PCR Bedraget — Syg indtil det modsatte er bevist

FBF SKABELON (3)

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

PCR Bedraget — Syg indtil det modsatte er bevist

Analyse af  22 forskere konkluderede  at Corman-Drosten rapporten om RT-PCR ”indeholder alvorlige fejl, hvad angår dens biomolekylære og metodologiske design.” De konkluderede, at disse ”alvorlige fejl i Corman-Drosten rapporten har ført til verdensomspændende fejldiagnosticering af infektioner, der er blevet attribueret til SARS-CoV-2 og associeret med sygdommen Covid-19.”

Udgivet d.31 Juli 2021
af dissensMedia

“Det plejede at være almen logik, at du er sund og rask med mindre du er syg. Og at være syg, betyder, at du har symptomer. Hvis du ikke er syg, smitter du ikke. Alt det her er blevet vendt på hovedet under den påståede Covid-19 pandemi. Nu er du syg indtil det er bevist, at du er sund og rask, og du anses per automatik for at smitte. Drivkraften bag dette bedrag er RT-PCR testen, der køres på mere end 35 cyklusser. Stop med at blive testet og overlev.” — Niels Harrit Ph.D (1)

Anvendelsen af RT-PCR test som diagnostisk værktøj blev implementeret på globalt plan på baggrund af Corman-Drosten rapporten, der blev udgivet den 23. januar 2020 efter kun 24 timers gennemgang af redaktionen Eurosurveillancen, som stod bag udgivelsen.

På baggrund af “smittetal” og “smittespredning” har hele verdens befolkning fået vendt op og ned på deres liv: pga. nedlukninger har millioner mistet deres arbejde, deres forretning, børn og unge kan ikke komme i skole, socialt udsatte og psykisk svage personer er blevet endnu mere svækkede. Personer med andre alvorlige helbredsproblemer end Covid-19 er blevet tilsidesat, sat på ventelister, fået udskudt eller aflyst deres operationer, kræft-patienter er gået uden at blive diagnosticeret eller behandlet og millioner døde som direkte konsekvens. Hele verden forventes at blive vaccineret, fordi vi får at vide, at dette er vores eneste vej ud af pandemien.

Men hvad nu, hvis vores vej ud af pandemien bare består i at skaffe os de sande oplysninger? Hvad nu hvis vi slet ikke er syge, som vi ellers konstant får at vide?

Hvad nu, hvis vi faktisk kan bevise, at pandemien bare er et bedrag? For det kan vi!

Er der overhovedet nogen pandemi? — 22 Forskere konkluderer, at PCR-testen har resulteret i verdensomspændende fejldiagnoser

22 anerkendte forskere fra International Consortium of Scientists in Life Sciences gik sammen for at analysere Corman-Drosten rapporten og vurdere, hvorvidt RT-PCR virkelig egner sig til at blive anvendt til at diagnosticere folk. Én af de forskere er Kevin Mckernan, som var en af initiativtagerne bag The Human Genome Project. Han er ekspert inden for genetik, grundlægger af Medicinal Genomics og indehaver af adskillige patenter relateret til PCR og DNA isolation. Så hans autoritet på dette område er ubestridelig.

Den 27. november 2020 indsendte de en officiel begæring og analytisk review rapport af Corman-Drosten rapporten til Eurosurveillance, European Centre for Disease Prevention and Control, som stod for udgivelsen af rapporten.

På baggrund af deres analyse, konkluderede de 22 forskere, at Corman-Drosten rapporten om RT-PCR ”indeholder alvorlige fejl, hvad angår dens biomolekylære og metodologiske design.” De konkluderede, at disse ”alvorlige fejl i Corman-Drosten rapporten har ført til verdensomspændende fejldiagnosticering af infektioner, der er blevet attribueret til SARS-CoV-2 og associeret med sygdommen Covid-19.

De 22 forskere har identificeret 10 ”alvorlige fejl”. Af dem har vi valgt at fokusere på 5:

1. Infektionsspørgsmålet

2. Antallet af opformeringscyklusser.

3. RT-PCR tester ikke specifikt for SARS CoV-2

4. Interessekonflikter kompromitterer Corman-Drosten rapportens videnskabelige integritet og troværdighed

5. Rapporten er ikke blevet peer-reviewed

 

1. Infektionsspørgsmålet

Vi ved alle, at et positivt PCR-resultat bliver sidestillet med en SARS CoV-2 infektion og man betragtes automatisk som smittet, som syg. Men de 22 forskere afviser dette, fordi den blotte tilstedeværelse af RNA molekyler fra SARS-CoV-2 er ikke ensbetydende med, at man er smittet og har en infektion:

“For det første, en positiv test for RNA molekyler, som det er beskrevet i Corman-Drosten rapporten kan ikke sidestilles med “infektion med virus”. En positivt RT-PCR test indiker ikke andet end tilstedeværelsen af virale RNA molekyler.”

 

2. Antallet af opformeringscyklusser

De 22 forskere skriver følgende:

Det maksimale antal cyklusser, der må anvendes for, at testresultatet kan siges at være pålideligt, er 30 cyklusser. Ved anvendelse af mere end 35 cyklusser, må man forvente, at antallet af falske positive resultater vil stige markant.”

De henviser til yderligere forskning (2), der påviser, at hvis en RT-PCR test giver et positivt resultat, hvor der er anvendt 35 cyklusser, så er det kun ikke-smittende (dødt) genetisk materiale fra virus, der er blevet fundet og det udgør ingen trussel mod ens helbred og kræver ingen behandling, da det er højst sandsynligt, at der er tale om en infektion, der går langt tilbage i tiden, men hvor et par molekyler stadig er at finde.

De 22 forskere konkluderer, at “PCR data, der vurderes til at være positivt ved 35 cyklusser er komplet upålidelige.” Og de konkluderer yderligere, at et positivt PCR-resultat, hvor der er anvendt 45 cyklusser er “fuldkomment videnskabeligt og diagnostisk meningsløst.”

Men på trods af den store mængde videnskabelig evidens, der påviser denne upålidelighed ved 35 cyklusser, anbefaler Corman-Drosten rapporten og World Health Organisation, at der anvendes 45 cyklusser (Figur 4).

Danske Niels Harrit Ph.D (1) kommer med en lignende konklusion: i sin analyse af effektiviteten ved RT-PCR påpeger han, at det er afgørende at tage stilling til mængden af RNA fragmenter, når der udføres en PCR-test, det der kaldes “viral load”. Det henviser til, hvor meget virus, der er tilstede i personen og det er bestemmende for, hvorvidt det kan konkluderes, at personen reelt har en infektion eller ej. Harrit pointerer, at jo større mængden af viralt materiale, der tilstede i kroppen, jo færre cyklusser vil det være nødvendigt at anvende. Det betyder, at jo højere et antal cyklusser, der anvendes, jo mindre er mængden af RNA fragmenter. Så hvis Statens Serum Institut ved egen indrømmelse anvender hele 48 cyklusser, så betyder det, at mængden af viralt materiale er forsvindende lille og på ingen måder kan siges at bevise eksistensen af en infektion — blot et par molekyler.

Niels Harrit kommer med en endnu vigtigere pointe: Hvis det kun er et spørgsmål om, hvor mange cyklusser, der køres, før RNA fragmenter kan identificeres, så må det betyde, at vi alle har disse RNA/DNA fragtmenter, som PCR-testens primers søger efter.

 

3. PCR tester ikke specifikt for SARS CoV-2

Forfatterne bag Corman-Drosten, skriver selv, at RT-PCR ikke er begrænset til udelukkende at identificere genetisk materiale fra SARS CoV-2, men også fra andre SARS vira. Grunden til, at RT-PCR ikke tester specifikt for SARS CoV-2 er, at E-genet anvendes som primer. Men E-genet er ikke specifikt for SARS-CoV-2, det samme E-gen er fælles for adskillige SARS vira.

Fra Corman-Drosten rapporten:

For at demonstrere, at PCR kan identificere andre flagermus-associerede SARS-relaterede vira, har vi brugt E-genet til at teste 6 fækalie prøver fra flagermus, som vi fik fra Drexler et al.[…] og Muth et al. […]. Identifikationen af disse polygenetiske afgrænsninger i SARS-relaterede CoV gren indikerer, at alle asiatiske vira vil blive fundet.”

Det betyder, at når en person tester positiv ved RT-PCR, er det ikke engang sikkert, at det er SARS CoV-2, der er blevet fundet. Det kunne være en hvilken som helst af de andre SARS vira, der florerer i miljøet og som vedkommende har været i kontakt med for lang tid siden. Alligevel behandles alle positive resulater som bevis på, at man har en SARS-CoV-2 infektion — på trods af, at dette tydeligvis er løgn.

 

4. Protokol for anvendelse af RT-PCR til at diagnosticere er aldrig blevet peer-reviewed

Corman-Drosten rapporten, der er grundlag for anvendelse af RT-PCR til at teste folk for SARS CoV-2 er ikke blevet peer-reviewed. Rapporten blev indsendt til Eurosurvellance den 21. januar 2020 og allerede den 23. januar 2020 blev den udgivet på WHO’s officielle hjemmeside.

