fbf-erhverv-landingpage

- en del af 

Frihedsbevægelsens Erhvervsråd er skabt i forpligtelse til at kæmpe for det frie erhvervsliv i Danmark.

Private erhvervsdrivende i Danmark, er blevet svigtet i en grad, som er helt uacceptabelt.

For at skabe den forandring som er nødvendig for, at private erhvervsdrivende kan overleve i Danmark, skal der træffes nogle kloge valg. Disse valg er op til dig som erhvervsdrivende at være aktiv deltagende i.

Vi har skabt et erhvervsråd, hvor du som erhvervsdrivende har den reelle viden om, hvordan forholdende skal være for at du og din virksomhed har en fremtid i dansk erhvervsliv. Sammen med alle de øvrige medlemmer af Erhvervsrådet, er det Jer som i fællesskab træffer de bedste valg for sikring af Jeres fremtidige erhverv, fordi I er de bedste til at vide hvad der kræves.

Erhvervsrådet's online-medlemsunivers launches inden længe, men tilmeld dig allerede nu. Dermed støtter du vores stævning mod coronapasset og vi giver dig helt gratis vores e-bog "Så hør dog hvad vi siger" - en bog skrevet til landets ledere.

DER SKAL HANDLES NU!

Som medlem af Erhvervsrådet får du adgang til:

  • Et lukket online univers for medlemmer på en fremtidssikret platform - er klar til lancering inden længe 2022. 
  • Konkret juridisk information om lovgivning, love og regler.
  • Et aktivt erhvervsnetværk hvor I kan udveksle erfaringer, informationer og netværk.
  • Information, medbestemmelse og deltagelse i fælles indsats mod magthaverne. 
  • Erhvervskonferencer
  • Nyhedsbrev
  • Grafik og tryksager

Vi er en organisation der handler om handling

De mindre forretningsdrivende, frisører, terapeuter, restauratører m.v. har måtte bære en uforholdsmæssig tung byrde af alle de ressourcer der er brugt på corona. Regeringen fjernede umiddelbart inden nedlukningerne den paragraf i Epidemiloven, der gav disse virksomheder ret til kompensation. De store spillere på detail-markedet har ikke alene været upåvirkede af nedlukningerne, de har ligefrem tjent penge på dem. Det er ikke faldet regeringen ind at reducere huslejerne ved et indgreb; ejerne af fast ejendom er fuldstændig stikfrie, og mindre forretningsdrivende har måttet betale fuld husleje, selv om de ikke har holdt åbent.

Vi er forpligtet til at kæmpe for det frie erhvervsliv og vores juridiske team er i bevægelse med stævninger.

Som det sidste har man så indført corona-passet, som pålægger de forretningsdrivende store omkostninger og påvirker omsætningen negativt.

Frihedsbevægelsens Fællesråd vil standse disse overgreb. Vi kalder dem overgreb, fordi de står i skærende misforhold til den trussel, som Covid-19 har vist sig at være, og fordi restriktionerne og de dermed forbundne – enorme – tab uden videre tørres af, ikke alene på skatteborgerne, men tillige på danske erhvervsdrivende og udvalgte brancher.

Vi har allerede anlagt to retssager mod regering og Folketing: For ulovlig censur på sociale medier og platforme og for ulovlig diskrimination (Coronapasset).

fbf-erhverv-grafik02

Kursen skal ændres nu - og sammen kan vi gøre det!

For at få knækket kurven på de dystre prognoser for små og mellemstore virksomheder i Danmark, skal kræfterne samles nu. Med en 20% stigning i konkurser for små virksomheder, allerede i 2021, er det bydende nødvendigt at du får etableret netværk med ligestillede, så I sammen kan få etableret en fælles indsats mod magthaverne.

SMV3FOLD_PDF_01Bsmv_13%_2qr

For at hjælpe dig bedst, har vi brug for at vide, hvordan nedlukningerne har påvirket dig som erhvervsdrivende.

Uanset din branche, omsætning eller antallet af ansatte, så har du en værdifuld viden om, hvilke behov der er nødvendige af få opfyldt for at du som selvstændig i Danmark har en reel mulighed for at skabe en sund og givtig forretning - både for dig selv, dine ansatte og for vores fælles samfund.

Hjælp os derfor, med at hjælpe dig.

”Rygraden af et sandt demokrati er en velorganiseret og velfinansieret frihedsbevægelse”

- Malue Montclairre

Formand Frihedsbevægelsens Fællesråd

Bliv en del af frihedens kraftforstærker

Du bliver en del af en aktiv organisation, hvor kernen i vores fælles styrke er sammenhold og samarbejde.

fbf-erhverv-kraftfor

"Begyndelsen er den vigtigste del af arbejdet" - Plato

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg