Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 – Del 6

FBF SKABELON (6)

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 – Del 6

Er pressens “smittetal” og “muterede varianter” af Coronavirus en måde at fastholde frygten i befolkningen? En ekspert advarer mod at undersøge ting i dybden og tænke kritisk. Hvis fx. en person betegnes som en “anti-vaccine aktivist” på Wikipedia, er vedkommende utroværdig! Er det sammen med censur ikke en farlig vej at gå? Og hvem tjekker fx. WHO´s troværdighed?

Udgivet d.20 Juli 2021
Af dissensMedia

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 (Del 1)

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 (Del 2)

Afsløring af Statens Strategiske bekæmpelse af Frihedskæmpere under Covid-19 (Del 3)

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 (Del 4)

Afsløring af Statens strategiske bekæmpelse af frihedskæmpere under Covid-19 (Del 5)

 

“When you tear out a man’s tongue, you are not proving him a liar, you’re only telling the world that you fear what he might say.” — George R. R. Martin

Indledning — Viljen til sand viden og ubekvemme sandheder

Tanke Politi — Vi skulle have taget George Orwell mere alvorligt

It was as though some huge force were pressing
down upon you
 — something that penetrated inside
your skull, battering against your brain, frightening
you out of your beliefs, persuading you, almost, to
deny the evidence of your senses
.

In the end the Party would announce that two and two made five, and you would have to believe it. It was inevitable
that they should make that claim sooner or later: the
logic of their position demanded it. Not merely the
validity of experience, but the very existence of
external reality was tacitly denied by their philosophy.

The heresy of heresies was common sense.
— George Orwell 1984

“The totalitarian mind does not dissensMEDIAerve and verify its impressions of reality; it dictates to reality how it shall behave, it compels reality to conform to its fantasies.” — Meerloo The Rape of the Mind s.89

Mark Crispin Miller, den undersøgende journalist’s rapport, er den største trussel mod en Stats propaganda, fordi rapporteren er motiveret af en iver efter at afdække sandheden, mens Staten er motiveret af en iver efter at skjule sandheden. Den undersøgende rapporter tjener sandheden, mens Staten tjener egne interesser og hvilket som helst narrativ der kan assistere i opfyldelsen af de interesser, bliver det som får opbakning — hvorvidt det er sandt, er irrelevant.

What techniques does he (diktoren) use to make his countrymen docile followers of his bloody regime?

Because man’s mature self resists totalitarianism, the dictator must work and scheme constantly to keep his subjects in line and to immobilize their need for individual development, rebellion, and healthy growth.” — Meerloo s.91

“Totalitarian strategy covers inner chaos and conflict by the strict order of the police state. So does the compulsive schizophrenic patient, by his inner routine and schedules. These routines and schedules are a defense against painful occurrences in external reality. This internal robotization may lead to denial of internal realities and internal needs as well.

The citizen of Totalitaria, repressing and rejecting his inner need for freedom, may even experience slavery as liberation. He may go even one step further — yearn for an escape from life itself, a delusion that he could become omnipotent through utter destruction.” — Meerloo The Rape of the Mind s.89

Den frygt som Staten promoverer gennem den maniske dækning af “smittetal” og “muterede varianter” af Coronavirus, vækker et behov for beskyttelse hos folk. Og specifikke regler og retningslinjer bliver opfattet meget i samme stil som en redningsbåd, når man er strandet på havet. Man klamrer sig til dem fordi de er trygge rammer — og det er lettere at overdrage ansvaret til myndighederne, end selv at skulle tage stilling.

Den tyske sociolog Max Weber fastholder, at selve forudsætningen der skal guide videnskaben, er viljen til sand viden.

“Endvidere må en videnskabsmand ville sand viden og — som det også ligger i værdifrihedskravet — holde egne vurderinger ude af analysen.” — At Kortlægge Religion s.79 Weber

“En forsker er med andre ord bundet af den sandhed, som kun den empiriske viden kan give.”  — At Kortlægge Religion s.79 — Tove Tybjerg

Det betyder, at det der karakteriserer den sande videnskabsmand er, at han/hun er villig til at give afkald på at bruge videnskab til legitimere den ideologi, man ønsker at promovere. Videnskaben må ikke være dikteret af ens agendaer, idet det vil forvrænge videnskaben til den grad, at der ikke længere bedrives videnskab, men blot at man fremmer sin egen agenda.

Som Weber insisterer,

“Enhver videnskabelig ‘gennemførelse’ betyder nye ‘spørgsmål’ og kræver at blive ‘overgået’ og forældet. Det må enhver, som vil tjene videnskaben, affinde sig med.” — At Kortlægge Religion s.85

Dette er det diametralt modsatte, af den position vi præsenteres for: her må videnskaben for alt i verden ikke udfordres.

Censur, information der kun fremlægger én side af sagen, demonstrerer ikke en vilje til sandhed, men derimod en aktiv indsats, for at holde sandhed skjult og forhindre andre i at finde sandheden.

Vi får konsekvent at vide, at vi skal lytte til videnskaben og at sundhedsmyndighederne derfor besidder den ypperste, ukrænkelige og ubetvivlelige autoritet. Men informationer der ikke må udfordres, der ikke må stilles kritiske spørgsmål til og ikke tåler modstand fra andre positioner, er ikke videnskab; det er propaganda der bare iklæder sig lånte fjer fra videnskabens legitimerende klæder, for at beskytte sig imod at deres narrativ kan udfordres. Det er deres måde at bygge en fæstning omkring narrativet og forsøge at rodfæste det i objektive kendsgerninger, som ikke kan bestrides. Det der dermed et forsøg på at give indtryk af, at disse emner ikke står til diskussion.

Ved kun at præsentere én side af sagen, kan Staten gennem medierne give indtrykket af, at der kun findes én sandhed og dermed vil ethvert andet postulat, som modsætter sig det officielle narrativ, blive opfattet som noget der ikke er baseret på videnskab, men udelukkende som ren spekulation idet alle “eksperterne” siger det samme. På den måde er det let at “caste” alle frihedskæmperne som anti-videnskabelige, idet det, takket være mediernes udlægning, ser ud som om, at der ikke findes andre videnskabelige udlægninger.

Det mest afgørende kendetegn på et totalitært samfund er dets kriminalisering af ulydighed, afvigende holdninger, (“dissent”).

Totalitaria: mobilisering af befolkningen mod frihedsbevægelserne

“In Totalitaria, each citizen is continually watched. The mythical state moulds the individual’s conscience. He has hardly any of his own. His neighbours watch him, his postman, his children, and they all represent the punishing state, just as he himself must represent the state and watch others.

Not betraying them is a crime.

The need to find conspiracies, to discover persecutors and criminals is another schizophrenic manifestation. It is psychologically related to an infantile need for a feeling of omnipotence.” — Meerloo s.88

Stop med at fordybe dig i din søgen efter viden!

“What else can man do when he is caught in that tremendous machine called Totalitaria? Thinking — and the brain itself — has become superfluous, that is, only reserved for the elite. Man has to renounce his uniqueness, his individual personality, and must surrender to the equalizing and homogenizing patterns of so-called integration and standardization. This arouses in him that great inner emptiness of the savage child, the emptiness of the robot that unwittingly years for the great destruction.”

Den eneste tanke, der overtog vores sind da vi læste disse artikler, var George Orwells roman 1984, hvor den totalitære Regering’s 3 propaganda slogans er allestedsnærværende for at holde befolkningen i ave … i dette tilfælde er det slogannet “Ignorance is Strength”, der fyldte, fordi det er præcis dét slogan, den mentalitet, Systemet forsøger at sælge os.

Man bør spørge sig selv: hvilken Regering, hvilken statsleder, hvilke politikere ville eksplicit opfordre sin befolkning til ikke at forsøge at blive klogere, til ikke at undersøge fakta, til ikke selv at lave research? Svaret er; En Regering, en statsleder og politikere, som har noget at skjule og som derfor ikke ønsker, at befolkningen skal finde frem til sandheden. Som Goebbels udtalte:

“The truth is the mortal enemy of the lie. And by extention, the mortal enemy of the State.”

Statens løgne om Covid-19 kan kun bestå, så længe befolkningen forbliver uvidende, og den kan kun forblive uvidende, så længe den kun lytter til mainstream nyhedernes udlægning af “fakta”. Denne nærmest direkte ordre til bare at adlyde, i stedet for selv at finde ud af sandheden, viser at Regeringen ikke er interesseret i selvstændigt tænkende og handlende mennesker. De er aaaaaalt for svære at kontrollere. De ønsker lydige borgere, som gør hvad der bliver sagt. De ønsker at vi skal opfatte os selv som komplet hjælpeløse skabninger, som intet selv kan og derfor er afhængige af, at Staten kommer og overtager den overvældende og problematiske opgave det er, at tænke selvstændigt og dermed bør vi overdrager alle beslutninger til dem. Det er en ekstrem udgave af den paternalistiske Stat — den almægtige faderfigur. Det er endnu et skridt på vejen til at frarøve os vores selvstændighed. Det er endnu et skridt på vejen til at få os til at opgive tanken om at tænke selv. Det er endnu et skridt på vejen til at få os til at opgive troen på os selv, og vores egne evner til at tage vare på os selv.

“Ignorance is Strength”

Dette er en direkte opfordring fra Michael Caulfield, som er “ekspert” i digitale læsefærdigheder ved Washington State University Vancouver, som kan findes i artiklen fra New York Times, “Don’t Go Down the Rabbit Hole” (af den 18. februar 2021). Ifølge Caulfield er det decideret farligt for det almindelige menneske, at undersøge et emne på en dybdegående måde, og hele vores mentalitet om at tænke kritisk er dybt forfejlet:

“The way we’re taught from a young age to evaluate and think critically about information is fundamentally flawed and out of step with the chaos of the current internet.” — Mr. Caulfield

Og hvor foreslår den garvede Mr. Caulfield så, at vi indhenter vores sandfærdige informationer? Hold godt fast … Wikipedia! Nej, det er ikke en joke.

Han bruger Robert F. Kennedy Jr. som demonstration på SIFT strategien. Han taster Kennedy’s navn ind i Google search og vupti, han føres til Wikipedia som meddeler ham at Kennedy er “anti-vaccine aktivist”, og dét er åbenbart godt nok til, at Mr. Caulfield partout afviser Kennedy som troværdig. Han søger videre hos National Institute of Health og konkluderer, at eftersom Kennedy’s udtalelser om vacciner ikke er i overensstemmelse med den videnskabelige “konsensus”, så er de baseret på andet end videnskabelig evidens. Mr. Caulfield glemmer bare lige at nævne, at Kennedy har mere end 15 års erfaring med research inden for vacciner og at samtlige af hans udtalelser udelukkende er baseret på solide videnskabelige undersøgelser. Det er bare ikke undersøgelser, der falder i god jord hos medicinalindustrien, CDC eller National Institute of Health og deres nationale og globale vaccine-plan, og derfor ignoreres de fuldkomment.

Vi opfordrer enhver som tvivler på Robert F. Kennedy’s troværdighed, til at besøge hjemmesiden for hans organisation Children’s Health Defense og selv læse de hundredevis af videnskabelige studier, der findes om vacciner, som du ikke vil få af de statsstøttede medier.

“The question we want students asking is: Is this a good source for this purpose, or could I find something better relatively quickly?” Vi vil gerne rette det spørgsmål mod Mr. Caulfield: er Wikipedia en god kilde til troværdige oplysninger? Er Google, med deres black-listing censur, en god kilde til trovædig information? Svaret er et åbenlyst skingert skrigende NEJ!

Men Mr. Caulfield er slet ikke færdig med at dele ud af sine digitale guldkorn…det bliver mere absurd:

“The four steps are based on the premise that you often make a better decision with less information than you do with more.” — Caulfield

Man er simpelthen en snob, hvis man afviser Google og Wikipedia som en troværdig kilde til informationer.

De her artikler er faktisk en sejr, fordi når systemet direkte begynder at fortælle folk, at de skal stoppe med selv at undersøge hvad der er sandt og falsk omkring Covid-19, så afslører de i virkeligheden deres desperation efter at bevare kontrollen over narrativet, og de afslører dermed at de er ved at miste den kontrol.

Censur

Dr. Joseph Mercola bragte den 6. maj 2021 en artikel, “Academic Exposes Media Propaganda”, om professor Mark Crispin Miller, som underviser på New York University Steinhardt School of Culture, Education and Human Development i to årtier, hvor han har undervist i propaganda strategier og narrativer.

I CTA’s analyse, kategoriseres modstandere af regeringens håndtering af Covid-19 som værende imod videnskab (her er den falske præmis, at ‘videnskab’ kun er én ting, baseret på én vinkel), netop fordi målsætningen er at ugyldiggøre modstandernes kritik af regeringen, hvilket gøres ved at påstå, at kritikken ikke har noget videnskabeligt grundlag — men at kritikken bare kommer af, at personerne er ekstremister som er imod regeringen, fordi de er samfundsmæssige afvigere som danner en modkultur.

Milgram reference: bare lyt til autoriteten og vores tilbøjelighed til at stole mere på autoriteten mere end vores egen forstand.

Undertrykkelsen af befolkningen, ved at censurere videnskabelige narrativer som udfordrer det officielle narrativ, er politisk motiveret og desværre har mange forskere valgt af bøje sig for politikerne frem for sandheden og deres etiske forpligtelser som læger og forskere, og de har glemt deres ed som læger: at deres loyalitet bør ligge hos folket, ikke Staten.

Cyberwar on propaganda

GCHQ in cyberwar on anti-vaccine propaganda

GCHQ tackling Russian anti-vaccine disinformation — report

Censur

Du må IKKE lave din egen reseach

“You must not do your own research when it comes to science”

Det her er nok det mest åbenlyse eksempel på afværgning af kritik, og forsøg på at beskytte det officielle narrativ: folk bliver decideret opfordret til at ophøre med selv at undersøge tingene, ergo, de bliver specifikt bedt om overhovedet at forsøge at tænke selv, og i stedet lægge deres liv i hænderne på “myndighederne” og lade dem træffe beslutningerne for sig.

Det er en indikation på, hvor truet spillerne i dette spil føler sig, af det stigende antal mennesker som begynder at indse, at regeringen ikke er sandfærdig i sin skildring af ‘pandemien’, og som derfor forsøger at udfordre det offcielle narrativ, ved selv at undersøge den research der er om emnet, og som vover at lytte til eksperter uden for det politiske system, som drager andre konklusioner på baggrund af de videnskabelige data og modsiger mediernes fremlægning af situationen. Når der kommer, hvad der vitterligt har ordlyd af at være, et decideret forbud mod selv at undersøge sagen, så burde det få nogle alarmklokker til at ringe, fordi så burde det fremgå med al sin tydelighed, at der ligger en trussel i at folk søger deres viden et andet sted fra, end Sundhedsmyndighederne og regeringen.

Det er klart at konsekvensen af, at folk begynder at få deres viden fra andre end sundhedsmyndighederne, regeringen og statsstyrede medier, så bliver det i stigende grad svært for regeringen at holde pandemi-korthuset stående og efterfølgende sværere at styre folks holdninger, forståelse og adfærd, eftersom dette kræver at regeringen har befolkningens opbakning, hvilket kun kan kun opretholdes, hvis regeringen kan bevare kontrollen over narrativet.

Dette er blot en mere sofistikeret form for censur, igennem hvilken Staten kan fremme indtrykket af, at der kun findes ét narraiv: Staten og sundhedsmyndighederne. Og at det er dem og kun dem, som har monopol på sanhed og viden. Eftersom befolkningen aldrig bliver præsenteret for en alternativt udlægning af situationen, med mindre de beslutter sig for at tage sagen i egen hånd og foretage selvstændige undersøgelser, så har Staten succes med at overbevise befolkningen om, at modstandernes kritik og protester ikke er validt eller videnskabeligt begrundet, men udelukkende bunder i personlige interesser såsom noget så banalt som lysten til at komme til fodboldkampe og gå i byen.