Dette er utrolig bizart, fordi det er standard procedure for Eurosurveillance, at når en rapport bliver indsendt, så skal deres redaktører konsultere med eksterne eksperter, som analyserer rapporten for fejl og svagheder — et såkaldt “peer-review”. Men eftersom rapporten blev udgivet og godkendt på så kort tid, er det umuligt, at den har gennemgået peer-review.

De 22 forskere, som indsendte deres begæring til Eurosurveillance, indsendte den 26. oktober 2020 en efterspørgsel på en kopi af en peer-review rapport, men de modtog aldrig en tilbagemelding.

Eftersom rapporten har fungeret som det “videnskabelige” grundlag for politiske tiltag verden over, der har ført til nedlukninger, tabte jdissensMEDIA, tabte forretninger og indskrænkninger af personlig frihed, er det essentielt, at redaktionen har sikret sig, at det videnskabelige grundlag er solidt og ikke indeholder fejl.

 

5. Interessekonflikter

Som de 22 forskere påpeger, så er det mest bekymrende faktor ved den hurtige godkendelse af Corman-Drosten rapporten, at der er tydelige interessekonflikter på spil og en alvorlig krænkelse af krav om objektivitet og videnskabelig integritet: to af Corman-Drosten rapportens forfattere arbejder nemlig også som redaktører for Eurosurveillance. Det betyder, at det er de selv samme mennesker, som har skrevet rapporten, som har stået for dens godkendelse. Hvordan kan man gøre sig nogle som helst forhåbninger om, at krav om objektivitet er ble vet overholdt?

 

Statens Serum Institut holder liv i en ikke-eksisterende pandemi

 

Tv2 Lorry udgav den 20. maj 2021 en artikel om, hvordan PCR-testen udføres og de angiver, at Statens Serum Institut har erklæret, at de bruger 45 cyklusser:

Her bliver virussens RNA, som er virussens svar på et DNA, frigjort. Nu skal RNA’en så undersøges for coronavirus i en PCR-maskine. Her bliver RNA’en kopieret en hel masse gange — 45 for at være helt præcis — så man er sikker på at kunne se den.

Men, hvad er det helt nøjagtigt, Statens Serum Institut kan se? Baseret på ovenstående oplysninger, er et positivt resultat, der er generet ved 45 cyklusser “videnskabeligt og diagnostisk meningsløst”, det er “fuldkomment upålideligt”. Statens Serum Institut gør det stik modsatte af, hvad man bør gøre, når PCR anvendes: de tager ikke stilling til, at jo højere antal cyklusser, jo mindre viralt materiale, jo mindre mængde RNA vil der være tilstede. Så hvis PCR-testen giver et positivt resultat ved 45 cyklusser, så er mængden af RNA så lille, at man ikke kan sige, at personen er smittet og har en infektion. Statens Serum Institut bruger PCR-maskinen fuldkomment forkert.

Det, Statens Serum Institut i virkeligheden siger er, at de bruger 45 cyklusser for at være helt sikre på, at de kan generere et positivt test-resultat.

Ergo, man kan ikke konkludere andet end, at samtlige annonceringer fra Regeringen og sundhedsminister Magnus Heunicke om ”smittetal” og “smitteudbrud”, og enhver påstand om den store fare, som ‘epidemien’ udgør, er fuldkomment upålidelige og som følge af dette, er samtlige nedlukninger, restriktioner og politiske begrænsninger af befolkningens frihed baseret på løgn og bedrag og bør blive bragt til øjeblikkeligt ophør og erklæres ulovlige.

Konsekvenserne ved disse fejl

Disse oplysninger om RT-PCR fortæller os, uden tvivl, at nedlukninger, krav om fysisk afstand, krav om mundbind, krav om isolation, krav om test— hele ’pandemien’ er baseret på en massiv falsk præmis med ikke-eksisterende smittetilfælde. ’Pandemien’ eksisterer udelukkende i kraft af RT-PCR-testresultater, ergo hele ’pandemien’ bliver til et globalt bedrag.

Forskerne konkluderer, at de designmæssige fejl for anvendelsen af RT-PCR til at diagnosticere SARS-CoV-2 er så alvorlige, at det er ”yderst usandsynligt, at det vil være muligt specifikt at kunne opformere (amplify) genetisk materiale fra SARS-CoV-2, hvis Corman-Drosten protokollen anvendes.

Som forskerne ganske rigtigt selv pointerer i deres analyse, så er den verdensomspændende fejldiagnosticering af millioner af mennesker blevet brugt til at retfærdiggøre globale nedlukninger, der har resulteret i, at millioner af mennesker har mistet deres job, deres forretning, deres hjem. Skoler og andre uddannelsesinstitutioner er blevet lukket, derfor er millioner af menneskers uddannelse blevet hindret og forringet.

Som konsekvens har børn, unge og ældre levet i ensomhed pga. denne isolation fra det sociale liv og har lidt (og lider stadig) alvorlige følelsesmæssige og psykiske kvaler: mange flere er fx selvmordstruet, fordi deres mentale og følelsesmæssige tilstand er forværret og der har ikke været mulighed for, at de har kunnet få den hjælp, som de har brug for, fordi al fokus inden for sundhedsområdet har været udelukkende og snæversynet centreret omkring Covid-19.

Mulige motiver bag anvendelsen af PCR

Hvorfor er befolkninger verden over ikke blevet informeret om disse oplysninger?

Hvorfor er de 22 forskeres begæring til Eurosurveillance ikke forsidestof på samtlige medier?

Og, hvorfor implementere en testmetode, der generer så falskt et billede af pandemien? Når det står i selve den rapport, der ligger til grund for anvendelsen af PCR, at PCR-testen ikke udelukkende er indstillet til at identificere SARS-CoV-2 men samtlige SARS vira, så kan WHO og samtlige af agenturets samarbejdspartnere, inklusiv den danske regering, ikke erklære sig uvidende om den kendsgerning. Det er meget svært at forestille sig andet end, at PCR-testen bevidst er blevet anvendt for at genere et højt (falsk) “smittetal”, så dette “smittetal” kunne retfærdiggøre og legitimere politiske tiltag og samfundsændringer.

Det er på baggrund af ‘pandemien’, at øget overvågning og stigende censur er blevet implementeret, alt under påskuddet af at ville beskytte “folkesundheden”. Og en global pandemi er den perfekte undskyldning. En global pandemi kan give samtlige regeringer verden over den undskyldning, de har brug for til at tilsidesætte borgeres personlige frihed, fordi det er Statens position, at gruppen (samfundet) er hævet over individet og derfor må individet bøje sig, og give afkald på sine rettigheder til ære for samfundet.

Man skal tage det i betragtning, at nedlukninger, restriktioner som forsamlingsforbud, krav om mundbind etc. har fungeret som en betydningsfuld taktik, der skulle motivere folk til at lade sig vaccinere, fordi vi igen og igen er blevet informeret om, at vi først kan vende tilbage til et “normalt liv”, hvor samfundet er åbent, når størstedelen af befolkningen er vaccineret.”

Dette er ikke kun noget, som Frihedsbevægelsens Fællesråd påstår. Dr. Leana Wen (CNN medicinsk analytiker og skribent for The Washington Post) fortalte på nationalt Tv, at nedlukninger i USA var nødt til at fortsætte og at genåbningen skulle kobles direkte på befolkningens vaccinationsstatus. Hun siger direkte, at vaccination er ”billetten” til at få adgang til samfundet igen. Genåbningen er ”guleroden”, der skal motivere folk til at blive vaccineret. Og i forbindelse med, at Texas annoncerede, at de ville åbne 100%, udtrykte Dr. Leann stor bekymring, fordi (med hendes egne ord), ”hvad er incitamentet (motivationen) for at blive vaccineret, hvis alt er åbnet.”?

Hvad dette citat viser er, at nedlukninger og restriktioner bevidst er blevet brugt af Sundhedsmyndigheder og regeringer som decideret afpresningsmetode og adfærdsregulering: efter et helt år med nedlukninger og isolation fra et socialt liv, er de fleste mennesker desperate efter at få deres liv tilbage, efter at kunne ses med deres venner, efter at komme tilbage på arbejde og på uddannelse, efter at gå i biografen, efter at kunne få besøg af deres familie på plejehjem — efter et helt år med nedlukninger og det følelsesmæssige og økonomiske pres, det indebærer, er de fleste mennesker villige til at gøre næsten hvad som helst, hvis det giver dem deres liv tilbage. Og dét er præcis dét, der er strategien.

Hvis ‘pandemien’ ikke kun holdes kunstigt i live, men er kommet ind i verden udelukkende pga. falske positive resultater…så er der ingen pandemi. Og hvis der ikke er nogen pandemi, så bortfalder hele behovet for en vaccine, og hele det globale vaccinationsprogram falder til jorden. Set fra medicinalindustriens og regeringers synspunkt, så kan man godt forstå, hvorfor de ikke er interesserede i, at de her oplysninger kommer ud. De her oplysninger truer et marked på flere milliarder mennesker, som står til at skulle vaccineres måske hvert år resten af deres liv. Det er alt for mange penge at give afkald på.

Ikke nok med dét…Vi har set, at World Economic Forum (WEF), som har Danmark som samarbejdspartner siden 2018 for at realisere WEFs planer om Fourth Industriual Revolution, baserer deres “Great Reset” planer på pandemien. Pandemien bruges som påskud og legitimation for at indføre radikale ændringer af den økonomiske og sociale samfundsstruktur. Hvis der ikke er nogen pandemi, så bortfalder legitimationen for de ændringer.

Som Niels Harrit Ph.D skriver, så betragtes vi som syge indtil det modsatte er bevist … på baggrund af ovenstående informationer, kan det modsatte nu siges definitivt at være bevist.

REFERENCER

  1. Niels Harrit Ph.D, “Sick, until proven     healthy — A comment on the efficacy of the RT-PCR test in view of the Jaafar-paper”
  2. CORMAN-DROSTEN Review Report – Curated By an International Consortium of Scientists in Life Scinces (ICSLS) [NOV 2020 – JAN 2021]
  3. Tom Jefferson, Elizabeth Spencer, Jon Brassey, Carl Heneghan. “Viral cultures for COVID-19 infectivity assessment — Systematic Review”   https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.04.20167932v4

 

 

__________________________
>>Tilbage til artikel oversigten<<

__________________________
>>Hvad gør dissensMEDIA? <<
__________________________

>> FBF’s forside <<

 

 

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

1 kommentar til “PCR Bedraget — Syg indtil det modsatte er bevist”

  1. Pingback: Dødstallet i Italien officielt reduceret fra over 130.000 til mindre end 4.000 - Hvorfor skriver den danske presse ikke om det? - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Nürnbergkoden

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nürnbergkoden Denne artikel er en påmindelse om, at intet menneske nogensinde kan kræve en anden at tage en test, bære en maske eller få en injektion, uden at det ville krænke deres ukrænkelige menneskerettigheder. De kan kun …

Nürnbergkoden Læs mere »

WEF Cyber Pandemi?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Vidste du, at WEF for 2 år siden lagde en video ud, der “advarede” os om muligheden for en CYBER PANDEMI?   Udgivet den 13. september 2023 Af dissensMEDIA Det følgende er en oversættelse af et Twitter …

WEF Cyber Pandemi? Læs mere »

Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til …

Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning Læs mere »

Where are the vikings of Denmark

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email Dr. McCullough is the most published cardiologists in history, with over 1,000 publications and 660 citations in the National Library of Medicine. Every day, Dr. McCullough advocates for medical freedom using scientific data and analysis. In this interview from August …

Where are the vikings of Denmark Læs mere »

A deeper dive into COVID-19 treatments and the doctors who are marginalized for speaking out about them

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email Dr. Pierre Kory is a pulmonary and Critical Care Specialist, Teacher, Researcher and Co-Developer of effective, evidence and expertise-based COVID Treatment protocols, including Ivermectin. Dr. Pierre Kory is also Co-Founder and medical director of Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FCCCA) …

A deeper dive into COVID-19 treatments and the doctors who are marginalized for speaking out about them Læs mere »

Filosofisk Fredag #14 – magtens skjulte greb om rettigheder

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #14 – Magtens skjulte greb om rettigheder   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse …

Filosofisk Fredag #14 – magtens skjulte greb om rettigheder Læs mere »

Bill Gates’ finansiering vækker spørgsmål midt i stigning i tægebårne allergitilfælde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Bill Gates finansierede forskning i genetisk modificerede kreaturtæger – Nu har 450.000 amerikanere rødt kød allergier på grund af ‘Alpha-Gal Syndrom’ forårsaget af tægebid.  Mens tilfælde af allergiske reaktioner forårsaget af tægebårne sygdomme, herunder det berygtede alpha-gal-syndrom …

Bill Gates’ finansiering vækker spørgsmål midt i stigning i tægebårne allergitilfælde Læs mere »

Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig Frihed og rettigheder bliver ofte ignoreret af økonomiprofessionen. Det er desværre også værd at bemærke, at økonomer ofte virker uinteresserede i spørgsmål om frihed og rettigheder. Faktisk …

Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig Læs mere »

Filosofisk Fredag #13 – Det uperfekte menneske, jagten på det perfekte

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #13 – Det uperfekte menneske, jagten på det perfekte   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til …

Filosofisk Fredag #13 – Det uperfekte menneske, jagten på det perfekte Læs mere »