14 grunde til, at det er unødvendigt at vaccinere børn og unge mod Covid-19

FBF SKABELON (7)

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Dette skriv handler om jeres børns helbred og liv, så I som forældre bliver  simpelthen nødt til at bruge de minutter, det tager at læse dette, for jeres børns skyld. Er det ikke et par minutter værd at sikre jer, at I træffer den bedst beslutning for jeres børn? Vi fremlægger solid peer-reviewed videnskabelig dokumentation på, at det er unødvendigt at vaccinere 12-15årige for deres egen eller for resten af befolkningens skyld, eftersom vores immunforsvar er udrustet til at klare opgaven.

 

Udgivet d.31 juli 2021

af DissensMedia

 

I denne artikel fremlægger vi solid, peer-reviewed videnskabelig dokumentation på, at det er unødvendigt at vaccinere 12-15 årige for deres egen eller for resten af befolkningens skyld, eftersom vores immunforsvar er udrustet til at klare opgaven.

Konklusionen på denne bevisførelse er, at epidemien ikke udgør en sundhedskrise, og at intet står til at forhindre os i at fortsætte vores liv som vanligt, droppe alle restriktioner og forbud, droppe vaccination og droppe Coronapas – fordi der er INGEN trussel.

 

Dette skriv virker måske lidt langt – men det handler om jeres børns helbred og liv, og som forældre bliver I simpelthen nødt til at bruge de minutter, det tager at læse, for jeres børns skyld. Er det ikke et par minutter værd at sikre jer, at I træffer den bedst beslutning for jeres børn?

Mange af jer vil sikkert begrunde jeres valg, om at vaccinere jeres børn, med, at I stoler på vores sundhedsmyndigheder – hvorfor skulle I ikke også gøre det…

Men her er et par eksempler på det bedrag vores regering og sundhedsmyndigheder udfører på os, for at få os til at vælge vaccinen…

1. SARS CoV-2 er IKKE en “helt ny” virus der udgør en dødelig trussel mod vores liv og helbred. Vores immunforsvar kan nemlig sagtens beskytte os.

Dr. Sucharit Bhakdi, som er medlem af den selvstændige lægeorganisation Doctors for Covid Ethics, bestående af læger og forskere fra mere end 30 lande, er en af verdens førende virologer og han fremlægger dokumentation på, at hele fundamentet for håndteringen af Covid-19 “epidemien” (nedlukninger, mundbindspåbud, restriktioner, forsamlingsforbud, massevaccination) er baseret på et net af løgne:

Det officielle narrativ er, at SARS CoV-2 er en helt ny virus, og at vores immunforsvar ikke kan genkende den og derfor ikke kan danne antistoffer mod den, hvorfor vores immunforsvar ikke skulle kunne beskytte os. Derfor konkluderes det at hele befolkningens liv i fare og derfor er vaccination af hele befolkningen nødvendigt.

Dr. Bhakdi fremlægger dokumentation på, at SARS CoV-2 ikke er helt en ny Coronavirus, at den ligner tidligere Coronavirusser og at vores immunforsvar er yderst veludrustet til at beskytte os imod Covid-19.

Fordi vores immunforsvar har “set” denne type virus før, så husker immunforsvaret den virus via “hukommelses” T-celler og danner meget hurtigt antistoffer imod den. Vi er derfor ikke ubeskyttede og vi har ikke brug for at blive vaccineret, vores immunforsvar kan selv klare opgaven.

Reference:  “SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity”, The Lancet, juni 2021

2. SARS CoV-2 er IKKE en dødelig virus. Covid-19 er IKKE en dødelig sygdom for folk, som ikke er i risikogruppen.

Covid-19 er for nylig blevet vurderet til at have en dødelighed på 0.1%.

Analysen af Covid-19s dødelighed i 2021, er foretaget af en af verdens mest anerkendte eksperter inden for epidemiologi og befolkningssundhed, John P. Ioannidis, hvis analyse over Covid-19s dødelighed fra 2020 ligger på WHO’s officielle hjemmeside, hvor den var beregnet til 0,0-0,3%.

Velvidende om dette iscenesætter WHO, vores regering og sundhedsmyndigheder Covid-19 som en massiv trussel mod vores helbred. Der er absolut ingen pointe i at vaccinere børn og unge (eller raske voksne) mod en sygdom, der ikke er meget værre end forkølelse.

Med en dødelighed på harmløse 0,1% er der, i modsætning til sundhedsmyndighedernes vedvarende påstand, IKKE behov for at vaccinere 12-15årige eller yngre børn i flok immunitetens navn for at beskytte resten af befolkningen mod smitte, alvorlig sygdom eller død.

3. Sundhedsstyrelsen placerer Covid-19 på liste over dødelige sygdomme, trods dødelighed på sølle 0,1%

Trods en dødelighed på 0,1% blev Covid-19 d.27. februar 2021 placeret på liste A over ”alment farlige sygdomme”, dvs. dødelige sygdomme, hvor dødeligheden hos listens andre sygdomme som Ebola, pest og kobber ligger på 50%, 30% og 10%.

Det kan på ingen måde videnskabeligt og sundhedsfagligt retfærdiggøres, at placere en sygdom med en dødelighed på 0,1% på denne liste.  Ergo, Covid-19 er ikke placeret på listen af sundhedsfaglige årsager, men af politiske årsager, da denne placering giver regeringen og sundhedsmyndighederne magtbeføjelser gennem epidemiloven til at gribe ind i vores frihedsrettigheder og begrænse dem på en måde, der ellers ikke ville være mulig.

4. 12-15årige og yngre børn er IKKE i risiko for at blive alvorligt syge af SARS CoV-2.

Ifølge Sundhedsstyrelsen selv oplever børn kun “milde eller slet ingen symptomer”, hvis de bliver smittet med Covid-19.

Ifølge Sundhedsstyrelsen selv, bliver kronisk syge børn “meget sjældent alvorligt syge”, hvis de smittes med Covid-19.

image

Der er absolut intet grundlag for at vaccine sine børn mod en sygdom, der ikke udgør nogen fare dem eftersom den kun giver milde eller ingen symptomer, med en vaccine som involverer alvorlige risici.

5. Der er IKKE behov for at vaccinere 12-15årige og børn for at beskytte resten af befolkningen mod alvorlig sygdom eller død – fordi det naturlige immunforsvar VIL beskytte de fleste mod Covid-19 

Sundhedsmyndighedernes påstand om, at børn bør blive vaccineret for at opnå flok immunitet, så resten af befolkningen er beskyttet, holder ikke – her er hvorfor: 

 • Påstanden er baseret på en falsk præmis om, at hele befolkningen er komplet forsvarsløse mod SARS CoV-2, fordi det er en ny Coronavirus og vores immunforsvar derfor ikke kan beskytte os mod alvorlig sygdom eller død. Dette er en forvrængning af sandheden.
 • 99% af befolkningen har et immunforsvar, der danner antistoffer, som specifikt er rettet mod SARS CoV-2, der neutraliserer spike-proteinet og forhindrer, at det binder sig til ACE2 receptor – hvilket beskytter mod alvorlig sygdom og død: Fra Dansk studie udgivet i The Lancet (juni 2021): “SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity”
 • Flere videnskabelige studier, fra bl.a. det anerkendte medicinske tidsskrift Sciencehar utvetydigt demonstreret, at netop fordi SARS CoV-2 tilhører familien af Coronavirusser, der har eksisteret i vores miljø i minimum flere årtier, er de fleste menneskers immunforsvar yderst kompetent til at håndtere SARS CoV-2, fordi vores immunforsvar er i stand til at reagere “på tværs” af forskellige vira; det, der kaldes “cross-reactivity” (kryds-reaktivitet, red.)
 • Studiet fra Science viste, at selv personer som aldrig har været i kontakt med SARS CoV-2, er i stand til at danne antistoffer mod SARS CoV-2s spike-protein, grundet dets lighed med andre Coronavirusser.
 • Studie fra British Medical Journal “Covid-19: Do many people have pre-existing immunity?” viser, at vores immunforsvar gennem mange år er blevet trænet til at genkende de proteiner, som Coronavirusser producerer og det er derfor yderst trænet i at bekæmpe disse vira, fordi vores immunforsvar er udstyret med ”hukommelses” T-celler, der tilhører den cellemedierede del af vores immunforsvar.  Derfor HAR de fleste mennesker allerede præ-eksisterende immunitet mod Covid-19.
 • Ydermere, børn/teenagere spreder ikke smitte og udgør derfor ikke en risiko mod resten af befolkningen eller personer med svækket helbred.
 • Et studie fra det anerkendte medicinske tidsskrift Nature,”SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls”, påviste, at personer som blev smittet med SARS CoV-1 i 2003, er immune i dag, 18 år senere. Studiet påviste også, at disse personer er immune mod SARS CoV-2 grundet ligheder mellem de to vira.
 • At vi allerede har immunitet mod SARS CoV-2 har været almen videnskabelig viden siden midten af 2020, hvor ovennævnte studier blev udgivet. Alligevel fortsætter WHO og vores sundhedsmyndigheder med at påstå, at vores immunforsvar ikke kan håndtere SARS CoV-2 og alle derfor bør blive vaccineret. Hvorfor?
6. Vaccination af størstedelen af befolkningen er IKKE den bedste vej ud af “epidemien” – infektion er gavnligt for vores helbred

Christine Stabell Benn, professor i global sundhed, har forsket i vacciner i 28 år og hun advarer imod at vaccinere børn og unge og forklarer det med, at det gavner børn og unge mere at have en Covid-19 infektion end at blive vaccineret, fordi børn og unges immunforsvar beskytter dem mod 100% af SARS CoV-2, mens vaccinen kun beskytter mod 20% af SARS CoV-2, idet vaccinen kun er designet til at reagere på dele af spike-proteinet.

Et andet studie fra Nature fra september 2020, “SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans“ påviser, at det faktisk gavner vores immunforsvar og helbred at have en infektion, fordi infektion medfører langtidsbeskyttelse mod sygdommen samt lignende vira i fremtiden. Dette skyldes at  blodceller i knoglemarven fortsætter med at danne antistoffer mod virus, længe efter en infektion er overstået.

7. Infektion med SARS CoV-2 beskytter os mod varianter

Christine Stabell Benn forklarer, hvorfor det gavner os at have en infektion, fremfor at blive vaccineret. Ligeledes forklare Stabell Ben, hvordan infektion beskytter mod varianter af virus:

”Formentlig får man en bedre immunitet, hvis man får den naturligt end hvis man får coronavirus-vaccinen. Coronavirusvaccinen indeholder kun en del af coronavirus, det her spike-protein og dvs. man danner antistof-immunitet mod spike-proteinet. Men resten af virus er måske 4 gange større, så når vi møder virus danner vi antistoffer og T-celler mod hele virus, og det er spike-proteinet der faktisk har tilbøjelighed til at mutere og ændre sig. Det betyder, at selv hvis virus muterer, så vil man stadig have en immunitet, der fungerer mod hele virus. Og det vil gøre, at man ikke bliver inficeret igen, eller hvis man gør, så er det en mild omgang.” 

Dr. Sucharit Bhakdi forklarer, at muterende Coronavirusser, muterer så lidt, at vores immunforsvar altid er i stand til at genkende den nye variant,

“Derfor, glemt alt om, at folk fortæller dig at du ikke er immun over for varianter”, fortæller Dr. Bhakdi.

8. Varianter udgør INGEN trussel mod befolkningens sundhed

Vores immunforsvar ER i stand til at beskytte os mod varianter af SARS CoV-2: Et peer-reviewed studie ra marts 2021, ”CD8+ T cell responses in COVID-19 convalescent individuals target conserved epitopes from multiple prominent SARS-CoV-2 circulating variants” fra marts 2021 demonstrerer, at hvis man tidligere har haft Covid-19 infektion, så er den cellemedierede del af immunforsvaret i stand til at beskytte mod samtlige fremtidige varianter, og disse varianter vil ikke udgøre nogen trussel i form af alvorlig sygdom. Studiet konkluderer, at der derfor ikke er sandsynlighed for, at nye varianter kan undslippe vores immunforsvar.

9. Regeringen og sundhedsmyndighederne bruger smittetal til at få ”epidemien” til at se værre ud end den er, og manipulere dermed befolkningen til at blive vaccineret

Smittetal er IKKE bevis på, at vi står i dødelig epidemi, der truer vores liv. Sundhedsmyndighederne manipulerer og vildleder befolkningen med daglige opremsninger af ”smittetal”.

Pointen er at skræmme folk: Det lyder skræmmende, det lyder som om vi står i en alvorlig sundhedskrise når vi dagligt hører, at mere end 1000 mennesker erklæres smittet hver dag.

Men en virus’ og sygdoms alvorlighed skal ikke bedømmes ud fra, hvor mange der bliver smittet. Alvorlighed skal vurderes ud fra dødelighed og antallet af indlægges pga. virus.

Covid-19 har en dødelighed på 0,1% hvilket er grunden til at der i skrivende stund er 50 indlagte, med kun 9 på intensiv afd. og 2542 dødsfald attribueret til Covid-19. Hvis Covid-19 var så farlig, som de fortæller os, ville de tal være langt højere.

Tal på smittede, indlæggelser og dødsfald bruges som strategi til at overtale folk til at blive vaccineret, til at acceptere at vores frihedsrettigheder bliver indskrænket og til at acceptere øget overvågning som en nødvendighed.

10. Officielle indlæggelsestal for Covid-19 er utroværdige – indlæggelser kan skyldes alt muligt andet

Covid-19 indlæggelse er baseret på, at den indlagte har et positivt PCR-resultat inden for 14 dage af indlæggelsen. Indlæggelsen kan være pga. et brækket ben – og ikke have noget med Covid-19 at gøre. Sundhedsstyrelsen selv skriver, at indlæggelsen ikke behøver have noget at gøre med Covid-19; den eneste relation mellem indlæggelse og Covid-19 er PCR-test resultat.

image

11. Officielle tal for Covid-19 dødsfald er utroværdige – Covid-19 er ifølge SST ikke nødvendigvis årsagen til dødsfaldet 

Et dødsfald tælles automatisk som Covid-19 dødsfald, hvis den afdøde har haft et positivt PCR-test resultat inden for 30 dage af dødsfaldet. Sundhedsstyrelsen selv skriver at “Covid-19 ikke nødvendigvis er den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet”.

image

Alligevel fremlægges disse dødsfald som om de med garanti skyldes Covid-19, når årsagen lige så let kan være en helt anden – Tallene bruges til at manipulere og vildlede befolkningen til at tro, at SARS-CoV-2 udgør en dødelig trussel mod vores liv – de bruges til at få Covid-19 til at se værre ud end den er.

12. Historier om varianter fortælles for at bevare ”epidemiens” trusselsbillede og manipulere folk til at blive vaccineret 
 1. Varianter holder “epidemien” kørende, bevarer trusselsbilledet og holder vores frygt i live, så vi fortsat føler os truet og dermed er mere tilbøjelige til at blive vaccineret og adlyde regeringens tiltag så vi kan føle os beskyttede.
 2. Den eneste grund til, at Covid-19 og varianter af SARS CoV-2 fortsat udgør en trussel mod vores helbred er, at regeringen og sundhedsmyndighederne har beslutte, at det er det billede af virkeligheden, som vi skal se, fordi det vil få os til at agere som de ønsker.
 3. Historier om varianter bruges derfor strategisk til at styre vores adfærd.
13. Historier om varianter bruges til at retfærdiggøre Coronapas, yderlige vaccinationer og kontrol i form af restriktioner
 1. Historier om varianter VIL blive brugt som strategisk argument for at indføre årlige vaccinationer under påskud af, at det begynder forfra med hver variant, og at vi står over for en ny trussel med hver variant.
 2. Historier om varianter VIL blive brugt til at gøre regeringens indgreb i, og dermed begrænsninger af vores frihed, gennem permanente restriktioner under påskud af, at varianter udgør en kontinuerlig trussel mod befolkningen.
 3. Varianter VIL blive brugt til at bevare landet i en undtagelsestilstand, der kan retfærdige øget kontrol af befolkningen med restriktioner under påskud af at ville beskytte befolkningen.
14. Professor Allan Randrup afslører, at Coronapas er indført for at “presse” folk til at lade sig vaccinere

Sundhedsmyndighederne fortæller os, at Coronapasset er nødvendigt for at beskytte befolkningen mod den farlige SARS CoV-2 virus og derfor er det nødvendigt sikre, at kun vaccinerede personer har adgang til rejser, storcentre, butikker, barer, biografer etc.

Allan Randrup, Professor i eksperimentel virologi, har været favorit talerør for Regeringen og sundhedsmyndighederne, og har fungeret som «eksperten», der skulle give autoritet til promoveringen af vaccinerne. På Tv2 News fortalte Allan Randrup at Coronapassets funktion ikke er at beskytte befolkningen mod smitte fra en dødelig virus, men at “presse” folk til at vælge vaccinen ved at gøre det besværligt at leve og færdes uden at være vaccineret.

Allan Randrup fortæller, at Coronapas bør bevares,

ikke så meget direkte for den smittedæmpende effekt, men for at få dem, som gerne vil have adgang til de her goder, få dem presset over i, at det nok er nemmere at blive vaccineret, fordi vi har en aldersgruppe, som trænger til et push (skub, red.) i den retning.

 • Bevægelsesfrihed og adgang til livet udenfor vores eget hjem, er ikke længere en basal rettighed, det er et ”gode”, som man skal gøre sig fortjent til.
 • Coronapasset er implementeret for at gøre det svært for folk at leve og færdes uden at være vaccineret.
 • Coronapasset er ikke indført, fordi vi står over for en farlig epidemi. Det er indført som decideret afpresningsmiddel. Coronapasset er en magtdemonstration fra statens side. Når man tager borgeres frihedsrettigheder fra dem, og kun vil levere de rettigheder tilbage, hvis borgerne gør som der bliver sagt, kaldes det en gidseltagning og i dette tilfælde er vaccination løsesummen for din frihed.

Coronapasset er et adfærdsregulerende værktøj, sat i værk for at få dig til at træffe det valg, som staten og sundhedsmyndighederne ønsker, ved at begrænse din bevægelsesfrihed og ved nægte dig adgang til dele af samfundet, hvis du ikke magter ret. Har du virkelig tænkt dig at finde dig i det?


 

__________________________
>>Tilbage til artikel oversigten<<

__________________________
>>Hvad gør dissensMEDIA? <<
__________________________

>> FBF’s forside <<

 

 

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkommen og hvis du har interessant historie du vil dele med os? Skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Dagens overblik

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør   Dagens overblik Her får du et hurtigt overblik over dagens vigtige nyheder fra ind- og udland så du nemt kan holde dig opdateret. Mandag den 5. juni 2023 Revser minister: – Lugter af magtfuldkommenhed. LINK What can the US Senate teach us about the dangers and common injuries of the …

Dagens overblik Læs mere »

Skal børn vaccineres i daginstitutioner mod influenza, mens forældrene er på arbejde?

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Skal børn vaccineres i daginstitutioner mod influenza, mens forældrene er på arbejde? Vaccineforskeren, Jens Lundgren, har foreslået, at der indføres kvikvaccinering med næsespray mod influenza i børnehaver og vuggestuer, mens forældrene er på arbejde. Forslaget bakkes op af Camilla Foged, professor i vaccinedesign, Københavns universitet. Når så fine eksperter højt på …

Skal børn vaccineres i daginstitutioner mod influenza, mens forældrene er på arbejde? Læs mere »

Filosofisk Fredag #03 – Sprog og Narrativer

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #03 – Sprog og Narrativer   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om sprog …

Filosofisk Fredag #03 – Sprog og Narrativer Læs mere »

Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske   Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om det …

Filosofisk Fredag #02 – Det legende menneske Læs mere »

Den globale klima deklaration

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Den globale klima deklaration Et globalt netværk af mere end 1500 forskere og faguddannede står bag dette presserende budskab. Klimaforskning bør være mindre politisk, og klimapolitik mere videnskabelig. Forskerne bør være åbne omkring usikkerhederne og overdrivelserne i deres forudsigelse af global opvarmning, og politikerne bør se uhildet på de reelle omkostninger …

Den globale klima deklaration Læs mere »

Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering   Velkommen til premieren på Filosofisk Fredag, en podcast serie med filosof Ulrik Søberg og Malue Montclairre – fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, som vi står i lige nu. Denne uge handler om selvkultivering. …

Filosofisk Fredag #01 – Selvkultivering Læs mere »

Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport. IPCC ignorerer afgørende fagfællebedømt litteratur, der viser, at normaliserede katastrofe-tab er faldet siden 1990 og at menneskelig dødelighed på grund af ekstremt vejr er faldet med over 95% siden 1920. IPCC drager de modsatte konklusioner uden anden dokumentation end én håndplukket …

Clintels solide analyse påviser alvorlige fejl i den seneste IPCC-rapport Læs mere »

Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne Peter Gøtzsche kan ikke får publiceret sin systematiske gennemgang af “alvorlige skader ved Covid-19-vaccinen”. “Det er meget svært at publicere noget om COVID-19-vaccinerne, der går imod den officielle fortælling”, siger Peter Gøtzsche  Udgivet den 13. maj 2023 af dissensMEDIA & FBF medlem Peter Gøtzsche er top …

Nægtes publicering af studie om COVID-19-vaccinerne Læs mere »

Internationalt COVID-topmøde III i Europa-Parlamentet

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Internationalt COVID-topmøde III – Vidneudsagn i Europa Parlamentet den 3. maj 2023 Fire medlemmer af Europa-Parlamentet samt blandt andre Dr. Robert Malone har stædigt holdt fast i retten til at være kritisk overfor den håndtering af covid, som de har set foretaget overalt i Europa og resten af verden. Det har …

Internationalt COVID-topmøde III i Europa-Parlamentet Læs mere »