Man bliver nødt til at stille sig selv spørgsmålet: “hvilket slags samfund, hvilken slags regering, beordrer direkte sin befolkning til, i bogstavelig forstand, at ophøre med at være kritisk tænkende og stille spørgsmål?” Tydeligevis en regering som har noget at skjule og som ikke ønsker, at befolkningen skal opdage sandheden gennem selvstændige undersøgelser. Men selvfølgelig kommer denne opfordring under det humanitære dække af det noble ønske om at passe på os … så udgangspunktet er åbenbart, at vi vores idioti ikke er i stand til at passe på os selv og at det derfor er en opgave, som kun Staten besidder evnen til at påtage sig. Ønsket er at få befolkningen til at blive afhængig af Statens “vejledning” inden for alle aspekter af vores liv, og at vi overdrager ansvaret for vores eget liv til Staten som derved bestemmer, hvad der skal ske med os.

Men skribenten har ret: kritisk tænkning er farligt…for de eksistende magthavere.

Du må ikke så tvivl om myndighederne — “det er en farlig vej”

Vi har gentagende gange fået at vide, at det er en ”farlig vej” at bevæge sig ned ad, hvis vi begynder at tvivle på sundhedsmyndighederne og så tvivl om baggrunden for deres retningslinjer, og at det eneste rigtige at gøre, derfor er at adlyde. SSI og SST holdes op foran den danske befolkning på samme manér som et helligt og ufejlbarligt orakel, hvis ord hersker over vores skæbne, og som kun må tiltales hvis det er for at tilbede og adlyde, og aldrig modsige eller udfordre.

Hver gang du hører en såkaldt autoritet fortælle dig, at du ikke må stille spørgsmål og bare skal stole på dem, bør du blive meget mistænksom og gøre nøjagtigt det modsatte, fordi dét netop er tegn på, at noget er helt galt.

En autoritet er ikke legitim ene og alene i kraft af, at den har indtaget og er blevet tildelt en position som ’autoritet’. Sygeliggørelse af ulydighed samt indoktrinerende budskaber om, at lydighed over for autoriteter i sig selv er moralsk ophøjet, medfører en manglende evne hos folk til at lære at gennemskue og identificere illegitime autoriteter fra legitime autoriteter.

Når befolkningen får direkte besked på ikke at stille spørgsmål eller tvivle på myndigheder, så bliver de i virkeligheden direkte bedt om ikke at tage stilling til, hvorvidt den pågældende ’myndighed’ besidder en legitim autoritet. Det er enhver autoritær regerings drømmescenarie, fordi det garanterer at der ikke kommer nogen modstand. Man beder befolkningen om ikke at tage stilling til, hvorvidt de påbud myndighederne kommer med, overhovedet er de rette. Det som der i virkeligheden bliver bedt om (forklædt selvfølgelig som en moralsk dyd) er, at befolkningen blindt overgiver og underkaster sig.

Denne opfordring afslører, at Staten ikke har sandheden på sin side, fordi sandheden og videnskaben altid kan holde til at blive udfordret; de svækkes ikke af det og de føler sig ikke truet, idet de bliver stærkere, eftersom det er i gennem udfordringen af dem, at de har mulighed for at demonstrere deres sandhedsværdi.

