279 og BNT162b2: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X21004861
 • Takotsubo kardiomyopati efter vaccination med mRNA COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1443950621011331
 • COVID-19 mRNA-vaccination og myokardiebetændelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34268277/
 • COVID-19-vaccine og myokardiebetændelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34399967/
 • Epidemiologi og kliniske træk ved myokardiebetændelse/perikarditis før indførelsen af COVID-19 mRNA-vaccine hos koreanske børn: et multicenterstudie https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resourc e/en/covidwho-1360706.
 • COVID-19 vacciner og myocardit er: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246566/
 • Myocarditis og andre hjerte-kar-komplikationer af COVID-19 mRNA-baserede COVID-19 vacciner https://www.cureus.com/articles/61030-myocarditis-and-other-cardiovascular-comp lications-of-the-mrna-baserede-covid-19-vacciner https://www.cureus.com/articles/61030-myocarditis-and-other-cardiovascular-complications-of-the-mrna-based-covid-19-vaccines
 • Myokardiebetændelse, perikarditis og kardiomyopati efter covid-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34340 927/
 • Myocarditis med covid-19 mRNA-vacciner: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135
 • Sammenslutningen af myokardiebetændelse med covid-19 mRNA-vaccine hos børn: https://media.jamanetwork.com/news-item/association-of-myocarditis-med-mrna-co vid-19-vaccine-in-children/
 • Forening af myokardiebetændelse med COVID-19 messenger RNA vaccine BNT162b2 i en sag række børn: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052
 • Myocarditis efter immunisering med COVID-19 mRNA vacciner i medlemmer af det amerikanske militær: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601%5C
 • Myokardiebetændelse opstår efter immunisering med COVID-19 mRNA-baserede COVID-19 vacciner: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781600
 • Myokardiebetændelse efter immunisering med Covid-19 mRNA: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2109975
 • Patienter med akut myokardiebetændelse efter vaccination medCOVID-19 mRNA: htt ps://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781602
 • Myocarditis forbundet med vaccination med COVID-19 mRNA: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021211430
 • Symptomatisk akut myokardiebetændelse hos 7 unge efter Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination: https://pediatrics.aappublications.org/content/148/3/e2021052478
 • Hjerte-kar-magnetisk resonansbilleddannelsesresultater hos unge voksne patienter med akut myokardiebetændelse efter COVID-19 mRNA-vaccination: en case-serie: https://jcmr-onlin e.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12968-021-00795-4
 • Klinisk vejledning til unge med myokardiebetændelse og perikarditis efter vaccination med COVID-19 mRNA: https://www.cps.ca/en/documents/position/clinical-guidance-for-youth-with-myocarditis-an d-perikarditis
 • Hjertescanning af akut myokardiebetændelse efter vaccination med COVID-19 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402228/
 • Caserapport: akut myokardiebetændelse efter anden dosis mRNA-1273 SARS-CoV-2 mRNA-vaccine: https://academic.oup.com/eh jcr/article/5/8/ytab319/6339567
 • Myocarditis / perikarditis forbundet med COVID-19 vaccine: https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_98291.html
 • Forbigående hjerteskade hos unge, der får BNT162b2 mRNA COVID-19-vaccinen: https://jou rnals.lww.com/pidj/Abstract/9000/Transient_Cardiac_Injury_in_Adolesce nts_Receiving.95800.aspx
 • Perimyocarditis hos unge efter Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: https://academic.oup.com/jpids/advance-article/doi/10.1093/jpids/piab060/6329543
 • Den nye COVID-19 mRNA-vaccineplatform og myocarditis: spor til den mulige underliggende mekanisme: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34312010/
 • Akut myokardieskade efter COVID-19-vaccination: en caserapport og gennemgang af aktuelle beviser fra Vaccine Adverse Event Reporting System-databasen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34219532/
 • Vær opmærksom på risikoen for bivirkninger efter covid-19-vaccination: https://www.xiahepublishing.com/m/2472-0712/ERHM-2021-00033
 • Myocarditis forbundet med COVID-19 vaccination: ekkokardiografi, hjertetomografi og magnetisk resonansbilleddannelse: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCIMAGING.121.01323 6
 • Tilbundsgående vurdering af et tilfælde af formodet myokardiebetændelse efter den anden dosis covid-19 mRNA-vaccine: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056038
 • Forekomst af akut infarktlignende myokardiebetændelse efter COVID-19-vaccination: just et tilfældigt tilfælde eller rettere en vaccinationsrelateret autoimmun myokardiebetændelse?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333695/
 • Gentagelse af akut myocarditis tidsmæssigt forbundet med modtagelse af mRNA-sygdomsvaccine 2019 (COVID-19) hos en mandlig teenager: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8216855/
 • Myocarditis efter SARS-CoV-2 vaccination: en vaccine-induceret reaktion?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34118375/
 • Selvbestalret myocarditis, der præsenterer med brystsmerter og ST-segment elevation hos unge efter vaccination med BNT162b2 mRNA-vaccinen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180390/
 • Myopericarditis hos en tidligere rask ung mand efter COVID-19-vaccination: Casereport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.g ov/34133825/
 • Biopsi-dokumenteret lymfocytisk myokardiebetændelse efter første COVID-19 mRNA-vaccination hos en 40-årig mand: sagsrapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487236/
 • Indsigt fra en murin model af COVID-19 mRNA vaccine-induceret myopericarditis: kunne utilsigtet intravenøs injektion af en vaccine fremkalde myopericarditis https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab741/6359059
 • Usædvanlig præsentation af akut perimyocarditis efter moderne SARS-COV-2 mRNA-1237 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447639/
 • Perimyocarditis efter den første dosis af mRNA-1273 SARS-CoV-2 (Moderne) mRNA-1273 vaccine hos en ung sund mand: case rapport: https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12872-02 1-02183
 • Akut myokardiebetændelse efter den anden dosis SARS-CoV-2-vaccine: serendipitet eller årsagssammenhæng: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236331/
 • Rhabdomyolyse og fasciitis forårsaget af COVID-19 mRNA-vaccinen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go v/34435250/
 • COVID-19 vaccine-induceret rhabdomyolyse: case rapport med litteraturgennemgang: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34186348/.
 • GM1 ganglioside antistof og COVID-19-relateret Guillain Barre syndrom: case rapport, systemisk gennemgang, og konsekvenser for vaccine udvikling: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354621000065
 • Guillain-Barré syndrom efter AstraZeneca COVID-19 vaccination: årsagssammenhæng eller afslappet forening: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S 0303846721004169
 • Sensorisk Guillain-Barré syndrom efter ChAdOx1 nCov-19 vaccine: rapport over to tilfælde og gennemgang af litteraturen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165572821002186
 • Guillain-Barré syndrom efter den første dosis sars-CoV-2 vaccine: en midlertidig forekomst, ikke en årsagssammenhæng: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921000998.
 • Guillain-Barré syndrom præsenteres som facial diplegia efter vaccination med COVID-19: en sagsrapport: https://ww w.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736467921006442
 • Guillain-Barré syndrom efter den første injektion af ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: første rapport: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378721005853.
 • SARS-CoV-2 vacciner er ikke sikre for dem med Guillain-Barre syndrom efter vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080121005343
 • Akut hyperaktiv encefalopati efter COVID-19-vaccination med dramatisk reaktion på methylprednisolone: en case rapport: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080121007536
 • Ansigtsnerve-parese efter administration af COVID-19 mRNA-vacciner: analyse af selvrapporteringsdatabase: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221007049
 • Neurologiske symptomer og neuroimaging ændringer relateret til COVID-19 vaccine: årsag eller tilfældighed: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899707121003557.
 • Ny-debut ildfast status epilepticus efter ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165572821001569
 • Akut myelitis og ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: tilfældig eller kausal forening: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165572821002137
 • Bell’s parese og SARS-CoV-2 vaccines: en udfoldende historie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309921002735
 • Bells parese efter den anden dosis af Pfizer COVID-19-vaccinen hos en patient med en historie med tilbagevendende Bells parese: https://www.sciencedirect.com/scie nce/article/pii/S266635462100020X
 • Akut-debut central serøs retinopati efter immunisering med COVID-19 mRNA vaccine:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451993621001456.
 • Bells parese efter covid-19-vaccination: case report: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S217358082100122X.
 • Et akademisk hospital oplever at vurdere risikoen for COVID-19 mRNA-vaccine ved hjælp af patientens allergihistorie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213219821007972
 • COVID-19 vaccine-induceret aksillære og bryst lymfadenopati i PET: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043321002612
 • ANCA-associeret vaskulitis efter Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272638621007423
 • Sene kutane reaktioner efter administration af COVID-19 mRNA vacciner: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213219821007996
 • COVID-19 vaccine-induceret rhabdomyolyse: case rapport med gennemgang af litteraturen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121001880
 • Kliniske og patologiske korrelerer af hudreaktioner på COVID-19-vaccine, herunder V-REPP: et registerbaseret studie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962221024427
 • Trombose med trombocytopeni syndrom forbundet med COVID-19 vacciner:. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381.
 • COVID-19 vaccine-associeret anafylaksi: en erklæring fra Anafylaksi Udvalget for World Allergy Organization:. https://www.sciencedirect.com/science/artic le/pii/S1939455121000119.
 • Cerebral venøs sinustrombose negativ for anti-PF4 antistof uden trombocytopeni efter immunisering med COVID-19 vaccine hos en ældre, ikke-comorbid indisk mand behandlet med konventionel heparin-warfarin-baseret antikoagulation:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121002046.
 • Akut myokardiebetændelse efter administration af BNT162b2b2 vaccine mod COVID-19:. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S188558572100133X
 • Blodpropper og blødninger efter BNT162b2 og ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: en analyse af europæiske data:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121000937.
 • immuntrombocytopeni forbundet med Pfizer-BioNTechs COVID-19 BNT162b2b2 mRNA-vaccine:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921002018.
 • Bullous drug eruption efter den anden dosis af COVID-19 mRNA-1273 (Moderna) vaccine: Case rapport: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034121001878.
 • COVID-19 RNA-baserede vacciner og risikoen for prion sygdom: https://scivisionpub.com/pdfs/covid19rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-dis lethed-1503.pdf
 • Undersøgelsen bemærker, at 115 gravide kvinder mistede deres babyer, ud af 827, der deltog i en undersøgelse af sikkerheden ved covid-19-vacciner: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983.
 • Procesrelaterede urenheder i ChAdOx1 nCov-19-vaccinen: https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1
 • COVID-19 mRNA-vaccine, der forårsager CNS-betændelse: en case-serie: https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-021-10780-7
 • Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, efter at have modtaget den første dosis af Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccinen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33475702/
 • Allergiske reaktioner på den første COVID-19-vaccine: polyethylenglycols potentielle rolle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33320974/
 • Pfizer Vaccine rejser allergi bekymringer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33384356/
 • Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, efter at have modtaget den første dosis Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine – USA, December 14-23, 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33444297/
 • Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, efter at have modtaget første dosis moderne COVID-19-vaccine – United States, 21. december 2020-10. januar 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33507892/
 • Rapporter om anafylaksi efter vaccination mod coronavirus 2019, Sydkorea, 26. februar- 30. april 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34414880/
 • Rapporter om anaphylaxis efter at have modtaget COVID-19 mRNA-vacciner i USA-Dec 14, 2020-Jan 18, 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33576785/
 • Immuniseringspraksis og risiko for anafylaksi: en aktuel, omfattende opdatering af COVID-19-vaccinationsdata: https://pu bmed.ncbi.nlm.nih.gov/34269740/
 • Forholdet mellem allerede eksisterende allergier og anafylaktiske reaktioner efter administration af COVID-19 mRNA-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34215453/
 • Anafylaksi Forbundet med COVID-19 mRNA Vacciner: Tilgang til allergi Forskning: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33932618/
 • Alvorlige allergiske reaktioner efter COVID-19 Vaccination med Pfizer / BioNTech Vaccine i Storbritannien og USA: Holdningserklæring fra de tyske allergiselskaber: German Medical Association of Allergologists (AeDA), German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI) og Society for Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33643776/
 • Allergiske reactions og anafylaksi til LNP-baserede COVID-19 vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33571463/
 • Rapporterede eller af økonomiske bivirkninger fra COVID-19-vacciner: det kendte og det ukendte: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527524/
 • Kutan negative virkninger af tilgængelige COVID-19-vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34518015/
 • Kumulativ bivirkningsrapport om anafylaksi efter injektioner af COVID-19 mRNA-vaccine (Pfizer-BioNTech) i Japan: den første månedsrapport: https://pubmed.ncbi.nlm.n ih.gov/34347278/
 • COVID-19-vacciner øger risikoen for anafylaksi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33685103/
 • Biphasisk anafylaksi efter eksponering for den første dosis af Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA-vaccinen COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.ni h.gov/34050949/
 • Allergifremkaldende komponenter i mRNA-1273-vaccinen mod COVID-19: mulig involvering af polyethylenglycol og IgG-medieret komplementaktivering: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33657648/
 • Polyethylenglycol (PEG) er en årsag til anafylaksi til Pfizer / BioNTech mRNA COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33825239/
 • Akutte allergiske reaktioner over for COVID-19 mRNA-vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33683290/
 • Polyethylenglycoleallergi af SARS CoV2-vaccinen recipient: case rapport om en ung voksen modtager og håndtering af fremtidig eksponering for SARS-CoV2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33919151/
 • Forhøjede anafylaksi efter vaccination med Pfizer BNT162b2b2 mRNA vaccine mod covid-19 hos japanske hæseplejere; en sekundær analyse af de første sikkerhedsdata efter godkendelsen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34128049/
 • Allergiske reaktioner og bivirkninger forbundet med administration af mRNA-baserede vacciner. En oplevelse af sundhedssystemet: https://pubm ed.ncbi.nlm.nih.gov/34474708/
 • Allergiske reaktioner over for covid-19 vacciner: erklæring fra Det Belgiske Selskab for Allergi og Klinisk Immunologi (BelSACI): https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17843286.2021.1909447
 • . IgE-medieret allergi over for polyethylenglycol (PEG) som årsag til anafylaksi til COVID-19 mRNA-vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34318537/
 • Allergiske reaktioner efter COVID-19-vaccination: sætter risikoen i perspektiv: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463751/

 

 • Anafylaktiske reaktioner på covid-19 mRNA-vacciner: en opfordring til yderligere undersøgelser: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33846043/ 188.

 

 • Risiko for alvorlige allergiske reaktioner over for covid-19 vacciner blandt patienter med allergisk hudsygdom: praktiske anbefalinger. En ETFAD holdning erklæring med eksterne eksperter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33752263/

 

 • COVID-19-vaccine og død: årsagssammenhængsalgoritme ifølge WHO’s berettigelsesdiagnose: https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/34073536/

 

 • Dødelig hjerneblødning efter covid-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928772/

 

 • En caseserie af hudreaktioner på covid-19-vaccine på Dermatologisk Afdeling på Loma Linda University: https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/34423106/

 

 • Hudreaktioner rapporteret efter Moderna og Pfizers COVID-19-vaccination: en undersøgelse baseret på et register med 414 tilfælde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33838206/

 

 • Kliniske og patologiske korrelerer af hudreaktioner på COVID-19-vaccine, herunder V-REPP: et registerbaseret studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34517079/

 

 • Hudreaktioner efter vaccination mod SARS-COV-2: en landsdækkende spansk tværsnitsundersøgelse af 405 tilfælde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3425429 1/

 

 • Varicella zostervirus og herpes simplex virus reaktivering efter vaccination med COVID-19: gennemgang af 40 tilfælde i et internationalt dermatologisk register: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487581/

 

 • Immuntrombose og trombocytopeni (VITT) forbundet med COVID-19-vaccinen: diagnostiske og terapeutiske anbefalinger til et nyt syndrom: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33987882/

 

 • Laboratorietest for mistanke om COVID-19-vaccine-induceret trombotisk (immun) trombocytopeni: https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34138513/

 

 • Intracerebral blødning på grund af trombose med trombocytopeni syndrom efter COVID-19 vaccination: det første dødelige tilfælde i Korea: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402235/

 

 • Risiko for trombocytopeni og tromboembolisme efter covid-19-vaccination og positive SARS-CoV-2-tests: selvkontrolleret case series study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34446426/

 

 • Vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni og cerebral venøs sinustrombose efter covid-19-vaccination; en systematisk gennemgang: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34365148/.

 

 • Nerve- og muskel bivirkninger efter vaccination med COVID-19: en systematisk gennemgang og metaanalyse af kliniske forsøg: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34452064/.

 

 • Et sjældent tilfælde af cerebral venøs blodprop og formidlet intravaskulær koagulation tidsmæssigt forbundet med administration af COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33917902/

 

 • Primær binyrebarkhormon forbundet med trombotic immuntrombocytopeni induceret af Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34256983/

 

 • Akut cerebral venøs trombose og lungepulsåreemboli forbundet med COVID-19-vaccinen: https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/34247246/.

 

 • Tromboaspirationsinfusion og fibrinolyse til portomesenterisk trombose efter administration af AstraZeneca COVID-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34132839/

 

 • 59-årig kvinde med omfattende dyb venøs trombosis og lungetromboembolisme 7 dage efter en første dosis Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA vaccine COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34117206/

 

 • Cerebral venøs trombose og vaccine-induceret trombocytopeni.a. Oxford-AstraZeneca COVID-19: en forspildt mulighed for en hurtig tilbagevenden til oplevelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033927/

 

 • Myocarditis og andre hjerte-kar-komplikationer af mRNA-baserede COVID-19 vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34277198/

 

 • Pericarditis efter administration af COVID-19 mRNA BNT162b2b2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364831/

 

 • Usædvanlig præsentation af akut perikarditis efter vaccination mod SARS-COV-2 mRNA-1237 Moderne: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447639/

 

 • Caserapport: akut myocarditis efter anden dosis SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccine mRNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34514306/

 

 • Immunmedierede sygdomsudbrud eller nylig debuterede sygdomme hos 27 forsøgspersoner efter mRNA/DNA-vaccination mod SARS-CoV-2: https://pubmed.nc bi.nlm.nih.gov/33946748/

 

 • Indsigt fra en murin model af myopericarditis forårsaget af COVID-19 mRNA vaccine: kunne utilsigtet intravenøs injektion af en vaccine fremkalde myopericarditis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34453510/

 

 • Immuntrombocytopeni i en 22-årig vaccine efter Covid-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33476455/

 

 • propylthiouracil-induceret neutrophil anti-cytoplasmisk antistof-associeret vasculitis efter COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34451967/

 

 • Sekundær immuntrombocytopeni (ITP) forbundet med ChAdOx1 Covid-19 vaccine: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34377889/

 

 • Trombose med trombocytopeni syndrom (TTS) efter AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19 vaccination: risiko-benefit-analyse for personer <60 år i Australien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272095/

 

 • COVID-19-vaccinationsforening og ansigtsnerve-parese: Case-control-undersøgelse: https://pubm ed.ncbi.nlm.nih.gov/34165512/

 

 • Sammenhængen mellem covid-19-vaccination og Bells parese: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34411533/

 

 • Bells parese efter covid-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33611630/

 

 • Akut tværgående myelitis (ATM): klinisk gennemgang af 43 patienter med COVID-19-associeret ATM og 3 alvorlige bivirkninger ved atm efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33981305/

 

 • Bells parese efter 24 timers mRNA-1273 SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34336436/

 

 • Sekventiel kontralateral ansigtsnerve parese efter første og anden dosis af COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34281950/.

