Totalitært styre på vej: En psykologisk forklaring på befolkningens opførsel under Covid-19 pandemien

FBF SKABELON

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Totalitært styre på vej: En psykologisk forklaring på befolkningens opførsel under Covid-19 pandemien

”Den sikreste måde at iværksætte et korstog i det godes sag er ved at love folk, at de får lov til at behandle nogen dårligt. At have tilladelse til at ødelægge med god samvittighed, at have tilladelse til at opføre sig dårligt og kalde sine dårlige handlinger for ’retfærdig fordømmelse’ – det er højden af psykologisk luksus, den lækreste af alle moralske godbidder.” – Aldous Huxley, forfatter

udgivet d. 5 december 2021
Af Michelle S. Mikkelsen

A picture containing person Description automatically generated

I denne artikel fremlægges en psykologisk gennemgang af, hvordan det er lykkedes myndighederne at få så stor en del af befolkningen til at adlyde tiltag mod Corona på trods af dokumentation på, pandemiens farlighed er grotesk overdrevet. Med hjælp fra klinisk psykologi ser vi på, hvorfor det er næsten umuligt at overbevise disse mennesker med argumenter og videnskabelig dokumentation, hvorfor dette er et tegn på samfundets totalitære retning, og hvad løsningen er, hvordan vi bringer den totalitære udvikling til ende.

 

”Totalitære styrer begynder altid med at skabe masse-formation i befolkningen – det er ikke det samme som et diktatur. I et diktatur adlyder folk, fordi de er bange for diktatoren, men et totalitært styre er anderledes: her er folk blevet hypnotiseret til at adlyde ”for samfundets skyld”. – Professor Mattias Desmet, klinisk psykolog

A picture containing person Description automatically generated

Corona-narrativet er intet andet end en sofistikeret, men velkendt, historie, der manipulerer og udnytter menneskets psykologi og vender det mod det selv for at fastgøre borgerne i psykologisk jerngreb. Politiske tiltag verden over har intet at gøre med at sikre borgernes sikkerhed, helbred og liv. Narrativet er designet til at få borgerne til frivilligt at overgive deres frihed og liv til statens myndigheder i troen på, at det er for deres egen sikkerheds skyld. De politiske ledere er ulve i fåreklæder, som bruger befolkningens frygt for sygdom og død som et våben for derefter at udgive sig for at beskytte deres befolkning, mens de i virkeligheden rykker rundt på dem som brikker i et skakspil for at styre deres virkelighedsbillede og handlinger:

”Totalitære ledere, eller ledere med totalitær tankegang, er drevet af ideologiske motiver. De har stærke ideer om, hvordan verden bør se ud, så de ønsker at gøre deres ideologiske fiktion til virkelighed. Vi har set det her i Sovjetunionen og Nazityskland med ideen om den rene race. Og nu ser vi ideen om en global, centraliseret regering, der styrer verden via det, Foucault kaldte ’bio-magt’: de her mennesker ser mennesket som en biologisk organisme, hvis biologi skal manipuleres og styres. Menneskets biologiske funktioner skal overvåges så meget som muligt med tests og så underlægges kontrol med vacciner og andre biologiske tiltag.” Mattias Desmet, klinisk psykolog

Professor Mattias Desmet fra Belgien er klinisk psykolog og har en ph.d. i statistik; han har analyseret Corona-pandemien ud fra sin viden om gruppepsykologi og han kommer med en skræmmende advarsel:

”De sociale dynamikker, der udfolder sig lige nu, har meget til fælles med det, der udfoldede sig i de første faser af totalitarismen i Nazityskland og Sovjetunionen.”Professor Mattias Desmet, klinisk psykolog

Panden mod muren

Mange af os er frustrerede og på grænsen af desperation, fordi vi har forsøgt at fortælle familie, venner og kolleger, at Corona-narrativet er løgn, a ved at fremlægge data, studier og undersøgelser fra virologer, immunologer, læger og forskere, der utvetydigt modsiger det officielle narrativ – og oplevet, at absolut intet trænger igennem. Alle beviser, vi bringer, bliver afvist per automatik. Men hvorfor?

Da professor Desmet i maj 2020 indså, at Corona tiltagene fortsatte uanfægtet af oplysninger, der demonstrerede, at regeringer overdrev virussens farlighed og at der var en absurd uoverensstemmelse mellem de videnskabelige data og regeringernes reaktion gik det op for ham, svaret skulle findes i et særligt psykologisk fænomen kendt som ”masse formation”.