Manipuler niveauet af opbakning fra befolkningen

En anden måde medierne og politiet miskrediterer og censurerer modstanden fra befolkningen, er ved konsekvent at rapportere at antallet af deltagere i demonstrationerne er langt lavere end det virkelige tal, hvilket ugeavisen KøbenhavnerLIV afslørede i forbindelse med MIB’s demonstration lørdag den 10. april. Men hvad er pointen med at lyve om det? Ved at forsøge at bilde resten af befolkningen ind, at der ikke er mere end et par hundrede som deltager i Men in Black’s demonstrationer, signalerer politiet og medier (altså Staten), at dem som demonstrerer, dem som er modstandere, udgør en outsider-gruppe. At dem som demonstrerer, afviger fra resten af samfundet og at deres holdninger er unormale. På den måde forsøger de, at skjule, hvor mange mennesker deler de samme holdninger, hvor mange mennesker det i virkeligheden er som ikke tror på Statens narrativ, og hvor mange der er villige til at gøre modstand. Som mennesker er vi sociale væsner og vi har et iboende behov for tilhøre en eller anden form for gruppe, så vi bryder os ikke om at være udenfor; derfor har vi en tendens til at “gøre som de andre”, vi følger konsensus. Og dét ved de personer, som står for markedsføringen af Covid-19, vacciner, nedlukninger, restriktioner og hvordan samfundet skal se ud “efter” Covid-19. Derfor forventer de, at hvis danskerne tror at der næsten ikke er nogen opbakning til demonstranterne, vil det få den konsekvens, at enten tør flere ikke at tilslutte sig, eller også vil det overbevise folk om, at demonstranterne ikke har sandheden på deres side. De fleste tænker nemlig, at sandheden jo må ligge hos flertallet.

Det her er en direkte ordre til, at du ophører med at tænke selv og en ordre til at opgive din selvstændige tankegang. Det er en direkte, eksplicit ordre til at du ophører med at stille kritiske spørgsmål, forholde dig kritisk og undersøgende. Hvorfor udsteder de en sådan ordre? Fordi, hvis du tager din vidensudvikling i egen hånd og selv undersøger fx. forskning inden for mundbinds effekt på smittespredning, så vil sundhedsmyndighederne og Regeringen for det første blive overflødige og miste deres status som dem der besidder monopol på viden, kendsgerninger og sandhed. Resultatet ville blive, at du bliver selvstændig og ikke har brug for Staten. Du bliver i stand til at træffe de rette beslutninger for dig selv. Viden er ikke kun magt, viden er frihed. Hvis du omvendt ikke tager din vidensudvikling i egen hånd, men overdrager ansvaret for din vidensudvikling til andre, så gør du dig selv afhængig af disse andre og du tildeler dem dermed en særlig status som autoritet inden for et specifikt vidensfelt. Resultatet er at du ophører med at være selvstændig, og at der etableres et afhængighedsforhold mellem dig og myndighederne. Uden dine egne undersøgelser og uden din egen vidensindsamling, er du nødt til at læne dig op ad andres viden og dermed lade dem træffe beslutningerne om din adfærd, fordi du ikke er i besiddelse af den nødvendige viden, til at gøre det selv. Den sikreste vej til at blive vildledt, er ved ikke selv at undersøge tingene. Den eneste måde, sandheden aldrig kommer frem på, er ved ikke selv at undersøge tingene, men bare blindt stole på myndighederne.

Det eneste vi som befolkning står tilbage med, er de facto slaveri i den forstand, at Regeringen og sundhedsmyndighederne bliver vores eneste kilde til viden → det eneste, vi står tilbage med, er en befolkning, som lever efter blind og tavs lydighed.

I George Orwells dystopiske roman, 1984, beskriver han den reelle intention bag begrænsningen af sproget: når man begrænser sproget, så begrænser man menneskets mulighed for tænkning, tænkningen bliver lukket ind i en kasse.

In an article by Dr. Joseph Mercola

“The problem with normalizing these weapons of censorship is that it makes education impossible, it makes science impossible, it makes democracy impossible. Everything is reduced to compliance versus noncompliance.”

“As noted by Corbett, Miller’s case goes beyond mere freedom of speech, which everyone ought to have, it goes into the issue of freedom of inquiry itself — the freedom to ask questions and ponder an issue or problem from multiple angles.

Without the ability to think freely and express those thoughts, life itself becomes more or less meaningless.”

Kriminalisering af opponerende holdninger til Covid-19

Dette er den mest indgribende og farlige form for censur, eftersom konsekvenserne indebærer anholdelser, sigtelser og risiko for fængselstraf.

Den 9. maj 2021 bragte Politiken artiklen Likes på Facebook bliver brugt i retssager mod coronademonstranter omhandlende, at der i retssagerne mod personer, som har deltaget i Men in Black demonstrationen den 9. januar, indgik deres opslag på sociale medier som en del af anklagernes bevismateriale imod dem. Her blev bl.a. støtte til Men in Black og delinger og likes af organisationens demonstrationer, brugt til at konstruere en karakteristik af de tiltaltes personlighed.