 

 • Tværgående myelitis forårsaget af SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34458035/

 

 • Perifer ansigtsnerve parese efter vaccination med BNT162b2 (COVID-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33734623/

 

 • Akut abducens nerve parese efter COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/34044114/.

 

 • Ansigtsnerve-parese efter administration af COVID-19 mRNA-vacciner: analyse af selvrapporteringsdatabase: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34492394/

 

 • Forbigående oculomotorisk lammelse efter administration af RNA-1273 messenger vaccine til SARS-CoV-2 diplopia efter COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34369471/

 

 • Bells parese efter Ad26.COV2.S COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34014316/

 

 • Bells parese efter covid-19-vaccination: sagsrapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34330676/

 

 • Et tilfælde af akut demyelinerende polyradiculoneuropati med bilateral ansigtslamst efter ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272622/

 

 • Guillian Barré syndrom efter vaccination med mRNA-1273 mod COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34477091/

 

 • Akut ansigtslammelse som en mulig komplikation af SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33975372/.

 

 • Bells parese efter COVID-19-vaccination med højt antistofrespons i CSF: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34322761/.

 

 • Parsonage-Turner syndrom forbundet med SARS-CoV-2 eller SARS-CoV-2 vaccination. Kommentar til: “Neuralgic amyotrophy og COVID-19 infektion: 2 tilfælde af tilbehør spinal nerve parese” af Coll et al. Ledhvirvelsøjlen 2021; 88: 10519: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34139321/.

 

 • Bells parese efter en enkelt dosis vaccine mRNA. SARS-CoV-2: sagsrapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34032902/.

 

 • Autoimmun hepatitis udvikler en hurtigere vaccine mod coronavirus 2019 (COVID-19): årsagssammenhæng eller offer?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33862041/

 

 • Autoimmun hepatitis udløst af vaccination mod SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/

 

 • Akut autoimmun-lignende hepatitis med atypisk antimitokondrieantistof efter vaccination med COVID-19 mRNA: en ny klinisk enhed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293683/.

 

 • Autoimmun hepatitis efter covid-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34225251/

 

 • Et nyt tilfælde af bifacial diplegia variant af Guillain-Barré syndrom efter vaccination med Janssen COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34449715/

 

 • Sammenligning af vaccine-inducerede trombotiske hændelser between ChAdOx1 nCoV-19 og Ad26.COV.2.S vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34139631/.

 

 • Bilateral overlegen oftalmisk venetrombose, iskæmisk slagtilfælde og immuntrombocytopeni efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go v/33864750/

 

 • Diagnose og behandling af cerebral venøs sinustrombose med vaccine-induceret immun-immun trombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33914590/

 

 • Venøs sinustrombose efter vaccination med ChAdOx1 nCov-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34420802/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose efter vaccination mod SARS-CoV-2: en analyse af tilfælde indberettet til Det Europæiske Lægemiddelagentur: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293217/

 

 • Risiko for trombocytopeni og tromboembolisme efter covid-19-vaccination og positive SARS-CoV-2-tests: selvkontrolleret case series study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34446426/

 

 • Blodpropper og blødninger efter BNT162b2 og ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: en analyse af europæiske data: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174723/

 

 • Arteriel hændelser, venøs tromboembolisme, trombocytopeni og blødning efter vaccination med Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S i Danmark og Norge: befolkningsbaseret kohorteundersøgelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/

 

 • Første dosis af ChAdOx1 og BNT162b2 COVID-19 vacciner og trombocytopeniske, tromboembolic og hæmoragiske begivenheder i Skotland: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108714/

 

 • Cerebral venøs blodprop i forbindelse med covid-19-vaccine i Tyskland: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34288044/

 

 • Ondartet cerebral infarkt efter vaccination med ChAdOx1 nCov-19: en katastrofal variant af vaccine-induceret immunmedieret trombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go v/34341358/

 

 • cøliaki arterie og milt arterie trombose kompliceret af milt infarkt 7 dage efter den første dosis af Oxford vaccine, årsagssammenhæng eller tilfældighed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261633/.

 

 • Primær binyrebarkhormon forbundet med Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (VITT) vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34256983/

 

 • Trombocytopeni efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332437/.

 

 • Cerebral venøs sinustrombose forbundet med trombocytopeni efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845870/.

 

 • Trombose med trombocytopeni syndrom efter COVID-19 immunisering: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236343/

 

 • Akut myokardieinfarkt inden for 24 timer efter covid-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364657/.

 

 • Bilateral akut makula neuroretinopati efter SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34287612/

 

 • central venøs sinustrombose med subaraknoid blødning efter COVID-19 mRNA-vaccination: Er disse rapporter blot tilfældige: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34478433/

 

 • Intracerebral blødning på grund af trombose med trombocytopeni syndrom efter COVID-19 vaccination: det første dødelige tilfælde i Korea: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402235/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose negativ for anti-PF4 antistof uden trombocytopeni efter immunisering med COVID-19 vaccine i en ikke-comorbid ældre indisk mand treated med konventionel heparin-warfarin-baseret antikoagulation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34186376/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose 2 uger efter første dosis sars-CoV-2 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34101024/

 

 • Et tilfælde af multipemteri og trombose efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19 mod SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34137813/

 

 • Vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni: den undvigende forbindelse mellem trombose og adenovirusbaserede SARS-CoV-2-vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34191218/

 

 • Akut iskæmisk slagtilfælde afslører immuntrombotisk trombocytopeni induceret af ChAdOx1 nCov-19 vaccine: indvirkning på recanalization strategi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34175640/

 

 • Ny-debut ildfast status epilepticus efter ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34153802/

 

 • Trombose med trombocytopeni syndrom forbundet med COVID-19 virale vektorvacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092488/

 

 • Pulmonary embolisme, forbigående iskæmisk angreb, og trombocytopeni efter Johnson & Johnson COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261635/

 

 • Tromboaspirationsinfusion og fibrinolyse til portomesenterisk trombose efter administration af AstraZeneca COVID-19-vaccinen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34132839/.

 

 • Spontant HIT syndrom: knæalloplastik, infektion og paralleller med vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34144250/

 

 • Dyb venøs trombose (DVT), der opstår kort efter anden dosis SARS-CoV-2 mRNA-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33687691/

 

 • Procoagulant antistofmedierede procoagulantplader i immuntrombotiske trombocytopeni forbundet med SARS-CoV-2-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34011137/.

 

 • Vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni forårsager en alvorlig form for cerebral venøs trombose med høj dødelighed: en case-serie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34393988/.

 

 • Procoagulant mikropartikler: en mulig sammenhæng mellem vaccine-induceret immuntrombocytopeni (VITT) og cerebral sinus venøs trombose: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34129181/.

 

 • Atypisk trombose forbundet med vaccinen VaxZevria® (AstraZeneca): data fra det franske netværk af regionale lægemiddelovervågningscentre: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34083026/.

 

 • Akut cerebral venøs trombose og lungepulsåreemboli forbundet med COVID-19-vaccinen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34247246/.

 

 • Vaccine-induceret trombose og trombocytopeni med bilateral binyrebarkhormon: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34235757/.

 

 • Palmar digital venetrombose efter Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.n ih.gov/34473841/.

 

 • Kutan trombose forbundet med kutan nekrose efter Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189756/

 

 • Cerebral venøs blodprop efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/34045111/.

 

 • Lipschütz sår efter AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34366434/.

 

 • Amyotrofisk Neuralgia sekundær til Vaxzevri vaccine (AstraZeneca) COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34330677/

 

 • Trombose med trombocytopeni efter Messenger-vaccinen RNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34181446/

 

 • Intracerebral blødning tolv dage efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34477089/

 

 • Trombotisk trombocytopeni efter vaccination med COVID-19: på jagt efter den underliggende mekanisme: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34071883/

 

 • Coronavirus (COVID-19) Vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033367/

 

 • Sammenligning af bivirkninger blandt fire covid-19-vacciner i Europa ved hjælp af EudraVigilance-databasen: Trombose på usædvanlige steder: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34375510/

 

 • Immunoglobulin adjuvans for vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34107198/

 

 • Svær vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni efter vaccination med COVID-19: en obduktionssagsrapport og gennemgang af litteraturen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34355379/.

 

 • Et tilfælde af akut lungeemboli efter immunisering med SARS-CoV-2 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34452028/

 

 • Neurokirurgiske considerations vedrørende dekompressiv craniectomy for intracerebral blødning efter SARS-CoV-2 vaccination i vaccine-induceret trombocytopeni-VITT: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202817/

 

 • Trombose og SARS-CoV-2 vacciner: vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34237213/.

 

 • Erhvervet trombotisk trombocytopenisk trombocytopenisk purpura: en sjælden sygdom forbundet med BNT162b2-vaccinen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34105247/.

 

 • Immunkomplekser, medfødt immunitet og NETosis i ChAdOx1 vaccine-induceret trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34405870/.

 

 • Sensorisk Guillain-Barré syndrom efter ChAdOx1 nCov-19 vaccine: rapport over to tilfælde og gennemgang af litteraturen: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/34416410/.

 

 • Vogt-Koyanagi-Harada syndrom efter COVID-19 og ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462013/.

 

 • Reaktivering af Vogt-Koyanagi-Harada sygdom under kontrol i mere end 6 år, efter anti-SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224024/.

 

 • Post-vaccinal encephalitis efter ChAdOx1 nCov-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34324214/

 

 • Neurologiske symptomer og neuroimaging ændringer relateret til COVID-19 vaccine: cause eller tilfældighed?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34507266/

 

 • Dødelig systemisk kapillærlækagesyndrom efter SARS-COV-2-vaccination hos en patient med myelomatose: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34459725/

 

 • Polyarthralgi og myalgi syndrom efter vaccination med ChAdOx1 nCOV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463066/

 

 • Tre tilfælde af subakut thyroiditis efter SARS-CoV-2 vaccination: post-vaccination ASIEN syndrom: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043800/.

 

 • Facial diplegia: en sjælden og atypisk variant af Guillain-Barré syndrom og Ad26.COV2.S vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447646/

 

 • Sammenhæng mellem ChAdOx1 nCoV-19 vaccination og blødningsepisoder: stor befolkningsbaseret kohorteundersøgelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479760/.

 

 • fulminant myocarditis og systemisk hyperinflammation tidsmæssigt forbundet med BNT162b2 COVID-19 mRNA vaccination hos to patienter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416319/.

 

 • Bivirkninger rapporteret efter COVID-19 vaccination på et hospital på en videregående pleje, centreret om cerebral venøs sinustrombose (CVST): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092166/

 

 • Induktion og forværring af subakut kutan lupus erythematosus erythematosus efter mRNA- eller adenoviral vektor-based SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34291477/

 

 • Petechiae og peeling af fingre efter immunisering med BTN162b2 messenger RNA (mRNA)-baseret COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34513435/

 

 • Hepatitis C-virus reactivation efter COVID-19 vaccination: en case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34512037/

 

 • Bilateral immunmedieret keratolyse efter immunisering med SARS-CoV-2 rekombinant viral vektorvaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34483273/.

 

 • Immunmedieret trombocytopenisk purpura efter Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccine hos en ældre kvinde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34513446/

 

 • Blodpladeaktivering og graduering i trombose med trombocytopeni syndrom forbundet med ChAdO × 1 nCov-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34474550/

 

 • Reaktiv arthritis efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033732/.

 

 • To tilfælde af Graves ‘ sygdom efter SARS-CoV-2 vaccination: en autoimmun / inflammatorisk syndrom induceret af adjuvanser: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33858208/

 

 • Akut tilbagefald og nedsat immunisering efter COVID-19-vaccination hos en patient med multipel sklerose behandlet med rituximab: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34015240/

 

 • Udbredt fast bullous lægemiddeludbrud efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34482558/

 

 • COVID-19 mRNA-vaccine, der forårsager CNS-betændelse: en case-serie: https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/34480607/

 

 • Thymisk hyperplasi efter Covid-19 mRNA-baseret vaccination med Covid-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462647/

 

 • Akut formidlet encephalomyelitis efter vaccination mod SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34325334/

 

 • Tolosa-Hunt syndrom forekommer efter COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34513398/

 

 • Systemisk kapillær ekstravasationssyndrom efter vaccination med ChAdOx1 nCOV-19 (Oxford-AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362727/

 

 • Immunmedieret trombocytopeni forbundet med Ad26.COV2.S-vaccine (Janssen; Johnson & Johnson): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34469919/.

 

 • Forbigående trombocytopeni med glycoprotein-specifikke blodplade autoantistoffer efter vaccination med Ad26.COV2.S: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34516272/.

 

 • Akut hyperaktiv encefalopati efter COVID-19-vaccination med dramatisk reaktion på methylprednisolone: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34512961/

 

 • Forbigående hjerteskade hos unge, der får BNT162b2 mRNA COVID-19-vaccinen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34077949/

 

 • Autoimmun hepatitis udvikler sig efter ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (Oxford-AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3417143 5/

 

 • Alvorligt tilbagefald af multipel sklerose efter covid-19-vaccination: en case-rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447349/

 

 • Lymphohistocytic myocarditis efter vaccination med COVID-19 viral vektor Ad26.COV2.S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go v/34514078/

 

 • Hæmophagocytisk lymfohistiocytose efter vaccination med ChAdOx1 nCov-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34406660/.

 

 • IgA-vaskulitis hos voksenpatient efter vaccination med ChadOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34509658/

 

 • Et tilfælde af leukocytoclastic vaskulitis efter vaccination med en SARS-CoV2 vaccine: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34196469/.

 

 • Udbrud / udbrud af psoriasis efter Corona virus ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (Oxford-AstraZeneca / Covishield): rapport om to tilfælde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34350668/

 

 • Hailey-Hailey sygdom forværring efter SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34436620/

 

 • Supraclavicular lymphadenopathy efter COVID-19 vaccination i Korea: serieopfølghed ved ultrasonografi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116295/.

 

 • COVID-19-vaccine, immuntrombotisk trombocytopeni, gulsot, hyperviskositet: bekymring i tilfælde med underliggende hepatiske problemer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34509271/.

 

 • Rapport fra International Cerebral Venous Thrombosis Consortium om cerebral venøs trombose efter SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462996/

 

 • Immuntrombocytopeni efter vaccination under COVID-19-pandemien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435486/

 

 • COVID-19: Der bør tages hensyn til erfaringerne fra den norske tragedie i planlægningen af vaccineopsendelse i mindre udviklede lande/udviklingslande: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435142/

 

 • Rituximab-induceret akut lymfolyse og pancytopeni efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34429981/

 

 • Forværring af plaque psoriasis efter COVID-19 inaktiverede mRNA og BNT162b2 vacciner: rapport om to tilfælde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34427024/

 

 • Vaccine-induceret interstitiel lungesygdom: en sjælden reaktion på COVID-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34510014/.

 

 • Vesiculobullous kutane reaktioner fremkaldt af COVID-19 mRNA vaccine: rapport over fire tilfælde og gennemgang af litteraturen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236711/

 

 • Vaccine-induceret trombocytopeni med svær hovedpine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34525282/

 

 • Akut perimyocarditis efter den første dosis covid-19 mRNA-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34515024/

 

 • Rhabdomyolyse og fasciitis induceret af COVID-19 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435250/.

 

 • Sjældne kutane bivirkninger af COVID-19-vacciner: en case-serie og gennemgang af litteraturen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34363637/

 

 • Immuntrombocytopeni forbundet med Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA-vaccinen BNT162b2: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921002018

 

 • Sekundær immune trombocytopeni putativt kan henføres til COVID-19 vaccination: https://casereports.bmj.com/content/14/5/e242220.abstract.

 

 • Immuntrombocytopeni efter Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34155844/

 

 • Nydiagnosticeret idiopatisk trombocytopeni efter covid-19-vaccineadministration: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8176657/.

 

 • Idiopatisk trombocytopenisk purpura og den moderne Covid-19-vaccine: https://www.annemergmed.com/article/S0 196-0644(21)00122-0/fulltext.

 

 • Trombocytopeni efter Pfizer og Moderna SARS vaccination – CoV -2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8014568/.

 

 • Immuntrombocytopenisk purpura og akut leverskade efter COVID-19-vaccination: https://c asereports.bmj.com/content/14/7/e242678.

 

 • Indsamling af komplementmedierede og autoimmune medierede hæmatologiske tilstande efter SARS-CoV-2-vaccination: https://ashpublications.org/bloodadvances/article/5/13/2794/476324/Autoimmune-and-complement-mediat ed-hæmatologisk

 

 • Petechial udslæt forbundet med CoronaVac vaccination: første rapport om kutane bivirkninger før fase 3 resultater: https://ejhp.bmj.com/content/early/2021/05/23/ejhpharm-2021-002794

 

 • COVID-19 vacciner fremkalder alvorlig hæmolyse i paroxysmal natlig hæmoglobinuri: https://ashpublications.org/blood/article/137/26/3670/475905/COVID-19-vaccines-induce-severe-hemolysis-in

 

 • Cerebral venøs trombose forbundet med covid-19-vaccine i Tyskland: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/342880 44/.

 

 • Cerebral venøs sinustrombose efter COVID-19-vaccination : Neurologisk og radiologisk ledelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34327553/.

 

 • Cerebral venøs trombose og trombocytopeni efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33878469/.

 

 • Cerebral venøs sinustrombose og trombocytopeni efter COVID-19-vaccination: rapport om to tilfælde i Storbritannien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33857630/.

 

 • Cerebral venøs trombose induceret af SARS-CoV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34090750/.

 

 • Halspulsåren immuntrombose fremkaldt af adenovirus-vektoreret COVID-19 vaccine: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34312301/.

 

 • Cerebral venøs sinustrombose associeret med vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333995/

 

 • Blodpladernes roller i covid-19-associeret koagulopati og vaccine-induceret immunimmun trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/344 55073/

 

 • Cerebral venøs trombose efter BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34111775/.

 

 • Cerebral venøs blodprop efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34045111/

 

 • Dødelig cerebral venøs sinustrombose efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33983464/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose i den amerikanske befolkning, Efter SARS-CoV-2 vaccination med adenovirus og efter COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116145/

 

 • Cerebral venøs trombose efter COVID-19-vaccination: er risikoen for trombose øget ved intravaskulær administration af vaccinen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34286453/.

 

 • Central venøs sinustrombose med subaraknoid blødning agterter COVID-19 mRNA vaccination: er disse rapporter blot tilfældige: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34478433/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose efter ChAdOx1 nCov-19 vaccination med en vildledende første hjerne MR: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/342444 48/

 

 • Tidlige resultater af bivalirudin behandling for trombotisk trombocytopeni og cerebral venøs sinustrombose efter vaccination med Ad26.COV2.S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34226070/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose forbundet med post-vaccination trombocytopeni ved COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845870/.

 

 • Cerebral venøs sinustrombose 2 uger efter den første dosis sars-CoV-2 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34101024/.

 

 • Vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni forårsager en alvorlig form for cerebral venøs trombose med en høj dødelighed: en case-serie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34393988/.

 

 • Adenovirus interaktioner med blodplader og koagulation og vaccine-associerede autoimmune trombocytopeni trombose syndrom: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34407607/.

 

 • Hovedpine tilskrives covid-19 (SARS-CoV-2 coronavirus) vaccination med ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine: et multicenter observationskohortestudie: https://pub med.ncbi.nlm.nih.gov/34313952/

 

 • Bivirkninger rapporteret efter COVID-19 vaccination på et hospital i tertiær pleje, fokus på cerebral venøs sinustrombose (CVST): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092166/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose efter vaccination mod SARS-CoV-2: en analyse af tilfælde indberettet til Det Europæiske Lægemiddelagentur: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293217/

 

 • Et sjældent tilfælde af en midaldrende asiatisk mand med cerebral venøs blodprop efter COVID-19 AstraZeneca vaccination: h ttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34274191/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose negativ for anti-PF4 antistof uden trombocytopeni efter immunisering med COVID-19 vaccine i en ikke-comorbid ældre indisk mand behandlet med konventionel heparin-warfarin-baseret antikoagulation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34186376/

 

 • Arteriel hændelser, venøs tromboembolisme, trombocytopeni og blødning efter vaccination med Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S i Danmark og Norge: befolkningsbaseret kohorteundersøgelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/

 

 • Procoagulant mikropartikler: en mulig sammenhæng mellem vaccine-induceret immuntrombocytopeni (VITT) og cerebral sinus venøs trombose: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34129181/

 

 • case rapporter om cerebral venous sinus trombose med trombocytopeni efter vaccination med Ad26.COV2.S, Marts 2-April 21, 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/.

 

 • Ondartet cerebral infarkt efter vaccination med ChAdOx1 nCov-19: en katastrofal variant af vaccine-induceret immunmedieret trombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34341358/

 

 • Akut iskæmisk slagtilfælde afslører immuntrombotisk trombocytopeni induceret af ChAdOx1 nCov-19 vaccine: indvirkning på recanalization strategi: https://pubm ed.ncbi.nlm.nih.gov/34175640/

 

 • Vaccine-induceret immuntrombotisk immuntrombocytopeni (VITT): en ny klinikopatologisk enhed med heterogene kliniske præsentationer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159588/.

 

 • Billeddannelse og hæmatologiske fund i trombose og trombocytopeni efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402666/

 

 • Autoimmunitet rødder af trombotiske begivenheder efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.ni h.gov/34508917/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose efter vaccination: Den britiske oplevelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370974/

 

 • Massiv cerebral venøs trombose og venøs bassin infarkt som sene komplikationer af COVID-19: en sagsrapport: http s://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34373991/

 

 • Australsk og New Zealand tilgang til diagnosticering og behandling af vaccine-induceret immuntrombose og immuntrombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34490632/

 

 • En observationsundersøgelse til identify forekomsten af trombocytopeni og anti-PF4 / polyanion antistoffer hos norske sundhedspersonale efter COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33909350/

 

 • Akut tværgående myelitis (ATM): klinisk gennemgang af 43 patienter med COVID-19-associeret atm og 3 alvorlige bivirkninger ved atm efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33981305/.

 

 • Et tilfælde af akut afmyelinerende polyradiculoneuropati med bilateral ansigtslamst efter ChAdOx1 nCoV-19 vaccine:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272622/

 

 • Trombocytopeni med akut iskæmisk slagtilfælde og blødning hos en patient, der for nylig er vaccineret med en adenoviral vektorbaseret COVID-19-vaccine:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33877737/

 

 • Prædicteret og observeret forekomst af tromboembolic hændelser blandt koreanere vaccineret med ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254476/

 

 • Første dosis af ChAdOx1 og BNT162b2 COVID-19 vacciner og trombocytopeniske, tromboembolic, og hæmoragiske begivenheder i Skotland: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108714/

 

 • ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-associeret trombocytopeni: tre tilfælde af immuntrombocytopeni efter 107.720 doser ChAdOx1 vaccination i Thailand: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.g ov/34483267/.

 

 • Lungeemboli, forbigående iskæmisk angreb og trombocytopeni efter Johnson & Johnson COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261635/

 

 • Neurokirurgiske overvejelser med hensyn til dekompressiv craniectomy for intracerebral blødning efter SARS-CoV-2 vaccination i vaccine-induceret trombocytopeni-VITT: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202817/

 

 • Stort hæmoragisk slagtilfælde efter vaccination mod ChAdOx1 nCoV-19: en sagsrapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34273119/

 

 • Polyarthralgi og myalgi syndrom efter vaccination med ChAdOx1 nCOV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463066/

 

 • Et sjældent tilfælde af trombose og trombocytopeni i den overlegne oftalmiske vene efter ChAdOx1 nCoV-19 vaccination mod SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34276917/

 

 • Trombose og alvorligt akut luftvejssyndrom Coronavirus 2 vacciner: vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34237213/.

 

 • Nyretrombose og lungeemboli sekundært til vaccine-induceret trombotisk immuntrombocytopeni (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34268278/.

 

 • Limb iskæmi og lungepulsåren trombosis efter ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (Oxford-AstraZeneca): et tilfælde af vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33990339/.

 

 • Sammenhæng mellem ChAdOx1 nCoV-19 vaccination og blødning episoder: store befolkning-baserede kohorte undersøgelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479760/.

 

 • Sekundær trombocytopeni efter SARS-CoV-2-vaccination: case rapport om blødning og hæmatom efter mindre oral kirurgi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34314875/.

 

 • Venøs tromboembolime og mild trombocytopeni efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34384129/

 

 • Dødelig forværring af ChadOx1-nCoV-19-induceret trombocytopeni syndrom efter vellykket indledende behandling med intravenøse immunglobuliner: et rationale for overvågning af immunoglobulin G-niveauer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34382387/

 

 • Et tilfælde af ANCA-associeret vaskulitis efter AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) SARS-CoV-2 vaccination: offer eller kausalitet?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.g ov/34416184/.

 

 • Intracerebral blødning forbundet med vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni efter ChAdOx1 nCOVID-19 vaccination hos en gravid kvinde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261297/

 

 • Massiv cerebral venøs trombose på grund af vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261296/

 

 • Nefrotisk syndrom efter ChAdOx1 nCoV-19 vaccine mod SARScoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34250318/.

 

 • Et tilfælde af vaccine-induceret immun-immuntrombotisk trombocytopeni med massiv arteriovenøs trombose: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34059191/

 

 • Kutan trombose forbundet med kutan nekrose efter Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189756/

 

 • Trombocytopeni hos en teenager med seglcelleanæmi efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34331506/

 

 • Vaccine-induceret trombocytopeni med svær hovedpine: https://pubmed.ncbi.n lm.nih.gov/34525282/

 

 • Myocarditis forbundet med SARS-CoV-2 mRNA-vaccination hos børn i alderen 12 til 17 år: stratificeret analyse af en national database: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1

 

 • COVID-19 mRNA-vaccination og udvikling af CMR-bekræftet myopericarditis: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.13.21262182v1.full?s=09.

 

 • Alvorlig autoimmun hæmolytisk anæmi efter modtagelse af SARS-CoV-2 mRNA vaccine: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.16672

 

 • Intravenøs injektion af coronavirussen 2019 (COVID-19) mRNA-vaccine kan fremkalde akut myopericarditis i en musemodel: https://t.co/j0IEM8cMXI

 

 • En rapport om myocarditis bivirkninger i det amerikanske vaccine adverse event reporting system. (Nybygger) i forbindelse med covid-19 injicerbare biologer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601006/

 

 • Denne undersøgelse konkluderer, at: “Vaccinen var forbundet med en over risiko for myokardiebetændelse (1 til 5 hændelser pr. 100.000 personer). Risikoen for denne potentielt serious bivirkning og for mange andre alvorlige bivirkninger steg betydeligt efter SARS-CoV-2 infektion”: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475

 

 • Bilateral uveitis efter podning med covid-19-vaccine: en case-rapport: https://ww w.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221007797

 

 • Myocarditis forbundet med SARS-CoV-2 mRNA-vaccination hos børn i alderen 12 til 17 år: stratificeret analyse af en national database: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v 1.

 

 • Immunmedieret hepatitis med Moderna-vaccinen er ikke længere en tilfældighed, men bekræftet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827821020936

 

 • Omfattende undersøgelser afslørede konsekvente patofysiologiske ændringer efter vaccination med COVID-19-vacciner: https://www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3

 

 • Lobar blødning med ventrikulære brud kort efter den første dosis af en mRNA-baseret SARS-CoV-2 vaccine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/ artikler/PMC8553377/

 

 • Mrna COVID-vacciner øger dramatisk endotelinflammatoriske markører og risikoen for akut koronarsyndrom målt ved PULS-hjertetest: en advarsel: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

 

 • ChAdOx1 interagerer med CAR og PF4 med konsekvenser for trombose med trombocytopeni syndrom:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl8213

 

 • Dødelig vaccine-induceret immun thrombotic immuntrombocytopeni (VITT) efter meddelelse 26.COV2. S: første dokumenterede tilfælde uden for USA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34626338/

 

 • En prothrombotisk trombocytopenisk lidelse, der ligner heparin-induceret trombocytopeni efter coronavirus-19 vaccination: https://europepmc.org/article/PPR/PPR304469 435.

 

 • VITT (vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni) efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731555/

 

 • Vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni (VITT): en ny klinikopatologisk enhed med heterogene kliniske præsentationer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159588/

 

 • Behandling af akut iskæmisk slagtilfælde forbundet med ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34461442/

 

 • Spektrum af neurologiske komplikationer efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719776/.

 

 • Cerebral venøs sinustrombose efter vaccination: Den britiske oplevelse: https://pubme d.ncbi.nlm.nih.gov/34370974/

 

 • Cerebral venøs vene/venøs sinustrombose med trombocytopeni syndrom efter COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34373413/

 

 • Portal venetrombose på grund af vaccine-induceret immuntrombotisk immuntrombocytopeni (VITT) efter Covid-vaccination med ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34598301/

 

 • Hematuria, en generaliseret petechial udslæt og hovedpine efter Oxford AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34620638/

 

 • Myokardieinfarkt og azygos venetrombose efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19 hos en hæmodialysepatient: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650896/

 

 • Takotsubo (stress) kardiomyopati efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19: http s://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34625447/

 

 • Humoristisk respons fremkaldt af Prime-Boost vaccination med ChAdOx1 nCoV-19 og BNT162b2 mRNA vacciner hos en patient med multipel sklerose behandlet med teriflunomid: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696248/

 

 • Guillain-Barré syndrom efter ChAdOx1 nCoV-19 COVID-19 vaccination: en case-serie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34548920/

 

 • Ildfast vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni (VITT) behandlet med forsinket terapeutisk plasma udveksling (TPE): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34672380/.

 

 • Sjældent tilfælde af COVID-19 vaccine-associeret intrakraniel blødning med venøs sinustrombose: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34556531/.

 

 • Forsinket hovedpine efter covid-19-vaccination: et advarselstegn for vaccine-induceret cerebral venøs trombose: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34535076/.

 

 • Kliniske træk ved vaccine-induceret trombocytopeni og immuntrombose: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34379914/.

 

 • Prædiktorer for dødelighed i trombotic trombocytopeni efter adenoviral COVID-19 vaccination: FAPIC score: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34545400/

 

 • Iskæmisk slagtilfælde som en præsenterende træk ved immuntrombotisk trombocytopeni induceret af ChAdOx1-nCoV-19 vaccination: https://pubmed.n cbi.nlm.nih.gov/34035134/

 

 • Observationel undersøgelse på hospitalet af neurologiske lidelser hos patienter, der for nylig er vaccineret med COVID-19 mRNA-vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34688190/

 

 • Endovaskulær behandling for vaccine-induceret cerebral venøs sinustrombose og trombocytopeni efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19: rapport over tre tilfælde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34782400/

 

 • Hjerte-kar-, neurologiske og lungehændelser efter vaccination med BNT162b2, ChAdOx1 nCoV-19 og Ad26.COV2.S vacciner: en analyse af europæiske data: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34710832/

 

 • Cerebral venøs trombose udvikler sig efter vaccination. COVID-19: VITT, VATT, TTS og meget mere: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34695859/

 

 • Cerebral venoustrombose og myeloproliferative neoplasmer: en tre-center undersøgelse af 74 på hinanden følgende tilfælde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34453762/.

 

 • Mulige udløsere af trombocytopeni og/eller blødning ved BNT162b2b2-vaccine, Pfizer-BioNTech: https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/34660652/.

 

 • Flere steder af arteriel trombose hos en 35-årig patient efter vaccination med ChAdOx1 (AstraZeneca), som krævede akut lårben og halspulsåren kirurgisk trombektomi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34644642/

 

 • Case serie af vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni i en London undervisning hospital: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34694650/

 

 • Neuro-oftalmologiske komplikationer med trombocytopeni og trombose induceret af ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/34726934/

 

 • Trombotiske hændelser efter covid-19-vaccination i over 50 år: resultater af et befolkningsbaseret studie i Italien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835237/

 

 • Intracerebral blødning forbundet med vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni efter ChAdOx1 nCOVID-19 vaccination hos en gravid kvinde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261297/

 

 • Alders- og kønsspecifik forekomst af cerebral venøs sinustrombose forbundet med Ad26.COV2.S COVID-19 vaccination: https://pu bmed.ncbi.nlm.nih.gov/34724036/.

 

 • Genital nekrose med kutan trombose efter vaccination med COVID-19 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839563/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose efter mRNA-baseret COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34783932/.

 

 • COVID-19 vaccine-induceret immuntrombose med trombose i trombose (VITT) og gråtoner i trombedannelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34624910/

 

 • Inflammatorisk myositis efter vaccination med ChAdOx1: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34585145/

 

 • Akut ST-segment elevation myokardieinfarkt sekundært til vaccine-induceret immuntrombose med trombocytopeni (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34580132/.

 

 • Et sjældent tilfælde af COVID-19 vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni (VITT), der påvirker venosplanknik og lungearteriecirkulation fra et britisk distriktshospital: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34535492/

 

 • COVID-19 vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni: et tilfælde series: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34527501/

 

 • Trombose med trombocytopeni syndrom (TTS) efter vaccination med AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19: en risiko-benefit-analyse for personer <60% risk-benefit-analyse for mennesker <60 år i Australien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272095/

 

 • Immuntrombocytopeni efter immunisering med Vaxzevria ChadOx1-S vaccine (AstraZeneca), Victoria, Australien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34756770/

 

 • Karakteristika og resultater af patients med cerebral venøs sinustrombose i trombotisk immuntrombocytopeni induceret af SARS-CoV-2 vaccine: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2784622

 

 • Casestudie af trombose og trombocytopeni syndrom efter administration af AstraZeneca COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34781321/

 

 • Trombose med trombocytopeni syndrom Forbundet med COVID-19 Vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34062319/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose efter vaccination med ChAdOx1: det første tilfælde af bestemt trombose med trombocytopeni syndrom i Indien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34706921/

 

 • COVID-19 vaccinerelateret trombose med trombocytopeni syndrom (TTS): systematisk gennemgang og post hoc-analyse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34698582/.

 

 • Case rapport om immuntrombocytopeni efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34751013/.

 

 • Akut tværgående myelitis efter COVID-19vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34684047/.

 

 • Bekymring for bivirkninger af trombocytopeni og trombose efter adenovirus-vektoreret COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34541935/

 

 • Større hæmoragisk slagtilfælde efter ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: en case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34273119/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose efter COVID-19-vaccination: neurologisk og radiologisk ledelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34327553/.

 

 • Trombocytopeni med akut ischemic slagtilfælde og blødning hos en patient, der for nylig er vaccineret med en adenoviral vektorbaseret COVID-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33877737/

 

 • Intracerebral blødning og trombocytopeni efter AstraZeneca COVID-19 vaccine: kliniske og diagnostiske udfordringer af vaccine-induceret trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34646685/

 

 • Minimal ændringssygdom med alvorlig akut nyreskade efter Oxford-AstraZeneca COVID-19-vaccine: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.g ov/34242687/.

 

 • Case rapport: cerebral sinus vene trombose hos to patienter med AstraZeneca SARS-CoV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34609603/

 

 • Caserapport: Pityriasis rosea-lignende udslæt efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/34557507/

 

 • Omfattende langsgående tværgående myelitis efter ChAdOx1 nCOV-19 vaccine: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34641797/.

 

 • Akut eosinofil lungebetændelse forbundet med anti-COVID-19 vaccine AZD1222: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34812326/.

 

 • Trombocytopeni, herunder immuntrombocytopeni efter at have modtaget COVID-19 mRNA-vacciner indberettet til Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34006408/

 

 • Et tilfælde af ANCA-associeret vaskulitis efter AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) SARS-CoV-2 vaccination: offer eller kausalitet?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416184/

 

 • Vaccine-induceret immuntrombose og trombocytopeni syndrom efter adenovirus-vektored svær akut respiratorisk syndrom coronavirus 2 vaccination: en ny hypotese om mekanismer og konsekvenser for den fremtidige vaccine udvikling: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664303/.

 

 • Trombose i perifer arteriesygdom og trombotisk trombocytopeni following adenoviral COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649281/.

 

 • Nydiagnosticeret immuntrombocytopeni hos en gravid patient efter coronasmitte 2019- vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34420249/

 

 • Cerebral venous sinustrombose og trombotiske hændelser efter vektorbaserede COVID-19 vacciner: systematisk gennemgang og metaanalyse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34610990/.

 

 • Sweets syndrom efter Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine (AZD1222) hos en ældre kvinde: ht tps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34590397/

 

 • Pludseligt sensorineuralt høretab efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670143/.

 

 • Udbredelse af alvorlige bivirkninger blandt sundhedspersonale efter at have modtaget den første dosis of ChAdOx1 nCoV-19 coronavirusvaccine (Covishield) i Togo, marts 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34819146/.

 

 • Akut hemichorea-hemibalismus efter COVID-19 (AZD1222) vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34581453/

 

 • Gentagelse af alopeci areata efter covid-19-vaccination: en rapport om tre tilfælde i Italien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34741583/

 

 • Helvedesild-lignende hudlæsion efter vaccination med AstraZeneca for COVID-19: en sagsrapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34631069/

 

 • Trombose efter COVID-19-vaccination: mulig forbindelse til ACE-veje: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479129/

 

 • Trombocytopeni hos en teenager med seglcelleanæmi efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34331506/

 

 • Leukocytoclastic vasculitis som en kutan manifestation af ChAdOx1 corona virus vaccine nCoV-19 (rekombinant): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34546608/

 

 • Mavesmerter og bilateral binyrebarkhormon fra immuntrombotisk trombocytopeni forårsaget af COVID-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34546343/

 

 • Langsgående omfattende cervikal myelitis efter vaccination med inaktiveret virusbaseret COVID-19-vaccine: https://pubm ed.ncbi.nlm.nih.gov/34849183/

 

 • Induktion af kutan leukocytoclastic vasculitis efter ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34853744/.

 

 • Et tilfælde af giftig epidermal nekrolyse efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222): http s://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34751429/.

 

 • Okulære bivirkninger efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34559576/

 

 • Depression efter ChAdOx1-S / nCoV-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34608345/.

 

 • Venøs tromboemboli og mild trombocytopeni efter ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34384129/.

 

 • Tilbagevendende ANCA-associeret vaskulitis efter Oxford AstraZeneca ChAdOx1-S COVID-19 vaccination: en case-serie af to patienter: https://pubm ed.ncbi.nlm.nih.gov/34755433/

 

 • Større arterietrombose og vaccination mod ChAdOx1 nCov-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839830/

 

 • Sjældent tilfælde af kontralateral supraclavicular lymfadenopati efter vaccination med COVID-19: beregnet tomography og ultralyd resultater: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34667486/

 

 • Kutan lymfocytisk vasculitis efter administration af den anden dosis AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) Alvorligt akut luftvejssyndrom Coronavirus 2 vaccine: chance eller kausalitet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34726187/.

 

 • Bugspytkirtel allograft afvisning efter ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34781027/

 

 • Forståelse af risikoen for trombose med trombocytopeni syndrom efter Ad26.COV2.S vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34595694/

 

 • Kutane bivirkninger af 35.229 doser covid-19 Sinovac og AstraZeneca vaccine COVID-19: et prospektivt kohortestudie hos sundhedspersonale: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/346 61934/

 

 • Kommentarer om trombose efter vaccination: spike protein leder sekvens kunne være ansvarlig for trombose og antistof-medieret trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34788138

 

 • Eosinofil dermatose efter AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34753210/.

 

 • Svær immuntrombocytopeni efter COVID-19-vaccination: rapport om fire tilfælde og gennemgang af litteraturen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34653943/.

 

 • Tilbagefald af immuntrombocytopeni efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591991/

 

 • Trombose i præ- og eftervaccinationsfasen af COVID-19; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650382/

 

 • Et kig på postmortem immunohistochemistrys rolle i forståelsen af den inflammatoriske patofysiologi af COVID-19-sygdom og vaccinerelaterede trombotiske bivirkninger: en narrativ anmeldelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34769454/

 

 • COVID-19-vaccine hos patienter med hypercoagulability lidelser: et klinisk perspektiv: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34786893/

 

 • Vaccine-associeret trombocytopeni og trombose: venøs endotliopati, der fører til kombineret venøs mikromakrothrombose: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34833382/

 

 • Trombose og trombocytopeni syndrom forårsager isolerede symptomatiske halspulsåren okklusion efter COVID-19 Ad26.COV2.S vaccine (Janssen): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670287/

 

 • En usædvanlig præsentation af akut dyb venetrombose efter moderne COVID-19-vaccine: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34790811/

 

 • Øjeblikkelig højdosis intravenøse immunoglobuliner efterfulgt af direkte behandling med trombinhæmmere er afgørende for overlevelse i vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni Sars-Covid-19-vektor adenoviral VITT med venøs trombose af cerebral sinus og portal vene: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34023956/.

 

 • Trombosedannelse efter COVID-19-vaccinationsimmunologiske aspekter: anmeldelsesartikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go v/34629931/

 

 • Billeddannelse og hæmatologiske fund i trombose og trombocytopeni efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402666/

 

 • Spektrum af neuroimaging resultater i post-CoVID-19 vaccination: en case-serie og gennemgang af litteraturen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34842783/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose, lungeemboli og trombocytopeni efter covid-19-vaccination hos en taiwansk mand: en caserapport og gennemgang af litteraturen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34630307/

 

 • Dødelig cerebral venøs sinustrombose efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33983464/

 

 • Autoimmune rødder af trombotiske hændelser efter COVID-19-vaccination: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/34508917/.

 

 • Ny portalvenetrombose i skrumpelever: er trombophili forværret af vaccine eller COVID-19: https://www.jcehepatology.com/article/S0973-6883(21)00545-4/fulltext.

 

 • Billeder af immuntrombotisk trombocytopeni induceret by Oxford / AstraZeneca® COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33962903/.

 

 • Cerebral venøs sinustrombose efter vaccination med COVID-19 mRNA af BNT162b2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34796065/.

 

 • Øget risiko for urticaria/angioedema efter BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination hos sundhedspersonale, der tager ACE-hæmmere: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579248/

 

 • Et tilfælde af usædvanlig mild klinisk præsentation af COVID-19 vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni med splankn venetrombose: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34843991/

 

 • Cerebral venøs sinustrombose efter vaccination med Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34595867/

 

 • Et tilfælde af idiopatisk trombocytopenisk purpura efter en boosterdosis af COVID-19 BNT162b2-vaccine (Pfizer-Biontech): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820240/

 

 • Vaccine-induceret immuntrombotisk immuntrombocytopeni (VITT): rettet mod patologiske mekanismer med Brutons tyrosin kinasehæmmere: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33851389/

 

 • Trombotisk trombocytopenisk purpura efter vaccination med Ad26.COV2-S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33980419/

 

 • Tromboembolic begivenheder hos yngre kvinder udsat for Pfizer-BioNTech eller Moderna COVID-19 vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34264151/

 

 • Potentiel risiko for trombotiske hændelser efter covid-19-vaccination med Oxford-AstraZeneca hos kvinder, der får østrogen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734086/

 

 • Trombose efter adenovirus-vektoreret COVID-19-vaccination: en bekymring for underliggende sygdom: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34755555/

 

 • Adenovirus interaktioner med blodplader og koagulation og vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni syndrom: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34407607/

 

 • Trombotisk trombocytopenisk purpura: en ny trussel efter covid-162b2-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34264514/.

 

 • Usædvanligt sted med dyb venetrombose efter vaccination mod coronavirus mRNA-2019 coronavirus sygdom (COVID-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34840204/

 

 • Neurologiske bivirkninger af SARS-CoV-2 vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34750810/

 

 • Koagulopatier efter SARS-CoV-2-vaccination kan stamme fra en kombineret effekt af SARS-CoV-2 spikeprotein og adenovirusvektoraktiverede signalveje: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34639132/

 

 • Isoleret lungeemboli efter covid-vaccination: 2 case-rapporter og en gennemgang af akutte lungeembolikomplikationer og opfølgning: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34804412/

 

 • Central retinal vene okklusion efter vaccination med SARS-CoV-2 mRNA: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34571653/.

 

 • Complicated case rapport om langvarig vaccine-induceret trombotisk immun trombocytopeni A: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835275/.

 

 • Dyb venøs trombose efter vaccination med Ad26.COV2.S hos voksne mænd: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34659839/.

 

 • Neurologiske autoimmune sygdomme efter SARS-CoV-2 vaccination: en case-serie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34668274/.

 

 • Alvorlig autoimmun hæmolytisk autoimmun anæmi efter at have modtaget SARS-CoV-2 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34549821/

 

 • Forekomst af COVID-19 varianter blandt modtagere af ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (rekombinant): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34528522/

 

 • Prævalens af trombocytopeni, anti-blodpladefaktor 4 antistoffer, og forhøjet D-dimer hos thailændere efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34568726/

 

 • Epidemiologi af akut myocarditis/perikarditis hos unge i Hongkong efter co-vaccination: https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/644 5179.

 

 • Myocarditis efter 2019 med coronavirus mRNA-vaccine: en case-serie og bestemmelse af incidensraten: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.109 3/cid/ciab926/6420408

 

 • Myocarditis og perikarditis efter COVID-19-vaccination: ulighed i alder og vaccinetyper: https://www.mdpi.com/2075-4426/11/11/1106

 

 • Epidemiologi og kliniske træk ved myocarditis/perikarditis før indførelsen af COVID-19 mRNA-vaccine hos koreanske børn: et multicenterstudie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402230/

 

 • Kaste lys over myokardiebetændelse og perikarditis efter vaccination hos covid-19 og ikke-covid-19-vaccinemodtagere: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.g ov/34696294/

 

 • Myocarditis Efter mRNA COVID-19 Vaccine: https://journals.lww.com/pec-online/Abstract/2021/11000/Myocarditis_Following_ mRNA_COVID_19_Vaccine.9.aspx.

 

 • Myocarditis efter BNT162b2 mRNA Covid-19 mRNA vaccine i Israel: https://pu bmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614328/.

 

 • Myokardiebetændelse, perikarditis og kardiomyopati efter COVID-19-vaccination: https://www.heartlungcirc.org/article/S1443-9506(21)01156-2/fulltext

 

 • Myocarditis og andre hjerte-kar-komplikationer af COVID-19 mRNA-baserede COVID-19 vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34277198/

 

 • Mulig sammenhæng mellem COVID-19 Vaccine og Myocarditis: Kliniske og CMR Resultater: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246586/

 

 • Overfølsomhed Myokardiebetændelse og COVID-19 Vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34856634/.

 

 • Svær myokardiebetændelse forbundet med covid-19-vaccine: zebra eller enhjørning?: https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(21)01477-7/fulltext.

 

 • Akut myokardieinfarcens og myokardiebetændelse efter COVID-19-vaccination: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8522388/

 

 • Myokardiebetændelse efter Covid-19-vaccination i en stor sundhedsorganisation: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2110737

 

 • Sammenslutningen af myokardiebetændelse med COVID-19 messenger RNA BNT162b2b2 vaccine i en sag række børn: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052

 

 • Klinisk mistanke om myokardiebetændelse i tidsmæssig forbindelse med covid-19-vaccination hos adolescents og unge voksne: https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

 

 • STEMI-efterligning: focal myocarditis hos en ungdomspatient efter COVID-19 mRNA-vaccination:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34756746/

 

 • Myocarditis og perikarditis i forbindelse med COVID-19 mRNA-vaccination: tilfælde fra et regionalt lægemiddelovervågningscenter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8587334/

 

 • Myokcarditis efter COVID-19 mRNA-vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34546329/.

 

 • Patienter med akut myokardiebetændelse efter COVID-19 mRNA-vaccination:. https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781602.

 

 • Myocarditis efter COVID-19 vaccination: en case-serie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21011725?via%3Dihub.

 

 • Myokardiebetændelse forbundet med covid-19-vaccination hos unge: https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/5/e2021053427/181357

 

 • Myokarditis resultater på hjerte magnetisk resonans imaging efter vaccination med COVID-19 mRNA hos unge:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34704459/

 

 • Myocarditis efter COVID-19-vaccination: magnetisk resonansbilleddannelsesundersøgelse: https://academic.oup.com/e hjcimaging/advance-article/doi/10.1093/ehjci/jeab230/6 421640.

 

 • Akut myokardiebetændelse efter administration af den anden dosis BNT162b2 COVID-19 vaccine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8599115/

 

 • Myokardiebetændelse efter COVID-19-vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721001603

 

 • Case rapport: sandsynlig myocarditis efter Covid-19 mRNA vaccine hos en patient med arytmogenic venstre ventrikulær kardiomyopati: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34712717/.

 

 • Acute myocarditis efter administration af BNT162b2b2 vaccine mod COVID-19: https://www.revespcardiol.org/en-linkresolver-acute-myocarditis-after-administration-bnt162b2-S188558572100133X.

 

 • Myokardiebetændelse forbundet med COVID-19 mRNA-vaccination: https://p ubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021211430

 

 • Akut myokardiebetændelse efter covid-19-vaccination: en case-rapport: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0248866321007098

 

 • Akut myopericarditis efter COVID-19-vaccination hos unge:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34589238/.

 

 • Perimyocarditis hos unge efter Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination: https://academic.oup.com/jpids/article/10/10/962/6329543.

 

 • Akut myokardiebetændelse forbundet med anti-COVID-19-vaccination: https://ecevr.org/DOIx.php?id=10.7774/cevr.2021.10.2.196.

 

 • Myocarditis forbundet med COVID-19 vaccination: ekkokardiografisk, hjerte CT, og MR-scanning resultater:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34428917/.

 

 • Akut symptomatisk myokardiebetændelse hos 7 unge efter Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34088762/.

 

 • Myocarditis og perikarditis hos unge efter første og anden dosis af COVID-19 mRNA-vacciner:. https://academic.oup.com/ehjqcco/advance-article/d oi/10.1093/ehjqcco/qcab090/64 42104.

 

 • covid 19-vaccine til unge. Bekymring for myocarditis og perikarditis: https://www.mdpi.com/2036-7503/13/3/61.

 

 • Hjertescanning af akut myokardiebetændelse efter vaccination med COVID-19 mRNA: https://pubmed.ncb i.nlm.nih.gov/34402228/

 

 • Myokardiebetændelse i tidsmæssig forbindelse med COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133885/

 

 • Akut myokardieskade efter COVID-19-vaccination: en caserapport og gennemgang af aktuelle beviser fra vaccinen adverse eventrapporteringssystemdatabase: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34219532/

 

 • Akut myokardiebetændelse forbundet med covid-19-vaccination: rapport om et tilfælde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8639400/

 

 • Myocarditis efter vaccination med COVID-19 messenger RNA: en japansk case-serie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34840235/.

 

 • Myocarditis i indstillingen af en nylig COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34712497/.

 

 • Akut myokardiebetændelse efter endnu en dosis covid-19 mRNA-vaccine: rapport om to tilfælde: https://www.clinicalimaging.org/article/S0899-7071(21)00265-5/fulltext.

 

 • Prævalens af trombocytopeni, antiplateletfaktor 4 antistoffer og forhøjet D-dimer hos thailændere efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34568726/

 

 • Epidemiologi af akut myocarditis/perikarditis hos unge i Hongkong efter co-vaccination: https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/6445179

 

 

 

 

 • Myocarditis efter 2019 med coronavirussen mRNA-vaccine: en case-serie og incidensprocent: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab926/6420408.

 

 • Myocarditis og perikarditis efter COVID-19-vaccination: ulighed i alders- og vaccinetyper: https://www.mdpi.com/2075-4426/11/11/1106

 

 • Epidemiologi og kliniske træk ved myokardiebetændelse/perikarditis før indførelsen af COVID-19 mRNA-vaccine hos koreanske børn: et multicenterstudie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402230/

 

 • Kaste lys over myokardiebetændelse og perikarditis efter vaccination hos covid-19 og ikke-covid-19-vaccinemodtagere: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696294/

 

 • Diffust prothrombotisk syndrom efter administration af ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: case rapport: htt ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34615534/

 

 • Tre tilfælde af akut venøs tromboembolisme hos kvinder efter coronavaccination i 2019: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34352418/

 

 • Kliniske og biologiske træk ved cerebral venøs sinustrombose efter vaccination med ChAdOx1 nCov-19; https://jnnp.bmj.com/content/early/2021/09/29/jnnp-2021-327340.

 

 • COV2-S vaccination kan afsløre arvelig trombophili: massiv cerebral venøs sinus trombose hos en ung mand med normal blodplade tæller: https://pubmed,ncbi.nlm.nih.gov/34632750/

 

 • Post mortem fund i vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni: https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.279075

 

 • COVID-19 vaccine-induceret trombose: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34802488/.

 

 • Betændelse og blodpladeaktivering efter COVID-19-vacciner: mulige mekanismer bag vaccine-induceret immuntrombocytopeni og trombose: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34887867/.

 

 • Anafylaktoid reaktion og koronar trombose relateret til COVID-19 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34863404/.

 

 • Vaccine-induceret cerebral venøs trombose og trombocytopeni. Oxford-AstraZeneca COVID-19: en forspildt mulighed for hurtig tilbagevenden til erfaring: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235255682100093X

 

 • Forekomst af miltinfarkt på grund af arteriel trombose efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nl m.nih.gov/34876440/

 

 • Dyb venøs trombose mere end to uger efter covid-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928773/

 

 • Case rapport: Tag et andet kig: Cerebral venøs trombose relateret til Covid-19 vaccination og trombotisk trombocytopeni syndrom: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34880826/

 

 • Oplysninger om ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induceret immunmedieret trombotisk trombocytopeni: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34587242/

 

 • Ændring i blodviskositet efter COVID-19-vaccination: skøn for personer med underliggende metabolisk syndrom: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34868465/

 

 • Behandling af en patient med et sjældent medfødt misdannelsessyndrom i lemmerne efter SARS-CoV-2 vaccineinduceret trombose og trombocytopeni (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34097311/

 

 • Bilateralt thalamisk slagtilfælde: et tilfælde af COVID-19 (VITT) vaccine-induceret immuntrombotisk trombocytopeni eller et tilfælde på grund af underliggende risikofaktorer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820232/.

 

 • Trombocytopeni og splanknisk trombose efter vaccination med Ad26.COV2.S med succes behandlet med transjugular intrahepatisk intrahepatisk portosystemisk shunt og trombektomi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26258

 

 • Forekomst af akut ischeme slagtilfælde efter coronavaccination i Indonesien: case-serie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579636/

 

 • Vellykket behandling af vaccine-induceret immun immuntrombotisk trombocytopeni hos en 26-årig kvindelig patient: https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/34614491/

 

 • Case rapport: vaccine-induceret immun immun trombotisk trombocytopeni hos en patient med kræft i bugspytkirtlen efter vaccination med messenger RNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34790684/

 

 • Idiopatisk idiopatisk ydre jugular venetrombophlebitis efter vaccination mod coronavirus (COVID-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624509/.

 

 • Pladecellekarcinom i lungen med hemoptysis efter vaccination med tozinamran (BNT162b2, Pfizer-BioNTech): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34612003/

 

 • Vaccine-induceret trombotisk trombocytopeni efter Ad26.COV2.S vaccination i en mand, der præsenterer som akut venøs tromboemboli: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34096082/

 

 • Myokcarditis vaccineret med covid-19-vaccination hos tre unge drenge: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34851078/.

 

 • Hjerte-kar-magnetisk resonans resultater hos unge voksne patienter med akut myokardiebetændelse efter COVID-19 mRNA vaccination: en case-serie: https://pubm ed.ncbi.nlm.nih.gov/34496880/

 

 • Perimyocarditis efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866957/

 

 • Epidemiologi af akut myokardiebetændelse/perikarditis hos unge i Hongkong efter co-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849657/.

 

 • Myocarditis-induceret pludselig død efter BNT162b2 COVID-19 mRNA vaccination i Korea: case rapport med fokus på histopatologiske fund: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664804/

 

 • Akut myokardiebetændelse efter vaccination med COVID-19 mRNA in voksne i alderen 18 år eller ældre: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34605853/

 

 • Gentagelse af akut myocarditis tidsmæssigt forbundet med modtagelse af mRNA-sygdomsvaccine (COVID-19) fra 2019 hos en ung mand: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34166671/

 

 • Ung mand med myokardiebetændelse efter mRNA-1273 coronavirussen-2019 (COVID-19) mRNA-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34744118/

 

 • Akut myokardiebetændelse efter SARS-CoV-2-vaccination hos en 24-årig mand: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34334935/.

 

 • Ga-DOTATOC digitale PET-billeder af inflammatoriske celleinfiltrerer i myokardiebetændelse efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34746968/

 

 • Forekomst af akut infarktlignende myokardiebetændelse efter vaccination med COVID-19: bare et tilfældigt tilfælde eller rettere en vaccinationsrelateret autoimmun myokardiebetændelse?”: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333695/.

 

 • Selvbestalret myocarditis præsenterer med brystsmerter og ST-segment elevation i adolescents efter vaccination med BNT162b2 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180390/

 

 • Myocarditis Efter immunisering med COVID-19 mRNA Vacciner i medlemmer af det amerikanske militær: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34185045/

 

 • Myocarditis efter BNT162b2 vaccination hos en sund mand: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34229940/

 

 • Myopericarditis hos en tidligere rask ung mand efter COVID-19-vaccination: Case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133825/

 

 • Akut myokardiebetændelse efter SARS-CoV-2 mRNA-1273 mRNA vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34308326/.

 

 • Brystsmerter med unormal elektrokardiogram sanering efter injektion af COVID-19 vaccine fremstillet af Moderna: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866106/

 

 • Biopsi-dokumenteret lymfocytisk myokardiebetændelse efter første vaccination med covid-19 mRNA hos en 40-årig mand: sagsrapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487236/

 

 • Multimodalitet imaging og histopathology hos en ung mand præsentere med fulminant lymfatisk myokardiebetændelse og kardiogen chok efter vaccination med mRNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848416/

 

 • Rapport om et tilfælde af myopericarditis efter vaccination med BNT162b2 COVID-19 mRNA hos en ung koreansk mand: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34636504/

 

 • Akut myokardiebetændelse efter comirnatyvaccination hos en rask mand med tidligere SARS-CoV-2-infektion: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34367386/

 

 • Akut myokardiebetændelse hos en ung voksen to dage efter vaccination med Pfizer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34709227/

 

 • Caserapport: akut fulminant myocarditis og kardiogent chok efter messenger RNA-vaccination af coronavirus i 2019, der kræver ekstrakorporal kardiopulmonal genoplivning: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778411/

 

 • Akut myokardiebetændelse efter vaccination mod coronavirus i 2019: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734821/

 

 • En række patienter med myokardiebetændelse efter vaccination mod SARS-CoV-2 med mRNA-1279 og BNT162b2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246585/

 

 • Myopericarditis efter Pfizer messenger ribonukleinsyre coronavirus coronavirus sygdom vaccine hos unge: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34228985/

 

 • Multisysteminflammatorisk syndrome efter vaccination hos voksne uden tegn på forudgående SARS-CoV-2-infektion: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34852213/

 

 • Akut myokardiebetændelse defineret efter vaccination med 2019 mRNA af coronavirussen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866122/

 

 • Biventrikulær systolisk dysfunktion i akut myokardiebetændelse efter SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601566/

 

 • Myocarditis efter COVID-19-vaccination: MR-undersøgelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34739045/.

 

 • Akut myokardiebetændelse efter COVID-19-vaccination: case rapport: https://docs.google.com/document/d/1Hc4bh_qNbZ7UVm5BLxkRdMPnnI9zcCsl/e

 

 • Sammenslutningen af myokardiebetændelse med COVID-19 messenger RNA BNT162b2b2 vaccine COVID-19 i en sag række børn: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/

 

 • Klinisk mistanke om myokardiebetændelse i forbindelse med covid-19-vaccination hos unge og unge voksne: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34865500/

 

 • Myocarditis following vaccination med Covid-19 i en stor sundhedsorganisation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614329/

 

 • AstraZeneca COVID-19 vaccine og Guillain-Barré syndrom i Tasmanien: en årsagssammenhæng: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34560365/

 

 • COVID-19, Guillain-Barré og vaccineEn farlig blanding: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108736/.

 

 • Guillain-Barré syndrom efter den første dosis Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: case rapport og gennemgang af rapporterede tilfælde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/347964 17/.

 

 • Guillain-Barre syndrom efter BNT162b2 COVID-19 vaccine: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10072-021-05523-5.

 

 • COVID-19 adenovirusvacciner og Guillain-Barré syndrom med ansigtslamme: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ ana.26258.

 

 • Sammenslutningen af kvitteringsforening for Ad26.COV2.S COVID-19-vaccine med formodet Guillain-Barre syndrom, februar-juli 2021: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785009

 

 • Et tilfælde af Guillain-Barré syndrom efter Pfizer COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34567447/

 

 • Guillain-Barré syndrom forbundet med COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34648420/.

 

 • Hyppigheden af tilbagevendende Guillain-Barré syndrom efter COVID-19 BNT162b2b2 mRNA vaccine: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2783708

 

 • Guillain-Barre syndrom efter covid-19-vaccination hos en teenager: https://www.pedneur.com/article/S0887-8994(21)00221-6/fulltext.

 

 • Guillain-Barre syndrom efter ChAdOx1-S / nCoV-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34114256/.

 

 • Guillain-Barre syndrom efter COVID-19 mRNA-1273 vaccine: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34767184/.

 

 • Guillain-Barre syndrom efter SARS-CoV-2 vaccination hos 19 patienter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34644738/.

 

 • Guillain-Barre syndrom præsentere med facial diplegia efter vaccination med COVID-19 hos to patienter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649856/

 

 • Et sjældent tilfælde af Guillain-Barré syndrom after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34671572/

 

 • Neurologiske komplikationer af COVID-19: Guillain-Barre syndrom efter Pfizer COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33758714/

 

 • COVID-19-vaccine, der forårsager Guillain-Barre syndrome, en usædvanlig potentiel bivirkning: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34484780/

 

 • Guillain-Barre syndrom efter den første dosis af COVID-19 vaccination: case rapport; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34779385/.

 

 • Miller Fisher syndrom efter Pfizer COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34817727/.

 

 • Miller Fisher syndrom efter 2019 BNT162b2 mRNA coronavaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34789193/.

 

 • Bilateral ansigtssvaghed med en variant af paræstesi af Guillain-Barre syndrom efter Vaxzevria COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261746/

 

 • Guillain-Barre syndrom efter den første injektion af ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: første rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34217513/.

 

 • Et tilfælde af sensorisk ataxisk Guillain-Barre syndrom med immunoglobulin G anti-GM1 antistoffer efter første dosis af COVID-19 BNT162b2 mRNA vaccine (Pfizer): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34871447/

 

 • Indberetning af akutte inflammatoriske neuropatier med COVID-19 vacciner: undergruppe uforholdsmæssigt stor analyse i VigiBase: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579259/

 

 • En variant af Guillain-Barré syndrom efter SARS-CoV-2 vaccination: AMSAN: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370408/.

 

 • En sjælden variant af Guillain-Barré syndrome efter vaccination med Ad26.COV2.S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34703690/.

 

 • Guillain-Barré syndrom efter SARS-CoV-2 vaccination hos en patient med tidligere vaccine-associeret Guillain-Barré syndrom: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34810163/

 

 • Guillain-Barré syndrom i en australsk stat ved hjælp af mRNA og adenovirus-vektor SARS-CoV-2 vacciner: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26218.

 

 • Akut tværgående myelitis efter SARS-CoV-2-vaccination: caserapport og gennemgang af literature: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34482455/.

 

 • Variant Guillain-Barré syndrom forekommer efter SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34114269/.

 

 • Guillian-Barre syndrom med axonal variant tidsmæssigt forbundet med moderne SARS-CoV-2 mRNA-baseret vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34722067/

 

 • Guillain-Barre syndrom efter den første dosis sars-CoV-2 vaccine: en midlertidig forekomst, ikke en årsagssammenhæng: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33968610/

 

 • SARS-CoV-2 vacciner kan kompliceres ikke kun af Guillain-Barré syndrom, men også af distal lille fiber neuropati: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34525410/

 

 • Klinisk variant af Guillain-Barré syndrom med fremtrædende ansigtskiplegi efter AstraZeneca 2019 coronavirus sygdom vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34808658/

 

 • Indberetning af bivirkninger og risiko for Bells parese efter covid-19-vaccination: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00646-0/fulltext.

 

 • Bilateral ansigtsnørdisk parese og COVID-19-vaccination: kausalitet eller tilfældighed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34522557/

 

 • Venstre Bell’s parese efter den første dosis af mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34763263/.

 

 • Bells parese efter inaktiveret vaccination med covid-19 hos en patient med en historie med tilbagevendende Bells parese: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34621891/

 

 • Neurologiske komplikationer efter den første dosis af COVID-19 vacciner og SARS-CoV-2 infektion: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34697502/

 

 • Type I blander sig som en potentiel mekanisme, der forbinder COVID-19 mRNA-vacciner med Bells parese: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33858693/

 

 • Akut transverse myelitis efter inaktiveret COVID-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370410/

 

 • Akut tværgående myelitis efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579245/.

 

 • Et tilfælde af langsgående omfattende tværgående myelit følger Covid-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34182207/

 

 • Post COVID-19 tværgående myelitis; en sagsrapport med gennemgang af litteraturen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34457267/.

 

 • Pas på neuromyelitis optica spektrum forstyrrelse efter vaccination med inaktiveret virus for COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189662/

 

 • Neuromyelitis optica hos en rask kvinde efter vaccination mod svær akut respiratorisk syndrom coronavirus 2 mRNA-1273: https://pub med.ncbi.nlm.nih.gov/34660149/

 

 • Akut bilateral optisk neuritis/chiasm med langsgående omfattende tværgående myelitis i langvarig stabil multipel sklerose efter vektorbaseret vaccination mod SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go v/34131771/

 

 • En case-serie af akut perikarditis efter vaccination med COVID-19 i forbindelse med de seneste rapporter fra Europa og USA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34635376/

 

 • Akut perikarditis og hjerte tamponade efter vaccination med Covid-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34749492/

 

 • Myocarditis og perikarditis hos unge efter første og anden dosis af COVID-19 mRNA-vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849667/

 

 • Perimyocarditis hos unge efter Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34319393/

 

 • Akut myopericarditis efter COVID-19-vaccine hos unge: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34589238/

 

 • Pericarditis efter administration af BNT162b2 mRNA-vaccinen COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34149145/

 

 • Caserapport: symptomatisk perikarditis efter covid-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34693198/.

 

 • Et udbrud af Stills sygdom efter covid-19-vaccination hos en 34-årig patient: ht tps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34797392/

 

 • Hæmophagocytisk lymfohistiocytose efter COVID-19-vaccination (ChAdOx1 nCoV-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34862234/

 

 • Myocarditis efter SARS-CoV-2 mRNA-vaccination, en case-serie: https://pubmed.nc bi.nlm.nih.gov/34396358/.

 

 • Miller-Fisher syndrom og Guillain-Barré syndrom overlapper syndrom hos en patient efter Oxford-AstraZeneca SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848426/.

 

 • Immunmedierede sygdomsudbrud eller nysygdom hos 27 forsøgspersoner efter mRNA/DNA-vaccination mod SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33946748/

 

 • Obduktion af dødsfald efter vaccination med covid-19-vacciner: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591186/

 

 • Akut nyre injury med makroskopisk hæmaturi og IgA nefropati efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34352309/

 

 • Tilbagefald af immuntrombocytopeni efter covid-19-vaccination hos ung mandlig patient: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34804803/.

 

 • Immuntrombocytopenisk purpura forbundet med COVID-19 mRNA-vaccine Pfizer-BioNTech BNT16B2b2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34077572/

 

 • Retinal blødning efter SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34884407/.

 

 • Case report: anti-neutrophil cytoplasmisk antistof-associeret vasculitis med akut nyresvigt og lungeblødning kan forekomme efter COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34859017/

 

 • Intracerebral blødning på grund af vaskulitis efter COVID-19-vaccination: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34783899/

 

 • Pedunkulær, symptomatisk huleblødning efter immuntrombocytopeni-induceret SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34549178/.

 

 • Hjernedød hos vaccineret patient med covid-19-infektion: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34656887/

 

 • Generaliseret purpura ringularis telangiectodes efter SARS-CoV-2 mRNA vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236717/.

 

 • Lobar blødning med ventrikulær brud kort efter den første dosis af en SARS-CoV-2 mRNA-baseret SARS-CoV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34729467/.

 

 • Et tilfælde af udbrud af makroskopisk hæmaturi og IgA nefropati efter SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nl m.nih.gov/33932458/

 

 • Acral blødning efter administration af den anden dosis sars-CoV-2 vaccine. En reaktion efter vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092400/742.

 

 • Svær immuntrombocytopenisk purpura efter SARS-CoV-2-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34754937/

 

 • Grov hæmaturi efter svær akut respiratorisk syndrom coronavirus 2 vaccination hos 2 patienter med IgA nefropati: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33771584/

 

 • Autoimmun encephalitis efter ChAdOx1-S SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34846583/

 

 • COVID-19-vaccine og død: årsagssammenhængsalgoritme ifølge WHO’s berettigelsesdiagnose: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073536/

 

 • Bells parese efter vaccination med mRNA (BNT162b2) og inaktiverede (CoronaVac) SARS-CoV-2 vacciner: en case-serie og en indlejret case-control undersøgelse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34411532/

 

 • Epidemiologi af myocarditis og perikarditis efter mRNA vacciner i Ontario, Canada: ved vaccine produkt, tidsplan, og interval: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.02.21267156v1

 

 • Anafylaksi efter Covid-19-vaccine hos en patient med kolinerge urticaria: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33851711/

 

 • Anafylaksi forårsaget af CoronaVac COVID-19 vaccine: kliniske træk og resultater af revaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34675550/.

 

 • Anafylaksi efter moderne covid-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734159/.

 

 • Forening af selvrapporterede historie med højrisikoallergi med allergisymptomer efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34698847/

 

 • Kønsforskelle i forekomsten af anafylaksi til LNP-mRNA-vacciner COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34020815/

 

 • Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, efter at have modtaget den første dosis Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine – USA, December 14 til 23, 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33641264/

 

 • Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, efter at have modtaget den første dosis moderne COVID-19-vaccine – USA, 21. december 2020 til 10. januar 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33641268/

 

 • Langvarig anafylaksi til Pfizer 2019 vaccine mod coronavirus: en case-rapport og virkningsmekanisme: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834 172 /

 

 • Anafylaksi reaktioner på Pfizer BNT162b2b2 vaccine: rapport om 3 tilfælde af anafylaksi efter vaccination med Pfizer BNT162b2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579211/

 

 • Biphasic anafylaksi efter første dosis af 2019 messenger RNA coronavirus sygdom vaccine med positiv polysorbat 80 hud testresultat: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34343674/

 

 • Akut myokardieinfarkt og myokardiebetændelse efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34586408/

 

 • Takotsubo syndrom efter COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34539938/.

 

 • Takotsubo kardiomyopati efter coronavaccination i 2019 vaccination hos patienten på vedligeholdelseshæmodialyse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731486/.

 

 • For tidlig myokardieinfarkt eller bivirkning af COVID-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33824804/

 

 • Myokardieinfarkt, slagtilfælde og lungeemboli efter BNT162b2 mRNA COVID-19-vaccine hos personer på 75 år eller derover: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3480 7248/

 

 • Kounis syndrom type 1 induceret af inaktiveret SARS-COV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34148772/

 

 • Akut myokardieinfarkt inden for 24 timer efter covid-19-vaccination: er Kounis syndrom synderen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34702550/

 

 • Dødsfald i forbindelse med den nyligt lancerede SARS-CoV-2-vaccination (Comirnaty®): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33895650/

 

 • Dødsfald i forbindelse med nyligt lancerede SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/34425384/

 

 • Et tilfælde af akut encefalopati og ikke-ST-segment elevation myokardieinfarkt efter vaccination med mRNA-1273: mulig negativ effekt: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34703815/

 

 • COVID-19 vaccine-induceret urticarial vasculitis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34369046/.

 

 • ANCA-associeret vaskulitis efter Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34280507/.

 

 • Nyudset leukocytoclastic vasculitis efter COVID-19-vaccine: https://pubmed.ncbi,nlm.nih.gov/34241833/

 

 • Kutan lille fartøjskarsculitis efter COVID-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34529877/.

 

 • Udbrud af leukocytoclastic vasculitis efter COVID-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928638/

 

 • Leukocytoclastic vasculitis efter udsættelse for COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34836739/

 

 • Vasculitis og bursitis i [ 18 F] FDG-PET/CT efter COVID-19 mRNA vaccine: post hoc ergo propter hoc?; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34495381/.

 

 • Cutaneous lymfocytisk vaskulitis efter administration af COVID-19 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34327795

 

 • Kutan leukocytoclastic vasculitis induceret af Sinovac COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660867/.

 

 • Caserapport: ANCA-associeret vaskulitis, der præsenterer med rhabdomyolyse og halvmåne Pauci-Inmune glomerulonephritis efter vaccination med Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34659268/

 

 • Reaktivering af IgA-vaskulitis efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848431/

 

 • Varicella-zoster virusrelateret småkars vasculitis efter Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34310759/.

 

 • Billeddannelse i vaskulær medicin: leukocytoclastic vaskulitis efter COVID-19 vaccine booster: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34720009/

 

 • Et sjældent tilfælde af Henoch-Schönlein purpura efter en case-rapport om covid-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34518812/

 

 • Kutan vaskulitis efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34611627/.

 

 • Muligt tilfælde af COVID-19 mRNA vaccine-induceret småkars vasculitis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34705320/.

 

 • IgA-vaskulitis efter COVID-19-vaccination hos en voksen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34779011/

 

 • Propylthiouracil-induceret anti-neutrophil cytoplasmisk antistof-associeret vasculitis efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34451967/

 

 • Vaccine mod coronavirus 2019 (COVID-19) hos systemisk lupus erythematosus og neutrophil anticytoplasmisk antistofrelateret vasculitis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928459/

 

 • Reaktivering af IgA-vaskulitis efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34250509/

 

 • Klinisk og histopatologisk spektrum af forsinkede bivirkninger efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292611/.

 

 • Første beskrivelse af immunkompleks vasculitis efter COVID-19-vaccination med BNT162b2: case rapport: htt ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34530771/.

 

 • Nefrotisk syndrom og vaskulitis efter SARS-CoV-2 vaccine: ægte forening eller indicier: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34245294/.

 

 • Forekomst af de novo kutan vaskulitis efter vaccination igen coronavirus sygdom (COVID-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599716/.

 

 • Asymmetrisk kutan vaskulitis efter COVID-19-vaccination med usædvanlig overvægt af eosinofile: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34115904/.

 

 • Henoch-Schönlein purpura, der forekommer efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34247902/.

 

 • Henoch-Schönlein purpura efter den første dosis covid-19 viral vektor vaccine: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696186/.

 

 • Granulomatøs vaskulitis efter AstraZeneca anti-SARS-CoV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34237323/.

 

 • Akut retinal nekrose på grund af reaktivering af varicella zostervirus efter vaccination med BNT162b2 COVID-19 mRNA: https://pubmed.ncbi.nl m.nih.gov/34851795/.

 

 • Et tilfælde af generaliseret Sweets syndrom med vaskulitis udløst af nylig vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849386/

 

 • Småkars vasculitis efter Oxford-AstraZeneca-vaccination mod SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34310763/

 

 • Tilbagefald af mikroskopisk polyangiitis efter COVID-19-vaccination: case rapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34251683/.

 

 • Kutan vaskulitis efter alvorligt akut luftvejssyndrom coronavirus 2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34557622/.

 

 • Tilbagevendende herpes zoster efter COVID-19 vaccination hos patienter med kronisk urticaria på cyclosporin behandling – En rapport på 3 tilfælde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34510694/

 

 • Leukocytoclastic vasculitis efter vaccination af coronavirus 2019: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34713472/803

 

 • Udbrud af blandet kryoglobulinæmi vasculitis efter vaccination mod SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34819272/

 

 • Kutan vasculitis med små fartøjer efter vaccination med en enkelt dosis Janssen Ad26.COV2.S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34337124/

 

 • Tilfælde af immunoglobulin En vaskulitis efter vaccination mod coronavirussen 2019: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34535924/

 

 • Rapid progression af angioimmunoblastic T-celle lymfom efter BNT162b2b2 mRNA booster vaccination: case rapport: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.798095/

 

 • COVID-19 mRNA vaccination-induceret lymfadenopati efterligner lymfom progression på FDG PET / CT: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33591026/

 

 • Lymfadenopati hos covid-19-vaccinemodtagere: diagnostisk dilemma hos onkologiske patienter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625300/

 

 • Hypermetabolic lymfadenopati efter administration af BNT162b2 mRNA vaccine Covid-19: incidens vurderet af [ 18 F] FDG PET-CT og relevans for undersøgelse fortolkning: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33774684/

 

 • Lymfadenopati efter covid-19-vaccination: gennemgang af billeddannelsesresultater: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33985872/

 

 • Udviklingen af bilateral hypermetabolic aksillær hypermetabolisk lymfadenopati på FDG PET/CT efter 2-dosis COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34735411/

 

 • Lymfadenopati forbundet med COVID-19-vaccination på FDG PET/CT: kendetegn ved adenovirusvektoreret vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34115709/.

 

 • COVID-19 vaccinationsfremkaldt lymfadenopati i en specialiseret brystbilledklinik i Israel: analyse af 163 tilfælde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34257025/.

 

 • COVID-19 vaccinerelateret aksillære lymfadenopati hos brystkræftpatienter: case-serie med litteraturgennemgang: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34836672/.

 

 • Vaccine mod coronavirus 2019 efterligner lymfeknude metastases hos patienter, der gennemgår opfølgning på hudkræft: et enkelt center-studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34280870/

 

 • COVID-19 post-vaccination lymfadenopati: rapport om finnål aspiration biopsi cytologiske resultater: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.g ov/34432391/

 

 • Regional lymfadenopati efter covid-19-vaccination: gennemgang af litteraturen og overvejelserne for patienthåndtering i brystkræftbehandling: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731748/

 

 • Subklinisk aksilær lymfadenopati forbundet med COVID-19-vaccination mod screening mammografi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34906409/

 

 • Bivirkninger ved covid-injektion, der kan forekomme hos børn. Akut-debut supraclavicular lymfadenopati sammenfaldende med intramuskulær mRNA vaccination against COVID-19 kan være relateret til injektion teknik vaccinen, Spanien, januar og februar 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33706861/

 

 • Supraclavicular lymphadenopati efter COVID-19-vaccination i Korea: serieopfølghed ved ultrasonografi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116295/

 

 • Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination induceret lymfadenopati på [18F] cholin PET / CT, ikke bare en FDG konstatering: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33661328/

 

 • Biphasisk anafylaksi efter eksponering for den første dosis Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34050949/

 

 • Adenopati forbundet med covid-19-vaccination: billeddannelsesresultater og opfølgende anbefalinger hos 23 kvinder: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.g ov/33624520/

 

 • Et tilfælde af cervikal lymfadenopati efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34141500/

 

 • Unikke billeddannelsesresultater af neurologisk foantosmi efter Pfizer-BioNtech COVID-19-vaccination: en caserapport: https://pubmed.n cbi.nlm.nih.gov/34096896/

 

 • Trombotiske bivirkninger rapporteret for Moderna, Pfizer og Oxford-AstraZeneca COVID-19 vacciner: sammenligning af forekomst og kliniske resultater i EudraVigilance-databasen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835256/

 

 • Unilateral lymfadenopati efter COVID-19-vaccination: en praktisk forvaltningsplan for radiologer af alle specialer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33713605/

 

 • Ensidig adenopati i fastsættelsen af COVID-19-vaccination: opfølgning: https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34298342/

 

 • En systematisk gennemgang af tilfælde af CNS-demyelination efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839149/

 

 • Supraclavicular lymphadenopathy efter COVID-19 vaccination: en stigende præsentation i den to-ugers ventetid hals klump klinik: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33685772/

 

 • COVID-19 vaccinerelateret aksillære og livmoderhalskræft lymfadenopati hos patienter med nuværende eller tidligere brystkræft og andre maligniteter: tværsnitsbilleder af mr-scanning, CT og PET-CT: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719892/

 

 • Adenopati efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625299/.

 

 • Forekomst af adenopati på brystscanning efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292295/.

 

 • COVID-19-vaccination og lavere cervikal lymfadenopati i to ugers halsklumpklinik: en opfølgende revision: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33947605/.

 

 • Cervikal lymfadenopati efter coronavirussens sygdom 2019: kliniske træk og konsekvenser for hoved- og halskræfttjenester: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34526175/

 

 • Lymfadenopati forbundet med COVID-19-vaccinen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33786231/

 

 • Udviklingen af lymfadenopati på PET/MR efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625301/.

 

 • Autoimmun hepatitis udløst af SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/.

 

 • Ny-debut nefrotisk syndrom efter Janssen COVID-19 vaccination: case rapport og litteratur gennemgang: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34342187/.

 

 • Massiv cervikal lymfadenopati efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601889/

 

 • ANCA glomerulonephritis efter Modern COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34081948/

 

 • Omfattende langsgående tværgående myelitis efter AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34507942/.

 

 • Systemisk kapillær ekstravasationssyndrom efter vaccination med ChAdOx1 nCOV-19 (Oxford-AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362727/

 

 • Ensidig aksillære lymfadenopati relateret til COVID-19-vaccine: mønster på screening af hr.-scanning, der giver mulighed for godartet evaluering: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go v/34325221/

 

 • Aksilær lymfadenopati hos patienter med nylig Covid-19-vaccination: et nyt diagnostisk dilemma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34825530/.

 

 • Minimal ændringssygdom og akut nyreskade efter Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34000278/

 

 • COVID-19 vaccine-induceret ensidig adenopati: opfølgende evaluering i USA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34655312/.

 

 • Gastroparese efter Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/34187985/.

 

 • Akut-debut supraclavicular lymfadenopati sammenfaldende med intramuskulær mRNA vaccination mod COVID-19 kan være relateret til injektion teknik vaccinen, Spanien, januar og februar 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/33706861/

 

 • Supraclavicular lymphadenopathy efter COVID-19-vaccination i Korea: serieopfølghed ved ultrasonografi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116295/

 

 • Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination induceret lymfadenopati på [18F] cholin PET / CT, ikke bare en FDG konstatering: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33661328/

 

 • Biphasisk anafylaksi efter eksponering for den første dosis Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34050949/

 

 • Adenopati forbundet med covid-19-vaccination: billeddannelsesresultater og opfølgende anbefalinger hos 23 kvinder: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624520/

 

 • Et tilfælde af cervikal lymfadenopati efter covid-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/341415 00/

 

 • Unikke billeddannelsesresultater af neurologisk foantosmi efter Pfizer-BioNtech COVID-19-vaccination: en caserapport: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34096896/

 

 • Trombotiske bivirkninger rapporteret for Moderna, Pfizer og Oxford-AstraZeneca COVID-19 vacciner: sammenligning af forekomst og kliniske resultater i EudraVigilance-databasen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835256/

 

 • Ensidig lymfadenopati efter covid-19-vaccination: en praktisk forvaltningsplan for radiologister af alle specialer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33713605/

 

 • Ensidig adenopati i etableringen af COVID-19-vaccination: opfølgning: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34298342/

 

 • En systematisk gennemgang af tilfælde af CNS-demyelination, der kan få covid-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839149/

 

 • Supraclavicular lymphadenopathy efter COVID-19 vaccination: en stigende præsentation i de to ugers ventetid hals klump klinik: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33685772/

 

 • COVID-19 vaccinerelateret aksillære og livmoderhalskræft lymfadenopati hos patienter med nuværende eller tidligere brystkræft og andre maligniteter: tværsnitsbilleder af MRI, CT og PET-CT: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719892/

 

 • Adenopati efter COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625299/.

 

 • Forekomst af adenopati på brystscanning efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292295/.

 

 • COVID-19-vaccination og lavere cervikal lymfadenopati i to ugers halsklumpklinik: en opfølgende revision: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33947605/.

 

 • Cervikal lymfadenopati efter vaccination af coronavirus 2019: kliniske træk og konsekvenser for hoved- og halskræfttjenester: https://pubmed.ncbi.nl m.nih.gov/34526175/

 

 • Lymfadenopati forbundet med COVID-19-vaccinen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33786231/

 

 • Udviklingen af lymfadenopati på PET/MR efter COVID-19-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625301/.

 

 • Autoimmun hepatitis udløst af SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/.

 

 • Nyudset nefrotisk syndrom efter Janssen COVID-19 vaccination: case rapport og litteraturgennemgang: ht tps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34342187/.

 

 • Massiv cervikal lymfadenopati efter vaccination med COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601889/

 

 • ANCA glomerulonephritis efter moderne COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go v/34081948/

 

 • Omfattende langsgående tværgående myelitis efter AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34507942/.

 

 • Systemisk kapillær ekstravasationssyndrom efter vaccination med ChAdOx1 nCOV-19 (Oxford-AstraZeneca): h ttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362727/

 

 • Ensidig aksilær lymfadenopati relateret til COVID-19-vaccine: mønster på screening af bryst MR-scanning, der tillader godartet evaluering: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34325221/

 

 • Aksilær lymfadenopati hos patienter med den seneste Covid-19-vaccination: et nyt diagnostisk dilemma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34825530/.

 

 • Minimal ændringssygdom og akut nyreskade efter Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34000278/

 

 • COVID-19 vaccine-induceret ensidig adenopati: opfølgende evaluering i USA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34655312/.

 

 • Gastroparese efter Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34187985/.

 

 • Abbate, A., Gavin, J., Madanchi, N., Kim, C., Shah, P.R., Klein, K., . . Danielides, S. (2021). Fulminant myocarditis og systemisk hyperinflammation tidsmæssigt forbundet med BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination hos to patienter. Int J Cardiol, 340, 119-121. doi:10.1016/j.ijcard.2021.08.018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34416319

 

 • Abu Mouch, S., Roguin, A., Hellou, E., Ishai, A., Shoshan, U., Mahamid, L., . . Berar Yanay, N. (2021). Myocarditis efter COVID-19 mRNA-vaccination.  Vaccine, 39(29), 3790-3793. doi:10.1016/j.vaccine.2021.05.087. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34092429

 

 • Albert, E., Aurigemma, G., Saucedo, J., & Gerson, D. S. (2021). Myokardiebetændelse efter covid-19-vaccination. Radiol Case Rep, 16(8), 2142-2145. doi:10.1016/j.radcr.2021.05.033. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34025885

 

 • Aye, Y.N., Mai, A.S., Zhang, A., Lim, O.Z.H., Lin, N., Ng, C.H., . . Chew, N. W. S. (2021). Akut Myokardieinfarkt og Myocarditis efter COVID-19 Vaccination. QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab252. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34586408

 

 • Azir, M., Inman, B., Webb, J., &Tannenbaum, L. (2021). STEMI Mimic: Focal Myocarditis hos en ungdomspatient efter mRNA COVID-19 Vaccine. J Emerg Med, 61(6), e129-e132. doi:10.1016/j.jemermed.2021.09.017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34756746

 

 • Barda, N., Dagan, N., Ben-Shlomo, Y., Kepten, E., Waxman, J., Ohana, R., . . Balicer, R.D. (2021). Sikkerhed af BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine i en landsdækkende indstilling. N Engl J Med, 385(12), 1078-1090. doi:10.1056/NEJMoa2110475. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34432976

 

 • Bhandari, M., Pradhan, A., Vishwakarma, P., &Sethi, R. (2021). Coronavirus og hjerte-kar-manifestationer- at komme til hjertet af matter. World J Cardiol, 13(10), 556-565. doi:10.4330/wjc.v13.i10.556. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34754400

 

 • Bozkurt, B., Kamat, I., &Hotez, P. J. (2021). Myokardiebetændelse med covid-19 mRNA Vacciner. Cirkulation, 144(6), 471-484. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34281357

 

 • Buchhorn, R., Meyer, C., Schulze-Forster, K., Junker, J., & Heidecke, H. (2021). Autoantibody Release hos børn efter Corona Virus mRNA Vaccination: En risikofaktor for Multisystem Inflammatory Syndrome? Vacciner (Basel), 9,11). doi:10.3390/vacciner9111353. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34835284

 

 • Calcaterra, G., Bassareo, P.P., Barilla, F., Romeo, F., &Mehta, J.L. (2022). Om den uventede prothrombotiske tilstand efter some coronavirussens sygdom 2019 vacciner. J Cardiovasc Med (Hagerstown), 23(2), 71-74. doi:10.2459/JCM.00000000000001232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34366403

 

 • Calcaterra, G., Mehta, J.L., de Gregorio, C., Butera, G., Neroni, P., Fanos, V., &Bassareo, P. P. (2021). covid 19-vaccine til unge. Bekymring for Myocarditis og Pericarditis. Pediatr Rep, 13( 3), 530-533. doi:10.3390/pædiatrisk13030061. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34564344

 

 • Chai, Q., Nygaard, U., Schmidt, R.C., Zaremba, T., Møller, A.M., & Thorvig, C.M. (2022). Multisystem inflammatorisk syndrom hos en mandlig teenager efter sin anden Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Acta Paediatr, 111, stk. 1, 125-127. doi:10.1111/apa.16141. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34617315

 

 • Chamling, B., Vehof, V., Drakos, S., Weil, M., Stalling, P., Vahlhaus, C., . . Yilmaz, A. (2021).  Forekomst af akut infarktlignende myokardiebetændelse efter COVID-19-vaccination: bare en utilsigtet co-incidens eller rettere vaccinationsrelateret autoimmun myokarditis? Clin Res Cardiol, 110(11), 1850-1854. doi:10.1007/s00392-021-01916-w. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34333695

 

 • Chang, J.C., & Hawley, H.B. (2021). Vaccine-Associeret Trombocytopeni og trombose: Venøs endotliopati Fører til Venøs Kombineret Mikro-Macrothrombosis. Medicina (Kaunas), 57( 11). doi:10.3390/medicina57111163. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34833382

 

 • Chelala, L., Jeudy, J., Hossain, R., Rosenthal, G., Pietris, N., &White, C. (2021). Hjerte MR-resultater af myokarditis efter COVID-19 mRNA Vaccination hos unge. AJR Am J Roentgenol. doi:10.2214/AJR.21.26853. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34704459

 

 • Choi, S., Lee, S., Seo, JW, Kim, M.J., Jeon, Y.H., Park, J.H., . . Yeo, N.S. (2021). Myocarditis-induceret pludselig død efter BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination i Korea: Case Report Med fokus på histopatologiske fund.  J Korean Med Sci, 36(40), e286. doi:10.3346/jkms.2021.36.e286. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34664804

 

 • Chouchana, L., Blet, A., Al-Khalaf, M., Kafil, T.S., Nair, G., Robblee, J., . . Liu, P. P. (2021). Funktioner af inflammatoriske hjertereaktioner Efter mRNA COVID-19 Vaccination på globalt plan. Clin Pharmacol Ther. doi:10.1002/cpt.2499. https://www.ncb nlm.nih.gov/pubmed/34860360

 

 • Chua, G.T., Kwan, M. Y.W., Chui, C.S.L., Smith, R.D., Cheung, E.C., Tian, T., . . . Ip, P. (2021). Epidemiologi af akut myocarditis/Pericarditis hos unge i Hongkong efter comirnatyvaccination. Clin Inficere Dis. doi:10.1093/cid/ciab989. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34849657

 

 • Clarke, R., &Ioannou, A. (2021). Bør T2 kortlægning anvendes i tilfælde af tilbagevendende myokardiebetændelse at skelne mellem den akutte betændelse og kronisk ar? J Pediatr. doi:10.1016/j.jpeds.2021.12.026. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34933012

 

 • Colaneri, M., De Filippo, M., Licari, A., Marseglia, A., Maiocchi, L., Ricciardi, A., . . Bruno, R. (2021). COVID-vaccination og astmaeksacerbation: Kan der være en sammenhæng? Int J Inficere Dis, 112, 243-246. doi:10.1016/j.ijid.2021.09.026. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34547487

 

 • Das, B.B., Kohli, U., Ramachandran, P., Nguyen, H.H., Greil, G., Hussain, T., . . Khan, D. (2021). Myopericarditis efter messenger RNA Coronavirus Disease 2019 Vaccination hos unge i alderen 12 til 18 år. J Pediatr, 238, 26-32 e21. doi:10.1016/j.jpeds.2021.07.044. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34339728

 

 • Das, B.B., Moskowitz, W.B., Taylor, M.B., & Palmer, A. (2021). Myocarditis og Pericarditis Efter mRNA COVID-19 Vaccination: Hvad ved vi indtil videre? Børn (Basel), 8, stk. 7. doi:10.3390/children8070607. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34356586

 

 • Deb, A., Abdelmalek, J., Iwuji, K., & Nugent, K. (2021). Acute Myocardial Skade Efter COVID-19 Vaccination: En sagsrapport og gennemgang af aktuelle beviser fra Vaccine utilsigtede hændelser Reporting System Database. J Prim Care Community Health, 12, 21501327211029230. doi:10.1177/21501327211029230. https://www.ncbi.n nih.gov/pubmed/34219532

 

 • Dickey, J.B., Albert, E., Badr, M., Laraja, K.M., Sena, L.M., Gerson, D.S., . . Aurigemma, G. P. (2021). En række patienter med myokardiebetændelse Efter SARS-CoV-2 vaccination med mRNA-1279 og BNT162b2. JACC Cardiovasc Imaging, 14(9), 1862-1863. doi:10.1016/j.jcmg.2021.06.003. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34246585

 

 • Dimopoulou, D., Spyridis, N., Vartzelis, G., Tsolia, M. N., &Maritsi, D. N. (2021). Sikkerhed og tolerabilitet af COVID-19 mRNA-vaccinen hos adolescents med juvenil idiopatisk arthritis ved behandling med TNF-hæmmere. Gigt reumatol. doi:10.1002/art.41977. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34492161

 

 • Dimopoulou, D., Vartzelis, G., Dasoula, F., Tsolia, M., & Maritsi, D. (2021). Immunogeniciteten af COVID-19 mRNA-vaccinen hos unge med unge idiopatisk arthritis ved behandling med TNF-hæmmere. Ann Rheum Dis. doi:10.1136/annrheumdis-2021-221607. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34844930

 

 • Ehrlich, P., Klingel, K., Ohlmann-Knafo, S., Huttinger, S., Sood, N., Pickuth, D., &Kindermann, M. (2021). Biopsi-dokumenteret lymfocytisk myokardiebetændelse efter første mRNA COVID-19-vaccination hos en 40-årig mand: case rapport. Clin Res Cardiol, 110(11), 1855-1859. doi:10.1007/s00392-021-01936-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34487236

 

 • El Sahly, H.M., Baden, L.R., Essink, B., Doblecki-Lewis, S., Martin, J.M., Anderson, E.J., . . . Gruppe, C.S. (2021). Effekten af mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine ved afslutningen af blindfasen.  N Engl J Med, 385(19), 1774-1785. doi:10.1056/NEJMoa2113017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34551225

 

 • Facetti, S., Giraldi, M., Vecchi, A.L., Rogiani, S., & Nassiacos, D. (2021). [Akut myokardiebetændelse hos en ung voksen to dage efter Pfizer vaccination]. G Ital Cardiol (Rom), 22(11), 891-893. doi:10.1714/3689.36746. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34709227

 

 • Fazlollahi, A., Zahmatyar, M., Noori, M., Nejadghaderi, S.A., Sullman, M.J.M., Shekarriz-Foumani, R., . . . Safiri, S. (2021).  Hjertekomplikationer efter mRNA COVID-19 vacciner: En systematisk gennemgang af caserapporter og case-serier.  Rev Med Virol, e2318. doi:10.1002/rmv.2318. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34921468

 

 • Fazolo, T., Lima, K., Fontoura, J.C., de Souza, P. O., Hilario, G., Zorzetto, R., . . . Bonorino, C. (2021). Pædiatriske COVID-19-patienter i Syd brasilien viser rigelig viral mRNA og stærke specifikke anti-virale reaktioner. 12, stk. 1, 6844. doi:10.1038/s41467-021-27120-y. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34824230

 

 • Fikenzer, S., &Laufs, U. (2021). Rettelse til: Svar på Læserbrev med henvisning til Fikenzer, S., Uhe, T., Lavall, D., Rudolph, U., Falz, R., Busse, M., Hepp, P., & Laufs, U. (2020). Effekter af kirurgiske og FFP2/N95 ansigtsmasker på kardiopulmonal motion kapacitet. Klinisk forskning i kardiologi: det tyske hjerteselskabs officielle tidsskrift, 1-9. Forhånd online offentliggørelse. https://doi.org/10.1007/s00392-020-01704-y. Clin Res Cardiol, 110(8), 1352. doi:10.1007/s00392-021-01896-x. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34170372

 

 • Foltran, D., Delmas, C., Flumian, C., De Paoli, P., Salvo, F., Gautier, S., . . Montastruc, F. (2021). Myocarditis og Pericarditis hos unge efter første og anden dosis af mRNA COVID-19 Vacciner. Eur Heart J Qual Care Clin Resultater. doi:10.1093/ehjqcco/qcab090. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34849667

 

 • Forgacs, D., Jang, H., Abreu, R.B., Hanley, H.B., Gattiker, J.L., Jefferson, A.M., &Ross, T.M. (2021). SARS-CoV-2 mRNA Vacciner fremkalder forskellige reaktioner hos immunologisk naive og præimmune mennesker. Front Immunol, 12, 728021. doi:10.3389/fimmu.2021.728021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34646267

 

 • Furer, V., Eviatar, T., Zisman, D., Peleg, H., Paran, D., Levartovsky, D., . . Elkayam, O. (2021).  Immunogenicitet og sikkerhed af BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccinen hos voksne patienter med autoimmun inflammatoriske reumatiske sygdomme og i den almindelige befolkning: en multicenter Ann Rheum Dis, 80(10), 1330-1338. doi:10.1136/annrheumdis-2021-220647. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34127481

 

 • Galindo, R., Chow, H., & Rongkavilit, C. (2021). COVID-19 hos børn: Kliniske manifestationer og farmakologiske indgreb herunder vaccineforsøg. Pediatr Clin North Am, 68(5), 961-976. doi:10.1016/j.pcl.2021.05.004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34538306

 

 • Gargano, J.W., Wallace, M., Hadler, S.C., Langley, G., Su, J.R., Oster, M.E., . . Oliver, S.E. (2021). Brug af mRNA COVID-19 Vaccine efter rapporter om myokardiebetændelse blandt vaccinemodtagere: Opdatering fra Det Rådgivende Udvalg for Immuniseringspraksis – USA, juni 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(27), 977-982. doi:10.15585/mmwr.mm7027e2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34237049

 

 • Gatti, M., Raschi, E., Moretti, U., Ardizzoni, A., Poluzzi, E., & Diemberger, I. (2021). Influenzavaccination og Myo-Pericarditis hos patienter, der modtager immunkontrolpunkthæmmere: Undersøgelse af sandsynligheden for Interaction gennem vaccinen adverse event reporting system og VigiBase. Vacciner (Basel), 9, stk. 1. doi:10.3390/vacciner9010019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33406694

 

 • Gautam, N., Saluja, P., Fudim, M., Jambhekar, K., Pandey, T., & Al’Aref, S. (2021). En sen præsentation af COVID-19 Vaccine-induceret Myocarditis. Cureus, 13(9), e17890. doi:10.7759/cureus.17890. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34660088

 

 • Gellad, W.F. (2021). Myokardiebetændelse efter vaccination mod covid-19. BMJ, 375, n3090. doi:10.1136/bmj.n3090. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34916217

 

 • Greenhawt, M., Abrams, E.M., Shaker, M., Chu, D.K., Khan, D., Akin, C., . . Golden, D.B. K. (2021). Risikoen for allergisk reaktion på SARS-CoV-2 vacciner og anbefalet evaluering og ledelse: En systematisk gennemgang, metaanalyse, GRADE-vurdering og international konsensustilgang. J Allergi Clin Immunol Pract, 9(10), 3546-3567. doi:10.1016/j.jaip.2021.06.006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34153517

 

 • Haaf, P., Kuster, G.M., Mueller, C., Berger, C.T., Monney, P., Burger, P., . . Tanner, F.C. (2021).  Den meget lave risiko for myokardiebetændelse og perikarditis efter mRNA COVID-19-vaccination bør ikke modvirke vaccination. Schweiziske Med Wkly, 151, w30087. doi:10.4414/smw.2021.w30087. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34668687

 

 • Hasnie, A.A., Hasnie, U.A., Patel, N., Aziz, M. U., Xie, M., Lloyd, S. G., & Prabhu, S.D. (2021). Perimyocarditis efter første dosis af mRNA-1273 SARS-CoV-2 (Moderna) vaccinen i en sund young mand: en sagsrapport. BMC Cardiovasc Disord, 21(1), 375. doi:10.1186/s12872-021-02183-3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34348657

 

 • Hause, A.M., Gee, J., Baggs, J., Abara, W.E., Marquez, P., Thompson, D., . . Shay, D.K. (2021). COVID-19 Vaccine Safety hos unge i alderen 12-17 år – USA, 14. december 2020-16. juli 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(31), 1053-1058. doi:10.15585/mmwr.mm7031e1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34351881

 

 • Helms, J.M., Ansteatt, K.T., Roberts, J.C., Kamatam, S., Foong, K. S., Labayog, J. S., &Tarantino, M. D. (2021). Svær, ildfast immuntrombocytopeni, der forekommer efter SARS-CoV-2 Vaccine. J Blood Med, 12, 221-224. doi:10.2147/JBM. S307047. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33854395

 

 • Hippisley-Cox, J., Patone, M., Mei, X.W., Saatci, D., Dixon, S., Khunti, K., . . Coupland, C.A.C. (2021). Risiko for trombocytopeni og tromboembolisme efter covid-19-vaccination og SARS-CoV-2 positiv test: selvkontrolleret case series study.  BMJ, 374, n1931. doi:10.1136/bmj.n1931. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34446426

 

 • Ho, J. S., Sia, C.H., Ngiam, J.N., Loh, P.H., Chew, N.W., Kong, W. K., & Poh, K. K. (2021). En gennemgang af COVID-19-vaccination og de rapporterede hjertemanifester. Singapore Med J. doi:10.11622/smedj.2021210. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34808708

 

 • Iguchi, T., Umeda, H., Kojima, M., Kanno, Y., Tanaka, Y., Kinoshita, N., & Sato, D. (2021). Kumulativ indberetning af anafylaksi efter mRNA COVID-19 Vaccine (Pfizer-BioNTech) Injektioner i Japan: Den første måneds rapport. Stof SAF, 44(11), 1209-1214. doi:10.1007/s40264-021-01104-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34347278

 

 • Kort sagt: Myocarditis med Pfizer/BioNTech og Moderna COVID-19 vaccines. (2021). Med Lett Drugs Ther, 63(1629), e9. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34544112https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3454412

 

 • Ioannou, A. (2021a). Myokardiebetændelse bør overvejes hos personer med troponinstigning og ikkeobstrukerede kranspulsårer efter Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccination. QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab231. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34463755

 

 • Ioannou, A. (2021b). T2 kortlægning bør anvendes i tilfælde af mistanke om myocarditis at bekræfte en acute inflammatorisk proces. QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab326. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34931681

 

 • Isaak, A., Feisst, A., &Luetkens, J.A. (2021). Myokardiebetændelse Efter COVID-19 Vaccination. Radiologi, 301(1), E378-E379. doi:10.1148/radiol.2021211766. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34342500

 

 • Istampoulouoglou, I., Dimitriou, G., Spani, S., Christ, A., Zimmermanns, B., Koechlin, S., . . Leuppi-Taegtmeyer, A.B. (2021). Myocarditis og perikarditis i forbindelse med COVID-19 mRNA-vaccination: tilfælde fra et regionalt lægemiddelovervågningscenter. Glob Cardiol Sci Pract, 2021(3), e202118. doi:10.21542/gcsp.2021.18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34805376

 

 • Jaafar, R., Boschi, C., Aherfi, S., Bancod, A., Le Bideau, M., Edouard, S., . . La Scola, B. (2021). Høj individuel heterogenitet af neutraliserende aktiviteter mod den oprindelige stamme og ni forskellige varianter af SARS-CoV-2. Virus, 13(11). doi:10.3390/v13112177. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34834983

 

 • Jain, S. S., Steele, J.M., Fonseca, B., Huang, S., Shah, S., Maskatia, S.A., . . Grosse-Wortmann, L. (2021). COVID-19 Vaccinationsrelateret myokardiebetændelse hos unge. Pædiatri, 148(5). doi:10.1542/peds.2021-053427. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34389692

 

 • Jhaveri, R., Adler-Shohet, F.C., Blyth, C.C., Chiotos, K., Gerber, JS, Green, M., . . Zaoutis, T. (2021). Afvejning af risikoen ved Perimyocarditis Med fordelene ved SARS-CoV-2 mRNA Vaccination hos unge. J Pædiatrisk Infektion Dis Soc, 10(10), 937-939. doi:10.1093/jpids/piab061. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34270752

 

 • Kaneta, K., Yokoi, K., Jojima, K., Kotooka, N., &Node, K. (2021). Ung mand med myokardiebetændelse Efter mRNA-1273 Vaccination mod Coronaviruss sygdom-2019 (COVID-19). Circ J. doi:10.1253/circj. CJ-21-0818. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34744118

 

 • Kaul, R., Sreenivasan, J., Goel, A., Malik, A., Bandyopadhyay, D., Jin, C., . . . Panza, J.A. (2021). Myokardiebetændelse efter covid-19-vaccination. Int J Cardiol Heart Vasc, 36, 100872. doi:10.1016/j.ijcha.2021.100872. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34568540

 

 • Khogali, F., & Abdelrahman, R. (2021). Usædvanlig præsentation af akut Perimyocarditis Efter SARS-COV-2 mRNA-1237 Moderna Vaccination. Cureus, 13(7), e16590. doi:10.7759/cureus.16590. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34447639

 

 • Kim, H.W., Jenista, E.R., Wendell, D.C., Azevedo, C.F., Campbell, M.J., Darty, S.N., . . Kim, R.J. (2021). Patienter med akut myokardiebetændelse Efter mRNA COVID-19 Vaccination. JAMA Cardiol, 6(10), 1196-1201. doi:10.1001/jamacardio.2021.2828. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34185046

 

 • Kim, I.C., Kim, H., Lee, H.J., Kim, J. Y., & Kim, J. Y. (2021). Hjertescanning af akut myokardiebetændelse Efter COVID-19 mRNA Vaccination. J Korean Med Sci, 36(32), e229. doi:10.3346/jkms.2021.36.e229. https:// ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34402228

 

 • Konge, W.W., Petersen, M.R., Matar, R.M., Budweg, J.B., Cuervo Pardo, L., & Petersen, J. W. (2021). Myocarditis efter mRNA vaccination mod SARS-CoV-2, en case-serie. Am Heart J Plus, 8, 100042. doi:10.1016/j.ahjo.2021.100042. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34396358

 

 • Klein, N.P., Lewis, N., Goddard, K., Brandmand, B., Zerbo, O., Hanson, K.E., . . Weintraub, E. S. (2021). Overvågning af bivirkninger efter COVID-19 mRNA Vaccination. JAMA, 326(14), 1390-1399. doi:10.1001/jama.2021.15072. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34477808

 

 • Klimek, L., Bergmann, K.C., Brehler, R., Pfutzner, W., Zuberbier, T., Hartmann, K., . . Worm, M. (2021). Praktisk håndtering af allergiske reaktioner over for covid-19 vacciner: Et positionspapir fra tyske og østrigske allergiselskaber AeDA, DGAKI, GPA og OGAI. Allergo J Int, 1-17. doi:10.1007/s40629-021-00165-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33898162

 

 • Klimek, L., Novak, N., Hamelmann, E., Werfel, T., Wagenmann, M., Taube, C., . . Worm, M. (2021).  Alvorlige allergiske reaktioner efter COVID-19-vaccination med Pfizer/BioNTech-vaccinen i Storbritannien og USA: Holdningserklæring fra de tyske allergiforeninger: Medical Association of German Allergologists (AeDA), German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI) og Society for Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA). Allergo J Int, 30( 2, 51-55. doi:10.1007/s40629-020-00160-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33643776

 

 • Kohli, U., Desai, L., Chowdhury, D., Harahsheh, A.S., Yonts, A.B., Ansong, A., . . Ang, J. Y. (2021). mRNA Coronavirus-19 Vaccine-Associated Myopericarditis hos Adolescents: A Survey Study. J Pediatr. doi:10.1016/j.jpeds.2021.12.025. https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/34952008

 

 • Kostoff, R. N., Calina, D., Kanduc, D., Briggs, M.B., Vlachoyiannopoulos, P., Svistunov, A.A., &Tsatsakis, A. (2021a). Erratum til “Hvorfor vaccinerer vi børn mod covid-19?” [Toxicol. Rep 8C (2021) 1665-1684 / 1193]. Toxicol Rep, 8, 1981. doi:10.1016/j.toxrep.2021.10.003. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34642628

 

 • Kostoff, R. N., Calina, D., Kanduc, D., Briggs, M.B., Vlachoyiannopoulos, P., Svistunov, A.A., &Tsatsakis, A. (2021b). Hvorfor vaccinerer vi børnefødt mod covid-19? Toxicol Rep, 8, 1665-1684. doi:10.1016/j.toxrep.2021.08.010. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34540594

 

 • Kremsner, P.G., Mann, P., Kroidl, A., Leroux-Roels, I., Schindler, C., Gabor, J.J., . . Gruppe, C.-N.-S. (2021). Sikkerhed and immunogenicitet af en mRNA-lipid nanopartikler vaccine kandidat mod SARS-CoV-2 : En fase 1 randomiseret klinisk forsøg. Wien Klin Wochenschr, 133(17-18), 931-941. doi:10.1007/s00508-021-01922-y. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34378087

 

 • Kustin, T., Harel, N., Finkel, U., Perchik, S., Harari, S., Tahor, M., . . Stern, A. (2021).  Dokumentation for øget gennembrudsrater for SARS-CoV-2-varianter af bekymring hos BNT162b2-mRNA-vaccinerede personer. Nat Med, 27(8), 1379-1384. doi:10.1038/s41591-021-01413-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34127854

 

 • Kwan, M. Y.W., Chua, G.T., Chow, C.B., Tsao, S.S.L., To, K.K.W., Yuen, K. Y., . . Ip, P. (2021). mRNA COVID-vaccine og myokardiebetændelse hos unge. Hong Kong Med J, 27(5), 326-327. doi:10.12809/hkmj215120. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34393110

 

 • Lee, E., Chew, N. W. S., Ng, P., & Yeo, T. J. (2021). Svar til “Læserbrev: Myocarditis bør overvejes hos dem med en troponin stigning og uhindret kranspulsårer efter PfizerBioNTech COVID-19 vaccination”. QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34463770

 

 • Lee, E.J., Cines, D.B., Gernsheimer, T., Kessler, C., Michel, M., Tarantino, M.D., . . Bussel, J.B. (2021). Trombocytopeni following Pfizer og Moderna SARS-CoV-2 vaccination. Am J Hematol, 96( 5, 534-537. doi:10.1002/ajh.26132. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33606296

 

 • Levin, D., Shimon, G., Fadlon-Derai, M., Gershovitz, L., Shovali, A., Sebbag, A., . . Gordon, B. (2021). Myokardiebetændelse efter COVID-19-vaccination – En case-serie. Vaccine, 39(42), 6195-6200. doi:10.1016/j.vaccine.2021.09.004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34535317

 

 • Li, J., Hui, A., Zhang, X., Yang, y., Tang, R., Ye, H., . . Zhu, F. (2021). Sikkerhed og immunogenicitet af SARS-CoV-2 BNT162b1 mRNA-vaccinen hos yngre og ældre kinesiske voksne: et randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet fase 1-studie. Nat Med, 27(6), 1062-1070. doi:10.1038/s41591-021-01330-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33888900

 

 • Li, M., Yuan, J., Lv, G., Brown, J., Jiang, X., &Lu, Z. K. (2021). Myocarditis og Pericarditis efter COVID-19 Vaccination: Ulighed i alders- og vaccinetyper. J Pers Med, 11(11). doi:10.3390/jpm11111106. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3483445 8

 

 • Lim, Y., Kim, M.C., Kim, K.H., Jeong, I.S., Cho, Y.S., Choi, Y.D., &Lee, J.E. (2021). Case Rapport: Akut Fulminant Myocarditis og kardiogen chok efter Messenger RNA Coronavirus Disease 2019 Vaccination kræver ekstrakorporal kardiopulmonary genoplivning. Front Cardiovasc Med, 8, 758996. doi:10.3389/fcvm.2021.758996. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34778411

 

 • Long, S. S. (2021). Vigtig indsigt i Myopericarditis efter Pfizer mRNA COVID-19 Vaccination hos unge. J Pediatr, 238, 5. doi:10.1016/j.jpeds.2021.07.057. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34332972

 

 • Luk, A., Clarke, B., Dahdah, N., Ducharme, A., Krahn, A., McCrindle, B., . . . McDonald, M. (2021). Myocarditis og Pericarditis Efter COVID-19 mRNA Vaccination: Praktiske overvejelser for behandlere. Kan J Cardiol, 37(10), 1629-1634. doi:10.1016/j.cjca.2021.08.001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34375696

 

 • Madelon, N., Lauper, K., Breville, G., Sabater Royo, I., Goldstein, R., Andrey, D.O., . . . Eberhardt, C.S. (2021). Robuste T-celleresponser hos anti-CD20-behandlede patienter efter COVID-19-vaccination: et prospektivt kohortestudie. Clin Inficere Dis. doi:10.1093/cid/ciab954. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34791081

 

 • Mangat, C., &Milosavljevic, N. (2021). BNT162b2 Vaccination under graviditet beskytter både mor og spædbarn: Anti-SARS-CoV-2 S antistoffer vedvarende positive hos et spædbarn ved 6 måneder. Sagsbehandler Pediatr, 2021, 6901131. doi:10.1155/2021/6901131. https://www.ncbi.nlm. gov/pubmed/34676123

 

 • Mark, C., Gupta, S., Punnett, A., Upton, J., Orkin, J., Atkinson, A., . . Alexander, S. (2021). Sikkerhed i forbindelse med administration af BNT162b2 mRNA (Pfizer-BioNTech) COVID-19-vaccine hos unge og unge voksne med en fortid med akut lymphoblastic leukæmi og allergi over for PEG-asparaginase. Pædiatrir Blodkræft, 68(11), e29295. doi:10.1002/pbc.29295. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34398511

 

 • Martins-Filho, P.R., Quintans-Junior, L.J., de Souza Araujo, A.A., Sposato, K.B., Souza Tavares, C.S., Gurgel, R. Q., . . . Santos, V. S. (2021).  Socioøkonomiske uligheder og covid-19-forekomst og dødelighed hos brasilianske børn: en landsdækkende registerbaseret undersøgelse. Folkesundhed, 190, 4-6. doi:10.1016/j.puhe.2020.11.005. https://www.ncb nlm.nih.gov/pubmed/33316478

 

 • McLean, K., & Johnson, T. J. (2021). Myopericarditis hos en tidligere rask ung mand efter covid-19-vaccination: En case-rapport. Acad Emerg Med, 28(8), 918-921. doi:10.1111/acem.14322. https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/34133825

 

 • Mevorach, D., Anis, E., Cedar, N., Bromberg, M., Haas, E.J., Nadir, E., . . Alroy-Preis, S. (2021). Myocarditis efter BNT162b2 mRNA Vaccine mod Covid-19 i Israel.  N Engl J Med, 385(23), 2140-2149. doi:10.1056/NEJMoa2109730.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34614328

 

 • Minocha, P. K., Better, D., Singh, R. K., &Hoque, T. (2021). Gentagelse af akut myocarditis Tidsmæssigt forbundet med modtagelse af mRNA Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccine i en mandlig teenager. J Pediatr, 238, 321-323. doi:10.1016/j.jpeds.2021.06.035. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34166671

 

 • Mizrahi, B., Lotan, R., Kalkstein, N., Peretz, A., Perez, G., Ben-Tov, A., . . Patalon, T. (2021). Korrelation af SARS-CoV-2-gennembrudsinfektioner med time-from-vaccine. 12, stk. 1, 6379. doi:10.1038/s41467-021-26672-3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34737312

 

 • Moffitt, K., Cheung, E., Yeung, T., Stamoulis, C., & Malley, R. (2021). Analyse af Staphylococcus aureus Transcriptome i Pædiatrisk blødt væv bylder og sammenligning med Murine infektioner. Inficere Immun, 89(4). doi:10.1128/IAI.00715-20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33526560

 

 • Mohamed, L., Madsen, A.M. R., Schaltz-Buchholzer, F., Ostenfeld, A., Netea, M. G., Benn, C. S., & Kofoed, P. E. (2021). Reaktivering af BCG-vaccinations ar efter vaccination med mRNA-Covid-vacciner: to caserapporter. BMC inficere Dis, 21(1), 1264. doi:10.1186/s12879-021-06949-0. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34930152

 

 • Montgomery, J., Ryan, M., Engler, R., Hoffman, D., McClenathan, B., Collins, L., . . Cooper, L.T., Jr. (2021).  Myocarditis efter immunisering med mRNA COVID-19 Vacciner i medlemmer af det amerikanske militær. JAMA Cardiol, 6(10), 1202-1206. doi:10.1001/jamacardio.2021.2833. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34185045

 

 • Murakami, Y., Shinohara, M., Oka, Y., Wada, R., Noike, R., Ohara, H., . . Ikeda, T. (2021). Myocarditis Efter en COVID-19 Messenger RNA Vaccination: En japansk case-serie. Intern Med. doi:10.2169/internalmedicin.8731-21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34840235

 

 • Nagasaka, T., Koitabashi, N., Ishibashi, Y., Aihara, K., Takama, N., Ohyama, Y., . . Kaneko, Y. (2021). Akut Myocarditis Forbundet med COVID-19 Vaccination: A Case Report. J Cardiol Cases. doi:10.1016/j.jccase.2021.11.006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34876937

 

 • Ntouros, P.A., Vlachogiannis, N.I., Pappa, M., Nezos, A., Mavragani, C.P., Tektonidou, M.G., . . . Sfikakis, P. P. (2021). Effektiv DNA-skade pustes efter akut, men ikke kronisk immunudfordring: SARS-CoV-2 vaccine versus Systemisk Lupus Erythematosus. Clin Immunol, 229, 108765. doi:10.1016/j.clim.2021.108765. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34089859

 

 • Nygaard, U., Holm, M., Bohnstedt, C., Chai, Q., Schmidt, L.S., Hartling, U.B., . . Stensballe, L.G. (2022). Befolkningsbaseret forekomst af myopericarditis Efter COVID-19 Vaccination hos danske unge. Pediatr inficere Dis J, 41(1), e25-e28. doi:10.1097/INF.000000000003389. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34889875

 

 • Oberhardt, V., Luxenburger, H., Kemming, J., Schulien, I., Ciminski, K., Giese, S., . . Hofmann, M. (2021). Hurtig og stabil mobilisering af CD8(+) T-celler ved SARS-CoV-2 mRNA vaccine. Natur, 597(7875), 268-273. doi:10.1038/s41586-021-03841-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34320609

 

 • Park, H., Yun, K.W., Kim, K.R., Song, S.H., Ahn, B., Kim, D.R., . . Kim, Y.J. (2021). Epidemiologi og kliniske træk ved Myocarditis/Pericarditis før indførelsen af mRNA COVID-19 Vaccine hos koreanske børn: et multicenterstudie.  J Korean Med Sci, 36(32), e232. doi:10.3346/jkms.2021.36.e232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34402230

 

 • Park, J., Brekke, D. R., & Bratincsak, A. (2021). Selvbestalret myokardiebetændelse, der præsenterer med brystsmerter og ST-segmenthøjde hos unge efter vaccination med BNT162b2 mRNA-vaccinen. Cardiol Young, 1-4. doi:10.1017/S1047951121002547. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34180390

 

 • Patel, Y. R., Louis, D. W., Atalay, M., Agarwal, S., & Shah, N. R. (2021). Hjerte-kar-magnetisk resonans resultater hos unge voksne patienter med akut myokardiebetændelse efter mRNA COVID-19 vaccination: en case-serie. J Cardiovasc Magn Reson, 23(1), 101. doi:10.1186/s12968-021-00795-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34496880

 

 • Patone, M., Mei, X.W., Handunnetthi, L., Dixon, S., Zaccardi, F., Shankar-Hari, M., . . Hippisley-Cox, J. (2021). Risiko for myokardiebetændelse, perikarditis og hjertearytmier forbundet med COVID-19-vaccination eller SARS-CoV-2-infektion. Nat Med. doi:10.1038/s41591-021-01630-0. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34907393

 

 • Patrignani, A., Schicchi, N., Calcagnoli, F., Falchetti, E., Ciampani, N., Argalia, G., & Mariani, A. (2021). Akut myokardiebetændelse efter comirnatyvaccination hos en rask mand med tidligere SARS-CoV-2-infektion. Radiol Case Rep, 16(11), 3321-3325. doi:10.1016/j.radcr.2021.07.082. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34367386

 

 • Perez, Y., Levy, E.R., Joshi, A. Y., Virk, A., Rodriguez-Porcel, M., Johnson, M., . . Swift, M.D. (2021).  Myocarditis Efter COVID-19 mRNA Vaccine: En case-serie og incidensrate bestemmelse. Clin Inficere Dis. doi:10.1093/cid/ciab926. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34 734240

 

 • Perrotta, A., Biondi-Zoccai, G., Saade, W., Miraldi, F., Morelli, A., Marullo, A.G., . . Peruzzi, M. (2021). En global undersøgelse af bivirkninger af covid-19-vacciner blandt sundhedspersonale og væbnede styrker med fokus på headache. Panminerva Med, 63(3), 324-331. doi:10.23736/S0031-0808.21.04435-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34738774

 

 • Pinana, J.L., Lopez-Corral, L., Martino, R., Montoro, J., Vazquez, L., Perez, A., . . Celleterapi, G. (2022). SARS-CoV-2-reaktiv antibody detektion efter SARS-CoV-2 vaccination i hæmatoopoietic stamcelletransplantation modtagere: Prospektiv undersøgelse fra den spanske hæmatoopoietic stamcelletransplantation og celleterapi Gruppe. Am J Hematol, 97, stk. 1, 30-42. doi:10.1002/ajh.26385. https:// ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34695229

 

 • Revon-Riviere, G., Ninove, L., Min, V., Rom, A., Coze, C., Verschuur, A., . . Andre, N. (2021). BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccinen hos unge og unge voksne med kræft: En monocentrisk oplevelse. Eur J Kræft, 154, 30-34. doi:10.1016/j.ejca.2021.06.002. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34233234

 

 • Sanchez Tijmes, F., Thavendiranathan, P., Udell, J.A., Seidman, M.A., & Hanneman, K. (2021). Hjerte MR-vurdering af nonischemic myokardiebetændelse: State of the Art Review og Opdatering på Myocarditis Forbundet med COVID-19 Vaccination. Radiol Cardiothorac Imaging, 3(6), e210252. doi:10.1148/ryct.210252. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34934954

 

 • Schauer, J., Buddhe, S., Colyer, J., Sagiv, E., Law, Y., Mallenahalli Chikkabyrappa, S., & Portman, M.A. (2021). Myopericarditis Efter Pfizer Messenger Ribonucleic Acid Coronavirus Disease Vaccine hos unge. J Pediatr, 238, 317-320. doi:10.1016/j.jpeds.2021.06.083. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34228985

 

 • Schneider, J., Sottmann, L., Greinacher, A., Hagen, M., Kasper, H.U., Kuhnen, C., . . Schmeling, A. (2021). Obduktion af dødsfald efter vaccination med covid-19-vacciner. Int J Legal Med, 135(6), 2335-2345. doi:10.1007/s00414-021-02706-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34591186

 

 • Schramm, R., Costard-Jackle, A., Rivinius, R., Fischer, B., Muller, B., Boeken, U., . . Gummert, J. (2021). Dårlig humor og T-celle respons på to-dosis SARS-CoV-2 messenger RNA vaccine BNT162b2 i kardiothoracic transplantation modtagere. Clin Res Cardiol, 110(8), 1142-1149. doi:10.1007/s00392-021-01880-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34241676

 

 • Sessa, F., Salerno, M., Esposito, M., Di Nunno, N., Zamboni, P., &Pomara, C. (2021). Obduktionsresultater og årsagssammenhæng mellem død og COVID-19 Vaccination: En systematisk gennemgang. J Clin Med, 10(24). doi:10.3390/jcm10245876. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34945172

 

 • Sharif, N., Alzahrani, K. J., Ahmed, S. N., & Dey, S. K. (2021). Effekt, immunogenicitet og sikkerhed af COVID-19 Vacciner: En systematisk gennemgang og metaanalyse. Forreste Immunol, 12, 714170. doi:10.3389/fimmu.2021.714170. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34707602

 

 • Shay, D.K., Gee, J., Su, J.R., Myers, T.R., Marquez, P., Liu, R., . . Shimabukuro, T.T. (2021).  Sikkerhedsovervågning af Janssen (Johnson & Johnson) COVID-19 Vaccine – USA, marts-april 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(18), 680-684. doi:10.15585/mmwr.mm7018e2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33956784

 

 • Shazley, O., & Alshazley, M. (2021). En covid-positiv 52-årig mand præsenteret for venøs tromboembolisme og formidlede intravaskulær koagulation efter Johnson &Johnson Vaccination: A Case-Study. Cureus, 13(7), e16383. doi:10.7759/cureus.16383. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34408937

 

 • Shiyovich, A., Witberg, G., Aviv, Y., Eisen, A., Orvin, K., Wiessman, M., . . Hamdan, A. (2021). Myokardiebetændelse efter COVID-19-vaccination: undersøgelse af magnetisk resonansbilleddannelse. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. doi:10.1093/ehjci/jeab230. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34739045

 

 • Simone, A., Herald, J., Chen, A., Gulati, N., Shen, A. Y., Lewin, B., & Lee, M. S. (2021). Akut myokardiebetændelse Efter COVID-19 mRNA-vaccination hos voksne i alderen 18 år eller ældre. JAMA Intern Med, 181(12), 1668-1670. doi:10.1001/jamainternmed.2021.5511. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34605853

 

 • Sanger, M.E., Taub, I.B., & Kaelber, D.C. (2021). Risiko for myocarditis fra covid-19 Infektion hos personer under 20 år: En befolkningsbaseret analyse. medRxiv. doi:10.1101/2021.07.23.21260998 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34341797.

 

 • Smith, C., Odd, D., Harwood, R., Ward, J., Linney, M., Clark, M., . . .  Fraser, L.K. (2021).  Dødsfald blandt børn og unge i England efter SARS-CoV-2-infektion i løbet af det første pandemiår. Nat Med. doi:10.1038/s41591-021-01578-1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34764489

 

 • Snapiri, O., Rosenberg Danziger, C., Shirman, N., Weissbach, A., Lowenthal, A., Ayalon, I., . . Bilavsky, E. (2021).  Forbigående hjerteskade hos unge, der modtager BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. Pediatr Inficere Dis Jørgensen, 40(10), e360-e363. doi:10.1097/INF.0000000000003235. https:// ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34077949

 

 • Spinner, J.A., Julien, C.L., Olayinka, L., Dreyer, W.J., Bocchini, C.E., Munoz, F.M., & Devaraj, S. (2021). SARS-CoV-2 anti-spike antistoffer efter vaccination i pædiatrisk hjertetransplantation: En første rapport. J Hjerte lungetransplantation. doi:10.1016/j.healun.2021.11.001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34911654

 

 • Starekova, J., Bluemke, D.A., Bradham, W. S., Grist, T.M., Schiebler, M.L., & Reeder, S.B. (2021). Myocarditis Forbundet med mRNA COVID-19 Vaccination. Radiologi, 301(2), E409-E411. doi:10.1148/radiol.2021211430. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34282971

 

 • Sulemankhil, I., Abdelrahman, M., &Negi, S. I. (2021). Tidsmæssig sammenhæng mellem COVID-19 Ad26.COV2.S-vaccinen og akut myokardiebetændelse: En caserapport og litteratur Cardiovasc Revasc Med. doi:10.1016/j.carrev.2021.08.012. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34420869

 

 • Skrædder, P.D., Feighery, A.M., El-Sabawi, B., &Prasad, A. (2021). Caserapport: akut myokardiebetændelse efter den anden dosis mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine. Eur Heart J Sagsbehandler, 5, stk. 8, ytab319. doi:10.1093/ehjcr/ytab319. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34514306

 

 • Takeda, M., Ishio, N., Shoji, T., Mori, N., Matsumoto, M., & Shikama, N. (2021). Eosinofil myokardiebetændelse Efter Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination. Circ J. doi:10.1253/circj. CJ-21-0935. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34955479

 

 • Team, C.C.-R., Food, &Drug, A. (2021). Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi efter modtagelse af den første dosis pfizer-biontech COVID-19 vaccine – USA, December 14-23, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(2), 46-51. doi:10.15585/mmwr.mm7002e1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33444297

 

 • Thompson, M.G., Burgess, J.L., Naleway, A.L., Tyner, H., Yoon, S.K., Meece, J., . . Gaglani, M. (2021).  Forebyggelse og dæmpning af Covid-19 med BNT162b2 og mRNA-1273 Vacciner.  N Engl J Med, 385(4), 320-329. doi:10.1056/NEJMoa2107058. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34192428

 

 • Tinoco, M., Leite, S., Faria, B., Cardoso, S., Von Hafe, P., Dias, G., . . Lourenco, A. (2021).  Perimyocarditis efter covid-19 Vaccination. Clin Med Insights Cardiol, 15, 11795468211056634. doi:10.1177/11795468211056634. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34866957

 

 • Truong, D.T., Dionne, A., Muniz, J.C., McHugh, K.E., Portman, M.A., Lambert, L.M., . . Newburger, J. W. (2021).  Klinisk mistænkt myokardiebetændelse Tidsmæssigt relateret til COVID-19 Vaccination hos unge og unge voksne. Cirkulation. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34865500

 

 • Tutor, A., Unis, G., Ruiz, B., Bolaji, O.A., & Bob-Manuel, T. (2021). Spektrum af mistanke om kardiomyopati på grund af COVID-19: En case-serie. Curr Probl Cardiol, 46(10), 100926. doi:10.1016/j.cpcardiol.2021.100926. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34311983

 

 • Umei, T.C., Kishino, Y., Shiraishi, Y., Inohara, T., Yuasa, S., & Fukuda, K. (2021). Gentagelse af myopericarditis efter mRNA COVID-19-vaccination hos en mandlig teenager. CJC Åben. doi:10. 1016/j.cjco.2021.12.002. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34904134

 

 • Vidula, M. K., Ambrose, M., Glassberg, H., Chokshi, N., Chen, T., Ferrari, V.A., & Han, Y. (2021). Myocarditis og andre kardiovaskulære komplikationer af mRNA-baserede COVID-19 Vaccines. Cureus, 13(6), e15576. doi:10.7759/cureus.15576. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34277198

 

 • Visclosky, T., Theyyunni, N., Klekowski, N., & Bradin, S. (2021). Myocarditis Efter mRNA COVID-19 Vaccine. Pediatr Emerg Care, 37(11), 583-584. doi:10.1097/PEC.000000000002557. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34731877

 

 • Warren, C. M., Snow, T. T., Lee, A. S., Shah, M. M., Heider, A., Blomkalns, A., . . . Nadeau, K. C. (2021). Vurdering af allergiske og anafylaktiske reaktioner på mRNA COVID-19 vacciner med bekræftende test i et amerikansk regionalt sundhedssystem. JAMA Netw Open, 4(9), e2125524. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.25524. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34533570

 

 • Watkins, K., Griffin, G., Septaric, K., & Simon, E. L. (2021). Myocarditis efter BNT162b2-vaccination hos en sund han. Am J Emerg Med, 50, 815 e811-815 e812. doi:10.1016/j.ajem.2021.06.051. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34229940

 

 • Weitzman, E. R., Sherman, A. C., & Levy, O. (2021). SARS-CoV-2 mRNA Vaccine holdninger som udtrykt i amerikanske FDA Public Commentary: Behov for en offentlig-privat partnerskab i en Learning Immunization System. Front Folkesundhed, 9, 695807. doi:10.3389/fpubh.2021.695807. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34336774

 

 • Welsh, K. J., Baumblatt, J., Chege, W., Goud, R., & Nair, N. (2021). Trombocytopeni, herunder immuntrombocytopeni efter modtagelse af mRNA COVID-19 vacciner rapporteret til Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Vaccine, 39(25), 3329-3332. doi:10.1016/j.vaccine.2021.04.054. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34006408

 

 • Witberg, G., Barda, N., Hoss, S., Richter, I., Wiessman, M., Aviv, Y., . . Kornowski, R. (2021). Myocarditis efter Covid-19 Vaccination i en stor sundhedsorganisation. N Engl J Med, 385(23), 2132-2139. doi:10.1056/NEJMoa2110737. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34614329

 

 • Zimmermann, P., & Curtis, N. (2020). Hvorfor er covid-19 mindre alvorlig hos børn? En gennemgang af de foreslåede mekanismer, der ligger til grund for den aldersrelaterede forskel i sværhedsgraden af SARS-CoV-2-infektioner. Arch Dis Child. doi:10.1136/archdischild-2020-320338. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33262177

 

 

 • WHO’s nye aftale de prøver at få lavet er en trussel mod suverænitet og umistelige rettigheder. Det øger WHO’s kvælende magt til at erklære uberettigede pandemier, indføre dehumaniserende lockdowns og gennemtvinge dyre, usikre og ineffektive behandlinger mod befolkningens vilje.

https://www.who.int/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response

https://dailyexpose.uk/2022/03/11/stop-power-grab-the-who’s-pandemic-traktat /

 

Kilde:

 

https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/

 

Læs også relaterede artikler

 

Helge Greeens rapport – Nye videnskabelige data sætter spørgsmålstegn ved COVID-19 vaccinernes effektivitet og sikkerhed

Vaccine-udrulningen har kostet forsikrings selskaberne dyrt!

Covid-19 vaccinemodstandere svarer tilbage – videnskaben er på vores side

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

1 kommentar til “Dødeligheden ved covid-vaccinerne er nu videnskabeligt bevist!”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »