Alvorlige fejl i godkendelsen af vaccineproduktionen Den svenske lægemiddelstyrelse lukker øjnene

FolkesundSE

Alvorlige fejl i godkendelsen af vaccineproduktionen Den svenske lægemiddelstyrelse lukker øjnene,

Vi spørger nu,om det samme er sket i Danmark?

Oplysninger, som Epoch Times har fået kendskab til, og som dissensMEDIA sammen med en svensk lægegruppe i lang tid har undersøgt, viser, at den svenske lægemiddelstyrelse (Läkemedelsverket) har givet tilladelse til import af hundredvis af vaccinedoser mod covid-19 til trods for manglende kritiske certifikater, som skulle sikre vaccinens sikkerhed. Ifølge oplysninger fra den svenske sundhedsstyrelse (Folkhälsomyndigheten) blev disse vacciner givet til svenske borgere.

Udgivet den 24.11.2022
af dissensMEDIA efter aftale med forfatteren bag data og artiklen fra Epoch Times Malin Nordstrand.

Ifølge dokumenter blev 33 produktionsserier af vaccinen, kendt som vaccine batches, fra Pfizer/Biontech fremstillet i centre, der ikke var blevet godkendt i overensstemmelse med korrekt produktionspraksis, det vil sige krav, der skal være opfyldte, før vaccinen må gives til mennesker.

For at fremstille en vaccine kræves, at både produkt og producent har en produktionstilladelse, og at ethvert produktionsanlæg skal have et såkaldt GMP-certifikat (Good manufacturing practice). Certifikaterne er dokumentation for, at produktionen har fundet sted i overensstemmelse med god fremstillingspraksis.

Et GMP-certifikat er forudsætningen for, at en vaccine kan gives til mennesker. Dette gælder både til kommercielle formål og i kliniske forsøg med de produkter, der er godkendt.

Hedley Rees, seniorkonsulent og grundlægger af Pharma Flow Ltd.

Disse strenge retningslinjer er til for at beskytte folk mod bivirkninger. Uden GMP-certifikater kan vaccinens indholdsstof og dermed beskyttelse af de vaccinerede personer ikke garanteres.

Hedley Rees, der bl.a. arbejder professionelt med produktionskæden i medicinalvirksomheden Pharma Flow Ltd. og har over fyrre års erfaring inden for virksomheden, udtaler, at hvert anlæg, der fremstiller både lægemiddelstoffer og lægemiddelprodukter, bør overvåges via en tilsynsmyndighed. Gennemgangen af en tilsynsmyndighed vil forhåbentlig resultere i, at virksomheden får tilladelse til at begynde at fremstille medicinen. Han forklarer også, hvorfor det er så vigtigt, at virksomheden har en GMP-certificering for et bestemt lægemiddel.

Skulle der ske en eller flere fejl et eller andet sted i leveringskæden, fra uforarbejdede stoffer til det færdige produkt, kan det resultere i skader eller i, at en patient dør, i værste tilfælde, siger han og tilføjer, at dette skete i 2007, hvor nogle mennesker døde på grund af fejl i forbindelse med det blodfortyndende lægemiddel Heparin.

Dette medførte strengere krav i EU og oprettelsen af direktivet om forfalskede lægemidler i 2011.

Et GMP-certifikat er en forudsætning for, at en vaccine kan gives til mennesker. Det gælder både til kommercielle formål og i kliniske forsøg med de godkendte produkter, siger han.

Selveste Virve Reiman-Suijkerbuijk, chefinspektør ved den svenske lægemiddelstyrelse (Läkemedelsverket), forklarede til Epoch Times, at GMP-certifikatet er en nødvendighed, og at uden dette kan et anlæg ikke begynde at fremstille en vaccine til markedet.

Hun forklarer, at hvis Sverige skal købe en vaccinebatch, skal der være et såkaldt CoC (Certificate of Conformance), der viser, at alle data er korrekte.

– Man har startet nye faciliteter, fordi man havde brug for meget vaccine i starten. Men de producenter / produktionsanlæg, der sender til Sverige, skal have et GMP-certifikat, og hvis man ikke har et GMP-certifikat, må produktet ikke bruges i Sverige, siger Reiman-Suijkerbuijk og fortsætter:

– Et GMP-certifikat er noget meget vigtigt, det skal bare være der, før man kan godkende en levering som denne, så det er ret vandtæt.

Heller ikke ifølge EU-direktivet er der undtagelser fra kravet om GMP-certificering for vaccinen.

I forbindelse med frigivelsen af ​​mRNA-vaccinerne mod covid-19 på det europæiske marked foretog Lægemiddelstyrelsen den 20. november 2020 en gennemgang af Pfizer og Biontechs produkt, det vil sige covid-19-vaccinen. I sådan en anmeldelse ser man på, om produktet kan godkendes til brug på mennesker.

Gennemgangen er foretaget på vegne af EMA, det europæiske lægemiddelagentur, som havde givet den svenske lægemiddelstyrelse hovedansvaret for at gennemgå Pfizer og Biontechs vacciner. Formålet var at kunne udstede en fremstillingstilladelse til de forskellige anlæg inden udgivelsen af ​​vaccinen i Europa. Lægemiddelstyrelsen havde således en central rolle i EMA’s godkendelse af vaccinen på markedet.

På grund af pandemien tillod EMA, at gennemgangen blev foretaget eksternt. Som støtte havde den svenske lægemiddelstyrelse en rapport fra Pfizer med oplysninger om de specifikke batches, der var med i gennemgangen. Disse partier var dog ikke beregnet til menneskelig brug, da de ikke var certificeret.

Pfizer/Biontechs vaccine Comirnaty modtog betinget nødgodkendelse fra EMA, det europæiske lægemiddelagentur, den 21. december 2020. Foto Nataliya Vaitkevich

Epoch Times har fået indsigt i adskillige dokumenter, herunder den svenske lægemiddelstyrelses revisionsrapport og en rapport fra Pfizer. Her fremgår det, at gennemgangen gjaldt 33 batches med i alt over 5,7 millioner doser, som alle blev fremstillet i løbet af efteråret 2020, mellem 25. september og 19. november. Stoffet i vaccinen er fremstillet af Pfizer Biotechnology Vaccine Research & Development i Andover, USA og af Biontech Manufacturing i Mainz, Tyskland. Tyske Rentschler Biopharma var også involveret i produktionen af ​​stoffet.

Som følge af en række observationer under revisionen kunne faciliteterne ikke godkendes til GMP-certificering på det tidspunkt.

Ifølge både Jonas Berggren, enhedsleder for Tilsynet med Industri og Sundhed i Lægemiddelstyrelsen, og Virve Reiman-Suijkerbuijk skal alle GMP-certifikater uden undtagelse findes i Eudragmpd-databasen etableret af EMA. Epoch Times har anmodet den svenske lægemiddelstyrelse om at se de GMP-certifikater, der gjaldt for disse faciliteter i efteråret 2020, da de 33 vaccinebatcher blev fremstillet.

Virve Reiman-Suijkerbuijk har dog ikke været i stand til at finde sådanne dokumenter i databasen.

Ifølge oplysninger fra den svenske sundhedsstyrelse er over 310.000 doser fra disse partier gået ud til regionerne og givet til det svenske folk.

Den svenske lægemiddelstyrelse gave Epoch Times andre dokumenter, der hævdes at bevise, at de fem vaccinebatches, der ankom til Sverige, er godkendte og har GMP.

Dog har Epoch times efter gennemgang af indholdet af dokumenterne kunnet konstatere, at disse indeholdt unøjagtigheder. Blandt andet oplyses det, at stoffet i de fem partier, der kom til Sverige, var fremstillet af Biontech i Mainz, men ifølge den svenske lægemiddelstyrelses (Läkemedelsverket) og Pfizers rapporter var det ikke rigtigt, da tre af dem var fremstillet i anlæg i Andover i USA. GMP-certifikater for det anlæg, der havde fremstillet stoffet, manglede også.

Hedley Rees er ikke overrasket over, at GMP-certifikaterne ikke kan findes i databasen, og mener, at de simpelthen ikke kan eksistere, fordi de metoder, der er involveret i udstedelsen af certifikaterne, omfatter Medical Products Agencys gennemgang, hvor produktet ikke blev godkendt. De svenske myndigheder skulle ikke have modtaget vaccinen uden en fuldstændig og korrekt CoC, men sendt dem tilbage, siger han og tilføjer:

– Dette er alvorligt, uacceptabelt, farligt og ulovligt ifølge EU-direktiver.

Exterior of European Medicines Agency in Amsterdam

European medicines agency (EMA) er et agentur i Den Europæiske Union (EU), der er ansvarligt for den videnskabelige vurdering, overvågning og sikkerhedsovervågning af lægemidler i EU.

Ifølge EMA’s database modtog Andover-faciliteten i USA først sit GMP-certifikat den 2. december 2020, og Biontech-faciliteten i Mainz den 3. december. Det indikerer, at de 33 vaccinepartier var blevet fremstillet i faciliteter, der manglede en fremstillingstilladelse til mRNA-vacciner.

På trods af, at den svenske lægemiddelstyrelse stod for gennemgangen af ​​Pfizer/Biontechs vaccine, som resulterede i 117 bemærkninger, hvoraf tre var alvorlige, blev der taget vacciner ind, som ikke var sikre at bruge.

Ifølge oplysninger fra den svenske sundhedsstyrelsen er over 310.000 doser fra disse partier gået ud til regionerne og givet til det svenske folk.

I aftalen mellem EU-Kommissionen og Pfizer/Biontech fremgår det, at medlemslandene inden for EU er forpligtet til at gennemgå vaccineleverancerne inden for 24 timer. De har derefter 48 timer til at rapportere mangler til Pfizer. Her står det også eksplicit, at en sådan mangel kan være, at vaccinen mangler et GMP-certifikat.

Den svenske folkesundhedsmyndighed købte på vegne af regeringen disse vaccinepartier til Sverige. Ifølge Virve Reiman-Suijkerbuijk er ”køber” ansvarlig for at kontrollere, at sælger /leverandør har alle nødvendige tilladelser og dokumenter.

– Så skal de have kigget på GMP eller engroscertifikater, siger Virve Reiman-Suijkerbuijk.

I en mail til Epoch Times skriver en medarbejder fra den svenske sundhedsstyrelse (Folkhälsomyndigheten), at ved modtagelse af vaccinerne kontrolleres alle dokumenter, der indsendes i forbindelse med frigivelsen af ​​vaccinen.

Med hensyn til specifikt GMP-certifikater henviser den svenske sundhedsstyrelse (Folkhälsomyndigheten) til den svenske lægemiddelstyrelse (Läkemedelsverket),  der har ansvaret for at godkende markedsføringen af ​​vaccinen i Sverige. Sundhedsstyrelsen mener dermed, at lægemiddelstyrelsen  også skulle have sikret sig, at Pfizer/Biontechs anlæg har fulgt kravet om god fremstillingspraksis.

Läkemedelsverket er et svensk statsligt organ, der har til opgave at fremme den svenske folke- og dyresundhed i forbindelse med lægemidler,ligesom den danske lægemiddelstyrelse.

Lægemiddelstyrelsens gennemgang af produktionen i Andover og Mainz den 20. november 2020 resulterede som nævnt ovenfor i 117 bemærkninger, hvoraf tre blev vurderet som alvorlige.

En af de alvorlige bekymringer var, at andelen af ​​mRNA i vaccinen var markant forskellig mellem de kliniske og kommercielle batches. Procentdelen var lavere i dem, der var beregnet til kommerciel brug. Det var også alvorligt, at Biontech ikke havde givet nogen information om hverken fremstillingsprocessen eller kvalitetssikringssystemet. Derfor kunne der ikke foretages en gennemgang af stoffet fremstillet af Biontech.

For at få en positiv udtalelse fra EMA krævedes bl.a. resultater fra yderligere fremstillingspartier, data om sikkerhed, effektivitet, stabilitetsdata og foranstaltninger for en række andre mangler.

Knap to uger efter Lægemiddelstyrelsens gennemgang blev begge anlæg godkendt og fik derefter deres fremstillingstilladelse.

Ifølge Hedley Rees er det dog ikke muligt, at de ville have nået at rette op på de store bemærkninger på mindre end to uger.

– Det er fuldstændig umuligt, det er ren fantasi. Ikke alene ville de have været nødt til at rette dem, men tilsynsmyndigheden ville have været nødt til at revidere for at bekræfte, at der var truffet korrigerende handlinger, siger han.

Rentschler Biopharmas facilitet modtog først sin fremstillingstilladelse for mRNA den 26. februar 2021. Inden da er der ingen registrering i databasen af ​​noget GMP-certifikat for den facilitet. Dette betyder, at selv de covid-19-vacciner, der er fremstillet af Biontech og Rentschler før den dato, sandsynligvis mangler et GMP-certifikat.

På trods af alle disse mangler gav EMA Pfizer/Biontechs vaccine Comirnaty en betinget godkendelse den 21. december 2020, og en uge senere begyndte vaccinationsprogrammet i Sverige.

Ifølge EMAs database for bivirkninger ser det ud til, at disse 33 ucertificerede batches har ført til flere dødsfald og alvorlige bivirkninger i Sverige og flere andre lande.

Epoch Times har til hensigt at fortsætte sin gennemgang af disse Pfizer/Biontech covid-vacciner i fremtidige artikler.

 

I Danmark har vi undersøgt de samme Covid-19-vaccine batches

Ud af de 33 batches, vi har fra Sverige, har vi fundet 5, som ikke har haft en GMP-godkendelse, 7 kunne vi slet ikke finde. Og ud fra de sidste aktindsigter, vi sammen med Max Schmeling har fra EMA, kan vi se, at 34 er døde af de nødgodkendte vacciner, som ikke har været GMP certificeret.

Vi har kontaktet Sundhedsstyrelsen, SSI og Lægemiddelstyrelsen og bedt dem om svar og hvem der bære ansvaret?

 

ED3938

EE3813

EE8492

EE8493

EJ0553

EJ1685

EJ1686

EK1768

EG5411

EJ0701

EH9978

EJ0724

EH9899

EJ1688

EK4176

EK4175

EJ1691

EK2808

EK5730

EL0140

EL0142

EL0141

EL0725

EK9231

EK4237

EL0739

EL1484

EL1283

EL1284

EL3246

EJ6795

EJ6796

EJ6797

 

Fakta

GMP – GOD FREMSTILLINGSPRAKSIS

– GMP (Good Manufacturing Practice), eller god fremstillingspraksis, er et sæt regler, der regulerer fremstilling, herunder emballage, af lægemidler, bl.a.

– Alle sterile lægemidler, såsom vacciner, skal have et GMP-certifikat for at blive givet til mennesker.

– Inden du påbegynder fremstillingen af ​​et lægemiddel, skal du have et GMP-certifikat for at fremstille netop det lægemiddel.

– Formålet med GMP i lægemiddelfremstilling er at garantere produktets kvalitet og sikkerhed, så patienten kan føle sig sikker på, at lægemidlet holder en høj kvalitet.

– GMP betyder, at producenten har og følger et kvalitetssikringssystem, og at hele produktionsprocessen udføres på en præcist foreskrevet og kontrolleret måde. De ser blandt andet på lokaler, udstyr, personale, dokumentation, produktion, kvalitetskontrol, underleverandører, reklamationer og tilbagekaldelser af produkter.

– Hvert lands farmaceutiske agentur er ansvarlig for tilsyn og gennemgang af GMP. Når det gælder lægemidler beregnet til hele EU-markedet, har EMA det overordnede ansvar.

Kilde

Ema excel data batches found

 

Læs også relaterede artikler:

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Flertal i Folketinget afpresser befolkningen til at blive vaccineret med forslag om Covid-pas

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Med manipulation vil et flertal af Folketingets politikere tvinge befolkningen til at lade sig vaccinere. Bl.a. ved indførelse af et coronapas, der straffer personer der ikke er vaccineret med en eksperimentel behandling, der ikke er ordentlig testet for bivirkninger. Alligevel kan det tvinge folk til at vælge mellem frihed og vaccine! …

Flertal i Folketinget afpresser befolkningen til at blive vaccineret med forslag om Covid-pas Læs mere »

Global vaccinationsplan ødelægger menneskets naturlige immunforsvar.

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Virolog og vaccineudvikler advarer kraftigt mod at vaccinerne kan ødelægge menneskets naturlige immunforsvar. Der er risiko for at det ender i en global katastrofe at vaccinere, fordi det kan ødelægge vores immunforsvar. Derimod kan naturlig immunitet beskytte 100% mod nye mutationer og livsvarigt takket være bl.a. hukommelses T-cellerne   udgivet d. …

Global vaccinationsplan ødelægger menneskets naturlige immunforsvar. Læs mere »

Holdes pandemien kunstigt i live af PCR-tests? Det mener eksperter, som kræver anvendelsen stoppet

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Alvorlige fejl i Corman-Drostens PCR-rapport – Forskerne konkluderer, at den globale anvendelse af PCR har ført til “verdensomspændende fejl-diagnosticering”, der har affødt endnu større samfundsmæssige konsekvenser og tab af liv, fordi nedlukninger fortsat er baseret på disse fejl-diagnoser.   Udgivet d.31 Juli 2021 af dissensMEDIA   (fortsættelse af artiklen; “Kan vi …

Holdes pandemien kunstigt i live af PCR-tests? Det mener eksperter, som kræver anvendelsen stoppet Læs mere »

Hvorfor stoler du på Sundhedsmyndighederne?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Hverken EMA, SST, Lægemiddelstyrelsen  eller Brostrøm har noget videnskabeligt grundlag for den garanti at Vaccinen ikke er skadeligt . På et pressemøde erkendte Søren Brostrøm, at dokumentationen ikke er “overvældende”. I det studie, de baserer deres beslutning på, har man kun fulgt de 12-15 årige i én enkelt måned efter de …

Hvorfor stoler du på Sundhedsmyndighederne? Læs mere »

Loven beskytter medicinalfirmaerne, men beskytter den også borgerne?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Den britiske regering har lavet en særlig lov der giver Pfizer fuld immunitet og beskyttelse for retsforfølgelse i tilfælde af vaccineskader. Hvorfor har Pfizer behov for en sådan beskyttelse nu når de siger at vaccinerne skulle være sikre? Der er noget der ikke hænger sammen, – herunder at politikerne fortæller at …

Loven beskytter medicinalfirmaerne, men beskytter den også borgerne? Læs mere »

Moderna og Pfizer’s Coronavaccine har ikke påvist, at den kan beskytte dig mod Covid-19, siger overlæge fra Moderna

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Det er IKKE undersøgt om Moderna og Pfizer/BioNTech vaccinerne beskytter mod infektion eller redder liv. Det har vores myndigheder ellers fortalt danskerne. Målet for om disse vacciner er “effektive” er blot defineret som at de er i stand til at reducere symptomer. Mon ikke nærmere salget af vaccinerne gavner firmaerne frem …

Moderna og Pfizer’s Coronavaccine har ikke påvist, at den kan beskytte dig mod Covid-19, siger overlæge fra Moderna Læs mere »

Ny dokumentation på, at Covid-19 pandemien er baseret på falske smittetal: CDC erkender, at PCR-”test” ikke tester specifikt for SARS CoV-2

Resume: CDC erkender nu at PCR-testen er helt uegnet til at afgøre om man smittet med SARS-CoV-2. Dvs. at testpandemien hviler på et falsk grundlag. Det er et tydelig bevis på at vi er blevet ført bag lyset. De falske positive smittetal bruges fortsat strategisk til at øge trusselsbilledet, skabe frygt og holde befolkningen i …

Ny dokumentation på, at Covid-19 pandemien er baseret på falske smittetal: CDC erkender, at PCR-”test” ikke tester specifikt for SARS CoV-2 Læs mere »

Organisationer, agenturer, advokater og læger kræver Covid-19 vacciner stoppet!

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Covid19 vaccinerne er farlige for mennesker. Der er nu rigeligt med beviser for at det er tilfældet. Med Covid19 vaccinerne risikerer du at få blodpropper, blødninger i hjertet, neurologiske lidelser, dødsfald, lammelser, parkinson mv. Det er dermed uomtvisteligt, at ulemper og risici ved vaccinerne er langt større end fordele!   Udgivet …

Organisationer, agenturer, advokater og læger kræver Covid-19 vacciner stoppet! Læs mere »

Hvad oplever du når der går en sky for solen?

Færre eller flere skydråber? Det er hoved spørgsmålet vedrørende global opvarmning.   Vi har alle oplevet at en sky går for solen på en solrig dag. Og øjeblikkeligt mærker vi at det føles koldere. Dansk forsker har bevist, at der er en sammenhæng mellem intensiteten af den kosmiske (og ioniserende) stråling fra universet, der rammer …

Hvad oplever du når der går en sky for solen? Læs mere »