" /> " />
image

Værdier

Værdier i Frihedsbevægelsens Fællesråd


Alt arbejde i fællesradet bygger på folgende erklæring.

• Vi er i stand til at tilsidesæette os selv, til fordel for det fælles bedste

• Vi er alle ligeværdige, og alle har ret til at blive hørt

Vi leder eksemplarisk - ved at gå foran med et godt eksempel

• Vi siger, hvad vi gør og gør, hvad vi siger

• Vi moder mennesker der hvor de er

• Vi baserer vores oplysning på fakta

Vi leder i fællesskab - ligeværdigt

• Vi engagerer hinanden

• Vi bringer vores forskellige styrker i spil

Vi leder ansvarsfuldt - og udvikler ansvarlighed

• Vi skaber rum for at andre kan tage ansvar

• Vi er bevidste om vores ansvar

Vi leder til handling - og skaber praksis

• Vi når malet gennem handling

• Vi eksperimenterer - og lærer af det, vi gør

• Vi skaber vilje og mod til at handle og tage ansvar

Vi leder en bevægelse - og sætter i bevægelse

• Vi anstrenger os for at gøre indtryk og sætte aftryk

• Vi medvirker til at skabe en bedre verden

Frihedsbevægelsens Fællesråd

Kontaktoplysninger info@fbf.one

CVR.nr. 41712341

Om os

Lokalt

Støt os

Følg os

Facebook