BREAKING – Åbningsmødet for GRAND JURY proces ved Folkedomstolen for den offentlige mening

grand-jury

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

BREAKING – Åbningsmødet for GRAND JURY proces ved Folkedomstolen for den offentlige mening, begyndte den 5. februar 2022

Start: 02/05, kl. 18.00 Central European time (CET)!

Dette er starten på en offentlig proces, hvor beviser fremlægges for forbrydelser mod menneskeheden i forbindelse med Covid-19. Navnet på processen er: The People’s Court of Public Opinion. Dvs. det er en folkedomstol. De tiltalte er: Christian Drosten, Anthony Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO), Bill Gates, Black Rock og Pfizer. Målet er at give offentligheden det fulde billede af hvad der foregår. Processen faciliteres af en gruppe højt estimerede og succesfulde advokater og en dommer. Ekspertvidner indenfor forskellige områder vil afgive deres vidneudsagn.

Det forventes senere at føre til en egentlig retsforfølgelse af de tiltalte, der bl.a. medvirker til at presse verdens befolkning til at tage de alt andet end sikre injektioner, kaldet “vacciner”. Dette sker på trods af, at der findes sikre og effektive behandlinger. Dette er blevet skjult for folket. Dels af vores regeringer og institutioner inklusiv medierne, som alle er blevet infiltreret af de personer, enheder og organisationer, der initierer og bidrager til disse forbrydelser mod menneskeheden.

Målet er at stoppe alle dem, der på nogen måde bidrager til disse forbrydelser og bringe retfærdighed. Inklusiv til dem, der har begået og begår disse forbrydelser mod menneskeheden.

 

Udgivet den 5. februar 2022
Af dissensMEDIA

 

 

GRAND JURY procedure for at præsentere COVID-19 forbrydelser mod offentligheden

En gruppe internationale advokater og en dommer gennemfører en strafferetlig undersøgelse, efter modellen med en GRAND JURY procedure, for at præsentere offentligheden for alle tilgængelige beviser for COVID-19-forbrydelser mod menneskeheden, indtil nu mod “ledere, arrangører, anstiftere og medskyldige”, som hjalp, tilskyndede eller deltog aktivt i formuleringen og gennemførelsen af en fælles plan for en pandemi.

Du kan være en del af juryen

Denne undersøgelse er af folket og for folket, så DU kan være en del af juryen.

Ved at vise et fuldstændigt billede af det, vi står over for, herunder den geopolitiske og historiske baggrund, er det hensigten, at proceduren skal skabe bevidsthed om det faktiske sammenbrud af det nuværende, kaprede system og dets institutioner og som følge heraf nødvendigheden af, at folket selv genindtager sin suverænitet.

Her kan du se:
Media Release Grand Jury Proceeding 02-05-2022

 

Livestream-links og mere:

grand-jury.net/

Link til video af åbningshøringen

– eller alternativt:
Link til video af åbningshøringen – med mulighed for tilvalg af autogenererede Engelske undertekster (red. med de fordele og ulemper det medfører, idet ikke alt de siger oversættes helt korrekt. Og det skal også nævnes at de i parentes anførte tider i videoen passer til videoen uden undertekster)

 

Tekst fra http://www.grand-jury.net/ er vist herunder – så du kan vælge det sprog der passer dig – og derudover er der tilføjet ca. tider og emner for de deltagende personer – og endelig er der sorteret efter tid:

 

 • Den folkelige folkeretsdomstols procedure for den offentlige mening
 • Styrkelse af den offentlige samvittighed gennem naturretten
 • Uretfærdighed mod én er en uretfærdighed mod alle

 

Vi, en gruppe internationale advokater og en dommer, gennemfører hermed en strafferetlig undersøgelse efter forbillede af den amerikanske Grand Jury-procedure.
Denne Grand Jury-undersøgelse tjener som en model for en retssag med henblik på at forelægge en jury (bestående af verdens borgere) alle tilgængelige beviser for COVID-19’s forbrydelser mod menneskeheden til dato mod “ledere”, arrangører, anstiftere og medskyldige”, som har hjulpet, tilskyndet eller aktivt deltaget i udformningen og gennemførelsen af en fælles plan for en pandemi.

 

De forbrydelser, der skal undersøges, omfatter alle handlinger, der udføres eller undlades af en person i forbindelse med en fælles plan om at begå forbrydelser mod menneskeheden, og alle sådanne kriminelle handlinger, der er fordømt i de forskellige samfund af jurister rundt om i verden.

 

Denne undersøgelse er af folket, for folket og til folket og skal kaldes “Folkenes Domstol for den offentlige mening“.