A picture containing person, crowd Description automatically generated

Professor Desmet forklarer, at ”masse formation” er en særlig psykologisk tilstand, der minder om en type hypnose. Masse formation opstår, når meget specifikke omstændigheder er udbredt i en befolkning, men han fremhæver 4 primære betingelser, eller tilstande, der skal være dominerende i et samfund, før en befolkning er modtagelig for masse formation

   1. Mangel på sociale bånd:

De sociale strukturer i samfundet skal være svækkede så folk ikke føler sig forbundet til hinanden, men føler sig separeret fra hinanden.

2. Omfattende tilstand af meningsløshed:

Mennesker er meget sociale væsener, så hvis de oplever, at de ikke føler sig forbundet med andre mennesker, fører det til en udbredt følelse af meningsløshed, hvor folk f.eks. føler, at deres job er meningsløst.

3. Udbredt frit-svævende-angst:

Der er en udbredt tilstand af angst, der ikke er tilknyttet noget specifikt objekt, og hvor folk ikke kender årsagen. Når angsten ikke har et konkret objekt, ender personen i en meget negativ følelsesmæssig tilstand, hvor han ikke har kontrol over angsten.

4. Udbredt frustration og afmagt, og vrede:

Fritsvævende angst fører til udbredt følelse af frustration og vrede, der heller ikke har noget konkret objekt, som man kan rette vreden mod.

Professor Desmet forklarer, at hvis en befolkning lever uden sociale bånd, med fritsvævende angst og meningsløshed og deres regering pludselig leverer et Corona-narrativ gennem mainstreammedierne, hvor en konkret trussel præsenteres samtidig med, at regeringen præsenterer en løsning til at håndtere truslen, så er der stor sandsynlighed for, at der vil der være en utrolig villighed fra befolkningens side til at følge alle tiltag og anvisninger fra myndighederne til at deale med denne trussel, fordi der er en sikkerhed i at følge dem. Hvorfor? Fordi al den fritsvævende angst og frustration, der var udbredt i samfundet inden pandemien, bliver pludselig tildelt et konkret objekt, som folk kan forholde sig til og ved at følge regeringens anvisninger føler folk, at de opnår en kontrol over angsten.

Corona-narrativets psykologiske effekt – sociale bånd og mental beruselse

De fleste af os fejler, når vi forsøger at nå ind til folk og overbevise dem med videnskabelige undersøgelser, data og forskning. Vi løber panden mod en massiv psykologisk mur, hvor videnskabelige data på ingen måde kan hamle op med den psykologiske gevinst ved at følge narrativet.

Takket være Corona-narrativet har folk nu fået noget konkret, som de kan fokusere på og de knytter sig følelsesmæssigt til det. Derfor opstår der en stærk forbindelse, fordi narrativet opfylder et dybt psykologisk behov og udfylder nogle seriøse eksistentielle huller i folks liv. Myndighederne har på genial vis skabt et så stærkt følelsesmæssigt bånd mellem befolkningen og tiltagene mod pandemien, at nogle mennesker slet ikke kan se, hvor samfundet er på vej hen og ikke er villige til at give slip på dem.

Professor Desmet forklarer yderligere, at den psykologiske effekt ved, at angsten får et objekt og folk føler, at de opnår kontrol over angsten via følelsen af kontrol over truslen, er så kraftig, at selv hvis narrativet og tiltagene viser sig at være komplet absurde, så vil disse mennesker stadig gå med på narrativet, fordi et nyt socialt bånd etableres i kampen mod virussen og folks tilværelse vil atter fremtræde som meningsfuld, fordi de er blevet tildelt et livsformål: kampen mod en fælles fjende, virussen. Der opstår en ny solidaritet og det nye sociale bånd ændrer folks negative følelsesmæssige tilstand til en meget positiv følelsesmæssig tilstand,

Professor Desmet forklarer:

”Lige så snart en gruppe af mennesker deler det samme angst-objekt, og er villige til at deltage i strategien til at deale med det her angst-objekt, så ser vi, at et nyt socialt bånd opstår: alle tager del i den samme kamp, i den samme krig mod angst-objektet. De danner et nyt og meget stærkt socialt bånd og en ny måde at tildele mening til tilværelsen. Sammen tager vi alle del i en heroisk kamp og dette fører til en form for mental beruselse og en meget stærk og dyb fundamental form for tilfredshed hos folk.”

Når folk følger restriktioner og tiltag har det den yderligere psykologiske effekt, at folk får mulighed for at ofre sammen: ofre deres friheder, ofre deres sociale liv med biografture, fodbold og andre aktiviteter. Dette bliver italesat som noget, man gør for samfundets skyld og på den måde bliver opgivelsen af de her friheder iscenesat som et nobelt offer.

Professor Desmet forklarer, at kampen mod Corona

”fører til en mental beruselse og dét er årsagen til, at folk fortsætter med at tro på og følge mainstream narrativet selv når det er åbenlyst forkert og komplet absurd. Folk kunne ikke se det, eller de foretrak at gå med på narrativet og der findes kun én forklaring og det er, at folk var ikke interesseret i narrativet, fordi det var faktuelt rigtigt eller forkert, men fordi det førte til den her nye solidaritet, det her nye bånd, den her mentale beruselse af at føle sig virkeligt forbundet til hinanden igen efter en lang periode med social isolation.

“Masse formationen” kræver en fjende

Den konstante strøm af Corona-varianterne tjener en afgørende strategisk og psykologisk funktion, idet de bevarer befolkningens kobling til angst-objektet, der opleves som en konkret fjende og trussel, professor Desmet forklarer:

”Masse formationen kan kun eksistere, hvis den har en fjende, et angst-objekt. Totalitære systemer er altid nødt til at opfinde nye fjender, nye angst-objekter, fordi hvis der ikke er noget angst-objekt, har masse formationen ingen grund til at eksistere, fordi den behøver følelsen af kontrol over angsten. Og lederne af masserne frygter, at angsten forsvinder, fordi så vågner masserne op og så vil de klandre lederne for alt, de har mistet.”
– Dr. Mattias Desmet

Professor Desmet forklarer, at masse formationen som en psykologisk tilstand bliver dybere jo oftere narrativet gentages og jo mere mod-narrativer forsvinder, så myndighedernes er det eneste narrativ, der står tilbage. Her ser vi den afgørende rolle, som medierne spiller med den konstante promovering af myndighedernes narrativ, nogle fejlagtigt opfatter som kendsgerninger.

A group of clocks are from a string Description automatically generated with low confidence

Ideologien bag Corona-narrativet

På baggrund af filosoffer, som har beskæftiget sig med de psykologiske processer, der førte til naziregimet, påpeger Professor Desmet, at masse formation er en direkte konsekvens af århundreders industrialisering og teknologisk udvikling, hvor samfund er blevet besat af videnskab og det har affødt en mekanistisk ideologi om mennesket, der har ført til et tab af mening og social isolation og angst, og det er præcist sådan en befolkning, der er følsom over for masse formation via tilknytning til ét angst-objekt:

“Corona-narrativet har på mange måder været et perfekt narrativ til at fremprovokere masse formation i samfundet. Samfund verden er blevet forberedt på det I århundrede, forstået på den måde, at den dominerende forståelse af mennesket og verden er en mekanistisk og materialistisk; vi betragter mennesket som værende en maskine. Det er den ideologi, der forberedte samfundet på masse formation, og forberedte samfundet på at forbinde al deres angst til en mekanisk, materiel og biologisk agent som en virus.”

Varsling om en ny fjende: Masse-formationens fjender er statens fjender

”Hvis nogen prøver at overbevise dem om, at Corona-narrativet er forkert, så føler personen sig truet og konfronteret med den tidligere fritsvævende angst og det manglende sociale bånd.” – Professor Mattias Desmet

Det værste, der kan ske er, at myndighederne tildeler den lydige del af befolkningen en overlegen moralsk status og fortæller dem, at ved at følge deres anvisninger, så er de bedre mennesker end dem, som ikke adlyder. Så begynder folk virkelig at blive farlige, fordi nu er de udrustet med overbevisningen om, at de kæmper den retfærdige kamp, mens ”de andre” har indtaget en plads som den nye fjende og det betyder, at al deres frustration, vrede og frygt vil blive rettet mod os, som protesterer og prøver at vække folk.

Professor Desmet fremhæver, at de mennesker, som indgår i masse formationen, er ekstremt intolerante over for kritiske, opponerende stemmer, der modsætter sig Corona-narrativet; det er et typisk træk:

”Det er meget lettere for dem, som indgår i masse formationen, at i stedet for at tro på, at narrativet er forkert at rette al deres frustration og angst mod dem, som modsiger narrativet. Derfor ender masse formation ofte i grufulde forbrydelser, fordi disse mennesker er overbeviste om, at de udfører en nærmest hellig pligt ved at følge regeringens anvisninger. Det bliver nærmest en hellig pligt for dem at være onde mod dem, som protesterer.”

Professor Desmet er meget bekymret for, at de ikke-vaccinerede i stigende grad er ved at overtage pladsen som angst-objekt, og at frygten og frustrationen i stigende grad er ved at blive rettet mod dem, fordi dét har potentiale til at udvikle sig til overgreb mod den gruppe af mennesker.

I Nazityskland så vi de grusomme handlinger, der blev konsekvensen af den overbevisning: folk kan motiveres til at udføre forfærdelige handlinger med en overbevisning om, at de er retfærdige. Personer, som er overbevist om, at de er bedre end de andre, som er en trussel mod samfundet, vil føle sig berettiget til at begå overgreb og de vil ikke gribe ind, hvis der bliver begået overgreb mod ”de andre”; de vil fryde sig over det og triumferende hævde, at retfærdigheden er sket fyldest, at de andre selv er udenom det, at de får som de har fortjent, ”de kunne jo bare have gjort, som de fik besked på”. Alle afskygninger af skadefryd har gennemsyret sociale medier rettet mod de ikke-vaccinerede.

Regeringen og sundhedsmyndigheder m.m. har rettet en meget fjendtlig retorik mod os, som ikke vil vaccineres. Det kan virke kliché-agtigt, men i sin essens, er det her et arketypisk narrativ narrativ om kampen mellem ”de gode” og ”de onde”, hvor de gode i dette tilfælde er alle de lydige borgere, som gør, som de får besked på uden at protestere, og de onde er alle os, som stædigt nægter at blive vaccineret, eller lade vores børn, venner og familie blive vaccineret. De er de gode, fordi de ”tager ansvaret på sig” og redder samfundet – mens vi er de onde, fordi vi kun tænker på os selv og bevidst bringer andres liv i fare ved at være en omvandrende virusbombe, der kan eksplodere når som helst og tage alle inden for en radius af 2 meter med sig og er skyld i fortsatte restriktioner og nedlukninger og derved ødelægger folks levebrød.

Konsekvensen af historierne om ”samfundssind” og at ikke-vaccinerede er farlige er, at vi er placeret uden for samfundet og vigtigst af alt, som en trussel mod samfundet, en fjende af samfundet.

Når oppositionen tier og protesterne ophører, er det næste overgreb og forbrydelser mod befolkningen

 

A picture containing text, book Description automatically generated

”Hvis vi stopper med at protestere, så vil hypnosen blive endnu dybere end den er nu, og så vil masserne begynde at begå grusomheder. Det er typisk. Det er sket igen og igen i historien. Det er altafgørende, at folk fortsætter med at protestere. De kan ikke vække masserne, men de kan forhindre hypnosen i at blive så dyb, at grusomheder bliver begået.” Dr. Mattias Desmet

Dr. Desmet forklarer, at det allervigtigste er, at de, som opponerer mainstream narrativet bliver ved med at protestere, fordi det karakteristiske ved en stat, som er præget af totalitær tækning er, at så snart modstanderne stopper med at protestere, så bliver staten grusom og begynder at begå overgreb og forbrydelser, ligesom det var tilfældet i Nazityskland og Sovjetunionen.

Hvor er vi på vej hen? Udfaldet af “masse formation” og de ikke-vaccinerede som den nye fjende

 

Til alle dem, som hånligt og naivt fastholder, at scenarier som dem i Nazityskland og Sovjetunionen aldrig kan ske i Danmark: hvis vi følger den logik, som alle Corona-tiltagene er baseret på, hvad forhindrer os i at indføre tiltag som nye ”koncentrationslejre” i form af karantænecentre for ikke-vaccinerede? Hvorfor skulle det ikke ske, at alle ikke-vaccinerede bliver isoleret i sådanne centre? Hvis vi mener, at det er rimeligt at indføre restriktioner, der udelukkende gælder ikke-vaccinerede, fordi de bringer alle andres liv i fare, hvad forhindrer os så i at samle alle de ikke-vaccinerede i karantænefaciliteter?

A picture containing outdoor, sky, building, day Description automatically generated

Nyhedsbureauer beretter, at flere steder i Australien er tusindvis af mennesker allerede isoleret i karantænefaciliter.

Østrig har indført nedlukning udelukkende for ikke-vaccinerede, som er bandlyst fra alle dele af samfundet. Østrig har indført vaccinationskrav, der træder i kraft 1. februar 2022. De, som stadig nægter vaccination, vil blive tildelt bøder og dernæst fængselsstraf.

Netavisen RT beretter, at i Østrig, vil personer, som overtræder Corona-restriktioner få bøder på

$8000 eller flere uger i spjældet i henhold til loven, Covid-19 Protection Act.

Tyskland har også indført nedlukning udelukkende for de ikke-vaccinerede og i byer som Dresden og Saxon er asylcentre allerede lavet om til karantænefaciliteter.

Den franske filosof Gustav le Bon advarede i sin bog ”Psychology of the crowd” fra 1895, at de mennesker, som indgår i en masse formation, er komplet i hænderne på det narrativ, der præsenteres for dem. Dvs. at narrativet dikterer indholdet af deres følelser og, vigtigst af alt, hvilken retning, de følelser bliver dirigeret og i sidste end, hvem de bliver rettet mod:

”Hvad angår de følelser, der dominerer massen, om de er bedre eller dårligere end dem, der tilhører individet, så afhænger det fuldkomment af det narrativ, der præsenteres for massen.”

Narrativet om ikke-vaccinerede opfylder alle klassiske træk, der fandt sted i de indledende faser af totalitære regimer som Nazityskland og det Sovjetiske styre: klassifikation, miskreditering, dehumanisering, dæmonisering via konstruktionen af et fjendebillede, der fører til diskrimination, marginalisering. Isolation af ikke-vaccinerede og evt. overgreb i form af tvangsvaccination er det uundgåelige, logiske resultat af begivenhedernes gang og narrativet.

Og narrativet om de ikke-vaccinerede som den nye fjende virker åbenbart, fordi Berlingske fortæller, at 40% af adspurgte danskere ønsker, at der indføres nedlukning udelukkende for de ikke-vaccinerede. Hvis dét er sandt, er vi på vej mod en katastrofe.

Her i Danmark viser Bekendtgørelse om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19), at kaserner er gjort klar til at isolere folk. Derudover er hæren er nu blevet sat ind for at optrappe smittesporing.

Der VIL ske en konfliktoptrapning, fordi man kan kun gøre én ting mod en fjende: besejre og eliminere ham. Vreden og hadet til ikke-vaccinerede vil kun stige og på et eller tidspunkt ender det i vold, både fra politiets side, men også begået af helt almindelige borgere. Man ikke kan fylde på og fylde på af angst, vrede, frygt, frustration ud i det uendelige; på et eller tidspunkt vil alle de følelser kulminere i handlinger, som oftest voldelige handlinger mod dem, der opfattes som fjender.

Gustav le Bon fortæller, at

Et individ i en masse (masse-formation) er bevidst om, at han tilhører en masse og han er bevidst om den magt dette giver ham. Og dét er tilstrækkeligt at komme med antydninger om mord og pillage for at få ham til at give efter og udføre det.”

Og når en stor del af befolkningen er udrustet med overbevisningen om, at indskrænkninger af de ikke-vaccineredes rettigheder og frihed er berettiget, nødvendig og fuldkommen rationel, så fungerer de som et grønt lys for regeringen til at begå alle former for overgreb mod os – uden nogen som helst indgriben og modstand fra deres side.

Hvad er løsningen?

Den gode nyhed er, at erfaringer viser, at det kun er ca. 30% af befolkningen, som oprigtigt tror på narrativet og følger det i reel loyalitet. Den dårlige nyhed er, at der er yderligere ca. 40%, som ikke rigtig tror på narrativet eller bryder sig om det, men som alligevel følger trop, fordi de ikke tør stå frem og blive udskammet og smidt ud af gruppen. Til sidst er der ca. 30%, som ved, at narrativet er løgn, protesterer mod det og forsøger at vække de andre. Løsningen er derfor, at de ca. 30%, som ved, at narrativet er løgn, gør sig synlige og tilbyder sig selv som et alternativ til masse formationen, så de 40% føler sig sikre til at joine dem uden at føle, at de ryger ud af fællesskabet. Når det sker, så falder ophører masse formationen og staten kan ikke gennemføre deres agendaer, der afhænger af den. Hvis du tilhører de 40%, som kan se, at noget er galt, men endnu ikke har sagt noget og bare håber på, at det hele nok skal ende godt, hvis du bare følger trop … den eneste måde, det her kan ende godt på, er hvis du finder modet til at give din modstand til kende og slutte dig til os. Hvis du fortsætter med at tie stille, er det slut for os alle sammen.

Skrevet af Michelle S. Mikkelsen fra Frihedsbevægelsens Fællesråd

__________________________
>>Tilbage til artikel oversigten<<

__________________________
>>Hvad gør dissensMEDIA? <<
__________________________

>> FBF’s forside <<

 

 

 

Del artiklen

dissensMEDIA i , , | Nøgleord

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

7 kommentarer til “Totalitært styre på vej: En psykologisk forklaring på befolkningens opførsel under Covid-19 pandemien”

 1. My reⅼatives all the time say that I am wasting my time here at weЬ, however I know
  I am getting knowledge evеryday by reading such fastidious content.

 2. Sρot on wіth this write-up, I actually bеⅼieve this web sitе needs mսch moгe attention. I’ⅼl probably be returning to see
  more, thanks for the information!

 3. Thank you for any other fantastic article. Where else could anyone get
  that kind of info in such an ideal approach of writing? I’ve a presentation subsequent week,
  and I’m at the search for such information.

 4. Thank you, I have just been looking for information about this subject for ages and yours is the best I have
  discovered so far. However, what about the bottom line?
  Are you certain concerning the source?

 5. I am not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Nürnbergkoden

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nürnbergkoden Denne artikel er en påmindelse om, at intet menneske nogensinde kan kræve en anden at tage en test, bære en maske eller få en injektion, uden at det ville krænke deres ukrænkelige menneskerettigheder. De kan kun …

Nürnbergkoden Læs mere »

WEF Cyber Pandemi?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Vidste du, at WEF for 2 år siden lagde en video ud, der “advarede” os om muligheden for en CYBER PANDEMI?   Udgivet den 13. september 2023 Af dissensMEDIA Det følgende er en oversættelse af et Twitter …

WEF Cyber Pandemi? Læs mere »

Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til …

Filosofisk Fredag #15 – Det Kognitive Menneske – tro eller tænkning Læs mere »

Where are the vikings of Denmark

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email Dr. McCullough is the most published cardiologists in history, with over 1,000 publications and 660 citations in the National Library of Medicine. Every day, Dr. McCullough advocates for medical freedom using scientific data and analysis. In this interview from August …

Where are the vikings of Denmark Læs mere »

A deeper dive into COVID-19 treatments and the doctors who are marginalized for speaking out about them

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email Dr. Pierre Kory is a pulmonary and Critical Care Specialist, Teacher, Researcher and Co-Developer of effective, evidence and expertise-based COVID Treatment protocols, including Ivermectin. Dr. Pierre Kory is also Co-Founder and medical director of Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FCCCA) …

A deeper dive into COVID-19 treatments and the doctors who are marginalized for speaking out about them Læs mere »

Filosofisk Fredag #14 – magtens skjulte greb om rettigheder

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #14 – Magtens skjulte greb om rettigheder   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse …

Filosofisk Fredag #14 – magtens skjulte greb om rettigheder Læs mere »

Bill Gates’ finansiering vækker spørgsmål midt i stigning i tægebårne allergitilfælde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Bill Gates finansierede forskning i genetisk modificerede kreaturtæger – Nu har 450.000 amerikanere rødt kød allergier på grund af ‘Alpha-Gal Syndrom’ forårsaget af tægebid.  Mens tilfælde af allergiske reaktioner forårsaget af tægebårne sygdomme, herunder det berygtede alpha-gal-syndrom …

Bill Gates’ finansiering vækker spørgsmål midt i stigning i tægebårne allergitilfælde Læs mere »

Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig Frihed og rettigheder bliver ofte ignoreret af økonomiprofessionen. Det er desværre også værd at bemærke, at økonomer ofte virker uinteresserede i spørgsmål om frihed og rettigheder. Faktisk …

Du vil ingen frihed have og du vil være lykkelig Læs mere »

Filosofisk Fredag #13 – Det uperfekte menneske, jagten på det perfekte

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #13 – Det uperfekte menneske, jagten på det perfekte   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til …

Filosofisk Fredag #13 – Det uperfekte menneske, jagten på det perfekte Læs mere »