Dette viser, at holdninger som indebærer en kritisk indstilling og modstand over for Statens officielle narrativ om Covid-19, bliver kriminaliseret. De bliver nu præsenteret af systemet (i.a. anklagerne), ikke kun som uacceptable, men som farlige og som direkte begrundelse for, at demonstranter og frihedskæmpere skal findes skyldige og dømmes med fængselsstraf.

Det viser også, at alle os som opponerer mod Staten og forsøger at oplyse befolkningen om sandheden, er under overvågning og praktiserer sindelagskontrol, hvilket Politikens artikel også oplyser, at flere advokater og juraeksperter advarer om.

Sindelagskontrol indebærer i al sin enkelthed, at visse holdninger bliver kriminaliseret og gjort direkte ulovlige. Men for ikke at komme i clinch med Menneskerettighedskonventionerne, der vogter over folk ytringsfrihed, er Staten og PET nødt til at påvise en direkte association mellem disse holdninger og en trussel mod befolkningen og statslederne. Og dét er nøjagtigt, hvad PET har gjort i deres nyeste analyse, udført af Center for Terroranalyse (indsæt link)

Men denne form for censur gennem kriminalisering af kritiske holdninger til Covid-19 kan ikke ske som det første. Der er nødt til at være en optakt, der kan retfærdiggøre kriminaliseringen. Og den har vi været vidne tid lige siden foreningen Men in Black først gik på gaden og demonstrerede: samtlige mainstream medier har udelukkende været fokuseret på antal af anholdelser for ting så harmløse som at kaste en tom øldåse efter politiet. Medierne har formuleret en ensidig karakterisering af Men in Black og alle deltagerne som voldsparate, utryghedsskabende, konfliktsøgende, konfliktoptrappende og som personer, som ønsker og opsøger konfrontationer med politiet. Og det er på dette spinkle, fantasi-baserede grundlag, at PET nu kan påstå, at det, som de vurderer, er “konspirationsteorier” relateret til Covid-19, udgør en terrortrussel.

Det altafgørende er: hvem er det, som sidder på magten til at definere, hvornår en påstand og holdning, der er i overensstemmelse med sandheden og hvilke påstande og holdninger, der skal afvises som skør “konspiration”? Hvad er kriterierne? Hvilke data og dokumentation bliver påstandene holdt op imod? Som man kan se på Facebook og deres såkaldte “Fact-Checkers” (som tjekker alt andet end kendsgerninger), så er det WHO, CDC og Sundhedsstyrelsen, som dikterer, hvad der er sandt og falsk. Betyder det så, at uanset, hvor videnskabeligt veldokumenteret et modnarrativ er, så vil det blive afvist på forhånd, fordi det siger noget andet en WHO?

Og hvem tjekker WHO’s troværdighed? Hvorfor er vi overhovedet så sikre på, at de er troværdige?

Bentham’s Panopticon

“The crowd, a compact mass, a locus of multiple exhanges, individualities merging together, a collective effect, is abolished and replaced by a collection of separated individualities. From the point of view of the guardian (i.e. Staten), it is replaced by a multiplicity that can be numbered and supervised (i.e. via coronapas); from the point of view of the inmates (i.e. befolkningen), be sequestered and dissensMEDIAerved solitude.” — Foucault Discipline and Punish-The Prison s.201

 

__________________________
>>Tilbage til artikel oversigten<<

__________________________
>>Hvad gør dissensMEDIA? <<
__________________________

>> FBF’s forside <<

 

 

 

Del artiklen

dissensMEDIA i , , | Nøgleord , , , ,

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »

Det store fejlgreb

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Det store fejlgreb – COVID-nedlukningerne var et gigantisk eksperiment. Og en gigantisk fiasko. En vigtig lære af pandemien. Udgivet den 3. november 2023 Af Uffe Jonas Stor baggrundsartikel af de to mainstream-topjournalister, Joe Nocera og Bethany McLean, …

Det store fejlgreb Læs mere »