Da det ikke har været muligt at finde en domstol til at høre de faktiske beviser i det nuværende systems domstole, iværksætter vi denne procedure uden for det nuværende system og på grundlag af naturretten.
Denne er igen baseret på den faste overbevisning, at ethvert menneske let kan skelne mellem godt og ondt og mellem rigtigt og forkert.

 

Det hævdes, at verdens regeringer er kommet under kontrollerende indflydelse af korrupte og kriminelle magtstrukturer.
De har i fællesskab iscenesat en pandemi, som de havde planlagt i årevis. Med henblik herpå skabte de bevidst massepanik ved hjælp af falske faktuelle erklæringer og en socialt manipuleret psykologisk operation, hvis budskaber de formidlede gennem de store medier.

 

Formålet med denne massepanik var at overtale befolkningen til at acceptere de såkaldte “vaccinationer”, som i mellemtiden har vist sig hverken at være effektive eller sikre, men ekstremt farlige, ja, endog dødelige.

 

De økonomiske, sociale og sundhedsmæssige skader, som disse forbrydelser mod menneskeheden har påført verdens befolkning, kan måles i billioner af dollars.

 

Nedenstående advokater har med bistand fra en række højt respekterede videnskabsfolk og eksperter fra hele verden og under ledelse af en dommer fra Portugal,
vil gennemføre denne Grand Jury undersøgelse og dermed give juryen (verdens borgere) et fuldstændigt billede af disse forbrydelser mod menneskeheden.

Formålet med “Folketingsdomstolens” undersøgelse er dobbelt: På den ene side skal den tjene som et forbillede for en modelprocedure og få rejst tiltale mod nogle af de strafferetligt og civilretligt ansvarlige figuranter for disse forbrydelser mod menneskeheden.

 

Og på den anden side er det – ved at vise et fuldstændigt billede af det, vi står over for, herunder den geopolitiske og historiske baggrund – at skabe bevidsthed om det faktiske sammenbrud af det nuværende, kaprede system og dets institutioner, og som følge heraf nødvendigheden af, at befolkningerne selv genindtager deres suverænitet og nødvendigheden af først at standse denne plandemis foranstaltninger ved at nægte at adlyde dem, og nødvendigheden af at sætte gang i deres eget nye system for sundhedspleje, uddannelse, økonomi og retsvæsen, så demokratiet og retsstaten på grundlag af vores forfatninger kan blive genetableret.

 

Folketingsdomstolen arbejder uafhængigt af enhver regering og enhver ikke-statslig organisation.

Den logistiske støtte ydes af Berlin Corona Investigative Committee:

www.corona-ausschuss.de (tysk),
www.corona-ausschuss.de/en (engelsk),
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee: (høringer på engelsk)
Telegram (tysk),
Telegram (engelsk),

 

   • Advokat Viviane Fischer, Tyskland                            (0:00 til 1:40)

  Velkomst og Ordstyrer, inkl. lidt bøvl med lyden.

 

  • Advokat N. Ana Garner, USA                                      (1:40 – 6:40 = 5 minutter)Intro til offentlig juridisk proces baseret på naturlov og inspireret af GRAND JURY processer i USA

 

  • Dommer Rui Fonseca E Castro, Portugal                 (6:40-9:15 = 2½ minutter)Åbning af retten med legitimitet i naturloven til forsvar for de mest fundamentale rettigheder

  • Advokat Deana Sacks, USA                                        (9:15 – 19:15 = 10 minutter)Om Lov, Informeret samtykke, Effektivitet, behov for og sikkerhed af de eksperimentelle “vacciner”

 

  • Advokat Dr. Reiner Fuellmich, Tyskland                  (19:15 – 37:45 = 18 minutter)

   Overblik bl.a. vedr. følgende emner:
   1. PCR-test plandemien,
   2. Sikre og effektive behandlinger er blevet skjult for befolkningerne,
   3. Den Globale elite står bag det planlagte overgreb på verdens befolkning, – inklusiv Young Global Leaders fra World Economic Forum (WEF),
   4. Den Globale elites mål er:- Total og fuld kontrol over mennesker, bl.a. ved at indføre en One World Government, digitalt ID, digitalt pas, digitale penge- Eugenik, bl.a. ved at påtvinge de eksperimentelle og alt andet end sikre behandlinger på hele jordens befolkning- Så du i år 2030 “Will own nothing and be happy”, – som formuleret af medlemmer af WEFEfter fremføring af beviser af ekspertvidner og ofre for de eksperimentelle behandlinger mv. i retten, er advokat Dr. Reiner Fuellmich ikke i tvivl om, at juryen vil anbefale, at der rejses tiltale samtlige seks tiltalte for forbrydelser mod menneskeheden.De tiltalte i THE COURT OF PUBLIC OPINION er:1. Christian Drosten, fra Tyskland
   2. Anthony Fauci, fra USA
   3. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO)
   4. Bill Gates
   5. Black Rock
   6. Pfizer

