Artificial Intelligence World Society og AI Government

FBF SKABELON (4)

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

The Great Reset og The Forth Industrial Revolution er bestemt i søgelyset – men jeg gravede/undersøgte tingene online og stødte på et samarbejde mellem Boston Global Forum og Forenede Nationer (FN). De handler alle om AIWS (Artificial Intelligence World Society) og AI Government!!! Det er bestemt ikke omtalt i mainstream-medierne!

 

Udgivet 9 november 2021

Af FBF

Boston Global Forum (BGF) udgav i samarbejde med United Nations Centennial Initiative et større værk med titlen Remaking the World – Toward an Age of Global Enlightenment (red. Genskabelse af Verden – Mod en tidsalder med Global Oplysning).

Mere end tyve prominente ledere, forskere, analytikere og vismænd har præsenteret hidtil usete løsninger til de udfordringer, der ligger foran os. Disse prominente personer er formand for Europa-Kommissionen Ursula von der Leyen, guvernør Michael Dukakis, internettets fader, Vint Cerf, tidligere forsvarsminister Ash Carter, professorer fra Harvard University Joseph Nye og Thomas Patterson, MIT-professorerne Nazli Choucri og Alex ‘Sandy’ Pentland, og medlem af Europa-Parlamentet, Eva Kaili.

BGF har introduceret kernekoncepter, der har resulteret i banebrydende internationale initiativer, det gælder især for the Social Contract for the AI Age, an AI International Accord, the Global Alliance for Digital Governance, the AI World Society (AIWS) Ecosystem og AIWS City.

De har udgivet en bog, der udkommer den 1. juli 2021 med titlen Remaking The World – The Age of Global Enlightenment. Har du hørt om den? Her er linket til, hvor du kan downloade bogen (jeg var nødt til at abonnere for at få fat i den). https://un100.net/books-un/the-book-remaking-the-world-the-age-of-global-enlightenment-available-on-july-1-2021/

Tjek dette link – de holdt møder her i oktober! https://bostonglobalforum.org

Hvis du går til https://un100.net vil du finde yderligere informationer.

Boston Global Forum arbejder tæt sammen med Club de Madrid.

Club de Madrid er en uafhængig, non-profit organisation oprettet for at fremme demokrati og forandring i det internationale samfund. Club de Madrid har 95 faste medlemmer, hvoraf 64 er tidligere præsidenter og 39 af dem er tidligere premierministre (nogle er begge) [1] fra 65 lande, og er verdens største forum for tidligere stats- og regeringschefer.[2]

Dets hovedmål er blandt andet styrkelse af demokratiske institutioner og rådgivning om løsning af politiske konflikter på to nøgleområder: demokratisk ledelse og regeringsførelse og reaktion på krise- og post-krisesituationer.[2]

Club de Madrid arbejder sammen med regeringer, mellemstatslige organisationer, civilsamfundet, forskere og repræsentanter fra erhvervslivet for at tilskynde til dialog for at fremme sociale og politiske forandringer.

Club de Madrid er verdens største forum af demokratiske tidligere præsidenter og premierministre, som udnytter deres individuelle og kollektive ledelseserfaring og globale rækkevidde til at styrke inklusiv demokratisk praksis og forbedre velvære for mennesker over hele verden.

Som en ikke-politisk og international non-profit organisation regner den med den praktiske ledelseserfaring fra mere end 100 medlemmer fra over 70 lande sammen med et globalt netværk af rådgivere og partnere på tværs af alle samfundssektorer. Club de Madrid søger også efter effektive metoder til at give teknisk rådgivning og anbefalinger til nationer, der tager skridt til at etablere demokrati.

http://www.clubmadrid.org/policy-dialogue-2021-rethinking-democracy/

Naturligvis foreslår de et “Social Value Reward System” (SVR) i modsætning til Kinas Social Credit System (det er stadig et “system” – samme lort, men en anden slags!!)

https://bostonglobalforum.org/news-and-events/news/ai-government-and-ai-citizen-at-ai-world-government-in-washington-dc/

Professor Patterson præsenterede the Social Value Reward (eller Social Value Recognition) SVR. Dette system er forskelligt fra Kinas Social Credit System. Social Value Reward er for borgere og af borgere. Hr. Nguyen Anh Tuan, administrerende direktør for BGF, understregede, at den kinesiske regerings Social Credit System er antidemokratisk, og at verden har brug for et demokratisk system til at erstatte Kinas Social Credit System.

Social Value Reward (SVR) System ville give borgerne mulighed for at spore deres bidrag til samfundet, såvel som give samfundet mulighed for at anerkende disse bidrag. Det ville tildele en belønning, som er baseret på borgernes overholdelse af normer såsom deres dedikation og deres innovative, kreative bidrag. Det står i skarp kontrast til Kinas “social credit” system, som er et redskab til statskontrol. Eftersom det er baseret på et blockchain-system, vil SVR ikke bruge input fra regeringen eller være tilgængelig for regeringen. Belønning vil blive tildelt af kke-statslige organisationer, som har borgernes bedste for øje. Systemet bruges til at anerkende og ære borgere for deres bidrag til samfundet. Straffeforanstaltninger er forbudt. SVR vil også give borgerne mulighed for at evaluere lederne af statslige institutioner, regeringer, ikke-statslige organisationer og virksomheder for deres bidrag til samfundet. SVR vil være i overensstemmelse med Den Europæiske Unions generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence (AI) udstedt af Europa-Kommissionens ekspertgruppe på højt niveau om kunstig intelligens.

Så hvem er den ikke-statslige organisation med borgernes bedste for øje, som skal være ansvarlig for uddelingen af disse “belønninger”????? FN? Boston Global Forum? World Economic Forum?

I marts 2020 nævnte Boston Global Forum selvfølgelig digital Identitet – knyttet til bankerne – som en måde at genstarte økonomien.

https://bostonglobalforum.org/publications/ai-world-society/restarting-the-economy-and-avoiding-big-brother/

En plan: Start med at gøre sikkerhed nemt

Forestil dig et samfund, hvor bankerne fungerer som opbevaringssteder for borgernes sundhedsdata, ligesom de allerede gør for deres økonomiske data. Disse personlige data udgør grundlaget for hver enkelt borgers digitale identitet, ligesom bankdata i dag giver borgerne deres økonomiske identitet. I dette samfund kan en borger attestere deres helbredsstatus ved handel online eller over for en arbejdsgiver på samme måde som betaling med kreditkort bliver certificeret. De kan også se, hvor det sandsynligvis er sikkert at tage hen, og hvor risikoen er højere, og endda få øjeblikkelig besked, hvis de har været udsat for smitte, alt sammen uden at bringe deres personlige privatliv i fare.

Med en sådan certificering ville regeringen desuden kunne tilbyde økonomiske incitamenter til ansættelse af sikre medarbejdere og motivere sikre medarbejdere til at påtage sig ansættelser, der kræver kundekontakt. De kunne også give incitamenter for ikke-inficerede medarbejdere til at tage ansættelse, der er mindre udsat for infektion, og hjælpe med at sikre, at de forbliver sikre. På samme måde kunne forretningsdrivende (for eksempel) attestere, at deres virksomhed kun har sikre medarbejdere i ansættelser, der kræver direkte kundekontakt.

Denne sundhedscertificering giver også mulighed for ekstrem hurtig og nøjagtig sporing af smittekontakt og information om smitteforebyggelse på individuelt niveau uden at true det personlige privatliv. Personer med sundhedscertificering kan få deres mobiltelefon til automatisk at tjekke status for mennesker omkring dem uden at udsende personlige data fra deres telefon eller identificere personerne omkring dem. Dette opnås ved brug af enten sofistikerede metoder, såsom Secure Multiparty Computation (som allerede næsten universelt er implementeret til nogle typer af opdateringer på mobiltelefoner) eller simple “risikokort” samlet fra anonymiserede data og korrekt renset ved hjælp af differentielle privatlivsmetoder (som f.eks. US Census Office).

Den største hindring for at implementere denne vision er deling af sundhedsdatacertificeringer til borgere, som så er deres bank. Mobil certificering ligner nuværende digitale betalinger, digital identitetsinfrastruktur, der allerede er ved at blive implementeret af (for eksempel) MasterCard, og vi hos MIT udgiver i denne uge ”sikre stier”, som dækker hele USA og kontaktopsporingsfaciliteter. Dette system hjælper folk med at forblive sikre og kan hjælpe med at genstarte vores økonomi på flere måder. For at hjælpe med at kickstarte brugen af denne proces kan regeringen eller større virksomheder give økonomiske incitamenter til for eksempel at besøge nyåbnede forretningsdrivende, at ansætte “sikre arbejdere” i ansættelser med direkte kundekontakt og for forretningsdrivende at opnå “sikkert miljø”-certificering.

Kort sagt søger Social Contract for the AI Age at opbygge en verden, hvor alle anerkendes og værdsættes, og alle former for styring overholder et værdisæt og er ansvarlige og gennemsigtige. Det er en verden, hvor globale udfordringer bliver mødt af kollektiv handling og ansvar.

https://bostonglobalforum.org/highlights/social-contract-for-the-ai-age/

Principper

Omfattende og passende AI-applikation til politik, regeringer, samfund og virksomheder kan skabe et Smart Democracy. Social Contract for AI Age vil skabe en platform for et Smart Democracy-samfund og en ny global forsyningskæde, kaldet Supply Chain 2020. Som en ramme for samfundet i AI Age er Social Contract 2020 baseret på balancen i magten mellem regeringer, virksomheder, civilsamfundet, enkeltpersoner og AI-assistenter. Social Contract for the AI Age er en forpligtelse til at beskytte ejendom, fælles værdier og kollektive normer.

 • AI skal respektere grundlæggende menneskerettigheder, såsom menneskelig værdighed, retsstatsprincippet og beskyttelse af privatlivets fred.
 • AI-systemer skal betragtes fra et multi-stakeholder-perspektiv – for individet og for samfundet som helhed.
 • Social Contract for the AI Age er grundlaget for at opnå bæredygtig og inkluderende udvikling for et globalt samfund, der er ligeværdigt, retfærdigt og velstående. Det er designet til at anvende konceptet om en økonomi, hvor mennesket er i centrum og til at skabe et pålideligt AI, data og internetøkosystem for arbejde og liv.
 • Social Contract for the AI Age bør være gennemsigtigt og ansvarligt, og følge standarder baseret på politikker drevet af troværdige data. The UN Sustainable Development Goals datamålinger og World Economic Forum Environmental, Social, and Governance (ESG) målinger bør give borgere og organisationer pålidelige data, der muliggør politiske beslutninger på et velinformeret grundlag.
 • Fællesskaber skal have kontrol over deres data. Data er grundlaget for selvbestemmelse og giver mulighed for at måle virkningen af ​​handlinger og politik i AI-området.
 • Datafærdigheder på alle niveauer i samfundet er sammen med åben, troværdig information grundlaget for et intelligent, reflekterende samfund.

Hvis du downloader pdf-filen The Social Contract for the AI Age, https://bostonglobalforum.org/highlights/social-contract-for-the-ai-age/ fremkommer følgende:

Ansvar:

 • Det er forbudt for enkeltindivider at udøve socialt forstyrrende adfærd, såsom hacking, formidling af disinformation eller had på nettet.

https://aidigitalrights.com/about-this-policy-lab/

Og de taler om “Smart Democracy”:

https://aiws.net/wp-content/uploads/sites/18/2020/05/AIWS-Social-Contract-2020-ver-1.0.pdf

II. Principper

Omfattende og passende AI-applikation til politik, regeringer, samfund og virksomheder kan skabe et Smart Democracy, der understøtter en global forsyningskæde. Smart Democracy Social Contract 2020 vil skabe en platform for en ny global forsyningskæde, kaldet Supply Chain 2020. Som en utroligt vigtig ramme for samfundet i AI-alderen er Social Contract 2020 baseret på at fordele magten ligeligt mellem alle stakeholders og blandt regeringer, virksomheder, civilsamfundet, enkeltpersoner og AI-assistenter. Som den vigtige kontrakt Social Contract 2020 er, forpligter de primære stakeholders sig til at beskytte ejendom, fælles værdier og normer for altid mellem nationerne.

 1. AI er funderet i og skal tjene grundlæggende menneskerettigheder, såsom menneskets værdighed og beskyttelse af privatlivets fred.
 2. AI-systemer skal betragtes ud fra et multi-stakeholder-perspektiv — for individet og for samfundet som helhed.
 3. Social Contract 2020 er et vigtigt værktøj til at opnå bæredygtig og inklusiv udvikling for et globalt samfund, der er ligeværdigt, retfærdigt, effektivt og velstående.
 4. Det vil også forbedre udsigterne for Smart Democracy.

Stakeholders/Power Centers forpligtelser

(1) Enkeltpersoner, Borgere, Grupper:

 • Enhver person er berettiget til grundlæggende rettigheder og værdighed, som forstærkes/fremmes af AI and the Internet Age og medfører større ansvar.

Datarettigheder og Ansvar:

 • Enhver person har ret til privatliv og har ret til adgang til og kontrol over deres egne data. Enkeltpersoner har ret til at organisere måder at administrere deres data på, individuelt eller kollektivt, og ret til ikke at aflevere deres data til virksomheder.

Internetrettigheder:

 • Enhver person har ret til at få adgang til internettet og enhver hjemmeside eller nyhedssystem (anerkendt af landes regeringer eller ej).
 • Ytringsfrihed på internettet.
 • Sikker digital identitet, som giver den enkelte mulighed for at få kendskab til og kontrollere adgangen til troværdige data om sig selv.

Uddannelse og Politisk Deltagelse:

 • Enhver person har ret til uddannelse gennem tilgængelige uddannelsessteder.
 • Enhver person har adgang til uddannelse/viden/specialuddannelse vedrørende brugen og virkningen af AI.
 • Enhver person har ret til politisk deltagelse.

Ansvar:

 • Det er forbudt for enkeltindivider at udøve socialt forstyrrende adfærd, såsom hacking og spredning af disinformation.
 • Hver enkelt person skal bidrage til samfundets fælles sundhed gennem passende skatter og levere væsentlige personlige oplysninger (med passende sikkerhedsgarantier), som det er kendt i indsamlingen af folketællingsdata.

(2) Regeringer:

 • Alle regeringer forventes at opføre sig ansvarligt i forvaltningen af AI med hensyn til styring og interaktioner med enkeltpersoner, og en sådan adfærd skal let kunne kontrolleres.
 • Respekter og implementer AI-styring af ærlighed, gennemsigtighed, ansvarlighed for at gennemføre samarbejde med internationale samfund. Disse standarder og normer skal også anvendes på alle områder i forvaltningen.
 • Skab incitamenter for borgerne til at bruge AI på måder, der gavner samfundet (enhver person kan gøre et godt arbejde for samfundet, der vil blive anerkendt som værdi, og denne værdi kan veksles til andre værdier, såsom økonomisk værdi, produkter, tjenester mv.). Med andre ord: Digital valuta!!!
 • Skab normer/love/regler for at sikre, at AI gavner samfundet.
 • Skab et pålideligt sikkerhedsnet for borgere, der er berørt af AI.

 

__________________________
>>Tilbage til artikel oversigten<<

__________________________
>>Hvad gør dissensMEDIA? <<
__________________________

>> FBF’s forside <<

 

 

 

Del artiklen

dissensMEDIA i | Nøgleord

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Dagens overblik

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør   Dagens overblik Her får du et hurtigt overblik over dagens vigtige nyheder fra ind- og udland så du nemt kan holde dig opdateret. Mandag den 5. juni 2023 Revser minister: – Lugter af magtfuldkommenhed. LINK What can the US Senate teach us about the dangers and common injuries of the …

Dagens overblik Læs mere »

Skal børn vaccineres i daginstitutioner mod influenza, mens forældrene er på arbejde?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Skal børn vaccineres i daginstitutioner mod influenza, mens forældrene er på arbejde? Vaccineforskeren, Jens Lundgren, har foreslået, at der indføres kvikvaccinering med næsespray mod influenza i børnehaver og vuggestuer, mens forældrene er på arbejde. Forslaget bakkes op af Camilla Foged, professor i vaccinedesign, Københavns universitet. Når så fine eksperter højt på …

Skal børn vaccineres i daginstitutioner mod influenza, mens forældrene er på arbejde? Læs mere »

Filosofisk Fredag #03 – Sprog og Narrativer

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #03 – Sprog og Narrativer   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om sprog …

Filosofisk Fredag #03 – Sprog og Narrativer Læs mere »

Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om det …

Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske Læs mere »

Den globale klima deklaration

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Den globale klima deklaration Et globalt netværk af mere end 1500 forskere og faguddannede står bag dette presserende budskab. Klimaforskning bør være mindre politisk, og klimapolitik mere videnskabelig. Forskerne bør være åbne omkring usikkerhederne og overdrivelserne i deres forudsigelse af global opvarmning, og politikerne bør se uhildet på de reelle omkostninger …

Den globale klima deklaration Læs mere »

Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering   Velkommen til premieren på Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om selvkultivering. …

Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering Læs mere »

Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport. IPCC ignorerer afgørende fagfællebedømt litteratur, der viser, at normaliserede katastrofe-tab er faldet siden 1990 og at menneskelig dødelighed på grund af ekstremt vejr er faldet med over 95% siden 1920. IPCC drager de modsatte konklusioner uden anden dokumentation end én håndplukket …

Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport Læs mere »

Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne Peter Gøtzsche kan ikke får publiceret sin systematiske gennemgang af “alvorlige skader ved Covid-19-vaccinen”. “Det er meget svært at publicere noget om COVID-19-vaccinerne, der går imod den officielle fortælling”, siger Peter Gøtzsche  Udgivet den 13. maj 2023 af dissensMEDIA & FBF medlem Peter Gøtzsche er top …

Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne Læs mere »

Internationalt COVID-topmøde III i Europa-Parlamentet

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Internationalt COVID-topmøde III – Vidneudsagn i Europa Parlamentet den 3. maj 2023 Fire medlemmer af Europa-Parlamentet samt blandt andre Dr. Robert Malone har stædigt holdt fast i retten til at være kritisk overfor den håndtering af covid, som de har set foretaget overalt i Europa og resten af verden. Det har …

Internationalt COVID-topmøde III i Europa-Parlamentet Læs mere »