" /> " />
image

Om Frihedsbevægelsens Fællesråd

Frihedsbevægelsens Fællesråd er én samlende stemme, for forskellige bevægelser i Danmark, som alle kæmper for, at få retten til, at leve som frie mennesker.

Den danske regering har truffet, og træffer fortsat, beslutninger, som er i strid med vores Grundlovssikrede rettigheder, og vi mærker alle sammen, hvordan det skader vores samfund, vores fysiske og mentale sundhed, vores økonomi og det demokrati, som burde være et ubestridt og bærende element, i et moderne vestligt land som Danmark.

Vores grundlovssikrede rettigheder erklærer blandt andet at:

  • den personlige frihed er ukrænkelig.
  • vores bolig er ukrænkelig.
  • ejendomsretten er ukrænkelig.
  • vi alle har ret til fri og lige adgang til erhverv.
  • alle børn har ret til fri undervisning i folkeskolen.
  • vi har ret til at forsamle os.
  • vi har ret til at udtrykke det vi ønsker.

De danske medier, som egentlig skulle væres befolkningens ”vagthunde” og den fjerde statsmagt, svigter os - befolkningen - ved udelukkende at viderebringe de fortællinger, som sendes ud fra staten, og de forholder sig ikke kritisk til deres indhold.

Ydermere bliver borgere censureret på sociale medier, når der deles information, som ikke supportere den frygt, som regeringen har haft stor succes med, at udbrede meget bredt og dybt i den danske befolkning.

Overgrebene mod vores frihedsrettigheder, sker med udgangspunkt i frygt og ønsket om at kontrollere os som befolkning. Ikke ud fra et kærligt ønske om, at vi skal leve frit og sundt og trives under de bedste betingelser, men ud fra et ønske om, at vi alle skal opføre os og leve på en bestemt måde.

Regeringen har truffet, og træffer fortsat, beslutninger ud fra ikke videnskabeligt dokumenterede begrundelser, og de er i gang med, at køre vores elskede Danmark, fuldstændig i sænk.

Dette er ikke alene uansvarligt; det er dybt uacceptabelt!

Vi samler og forener

Rådet samler og forener, for sammen står vi stærkere i bevægelsen for, at vi skal have vores frihed og kontrollen over eget liv tilbage. Rådet er politisk uafhængigt, demokratisk, uafhængigt, fakta baseret – og vi arbejder for dig og din menneskeret til, at leve som det frie og selvstændigt tænkende menneske, du er.

Vi er for det frie menneskes ret til selv, at bestemme over eget liv, og vi forlanger at vores grundlov skal respekteres af kongehus, regering, statsadministration, region og kommune.

Alt hvad vi gør, gør vi med udgangspunkt i kærlighed. Kærlighed til vores medmennesker, kærlighed til vores land og til vores klode.

Frihedsbevægelsens Fællesråd

Kontaktoplysninger info@fbf.one

CVR.nr. 41712341

Om os

Lokalt

Støt os

Følg os

Facebook