 

  • Advokat N. Ana Garner, USA                                      (37:45 – 46:15 = 19 minutter)

   PCR-testen er et bedragerisk grundlaget for at erklære en pandemi og skabe panik og frygt:
   – Fundamentet for at erklære en pandemi er baseret på en STOR LØGN, idet PCR-testen ikke er en diagnostisk test (red. Dvs. at PCR-testen ikke er i stand til at afgøre om du er syg og heller ikke hvad årsagen er, hvis du er syg)- De mange falsk positive PCR-testresultater har medvirket til at overdrive antallet at “smittede” og døde af/med Covid-19- Målet var en proces mod lockdown, vaccinemandater, vaccinepas og koncentrationslejre over hele verden
   – Processen har forårsaget enorm skade- Når beviser bliver lagt frem vil du måske begynde at se, at søjlerne under den officielle og mediernes narrativ, – der er det samme, falder sammen som dominobrikker- Nogle vil sikkert benægte det, andre vil finde det forstyrrende (red. og smertefuldt, – og derfor kan de være en god ide at finde nogle at tale med om det der sker)- Systemet har “vaccinerne” som den eneste løsning, fordi det er en forudsætningen for at de eksperimentelle behandlinger kunne blive nødgodkendt (red. betinget godkendt i EU)

 

   • Advokat Dipali Ojha, Indien                                        (46:15 – 1:00:30 = 14 minutter)Om hvordan “vaccinerne” og officielt og i medierne er blevet fremstillet som den eneste løsning:I marts 2020 blev der erklæret pandemi, og i en tilstand af frygt, panik og forvirring gennemførte regeringer over hele verden lignende tiltag som fx. lockdown, social distance og masker. De fleste af os fik dengang vores information fra mainstreammedierne. Det vi fik at vide var, at der ikke var nogen kendt behandling for denne sygdom.
    Nogle læger udviklede effektive og sikre protokoller/behandlinger med fx. zink, C-vitaminer og D-vitaminer etc. Sundhedsmyndighederne skjulte disse effektive og livs-reddende behandlinger for befolkningen.I Indien har vi tradition for at behandle med mange andre forskellige metoder.”Vaccinerne” er egentlig ikke vacciner og burde egentlige kaldes for injektioner.Læger der anvendte de sikre og effektive behandlinger til at redde liv, er mange steder i verden blevet truet med afskedigelse, er blevet afskediget og eller er blevet truet med at miste deres lægelicens af myndighederne.Denne proces har fundet sted, fordi man ikke kan få en Emergency Use Autorisation (EUA), hvis der findes kendte effektive behandlinger (red. hvad der gjorde).I Indien har man fx. med stor succes anvendt bl.a. Ivermectin og Hydroxyklorakin. Men disse succeshistorier er blevet skjult for den almindelige befolkning. I stedet har man pushet de vaccinerne (red. injektionerne), som den eneste kendte løsning (red. I Danmark kaldet for supervåbenet, som eksempel)I Indien er det flere retssager med krav om erstatning, fx. fra en far, der mistede sin datter efter den første injektion, og fra en mor som mistede sin søn efter den første injektion.Injektionerne hindrer hverken sygdom eller forhindrer transmission (red. smitte af sygdommen).

    Til gengæld forårsager de seriøse side effekter, – inkl. død. Antallet af sideeffekter er massivt underrapporterede.

    Mr. Global (red. = den globale elite) har pushet disse skadelige behandlinger. Vi ved nu at de eksperimentelle injektioner er alt andet end sikre.

    Værdien af naturlig immunitet er blevet ignoreret og talt ned.

    BIG TECH har udøvet censurDisse aspekter vil blive dækket i detaljer i de kommende høringer og jeg er meget overbevist om af efter vi har gennemgået beviserne vil GRAND JURYEN være udstyret med grundlaget til at retsforfølge hver person, enhed og organisationer, der har medvirket til denne forfærdelige forbrydelse mod menneskeheden. 

   

  • Advokat Dexter L-J. Ryneveldt (Adv.), Sydafrika    (1:00:30 – 1:21:25 = 21 minutter)
   Dexter indleder med at takke de mange vaccine-ofre/vidner, der er trådt frem.Og derefter et citat:“De største tyrannier er altid gennemført i det godes navn.”Så hvad er i den bedste interesse for den menneskelige race?
   For at besvare dette er vi nødt til at stille tre spørgsmål:1. Hvad er den sande natur af Sars-CoV-2 virussen?
   Svar: Nej, den er ikke ny. Den er sammenlignelig med den sæsonbetonede influenza.2. Findes der egnede behandlinger mod Sars-CoV-2?
   Svar: Ja, der er kendte effektive og sikre behandlinger3. Hvad er overlevelsesraten for Sars-CoV-2?
   Svar: Den er mellem 99,5% og 99,97% – og dermed meget langt fra de computersimulerede forudsagte dødstal.En nøgle faktor til at drive panikken i befolkningen er medierne.En effekt af lockdown mv. er at små- og mellemstore virksomheder er gået fallit mens de store generelt er vokset.
   Folk er blevet presset til at tage vaccinen, hvilket er en overtrædelse af Helsinki deklarationen og flere andre konventioner og love.I den proces har pressen gentaget “Follow the Science” igen og igen. Men problemet i den sammenhæng er, at de har ændret betydningen af ordene, så de betyder noget andet, der understøtter den planlagte proces de har lavet. Dette gælder bl.a. definitionerne på følgende medicinske og videnskabelige definitioner: Pandemi, Vaccine, Folk immunitet og Naturlig immunitet.Disse begreber blev ændret og tilpasset til deres forbrydelse, forbrydelser mod menneskeheden.Beviserne i retten vil vise, at der ikke er overensstemmelse mellem rigtig objektiv videnskab og deres opfundne fortællinger om “Follow the Science”.

   Ærede medlemmer af Juryen, jeg henleder hermed jeres opmærksomhed på et citat af B. Washington:

   “En løgn bliver ikke sand.
   Forkert bliver ikke rigtigt
   Og ondt bliver ikke godt
   Bare fordi det er accepteret af et flertal.”

   Selv hvis flertallet accepterer de nye definitioner kan det ikke anses for at være sandt (red. hvis det er løgn)
   Det gør ikke en forskel at gentage løgne mange gange.

   Hvorfor faldt store dele af befolkningen for narrativet, så de accepterede at blive vaccineret med en eksperimentel genterapeutisk vaccine?

   Der vil blive fremlagt beviser på hvordan de brugte forskellige organisationer og medierne til at pushe deres agenda og vacciner.
   Der vil blive fremlagt beviser på hvordan en psykologisk masseformation fik mange til at gøre noget, selv om det objektivt set var absurd.

   Dette er en plandemi og ikke en pandemi. Det eneste der skiller disse to ord fra ind anden er et L

   Beviserne er klare og vi vil vise, at der er basis for at retsforfølge de tiltalte.

 

  • Advokat Viviane Fischer, Tyskland                            (1:21:25 – 1:21:40 (15 sekunder)Afrunding, inklusiv nogle praktiske oplysninger med opfordring til at advokater, vaccineofre henvender sig)

 

  • Advokat Dr. Reiner Fuellmich, Tyskland                  (1:22:40 – 1:25.00 = 2 minutter)
   Dr. Reiner Fuellmich runder af ved at takke for og anmode folket om at følge processen, se beviserne i retten og fortælle verden, hvad der i virkelighed foregår.Det vi prøver på, er at give et komplet billede af, hvad der er sket og hvad der sker.Og kun derved kan vi komme til den konklusion, at dem vi plejer at stole på, kan vi ikke stole på længere.
   Det gælder vores regeringer og vores institutioner, der er blevet infiltreret af dem, der begår disse forbrydelser mod menneskeheden.Og så vil du komme til den konklusion, at det kun er os, folket der kan bringe retfærdighed. Vi vil stoppe dette.Inklusiv en procedure, der vil bringe retfærdighed, inklusiv til dem, der har begået disse forbrydelser mod menneskeheden.Mange tak.

 

 • Advokat Claire Deeks, New Zealand
 • Advokat Michael Swinwood, Canada
 • Advokat Virginie de Araujo Recchia, Frankrig
 • Advokat Dr. Renate Holzeisen, Italien
 • Advokat Tony Nikolic, Australien


Samarbejdende menneskerettighedsforkæmpere og juridiske aktivister

 

 • Tjaša Vuzem, Slovenien
 • Dr. Cristiane Grieb, Canada
 • Leslie Manookian, USA

For at blive tilføjet til en liste over støtter bedes du kontakte os på contact@grand-jury.net

 

Link til video af åbningshøringen – med mulighed for tilvalg af autogenererede Engelske undertekster (red. med de fordele og ulemper det medfører, idet ikke alt de siger oversættes helt korrekt. Og det skal også nævnes at de i parentes anførte tider i videoen passer til videoen uden undertekster)

Kommende sessioner:

 

Kommende sessioner i The Grand Jury proces ved Folkedomstolen for den offentlige mening

 

 

Opdateret: 12. februar 2022

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »