Forskere kræver Pfizer/BioNTechs Covid-19 vaccine bremset grundet frygt for, at mRNA teknologi kan medføre infertilitet hos kvinder

FBF SKABELON (1)

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Forskere kræver Pfizer/BioNTechs Covid-19 vaccine bremset grundet frygt for, at mRNA teknologi kan medføre infertilitet hos kvinder

Der er risiko for at vaccinerne kan gøre kvinder infertile, fordi SPIKE proteinerne kan angribe moderkagen ved graviditet. Moderna og Pfizer/BioNTech har valgt at anvende PEG i deres vaccine, selv om det er livstruende! Hvorfor gør de det? Og derudover viser erfaringerne, at der er flere andre alvorlige risici ved vaccinerne!

Udgivet d.31 juli 2021
af dissensMedia 

På Tv2 News i dag (den 16.december 2020) meddelte Direktør for Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, at man ikke identificeret har nogle alvorlige bivirkninger ved Pfizer/BioNTechs Covid-19 vaccine. Men dét er faktuelt forkert. The New York Times fortæller, at udover to personer i England, så har en person fra Alaska også udviklet anaphylaxis (livstruende allergisk reaktion) kort tid efter vaccinationen. Så hvorfor meddeler vores sundhedsmyndigheder ikke dette?

I denne artikel ser vi nærmere på de alvorlige bivirkninger, som nogle forskere frygter kan blive resultatet af en af de kommende Covid-19 vacciner. Det er nemlig ikke første gang, det forsøges at producere en coronavirus vaccine — forskere har forsøgt i mere end 10 år, uden succes og med katastrofale effekter til følge.

Eksperter som Dr. Michael Yeadon (tidligere vicepræsident for Pfizer, chef for research afdeling) og Dr. Wolfgang Wodarg (specialist i lungesygdomme, og tidligere medlem af Europakommissionen) er især bekymrede for vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, ide de anvender hidtil uafprøvet mRNA teknologi — hvor sikkerhedsprofilen ikke er komplet, fordi der ikke foreligger dokumentation på langtidsbivirkninger.

Begæring om bremsning af udrulning af Pfizer/BioNTechs Covid-19 Vaccine grundet risiko for alvorlige bivirkninger

Dr. Wolfgang Wodarg (Tyskland) og Dr. Michael Yeadon (England) indsendte den 1. december 2020 en begæring til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om øjeblikkelig bremsning af udrulningen af især Pfizer/BioNTechs Covid-19 vaccine, som er baseret på helt ny mRNA teknologi.

Begæringen er indsendt grundet bekymringer for, at mRNA vaccinerne kan medføre alvorlige bivirkninger og at risikoen for disse bivirkninger ikke er blevet undersøgt grundigt nok, fordi vaccinen er blevet godkendt så hurtigt i England og USA. Dr. Wodarg og Dr. Yeadon frygter for hvad der vil ske, hvis vaccinen når at blive godkendt af EMA og derefter gives til millioner af mennesker i Europa, inden dens sikkerhed er blevet tilstrækkeligt undersøgt.

Risiko for, at Pfizer/BioNTechs mRNA Vaccine kan gøre kvinder infertile

Dr. Wodarg og Dr. Yeadon frygter, at den mRNA teknologi, som Covid-19 vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna anvender, kan medføre infertilitet hos kvinder.

Deres frygt bunder i, at vaccinerne er designet til at angribe spike-proteinet i SARS-CoV-2 ved at danne antistoffer mod det. Dr. Wodarg og Dr. Yeadon påpeger, at problemet er, at dette protein ligner proteinet Syncytin-1, der er nødvendigt for dannelsen af placenta (moderkagen) i forbindelse med graviditet. Hvis vaccinen sætter gang i et immunrespons, der genererer dannelsen af antistoffer mod spike-proteinet, er der en risiko for at der også bliver dannet antistoffer mod Syncytin-1, idet de to proteiner ligner hinanden så meget. Hvis dét sker, så vil det forhindre dannelsen af placenta og forhindre graviditet og dermed gøre kvinder infertile.

Dr. Wodarg og Dr. Yeadon siger ikke, at det vil ske med sikkerhed, men de frygter det fordi det er en risiko og de ønsker, at vaccinerne bliver tilbageholdt indtil dette punkt er blevet ordentligt undersøgt, modsat risikerer millioner af kvinder at lide en forfærdelig skæbne:

“XI. Several vaccine candidates are expected to induce the formation of humoral antibodies against spike proteins of SARS-CoV-2.

Syncytin-1 (see Gallaher, B., “Response to nCoV2019 Against Backdrop of Endogenous Retroviruses” — http://virological.org/t/response-to-ncov2019- against-backdrop-of-endogenous-retroviruses/396), which is derived from human endogenous retroviruses (HERV) and is responsible for the development of a placenta in mammals and humans and is therefore an essential prerequisite for a successful pregnancy, is also found in homologous form in the spike proteins of SARS viruses. There is no indication whether antibodies against spike proteins of SARS viruses would also act like anti-Syncytin-1 antibodies.

However, if this were to be the case this would then also prevent the formation of a placenta which would result in vaccinated women essentially becoming infertile.

To my knowledge, Pfizer/BioNTech has yet to release any samples of written materials provided to patients, so it is unclear what, if any, information regarding (potential) fertility-specific risks caused by antibodies is included.”

Det er definitionen på uansvarlighed, at opfordre millioner af kvinder at blive vaccineret med en vaccine, som ikke er blevet testet for risikoen for at forårsage infertilitet. Hverken Sundhedsminister Magnus Heunicke eller direktør for Lægemiddelstyrrelsen, Thomas Senderovits, har videnskabeligt belæg for at garantere danskernes sikkerhed, når dette problem ikke er blevet undersøgt.

I et interview med Del Bigtree, som er grundlægger af nyhedsplatformen The Highwire, uddyber Dr. Wodarg den potentielle risiko som en mRNA vaccine udgør mod kvinders fertilitet. Han forklarer, at Pfizers mRNA vaccine er designet til at instruere en persons immunforsvar til at danne antistoffer mod spike-proteinet i SARS-CoV-2. Men problemet er, at dette spike-protein også består af proteinet Syncytin-1, og netop dét protein ligner proteinet Syncytin, som er afgørende for dannelsen af placentaen (moderkagen) i forbindelse med graviditet. Dr. Wodarg frygter derfor, at de antistoffer, som mRNA vaccinen genererer, kan ende med at neutralisere Syntycin og dermed forhindre dannelsen af placentaen og blokere for en graviditet — dvs. gøre kvinder ufrugtbare:

“I was alerted by a genetic guy who specializes in human genetics. […] And there is one gene which is part of our genome which is regulating that the placenta is growing in the uterus. And this is Syncytin.

This protein, this is very similar to proteins that have been described in the spikes of the coronavirus. The homology (similarity) between those two proteins, this makes me question whether — if we have antibodies against the proteins of the coronavirus spikes, what we want to have with this vaccination, what they are aiming at — do those antibodies also neutralize the Syncytin?

The proteins are similar and if they have antibodies, they recognize the proteins, and when they recognize this spike protein, this will not happen but when they also react with the very similar Syncytin, then there will be infertility — this is the danger. And I want to know whether this was tested — if they tried to find out whether this could happen, and they did not — it was not included.”

Dr. Wodarg er særligt bekymret, fordi der ikke er noget som tyder på, at Pfizer har undersøgt denne risiko i deres kliniske tests.

Hvorfor PEG (Polyethylene Glycol) fortjener opmærksomhed

Covid-19 vaccinerne fra både Moderna og Pfizer/BioNTech er baseret på helt ny mRNA teknologi og det involverer brugen af lipide nanopartikler (LNP) , der indkapsler mRNA og derved beskytter mRNA imod at degradere (gå til grunde) og sikrer optagelse af cellerne. Denne indkapsling sker ved anvendelsen PEG (polyethylene glycol).

Polyethylene glycol (PEG) er en syntetisk polymer, der anvendes for at forbedre effekten af et medicinsk produkt, som fx vacciner. FDA (Food and Drug Administration) har godkendt PEG som værende “sikker” for mennesker. Men den antagelse er blevet kraftigt udfordret de sidste 20 år, idet forskning har påvist, at medicinalprodukter som indeholder PEG, faktisk kan medføre nogle meget alvorlige helbredsproblemer, eftersom produktet generere et immunrespons hos nogle mennesker, hvor antistoffer mod denne polymer dannes, hvilket kan udløse alvorlig, nogle gange livstruende, allergisk reaktion, kendt som anaphylaxis. Anaphylaxis kræver øjeblikkelig behandling med adrenalin — i værste fald kan denne reaktion være dødelig, hvis den ikke behandles i tide:

“Studies over the past 2 decades have established that immune responses to PEG can promote clearance on repeat injection and elicit life-threatening anaphylactic reactions in some patients.”

Kilde: The Use of Lactose as an Alternative Coating for Nanoparticles (Journal of Pharmaceutical Sciences, April 2020)

Flere forskere efterspørger derfor, at PEG erstattes med en komponent, der ikke indebærer denne alvorlige risiko for skade:

I “The Importance of Poly(ethylene glycol) Alternatives for Overcoming PEG Immunogenicity in Drug Delivery and Bioconjugation” (Januar 2020) argumenteres der for nødvendighen af at udskifte PEG:

it is increasingly recognized that treating patients with PEGylated drugs can lead to the formation of antibodies that specifically recognize and bind to PEG (i.e., anti-PEG antibodies).

Anti-PEG antibodies are also found in patients who have never been treated with PEGylated drugs but have consumed products containing PEG.

Consequently, treating patients who have acquired anti-PEG antibodies with PEGylated drugs results in accelerated blood clearance, low drug efficacy, hypersensitivity, and, in some cases, life-threatening side effects.”

I en peer-reviewed artikel fra 2013 fra Health and Human Services udtrykker Johan J.F. Verhoef og Thomas J. Anchordoquy stor bekymring ved anvendelsen af PEG, og opfordrer medicinalproducenter til at ophøre med at anvende det grundet de store risici involveret. De fastholder, at:

“The accumulating evidence documenting the detrimental effects of PEG on drug delivery make it imperative that scientists in this field break their dependence on PEGylation.”

Noget andet som vækker Verhoef og Anchordoquys bekymring er, at PEG ikke er biologisk nedbrydeligt og at der derfor er en risiko for, at det ophober sig i kroppen. Ingen ved hvad de helbredsmæssige konsekvenser kan være, fordi emnet ikke bliver undersøgt, da medicinalfirmaer stadig arbejder ud fra antagelsen, at PEG er “sikkert”:

“It is also important to recognize that PEG is not biodegradable, and thus the ultimate fate of PEG and potential adverse effects due to its accumulation is unknown.”

En anden peer-reviewed artikel fra 2018, “Immediate Hypersensitivity to Polyethylene Glycols and Polysorbates: More Common Than We Have Recognized”, påpeger at udbredelsen af PEG-relateret hypersensitivitet, er langt mere omfattende end hidtil antaget. De påpeger også, at eftersom der findes flere tusinde medicinalprodukter, der indeholder PEG, er der en omfattende risiko for at en stor del af befolkningen danner antistoffer mod PEG, og at mange mennesker har derfor risiko for at opleve alvorlige bivirkninger.

I deres begæring til EMA påpeger Dr. Wodarg og Dr. Yeadon derfor, at netop fordi Pfizer/BioNTechs mRNA vaccine indeholder PEG, er der en risiko for at vaccinen kan bringe nogle mennesker i livsfare:

“X. In the Pfizer/BioNTech mRNA vaccine candidate, polyethylene glycol (PEG) is found in the fatty lipid nanoparticle coating around the mRNA.

Seventy percent of people make antibodies to PEG and most do not know it, creating a concerning situation where many could have allergic, potentially deadly, reactions to a PEG-containing vaccine. PEG antibodies may also reduce vaccine effectiveness.”

Hvorfor vælger Pfizer/BioNTech og Moderna at anvende PEG i deres vaccine, når det er så risikabelt? Og hvorfor er befolkninger ikke blevet advaret?

USA’s Food and Drug Administration (FDA) godkender Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccine trods advarsler om alvorlige bivirkninger

Lørdag den 12. december 2020 skriver avisen The Guardian, at FDA nu har tildelt Pfizer/BioNTech “emergency use” godkendelse til deres Covid-19 vaccine, og at den derfor er klar til at blive givet til befolkningen.

Men allerede i september 2020 blev FDA chef, Stephen Hahn og direktør for National Institute of Allergies and Infectious Diseases, Anthony Fauci, advaret om at flere års forskning har demonstreret, at mange i befolkningen danner antistoffer mod PEG og hvis folk bliver vaccineret med en vaccine som indeholder PEG, så kan det resultere i livstruende reaktioner. Advarslen kom fra Robert F. Kennedy Jr.’s organisation Children’s Health Defense, hvor forskere og jurister i mere end 15 år har dedikeret sig til at sikre sikkerheden ved vacciner, og de lægger pres på politikere til at forbedre kvaliteten af vacciner. Robert Kennedy Jr selv er uddannet miljøadvokat.

Hvis regeringer og lægemiddelagenturer ønsker at befolkningen skal have tillid til dem, så burde de netop tage den slags advarsler alvorligt, i stedet for at ignorere dem.

De første to rammes af anaphylaxis — men ingen er bekymrede

Da Englands lægemiddelstyrrelse, The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), meddelte at to (måske 3) personer allerede på første dag, Pfizer-BioNTechs Covid-19 vaccine blev givet, udviklede anaphylaxis (livstruende allergisk reaktion) som følge af vaccinationen, lød der ikke noget ramaskrig — ingen forfærdelse, ingen forargelse, intet krav om tilbagetrækning så forholdene kunne blive undersøgt nærmere. I stedet for at tage dette som en indikation på, at der er et problem med vaccinen, så så man det i stedet som en oplagt mulighed for at rose det softwaresystem, der er sat i værk for at overvåge bivirkninger:

Peter Openshaw, professor i eksperimentel medicin fra Imperial College London, fortæller, “The fact that we know so soon about these two allergic reactions and that the regulator has acted on this to issue precautionary advice shows that this monitoring system is working well.” Kan man forestille sig noget tydeligere bevis på, at befolkningen agerer forsøgsdyr på et helt nyt produkt?

På trods af dette alvorlige problem, ser det britiske lægemiddelagentur heller ingen grund til bekymring:

“Most people will not get anaphylaxis and the benefits in protecting people against Covid-19 outweighs the risks. You can be completely confident that this vaccine has met the MHRA’s robust standards of safety, quality and and effetiveness,”

udtaler chef for MHRA, June Raine.

Men hvis vaccinen kan forårsage livstruende allergiske reaktioner, så kan man vel næppe hævde, at standarden for sikkerhedstjekket er så “robust” som det påstås, når en så stor risiko er blevet overset af regulatorerne og producenterne og først er blevet opdaget efter folk er blevet vaccineret og hvor det er for sent.

Og hvordan kan man fastholde, at gavnen ved Covid-19 vaccinen opvejer risici, hvis én af de risici involverer en allergisk reaktion, som i værste fald kan være dødelig?

Advarsel fra Pfizer/BioNTech er utilstrækkelig

Selv om Pfizer/BioNTech nu har oplyst, at personer, som lider af allergi ikke bør tage imod deres vaccine, og at man mener at de nødvendige forholdsregler nu er taget, så er der lige det problem at hvis det er PEG, der har udløst anaphylaxis, så vil langt de fleste mennesker slet ikke være klar over, om de er i risikogruppen for anaphylaxis. Forudsætningen for at man kan tage denne forholdsregel er, at vedkommende har viden om, at han/hun har indtaget medicinalprodukter med PEG eller, at der foretages en screening af personerne, inden de bliver givet vaccinen.

Hvad der er endnu mere bekymrende er, at en forsknings-review udgivet hos PubMed, har påvist, at selv personer, som IKKE har indtaget medikamenter, der indeholder PEG, også danner antistoffer mod PEG. Det betyder, at personer, som ikke har erfaring med allergiske reaktioner også kan være i risiko for anaphylaxis og dét gør uvisheden om, hvem der er risikogruppen, endnu større og det gør advarslen til folk med allergi om ikke at få vaccinen, utilstrækkelig.

Screening er nødvendig for sikkerhedens skyld

Derfor udgav Afdelingen for Molekylær Farmakologi ved University of North Carolina (US) i 2016 en artikel om de farer, medicinalprodukter med PEG kan udgøre, og anbefalede, at personer bliver screenet for antistoffer mod PEG inden vaccination:

“The widespread prevalence of pre-existing anti-PEG Ab, coupled with high Ab levels in a subset of the population, underscores the potential importance of screening patients for anti-PEG Ab levels prior to administration of therapeutics containing PEG.

Pfizer-BioNTech har selv erklæret, at deres vaccine ikke er testet på personer, som lider af allergi, og derfor vidste de ikke, at den ville kunne medføre anaphylaxis. Men når der findes 20 års forskning, der påviser risikoen ved at anvende PEG i medicinalprodukter, så det virker skødesløst og forhastet ikke at tage dén problemstilling med i overvejelserne i udviklingen af vaccinen. Og det er uansvarligt ikke at informere befolkningen om denne risiko, når der er blevet søgt om godkendelse af vaccinen.

En undersøgelse af de to tilfælde af anaphylaxis har konkluderet, at der er stor sandsynlighed for, at det er PEG, der har udløst reaktionen.

Moderna er mere bekymret for, hvordan bivirkninger påvirker deres forretning, end hvordan de påvirker de mennesker, som rammes af bivirkninger.

I en indledende opgørelse (prospectus) og beskrivelse af Moderna’s mRNA teknologi, der blev udsendt til potentielle købere, som kunne være interesserede i at købe aktier hos Moderna, gør firmaet tydeligt opmærksom på, at deres anvendelse af PEG kan volde alvorlige helbredsproblemer. Moderna er dog ikke bekymret for, hvordan det vil påvirke mennesker…de udtrykker kun en bekymring for, hvordan det kan påvirke aktiepriserne og deres plads i vaccine-markedet:

“Our planned clinical trials or those of our strategic collaborators may reveal significant adverse events not seen in our preclinical or nonclinical studies and may result in a safety profile that could delay or terminate clinical trials, or delay or prevent regulatory approval or market acceptance of any of our investigational medicines.” (s.32)

[…]

“Even if the side effects do not preclude the drug from obtaining or maintaining marketing approval, unfavorable benefit risk ratio may inhibit market acceptance of the approved product due to its tolerability versus other therapies. Any of these developments could materially harm our business, financial condition, and prospects.” (s.33)

Tidligere forfejlede forsøg på at lave en coronavirusvaccine — hvad de betyder i dag

Som tidligere nævnt har forskere i mere end 10 år forsøgt at skabe en coronavirusvaccine, uden held og forsøgene har nogle gange resulteret i, at forsøgsdyr døde som følge af vaccination.

Risiko for ‘sygdoms-forstærkning’ (‘pathogenic priming’)

Vaccination indebærer også risikoen for, hvad der er kendt som “pathogenic priming” (“sygdoms-forstærkning”), hvor vaccination faktisk gør et sygdomsforløb værre end hvis personen ikke var blevet vaccineret mod sygdommen.

Forskere, som har forsøgt at udvikle en coronavirus vaccine, er stødt på dette problem før i forbindelse med udviklingen af en RSV vaccine, en vaccine mod respiratory syncytial virus, hvor de vaccinerede personer blev alvorligt syge, da kom i kontakt med virusen senere, to børn døde. Det forfærdelige forløb beskrives i en artikel fra 2005, “Immune responses and Disease Enhancement during Respiratory Syncytial Virus”:

“Vaccines were administered to infants and children aged 2 months to 9 years in two or three intramuscular doses separated by 1 to 3 months. After subsequent RSV exposure, the rate of virus infection in children receiving FI-RSV was no less (and was perhaps even greater) than that in a control group immunized with a control parainfluenza vaccine.

Most remarkably, 80% of RSV vaccinees (those who were vaccinated) needed hospitalization, whereas only 5% of RSV-infected children given the control parainfluenza vaccine required admission. Illnesses among RSV-infected FI-RSV-vaccinated children included pneumonia, bronchiolitis, rhinitis, or bronchitis; two of the vaccinated children died.”

Vores ældre er i størst fare

Sundhedsmyndighederne har særligt opfordret vores ældre pårørende til at blive vaccineret mod Covid-19, da de grundet deres alder og dertilhørende helbredsproblemer, befinder sig i den mest sårbare risikogruppe. Men tidligere erfaring med udvikling af vaccine mod SARSvirus har påvist, at der er en risiko for, at særligt ældre kan blive skadet af en sådan vaccine.

Et studie fra 2006, “Vaccine efficacy in senescent mice challenged with recombinant SARS-CoV bearing epidemic and zoonotic spike variants” undersøgte, hvordan den pågældende coronavirusvaccine beskyttede unge forsøgsdyr i forhold til gamle forsøgsdyr. Studiet konkluderede, at ældre forsøgdyr kun opnåede meget begrænset beskyttelse ved vaccination, men det værste var, at vaccinationen var direkte årsag til en reaktion fra immunforsvaret, der resulterede i alvorlig sygdom i lungerne:

“only limited protection was seen in vaccinated senescent (of old age) animals. VRP-N vaccines not only failed to protect from homologous or heterologous challenge, but resulted in enhanced immunopathology with eosinophilic infiltrates within the lungs of SARS-CoV-challenged mice.”

Et studie fra 2012, “Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus”, vækker lige så stor bekymring:

Hos alle de vaccinerede dyr resulterede vaccination i et solidt niveau af antistoffer. Når producenter og regulatorer skal vurdere, hvorvidt en vaccine er “effektiv”, så sker det ved se på det niveau af antistoffer, vaccinen genererer. Niveauet af antistoffer er den officielle målestok for bedømmelsen af “effektivitet” mht. beskyttelse mod den pågældende sygdom. Men da de vaccinerede dyr gennemgik en “udfordrings-test” (“challenge trial”), hvor de blev udsat for SARSvirusen, så reagerede deres immunforsvar med “sygdoms-forstærkning” (“disease-enhancement”/”immune-enhancement”). To dage efter de vaccinerede mus blev udfordret med SARS-virusen, opstod der alvorlig sygdom i lungerne på alle mus; dette kaldes “immunopatologi”:

“Conclusions: These SARS-CoV vaccines all induced antibody and protection against infection with SARS-CoV. However, challenge of mice given any of the vaccines led to occurrence of Th2-type immunopathology suggesting hypersensitivity to SARS-CoV components was induced. Caution in proceeding to application of a SARS-CoV vaccine in humans is indicated.”

Med disse erfaringer in mente bør de regulatorer, som nu sidder med ansvaret for at godkende Covid-19 vaccinerne, ikke lade sig forføre af data, der påviser “90% effektivitet” — altså et højt niveau af antistoffer. Erfaring viser, at millioner af mennesker kan være i alvorlig fare, når de udsættes for SARS-CoV-2 efter vaccination.

Vi har ikke frihed til at vælge, hvilken Covid-19 vaccine, vi vaccineres med, siger Søren Brostrøm

I et interview med Ekstra Bladet onsdag den 9. december 2020, fortalte direktør for Sundhedsstyrrelsen, Søren Brostrøm, at hvis man vælger at blive vaccineret mod Covid-19, så får man ikke lov til selv at vælge, hvilken vaccine man vaccineres med.

Som intervieweren fra Ekstra Bladet påpeger, så var der mennesker som udviklede den alvorlige neurologiske lidelse, narkolepsi, som følge af Pandemrix vaccinen der blev givet i forbindelse med “Svineinfluenzaen” (H1N1) i 2009 — derfor er nogle mennesker bekymrede for, hvilke bivirkninger der kan komme som følge af Covid-19 vaccinen. Brostrøm forklarer at han godt kan forstå bekymringen, men fastholder, at når vaccinerne rulles ud i Danmark, så er de godkendt og derfor er der ingen grund til bekymring

Men…Pandemrix var også godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur — og alligevel forårsagede den narkolepsi hos flere hundrede mennesker. Som konsekvens blev anvendelsen af Pandemix trukket tilbage i Danmark. Det beviser med al tydelig, at bare fordi en vaccine er “godkendt”, er det ikke ensbetydende med, at den virkelig er sikker.

Brostrøm begrunder den hurtige udrulning af Covid-19 vaccinerne med, at det vil være “uetisk” at vente på, at der er flere års data på evt. bivirkninger af vaccinen. Men det virker betydeligt mere uetisk at fremskynde processen af en vaccine og give den til millioner af mennesker UDEN at teste den grundigt for bivirkninger. Det uetiske aspekt gøres kun værre når man tænker på, at vaccinen fra Pfizer/BioNTech og Moderna anvender mRNA teknologi, der aldrig før har været godkendt til brug på mennesker og som derfor per definiton er en eksperimentel vaccine — hvor det altså nu ender med, at verdens befolkninger kommer til at agere forsøgspersoner.

Men risikoen for bivirkninger lader ikke til at være noget, Brostrøm bekymrer sig synderligt om:

“Vacciner er lægemidler, og hvis lægemidler virker, så har de også mulige bivirkninger. Vi er generelt ikke bekymrede for vacciners bivirkninger. De er generelt meget sikre og effektive, og det er også vores forventning til de nye vaccinetyper” siger Søren Brostrøm.”

Men eftersom der ikke findes nogen som helst dokumentation på, hvilke bivirkninger en mRNA vaccine kan frembringe på lang sigt, så kan Brostrøms “forventning” ikke siges at være baseret på andet end spekulationer, idet der netop ikke foreligger videnskabelig data, som understøtter hans forventning. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have en “forventning” om, at kommende vacciner er “sikre og effektive” — menneskeliv kan blive alvorligt og uopretteligt forandrede pga. en vaccine-skade — det eneste ansvarlige er, denne påståede sikkerhed er videnskabeligt bevist.

 

 

__________________________
>>Tilbage til artikel oversigten<<

__________________________
>>Hvad gør dissensMEDIA? <<
__________________________

>> FBF’s forside <<

 

 

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

2 kommentarer til “Forskere kræver Pfizer/BioNTechs Covid-19 vaccine bremset grundet frygt for, at mRNA teknologi kan medføre infertilitet hos kvinder”

  1. Pingback: Hvorfor er der stort fald i fødsler det seneste år? - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Det følgende er en gengivelse, i sin fulde form, af åbent brev til …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »

Det store fejlgreb

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Det store fejlgreb – COVID-nedlukningerne var et gigantisk eksperiment. Og en gigantisk fiasko. En vigtig lære af pandemien. Udgivet den 3. november 2023 Af Uffe Jonas Stor baggrundsartikel af de to mainstream-topjournalister, Joe Nocera og Bethany McLean, …

Det store fejlgreb Læs mere »

En kronik om pesten

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør En kronik om pesten Christian Drosten, den vedholdende virologiske skurk, kræver omfattende virus-testning af husdyr og videnskabelige sandhedspaneler for at forbedre pandemi-forberedelsen og marginalisere folk, der er uenige med ham. Udgivet den 30. oktober 2023 på dissensMEDIA …

En kronik om pesten Læs mere »

Forhenværende Borgmester for Venstre: Totalitær formynderstat er ved at blive realitet!

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Forhenværende Borgmester for Venstre: Totalitær formynderstat er ved at blive realitet!   Af Flemming Jansen, fhv. borgmester (V) i Pandrup kommune, tidligere lektor, freelancejournalist og debattør. Udgivet i Nordjyske den 8. oktober 2023 Med tilladelse genudgivet på …

Forhenværende Borgmester for Venstre: Totalitær formynderstat er ved at blive realitet! Læs mere »

Nye fund af DNA-forurening i Pfizer og Moderna’s COVID-19-vacciner

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nye fund af DNA-forurening i Pfizer og Moderna’s COVID-19-vacciner Dr. Byram Bridle afslører nylige opdagelser af DNA-forurening i Pfizer og Moderna’s COVID-19-vacciner. Udgivet den 26. oktober 2023 Af dissensMEDIA I denne video afslører Dr. Byram Bridle nylige …

Nye fund af DNA-forurening i Pfizer og Moderna’s COVID-19-vacciner Læs mere »